SOLAHIMENA : MAMPIHITSOKA NY TOLONA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO DIA NY TAFIKA SY ZANDARY

SOLAHIMENANantsoina hanatrika ny fivorian’ny Ct izahay hoy ny Ct Solahimena androany. Lalàna no nodinihana tao hanoloana ny CES. Tsy ny CES no soloina fa ny olona ao ary tsy azo fidiana intsony. Manaiky izahay hoy izy hanoloana ny CES fa tsy manaiky ny olona ao tsy ho azo fidiana. Mitovy amin’ny zavatra mahazo an’I Neny hoy izy no misy satria nahoana ny safidin’ny olona no sakanana, ny zon’olombelona no sakanana. Rehefa natao ny tsanga-tànana hoy ity mpanao politika ity  dia mitabataba tao an-dapa ry zareo. Rehefa tong any tsangan-tànana dia nivoaka izahay fa tsy te hiray tsikombakomba amin’ny ratsy.  Mahazo mitora-bato anay ianareo raha nisy fahadisoanayizany. Minoa marimarina ianareo ahy hoy izy fa rehefa tonga any amin’ny HCC io dia maty satria mpitsara ,no ao, noho izany ireo dia ho saropiaro.  Tsy foto-kevitra no hijoroan’ireo fa vola. Zavatra roa mifanipaka nefa atao no misy. Mpitsara ve sa mpanelanelana ny GIC hoy ny fanontaniana napetrany. Ny mpitsara hoy izy dia mitsara ny olona iray , mamoaka didy amin’izany ary ny fitsarana iny dia azo hakarina. Ny mpanelanelana dia mandrindra ary mampihavana ny andaniny sy ny ankilany. Hatramin’izay hoy ity oomboantendry ity dia tsy mahavita ny asany izy ireo. Alatsaho ny sazy farany izay farany mafy hoy izy fa tsy Ramatoa Lalao, Ratsiraka no saziana fa ny Malagasy manontolo.  Anisan’ny mampihitsoka y tolona amin’izao fotoana izao hoy izy dia ny tafika sy zandary satria iray  tsikombakomba tamin’ny mpanaongam-panjakana . Eo ihany koa ny mpiasam-panjakana izay tsy mety mitolona.

4 pensées sur “SOLAHIMENA : MAMPIHITSOKA NY TOLONA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO DIA NY TAFIKA SY ZANDARY”

 1. RAPPEL ET INSISTANCE DE L’INCONTORNABLE DROIT DE L’HOMME !
  Lors de telle mission de médiation comme celle confiée à la SADC les médiateurs ont-ils le droit d’oublier DE LIRE ET D’APPLIQUER SURTOUT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 21 DU DROIT DE L’HOMME ET DU CITOYEN ?
  L’OUBLI EST UNE FAUTE GRAVE , COMME CRIMINEL L’OUBLI D’OXYGENER UN PATIENT ASPHYXIE EN SERVICE DE REANIMATION !

  LE DROIT DE L’HOMME ET LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES A MADAGASCAR
  Dans son Article premier ,le Droit de l’Homme Nous rappelle que les hommes et femmes sont nés égaux en doit et en responsabilité
  QUE NOUS DIT L’ARTICLE 21 DU DROIT DE L ‘ HOMME ET DU CITOYEN DE 1948 COMME DISPOSITION QUI GARANTIT LE DROIT A L’AUTODETERINATION DES MALGACHES RELATIVE AU VOTE ,C’EST A DIRE , SONN DROIT DE VOTER ET DROIT DE SE PRESENER A UNE ELECTION ,EN L’OCCURENCE LE DROIT DES REOIS CANDIDATS QUI DOIVENT RETIRER LEURS CANDIDATURES ?
  LE DROIT DE L’HOMME ET DU CITOYEH DANS L’ESPRIT ET DANS LA LETTRE DE L’ARTICLE 21
  Mais l’Article 21 dans ses trois alinéas est explicite et Nous éclaire sur le problème artificiel que la SADC et l’Union africaine ont créé sur l’organisation des élections présidentielles ., en refusant aux Malgaches le droit à l’autodétermination ,qui leur ouvre le droit garanti par le Droit de du citoyen le droit de voter qui ils veulent et la demande de retrait des trois candidatures jugées recevable par le CES , juridiction malgache indépendant porte une atteinte flagrante à ce droit universel d’autodétermination des Malgaches prescrit à tout et à toute femme ,citoyen et citoyenne par le droirt de l’Homme et du CITOYEN..
  Article 21
  1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.
  2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.
  3. La volonté du peuple est le fondement de l’autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit s’exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
  LES DIRECTIVES DE CES TROID ALINEAS CLAIRES ET PRECISES ET LEUR APPLICATION N’AURAIT PS DU RENCONTRER DES DIFFICLITES MAJEURES.
  MADAGASCAR EST MEMBRE DE LA SADC ET A EU CONFIANCE EN SA PROBITE ET EN SON EXPERIENCE ET NOTAMENT EN SON IMPARTIAITE ET E SON NEUTRALITE EN TANT QUE MDIATEUR !

 2. ENCORE UN APPEL AUX MILITAIRES POUR PORTEque ce soit dans leurs espaces de vie et d’activités..
  Je fais appel à tous les militaires de tous rR SESURS ET ASSISTANCE AUX MALGACHES
  DEVANT LA DEGRADATION DE LEUR SITUATION ALIMENTAIRE ET DE LEURS PEURS DES VIOLENCES GRATUITES DONT ILS SON VICTIMES EN VILLE SURTOUT EN BROUSSE..

  votre seule présence au sein des espaces de vie des Malgaches ( quartiers , villages , marhés ou des routes menant aux marchés vers les pints d’eau.., versdans les zones d’activités agricoles..)consitituent un important reconfort de nos compatriotes ,qui jusqu’ici ,n’ont pas eu à se méfier de qui ce soit
  Je fais appel instament à tous les militaires de tous grades ,de tutes les armmes et de tous les corps

  NY ADIDY TSY AN’OLON-DRATSY..J’AI CONFIANCE A VOTRE DISPONIBILITE.!
  JE VOUS EN REMERCIE
  ET JE VOUS SALUE !

  Dr CELESTIN ROBIN
  Ancien du Service de Santé

 3. Za lo de tsy manantena miaramila sy zandary ary polisy zany e. Vola Ar 500 aza raisina rehefa manotra eny @ arabe izy ko maika ve fa misy manome Ar 200000. Fandaniam-bola no atao @ reo fa efa tsy manao ny mission ny tsony reo. Ny ahy dia manohana ke hevitra oe mila famaizna faran’izay henjana ihany ko reo. Atao toy zany tamin 72 zany. Ahatona eny @ tsatoby @ sisin’ny lalan’ ny gara. Samy manao ny opération any @ quartier ny any satri reo ne olona vitsy isaky ny Fokontany na quartier e. Dia fay reo. samy mieritreritra fa ra zao tsy tafavoaka tsony madagasikara. efa tandrona aron’ny vodiny fa tsy aron’ny vozony tsony ary ho an’ny vola fa tsy oan’ny tanindrazana tsony

 4. Tsy vitan’izany fa vola 500 koa no hamonoan’ireo olona any mbanivolo any.
  Aoka koa ho fantantsika fa maro ireo vonoina tsy fantatra ny antony an, ary ny tena
  mampalahelo dia efa voalevina ilay izy vao antsoina ilay havany, indrindra ireo efa manam-boninahitra.

  Madagasikara TSY MAINTSY TAFAVOAKA , TANY MASINA IO!!!zavatra tokana no andrasan’Andriamanitra @ GASY
  fa isika no be marenina.Devoly no mahatonga izao fa EFA RESY REO. ISIKA IHANY IO e!!rehefa tsy misy tonga saina
  dia mifampihainohaino eto.Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka daholo nefa izay indrindra no ahatapahany @ andro tsy
  hampoizina.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *