MAHAFARITSY SAMUEL : IZAHAY ANY AMIN’NY FARITRA EFA PARE

IMG_0135Midobodoka ny foko hoy Andriamatoa Mahafaritsy Samuel teny amin’ny Magro Behoririka androany. Faly fa matahotra sao diso ny kabary
ataoko. Misaotra ny nahary isika fa mifanatri-tava eto hoy izy.  Ny fifandraisana amin’ny any ivelany hoy izy dia isika mpikambana ao
amin’ny ONU, Sadc . Tokony hiaraka aminy isika fa tsy hibakobaiko ny Malagasy izy ireo. Mijaly hoy izy ny vahoaka any ambanivohitra noho ny asan-dahalo, tsy lafo ny vokatra, tsy misy mamono valala satria tsy misy fanjakana hanao izany. Nanomboka tamin’ny fampiharana ny tondrozotra hoy ity mpanao politika ity  dia nandefitra isika fa izay te hampihariny no hampihariny. Ny firenena Malagasy dia misy  olona samy malagasy hampandroso azy. Momba ny fanapahankevitry ny GIC dia nambarany fa tokony hisy ordonnance hametraka ny fanovana ny CES hoy ny GIC. Fitsarana malagasy no io ka tsy misy idirany vazaha mainty sy fotsy no hibaiko azy. Amintsika hoy Mahafaritsy dia eto misy parlemantera. Natao ho ordonnance ny lalàna avoakan’ny mpanantanteraka amin’ny fotoana tsy hivorian’ny parlemantera. Tsy ambony noho ny lalàna io hoy izy, dikan’izany dia hitsabahan’ny vazaha ny lalàna. Lasa olana ilay olona mpampihavana. Raha toa ka izay hoy izy no hamoaka an’i Madagasikara ao anatykrizy, ohatra hoe omena fahalalahana ny CES , tsy miankina amin’ny HCC. Ny CES hanome fahalalahana hanaramaso ny fifidianana. Ny eritreritray hoy izy any amin’ny faritra dia tsy tokony hihoatra ny mpitsara mpanampy ary ampiana fotsiny ilay efa eo. Efa nahita ve ianareo hoy ny fanontaniana napetrany hoe rehefa natao famindran-toerana ny filohan’ny mpitsara dia hiova ny didy navoakany. Tsy azo atao ny manova ny didy n’inon’inona hanova io CES io. Matoa sahy hilatsaka hoy izy dia vonona. Ny hafatray any amin’ny faritra hoy Mahafaritsy dia izahay efa paré porofon’izany izay toerana nandalovan’i Neny dia fmaro ny vahoaka namonjy azy, tsy nisy mpanakanto.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *