Vondron’ny Malagasy manohana ny fehinkevitry ny FFKM : Manameloka ny tsy fanajana ny zon’olombelona

1005646_371450989647753_1717326158_nNitondra fanazavana mahakasika ny hetsika hotanterahiny amin’ny Sabotsy izao etsy Antsahamanitra ny vondron’ireo Malagasy manohana ny fehinkevitry ny FFKM. Nisy ny fanambarana niombonan’izy ireo tamin’izany. Manoloana ny zavanitranga teny amin’ny 13 May ny Alatsinainy 22 Jolay sy Talata 23 Jolay hoy ny fanambarana dia niaraha nahita ny fampiasan-kery sy famoretana nataon’ireo nahazo baiko, hitam-poko, hitam-pirenena ny herisetra sy ratra niatefa tamin’ny olom-pirenena, ny kandidà ho filoham-pirenena sy ny namany izaytena nihosihosehana sy nodarohana nefa manampikasana ny haneho hevitra malalaka sy am-pilaminana, manolona ny fihoaram-pefy ataon’ny mpitandro filaminana amin’izoa fotoana izao. Araka ny fantatra hoy ny fanambarana dia 6 no voatery naiditra hopitaly k any iray hatramin’izao dia mbola ao amin’ny sampana iray izay mikarakara izany, ny iray kosa dia mbola ao amin’ny sampana fameloman’aina satria mbola nisy bala tavela ao aminy. Hitan’ny rehetra, mpanarambaovao hoy ny fanambarana ary niely eran’ny tranonkala ny zava-doza nateraky ny fampiasana basy sy fitaovam-piadiana mahery vaika izay tena famonoana vahoaka manam-piniavana haneho hevitra entina hitondra fanitsiana sy fanarenana ny firenena fa inrdindra mifanojo amin’ny andro manantantara izay voantondro fa hanaovana fifidianana ho filoham-pirenena. Voalaza hoy ny fanambarana fa entina amboletra , ny fitsarana ireo reehtra nosamborina amin’ny fomba feno habibiana. Noho izany hoy ny fanambarana izahay  dua manameloka tanteraka iny fanosihosehana ny zon’olombelona iny sy ny famonoana vahoaka izao. Miantso ny vahoaka reehtra mba handray ny andraikitra tandrify azy avy, hanavotana an’i Madagasikara manoloana ny tsy fanarahan-dalàna tafahoatra ataon’ny mpitondra ankehitriny. Manamafy hoy ny fanambarana fa tsy mendrika antsika izao fitondrana izao ary mbola mety hitera-doza raha sanatria ka tsy mandray andraikitra isika. Izao zavamiseho izao mantsy dia hita fa mbola tohin’ny fampihorohoroana sy fanampenam-bava ary fanosihosehana ny demokrasia  eto Madagasikara, toy izay niseho teo amin’ny kianjan’ Antsahamanitra ny Sabotsy 13 Jolay teo, na dia nahazo alalana aza, izany fihetsiketsehana. Aoka hoy ny fanambaraan hanontany tena isika ny amin’ny fiverimberenan’ny tantara ratsy sy maizina eto amin’ny firenena. Izay ve no iainan’ny Malagasy, nefa fiovana amin’ny tsaratsara kokoa no nampanantenaina hatramin’izay. Tsy nitsaha nitombo ny haino amanjery nikatona noho ny krizy lavareny, noana, mahantra , mandry andriran’antsy ny olombelona. Eo anatrehan’izany dia manainga ny vahoaka Malagasy hanohana sy hankahery ireo filoham-piangonana ao amin’ny FFKM mba ho tanteraka ny diniky ny samy Malagasy izay làlana tokana sy mendrika ho entina mandroso vaha olana eto Madagasikara amin’izao fotoana izao. Ankoatra izay dia nambaran’izy ireo fa efa nanao hetsika izahay tamin’ny Sabotsy teo teny Andrefan’Ambohijanahary ary tohizana izany amin’ny Sabotsy izao etsy Antsahamanitra. Hanomboka amin’ny 10 ora ny hetsika hoy izy ireo ka hisy ny fanompoam-pivavahana hitondrana am-bavaka ny firenena. Hisy ihany koa ny famelambelaran-kevitra momba ny fehinkevitry ny FFKM farany teo teny Ivato. Diso ary tsy izahay hoy ireto vondron’ny Malagasy manohana ny fehinkevitry ny FFKM ireto ny filazana fa hanao sabotsy mainty, tsy izahay velively no manao izany.

4 pensées sur “Vondron’ny Malagasy manohana ny fehinkevitry ny FFKM : Manameloka ny tsy fanajana ny zon’olombelona”

 1. Nofy mba te hamerina ny lova fahendrena navelan’ny Ntaolo, izay toa tsy mifanohitra fa mameno sy mametraka @toerana mendrika Azy an’A/tra: « ao antampon’ny loha ».

  Fomba fijerin’ny tsy ampy hevitra ka atolotra mba ahitsy fa ny fo te hiaina anatin’ny Madagasikara ‘madio’ dia mafana tokoa
  Mankahery sy mampitony ny mpikarakar sy ny mpandray anjara.
  Te ho avy ary mety ho avy @sabotsy 27/07/2013.

  o Réconciliation malgacho-malgache
  – Si les préceptes et principes retenus sont exclusivement et exhaustivement tirés du « mahamalagasy »,
  – Si ces préceptes et principes retenus sont ceux qui respectent les limites fixées par « ny rariny sy ny hitsiny » à défaut de « ny marina » (qui est difficile à trouver : « saro-tadiavina » en malagasy),
  non seulement les politiciens malgaches réaliseraient, eux aussi, l’exploit de MADIBA : instituer le Grand Pardon, c’est-à-dire avoir pardonné tout et/ou être pardonné de tout (et « chacun face à son miroir ! » comme dirait l’autre). Et vivre ensemble avec ce Grand Pardon.
  S’il en est ainsi, « Ny Fihavanana » deviendrait de fil en aiguille un, pour ne pas dire LE, patrimoine des Malagasy et, peut-être même, serait élu patrimoine culturel de l’humanité. La personne physique qui mériterait le titre (encore à consacrer ?) de militant de la paix du monde aura l’honneur de brandir cet étendard « Ny Fihavanana ».

  o « Tragno misy sojabe tsy miady zaza”. “Izay tsy miady olom-bodo, izay to fo mpamosavy (mampiady herin-kevitra satria be mpanaraka fa tsy herisetra, na dia tompom-basy aza! ho fiarovana ny hevitra inoana fa mahasoa ny daholo be). ”
  Fa tsy tokony hampiray saina ve ny ray aman-dreny ara-panahy sy ny ray amandreny ara-drazana. Ka zanaka iombonana ireo ko! Ny mpitsabo efa nahay nampitambatra ny lova t@ Razambe sy ny tsara azo t@ vahiny. Satria “ny gasy aloha!” “toy ny voankazo an’ala e! …”.
  De atao ny lanonana fibabohana heloka sy fifamelan-keloka itambarambe (heloka izay tsy mila tanisaina mba tsy hamoha fota-mandry) ahazoana ny rariny; arahin’ny fanaovana ny ati-pako mba ahafahana mamerina ny azo tamin’ny tsy rariny. Avitrana ny Fihavanana. De izay vô ny veliranom-pifankatiavana sy fifampitokisana ary firaisan-kina; ary faranana @ ny fitsofan-drano, ( tsy misakana ny tsy fitovian-kevitra ireo fa vao maika ahitana hevitra maro tsy mitovy ahatrarana hevitra lalina “mahataka-davitra”), vonoina ny omby iarahana misakafo am-pifaliana.
  De mihavana ny Malagasy rehetra. Mpamosavy, mpamono olona sy mpamadika izay mpanao pôltika mbola manao manao ny tsy mety nahazatra azy.

 2. ……dia gaga ialah!!!!!!misy antony daholo izao ary MINO AHO!!!!!!
  mankahery aloha ireo rehetra izay niaran’ny herisetra rehetra.
  Tsy fandatsana sanatria fa HANATRA HO AN’ny SISA TOMPOKO Ô!!!!ity fitsikombakombana @
  ratsys ity eeeehhhhh sao manantena ianareo fa HIANTSO ILAY DOMELINA hoe  » FILOHA HENDRY »
  ( toy ny nataon’io razaly voadaroka io t@ TV )  » tamin’izany dia hoe tsy ho kitiany?????mbola maro
  ireo MPISOLELAKA MANINDRAINDRA LAVA ITY FATIN’ALIKA HO  » FILOHA  » lava ity fa mbola ho avy
  koa ny anjaranareo e!!!!tsy mandatsa oah za SANATRIA fa MBA FAMPATSAHIVANA FOTSINY IHANY e!!
  tsy nahavita ny vitan’i CHARLES t@ rajoelina nareo fa INONA no NAVALINY AZY??????MAHONENA!!!
  KOA MBA TONGA SAINA INAREO ATAO FITAOVANA REHETRA IREO eeeeeeee……mba avadio im-pito
  ilay lela vao miteniteny fioana .
  Tsy hadinoko mihintsy io olom-pirenena vodaroka io ilay niteniteny foana fa hoe:  » filoha hendry  » mantsy
  an’ity domelina ….Ray lanitra ianao ô!!!!TSY MANDATSA SANATRIA an!!!!!SANATRIA !!!!
  soa lavo ahay hamindra dia aza miemotra intsony fa izao vao maika hitrakana e!!MAHEREZA !!!!

 3. IZAY DIA HATR@’ny kiraron’ilay olona no nangalarina fa tsy ampy ny
  nangalarana ilay zavamaneno tena tssssssss efa tsy avotra intsony e

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *