7 pensées sur “Attitudes publiques au Madagascar Juillet 22 – Août 5, 2013”

 1. Alohan’ny namohanareo an’io « sondage » io, mba nanao fanadiadiana va ianareo ry MyDago ?
  Raha ny valim-panontaniana hita mantsy, dia hoe « tena tsara fitsaboana » ny malagasy amin’izao fotoana izao !
  Firy ny isan’ireo CSB nikatona, kanefa ireo no tena mba nahafahan’ny vahoaka madinika nitsabo tena ? Mba firy isan-jaton’ny vahoaka no nahita an’izany « hôpitaly manara-penitra » izany ? Ireo farany ireo mantsy amiko, dia toa ilay Coliseum manara-penitra izay tsy azo ampiasain’ny rehetra !

  Ary inona koa ity resaka hoe « Modernisation de l’infrastructure du pays » ity ?

  « Infrastruscture » inona moa ity atao resaka, rahatoa ka voatery nandeha niasa any ivelany daholo ny « injeniera » rehetra, satria tsy misy asa atao intsony ao an-toerana ?

  Ary mba aiza ny resaka « kolikoly » sy « tsy fandriam-pahalemana sy ny famonoan’olona » ?

  Lazaina fa eo amin’ny lafin’ny traikefa dia rehefa atao ny fandinihina, 42 % no milaza fa manana an’izany i Ramatoa Ravalomanana ary 58 % no milaza fa tsy any aminy izany !

  Farany : Inona no maha samy hafa amin’ny atao hoe  » Crise politique » sy ny « Situation politique/Lutte de pouvoir » ?

  Tena mitolona ho an’ny fiverenan’ny ara-dalàna marina ve, ny famoahana an’izao « sondage mivilana » izao ?
  Fandrebirebena saim-bahoaka ny famoahana an’izao na dia atao hoe maro aza ireo « points positifs » azon’Ingahy Ravalomanana !

  Miala tsiny be dia be aminareo ! Amiko manokana dia « sondage fôpla » izao satria tsy ny tena zava-dehibe no nanontaniana tamin’ny vahoaka !

  Ohatra iray omeko fotsiny : Rehefa tsy navelan’ny « mpitondra fanjakàna » haneho ny hevitrareo eny an-dalambe ianareo, ekenareo ve ny fanonganam-panjakàna sy ny tsy fampiarana ny Lalàna ?

 2. Tapidalan-kaleha toy ny sokina nanani-bato tokoa ny zanak’i dada ankehitriny! Ny azo lazaina manko dia tsotra e: tsy mba foto-kevitra no tohanana ny an’ity mouvance iray ity fa olona, kanefa i Ravalo mivady ireto dia olona tsy mifototra amin’ny fahamarinana fa amin’ny lainga sy ny fitiavan-tena! Ka izao dia mifototra amin’izy ireo ny lainga marivo tototra nataon’izy ireo.  » Ny lainga hono manko toy ny salaka ka ny tompony ihany no fatorany ». Tsy mahita lalan-kelaha itsony ireto forngon’i dada ireto satria ny SADC izay nataon’izy ireo ho andriamanitra kely dia nandaka azy ireo teo amin’ny ambavafony! Ireo mpitarika kosa dia manohy hatrany ny fampandriana adrisa ireo olona badolahy sy badovavy mpanaraka ambokony. Ireto mpitarika manko dia sady voky amin’ny vola be ararak’ingahy Ravalo, no mbola mitavana ny vola be karama avy amin’ny Tetezamita. Aza manody ny manjo ireto zanak’i dada ireto, fa efa nandritra ny efa-taona izao dia nampiainana tao anaty nofy rirnina hatrany! Tena mahaontsa tokoa an!

 3. O Radenisy o !: iza no nampirevirevy ny malagasy efa-taona lasa mahery izay ? Ary inona no nitranga efa-taona lasa mahery izao ? KRIZY sa TSY KRIZY no misy eto Madagasikara nandritry izay fotoana izay ? Ilay Ra8 nahilika anie ka tsy eto an-toerana intsony e ! Hita fa anisan’ireo tsy « victimes » @ izao fitondràna izao ianao ka tsy hitanao mihitsy ny ankamaroan’ireo mpiray tanindrazana aminao sahirana dia sahirana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *