Fihazonana ny maha kandidà an’i Neny : Manana teboka hifaharana ny ankolafy Ravalomanana

Lalao RavalomananaAra-dalàna sy ara-drariny tanteraka ! Manana teboka maromaro ifaharany ny eo anivon’ny ankolafy Ravalomanana ho fanoherana na koa hanamarinana ny maha kandidà ara-dalàna an’i Neny, raha tena hojerena araka ny lalàna fa tsy noho ny resaka politika.

Navoitran’ny fitarainan’ny ankolafy sy ny fampiakarana ary ny tsy fanekena ny fanilihana ny maha kandidà an’i Neny ny fanehoana fa fanapahana fa tsy didy no navoakan’ny Fitsarana manokana misahana ny fifidianana (CES) ka ahazoana manao ny fampiakarana na koa fanohanana. Nomena izany fanohanana sy fitarainana izany ny CES, ny Fitsarana avo momba ny Lalàmpanorenana (HCC) ary ny eo anivon’ny Filankevi-panjakana. Midika io fa azo ivalozana ny didy efa navoakan’ny CES faharoa.

Eo koa ny voalazan’ny Lalàmpanorenana fa monina enim-bolana mialoha ny fanombohan’ny fanaterana ny antontan-taratasy filatsahan-kofidiana ny kandidà iray. Nahitsy tamin’ny alalan’ny lalàna fehizoro indray izany ka nambara fa mila ilay olona (vatana) mihitsy ilay fipetrahana eto. Ny Lalàmpanorenana anefa no fara-tampon’ny lalàna.

Tsy vitan’izany. Azo raisina ho ohatra amin’ny andavandron’n y mponina ny tranga momba ny tsy nahatongavan’i Neny sy tsy nahatrarany ny fe-potoana enim-bolana. Raha ohatra nisy olona iray nahafaty olona, tsy maintsy jeren’ny fitsarana sy hadihadiana na nahim-pony na fanahiniana na koa noho  ny fiarovan-tenany no antony nahatonga azy hanao izany. Manova didim-pitsarana tokony hivoaka izany…

Kandidà ara-dalàna i Neny

Manampy ireo, nitondran’ny ankolafy Ravalomanana fanamarihana ny fivorian’ny CES sy nandraisany fanapaha-kevitra, tany amin’ny hotely, nialoha ny namoahana iny fanapahana ny fanilihana kandidà iny. Tsy nisy rahateo ny didim-panjakana manova ny toerana na ny foibe na koa ny biraon’ny andrimpanjakana tahaka ireny.

Tsy hita tao amin’ny tatitry ny teo anivon’ny mpitandro filaminana koa fandroahana tamin-kery an-dRavalomanana Lalao raha tonga teny Ivato ny 27 jolay 2012 ka antony ilazana fa tsy nahafeno ny fepetra enim-bolana voalazan’ny lalàna izy. Fanosihosena ny zon’olom-pirenena sy ny on’olombelona avokoa anefa izany amin’ny fahazoana mivezivezy, miditra sy mivoaka ivelan’ny fireneny. Tsy misy olom-pirenena azo roahina hivoaka ny fireneny rahateo.

Takin’ny ankolafy Ravalomanana noho izany ny hanaovana azon’ny besinimaro atrehina ahafahany miaro ny maha kandidà ani Neny.

Raha miainga amin’ireo voalaza ireo, kandidà ara-dalàna Ravalomanana Lalao. Ny ankoatra izay, resabe sy ambadika politika avokoa !

10 pensées sur “Fihazonana ny maha kandidà an’i Neny : Manana teboka hifaharana ny ankolafy Ravalomanana”

 1. RAHA FAMPIANARANA LALANA DIA NY MOUVANCE RAVALOMANANA DIA VOALOHANAY Ary Nampikatso ny raharaha izany atramin izay .

  DESOBEISSANCE ,ary ireo ministra sy ny tafiditra ao @ systéme no manomboka ARY IZY IREO NO MANENTANA NY VAHOAKA HANARAKA AZY .

  Iano ve ministra sy vice Président assemblée ,CT sy vice ministre no HIHANTSO VAHOAKA dia tsy HAMALY NY VAHOAKA .???

 2. Mbola averiko foana fa ny vahoaka manana ny rariny foana no mandefitra hatreto. Diso paika tanteraka ny movansy Ravalomanana hatramin’izay 4 taona izay, ary tsy misy mihaino ny vahoaka ianareo rehetra ireo. Ho fanarenana izany dia mila anareo hiroso amin’ny dingana HENJANA amin’izay fa tsy ilaozana be bla bla eo fotsiny, ny vahoaka efa miandry fotsiny fa ianareo mpitarika no be politika mitady izay hihinanana fotsiny. Sao hifototra aminareo izao ataonareo izao tsy ho ela ka mieritrereta ihany lahy…

 3. 1- Ndao atao hoe 4 taona no efa nampidirany renindozatra ny fitaovam-piadina sy ny mpitsikilo isankarazany sy ny fividianana ny karana sy tompon-tany @ « nationalité + villa +4*4 ».
  2- Ny vahoaka kosa dia noterena hivavaka sy hanantena izay noheverino ho mptari-tolona anefa hitany izao fa miara misa @ domelina.(paika avy renindozatra daholo ihany io)
  3- Tsy mifandanja be mihintsy ny tranga ka tsy ho vohavaha ny olana raha tsy misy:
  *** tanjona mazava hikaroka fanampina avy ivelany e!
  *** fivonona matotra ny hanaraka drafitra sy fomba fiasa afa fa tsy toy ny any « ENA à la franco-française ».
  Ezaka be izany fa rehefa tena sempotra anie ka toa mahita paika samihafa ahazahoana rivotra sa ?
  Any ny fitiavana tanindrazana nasehony filohantsika fa tsy nety azon-dragalasamy tena mbola dontony « francophonie hatrizay ka hatrizao ».

 4. Nary dit :
  22 août 2013 à 6 h 16 min

   » Ranavalona ve sao de mba manana stratégie ambony kokoa hitondrana ny tolona ankoatry ny fijanonana ho mpanaratsy fotsiny hoe rajakombazaha sy voavidy miliara ? Efa hatramin’ny ela mantsy ny ankamaroantsika eto no mitanisa izao oha-pitenenana ratsy rehetra izao hilazàna fa mankahala mafy izay tsy mitovy fijery amintsika. »


  Izy ‘lay

 5. Misy efa maika handray seza mafy mihintsy izy izany , kkkay mbola nisy INDRO KELY!!!!
  mbola mahazo miady varotra indray kah!!!io Chissano Neny ah!!!ataovy mahamay fa Rajako.
  Ampahafantaro azy ny lalàna velona fa Gena be tsy mahalala izay ambonin’ny tany, tokony koa ny rehetra
  haneo an’ity Gena Chissano ka hitondra sora- baventy eo anoloan’ny hotely misy azy mba hanehoana ny tsy
  fankasitrahana ny FITONGILANANY @ Mpanjanaka.

 6. Avy amin’i Ryan TIM:

  Ity Tompoko misy drafitra entiko hitondràna sy handaminana ny tolona alefako ho dinihan’ny ny mpiara-mitolona Tia Tanindrazana rehetra sy ny vahoaka malagasy tsara sitrapo (Ampitao any amin’ny Filoha Ravalomanana, Ramatoa Lalao Ravalomanana,. Ampio ny tsy ampy, hahitsio izay tsy mety. Ny hevitry ny maro mahatakatra ny lavitra.

  1- Voalohany aloha, tsy voatery hankinina @ ny Filoha Ravalomanana irery ny Tolona satria samy zanak’ity Firenena ity ary ny fitiavan-tanindrazana no mibaiko. Ny dikany izany dia tsy voatery miandry baiko lava izao. Ary tokony hisy VOVONANA na KOMITY FOIBE (Comité Centrale) mitarika ny tolona eto an-toerana. Hatsangana maika io vovonana io handamina sy handrindra ny tolona rehetra. Tsy azo atao ao anatin’ny Vovonana intsony ireo efa nanompo sy niara-niasa tamin-dRadomelina (Rakotoarivelo, Hanitra,…).

  2- Hatsangana ny KOMITIN’NY MPITOLONA (Comités de Grêve) isaky ny sehatra rehetra izay mampifandray ny Vovonana amin’ny mpitolona rehetra isaky :
  – Ny Fokontany
  – Ny Commune
  – Ny Faritra rehetra
  – Isaky ny ministera
  – Isak’ireo orin’asa miankina amin’ny Fanjakàna – Secteurs Clés (Jirama, Assurance, Air Madagascar, Banques…).
  – Isaky ny toera-piasàna
  – Isaky ny toeram-pianarana
  – Ny mpitatitra, Cooperatives sy Associations an’ireo mpitatitra…)
  – Ny mpivarotra
  – Isam-piangonana tsy hanavahana finoana.
  – Isam-pikambanana (Fanatanjakan-tena, artistika, fianakaviana,…) .
  – Hatrany anaty tobi-miaramila.
  – Miara miasa amin’ireo Fikambanana Tia Tanindrazana rehetra ny eto an-toerana na ny any ivelany (GTT).

  3- Folo andro hananganana ny VOVONANA sy ny komity isan-tsokajiny. Izay mbola tsy nahatsangana ny azy aoran’ny folo andro dia manangana malaky. Ny vovonana no mandrindra ny fandaminana sy ny hetsika hiarahan’ny rehetra manao.

  4- Hasiana fiheverana haingana ny Communications (Fifandraisana anatiny sy ny fifandraisana amin’ny Vahoaka) : Tracts, Affichages, Indrindra ny Radio sy ny TV. Misy komity teknika manokana hatsangana miandraikitra an’io.

  5- Grêves générales illimitées manerana ny Faritra rehetra. Miaraka amin’ny Blocage n’ireo Machines Administratives. Ireo Comités de Grêve no miaraka manetsika ny vahoaka midina an-dalambe. Ny eto Antananarivo manokana, tonga dia eo amin’ny 13 mai, vahoaka 750 000 olona no indray hetsehina mba tsy ho rava na hovakin’ny miaramila fotaka andevom-bazaha.

  6- Hatsangana koa komity manokana mikarakara ny filaminana (Sécurité). Mitsikilo ireo manao infiltrations sy mitady hanakorotana ary koa hiaro ny hetsika atao rehetra. Manao ny stratégie rehetra mikasika ny Sécurité.

  7- Manangana Gouvernement parallèle na Gouvernement en exil (Tsy dia tsara loatra ity faharoa). Takiana ny hialan’ny Governemanta saribakoly ankehitriny. Rehefa tafapetraka io Gouvernement antsika io dia mikarakara ny fifidianana miaraka amin’ny FFKM. Tsy manao na inona na inona afa tsy ny manao Expédition ny affaires courantes fotsiny io Gouvernement io ary laharam-pahamehana ny Fifidianana.

  8- Miverina amin’ny Constitution farany tamin’ny 3è République aloha no lalàna fototra. Ravàna daholo ireo rafitra petatoko (HAT, CT, CST, FFM, HCC, CES,CENIT…) napetraky ny saribakolin’ny mpanjanaka (Radomelina), izay napetrany hanompo sy hiloloha azy. Diovina ny tanàna. Diovina ny Foloalindahy.

  9- Miverina ny Filoha Ravalomanana.

  10- Atao ny Fifidianana karakarain’ny Gouvernement vaovao sy ny FFKM sy izay rafitra sy fandaminana vaovao hapetrany eo . Atao farany izay haingana io fifidianana io ary ny Malagasy ihany no mikarakara io. Observateurs no azon’ny vahiny hidirana. Dia izay soutiens logistiques eken’ny Malagasy, tsy manelingelina ny souveraineté. Tokony vita mialohan’ny faran’ny taona ny Fifidianana rehetra. Miasa andro amanalina ny rehetra.

  FOTOKEVI-DEHIBE HIJOROANA SY IOMBONANA :

  – FITIAVAN-TANINDRAZANA, FAMPANDROSOANA HAINGANA, MITSINJO IREO TARANAKA FARA MANDIMBY. (Havaozina sy hatsaraina ilay Plan de Développement MAP ny Filoha Ravalomanana).

  – Tsy manaiky ny Fifidianana karakarain’ny saribakolin’ny La Frantsa (Na saribakoly vahiny na sari-@#$%& tera-tany).

  – Mitaky ny Fampiharana ny Accord de COTONOU.

  – Mitaky ny hitsaràna ireo nahavita heloka be vava teto amin’ny Firenena. (Nandroba, nanao Tantely afa-drakotra harem-pirenena, namotika Firenena, Namono olona,…).

  Mila miasa maika sy maty paika tsara isika. Aoka izay ny tolona Goragora ataon’ireo tia tena sy tsy mandray ravin-dena nahakivy vahoaka sy tsy nahitam-pahombiazana.Hatsaharo miaraka amin’ny vava ny miara-miasa, miara-miosona sy manao fifampiraharahàna amin’ny jiolahy.

  Masina ny Tanindrazana
  Homba ny Malagasy Andriamanitra.

  Rayan.

 7. Ianareo aza tsy misy théorie raha tsy ao-damosinareo ny vozongo nanalika ny razambenareo.Tohano ihany ny vozongo!efa maimbo ny tanàna mbola tsy tonga saina ihany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *