“tsy mpitondra manam-pahefana matanjaka no ilain’i Afrika fa Andrimpanjakana matanjaka”

mamy rakotoariveloNifarana androany Zoma 05 Jolay 2013 ny fivoriana ara-potoana voalohany teo anivon’ny Ct sy ny Cst. Ny maraina no nanatanterahana ny lanonam-pamaranana ho an’ny Ct ary ny hariva kosa ho an’ny Cst. Ny  Filoha lefitry ny Ct  avy Atsiranana no  namaky ny andinin-dalàna mamaritra ny fivoriana. Araka ny  andininy faha 75 dia mivory indroa ara-potoana ny antenimeram-pirenena , io fotoam-pivoriana isan’isany io  dia ferana ho telopolo andro , manomboka ny Talata voalohany amin’ny volana May ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany ary ny  Talata fahatelo amin’ny volana Oktobra no fotoam-pivoriana faharoa izay  atokana ho an’ny fandaniana ny lalàna mifehy ny teti-bolam-panjakana. Andininy faha 166 an-dàlana 1 dia milaza fa mandram-pametraka ny andrim-panjakana lehibe amin’ny Repoblika fahaefatra   dia ireo ratsa-mangaika amin’ny tetezamita dia manohy ny  asany. Ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy dia nanao jery todika ny asa vitan’ity andrimpanjakana ity nandritra ny fivoriana ara-potoana voalohany izay. Ankoatra izay dia nambarany fa toa saika variana sy nanome lanja tafahoatra ny toro-mariky ny Antoko tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra ny Ct. Adino sy natao ambanin-javatra ny voninahitry ny Andrimpanjakana Mpanao Lalàna izay misy antsika hoy izy. Tsy diso mihitsy ny Filoha Amerikana ankehitriny hoy Mamy  raha nanambara nandritra ny fitsidihany ireo tany Afrikana indroa misesy, izay nanasongadinany fa “tsy mpitondra manam-pahefana matanjaka no ilain’i Afrika fa Andrimpanjakana matanjaka”.

Ny Andrimpanjakana toy ny misy antsika itony mantsy dia ilaina apetraka amin’ny toerana maha-izy azy satria fanohitra amin’ny demokrasia sy fampandrosoana. Na ho ela na ho haingana, hoy izy  dia tsy maintsy hiroso amin’ny fifidianana isika ary anisan’ny zava-dehibe amin’ireny ny fifidianana Solombavambahoaka. Koa misarika ny eritreritry ny vahoaka Malagasy izahay mba hahay hisafidy ny olona manana ny maha-izy azy sy mahafehy tsara ny andraikitra, mba hitondra avo ny fanevan’ny Andrimpanjakana toy itony,izay natao indrindra hanivana ireo tsy mety ataon’ny fahefana mpanatanteraka.

Nofinofy izany fampandrosoana izany raha tsy misy fifandanjam-pahefana amin’ireo Andrimpanjakana misy eto amin’ny firenentsika. Tsy maintsy nambara izany rehetra izany ary nivalamparana aza satria ny ain-dehiben’ity Andrimpanjakana misy antsika ity mihitsy no voahosihosy ka mahasaro-piaro sy mila arenina. Mitady hanjaka ny fanomezana vahana sy fanindraindrana ny tombontsoan’olo-tokana na olom-bitsy na antoko ary zary hamaivanina ny maha-izy azy ny Andrimpanjakana sy ny antom-pisiany.  Mahakasika ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny kosa indray no jerena dia manontany tena ny besinimaro hoe misy ve sa tsisy ilay finiavana hiroso amin’ny fifidianana ? Mahagaga ihany mantsy ; maro tsy voatanisa ireo fifidianana nokarakarain’ny fitondrana Malagasy nandritra izay 53 taona nahazoana ny fahaleovantena izay; nefa tao anatin’ny efa-taona isika izao dia lasa tsy nahavita fifidianana firy intsony.

 

Mahalasa saina ny vahoaka Malagasy izany toe-javatra izany ka adiditsika mpanao politika no manome valiny izany fanontaniana izany. Tsy resa-pifidianana ihany fa ny tanjona sy ny vina no tsy hananatsika intsony amin’izao. Tsy mazava sy tsy voafaritra ny làlan-tian-kaleha eto amin’ity firenena ity. Tsapatsapa lava toy ny dia alina sy ny andrakandrana no iainana ankehitriny. “Very fanahy mbola velona toy ny valala voatango” arak’izany ny vahoaka. Na ilay fanantenana mahakasika ny fitoniana efa saika nitsiry teo aza toa zary nanjavona indray ka hanaovana antso avo etoana ny mpanao politika rehetra fa mbola ilaina izany ary mangetaheta azy ny vahoaka.

Nanambara koa izahay tamin’izany fa mety tsy hahomby sy hisy farany ihany ity mandroso mihemotra sy mivadibadika lava amin’ny fanapahankevitra raisina ity; tsy nivalona akory ny taona dia indro fa noporofoin’ny  zava-misy ankehitriny ny ahiahinay tamin’ireny. Raha ny mikasika ny dinika izay karakarain’ireo Ray aman-dreny FFKM kosa indray, dia tokony ampiana sy hamporisihina izy ireo, ary dia miantso ny tsara sitra-po rehetra, saingy tsy tokony hifanimpaka amin’ny tondrozotra izany, satria efa lasa lalàna eto amintsika moa izy io, ary isika izao no nandany azy. Nosy moa ity firenentsika ity, ka tsy afaka ny hiolonolona irery eto isika, fa tsy maintsy miaraka amin’ny vondrona iraisam-pirenena, saingy na izany aza, tokony hodinihina akaiky ihany ny amin’ny hoe “ mila manaraka ny lalàna velona isika “ nefa toa indraindray hamporisihina ihany handika izany lalàna velona izany” ka maha sanganehana tokoa !

5 pensées sur ““tsy mpitondra manam-pahefana matanjaka no ilain’i Afrika fa Andrimpanjakana matanjaka””

 1. on a pu voir dans forum moov:

  RAJOELINA Andry fils de put ,President de mon Q.

  Rajoelina Andry président de qui ,nommé par qui ,jusqu’à quand ,et élu par qui?

  qu ils viennent avec Ranto et les autres generaux me torccher le Q ,le président de mon Q marionnette installé par des povcons.
  admiré et eternellement reconnu par l’hexagone comme son homme fort sur Madagascar .

 2. Ohatry ny mampanopa an!!!TONDRO-ZOTRA. INONA???
  dia iza no nandany izany???dia NITONDRA INONA ILAY IZY????
  inona ny VOKATRA MBA NENTIN’io TONDROZOTRA IO????MBOLA MISY MAHASAHY VE FA MBOLA
  MIANTRA IZANY TONDROZOTRA IZANY DIA MIANTRA HO AN’IZA????TOMBONTSOA HO An’ IZA??
  HANAOVANY INONA???

 3. Mbola manaiky ilay repoblika fahaefatram-poza foana i mamy rakotoarivelo, efa hoe tsy izy iny constitution sandokam-poza ,dia iny ihany no entina ampiasaina, mahasosotra mihitsy

 4. Moi, je prie pour que quelqu’un refasse l’exploit de Madiba (Nelson Mandela). En fait, cet exploit était un fait quotidien du temps de Ntaolo. Une faute envers le peuple, la communauté ou autre chose sacrée et/ou consacrée, était toujours pardonnée dans le cadre d’un rituel spécifique au type du sacrilège commis. Si le Français dit qu’une faute avouée est à moitié pardonnée, le Malagasy qui est généreux par nature car vit le Fihavanana (ou cohésion sociale qui signifie à Madagascar entraide devant les problèmes de la vie courante,lui dit « ny heloka ibabohana mody rariny » (c’est-à-dire: une faute regrettée est pardonnée).
  Tout ça pour dire que le grand pardon qui a fait virer à 180° l’Afrique du sud (sortir de l’apartheid pour, dans la foulée, élire 2 fois de suite un noir à la tête du pays, alors que le pouvoir économique appartient encore aux blancs, et sans que des résurgences racistes ne se manifestent ni du côté des noirs ni des blancs, le grand pardon, dis-je, est dans la nature des Malagasy. En effet, il sait qu’il est « tsy main-tsy lena », « mandia tany ka mety solafaka »; il sait que « ny toetra ratsy azo ovàna,… » (ndlr: ny tarehy ratsy koa aza efa azo ovana, saingy tandremo sao dia lazain’ny olona hoe fanafenana toetra ratsy izany)
  Mais même si la faute est pardonnée, le fautif n’en est pas pour autant quitte. Il doit se plier au rituel du pardon en public: le rituel de la mise à mort du zébu dont le sang est destinée à la purification, la viande au repas commun de fraternité, la peau à draper les mariés- en cas de mariage entre parents- pour ôter temporairement l’état humain et pouvoir effectuer l’union, etc.; en cas de vol (ndlr: aujopurd’hui, sont inclus dans « vol » selon l’acception malagasy « halatra », les actions de corruption, de détournement de biens publics et autre falsification, c’est-à-dire tout acte visant à s’accaparer des avantages d’autrui), donc en cas de vol, le justiciable doit passer par le rituel du « ati-pako » afin qu’il manifeste son regret en rendant tout ou une partie de ce qu’il a volé selon le rariny annoncé durant les kabary qui se sont succédé et répondu. Durant tout le rituel, le(s) coupables n’est (ne sont) jamais nommé(s) mais tout le monde le(s) connaît. Bon, c’est toute une histoire!
  Bref, quelque soit le problème que puisse rencontrer la Nation malagasy ou chaque individu qui la compose, Ntaolo a déjà légué à ses descendants les PRINCIPES DE SAGESSE À transmettre de père en fils; et aussi des RÈGLES À NE JAMAIS ENFREINDRE , sous peine de catastrophes.

 5. Raha rafitra no hapetraka dia efa nametraka rafitra tsara ny tondrozotra hatrany maputo ka hatr@ izao… saingy aiza izany izao ? lasa toy ny papier hygienique sisa. Raha olona jiolamboto sy tsy ampy fahalalana toan-dRajoelina sy ny namany no mitondra dia hitondrantsika any an-dvaka izany, ary izany ny zava-misy ankehitriny.
  Araka ny hevitro dia ilay ny rafitra tsara sy mpitantana matanjaka. Ireo no tongotra havia sy havanana ahafahana mamindra handrosoana.

  Tsara ny kabarinao andrimatoa fa toa tsy misy zava-bita kosa hatr@ izao… mba manao hetsika mivaingana. Ireny lalana momban’ny fiadidiana ny tetezamita rehefa miala ilay jiolahy iny izao dia tokony nosakanana.. nefa toa lany ihany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *