LALAO RAVALOMANANA : IZAY AVOAKAN’NY LALANA NO EKENTSIKA

Conférence de presse 02-07-13-18Nihaona tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra androany Talata 02 Jolay 2013  tamin’ny 3 ora sy sasany Ramatoa Lalao Ravalomanana. Nanotrona azy tamin’izany ny ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy, ny filoha lefitry ny Cst Hanitra Razafimanantsoa, ny Praiministra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria Botozaza Pierrot,  ny minisitry ny fambolena Ravatomanga Roland, ny minisitry ny varotra Ramalason Olga, ny minisitry ny fiompiana Ihanta  Randriamandranto, hita tao koa ireo Ct sy Cst sasan-tsasany sy ireo mpiara-miasa akaiky azy ireo. Nanampy an-dRamatoa Lalao Ravalomanana tamin’ny famaliana ny fanontaniana ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy.

Faly mandray anareo mpanao gazety eto amin’ny  foiben’ny KMNR eto Faravohitra ny tenako hoy Ramatoa Lalao Ravalomanana  ary miarahaba anareo tsirairay. Sambany hitafatafa aminareo hitondrako ny hevitro sy fomba fahitako ny toe-draharaha misy ankehitriny. Santatra am-bavarano
ihany izao fa ny manetsa be mbola ho avy. Efa fantatrareo fa ny tenako no niantefan’ny safidin’ny movansy Ravalomanana ho kandidà ho filoham-pirenena araka ny didy navoakan’ny CES. Raha misy ny fanontanianareo dia apetraho.

Mpanao gazety : Misy ny fanerena ataon’ny fikambanana iraisam-pirenena amin’ny fanalana anao ka ahoana ny hevitrao mahakasika izay ?

Lalao Ravalomanana : Tsy vao izao izany fanontaniana izany no mipetraka fa efa henontsika hatramin’izay ka mbola mitombina foana ilay izy. Izay avoakan’ny Lalàna no ekentsika ary manana ny soatoavina Malagasy isika.

Mpanao gazety : Efa faritra 22 no vitanao izay ka hiandry ny fanapahankevitry ny Ceni-T sy ny iraisam-pirenena ve ianao sa hanao fampielezan-kevitra?

Lalao Ravalomanana : Izao izany tsy mbola nisy daty raikitra fa ny atao dia pré-campagne, tsy mbola nisy fitenenana mihitsy hoe fidio fa kosa miseho mampahafantatra ny olona, hoe inty aho milatsaka ho
filoham-pirenena. Manana fotoana aho fa i Madagasikara dia lehibe ary ny olona te hahita, te hahalala ary faly izy. Ny fahafantarako ny filoham-pirenena izany dia mahay manatona ny vahoaka , mihaino azy ary mijery ny zavatra ilainy, izay no tadiavin’ny Malagasy.

Mpanao gazety : Ny fianakaviam-be iraisam-pirenena dia hanapaka ny famantsiam-bola, mieritreritra  ve ianao fa ho tanteraka ny fifidianana amin’ity taona ity na amin’ny herintaona ?

Lalao Ravalomanana :  Tsara ny fanontanianao fa izany izao no mampitebiteby ny vahoaka Malagasy nefa kosa isika amiko manokana , izaho olon’ny finoana dia entoko am-bavaka mandrakariva, ny fantatro dia hoe raha sitrapon’Andriamanitra ny hahatanteraka azy dia tanteraka.

Mpanao gazety : Manaiky ve ianao hoe ny fanjakana no hamatsy vola ny fifidianana ?

Lalao Ravalomanana : Ahoana moa no tsy hanaiky, fa ny fifidianana anie tsy vita mora fa ilaina foana ny fanampiana na eto an-toerana na avy any ivelany.
Mpanao gazety : Raha misy ny fanovana ny CES ary hisy lisitra vaovao ka tsy ao ianao hanaiky ve ianao?

Mamy Rakotoarivelo : Hatreto aloha ny Gic sy ny Sadc dia mangataka antsika hanaraka ny lalàna Malagasy sy ny lalàna iraisam-pirenena. Amin’ny fomba ahoana moa no ilazantsika fa hisy ny CES vaovao nefa ny lalàna Malagasy lany tao amin’ny parlemantera ny fametrahana ny CES ary ny lalàna avoakany dia tsy azo ivalozana sy tsy azo idivirana. Te hametraka aminareo ihany aho hoe izahay tsy miteny hoe tsy hiara hiasa amin’ny fianakaviam-be iraisam-prenena, tsy afaka hiolonolona foana i Madagasikara indrindra amin’izao firenentsika izao, fa ny kandidànay Neny Lalao Ravalomanana dia manaraka tsara ny didy sy ny lalàna rehetra na teto an-toerana na tany ivelany mikasika ny maha ara-dalàna sy maha arandrariny ny kandidà. Ny hoe tsy mahafeno ny fepetra enim-bolana dia misy ny lalàna iraisam-pirenena milaza hoe tsy fidiny ho azy ny tsy nahatafaverina azy teto Madagasikara tao anatin’izay enim-bolana izay, izany lalàna izany dia tahaka ny lalàna manankery. Ny lalàna iraisam-pirenena aza no ambony noho ny lalàna Malagasy, tsy azo terena fotsiny amin’izao hoe tsy mipetraka teto izy nandritra ny enim-bolana dia tsy mahazo milatsaka fa misy ny hoe  tsy faka manoatra izy noho ny antsonjay, noho ny Hat tamin’izany fotoana izany. Ny lalàna iraisam-pirenena momba ny zon’olombelona sy ny demokrasia dia milaza mazava fa mahazo milatsaka izy ary tsy voafehin’ny enimbolana tsy mipetraka teto.Izany akory no sakana amin’ny Ramatoa Lalao Ravalomanana tsy ho kandidà  amin’ny filoham-pirenena. Averinay fa izahay dia mahatoky ny fahendren’ny fikambanana iraisam-pirenena ary mahatoky fa tena mitady ny hivoahanan’i Madagasikara amin’ny krizy ny Sadc fa tsy zavatra ampiditra ny Malagasy amin’ny krizy vaovao.

Mpanao gazety : Misy ny vondron’ireo kandidà, inona ny hevitrao amin’izy ireo ary ianao dia voalaza fa sakana amin’ny fivoahana amin’ny krizy?

Lalao Ravalomanana : Ilay izy efa navoakan’ny CES ary lalàna faratampony eto amin’ny firenena ary ny CES neken’ny Sadc ka isika tokony hanaja ny soatovina , ka tsy fantatro hoe inona no mahatonga ny olona hitenyizany fa isika misy soatovina hajaina. Efa voalaza ilay izy dia tsy afaka mandrava izany intsony.

Mpanao gazety : Misy ny sommet tanterahin’ny FFKM efa nahazo fanasana ve ny vadinao?

 

Lalao Ravalomanana : Mino aho fa efa nahazo fanasana izy, amiko izany dia izaho olon’ny finoana ka ny fanaovana izany fivoriana izany dia anisan’ny zavadehibe mihitsy ka misy fanantenana amin’ny famahana ny olana eto.

Mpanao gazety : Nisy ny antsonjay natao tamin’ny Jean Marc Koumba ?

Lalao Ravalomanana : Efa niara niasa taminay izy ary ny fifandraisanay mianaka dia tahaka ny ray amandrenysy ny zanaka ka dia faly izy mba manohana ary manambady gasy mipetraka et ka dia fifaliana ho azy ny manampy ahy ary izaho koa dia reny rahateo ka vao maika aho faly misy izany ary izay no  tena tadiavina miara miasa daholo isika rehetra. Araraotiko amin’izao zavamisy izao raha misyfiaraha miasa miaraka azon’ireo kandidà 41 atao hamonjena ny firenena satria rehefa mitety an’i Madagasikara aho dia mahita ny fahantrana ny vahoaka, mahita ny vehivavy miaina ao anatin’ny tsy fandriampahalemana, ny tena reny mahita ny ankizy tsy mianatra ka  sao misy làlan-kafa iraisan’ny kandidà 41, angamba efa misy dingana iray mba ho hita mba hahafahana mampandroso an’i Madagasikara isika satria isika no farany indrindra eto amin’ny firenena eran-tany. Mampalahelo ary mahontsa izany, amiko manokana dia ny fiainako efa ampy izay fa nyho avin’nytaranaka dia tsy misy azo atao ve mba hahatonga ireo tanora olombanona. Ny ahy ny tiako atao dia mila fanakinana eo am-pelantànan’Andriamanitra ny zavatra rehetra ary rehefa mitety ny faritra aho dia milaza hoe mila mifankatia, miray hina, mifamela  fa tsy isika samy isika no hifanenjika eto vao maika mikorosy ny firenena. Ny olona amin’ny firenena dia ny andro iray hitadiavana fandrosoana fa ny antsika ve
dia hijanonana eto amin’ilay hoe farany.

Mpanao gazety : Efa misy fifanatonana ve amin’ireo kandidà  hafa ataonao ?

Lalao Ravalomanana : Hatramin’izao dia tsy mbola nisy fa  nifanandry amin’ny fitetezam-paritra ataoko fa efa betsaka ireo kandidà no te hihaona amiko.

Mpanao gazety : Amin’ny maha kandidà vehivavy anao ve tsy sakana izay ?

Lalao Ravalomanana : Ataoko fa tsy sakana intsony satria ny vehivavy Malagasy dia manana ny maha izy azy ary tsapako amin’ny mahareny ahy , fa ny fitondrana firenena dia ohatry ny fitondrana tokantrano iray. Rehefa misy zavatra sarotra dia nyreny foana  no mahay mandamina, ny reny no tena manana fo honena mikarakara ny zanany, manome sakafo, ny reny miahy rehefa tanora ny zanany, mikolokolo ny ho avy mamiratra ho an’ny zanaka, ary mbola ny reny mbola manohana ny lehilahy rehetra hiasa tsara.

Mpanao gazety :  Misy ny miteny hoe iray ihany ianareo sy ny filoha Ravalomanana, ahoana ny hevitrao amin’izany?

Lalao Ravalomanana : Ny vehivavy Malagasy manana ny maha izy azy ary efa nisy fotoana nitantanako orinasa. Izaho dia manana ny hevitro ary ny filoha Ravalomanana dia manana ny heviny. Izaho izao manana fon-dreny mijery ny fahasahiranan’ny Malagasy, mijery ny ankizy tsy miditra an-tsekoly, izay ny ahy mitarika ny vahoaka Malagasy hitodika amin’Andriamanitra, zavadehibe amin’ny fiainako izany.

Mpanao gazety : hanolotra olon-kafa ny movansy Ravalomanana ?

Lalao Ravalomanana : Izaho efa milatsaka ka tsy hanolotra olon-kafa.

22 pensées sur “LALAO RAVALOMANANA : IZAY AVOAKAN’NY LALANA NO EKENTSIKA”

 1. Vaovao farany azo vao haingana teo

  20h30 –
  SOMMET: le sommet des trois anciens chefs d’Etat et du président de la transition initié par le FFKM débutera demain à Andohalo. Marc Ravalomanana est attendu au pays demain. Il aurait déjà son billet.

  Date : 02/07/13

 2. Fanampenam-bava daholo izao ry Neny a!!
  Lalana aiza moa ity lazaina eto??raha ny ao @ tanana ao mantsy dia efa
  hiaraha-mahalala fa  » izay tian’i foza no tanterahana koa tsy dia mazava hoe: lalana avy aiza???
  Na koa hoe isika DIA MANARAKA IZAY LALANA ANGAH????

 3. Tiako be koa izay filazana eto hoe: 3 fa tsy 4 , + domelina.
  ohatra ilay hoe 49= 50, mbola ingahy domelina foana no mivoana eto hihihi

 4. « IZAY ARAKY NY LALANA » NO TOKONY HO IZY
  FA RAHA » NY AVOAKANY « DIA LALAM-POZA NO HIVOAKA EO.

  Fa misy inona ry dà???mivavaha mafy!!!ady ity hoy i Rainimanonja.
  Tena marina ve fa ho avy dada e????izay izany no nanerena an’i RA-Jean Marc tsy hiaro azy ireo???
  dia izay mpiambina an’i Dada ho entiny avy any koa izany tsy ho heken’ireo????hita mihintsy fa olona
  tsssssss……. tsisy hatao ka miakapokapoka, MAHONENA!!!!!

  Tsy vao izao izy ireo no tsy nisy mpiambiny fa ny ANJELY ANIE HIAMBINA NY AINY SY NY FANANAN-
  dry dada mianakavy.

  Tapahana koa ny tongotr’i Neny tsy handeha2 fa toa mamiratra daholo izay lalovany.

 5. Io fa hanakna ny fihaonana rahampitso indray ny Foza ,dia mahita ho lazaina hoe, mila fihomanana hentitra ny fihaonana rahampitso, dia hisy Notam hivoaka indray rahampitso entina hanakakaka ny fahatongavan´i DADa, tsy i rajoleina mihtsy no hampiditra an´i DADa eto, ny azy valy faty hatramin´ny farany na koa tahotra no tena marina.

  vakio: efa izao alinabe izao vao mamaoka fanambarana, andro alina fa tsy mahasahy mamoaka izao ny atoanadro, hita fa mpamosavy mandeha alina , sa niasa loha mafy adi izao vao nahita hevitra havoaka.
  miandry indra izany ilay fihaonanana fa mbola mila fihomanana matotra, : MDR!

  F A N A M B A R A N A

  Ny Fiadidiana ny Tetezamita dia naharay ny fanasana nalefan’ny FFKM momba ny fihaonana ho amin’ny Fampihavanana manomboka ny 3 jolay 2013.

  Ny Filohan’ny Tetezamita dia manamafy fa ny hany lalana ivoahana amin’izao krizy politika izao dia ny fanatanterahana ny fifidianana.

  Koa ny asa sy ezaka rehetra atao na avy aiza na avy aiza dia tokony hiompana mankany amin’izany fanatanterahana ny Fifidianana izany, ary tsy tokony hampitatra na hanalava ny Tetezamita, sady tsy hivaona amin’ny tondrozotra.

  Ny Filohan’ny tetezamita dia manamafy hatrany ny fahavononany hifampidinika araka ny efa nataony hatramin’izay, rehefa mifanaraka amin’izany fotokevitra izany.

  Noho izany, ny fivoriana heverina atao eny Ivato dia mila fifampidinihana hentitra sy matotra mialoha.

 6. DISCOURS AU CAPE TOWN DU PRESIDENT OBAMA

  J’ai copié-collé intégralement le Discours du Président OBAMA au CAP TOWN
  — parce que dans ce disours il explique la force et la valeur de la démocratie et de la liberté des Peuples dans la réussite et les relations socio-économiques des Pays qui respectent cette démocratie et cette liberté et que par contre là où la démocratie et la liberté des Peuples ne sont pas respectées , les investssements ne viennent pas et le développement de ces Pays ne décolle pas..
  –parce que ce discours dit en Afrique du Sud , chantre de la lutte contre l’apartheid et pièce maîtresse de la SADC le Président OBAMA ne peut ne pas évoquer tous les problèmes qui minent cette Afrique Australe ,y compris la crise malgache..
  –parce que justement en Afrique en général ,et à Madagascar en particulier ,les Femmes assument le quotidien des ménagent et assurent l’essentiel de la vie socio-économique et le Présdent OBAMA en parle..
  Voici le Discours de CAP TOWN du Président OBAMA
  (traduction GOOGLE )
  1er juillet 2013-Envoyé par Menja(Site Mouvance RAVALOMANANA MARC )

  « Si quelqu’un veut voir la différence entre la liberté et la tyrannie, qu’ils viennent ici, en Afrique du Sud. Ici, les citoyens ont bravé les balles et les coups de prétendre que le droit le plus fondamental: la capacité d’être libre, pour déterminer votre propre destin, dans votre propre pays. Et l’exemple de Madiba s’étendait bien au-delà de cette victoire. Maintenant, je l’ai dit hier à la mairie – comme premier Président des États-Unis, George Washington, il a compris que la démocratie ne peut supporter quand il est plus grand que d’une seule personne. Donc, sa volonté de quitter le pouvoir était aussi profond que sa capacité à revendiquer un pouvoir.

  Les bonnes nouvelles sont que cet exemple est pour attirer l’attention à travers le continent. Nous le voyons dans des élections libres et équitables en provenance du Ghana à la Zambie.

  On l’entend dans la voix de la société civile. J’étais au Sénégal et rencontré des groupes de la société civile, y compris un groupe appelé Y’en Marre, qui signifiait « marre », qui ont aidé à défendre la volonté du peuple après les élections au Sénégal. Nous reconnaissons dans des endroits comme la Tanzanie, où des messages texte relient les citoyens à leurs représentants. Et nous renforçons lorsque les organisations défendent les principes démocratiques, comme la CEDEAO ont fait en Côte d’Ivoire.

  Mais ce travail n’est pas terminé – nous le savons tous. Pas dans les pays où les dirigeants s’enrichissent en toute impunité; pas dans les communautés où vous ne pouvez pas démarrer une entreprise, ou aller à l’école, ou avoir une maison sans avoir à payer un pot de vin à quelqu’un. Ces choses doivent changer.

  Et ils ont de chance de ne pas simplement parce que cette corruption est immoral, mais c’est aussi une question de l’intérêt et de l’économie. Les gouvernements qui respectent les droits de leurs citoyens et de respecter la primauté du droit font mieux, une croissance plus rapide, attirer plus d’investissements que ceux qui n’en ont pas. C’est juste un fait.

  Il suffit de regarder votre voisin, le Zimbabwe, où la promesse de la libération a fait place à la corruption du pouvoir, puis l’effondrement de l’économie. Maintenant, après que les dirigeants de cette région – dirigé par l’Afrique du Sud – négocié un terme à ce qui a été une crise de longue durée, les Zimbabwéens ont une nouvelle constitution, l’économie commence à se redresser. Il ya donc une possibilité de progresser – mais seulement s’il ya une élection qui est libre et juste et pacifique, de sorte que les Zimbabwéens peuvent décider de leur avenir sans crainte d’intimidation et de représailles. Et après les élections, il doit y avoir le respect des droits universels sur lesquels repose la démocratie.

  Ce sont des choses que l’Amérique représente – pas tout à fait – mais c’est ce que nous représentons, et c’est ce que mon administration représente. Nous ne disons pas aux gens qui sont leurs dirigeants devrait être, mais nous en sommes avec ceux qui soutiennent les principes qui mènent à une vie meilleure.

  Et c’est pourquoi nous sommes intéressés à investir pas d’hommes forts, mais d’institutions solides: systèmes judiciaires indépendants qui peuvent faire respecter la primauté du droit – Les forces de police honnêtes qui peuvent protéger les intérêts des peuples au lieu de leur propre, un gouvernement ouvert qui peut apporter transparence et la responsabilisation. Et, oui, c’est pourquoi nous nous levons pour la société civile – pour les journalistes et les ONG, et les organisateurs et militants communautaires – qui donnent aux gens une voix. Et c’est pourquoi nous soutenons les sociétés qui permettent aux femmes – car aucun pays atteindra son potentiel que si elle s’appuie sur les talents de nos femmes et de nos mères et nos sœurs et nos filles.

  Les droits des femmes

  Juste pour éditorialiser ici une seconde, parce que le pays d’origine de mon père Kenya – comme beaucoup de l’Afrique – vous voyez des femmes faire des travaux et ne pas obtenir le respect. Je vous le dis, vous pouvez mesurer à quel point un pays ne par la façon dont elle traite ses femmes. Et dans tout ce continent et partout dans le monde, nous avons encore du travail à faire sur ce front. Nous avons des sœurs en disant: « Amen. »

  Américains indiscrets?

  Maintenant, je sais qu’il y a certains en Afrique qui me l’entendre dire ces choses – qui voient le soutien de l’Amérique pour ces valeurs – et je dis que c’est intrusive. Pourquoi vous mêlez-vous? Je sais qu’il ya ceux qui soutiennent que les idées comme la démocratie et la transparence sont en quelque sorte des exportations occidentales. Je suis en désaccord.

  Les gens au pouvoir qui font ces arguments sont généralement tente de détourner les gens de leurs propres abus. Parfois, ce sont les mêmes personnes qui derrière des portes closes sont prêts à vendre sur la ressource de leur propre pays à des intérêts étrangers, tellement longtemps qu’ils obtiennent une coupe. Je dis juste la vérité.

  Maintenant, en fin de compte, je crois que les Africains devraient faire leur propre opinion sur ce qui sert les intérêts africains. Nous faisons confiance à votre jugement, le jugement des gens ordinaires. Nous croyons que lorsque vous contrôlez votre destin, si vous avez une poignée sur vos gouvernements, les gouvernements vont promouvoir la liberté et la possibilité, parce que cela va vous servir.

  Et il ne doit pas seulement être l’Amérique qui se lève pour la démocratie – il devrait être Africains aussi bien. Donc, ici, en Afrique du Sud, votre histoire démocratique a inspiré le monde entier. Et grâce à la puissance de votre exemple et par votre position dans des organisations telles que la SADC et l’Union africaine, vous pouvez être une voix pour le progrès de l’humanité que vous avez écrit dans votre propre Constitution. Vous ne devriez pas supposer que c’est propre à l’Afrique du Sud. Les gens ont des aspirations comme ça partout.
  Cette langue n’en est qu’au stade du développement et n’a pas encore atteint le même niveau de qualité que les autres langues que nous proposons. »
  Google Traduction pour les entreprises :Google Kit du traducteurGadget TraductionOutil d’aide à l’export
  Désactiver la traduction instantanéeÀ propos de Google TraductionMobileConfidentialitéAideEnvoyer des commentaires

 7. Tsy hihemotra

  TSY HIHEMOTRA INTSONY anefa fa dia miroso amin’ny fampihaonana ireo filoha efatra ahitana an’Atoa isany Didier Ratsiraka, Zafy Albert, Andry Rajoelina ary Marc Ravalomanana ny FFKM. […]
  Nangonin’i JUDD

  [2] Dialogue pour la réconciliation RAVALOMANANA ATTENDU CE JOUR à Tanà, : l’EMMONAT DEMANDE (?) LE REPORT DE SON ARRIVÉE
  Ma-LAZA MaTV, Mercredi 3 Juillet 2013 [
  [matv.mg]]

  […]

  L’ancien chef d’Etat, Marc Ravalomanana, est ATTENDU AU PAYS CE JOUR , a-t-on appris de source concordante. […]

  HIER,SON NOM FIGURAIT BIEN DANS LA LISTE DES PASSAGERS nom du vol de la compagnie sud-africaine AIRLINK qui devra relier Johannesburg à Antananarivo, a-t-on appris de source bien informée. Son avion devrait atterrir à l’aéroport international d’Ivato CET APRÈS-MIDI à 14 heures 10 minutes.

  Sécurisation

  La question de SÉCURISATION [fa IZA avy moa no AHÌNA ?]des autorités politiques durant la rencontre au sommet a été évoquée en Conseil de gouvernement d’hier au palais de Mahazoarivo. Une lettre en ce sens a été adressée par les 4 chefs d’église au Premier ministre, chef du gouvernement, Jean Omer Beriziky, chef de l’OMC.

  Une réunion entre le PM, les responsables du FFKM, les chefs militaires ainsi que les hauts responsables des Forces de l’ordre a eu lieu, hier, au palais de Mahazoarivo.

  Les autorités publiques, elles, ont déjà signifié leur accord sur cette question de sécurisation, précise notre source.

  Du côté des FORCES DE L’ORDRE [PUTSCHISTES !!], UNE PARTIE REFUSE et proteste ce retour, pour ce jour, au pays de Marc Ravalomanana, et SA SÉCURISATION .

  Ils demandent ainsi l’AJOURNEMENTde l’arrivée de l’ancien chef d’Etat. […]
  Vola R

 8. Isika dia aza mihevitra hoe : izao na izaroa fa hankinintsika amin’Andriamanitra ny rehetra izay ho avy, fa manana ny orany Andriamanitra matoa tonga amin’izao isika ka mifampahery no mivavaka koa ary mijery tsara ny fizotran’ny raharaha. Aza mijery ratsy intsony re !

 9. Toherin’ireo jeneraly mpanohana ny mpanogam-panjakana ny fanataterahana ny fihaonana an-tampony ka tonga tany @ OMAR izy ireo nilaza izan. Ireto avy izany jeneraly izany

  – Ranto Rabarisoa
  – Randrianazary
  – Ndrianarijaona André
  – Rakotoarimasy Lucien
  – Rakotondrazaka Arsène
  – Richard Ravalomanana

 10. Isika zanak’i Dada dia aoka samy miomana @ izay rehetra azontsika atao @ fahatongavan’ny Dada : AIR link 14:10 Efa feno EMMOREG Ivato. Aleo tonga ihany mba hisian’ny vavolombelona mahita ny ataon’ireo EMMOREG lazainy mantsy famanahirana an’azy ireo hono ny fisian’ilay didy fisamborana ka ilay fandraisana dia tsy fantatra raha fandraisana na fisamborana.
  Ny zanak’i dada rehetra manana traikefa @ fiarovana sy ny fandriampahalemana dia antsoine tsy ho tara.
  Ny ankolafy Ravalomanana @ izao fotoana izao dia manatrika fotoam-pivavahana eny Andohalo miaraka @ RDidier Ratsiraka sy , Zafy Albert, tsy tonga kosa ilay rajoelin-doza iny. Mailo isika fa efa mety fambara ny mety hitranga androany tolak’andro izany…
  VONONA DAHOLO HIARO AN’I DADA

 11. Mamy Rakotoarivelo : « Nous condamnons ce NOTAM contre Marc Ravalomanana »
  3/07/2013 à 12:32

  Lalao RAVALOMANANA
  3/07/2013 à 12:30
  Questionnée par les journalistes…sur le retour du Président Ravalomanana, Neny a déclaré que l’aéroport aurait été fermé.L’Emmonat refuse le retour du Pdt Marc Ravalomanana ainsi que sa sécurisation et demande l’ajournement de son arrivée

  CCI Ivato : la rencontre au « sommet » a commencé
  3/07/2013 à 12:23
  Sans Marc Ravalomanana donc

  RENCONTRE AU SOMMET : Andry Rajoelina est arrivé à Ivato.
  3/07/13 à 12:00

  CCI Ivato Rempli de militaire
  3/07/13 à 11:50 La conférence au sommet organisée par le FFKM se tient au CCI Ivato. La rencontre se déroule sous haute sécurité et à huis clos.

 12. Mapmė be ireto alika tsisy fe-vozona isany ……
  Olona iray no mampivalaketraka hihihiii efa maharesy isika !!!!!Tsy Ramenabila ao Ambotsiroatra
  mpandainga mpambotry firenena io no HIFANOTOFANA ry ALIKA VOKY …. » tsy fantatra a!!! »
  Tena latsaka aho fa hay olona TSISY HAPOAKA DAHOLO ireto izy koa dada lazaina fa MPITERY RONONO
  KELY INY NO MAMPIFEZAKA MAFY ………..tssssssss MAHONENA eeeeeeeeeeee

 13. Tokony ho foanana ilay fihaonana rehefa tsy tonga dadanay.
  Ho hitanay eo ny tena fiasanareo FFKM @’izao hoe HATRAIZA no fetrany.

  fa nisy NOTAM indray angah ???dia ahoana hoy ny FFKM @’izany????

 14. rajoelina tient un dublelangage ;
  –d’un côté il ne montre aucune opposition à la tenue de cette réunin mal ficellée de la ffkm avec en prime le cinéma de zanakolona qui soit-disant est allé à prétoria
  –de l’autre il donne l’ordre aux militaires de bloquer le retour du Président RAVALOMANANA MARC .

  Cette réunion dite madécasso-malgache n’ a aucune autorisation ni directive de la COMMUNAUT2 INTERNATIONALE..lA FFKM TROP SURE DE SON SUCCES VIRTUEL LORS DE LA PREMIERE REUNION…SUCCES PARCE QU4IL Y A DU MONDE ? QUI NE PESE PAS SUR LA POLITIQUE DE RECHERCHE DE SORTIE DE CRISE.ATEL POINT QUE J’OSE DIRE QUE LA FFKM S’EST TROMPE D’ANALYSE ET A TROP CRU A SON AUDIENCE..PAS SI PUISSANTE COMME ELLE L4A ESTIMEE §

  Voyez :Nous ne constatons aucun écho de la Communauté internationale ( même pas un encouragement..Ni de la mouvance RAVALMANANA MARC qui n’ a pas annoncé le retour du Président..
  Finalement ,cette réunion a eu lieu comme rajoelina et les français l’ont voulu :
  sans la presence du Président de la R2PUBLIQUE ravalomanana marc..
  je persiste et je signe que nous dans l4ambiance du17 MARS 2009..
  rien n4a change ..fini pour cette lubie , cette utopie de solution madecasso6MALGACHE QUI EN FIN DE COMPTE N4 A 2T2 QU4UNE ENTOURLOUPE , UN ATTRAPE -NIGAUD….
  la ffkm s4est decredibilisee et n4a servi que les fafanronnades D’UN RAJOELINA FOURBE ET HEUREUX D’AVOIR ROULE DANS LA FARINE LES QUATRE CHEFS DES EGLISES !

 15. ireto izany ilay alikam-bazaha nentin´i goldblatt tamin´ny tadim-bozona androany teny Ivato, netina hanakana ny fidiran´ny filoha Ravalomanana, gasy manaiky andevom-bazaha, gasy mivarotra tanindrazana, generaly voavidim-bola isany, generaly mampahory ny vahoaka, manaiky ny hitohizan´ny Krizy hatrany, generaly isany, loham-bola sy ben´ny dahalo.

  Ireto ny alikaní goldblatt anio:

  – Ranto Rabarisoa
  – Randrianazary
  – Ndrianarijaona André
  – Rakotoarimasy Lucien
  – Rakotondrazaka Arsène
  – Richard Ravalomanana

 16. Quand certainsn faciles à berner , comprendront que cette crise à Madagascar n’ a jamais été et n’est pas un problème dont la solution relève des Malgaches ..si nous restons sur le plan des bla-bla , des palabres et des resabe lors des quels nous excellons..mais sans rien faire avancer..
  Le « règlement ou la résolution  » de ce problème relève de la volonté et des compétences de la Communauté lnternationale , qui a infligé la  » déchéance  » de l’état du pouvoir issu du coup d’état par la non reconnaissance de cette communauté..
  Et celle-ci pour signifier ses responsabilités a désigné , après avis de l’UA , de confier la médiation , l’arbitrage de la sortie de crise à la SADC.
  La SADC a pris en charge cette médiation et a , àplusieurs reprises , fait effectuer l’estimation de mla situation politique de Madagascar..Mais la SADC n ‘ a pas été ni assez vigilante ni très prudente et be s’est pas méfié des « ingérences  » de la France dans les négociations ,en faveur pes putchisyes..
  Toutes les difficultés de la médiation , de l’arbitrage viennent de cette non éxigence de sérieux et de prudence..
  Oui la SADC n’apa su verrouiller sa mission et et n’ a pas assez cadré , assez surveillé ses émissaires , qui après chaque mission effectuée à Madagascar n’ont rédigé que les mêmes rapports invariables , à des nuances près .
  Pendant plus de quatre ans , la SADC s’est contenté de ces rapports !
  Ce qui a le plus manqué à la mission de la SADC , consiste au manque de contrôle , d’arbitrage des « des décisions prises par lahaute autorité qui a agi contre l’esprit et la lettre de la feuille de route ! ».
  Au jour d’aujourd’hui ,la presque totalité des grandes capitales qui font partie de la Communauté internation exigent que des élections équitables ,libres et démocratiques soient organisées à Madagascar en laissant les Malgaches éliree le ou la Président(e) qu’ils jgent capable et méritant(e) pour diriger la rénovation ,le développement socio-économique du Pays et l’édification des Malgaches sur tous les aspects de la condition humaine..
  Et ces grands Pays sont contre la demande de retrait des candidatures jugées recevables par la Justice de Madagascar..Il revient aux électeurs Malgaches de faire le tri entre le bon grain et l’ivraie !
  Lors de « mission  » confiée à monsieur Chissano ,nous jugerons les solutions avancées par la SADC après toutes ces discussions oiseuses et défavorables à la SADC , qui n’a pas assez investi dans la mise en en œuvre de la feuille de route intégrale..qui normalement da dû aboutir à la mise en place de la transition consensuelle et inclusive qui elle est programmée à organiser les élections !
  Que de temps et d’énergie perdus pour rien !

 17. Analysez bien le processus des deux réunns de la FFKM..
  Ces deux réunions ont été présidées ,certes , par les quatre chefs des quatre églises.., mais sur le plan médiatique ,cest zanakolona qui a manœuvré : cette fois pourquoi le culte œcuménique a été officié à la cathédrale comme à la réunion du 17 mars zanakolona a été au centre assistant à la l »instauration du coup d’état !
  Le culte d’Andohalo n’ a pas été seulement un bis repetita du 17 mars 2009 ,mais surtout une commération de leur prise du pouvoir à Madagascar, c’est un rappel de leurs forces ,de leur , et de la réaité de leur pouvoir.
  Rajoelina s’est absenté afin de montrer de l’extérieur que toute l’administration et même la FFKM lui obéit au doigt et à l’œil..Qu’il est le maître ,le chef d’orchestre de de ce pouvoir qui nuit , qui emmerde , qui fait la pluie et le beau temps !
  Comment et surtout pourquoi ?
  PARCE QUE NOUS SOMMES TROP TOLERANTS OU TROP BONS DONC TROP CON ET N’ARRIVONS PAS A FABRIQUER DES COKTAILS MOLOTOV ( VOIR FABRICATION SUR INTERNET ), C4EST A DIRE QUE NOUS REFUSONS DE LE COMBATRE A MORT CE VOYOU !

  SUPPRIMEZ CE VOYOU ET LES PARASITES ( MITAIRES ,CIVILS , RELIGIEUX..) QUI PROFITENT DE SON POUVOIR !
  LE PLUTOT SERA LE MIEUX..
  QUAND UNE PUCE VOUS PIQUE ,VOUS L’ECRASEZ ,NON ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *