Me Razafimanantsoa Hanitra : Ny movansy Ravalomanana dia tsy miova fa i Neny ihany.

Me Razafimanantsoa HanitraAndroany ny Sabotsy farany mialoha ny 31 Jolay izay fepotoana handraisantsika fepetra amin’ny fanalana ny kandidà Lalao Ravalomanana nomen’ny GIC hoy ny Me Hanitra Razafimanantsoa teny amin’ny Magro Behoririka. Mampatsiahy kely ny tenako hoy izy fa nisy ny fihaonan’I Chissano tamin’i Neny teny Faravohitra. Nanomboka tany ny tsy fifanajana. Nomeny fotoana hoy izy i Neny, nefa tsy tonga ry zareo.Nony avy indray niteny  i Chissano  hoe mankanesa aty amin’ny Golbert ianareo. Nilaza anefa i Neny hoy Me Hanitra fa tsy ho any. Niangavy indray ny alina i Chissano hoe mba raiso izahay. Izahay hoy ity mpisolovava mpanao politika ity efa nilaza fa misy fotoana hafa alehan’i Neny. Tamin’io fotoana nomena indray anefa dia mbola tara adin’ny iray izy ireo. Zavatra hafa no lazainy hoy Me Hanitra any amin’ny olona iray , hafa any amin’ny olona sasany. Rehefa niteny anefa izy ireo tamin’ny fihaonana dia mifandrombaka ka miteny ny iray dia manapaka ny iray. Tsy misy amin’ny maha diplomatika izany fa samy miteny. Ny zavatra nolazainy taminay hoy ny filoha lefitry ny Cst Hanitra Razafimanantsoa dia ny hoe hanatanteraka ny tapaka tany Addis Abeba izahay. Ny movansy Ravalomanana anefa dia niteny fa izahay tsy miova fa i Neny ihany. Misy sazy miandry anareo hoy i Chissano. Raha izay no vidin’izao zavatra ataonay izao hoy Me Hanitra dia vonona ho sazianareo izahay. Raha izany no vahaolana hitanareo dia ianareo no sakana amin’ny famahana ny krizy satria tokony ho vita tamin’ny 24 Jolay ny fifidianana. Tsy zakan’izy ireo hoy Me Hanitra ny tenin’ny movansy Ravalomanana hoe raha misy fanasaziana dia ianareo satria tsy mahavita ny asa. Momba ny FFKM dia nanambara i Chissano hoy Me Hanitra fa tsy hitanay izay ataon’ireo fa avelanay eo ihany. Gaga izahay hoy izy fa indraindray miteny hoe hanohana ny FFKM , nefa milaza indray fa tsy izy io. Menatra ry zareo fa tsy nahavita ny asa fa ny FFKM no mahavita azy. Tezitra be I chissano hoy Me Hanitra taminy teniko hoe raha maheno anao miteny izany prezidà dia maty io tondrozotra io  ary tsy nahavita ny asanareo ianareo. Namaly i Chissano hoy izy ianao mihitsy no tsy tena tia ahy eto. Ny zavatra fantatra dia tsy nahavita ny asanareo fa ny vahoaka no mijaly. Tsy izany akory no hampilefitra antsika fa tsy hanala ny kandidàn’i Neny isika. Momba ny fanovana ny CES dia nambarany fa movansy Ravalomanana dia légaliste. Raha hanery anay ianareo dia manery anay hanitsakitsaka lalàna. Tsy izay no olana hoy i Chissano fa ilaikely fa tsy maintsy saziana i Neny izay no fomba hanalana an’ilaikely iry. Momba ny teboka fito navokan’ny GIC dia nilaza i Me Hanitra fa ny resaka CES izany dia azo eritreretina ihany ny hanovana izany ho antsika Malagasy. Isika manaiky hoy izy fa aleo hiditra ho fidiana Rajoelina hiatrika an’I Neny fa ho resentsika amin’ny fifidianana. Ramatoa Lalao Ravalomanana nefa no atahoran’ilaikely ka tsy manaiky ny hitondran’ny anarana Ravalomanana. Ny CES dia ny tena olana amin’ny movansy Ravalomanana  dia tsy izy namoaka didy fa ny hoe maninona ny filohan’ny HCC no filohan’ny CES. Efa hatramin’ny taona 2009 hoy Me Hanitra no olana ny HCC, nametraka ny mpanongam-panjakana. Isika movansy Ravalomanana tsy manaiky ny filohan’ny HCC ho filohan’ny CES ka izao no vokany. Manana ny marina isika amin’izao fotoana izao. Raha mba nohenoina ny movansy Ravalomanana dia tsy izao no zavanitranga. Ny lalàna rehetra natao hoy izy dia nataotao foana. Nisy efa nifampiresahana ny momba ny CES tamin’ny CSC. Marimaritra kely iraisana no natao dia ny hoe aleo hajanona ny mpitsara valo fa ny filoha no esorina.  Fanompana ny mpitsara anefa no misy amin’izao fotoana izao. Tsy manaiky isika hoy Me Hanitra fa didy tsy azo esorina io. Isika aza manaiky ho zarazaina izany fa ny antsika i Neny kandidà ary dada mody. Ianareo no mizirizy amin’ny hevitrareo fa izahay hanaran-dalàna. Antoko Zanak’i Dada : Tafatsangana ny birao eny amin’ny fokontany Amorona sy Ambaravarankazo faritra Ambohimanarina Hifarana ny 31 Jolay izao ny fametrahana ny antoko Zanak’i Dada manerana ny faritra 22 manerana ny Nosy araka ny nambaran’ny filohany Rakotoarivony Jean Pierre. Androany Alahady 28 Jolay 2013 no namaranana ny fametrahana izany biraon’ny antoko zanak’i Dada izany teny amin’ny faritra Ambohimanarina fokontany ambanivohitra Amorona sy Ambaravarankazo iny. Ny Ct Horace izay miandraikitra iny faritra Ambohimanarina sy ny manodidina iny no nametraka izany tamin’ny fomba ofisialy androany.  Mizara ho vondrona ho fito ny faritra Ambohimanarina ka ny faritra voalohany dia iandraiketan’ny Ct Horace ahitana ny fokontany Amorona izay natao androany., Ankazomanga, Anosivavaka.  Tsy nisy olana hoy ny Ct Horace ny fananganana izany biraom-politika Zanak’i Dada izany tany amin’iny faritra Ambohimanarina iny.. Ny tanjona hoy izy dia ny nampatsiahy ary hanohy ny asa nataon’i dada. Mba tsy hivoizana ny asa ho an’ny sasany dia ny movansy Ravalomanana no nametrakaolona betsaka. Ny 96 % n’ny olona hoy Horace dia azo lazaina fa zanak’i Dada izay resy lahatra ny olona amin’ity movansy Ravalomanana.  Ny KMNR dia tsy misy afa tsy ny  Zanak’i Dada ny amin’iny toerana iny. Tsy te hiditra  amin’ny antoko zanak’i Dada ny mpitatitra sy ny mpandraharaha fa saingy vonona hiditra amin’ny KMNR ary efa eo am-pandinihana izany ry zareo.  Rehefa vita ny fifidianana hoy izy dia ny antoko zanak’i Dada no hijanona maharitra eto amin’ny firenena. Ny fokontany Amorona dia anisan’ireo nahazo tombontsoa tamin’ny fitondran’ny filoha Ravalomanana teo amin’ny lafiny fambolena sy fiompiana izay  antom-piveloman’ny mponina eny an-toerana. Momba ny CES dia nambaran’ny Ct Horace fa tsy fanovana no tokony atao fa fanatsarana. Ny filoha hoy izy no tokony ho soloina satria miloloha rano roa siny ny filohany,  ka tsy mety izany raha eo anivon’ny firenena. Ireo birao mandrafitra dia tokony hijanona ao ho hatsaraina. Ny antony hoy Horace dia tsy olona notendrintendrena ireo mpitsara ao ireo fa ny mpitsara teto Madagasikara no nifidy azy ireo. Miankina amin’izay no hahafahana milaza fa azo antoka ny fifidianana na tsia. Mahakasika ny maha kandidà an’i Neny dia nambarany fa ny movansy Ravalomanana dia tsy manana  kandidà afa tsy tokana dia i Neny ihany n’inon’inona ambaran’ny fianankaviam-be iraisam-pirenena. Atao ahoana hoy izy amin’ny tany demokratika no anilika vahoaka mihoatra ny 65% ny mponina izay mankasitraka ny hilatsahan’i Neny. Momba ny fihetsiky ny mpitandro filaminana dia nambaran’ity olomboantendry avy eny Ambohimanarina ity fa mampihorohoro vahoaka ny fahitana azy ireo raha ampifandraisina ny raharaha Laza sy ny Samedi noir. Raha tena manana ny heriny ny mpitandro ny filaminana hoy izy dia tsy  tokony fandementsaina no ataony fa ny andraikiny no tanterahany.Maninona raha samborina ilay olona fantatra fa hanao ny asa fampihorohoroana. Ny hevitra hoy izy no tsy mitovy fa tsy tokony atao toy ireny ny fisamborana an’i Laza, ny fototra maha olona no voatohitohina’ireny.Ny andraikitra miandry ny antoko zanak’i Dada dia ny hanatevin-daharana ny zanak’i Dada eny ifotony hahafahana manohy ny asa fampandrosoana ifotony hanohizana ny asa izay efa napetraky ny filoha Ravalomanana. Mbola miandrandra izay asa nataon’i dada izay ireo olona ireo amin’ny fanohizan’i Neny izany izay hitondra ny firenena afaka fotoana vitsy.

23 réflexions sur « Me Razafimanantsoa Hanitra : Ny movansy Ravalomanana dia tsy miova fa i Neny ihany. »

 1. VAKIO-VAKPO -AELEZO-AELEZO-ZARAO 6ZARAO -AMPITATAPITAO 6RESAHO OMBIENY OMBIENY !

  RY MPIRAY TANINDRAZANA HAVANA ,
  NY HAMISAVISAINA NY RATSY…MBA HIAVIAN’NY SOA (HISY TOHINY)
  « ARY NY TOMPO SY NY HERINY ARY NY FITIAVANY HOMBA ANTSIKA LALANDAVA !  »
  Dia avy eo dia hiandry ny fihaonan’ny solontenan’ireto solonttenan’ireto solontena sy ny sns , s ny sns,,,mandra-paharahoviana ?
  Isika Malagasy na nahita fianarana na tsia dia manana fahendrena voajanahary ( bon sens )dia tsy hanaiky ny fandrebirebena hitohy ,fa very fotoana Isika no very izay tokony nanambina atrizay efa-taona izay ( manque à gagner ) na isam-batan’olona na ny Firenena,izay itantarana atsanga tsy aman’orana toa ny zaza ampatoriana amin’ny angano sy arira ary manetsikelika ary tsy ny fanaLana ny candidature-n’ i neny no mamaky ny lohany ny fiarovana ny rambon’izy ireo tsy ho tapahina..

  HELOKA BE VAVA ANIE IZANY FANONGANAM-PANJANKANA IZANY E !ARY NA ISIKA MPITOLONA AZA TOA TSY MIRAIKA NY MOMBA IO
  IO NO LAHARAN-KAMEHANA AVO INDRINDRA TOKONY HO SAHANINTSIKA VOALOHANY..
  Norebireben’ny médiation Isikasy miray heloka amin4ireto tontakely ireto Isika ka tsy tokpNY HAMISAVISAINA NY RATSY…MBA HIAVIAN’NY SOA (HISY TOHINY)
  « ARY NY TOMPO SY NY HERINY ARY NY FITIAVANY HOMBA ANTSIKA LALANDAVA !  »
  Dia avy eo dia hiandry ny fihaonan’ny solontenan’ireto solonttenan’ireto solontena sy ny sns , s ny sns,,,mandra-paharahoviana ?
  Isika Malagasy na nahita fianarana na tsia dia manana fahendrena voajanahary ( bon sens )dia tsy hanaiky ny fandrebirebena hitohy ,fa very fotoana Isika no very izay tokony nanambina atrizay efa-taona izay ( manque à gagner ) na isam-batan’olona na ny Firenena,izay iitantarana atsanga tsy aman’orana toa ny zaza ampatoriana amin’ny angano sy arira !
  Ny fitondra eto amintsika ankehitriny dia nangalarina na ity miseho azy ho filohan’ny tetezamita , na ny governementa ,na ny andrim-pirenena rehetra..
  Mitafy halatra daholo ireo olona notendrena ireo..
  Ary ,satria mbola eo amin’ny fitondrana sandoka ireo mpangalatra ireo dia mampiasa sy mampiantra ny  » lalana ,didy , ordonnances , decrets ,directives , snss , izay tsy mitombona satria tsy miankina amin’ny lalam-panorenena avy amin’ny FAHEFANA vokatry ny fifidianan’ NY VAHOAKA TAMIN-KALALAHANA…!
  MISY IZANY LALAM-PANORENANA IZANY ARY VELONA (ENCORE EN VIGUEUR)
  Koa RAHA ESORINA EO IREO MPANGALATRA AMIN’NY FAMPIHARANA IO LALAM-PANORENANA IO ( POURSUITES , ARRESTATIONS , MANADATS D’ARRET ,INCUPATIONS OU MISES EN EXAMENT , INSTRUCTIONS , QUALIFICATIONS DES MOTIFS D’ACCUSATION ( COUP D’ETAT, MEURTRES , ASSASSINATs , VIOLS ET VOLS A MAINS ARMEES… ENRICHISSEMENS RAPIDES ET SANS CAUSES , E TC, ETC….
  CE SONT CES REALITES INEVITABLES , INCONTOURNABLES QUE VEULENT EVITER PAR TOUS LES MOYENS ABRACADABRANTESQUES ,ILLICITES ,MAFIEUX CES PUTSCHISTES ESCROCS , QUI SE CROIENT ETERNELS ET IMPUNIS A JAMAIS !
  IL NOUS REVIENT , A NOUS MALGACHES , EN DROIT ET EN RSPONSABILITES CITOYENS , D4ARRETER CES CRIMINELS
  ET COMMENT ?
  – SOIT EN NEUTRALISANT UN PAR UN CEUX QUI SE CROIENT DIRIGEANTS ,CIVILS OU MILITAIRES…
  -SOIT EN BLOQUANT TOTALEMENT LE PAYS EN ATTAQUANT TOUS LES CAMPS LES BRIGADES , LES COMMISSARIATS…
  CETTE ATTAQUE GENERALE DEBUTE LE MEME JOUR A LA MEME HEURE COMME AVAIENT USE LES FRAN9AIS LE 229 MARS 1947 SUR LA LIGNE DES CHEMINS DE FER TANANARIVE COTE EST ET FIANARANTSOA COTE EST FACILITEE PAR L4EXISTENCE DU RESEAU TELEPHONIQUE DES CHEMINS DE FER…
  ACTUELLEMENT TOUS LES MALGACHES SOUCIEUX DE LA SITUATION ET DE L’AVENIR DU PAYS ET DE NOS ENFANTS ONT LE TELEPHONE PORTABLE POUR DONNER ET RECEVOIR L’ORDRE UNIQUE A LA MEME DATE ET A LA MEME HEURE PRECISE 5PREVOIR AU MOINS CINQ PORTABLES , DONC AUTANT D’OPERAREURS..!ony nanaiky ity fanelanelanana ity , izay MAMAFA AVY ATRANY NY HELOKA BEVAVA VITAN’IERETO OLONA TOKONY NOTSARAINAN’NY COUR PENALE INTERNATIONALE TOA AN ‘IREO MPITONDRA MITOVY HELOKA AMINIREO TOTANKELY IRETO
  NY MPITONDRA NY TETEZAMITA ANKEHITRINY ,IZAY RANGORY FOTOTRY NY AFO DIA TOKONY HO SAMBORINA MANU MILITARI ATRIN’NY ELA ! O RE OLONA E ! ANY AMIN’NY TOERAN-KAFA DIA EFA NIGADRA NA TAPA-DOHA IO MPINDINGI-DRAMBO IO…
  Ary ,satria mbola eo amin’ny fitondrana sandoka ireo mpangalatra ireo dia mampiasa sy mampiantra ny  » lalana ,didy , ordonnances , decrets ,directives , snss RAFETINY SY TEFITEFENA, izay tsy mitombona satria tsy miankina amin’ny lalam-panorenena avy amin’ny FAHEFANA vokatry ny fifidianan’ NY VAHOAKA TAMIN-KALALAHANA…!
  MISY IZANY LALAM-PANORENANA IZANY ARY VELONA (ENCORE EN VIGUEUR)
  Koa RAHA ESORINA EO IREO MPANGALATRA AMIN’NY ALALAN’NYFAMPIHARANA IO LALAM-PANORENANA IO ( POURSUITES , ARRESTATIONS , MANADATS D’ARRET ,INCULPATIONS OU MISES EN EXAMENT , INSTRUCTIONS , QUALIFICATIONS DES MOTIFS D’ACCUSATION – COUP D’ETAT, MEURTRES , ASSASSINATs , VIOLS ET VOLS A MAINS ARMEES… ENRICHISSEMENS RAPIDES ET SANS CAUSES , E TC, ETC….)
  CE SONT CES REALITES INEVITABLES , INCONTOURNABLES QUE VEULENT EVITER PAR TOUS LES MOYENS ABRACADABRANTESQUES ,ILLICITES ,MAFIEUX CES PUTSCHISTES ESCROCS , QUI SE CROIENT ETERNELS ET IMPUNIS A JAMAIS !
  IL NOUS REVIENT , A NOUS MALGACHES , EN DROIT ET EN RESPONSABILITES CITOYENS , D’ARRETER CES CRIMINELS
  ET COMMENT ?
  D’ABORD LE PLUTOT SERA LE MIEUX !
  – SOIT EN NEUTRALISANT UN PAR UN CEUX QUI SE CROIENT DIRIGEANTS ,CIVILS OU MILITAIRES…
  -SOIT EN BLOQUANT TOTALEMENT LE PAYS EN ATTAQUANT TOUS LES CAMPS LES BRIGADES , LES COMMISSARIATS…
  CETTE ATTAQUE GENERALE DEBUTE LE MEME JOUR A LA MEME HEURE COMME AVAIENT USE LES FRAN9AIS LE 229 MARS 1947 SUR LA LIGNE DES CHEMINS DE FER TANANARIVE COTE EST ET FIANARANTSOA COTE EST FACILITEE PAR L4EXISTENCE DU RESEAU TELEPHONIQUE DES CHEMINS DE FER…
  ACTUELLEMENT TOUS LES MALGACHES SOUCIEUX DE LA SITUATION ET DE L’AVENIR DU PAYS ET DE NOS ENFANTS ONT LE TELEPHONE PORTABLE POUR DONNER ET RECEVOIR L’ORDRE UNIQUE A LA MEME DATE ET A LA MEME HEURE PRECISE 5PREVOIR AU MOINS CINQ PORTABLES , DONC AUTANT D’OPERAREURS..!
  ARRETONS DE BLABLATER !PRENONS NOTRE COURAGE A DEUX MAINS ! CETTE LUTTE CONTRE LES MALFAITEURS EST DE NOTRE DEVOIR ?, A NOUS MALGACHES D’ABORD
  LA MISE HORS D’ETAT DE NUIRE TOUS LES AUTEURS DE PRES OU DE LOIN DU COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 DOIT ENTRAINER IPSO FACTO LA MISE APPLICATION TOUTES LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA IIIè REPUBLIQUE EN GENERAL ET LES MESURES CONCERENANT LE COUP D’ETAT EN PARTICULIER ET SURTOUT DE…L’OUVERTURE DES PARENTHESES AYANT SUSPENDU CETTE CONSTITUTION AVEC L’ASSISTANCE DE PACIFICATION DES NATIONS UNIES, DES GRANDS PAYS DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE QUI ONT CONTESTE LA DEMANDE DE RETRAIT DE LA CANDIDATURE DE MADAME RAVALOMANANA LALAO EXIGEE ,CONTRE L’SPRIT ET LA LETTRE DE L’ARTICLE 21 DU DROIT DE L’HOMME ET DU CITOYEN ? PAR LA SADC ET L’UNION AFRICAINE , LA FRANCE ET L’UNION EUROPEENNE !
  TOUS LES MALGACHES DEMANDENT ICI ET MAINTENANT ET RESPECTUEUSEMENT
  A MONSIEUR L’ENCORE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR RAVALOMANANA MARC DE RENTRER AU PAYS ET DE REPRENDRE SA FONCTION ET DE PROCEDER A LA RENOVATION DU PAYS ET LA MISE EN ROUTE D’URGENCE DES MESURES POUR L’AMELIORATION DE LA VIE QUOTIDIENNE DES MALGACHES..
  CHERS MALGACHES ,
  DURANT PLUS DE QUATRE ANS , NOUS SOMMES EN GUERRE CONTRE DES MAFIEUX , DES ESCROCS ? DES CRIMINELS AU VU ET AU SU DE CETTE EQUIPE DE MEDIATION , QUI EST VENUESIEURS FOIS A MADAGASCAR POUR NE CONSTATER QUE CE QUI LES ONT ARRANGE !
   » QUE DIEU NOUS GARDE ET NOUS PROTEGE ! »

  Docteur CELESTIN Robin
  Paris

 2. CLAP CLAP CLAP ! Maitre Hanitra ! Avelao hitabataba ny « MPANENJIKA sy MPANARATSY »? FA NY ANTSIKA DIA NY MANDROSO IHANY !
  RESAKA BE NY SISA no voizina eto mantsy momba ny hezaka entinareo !
  MAHALEOVA ARY MAHALASANA E !

 3. Fa ity PM ity ?????????????
  Inona no mba tena ilàna azy e ????? toa……………
  Baikon’idOMELINA DIA MANDEHA

  BAIKON’NY MIARAMILA DIA MANDEHA

  Baikon’ny ……………dia lasa. tsy misy atao : Tsy domelina fa Donto !

 4. Tena mbola potika be nga dà zany ?
  Lava loatra ny kabary ka leo ny vahoaka @ ireo amboalambo ireo. Efa ho feno 5 taona izao no nangalaran’ireo DEVOLYlavarambo ireo ny fananan’ny vahoaka malagasy ka tokony hotairina @ izay fa raha tsy izany dia ho lasa ‘Ambadik’i Sahondra’ !

 5. AOKA ISIKA TSY HIHANONA AMIN’IZAY TSY HO MOFO KA HAHAY HANDINIKA TSARA IZAY FOMBA NA VONDRON’OLONA NA FIRENENA HAHEFA NY FAMAHANA ITY CRISE MIHAMAKA VAHANA ITY !

  Tsapantsika amin’ny lafin’ny rehetra fa sarotra ny tolona atrehantsika atramin’ny 17 mars 2009., izay nahavoatery ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,Filohan’ny Firenena nofidiantsika indroa nisesy tsy nisy an-keriny na fanerana fa nataontsikatamin’ny nahintsika sy noho ny fanantanterahan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny teny nolazaina ary koa noho ny faharesany lahatra momba ny fampandrosoana ny firenena sy ny fanatsarana ny fiainan’ny Malagasy eo amin’ny lafiny rehetra : fianarana ,fahasalamana , ny fahazoana mivarotra sy mividy ,ny fifaneraserana ka nilana nanavaozana ireo lalàna simba sy ny fanokafana lalam-baovao..sns, sns
  izany fandrosoana izany no niato tampoka noho ireo tsy valahary mbola manao asam-boto manimba ny fiaraha-monina milamina , nanasarotra ny fiainana an-davan’andro , ny fahaverana asa ,ny tsy fisian’ny fidiram-bola sy ny voka-dratsin’izany : ny ankizy tsy mianatra, ny tsy fisian-trano atoriana ,ny fahasalamana sy ny sakafo tsizarizary..!
  Miala tsiny aho mitantara ny seho-javatra iaraha-mahalala sy iainana !
  Maro ireo ezaka misy mba hafahantsika miala amin’izao fahasahiranasy fijaliana ara-batana sy ara-tsaina..
  Teo amin’ny fitavozavozan’ny SADC dia taitra ny ambo-pontsika ka dia nnao izay mba hahafantsika mandray anjara mivantana amin’ny tolona hanesorana izao tsilo be manindrona ny tenantsika..
  Io vaha olana ataontsika hoe atao ny Malagasy samy Malagasy ihany dia tsy hahatavoaka Antsika mora eo amin’izao sarotra izao..
  Toa nadamoka iny fa tsy nisy nivoy intsony
  dia indreo ny FFKM niditra hamitrana ny rovitra sy hampihavana ireo nanao sangy nihaotra ny loha ka nandoro fananan’olona sy tranon’asa miaraka amin’ireo mpiasa kila tao..sns, sns
  Izany moa re olona dia toa tsy mampiraika Antsika intsony
  Nanao sy mbola manao izay hahafany sy hefany ny FFKM ary manohy izany amin’izao fotoana..izao izy..
  nefa toa manaiky ny soso_kevitry ny mpanongam-panjakana sy ny mpampiasa -mpanjanaka azy ireto ny FFKM fa tsy mijoro amin’ny tena heviny izay hampihavana ny Malagasy Rehetra..Tsy masaka tsara ny foto-kevitra dia no taingenan’ireto mpanongam-panjakana ,izay mihevitra fa hisy vokany izany fihaonana izany raha tsy hatao amin’ny fo madio tsy mamela toerana ho an’ny fo lentika sy feno lolom-po sy tsy fitiavana ary tsy arahin’ny fahamarinana !
  dia niarantsika nahita fa tsy tonga nanatrika ny fotoam-pivavahana fanokafana ilay fihaonana ny filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC satria norahonana ilay compagnie tompon’ny fiaramanidina hitondra azy aty Antanindrazana..Hoy ilay fandrahonana : i madagasikara dia tsy miantoka ny olona entina na ny fiaramanidina amin’izay loza mety hitranga…Ny compagnie d’assurances anie no mpiantoka fa tsy ny Firenena fihavian’ny olona tanterina akory
  Toa ny hoe miomana hanao ratsy ity Firenena ity ,koa tsy mipetraka eo amin’ny Aviation civile internationale ,satria ity firenena mandrahona dia maneho fa mpampihorohoro izy ary ampitoviany amin’ny terroriste i Madagasikara ..
  Azo hatao ny Firenena iray ve ny mandrahona tahak’izany ,indrindra fa tsy misy ady an-tanety na anhabakabaka na an-dranomasina eto Madagasikara !
  Koa hoy aho hoe mantsy ny FFKM : » Tsy vitanareo samy irery iny famahana ny crise eto Madagasikara satria eto Magasikara ny hery manakana ny famahana ny crise..Tafiditra ao anatin’ny savorivory diplaomatique ny crise eto Madagasikara satria
  –i frantsa dia mihevitra fa mbola zanan-taniny i Madagasikara ka manao fihi-mamba izy
  –ny Firenena Rehetra ao anatin’ny firenena Mikambana dia tsy manaiky izany fanjanahantany izany amin’izao fotoana izao ary matoa moa Frantsa manao saka mitan- kena dia misy tombontsoa ho azy ny mihevitra / mitazona an’i madagasikara toa ny « chasse gardée-ny  »
  Iza no hanaiky izany intsony AMIN4IZAO FOTOAN’ ANDRO IZAO ?
  Dia nitsofoka niafina (nanao ingérence ) tao amin’ny fanelanelana nankin’ny Communauté internale taminy’ny SADC / TROIKA ny frantsay
  –Maro ireo Firenana mantajaka noho i frantsa no tsy manaiky izany fanitsakitsahana ny zon’ny Malagasy hizaka tena.., ka mifanditra amin’ny frantsay izy ireo ary mangataka ny hanaovana fifidianana malalaka sy démocratique ary mazava tsara mba hifidianan’ny Malagasy izay olona fantany tsara fa hahefa ny Fitondrana no azo antoka fa hitantana tsara ny Firenena mba hampandroso ny toe-karena sy hanatsara ny fiainan’ny malagasy..
  Ny Malagasy eo am-pifidiannaa no hanavaka ny voatsara sy ny tsiparifary ,koa aoka hilatsaka izay te-hilatsaka…
  Ny fetim-pirenena ny Amerikanina dia natao ny 03 jolay 2013 ary tamin’ny fankalaana izany andro lehibe izany dia.miangavy Anao aho hamaky ny tohiny..Mazotoa
  «  »Feno 237 taona rahampitso 04 Jolay 2013 ny nahazoan’i Etazonia ny fahaleovantenany. Ho an’ny masoivohon’ny Amerikana miasa sy monina eto amintsika dia androany no nanatanterahana ny lanonana teny Andranomena.
  Nisy ny kabary nataon’Andriamatoa ERIC WONG, MPIANDRAIKI-DRAHARAHA Amerikana tamin’izany.Namaky ny ampahany fohy tamin’ny hafatra nomen’ny Filoha Barack Obama ho an’ny Fetin’ny 4 Jolay ny tenany, ary navoakan’ny Maison Blanche halina. Hoy indrindra ny Filoha Obama: “Rehefa tonga ny Fetim-pirenena Amerikana, dia indreo isika mankalaza ny zava-bitan’ireo tia tanindrazana feno fahasahiana, izay nanao sonia fanambarana iray ka nitarika revolisiona nanafaka antsika. Tsy mbola fantatr’ireto tia tanindrazana ireto akory ny tena endrik’ilay demokrasia nimatesany tamin’ny taona 1776, saingy tsy niady tamin’ny jadona nataon’ny mpanjaka iray izy ireo mba hahafahan’ny olom-bitsy hanjakazaka na ny namana akaiky hahazo tombony manokana. Ny nentin’izy ireo dia governemanta avy ao amin’ny vahoaka, najoron’ny vahoaka sady miasa ho an’ny vahoaka, ka nankinin’izy ireo tamin’ny taranaka tsirairay ho avy ny fitandroana ilay velirano nijoroana. “ Ny maha-Amerikana antsika dia ny fijoroantsika hiaro foto-kevitra iray… milaza fa mitovy isika rehetra. Izany hevitra izany no mbola mibaiko antsika, ary manosika antsika hitondra ny fanilo sarobidin’ny fahafahana ho any amin’ny ho avy mbola tsy fantatra.” Izany tenin’ny Filoha Obama izany dia ahatafarana tsara ireo soatoavina nohindrahindrain’i Etazonia hatramin’ny niforonany tamin’ny taona 1776. Anisan’izany ny fiankinana amin’ny tanjaky ny demokrasia sy ny lamina demokratika; fiankinana amin’ireo zon’olombelona fototra; ary fiankinana amin’ny fitovian’ny rehetra manoloana ny lalàna. Marina fa mandrafitra ampahany manan-danja ao amin’ny tantaran’i Etazonia sy ny maha-izy azy ny Amerikana ireo soatoavina ireo, ankehitriny kosa dia efa eken’ny firenena maro maneran-tany ny fahamarinany. Tsy latsa-danja amin’izany ny vahoaka Malagasy. Ny fiarovana ny demokrasia, ny zon’olombelona fototra ary ny fitoviana manoloana ny lalàna, no tokony ho tanjon’ireo mitady vahaolana ho an’ny disadisa politika eto Madagasikara. Mbola soatoavina Amerikana fototra iray koa ny fiankinana amin’ny tanjaky ny fitondrana mijoro araka ny lalàm-panorenana, soatoavina izay ankamamian’ny vahoaka miaina fahafahana rehetra maneran-tany. Nandritra ny tantaran’i Etazonia iray manontolo, dia iray ihany ny Lalàm-panorenana nisy, dia ilay vita sonia voalohany tamin’ny taona 1789—io ilay Lalàm-panorenana miantomboka amin’ny teny hoe “Izahay Vahoaka.” “Izahay vahoaka.” Io fehezan-teny io, mihoatra ny noho ny fehezan-teny rehetra hafa, no namaritra an’i Etazonia. Olona an-tapitrisany no nahazo hery tamin’io fehezan-teny io, ary io fehezan-teny io ihany koa no ivo ifotoran’ny asa ataonay eto Madagasikara.Madagasikara manokana
  Mino izahay fa ilaina ny mampiasa vola ho an’ny mponina eto amin’ity firenena ity, ka mba ho ny Malagasy no hanapa-kevitra ny amin’izay ho endriky ny ho aviny. Mamelà ahy ary ianao hanao fanamarihana vitsivitsy momba ny fifidianana eto Madagasikara. • Voalohany indrindra, toy ireo mpiara-miombon’antoka hafa ao anatin’ny Groupe de Contact International ho an’i Madagasikara, ny tanjon’i Etazonia dia ny hitsaharan’ny olana ara-politika sy ara-toe-karena izay nandrava ity firenena ity hatramin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009. Ny hany làlana ivoahana amin’izany dia ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary mangarahara, araka ny vinavina ao amin’ny Tondrozotra tohanan’ny SADC. • Faharoa, raha tiana hahomby ny fifidianana, ankoatry ny fanomanana ara-teknika dia tokony hisy tontolo ara-politika ahitana fanajana ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra sy famoriana olona, ahitana mpanao gazety afaka mampita vaovao ka tsy hatahotra sazy, ary ahitana manam-pahefana manabe voho ny zon’olombelona sy ny fanjakana tsara tantana. • Fahatelo, ny disadisa ara-politika miverina lava eto Madagasikara dia matetika vokatry ny fifidianana tsy eken’ireo mpandray anjara misongadina nefa nahatsapa voailikilika tao anatin’izany. Noho izany dia tohanan’i Etazonia ny rafi-pifidianana izay manaiky ny fandraisana anjaran’izay mpirotsaka hofidiana rehetra mahafeno ara-dalàna sy ara-drariny ny fepetra takian’ny lalàna manan-kery eto Madagasikara, ary mifanaraka amin’ny vontoatiny sy ny hevitra nandrafetana ny Tondrozotra tohanan’ny SADC. • Farany, tsy i Etazonia mihitsy no hitsara mialoha izay ho vokatry ny fifidianana. Tohananay ny zon’ny vahoaka Malagasy hifidy ny mpitondra azy ao anatin’ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary azo ekena; ary tohananay ny ezaka ataon’ny SADC hahitana vahaolana azo itokisana sady mampandray anjara ny rehetra hamahana ny olana ara- politika eto Madagasikara. Mijoro eo akain’ny vahoaka Malagasy hatrany i Etazonia. Ao anatin’ny krizy no iezahanay itondrana fanantenana. Mitondra fanantenana ho an’ity firenena ity izahay amin’ny alàlan’ireo Volontaire avy amin’ny Corps de la Paix miisa 150, izay mahay miteny Malagasy ary monina eto mandritra ny roa taona mba hanatontosa tetik’asa ho an’ny isan-tanàna manerana ny firenena. Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanomezana fanampiana mivantana ny mponina eto Madagasikara mihoatra noho ny ataon’ny firenena hafa na iza na iza, hanamafisana orina ny fanjariana ara-tsakafo sy ny fiadiana amin’ny loza entin’ny tazomoka amin’ny alàlan’ny Birao Amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) sy ny Ivon-toerana ho an’ny ady amin’ny areti-mifindra (CDC). Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanampiana amin’ny fanabeazam-boho ny hatsaran’ny natiora sy ny harena voajanahary ananan’ity firenena ity, amin’ny alàlan’ireo hetsika fanentanana momba ny tontolo iainana. Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanampiana ny tanora, ny mpanao gazety ary ny fiaraha-monim-pirenena ho afaka mampiasa ireo zava-baovao sy teknolojia farany indrindra any amin’ireo foibe ara-kolotsaina sy ara-tserasera mivantana manerana ny firenena. Izany vina feno fanantenana ho an’ny harena ananan’i Madagasikara izany ihany koa no manosika ny maro eo amin’ny sehatry ny fandraharahana.oa mamela ahy hianareo hanararaotra izao fotoana izao hanehoana fankasitrahana ho an’ny mpanohana maro malala-tànana nanampy tamin’ny fanatontosana izao lanonana ho an’ny 4 Jolay izao. Ny tsirairay amin’ireo mpanohana avy amin’ny sehatra tsy miankina ireo dia misolo tena orinasa, entam-barotra na raharaha Amerikana iray manokana—ary ny tsirairay amin’izy ireo dia mifampizara ilay vina hahatongavan’ny Madagasikara mitondra fahombiazana sy fandrosoana ho an’ny vahoaka Malagasy. Koa fisaorana no atolotra ny orinasa Century 21 Madagascar; ExxonMobil; Fedex/Interex SA; Henri Fraise (misolo tena ny Caterpillar); Microsoft; Teknet Group (misolo tena ny Apple Computer); ary ny World Trade Center Antananarivo. Eto am-pamaranana, dia mino i Etazonia fa raha misy rafitra najoro teo amin’ny foto-kevitra demokratika sy ny fahatokiana tsy azo hozongozonina ny amin’ny ho avy, dia azon’ny vahoaka Malagasy atao ny manorina ho avy vaovao ho an’ity firenena ity. Azo antoka aloha fa hitohy hatrany ny fampiasanay vola ho an’ny vahoaka Malagasy. Ho avy miorina amin’ny foto-kevitra hoe “Izahay vahoaka.” Raha mampiasa vola ho an’ny taranaka ho avy mantsy isika, raha toa mampirisika ny hafa hahatakatra ilay vina ho an’i Madagasikara miorina amin’ny harena kobonin’ny ho avy—fa tsy amin’ny olana nentin’ny lasa—dia azo antoka fa hitondra fanantenana, fanavaozana ary tombontsoa izany ho avy izany. Mirary ny soa rehetra ho anareo amin’izao fotoana ankalazantsika ny fahaleovan-tenan’i Amerika—sy ny ho avin’i Madagasikara izao. »..
  AO ANATIN ‘IZANY FANEHON’NY AMERIKANINA NY TOKY SY NY FAHAKASITRANA NY MALAGASY ,IZAY TSAPANY VAO ATAO TSINDRIO FA LAVO ,NO ANAOKO ANTSO AVO HO ANTSIKA FA NY HERINTSIKA ARA-BATANA ,ARA-TSAINA , ARA-PANAHY INDRINDRA HIARAKA HAMPIJANONA ITY FITONDRANA NANGALARINA ITY !
  TSY MIENDRIKA ANTSIKA IZAO SEHO-JAVATRA MAHAMENATRA SATRIA MANDEMY SY MANITSAKITSAKA ANTSIKA IZAO
  RY MALAGASY HAVANA , AZA HAMAIVANINA IZAO ANTSO IZAO FA TENA ADIDY AMAN’ANDRAIKITRA MASINA SY MARINA MIPETRAKA HO ANTSIKA IZAO
  AZA ADINO NY TOLON ‘ IREO RAYAMANDRENTSIKA NIALOHANTSIKA , ARY NY AIN’IZY IREO NAFOINY SY NY RAN’IZY IREO LATSAKA DIA MANDIDY ANTSIKA HANOHY NY TOLONA MANDRA-PAHA-RITRA NY SAIM-PANJANAHANA IAINAN’NY FRANTSAY..
  ARY NY HO AVINTSIKA DIA MIANKINA AMIN’NY HERINTSIKA ,NY KIRY MANOSIKA ANTSIKA HANDRESY IREO MPANJANAKA SY NY MPANOMPO AZY IZAY MIFANERASERA AMINTSIKA TSY HENATRA TSY TAHOTRA !

  TSY MISY HALA OLANA AFA TSY NY FISAMBORANA AMIN’NY TAMBABE NO HAFAHANTSIKA MAMPIATO NY ASAN’IREO TSY VALAHARA IREO !
  MISAHIA , MIJOROA , MIFANOMEZAN-TANANA , MIFANAMPIA FA TRANO ATSIMO SY AVARATRA ISIKA..KA TSY HAFAKA HIFAMPIJERY FOTSINY EO ANATREHAN’NY FAHAVALO..:!
  IZAY TSY HEFAKO ,HAINAO !

  « AZA MATAHOTRA ,HOY JEHOVAH , IZAHO NO MIARO SY MOMBA ANAREO ! »

 6.  » LE PAYS EN ATTAQUANT TOUS LES CAMPS LES BRIGADES , LES COMMISSARIATS…  »

  Il n’est pas necessaire de les attaquer Dr Celestin
  Seulement Empêcher leurs déplacements par des barricades sur les Voies
  Les Isoler … Les Neutraliser
  Et investir les Batiments Admistratifs
  Manifestations Pacifiques comme les Révolutions Arabes
  jusqu’à la Chute de Rajoelina et ses Complices
  Les Ben Ali ne seraient jamais partis d’eux même
  Ils faut les pousser un peu
  du côté ou ils penchent
  plus personne ne les soutient vraiment
  On a esperé que La  » Communauté Internationale  » nous aiderait à chasser les Putschistes
  Mais Visiblement ils preferent soutenir des Dictateurs quand ca les arrange
  Donc pas question d’accepter leurs embrouilles
  La Farce a assez duré

 7. J’ai lancé des idées générales que les coités d’organisation locale ,régionales ou utres adaptent en fonction des circontanes , de l’importance des missions ,mais surtout en fontion des moyens matériels et humains.
  Attaquer , neutraliser sont des termes génériques ,qu’il ne faut pas les prendre à la lettre
  Attaquer peut être gêner , empêcher , interdire..
  Neutraliser ,c’est empêcher , rendre difficile eurs activités ( coupure de courant électrique, crevaison des pneus des camions ,des voitures.., oui tuer mais on n’en arrive pas à ce point )
  C’est une incitation qui suppose que ceux qui veulent entrer dans la danse apprennent à danser.Il y aura des chefs atyrels qui mettent en place un comité ,qu’il organise avec des séances de briefing , des séances d’études des cas , des entranement de harcèlement , d’attaque et qui sait des séances d’action commune..,des actns ano à mano contre lesles attaques à mains armées ou contre les casses de maisons…

 8. LE DROIT DE L’HOMME ET LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES A MADAGASCAR
  Dans son Article premier ,le Droit de l’Homme Nous rappelle que les hommes et femmes sont nés égaux en doit et en responsabilité
  QUE NOUS DIT L’ARTICLE 21 DU DROIT DE L ‘ HOMME ET DU CITOYEN DE 1948 COMME DISPOSITION QUI GARANTIT LE DROIT A L’AUTODETERINATION DES MALGACHES RELATIVE AU VOTE ,C’EST A DIRE , SONN DROIT DE VOTER ET DROIT DE SE PRESENER A UNE ELECTION ,EN L’OCCURENCE LE DROIT DES REOIS CANDIDATS QUI DOIVENT RETIRER LEURS CANDIDATURES ?
  LE DROIT DE L’HOMME ET DU CITOYEH DANS L’ESPRIT ET DANS LA LETTRE DE L’ARTICLE 21
  Mais l’Article 21 dans ses trois alinéas est explicite et Nous éclaire sur le problème artificiel que la SADC et l’Union africaine ont créé sur l’organisation des élections présidentielles ., en refusant aux Malgaches le droit à l’autodétermination ,qui leur ouvre le droit garanti par le Droit de du citoyen le droit de voter qui ils veulent et la demande de retrait des trois candidatures jugées recevable par le CES , juridiction malgache indépendant porte une atteinte flagrante à ce droit universel d’autodétermination des Malgaches prescrit à tout et à toute femme ,citoyen et citoyenne par le droirt de l’Homme et du CITOYEN..
  Article 21
  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
  LES DIRECTIVES DE CES TROID ALINEAS CLAIRES ET PRECISES ET LEUR APPLICATION N’AURAIT PS DU RENCONTRER DES DIFFICLITES MAJEURES.
  MADAGASCAR EST MEMBRE DE LA SADC ET A EU CONFIANCE EN SA PROBITE ET A SON EXPERIENCE !
  L’échec inadmissible et injustifiable de la SADC s’explique par deux attitudes négatives de la SADC lors de la mise en oeuvre de la feuille de route :
  -le manque de fermeté de la SADC surtout lors de la mise en oeuvre de la feuille de route qu’elle n’ a pas surveillée ni contrôlé son effectivité ni arbitré son application..
  -La SADC a laiisé-faire les putschistes selon leur bon vouloir ,c’est-à-dire qu’ils ont promu toutes les dispositins de la feuille de route qui leur sont favorables ou qu’ils peuvent exploiter pour faciliter leurs magouilles et leur politique de verrouillage de la gestion unilatérale du pays à fin de faire main basse sur les richesses du Pays.
  La SADC a toléré , permis les ingérences de la France dans les négociatins menées par la SADC au profit des intérêts et des objectifs des putschistes et des français qui ne se cachent plus qu’ils sont partie prenante dans crise à Madagascar…
  La SADC ne s’est pas opposée à ces ingérences.. , au contraire ,elle les a facilitées
  Tous ces dysfonctionnements voulus et incités expliquent cet échec de la SADC dans la promotion de la feuille de route avec comme conséquence le blocage de la recherche de solution de sortie de crise à Madagascar..
  Qui sont les Pays de la SADC qui ont intérêt à ce que cet échec est le résultat de ces quatre années d’efforts , de négociations ?
  Qui tire profit de cet échec , qui se contente et jubile pour cet échec douloureux pour les 20 millions de Malgaches ?
  Le discours tenu par l’ambassadeur de France le 14 juillet est rès ambigu car
  -d’un côté ,il n’est pas sans savoir les agissements de la françafrique qui a contribué à cet échec…et le discours de l’ambassadeur applaudit car cet échec ,pour lui , confirme le déclin de Madagascar ayant commencé depuis l’indépendace
  -de l’autre côté , il lui-m^me échoué ,car c’est lors de son séjour à Madagascar que le plan néocolonial de de gaulle-la françafrique-n’ a pas réussi à faire plier les Malgaches qui s’arqueboutent pour lutter ,pour défendre sa souveraineté et ses intérêts..
  Et ceci explique ce discours de dépit de monsieur l’ambassadeur , qui est responsable devant son empleur de cet échec…, de cette rupture d’avec Madagascar ,qui n’ a rien demandé et qui est heureux de voir le départ des éléments militaires français -si l’ambassadeur ne se dédit pas-
  Je fais remarquer à Tous qu’ au sein de la Communauté internationale ,existent de nombreux Pays qui pèsent sur la décision de cette Communauté Internationale..Ces Pays sont les ETATS-Unis d’Amérique , la Chine , , le Japon ,la Russie, le Brésil , l’Inde..et d’autres.
  Ils sont opposés à la décision dela SADC et de l’Union Africaine ,qui par leur autoritarisme ,ont outrepassé les prérogatives de contrôle , d’arbitrage de la mise en oeuvre de la feuille de route et qui par leur juridisme hautain et pédant ont fait capoté lamentablement l’esprit et la lettre de consensualité et d’inclusivité que cette feuille de route a porté dans toutes ses dispositions !
  Ces gens-là ont cru tout savoir et devant les faits,ils ne savent rien dire , rien élaborer car ils n’ont rien compris sur l’essentiel de la mission ,qui leur a été confiée et qu’ils ont fini par casser les rouages après plus de qutre ans de tergiversations , d’indécision , de roublardise es et de palabres stériles ,nuisibles à la fin !
  La Communauté Internationale qui a confié naturellement cette mission à la SADC doit reprendre la main et dre la Loi commune tirée du Droit de l’Homme et l’appliquer sans aucune condition !
  Nous revendiquons énergiquement le respect et la stricte mise en application des dispositions de DROIT DE L’HOMME NOTAMENT L’ARTICLE PREMIER ET LES TROIS ALINEAS DE L’ARTICLE
  LA SADC ET L’UNION AFRICAINE NE DOIVENT PAS NOUS CONSIDERER COMME DES HOMMES ET DES FEMMES A PART : ILS N’ONT AUCUNE SORTE DE SUPERIORITE AUX MALGACHES ET DONC DOIVENT BAISSER LEUR TON ET CHANGER DE LANGAGE00
  CESSEZ DE NOUS PRENDRE POUR DES PRESQUE RIEN OU POUR VOS JUSTICIABLES !

 9. je croyais que vous aviez compris Dr Celestin
  Certains Pays Membres de La SADC ont participé au Coup d’Etat pour renverser le Président Ravalomanana
  Des Histoires de Gros Sous aves Sarkozy …
  C’est pour cela qu’ils sont si préssés d’eliminer les Ravalomanana de la Course à la Présidentielle

 10. Sapa ,
  Je n’ai pas votre  » comprenation « ..Je suis bouché à l’émeri.
  Dites -Nous qui sont ces grands pays de la SADC qui bloquent la recherche de solution de sortie de crise à Madagascar..
  Nombreux sont les Pays qui lorgnent sur les richesses de Madagascar et certains Pays africains de l’Est africain ,le long du Canal de Mozambique , sont même mêmes nos concurrents « naturels  » car ces Pays et M.car possèdent un plateu continental au sein duquel se trouve du pétrole…!
  Mais ces Pays africains ne pouuront pas  » s’approprier  » ces nappes de pétrole et ne peuvent pas interdir les GRANDS PAYS RICHES DE CMMERCER AVEC Madagascar..ET L’ERREUR DE LA FRANCAFRIQUE SE TROUVE DANS CE RAISONNEMENT..ET CERTAINS MALGACHES-PAS VOUS CAR VOUS ETES INTELLIGENT-CROIENT QUE CES INTEREETS MALGACHES NE SONT PAS DEFENDUS..ILS SONT DEFENDUS ET PROTEGES..!
  JE n’EN DIS PAS PLUS…!

 11. DERNIERES NOUVELLES
  Extrait de tananews du 31 juillet 20123Dans fil info de tananes
  de

  14:52

  CES : la liste de candidats à la Présidentielle ne sera pas retouchée 31/07/2013 2

  14:50

  Élections : le MRI pour la publication du calendrier électoral 31/07/2013 0

  14:27

  Julien Radanoara : la SADC nous accordera un dernier délai 31/07/2013 5

  13:04

  Apaisement : demi-amnistie pour le Général Heriniaina Raoelina et le Colonel Jadifara 31/07/2013 1

  12:55

  Iavoloha : 2 tonnes de cannabis interceptés dans un camion de l’armée malagasy 31/07/2013 14

 12. LA BELLE ET HEUREUSE VICTOIRE DES MALGACHES FACE L’INTRANSIGEANCE COLONIALE !

  Après ce silence sur le plan politique intoxiqué par ce nouvel habillage folklorique d’une ces de clowns ,qui destinés pour un cirque inédit..avec des magistrats qui vont jouer avc des malfrats désiggnés par le chef de la mafia…rajoelina…
  Et voilà que le GIC-M ,qui a pris le relai de du COMICchissano NOUS ANNONCE UNE BONNE NOUVELLE .
  C ‘est-a dire , LA CONFIRMATION DE NOTRE CONVICTION D ‘ AVOIR LE DROIT DE VOTER QUI NOUS VOULONS ET DE NOUS PORTER CANDIDAT COMME BON NOUS SEMBLE..
  POURQUOI LA SADC , L’UNION AFRICAINE , LA FRANCE ET CERTAINS PAYS DE L’UNION EUROPEENNE SE SONT OPPOSEES AU DROIT A L’AUTODETERMINATION SPECIFIEE ET GARANTIE PAR L’ARTICLE 21 DU DROIT DE LHOMME ET DU CITOYEN DE 1948 !
  NOTRE CANDIDATE MADAME RAVALOMANANA LALAOA SE PRESENTE AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES A MADAGASCAR VEC LA FOI EN DIEU ET AVEC LA MEME CONVICTIO §
  VOTRE AUTORITARISME PSCHY6RIGIDE ET VOTRE JURIDISME PEDANT NOUS ONT FAIT PERDRE DU TEMPS POUR ORGANISER CES ELECTIONS ? EULES OCCASIONS DEPUIS PLUS DE QUATRE OFFERTES LIBREMENT ? DEMOCRATIQUEMENT AUX ELECTEURS MALGACHES DE S’EXPRIMER ? DE CHOISIR L’HOMME OU LA FEMME U’ILS JUGENT MERITANT(E) ,CREDIBLE , FIABLE , CAPABLE DE MENER DE FRONT LA RENCONSTRUTION ET LE DEVELOPPEMENT DU PAYS ET L’EDIFICATION DE L’HOMME ET DE LA FEMME MAGACHES DANS TOUS LES DOMAINE DE L’ETRE HUMAIN !
  JE SUIS TRES HEUREUX DE PARTAGER AVEC TOUS LES MALGACHES NOTRE VICTOIRE SUR CETTE NTRANSIGEANCE COLONIALE A NOUS OBLIGER A AGIR CONTRE NOTRE LIBRE ARBITRE..!
  VIVE MADAGASCAR LIBRE !
  VIVE LES MALGACHES LIBRES
  IVE MONSIEUR E MADAME RAVALOMANANA MARC LIBRES!

  « QUE DIEU NOUS GARDE ET NOUS PROTEGE ! »

 13. Le PremierMinistre Français annonce UN RECENTRAGE DE L’aide française .
  « PARIS, 31 juillet 2013 (AFP) –

  Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a annoncé mercredi « un recentrage » de l’aide française au développement aux pays les plus pauvres, prioritairement 16 Etats africains, à l’issue d’une réunion interministérielle consacrée au développement.

  « Nous sommes engagés dans une maîtrise de nos comptes publics (…) mais pour autant, la France maintient son effort en matière de développement », a déclaré le Premier ministre, à l’issue de la première réunion depuis quatre ans du Comité interministériel de la Coopération internationale et du développement (CICID).

  Désormais, « les dons seront concentrés sur un certain nombre de pays qui en ont le plus besoin, les pays prioritaires », a ajouté M. Ayrault. Ces pays sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, les Comores, Djibouti, le Ghana, la Guinée, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, le Tchad, le Togo et le Sénégal..! »
  Envoyé par Menja ..forum site officiel Mouvance RAVALOMANANA MARC !
  Plus d’un sera surpris par cette annonce du PM français Jean Marc AYRAUT ,surtout au milieu des positions des uns et des autres sur la recherche de solution de crise à Madagascar..
  Il est surprenant que la France se préoccupe de nos difficultés économiques , sociales et financières ,étant donné les récriminationset les accusations que Nous avons mis sur le dos de ce gouvernement français depuis qu’il est est responsable de la Politique Générale française..
  Certes ,ce Gouvernement hérite le passif et les bonnes activités qu’il a hérités mais je n’ai jamais entendu ce Gouvernement ou un de ses ministres parler du coup d’état à Madagascar..Pour certains , ceci démontre qe les difficultés des Malgaches ne les rgardent pas et u’il a autre chose à faire ailleurs…
  Je voudrais apporter une constatin sur les réalités des faits..
  Tout le monde sait que sarkozy a été  » proche de rajoelina  » pour faciliter les opérateurs frnçais en Terre Malgache..
  Et ce genre ded’aides illicites du gouvernement à des opérateurs privés n’ont jamais intéressé une bonne frange du PS et le Président HOLLANDE ,collaborateur du Président Françoui MITTERRAND et de Monsieur JOSPIN qui lui a confié le Secrétaiat Général du PS durant plus de dix ans..
  Monsieur le Président HOLLANDE comme Chef d’Etat « normal » a certainement examiné le cas Madagascar pour en avoir les tenants et les aboutissants..
  Il doit en avoir le coeur net actuellement.
  Il faudrait que nous sachions que le PS est contre les agissements de la françafrique , qui est un réseau néocolonial ,instauré et béni par de gaulle Ce réseu n’ a pas ,comme tout réseau ,une existence officiel et red pas compte aux autorités franàçaises de ses activités..Par contre il est très influent et certains ministres peuvent avoir des problèmes de relations avec les chefs d’état africains ,s’il n’est pas adoubé par le réseau..
  il existe des décisins prises par le réseau qui sans vergogne et sans scrupules ,ui se font passées pour des décisins françaises ,parce que l’ambassadeur en paele..
  les ambassadeurs sont la plupart du temps des hommes du réseau ,Ils pullulent et animent le Quai d’Orsay ,ministère des affaires étrangères et du co-développement …
  En ce qui Nous concerne acuellement ,il existe deux faits concommittants :
  –la fin de l’intransigeance sur le retrait de trois candidatures -la france a fait partie de l’équipe intransigeante
  –cette annonce du Premier Minitre Jean Marc AYRAUT qui considère Madagascar comme priortaite dans l’octroi de l’aide de la France…§
  Nous remercions la France de ce geste..

 14.  » CERTAINS MALGACHES-PAS VOUS CAR VOUS ETES INTELLIGENT-CROIENT QUE CES INTEREETS MALGACHES NE SONT PAS DEFENDUS..ILS SONT DEFENDUS ET PROTEGES..! ….

  Ce n’est pas un concours Dr Celestin
  on est ici pour partager des Infos
  et trouver des strategies
  afin de pouvoir déjouer les pieges et manipulations qui ne manquent pas
  et faire evoluer la situation à notre avantage
  Mais je n’ai pas bien compris
  Les Interets Malgaches sont Défendus …??
  Ex : Total rafle 99% des bénéfices
  Pour 1% seulement pour l’Etat Malgache
  ce qui est du jamais vu en Afrique et un vol manifeste
  Enfin à mon humble Avis … ?? Etc …
  A Combien s’elevent les Pots de Vin pour avoir attribué , des contrats , des concessions , à de telles conditions …??

 15. Qui bradent les Terres à Madagascar …??

  http://www.tananews.com/2013/07/ces-contrats-miniers-genereusement-octroyes-par-la-hat-depuis-2009

  Ces contrats miniers généreusement octroyés par la HAT depuis le Coup d’ Etat de 2009
  10/07/2013

  Un petit rapport produit à l’ONU sur la violation des droits humains à Madagascar en 2013 a attiré notre attention, rapport portant également sur la grande braderie de Madagascar en termes d’exploitations minières, où d’ailleurs le flou entre explorations et exploitations est savamment et artistiquement entretenu

  Le rapport dans son intégralité est disponible à la fin de l’article.

  Parmi ces STN, citons quelques-unes des plus importantes dont leur licence d’exploitation ont été octroyées depuis le coup d’Etat de 2009.

  • Malagasy Minerals (Maurice) possède le permis d’exploiter le graphite à Fotodrevo (sud) avec Energizer ressources depuis 2012.
  • Toliara Sands (Australie): Exploitation de l’ilménite. Production estimée à terme à 600 000 tonnes par an. Région sud à Ranobe, Ankililaoka, Basibasy et Morombe. Permis octroyé en 2012, pour 40 ans renouvelable, avec World Titanium Resources.
  • Asia Thai Mining (Chine) : charbon de la Sakoa, permis octroyé en 2012.
  • Varun Ennergy Corp group (Inde) détient des permis, licences et droits de bail pour l’extraction d’or, de platine et d’autres pierres précieuses en majorité dans le sud (Fort Dauphin) depuis 2009.
  • Petrochina (Chine): Da Qing Oil Field Co, qui a racheté à l’Indien Varun Group 51% de son bloc malgache n° 3101. Le bloc comprend les zones de Besalampy, Barevo et Tambohorano, dans la région de Morondava (sud ouest), sur une superficie de 6884 km2. A noter que l’attribution de ce bloc en 2009 a suscité de vives oppositions de la population locale contrainte qui a été contrainte de quitter la région.
  • Tantalus Rare Earths (Allemagne): depuis 2011, le groupe allemand possède une concession de 300 km2, comportant plusieurs villages, et 20 km2 de forêt primaire pour l’exploitation des terres rares dans le nord ouest. Il prévoit d’en extraire 15 millions de tonnes. Il est par ailleurs le fournisseur exclusif du chimiste français Rhodia dont le contrat porte sur une production de 15 000 tonnes par an.
  • Pan African Mining (filiale du groupe thaïlandais Italian Thaï Development): depuis 2009, le groupe dispose de 10 000 km2 de concession. Il exploite l’uranium (Pan Atomics) sur son site de Maromby, équipé d’infrastructures conséquentes dont un aérodrome. Il y exploite aussi le mica, la citrine, le cristal et le charbon de terre à Sakoa. Le groupe appartient au thailandais Premchai Karnasuta (35ème fortune mondiale, selon le magazine Forbes).
  • Mainland Mining (Chine): Le groupe a obtenu la concession de plus de deux millions d’hectares pour l’exploitation de l’ilménite et du zircon pour une production annuelle estimée à 900 000 tonnes d’ilménite pur, 35 000 tonnes de zircon et mille tonnes de rutile.
  Par ailleurs, le groupe travaillerait avec un bras droit de Rajoelina, Mamy Ravatomanga, pour le trafic des bois précieux (selon Malango Actualités n° 582 du 14 novembre 2012, http://www.malango-actualite.fr/imprime_article.php?id_article=9173 ).

  • Aziana Ltd (Australie): le groupe dispose d’un permis d’exploration de la beauxite de 219 km2 à Manantenina, dans le sud, depuis 2011.
  • Tozzi Green (Italie): spécialisée dans le secteur agricole et agrocarburant (culture du Jatropha), le groupe disposera à terme de 100 000 ha dans la région de l’Ihorombé en bail emphytéotique. Très récemment, le Vice-ministre chargé de l’Aménagement du territoire, Hajo Andrianainarivelo en personne, s’est déplacé dans la région pour faciliter le bornage de 7000 ha de terrain, au grand mépris des paysans impuissants pour protéger leurs terres, en avril 2013.

  • D’autres STN présentes à Madagascar dans le domaine des mines depuis plus longtemps sont également accusées de polluer les terres et le fond marin au sud du pays.
  Il s’agit de : Total, groupe pétrolier français, dispose 60% du champ pétrolifère de Bemolanga (Ouest, sud Ouest), une des plus grandes réserves mondiales d’huile lourde actuellement connue.
  Sheritt Intl, compagnie canadienne, exploite du nickel et du cobalt. Rio Tinto/QMM, compagnie anglo-australienne, exploite de l’ilménite dans la région de Taolagnaro.

  Vous imaginez Dr Celestin …Si Madagascar était une Démocratie … La Vie de tous les Malgaches pourraient evoluer de façon rapide et spectaculaire ( comme le Brésil … )
  et les Malgaches n’auraient plus besoin de s’expatrier …Du Travail pour tout le Monde
  J’aimerais bien connaitre le Plan de developpement de Neny Lalao pour Madagascar .
  .

 16. Il est Maintenant évident que Sarkozy a participé au Coup D’etat contre le Président Ravalomanana
  et a entrainé avec lui certains de ses ses satellites membres de la SADC , dans cette aventure lucrative , Pour des histoires de gros sous ( Comme le Projet Du Cable Lyon d’Orange devant relier La Réunion L’ Ile Maurice et Madagascar …))
  Le Dénoncer … fera réflechir à deux fois ces dirigeants membres de la SADC avant qu’ils osent prononcer une sentence contre la Candidature de Lalao à la Présidentielle Malgache
  Car ils se dévoileront au grand Jour …

 17. Tim …Mercredi 31 juillet 2013*17h00->Maître Rasamimakamahefalahy : notre lutte ne s’arrêtera que lorsque Neny Lalao Ravalomanana sera au Pouvoir./ Pour Feno Imanoela : quoiqu’il advienne, Lalao Ravalomanana ne retirera pas sa candidature. Putschiste, seul Rajoelina devrait être sanctionné.

 18. Vous Voyez Dr Celestin …Ils ne sont plus préssés

  Application des sanctions du Gic-M
  Pas tout de suite selon Joachim Chissano
  jeudi 1er août 2013, par Bill

  Comme annoncé la veille, le médiateur en chef de la Sadc, Joachim Chissano, est arrivé en milieu d’après-midi ce mercredi 31 juillet. Il est accompagné par le médiateur Leonardo Simão et deux conseillers spéciaux, Nuno Thomas et John Tesha. Joachim Chissano a déclaré à la presse qu’il n’y a aucun changement d’avis de la communauté internationale à propos des sanctions. Le Gic-M et la Sadc ne souhaitent pas appliquer les sanctions mais il le faut tant que la partie malgache ne débloque pas la situation et c’est pour ces raisons que la mission est là, a-t-on compris.

  Le médiateur en chef a dit qu’il est toujours possible de prolonger le délai en fonction du degré de satisfaction des recommandations du Gic-M afin de permettre aux personnalités visées et aux candidats « indésirables » de bien réfléchir sur ces recommandations. Le ministre des Affaires étrangères, Pierrot Rajaonarivelo, qui l’a accueilli à Ivato vient d’adresser auprès des chancelleries étrangères installées dans le pays, des demandes de précisions sur les sanctions et leur champ d’application.

  A eux aussi …de bien réfléchir … ??

 19. Vous Voyez …Ils ne sont plus préssés …

  Application des sanctions du Gic-M
  Pas tout de suite selon Joachim Chissano
  jeudi 1er août 2013, par Bill

  Comme annoncé la veille, le médiateur en chef de la Sadc, Joachim Chissano, est arrivé en milieu d’après-midi ce mercredi 31 juillet. Il est accompagné par le médiateur Leonardo Simão et deux conseillers spéciaux, Nuno Thomas et John Tesha. Joachim Chissano a déclaré à la presse qu’il n’y a aucun changement d’avis de la communauté internationale à propos des sanctions. Le Gic-M et la Sadc ne souhaitent pas appliquer les sanctions mais il le faut tant que la partie malgache ne débloque pas la situation et c’est pour ces raisons que la mission est là, a-t-on compris.

  Le médiateur en chef a dit qu’il est toujours possible de prolonger le délai en fonction du degré de satisfaction des recommandations du Gic-M afin de permettre aux personnalités visées et aux candidats « indésirables » de bien réfléchir sur ces recommandations. Le ministre des Affaires étrangères, Pierrot Rajaonarivelo, qui l’a accueilli à Ivato vient d’adresser auprès des chancelleries étrangères installées dans le pays, des demandes de précisions sur les sanctions et leur champ d’application.

 20. Par contre je trouve franchement triste …

  http://bourgogne.france3.fr/2013/07/31/dijon-une-touriste-agressee-la-machette-madagascar-est-rapatriee-296183.html

  Dijon : une touriste agressée à la machette à Madagascar est rapatriée
  Une institutrice qui passait des vacances sur l’ile de Nosy Be a été agressée à coups de machette. Sérieusement blessée à la main, elle est rapatriée à Dijon vendredi 2 août 2013.
  le 31/07/2013

  Marine, 37 ans, a beaucoup voyagé seule ou en groupe, notamment en Afrique. Cette fois, elle avait décidé d’aller en séjour à Madagascar avec deux amies. A peine arrivées sur place dimanche 21 juillet, elles se font voler un appareil photo. Le lendemain, elles s’envolent pour l’île de Nosy Be, où elles avaient loué des bungalows. C’est en rentrant à leur hôtel le jeudi 24 juillet dans la soirée qu’elles se sont fait agresser.

  Deux personnes, dont le gardien de l’hôtel, les attendaient avec une machette pour leur voler leurs sacs. Lors de l’attaque, Marine a eu notamment la main profondément sectionnée entre le majeur et l’index jusqu’au poignet. Ses deux amies ont été plus légèrement touchées. Toutes les trois ont été conduites à l’hôpital de Nosy Be par le gérant de l’hôtel, un Français. Elles ont obtenu du consulat français d’être transférées rapidement au CHU de Saint-Denis de la Réunion. Sur place, Marine a reçu les soins nécessaires, mais elle a eu les tendons et les nerfs sectionnés. Elle quittera bientôt la Réunion pour rejoindre ses parents qui habitent dans l’agglomération dijonnaise.

  Les trois touristes sont encore sous le choc. Marine, pour sa part, tient à raconter cette agression pour mettre en garde les voyageurs contre le climat particulièrement hostile qui règne en ce moment à Madagascar.

  http://www.bienpublic.com/grand-dijon/2013/08/01/une-longvicienne-agressee-a-la-machette-a-madagascar

  CÔTE-D’OR – FAITS DIVERS
  Une Longvicienne agressée à la machette à Madagascar

  le 01/08/2013

  Une institutrice côte-d’orienne de 37 ans en vacances a failli perdre sa main à la suite d’une violente agression. Ses parents, domiciliés à Longvic, ont souhaité témoigner.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *