Fanambarana FFKM : MBOLA HITOHY NY FIHAONAN’NY EFATONTA

Lalao Ravalomanana & Culte à Andohalo le 03-07-13-32Nanao tatitra androany ny FFKM fa mbola hitohy ny fampihaonana ny filoha telo mirahalahy sy I Andry Rajoelina, niara-nanaiky ny rehetra hoy ny fanambaarana nataon’i FFKM io maraina io fa ilaina izany fihaonana izany ary hatao eto Madagasikara ny  dinika, niara-niaky ny rehetra fa zava-dehibe ny fampihavanana sy ny fifamelana, tsy tomombana izany noho ny tsy naha teto an’ny filoha Ravalomanana, samy handray ny andraikiny tandrify azy daholo ny rehetra hampodiana ny filoha Ravalomanana hahafahany mamonjy io fihaonana io hoy hatrany Mgr Odon Razanakolona .

Taorian’ny savorovoro omaly teny Ivato nandritra ny fampihaonana nokarakarain’ny FFKM ireo filoha teo aloha ny Amiraly Ratsiraka, ny Pr Zafy Albert ary Rajoelina dia nanatanteraka fivoriana maika ny movansy Ravalomanana tetsy Anosy. Tsy nisy nipika ny dinika tamin’izany fa ny azo antoka dia ny fijerena ny paikady vaovao entin’ny movansy Ravalomanana hiatrika ny tolona. Raha heverenana ny zava-nitranga teny Ivato dia fihaonan’ny telo tonta no nisy izay notarihan’ny FFKM. Tsy tonga nanatrika izany ny filoha Ravalomanana Marc. Izy izay efa nahazo ny tapakila handehanana amin’ny fiaramanidina hiala tao Afrika Atsimo hihazo an’I Madagasikara.Tamin’ny ora farany anefa dia nirotsaka ny “Notam” avy amin’ny fat, izay milaza fa tsy mahazo miondrana ao anatin’ny fiaramanidina tokony handehanany. Noho ny tahotra ny filoha Ravalomanana Marc no antony nanaovana izany. Voaporofo omaly fa Rajoelina sy ny mpiara misôsy amin’ny sakana amin’ny fikatsaham-bahaolana eto amin’ny firenena. Ny miaramila izay  nandrangaranga fitaovam-piadiana teny Ivato nilaza fa fanazaran-tena hono no ataon’izy ireo. Ny tena marina anefa dia ny fahatahorana ny filoha Ravalomanana Marc no nanaovana izany. Midika izany fa miditra lalina amin’ny raharaha-politika ny miaramila. Ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy anefa dia manjaka tanteraka. Remenabila izay nandravarava tany amin’iny faritra Atsimon’I Nosy iny dia tsy hita izay fanazaran-tena nataon’ny miaramila, ary hatramin’izao dia tsy nahita-bokany izany. Mampihen-danja ny foloalindahy manoloana ny vahoaka izao fihetsika izao. Nandritra ny dimy taona izay dia tsy nanana finiavana  hitady vahaolana ivoahana amin’ny krizy ny fitondran-dRajoelina. Ny Sadc ihany koa mbola tsy nisy vokany hatreto ny fanelanelanana izay nataon’izy ireo. Amin’izao fotoana izao ny FFKM dia miezaka mikatsaka vahaolana amin’ny alalan’ny fampihavanana sy ny fifamelana. Ireo filoha teo aloha ny Amiraly Ratsiraka, ny Pr Zafy Albert, ny filoha Ravalomanana Marc ary Rajoelina no hitan’izy ireo fa hamaha ny krizy politika  niainan’ny firenena nandritra izay efataona mahery izay. Nandringa anefa ny fampihaonana teny Ivato satria tsy nanatrika izany ny filoha Ravalomanana Marc. Ny fahatongavany eto no tena vahaolana hivoahana amin’izao krizy izao.

Namoaka fanambarana androany ny FFKM fa mbola hitohy ny fampihaonana ny filoha telo mirahalahy sy I Andry Rajoelina, niara-nanaiky ny rehetra hoy ny fanambaarana nataon’i FFKM io maraina io fa ilaina izany fihaonana izany ary hatao eto Madagasikara, samy handray ny andraikiny tandrify azy daholo ny rehetra hampodiana ny filoha Ravalomanana hahafahany mamonjy io fihaonana io hoy hatrany Mgr Odon Razanakolona.

Andrasana araka izany ny daty hanaovana indray ny dinika manaraka.

10 réflexions sur « Fanambarana FFKM : MBOLA HITOHY NY FIHAONAN’NY EFATONTA »

 1. Vita ny fihaonana tsy natrehan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , izay ita mivandravandra fa izy no olona nilaina mba hisy dikany ity fihaonana ity.
  Ary tsy dia mazava loatra ny filazana fa nahomby ireo fihaonana ip nefa tsy nanatrika izany ny ny olona-anton’izao fihaonana izao.
  Miara-mihaiky isika fa ny Filoha RAVALOMANANA MARC no niharn’ny asa-boton’ireo mpanongam-panjakana izay notohanan’ity archévêque ity , ary nampian’i Ratsiraka , izay nilaza nyfandraisany anjara tamin’izany..
  Koa aoka tsy hanao kobaka am-bava ka hiseho ho mpamindrana ny rovitra natao sy ho mpamono ny afo narehitra..Fihatsarambelatsihy sy fieboeboana izany..Ary ity fotoam-pivavahana natao tao  » anatin’ny cadre katolika  » dia fankalazana ny ny fanasoniavana ny fanonganam-panjakana izay natao teny amin’ny cadre katolika teny Antanimena  » izay mbola io zanakolona io no nanotro izany ,ary nampiseho ny heriny aza izy satria navelany namingavinga ny Filohan’ny FJKMA ny miaramila , ary izy velon-tsiky tsy mba nanao hetsika na teny nanoherana izany !
  Koa aoka tsy hadainga ary hanao fijery tsy marina ny zava-nisy teto amin’ny Firenena..
  RRAHA HITSABO NY RATRA SY NY AREINA MISY DIA TSARA NY HALAHALANA TSARA NY RANGORY FOTOTRY NY AFO ,NY FIAVIAN’NY RATRA , ARY NY FAMANTARAN’NY VAHOAKA AMPAHA-IBEMASO IZANY FA TSY KONOKONONON’OLONA EFATRA IRERY..
  AN-KALAMANJANA EO IMASOM-BAHOAKA SY EO ANATREHAN’IZAO TONTOLO IZAO NY HANAOVANA NY FIHAINKAENA NY HELOKA BEVAVA NATAO TAMIN’NY MALAGASY SY NY FILOHA-PIRENENA RAVALOMANANA NOFINIDIN4
  ‘NY MALAGASY TAMIN6KALALAHANA SY TAMIN’NY FANAJANA NY ZON’OLOMBELONA SY NY LALAM-PANORENANA..
  ANKOATRA IO FEPETRA IO DIA FIALANA BALA , FANDOSIRANA NY MARINA..
  ARY TSY TOKONY HIRAY TSIKOMBAKOMBA AMIN’ZANY IREO FILOHAN’NY FIANGONANA TSY NANDRAY ANDRAIKITRA TAMIN’NY FANONGANAM-PANJAKANA NOSONIAVINA TAMIN’NY 17 MARS 2009 NY FANANTOTOSANA IZANY !

 2. Tsy misy fihaonana an-tampony mandeha izany raha tsy eo ny filoha Marc Ravalomanana. Miomana isika rehetra hidina an-dalambe. Efa ho avy indray izao ny grevy fa mila,mbola,ampiana. Ho-grevy ny eny Ankatso , hi-grevy koa ny SEMPAMA sy ny PARAMÉD Samia manamafy ny greviny ny rehetra ka,atao maharay ity vola jolay ity indrindra ny 14 jolay.

 3. MBOLA SADY MIVAVAKA IZY LESY A!!!
  sady efa hainy tsianjery ilay baiboly fa aiza ary ialah izany????
  aza maka  » L » oah!!!dada mody no tanjona na mitana na tsy mitana Baikboly ilay iray tsy olana.

  Iza avy aloha ity hoe: handray anjara @ fahatongavan’i dada , ny @ lafiny inona tsara fa tsy dia
  mazava loatra Tompoko????? » samy handray andraikitra tandrify azy daholo ny rehetra ??? »
  REHETRA IZA???ANDRAIKITRA INONA AVY OHATRA?????

  Fa tena rava izany ny tsena tao???raha izay dia mety be kah!!!MANKASITRAKA e!!!aleo hazava
  tsara ny resaka.Dia iza avy no nandray anjara t@’izany fivorian’ny Ankolafy dada tsy nahazo
  natrehana izany hono????ny hanongotsongona ny maty mba tsy handevenana velona Tompoko.
  koa miala tsiny fa somary saroteny kely e!

 4. Ka ilay fitokonana raha vao mandeha ila dia tsy misy dikany fa lalaovin’i foza fotsiny e!!
  tsy haiko hoe maninona no atao mitsitokotoko ohatra ny tain’alika ilay izy?????
  aiza no hisy zavatra hanjary???

 5. AOKA ISIKA TSY HIHANONA AMIN’IZAY TSY HO MOFO KA HAHAY HANDINIKA TSARA IZAY FOMBA NA VONDRON’OLONA NA FIRENENA HAHEFA NY FAMAHANA ITY CRISE MIHAMAKA VAHANA ITY !

  Tsapantsika amin’ny lafin’ny rehetra fa sarotra ny tolona atrehantsika atramin’ny 17 mars 2009., izay nahavoatery ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,Filohan’ny Firenena nofidiantsika indroa nisesy tsy nisy an-keriny na fanerana fa nataontsikatamin’ny nahintsika sy noho ny fanantanterahan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny teny nolazaina ary koa noho ny faharesany lahatra momba ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy eo amin’ny lafiny rehetra : fianarana ,fahasalamana , ny fahazoana mivarotra sy mividy ,ny fifaneraserana ka nilana nanavaozana ireo lalàna simba sy ny fanokafana lalam-baovao..sns, sns
  izany fandrosoana izany no niato tampoka noho ireo tsy valahary mbola manao asam-boto manimba ny fiaraha-monina milamina , nanasarotra ny fiainana an-davan’andro , ny fahaverana asa ,ny tsy fisian’ny fidiram-bola sy ny voka-dratsin’izany : ny ankizy tsy mianatra, ny tsy fisian-trano atoriana ,ny fahasalamana sy ny sakafo tsizarizary..!
  Miala tsiny aho mitantara ny seho-javatra iaraha-mahalala sy iainana !
  Maro ireo eaka misy mba hafahantsika miala amin’izao fahasahiranasy fijaliana ara-batana sy ara-tsaina..
  Teo amin’ny fitavozavozan’ny SADC dia taitra ny ambo-pontsika ka dia nnao izay mba hafantsika mandray anjara mivantana amin’ny tolona hanesorana izao tsilo be manindrona ny tenantsika..
  Io vaha olana ataontsika hoe atao ny Malagasy samy Malagasy ihany dia tsy hahatavoaka Antsika mora eo amin’izao sarotra izao..
  Toa nadamoka iny fa tsy nisy nivoy intsony
  dia indreo ny FFKM niditra hamitrana ny rovitra sy hampihavana ireo nanao sangy nihaotra ny loha ka nandoro fananan’olona sy tranon’asa miaraka amin’ireo mpiasa kila tao..sns, sns
  Izany moa re olona dia toa tsy mampiraika Antsika intsony
  Nanao sy mbola manao izay hafany sy hefany ny FFKM ary manohy izany amin’izao fotoana..izao izy..
  nefa toa manaiky ny soso_kevitry ny mpanongam-panjakana sy ny mpampiasa -mpanjanaka azy ireto ny FFKM fa tsy mijoro amin’ny tena heviny izay hampiavana ny Malagasy Rehetra..Tsy masaka tsara ny foto-kevitra dia no taingenan’ireto mpanongam-panjakana ,izay mihevitra fa hisy vokany izany fihaonana izany raha tsy hatao amin’ny fo madi tsy mamela toerana ho an’ny fo lentika sy feno lolom-po sy tsy fitiavana ary tsy arahin’ny fahamarinana !
  dia niarantsika nahita fa tsy tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana fanokafana ilay fihaonana ny filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC satria norahonana ilay companie tompon’ny fiaramanidina hitondra azy aty Antanindrazana..Hoy ilay fandrahonana i madagasikara dia tsy miantoka ny olona entina na ny fiaramanidina amin’izay loza mety hitranga…Ny compagnie d’assurances anie no mpiantoka fa tsy ny Firenena
  handray ilay fiaramanidina é § Io fiheverana fa tompon’andraikitra amin’ny sidina nyb firenena iray dia tsy mitombona raha tsy hoe miomana hanao ratsy ity Firenena ity ,koa tsy mpietraka izany eo amin’ny Aviation civile internationale ,satria ity firenena mandrahona dia maneho fa mpampihorohoro izy ary mitovy amin’ny terroriste..
  Azo hatao ny Firenena iray ve ny mandrahona tahak’izany ,indrindra fa tsy misy ady an-tanety na anhabakabaka na an-dranomasina eto Madagasikara !
  Koa hoy aho hoe mantsy ny FFKM : » Tsy vitanareo samy irery iny famahana ny crise eto Madagasikara satria eto Magasikara ny hery manakana nyy famahana ny crise..Tafiditra ao anatin’ny savorivory diplaomatique ny crise eto Madagasikara satria
  –i frantsa dia mihevitra fa mbola zanan-taniny i Madagasikara ka manao fihi-mamba izy
  –ny Firenena Rehetra ao anatin’ny firenena Mikambana dia tsy manaiky izany fanjanahantany izany amin’izao fotoana izao ary matoa moa Frantsa manao saka mitan- kena dia misy tombontsoa ho azy ny mihevitra / mitazona an’i madagasikara toa ny « chasse gardée-ny  »
  Iza no hanaiky izany intsony AMIN4IZAO FOTOAN4ANDRO IZAO ?
  Dia nitsofoka niafina (nanao ingérence ) tao amin’ny fanelanelana nankin’ny Communauté internale taminy’ny SADC / TROIKA ny frantsay
  –Maro ireo Firenana matanjaka noho i frantsa no tsy manaiky izany fanitsakitsahana ny zon’ny Malagasy hizaka tena.., ka mifanditra amin’ny frantsay izy izy ireo ary mangataka ny hanaovana fifidianana malalaka sy démocratique ary mazava tsara mba hifianan’ny Malagasy izay olona fantany tsara fa hahefa ny Fitondrana no azo antoka fa hitantana tsara ny Firenena mba hampandroso ny toe-karena sy hanatsara ny fiainan’ny malagasy..
  Ny Malagasy eo am-pifidianana no hanavaka ny voatsara sy ny tsiparifary ,koa aoka hilatsaka izay te-hilatsaka…
  Ny fetim-pirenena ny Amerikanina dia natao ny 03 jolay 2013 ary tamin’ny fankalaana izany andro lehibe izany dia.miangavy Anao aho hamaky ny tohiny..Mazotoa
  «  »Feno 237 taona rahampitso 04 Jolay 2013 ny nahazoan’i Etazonia ny fahaleovantenany. Ho an’ny masoivohon’ny Amerikana miasa sy monina eto amintsika dia androany no nanatanterahana ny lanonana teny Andranomena.
  Nisy ny kabary nataon’Andriamatoa ERIC WONG, MPIANDRAIKI-DRAHARAHA Amerikana tamin’izany.Namaky ny ampahany fohy tamin’ny hafatra nomen’ny Filoha Barack Obama ho an’ny Fetin’ny 4 Jolay ny tenany, ary navoakan’ny Maison Blanche halina. Hoy indrindra ny Filoha Obama: “Rehefa tonga ny Fetim-pirenena Amerikana, dia indreo isika mankalaza ny zava-bitan’ireo tia tanindrazana feno fahasahiana, izay nanao sonia fanambarana iray ka nitarika revolisiona nanafaka antsika. Tsy mbola fantatr’ireto tia tanindrazana ireto akory ny tena endrik’ilay demokrasia nimatesany tamin’ny taona 1776, saingy tsy niady tamin’ny jadona nataon’ny mpanjaka iray izy ireo mba hahafahan’ny olom-bitsy hanjakazaka na ny namana akaiky hahazo tombony manokana. Ny nentin’izy ireo dia governemanta avy ao amin’ny vahoaka, najoron’ny vahoaka sady miasa ho an’ny vahoaka, ka nankinin’izy ireo tamin’ny taranaka tsirairay ho avy ny fitandroana ilay velirano nijoroana. “ Ny maha-Amerikana antsika dia ny fijoroantsika hiaro foto-kevitra iray… milaza fa mitovy isika rehetra. Izany hevitra izany no mbola mibaiko antsika, ary manosika antsika hitondra ny fanilo sarobidin’ny fahafahana ho any amin’ny ho avy mbola tsy fantatra.” Izany tenin’ny Filoha Obama izany dia ahatafarana tsara ireo soatoavina nohindrahindrain’i Etazonia hatramin’ny niforonany tamin’ny taona 1776. Anisan’izany ny fiankinana amin’ny tanjaky ny demokrasia sy ny lamina demokratika; fiankinana amin’ireo zon’olombelona fototra; ary fiankinana amin’ny fitovian’ny rehetra manoloana ny lalàna. Marina fa mandrafitra ampahany manan-danja ao amin’ny tantaran’i Etazonia sy ny maha-izy azy ny Amerikana ireo soatoavina ireo, ankehitriny kosa dia efa eken’ny firenena maro maneran-tany ny fahamarinany. Tsy latsa-danja amin’izany ny vahoaka Malagasy. Ny fiarovana ny demokrasia, ny zon’olombelona fototra ary ny fitoviana manoloana ny lalàna, no tokony ho tanjon’ireo mitady vahaolana ho an’ny disadisa politika eto Madagasikara. Mbola soatoavina Amerikana fototra iray koa ny fiankinana amin’ny tanjaky ny fitondrana mijoro araka ny lalàm-panorenana, soatoavina izay ankamamian’ny vahoaka miaina fahafahana rehetra maneran-tany. Nandritra ny tantaran’i Etazonia iray manontolo, dia iray ihany ny Lalàm-panorenana nisy, dia ilay vita sonia voalohany tamin’ny taona 1789—io ilay Lalàm-panorenana miantomboka amin’ny teny hoe “Izahay Vahoaka.” “Izahay vahoaka.” Io fehezan-teny io, mihoatra ny noho ny fehezan-teny rehetra hafa, no namaritra an’i Etazonia. Olona an-tapitrisany no nahazo hery tamin’io fehezan-teny io, ary io fehezan-teny io ihany koa no ivo ifotoran’ny asa ataonay eto Madagasikara.Madagasikara manokana
  Mino izahay fa ilaina ny mampiasa vola ho an’ny mponina eto amin’ity firenena ity, ka mba ho ny Malagasy no hanapa-kevitra ny amin’izay ho endriky ny ho aviny. Mamelà ahy ary ianao hanao fanamarihana vitsivitsy momba ny fifidianana eto Madagasikara. • Voalohany indrindra, toy ireo mpiara-miombon’antoka hafa ao anatin’ny Groupe de Contact International ho an’i Madagasikara, ny tanjon’i Etazonia dia ny hitsaharan’ny olana ara-politika sy ara-toe-karena izay nandrava ity firenena ity hatramin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009. Ny hany làlana ivoahana amin’izany dia ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary mangarahara, araka ny vinavina ao amin’ny Tondrozotra tohanan’ny SADC. • Faharoa, raha tiana hahomby ny fifidianana, ankoatry ny fanomanana ara-teknika dia tokony hisy tontolo ara-politika ahitana fanajana ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra sy famoriana olona, ahitana mpanao gazety afaka mampita vaovao ka tsy hatahotra sazy, ary ahitana manam-pahefana manabe voho ny zon’olombelona sy ny fanjakana tsara tantana. • Fahatelo, ny disadisa ara-politika miverina lava eto Madagasikara dia matetika vokatry ny fifidianana tsy eken’ireo mpandray anjara misongadina nefa nahatsapa voailikilika tao anatin’izany. Noho izany dia tohanan’i Etazonia ny rafi-pifidianana izay manaiky ny fandraisana anjaran’izay mpirotsaka hofidiana rehetra mahafeno ara-dalàna sy ara-drariny ny fepetra takian’ny lalàna manan-kery eto Madagasikara, ary mifanaraka amin’ny vontoatiny sy ny hevitra nandrafetana ny Tondrozotra tohanan’ny SADC. • Farany, tsy i Etazonia mihitsy no hitsara mialoha izay ho vokatry ny fifidianana. Tohananay ny zon’ny vahoaka Malagasy hifidy ny mpitondra azy ao anatin’ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary azo ekena; ary tohananay ny ezaka ataon’ny SADC hahitana vahaolana azo itokisana sady mampandray anjara ny rehetra hamahana ny olana ara- politika eto Madagasikara. Mijoro eo akain’ny vahoaka Malagasy hatrany i Etazonia. Ao anatin’ny krizy no iezahanay itondrana fanantenana. Mitondra fanantenana ho an’ity firenena ity izahay amin’ny alàlan’ireo Volontaire avy amin’ny Corps de la Paix miisa 150, izay mahay miteny Malagasy ary monina eto mandritra ny roa taona mba hanatontosa tetik’asa ho an’ny isan-tanàna manerana ny firenena. Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanomezana fanampiana mivantana ny mponina eto Madagasikara mihoatra noho ny ataon’ny firenena hafa na iza na iza, hanamafisana orina ny fanjariana ara-tsakafo sy ny fiadiana amin’ny loza entin’ny tazomoka amin’ny alàlan’ny Birao Amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) sy ny Ivon-toerana ho an’ny ady amin’ny areti-mifindra (CDC). Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanampiana amin’ny fanabeazam-boho ny hatsaran’ny natiora sy ny harena voajanahary ananan’ity firenena ity, amin’ny alàlan’ireo hetsika fanentanana momba ny tontolo iainana. Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanampiana ny tanora, ny mpanao gazety ary ny fiaraha-monim-pirenena ho afaka mampiasa ireo zava-baovao sy teknolojia farany indrindra any amin’ireo foibe ara-kolotsaina sy ara-tserasera mivantana manerana ny firenena. Izany vina feno fanantenana ho an’ny harena ananan’i Madagasikara izany ihany koa no manosika ny maro eo amin’ny sehatry ny fandraharahana.oa mamela ahy hianareo hanararaotra izao fotoana izao hanehoana fankasitrahana ho an’ny mpanohana maro malala-tànana nanampy tamin’ny fanatontosana izao lanonana ho an’ny 4 Jolay izao. Ny tsirairay amin’ireo mpanohana avy amin’ny sehatra tsy miankina ireo dia misolo tena orinasa, entam-barotra na raharaha Amerikana iray manokana—ary ny tsirairay amin’izy ireo dia mifampizara ilay vina hahatongavan’ny Madagasikara mitondra fahombiazana sy fandrosoana ho an’ny vahoaka Malagasy. Koa fisaorana no atolotra ny orinasa Century 21 Madagascar; ExxonMobil; Fedex/Interex SA; Henri Fraise (misolo tena ny Caterpillar); Microsoft; Teknet Group (misolo tena ny Apple Computer); ary ny World Trade Center Antananarivo. Eto am-pamaranana, dia mino i Etazonia fa raha misy rafitra najoro teo amin’ny foto-kevitra demokratika sy ny fahatokiana tsy azo hozongozonina ny amin’ny ho avy, dia azon’ny vahoaka Malagasy atao ny manorina ho avy vaovao ho an’ity firenena ity. Azo antoka aloha fa hitohy hatrany ny fampiasanay vola ho an’ny vahoaka Malagasy. Ho avy miorina amin’ny foto-kevitra hoe “Izahay vahoaka.” Raha mampiasa vola ho an’ny taranaka ho avy mantsy isika, raha toa mampirisika ny hafa hahatakatra ilay vina ho an’i Madagasikara miorina amin’ny harena kobonin’ny ho avy—fa tsy amin’ny olana nentin’ny lasa—dia azo antoka fa hitondra fanantenana, fanavaozana ary tombontsoa izany ho avy izany. Mirary ny soa rehetra ho anareo amin’izao fotoana ankalazantsika ny fahaleovan-tenan’i Amerika—sy ny ho avin’i Madagasikara izao. »

 6. Raha nampoizina ho may hono ny trano dia nafitdra aloha ny entana,
  saingy tsy nampoiziny ny zavanisy koa mamela azy marina.

 7. Izao tsy ny omby intsony no angalarin’i dahalo fa ny VEHIVAVY, mazava fa ho
  fongorana taranaka ny GASY mba hanomezana vahana ny MPANJANAKA dia
  FONGORANA NY VEHIVAVY TSY HAMELA TARANAKA , sady maharary no manome litoka fa ……..

 8. Ny mampalahelo dia ny vehivavy karana, tsy avelan-dry zalahy tompony hiteraka metisy kely ! Ny vehivavy gasy koa moa raha vao mahita karàna sy mena sofina dia toy ny mahita Andriamanitra ! Eo ireo sahy manompo sy mivavaka amin’ny karàna !
  Mbô kôzy ê !! MDR !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *