RAKOTOZAVAHA OLIVIER : MILA MANDRAY ANDRAIKITRA ISIKA FA ADY NO ATREHINA

RAKOTOZAVAHA OLIVIERRehefa nanao ny irika rehetra hoy ny Cst Rakotovazaha Olivier androany teny amin’ny Magro Behoririka hanalana ny movansy Ravalomanana ny sasany. Rehefa tsy afaka nanoatra tamin’ny CES teo aloha amin’ireo mpilatsaka 41, izay tsy nahomby ny sasany. Mazava hoy izy fa efa mandalo fahasarotana ny tolona ataontsika. Ao anatin’izay no ahitana hoe iza no tena namana sy tsy namana. Amin’ity herinandro ity hoy izy dia mitady làlana ny sasany  hanilihana ny movansy Ravalomanana tsy hofidiana filoham-pirenena. Izay no iantsoana ny herintsika sy fifanomezan-tànana. Ampisahotahan’ny sasany isika eo “Samedi noir” izay no midika fa mitady ny irika hanilihana an’i Neny izy ireo. Efa didim-pitsarana nivoaka ny teo hoy ity mpanao politika ity ka ao anatiny i Neny. Rehefa nivoaka ny didy tsy mbola nisy “appel”, na “cassation” dia ovana. Iangaviana hoy izy ny ao amin’ny Ct sy Cst mba tsy hahafahana manao izany fandaniana izany isika ao anatin’ny movansy Ravalomanana satri a isika dia nnanolotra reny ho filoham-pirenena. Mazava ho azy hoy izy fa ny fototeny amin’ny firenena dia reny, izay hikolokolo ny fanabeazana , ho an’ny firenena Malagasy. Tadiavina ahilika , noho izany tsy manaiky izany isika. Manomboka izao dia mila misikim-ponitra isika tsy hoe fandaniana an’i Neny fotsiny fa ny tsy rariny rehetra toherintsika. Tsy azo ahilika amin’ny fifidianana hoy Olivier izy, noho izany mifandamina amin’izany isika eny amin’ny fonkotany raha fifidianana no atao dia atao izay hampilendalenda ny olona amin’i Neny. Raha ohatra ka antsonjay no atao dia vonona amin’izany isika fa mitsangana izay vato fa vato ihany koa isika.Manana reny  isika iahy ny fanabezana hoy ity olomboantendry ity izay reny izay rehefa manana fahamatorana dia lazaina hoe ray amandreny.Olontokana ihany no lazaina amin’izany. Eto isika hoy izy dia fantantsika tsara fa Neny hatrany amboalohany dia nikarakara ny zanany, hampinatra ny ankizy, ahatonga azy ho olom-banona. Raha tsy
voakolokolo amin’ny fanabeazana  mendrika nhoy izy dia tsy firenena.Noho izany dia saropiaro voalohany amin’ny reny ny vahoaka. Ny tsy fahampiana sakafo ao an-tranno dia ny reny no saropirao voalohany . Noho izany hoy Olivier dia manana asa isika amin’ity herinandro ity mila mivonona mandray andraikitra fa ady no atrehintsika izao.

4 pensées sur “RAKOTOZAVAHA OLIVIER : MILA MANDRAY ANDRAIKITRA ISIKA FA ADY NO ATREHINA”

 1. aoka hazava tsar aloha ilay resaka fa: « tsy ny ankolafy no ahilika eto FA RAVALOMANANA tompoko ô!!
  za mody gisa fa efa misy handrandrain’i Frantsay ao fa tsy i NENY velively ary efa vita ny tetika rehetra.
  Ny zavatra fantatra anefa dia HAJABAKA toy ilay FR ihany ilay  » io  » fa avy eo dia DAKANA . Ilay olona
  anie no tsy mety tonga saina e!!!tsy mbola ampy ve ny FIVADIANA EFA MIARIARY nandritra izay 2009
  no nankaty izy e???
  aleo homeko ohatra kely indray fa manao ririnin-dasa tsy tsaroana ny sasany mantsy,ireto ilay voadaka dia
  Charles
  Ry ORANGE( iza ilay nogadrana iny ) ilay mpitarika.
  ireo nodorana velona raha vao mba nitaky ny VIDIN-DRANY, sao koa mivoaka ny nafenina sns
  Dia jereo ity voalako notaritina eraky ny arabe toy ny biby vao tsy ela ity. koa mbà tonga saina eeeeeeee

 2. Laza Razafiarison kay no anaran’ity ilay olom-pirenena tsy nananana hantra ity ry zareo a
  Reo izay samy fozafoza tao ihany fa tsy dia lavitra akory , dia izao mifampihinana am-pitoerana
  izao sisa no hiafarany.

 3. HO N’NY MALAGASY SARO-PIARO NY FIANDRIANM-PIRENENA KA TSY MANAIKY NY FAMIRAVIRANA IZANY HHIAROVANA NY TOMBON-TSOA AZON ‘IREO JIOLAHY TAMIN’NY FANONGAM-PANJAKANA TAMIN’NY 17 MARS 2009..
  TSY AMPY VE IZAY FANAOVANA ANTSIKA HO TSINONTSINONA ?
  KOA RAISON NY AMPINGA, NY VATOKILONJY ARY NY PILIKA !
  Ao anatin’izao safotofoto tsofon’ireto mpanongam-panjakana ,dia tsapantsika fa ny tahotra , ny tebiteby ary ny ahiahi’n’izy ireo no manosika azy ireo azy ireo satria manafotra azy :
  –ny tsy fahavitana tanteraka sy mazava ny fanonganam-panjakana tsy mitombona satria efa ef-taona mahery izao no nandiha tsy hafa tavony izy ireo..
  Ny filoha RAVALOMANNA MARC izay nofofoina ny aina dia mbola velona soa aman-tsara ,tsy manan-drofy , izay Filoaha-pirenena voafidy indroa teto Antanindrazana ary mbola Filoha-pirenena ho an’ny Malagasy sy hoan’ireo Firen-dehibe manala sy manja ny fahafahana mifidy ,ny démocratie toa ny USA ,ny Japon , ny Allemagne , Angletrre, na ireo Firenena toa ny Cine Populaire , Russie , Inde , Brésil izay vao nanaiky ny démocratie…
  Ankasitrahan’ny Firenena maro ny maha Filoham-pirenena ny Filoha RAVALOMANANA MARC
  -modiana tsy resahina ny fampondiana ny Filoha eto An-tanindrazana fa fa ny tsy fanenkena ny fandraisan’i NENY amin’ny fifidianana izay ho filoha-pirenena no misarika ny kirin’ny SADC , UA , France andro aman’alina..
  Vaky ny loha ny mpanongam-panjana s ny mpanohitra ny candidaturen’i NENY fa ireo firenen-dehibe voalaza etsy amony dia tsy manaiky ny fanakanana an’i NENY RAVALOMANANA MARC tsy hilatsaka ho fidiana..
  Iretsy mino sy manaraka ary manohana ny SADC ,dia Firenena matanjakana ary manan-karena ary tsy izy ieo no handa hanampy ny Malagasy amin’ny saran’ny fifidianana..Isika koa diana dia ory aza mana-karena hanoherana ny vola mety haroson’izy ireo..
  Fantatr’ireo putschistes izany ,nefa mody mitady vola amin’ny fivarotana bois de rose izy ireo !
  Mitady izay fomba , izay diy aman-dalana hisakanana ny fandraisan’i NENY anjara sy andraktraamin’ny fifidianana..
  FANTATR’IZY IREO FA TSY MANAN-KERY IZY IREO NA EO ATREHAN’NY LALANA , EO ATREHAN’NY HEYIN ‘NY VAHOAKA MIRAY SY MIARA-MIRONA, EO ANATREHAN’IZAO TONTOLO IZAO MISAINA SY MANKASITRAKA NY MALAGASY !
  KOA AOKA ISIKA HISEHO ,hampiseho ny herintsika ,HITRANGA , HIJORO ARY HIFANOME TANANA KA HAMPISEHO AMIN’IREO JIOLAHIBOTO IREO FA TSY MATAHOTRA AZY ISIKA..
  POHY IREO MIARAMILA MIRANGO BASY SY MIAFINA AO ANATY TANK !
  HAINAREO NY MAMOTIKA IRENY FIARA IRENY ARY NY MANDRATRA IREO MIARAMILA MANAIKY HO BAIKON’IRETO TOTANKELY IREO..
   » HO TIAVINAY MANDRANKIZAY MADAGASIKARA
  …ARY HIRAINAY HO SAMBATRA TOKOA ! »
  « AZA MITOMANY RY TANY MAMIKO,
  FA NY TOMPO HOMBAO LALANDAVA ! »

 4. Lettre de Ramtane Lamamra,
  Commissaire à la Paix et à la Justice à rajoelina
  Excellence,

  J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre datée du 18 juillet 2013, à laquelle je réponds, à titre personnel, pour vous confirmer, ainsi que vo »us l’avez souhaité, l’authenticité de l’Aide-mémoire portant «Plan en sept points pour sortir le processus électoral de Madagascar de l’impasse». Celui-ci, comme son nom l’indique, n’a pour objectif que de préciser et fixer les termes d »’une sortie de l’impasse du processus électoral tels que la délégation du GIC-M a eu l’occasion d’en discuter avec vous-même ainsi qu’avec d’autres interlocuteurs. La diffusion de ce document par la presse malgache n’engage en aucune manière notre responsabilité. Mais si cette indiscrétion malencontreuse a abouti à éclairer de nombreux Malgaches sur la sincérité et l’équilibre de la démarche de la communauté internationale face aux tentatives de distorsion des faits et autres interprétations tendancieuses, elle aura aidé le peuple souverain de Madagascar à former son jugement sur les responsabilités en cette étape difficile de son Histoire contemporaine.

  La franchise et la bonne foi qui ont caractérisé mes efforts en votre direction m’autorisent à vous dire la grande tristesse que m’inspirent la tonalité et la teneur de votre correspondance. Cette dernière est si indicative d’une inclinaison à l’immobilisme, alors que l’initiative est un devoir en de pareilles circonstances pour tout Homme d’Etat investi de responsabilités nationales, qu’elle fait craindre que vous ayez délibérément choisi de ne pas saisir l’opportunité qui s’offre à vous de faire l’Histoire plutôt que de la subir. Je veux pourtant continuer d’espérer que vous trouverez en vous-même la volonté d’aller à la rencontre des aspirations du peuple malgache et des attentes de la communauté internationale en prenant les décisions qu’appelle un processus salutaire de sortie de crise. Tous nos efforts n’avaient pas d’autre ambition que de vous voir prendre une telle voie. Je veux croire que vous prendrez bien cette voie.

  Je vous prie d’agréer, Excellence, l’assurance de ma haute considération.

  Ramtane Lamamra
  Commissaire à la Paix et à la Sécurité
  S.E. Monsieur Andry Nirina Rajoelina
  Président de la Transition
  Antananarivo
  Cette lettre ci-dessus copiée-collée de Ramtane Ramamra a été adressée à rajoelina ce 25 juillet 2013 le lendemain même de son retour silencieux de sa convocation ..

  A travers le ton diplomatique utilisé comme il se doit par Ramdana Ramamra est perçue
  l’ exacerbation voire la colère de Mr le Commissaire de la Paix et de la Sécurité de l’UA , Nous vns cru que rajoelina est , seln chissano , le seul des trois candidats ,pr^t à suivre les directives de la SADC..
  rajoelina ,une fois de plus s’est être le porte-parole des réunions auxquelles il est invité…
  Monsieur ramtane Rammra ne l’a pas raté et et « l’engueule  » à cause de son indiscrétion
  Le commissaire espère que » des Malgaces comprennent la sincérité et l’équilibre de la démarche de la Communauté interntionale face  » tentatives de distorsion des faits et des autres interprétations tendancieuses ,cette indiscréton aura aidé le Peuple souverain de Madagascar à former son jugement sur les responsabilités en cette étape diffcile deson Histoire contemporaine  »
  deux constatatons :
  —rajoelina se prenant être le représentant du Peuple souverain de Madagascar a été sévèrement remis à sa place ,car il est loin d’être responsable ni mentalement ni politiquemmnt
  –Monsieur le Commissaire , vis à vis de la crise semble prendre un ton plud démocratique , loin d l’autoritarisme de la SADC et de l’UA : » » cette inscrétin aura aidé LE PEUPLE SOUVERAIN
  DE MADAGASCAR A FORMER SES JUGEMENTS SUR SES RESPONSABILITES EN CETTE ETAPE DIFFICILE de son histoire contemporaine « ..
  Nous n’avons cessé d’être responsables , mais ls ingéreces de la france dans notre Politique depuis la REINE RANAVALONA IERE ,qui a assassiné 49 martyrssur dénonciation des ces premiers crétiens aidés par des missionnaires anglais ,que les français ont egardé d’un mauvais leur liberté de faire , d’enseigner , de circuler ..
  Nous voulons que l’article 1 du droit de l’Homme sit resecté ennotre endroit car NOUS AUSSI SOMMES DES HOMMES AVANT D’ETRE MALGACHES !
  Dans son dernier pargraphe ,Ramtane Rammra a dit ouvertement sa colère et regrette que ses efforts et le temps perdus ont rencontré un homme qui se moque de tout et de tout le monde et qu’il n’est pas disposé ni à travailler avec le Peuple ni à suivres les directives de la Communauté Internationale..
  Autrement dit ,en un mot et en mille ,rajoelina n’est plus rien..
  La Communauté internationale divisée par la demande de retrait des trois candidatures jugées avec l’autoritarisme obtus et avec un juridisme pédant ,d’un côté ceux qui s’y opposent les USA, la CHINE , le JAPON ,l’ALLEMAGNE , le BRIC formé par la RUSSIE ,,l’INDE , le BRESIL ,de l’autre côté ceux qui s’acharnent pour avoir ce retrait : la SADC , l’UA , la FRANCE , l’UNION EURPOEENNE..
  En prêtant bien l’oreille ,, Mmonsieur le l Commissaire du CPS: UA joue ses gammes en mde modérato et en sourdine..
  (Extait du site officiel Mouvance RAVALOMANANA MARC )

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *