Lalao Ravalomanana : Nanatrika ny famaranana ny isan-kerintaonan’ny Synodam-paritany Afovoany Andrefana

Neny tao FJKM Imeritsiafindra 19 Jul 13 (8)Nofaranana androany Zoma 19 Jolay ny isan-kerintaonan’ny Synodam-paritany Afovoany Andrefana tao amin’ny fiangonana Fjkm Imeritsiafindra Ambohitrinimerina . Tonga nanatrika izany tany an-toerana Ramatoa Lalao Ravalomanana. Nitarika ny fotoana ny prezidàn’ny synodaly Randrianarisaina Harilaza. Nitory ny tenin’Andriamanitra kosa ny tonian’ny Departemantan’ny fiangonana, ny mpitandrina Radimisaona Jonah. Ny Malakia 3: 7-12, ny Lioka 13: 1-2, ny Hebreo 6:7-15 no nakana ny vakiteny tamin’izany. Nisy ihany koa ny jobily fankalazana ny faha 20 taona naha birao ny synaodam-paritany ny mpitandrina Randrianaivoson Marcel Mivady. Notolorana marim-pakasitrahana manokana tamin’izany asan’ny fitoriana ny filazantsara izany ny tenany. Raha nandray fitenenana ny vadin’ny filoha mpanampy ny Fjkm Ramatoa Lalao Ravalomanana dia nisaotra ireo mpino kristianina amin’ny fitrotroana am-bavaka azy mianakavy tamin’ny zavatsarotra nanjo ny fianakaviany. Namafisiny ihany koa teto ny tokony hanaovazana isan’andro fanolorantena amin’ny fanompoana an’Andriamanitra. Mivavaha ka aza mitsahatra fa ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Rehefa vita ny fanompoam-pivavahana dia nitsidika ny toby nipetrahan’ireo mpino nandritran’ny telo andro nanatanterahana ny lanonana fankalazana ny delegasiona notarihan’I Neny.

(afaka fotoana fohy ny andian-tsary)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *