Filoha RAVALOMANANA Marc : Maro ireo firenen-dehibe vonona hanohana ny vahoaka Malagasy fa mijoroa hatramin’ny farany

vahoakaNiditra mivantana tamin’ny antso an-telefaonina teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana, rehefa ela ela tsy nahenoina feo. Hafaliana no nandraisan’ny vahoaka izany teny an-toerana. Toy izao raha fintinina fohifohy izay hafatra nataony ho an’ny vahoaka Malagasy izay. Aza mieritreritra hoy izy ianareo hoe manadino anareo aho fa misy fotoana hitenenana ary misy fotoana hanginana.Manana hafatra ho an’ny vahoaka Malagasy ny tenako hoy izy androany. Ny zava-dehibe tsara ho fantarina hoy ny filoha Ravalomanana dia n’inon’inona zavatra hitranga dia  ny zavatra tsara atao ao an-tsaina dia ny fahaleovantenan’ny tsirairay avy , ka tsy olon’olom-poana  toy izao isika fa nomena’Andriamanitra adidy, mitaky ny hamerenana ny ara-dalàna. Faly tena faly aho hoy izy mampahery anareo mianaka, maheno ary vonona dia vonona  niaro hatramin’ny farany ny tolona ianareo ary vonona ny hilaza ny marina , manara-dalàna sy mampiseho fa manaraka  ny fenitra iraisam-pirenena isika. Faly aho hoy ny filoha Ravalomanana fa tsy niova amin’ny teniny ny vahoaka Malagasy. Ao anatin’ny fahasahiranana tanteraka ny firenena hoy izy ary tsy miafina intsony ireo manao fisainan-dratsy , manararaotra ny fahantra, ny  fahorian’ny Malagasy ka  ataon’ny sasany ampiviliviliana ny hafa, tsy isika ihany fa izao tontolo izao dia samy mahalala fa tena tsy rariny ary tsy sahaza ny Malagasy izany fihetsika mamoafady izany. Tena manararaotra ny fahantran’ny firenena iray dia mitsabaka ary manao fitaovana ny olona ao anatin’ny fahasahiranana. Tsy afaka handroso ny firenena Malagasy hoy izy raha tsy miova ny toe-tsaina sy ny fomba Malagasy. Iarahantsika mahalala dia ny mampahantra an’i Madagasikara dia ny fanampiana mihantona, 85 % n’ny famantsiambola taloha indrindra ny   fampianarana ny ankizy, ny fotodrafitr’asa dia avy any ivelany avokoa. Tsy sanatrian’ny vava  hoe ratsy fanahy ny mpamatsy vola hoy ny filoha Ravalomanana fa ireo mpanararaotra  no manararaotra ny fahalemen’ny vahoaka.Tsy nahazo fanampiana satria tsy voafidm-bahoaka. Ny 29% n’ny Malagasy  dia mahantra fandiranovana. Mafy ho an’ireo ray Iarahantsika mahalala, ary mangidy tena mangidy izany hoe ankizy an-jatony no hampodiana. Mafy dia mafy izany fa indrindra fa ireo ray amandreny. Mankahery ireo raya amandreny ireo ny tenako hoy izy fa ankizy handranto fianarana nefa averina, loza tsy roa mantany izany. Tamin’ny herintaona dia nangataka tamiko ireo ankizy ireo  ny  hijanonana herintaona. Niresaka tamin’ny oniveriste tany ny tenako ka mbola misy ny sasany mijanona any  ary misy ny mangataka ny hody amin’izay. Tsy fotoanan’ny fifanomezantsiny intsony izao hoy ny filoha Ravalomanana fa fotoana izao fifamelana sy firaisankina satria araraotin’ny sasany izao. Ny mpanao politika tsy misy afa tsy 1% nefa ny vahoaka Malagasy mahantra. Tokony hahatsiaro tena isika. Tsy azo afenina intsony fa anisan’ny firenena mahantra indrindra isika. Samy efa vonona daholo hoy izy ny vahoaka Malagasy na ireo kandidà ho fidiana ny 24 jolay hanao fifidianana kanjo tampoka teo dia ny vahiny no milaza   tsy atao indray fa tapaka ny famantsiambola. Tampoka teo dia nisy tetika hafa ataon’ny sasany handrahonana indrindra fa ny fahatongavan’ny sasany matetika  hitondra hafatra. Aza manadino hoy izy ny mahazo ny Malagasy. Tsy hitan’ny mpitandro ny filaminana intsony izay atao fa mampitahotra fotsiny sisa. Misy ny ataon’ny sasany fitaovana fa samy  mahita isika fan oho ny tsy fananana foto-kevitra nijoroana indrindra ny tsy fankasitrahana ny fitondrana ka mivadika tsy mamela ny vahoaka hisafidy. Tsy misy mihitsy hoy ny filoha Ravalomanana firenena 29 manerana izao tontolo izao ka firenena iray no hibaiko hoe ovay ny rafi-panjakana. Ahoana no hahafahan’ireo manery hoe ovay ny lisim-pifidianana, fa atao ahoana fa misy ny tsy mety fa olombelona ihany ny tena. Nisy fivoriana nataon’ireo firenen-dehibe maro an’isa hoy izy dia nitsipaka fa hanohana ny vahoaka Malagasy hatramin’ny farany. Manome toky anareo aho hoy ny filoha Ravalomanana  fa maro ireo firenen-dehibe vonna ary mitsetsa antsika fa mijoroa hatramin’ny farany. Manana ny safidiny ny vahoaka Malagasy hoy izy , manana zo tahaka ny firenena eran’izao tontolo izao hiteny. Mila fahaizana mifandray amin’izy ireo . Tsy misy fampandrosoana hoy izy raha tsy misy securité, ary ny securité tsy misy raha tsy mbola hankasitrahan’ny vahoaka ny mpitondra. Raha tsy misy ny fifidianana ataon’ny vahoaka amin’ny fomba demokratika. Aoka isika samy handinika tsara hoy izy fa ny famelana ny vahoaka Malagasy malalaka  hisafidy ireo tiany no izy fa mampitahotra no ataon’ny sasany. Mato aho mandina hoy ny filoha Ravalomanana dia misy antony ary fantatro fa vonona ny vahoaka hanao fifidianana. Tsy afaka hampandroso ny firenena isika hoy izy satria matahotra ny olona. Lasa mifamono indrindra tsy mamokatra ny olona. Nahoana hoy ny filoha Ravalomanana no tsy mandinika tsara , hanao fifidianana amin’ny fomba demokratika, amin’ny fomba ahoana no hanatanterahan’ny teniny. Rehefa tsy hainy ny mitantana ny firenena hoy izy dia tsy hilamina mihitsy ireo Malagasy ireo. Manana ny zo amin’ny maha olona azy ny Malagasy, manana ny fahendrena maha izy azy ny mpitsara Malagasy. Manana ny fitondrana maha izy azy ny mpitondra hijoro amin’ny andraikiny. Mahafantatra ny tokony ataony hoy izy ny mpitsara Malagasy sy ny vahoaka. Tsy milamina ny tany sy ny fanjakana raha tsy malala ny olona amin’ny fifidianana amin’ny fomba demokratika. Fotoana maro hoy izy izay no diavintsika, maro ireo  mpitolona no iharan’ny tsy rariny sy ny etraketraky ny sasany noho ny ataon’ny sasany. Nahoana hoy izy no tsy ankasitrahana ny ezaka ataon’ny FFKM. N’iza n’iza milaza fa mpanelanelana ka raha tsy mitsidika ny FFKM dia tsy izy izay. Ny fampandrosoana ny firenena dia fitarihana ny olona iasa. Ny fitondrana hoy izy tsy afala ny miteny intsony satria tsy tany tan-dalàna, tsy afaka manao inona satria lasa fandrahonana. Avelao amin’izay izahay hahalalaka. Araraotin’ny sasany hoy izy fa diso tanteraka ny vahoaka, mahantra . Tsy misy filaminana na ny asa raha tsy miara miasa amin’ny firenena hafa isika. Mampahery anareo hoy izy. Miteny aminareo aho hoy ny filoha Ravalomanana fa n’iza n’iza mandalo tsy hahasakana antsika izany.  Ny hafatra hoy izy dia tsy maintsy miverina amin’ny soatoavina sy fihavanana isika. Tsy miova amin’ny hevintsika isika, mankatoa ny tany tan-dalàna.

20 pensées sur “Filoha RAVALOMANANA Marc : Maro ireo firenen-dehibe vonona hanohana ny vahoaka Malagasy fa mijoroa hatramin’ny farany”

 1. NY TENIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC !
  TENIN-DRAIAMANDRENY TOKOA ARY TENIN’NY FILOHAN’NY FILOHAN’NY FIRENENA IZAY MAHAFANTATRA NY TSIAMBARATELON ‘ NY RESAKA DIPLOMATIKA AO AMIN’NY FIRAISAM-PIRENENA MIKASIKA NY CRISE SY NY FAMAHAHANA NY CRISE MISY ETO MADAGASIKARA
  Eo amin’izao savorivory miseho eo amin’ny sehatra politique , izay hatsapana fa tsy misy intsony fitondrana ,tsy misy intsony lalana ,tsy misy flaminanana satria tsy misy fahefana ,dia tsara sy mampahery ny resaka mivantana nataon’ny Floha RAVALOMANANA MARC androany teny amn’ny kianjan’ ny magro teny Behoririka !
  Tena tsapa fa nitondra hery sy hafaliana izy ,nitondra hafanana ho an’ny Malagasy izay kivikivy ary nahatsiaro ho irery noho ireo vinavina ratsy ezahan’ireto mpanelanelana sy ny frantsay ho tontosaina et amin’ny Firenena..
  Na dia maro aza Isika no manambara fa « vaky , nisara-droa  » ny Communauté Internationale  » eo amin’ny olana ,ny crise misy eto Madagasikara.. sy eo amin’ny fomba hamaranana izany cise izany
  Misy tokoa mantsy ireo mihevitra fa eo amnany fifehezana Isika ,fa tsy manana fiandrianana ,tsy mananazon’olombelona fa izy izy no mandidy sy manapaka eto Amintsika.
  Ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia nahazo toky amin’ireoFirenena maro fa manohana sy mitsentra Antsika izy ireo ka sy hamela Antsika ho irery..
  Isaorana eram-po, eran-tsaina ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC nahatsapa sy nahatsiaro Antsika ao anatin’izao fahakiviana izao..tsapa sy iarahantsika mandray ny fitiavan’ny filohan’ny Firenena Antsika satria tsy navelany irery Isika fa novangiany sy nanehoany ny tsy fanadinoana Antsika.

  Misaotra Anao ry mbola Filohan’ny Firenena toavinay sy hajainay !

  « ANDRIAMANITRA ANIE HOMBA SY HITANTANA ANAO SY NY ANKOHONANAO LALANDAVA §

 2. HO ANTSIKA MALAGASY TSY AZO REBIREBENA !

  Nitabataba ny SADC sy ny UA amin’ny feon’ny GIC-M
  tao aorian’ny fanambarana nataon’i chissano fa sy mifanarka amin’ny fepetra ny fisorantan’i NENY RAVALOMANA LALAO sy ny mpifanina roalahy izay nandray anjara lehibe teo amin’ny fanonganam-panjakana..ary mahagaga ahy ny fampangininginana izany eloka bevava ,izay tsy ekena noho ny article 96 ao amin’ny Accrds de COTONOU ny fandraisan’ireo olona roa ireo sy ny hafa koa anjara amin’ny fifaninana eo amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny firenena eto M.kra.
  IO FEPETRA AO AMIN’NY ACCORDS DE COTONOU DIA MAZAVA ARY MORA AMPIARINA..FA NAHOANA NO REBIREBENA NY MALAGASY KA FEPETRA NOFOROPORONINA NO TADIAVINA AMPIARINA..!
  SATRIA VE TSY VOKASIK’IO ARTICLE 96 AO AMIN’NY ACCORDS DE COTONOU NY CANDIDATE RAVALOMANANA LALAO ?
  MANGATAKA IZAHAY MBA HAMPIARINA IZAO ANKEHITRINY IZAIO IO FEPETRA IO !
  Eo anatrehan’izany dia misy ireo mpanenjika fa tsy nahavita azy ny Malagasy nandritra izay efa-taona mahery izay !
  Asa na manaraka tsara ny fizotra ny tolona ireny olona ireo ary koa tsy mahasahana ny fanoherin’ny frantsay ny tolon’ny Malagasy izay nahodikodin’ireo mpanelanelana tarihan’ny SADC sy ny UA ,Ireto olonaireto ( oudraego , franchman ,chissano , sizmao , ramtamne…) izay nanaiky ny fidiran’ny françafrique tao anatin’ny adi-hevitra ,koa sy vitany tafiditra tao izy fa lasa izy indray no nanome ny heviny ary nitarika ny fanalanelanana ,izay niteraka fahavozana toa ny tsatonkatsy an-damosina ho an’ny Malagasy..
  dia indreo fa tratra ny famadihana nataon ‘ireto afrikanina ireto tamin’ny fanehoahana ity fepetra tsy valahara manda ny filatsahan’i NENY ho candidate !
  EO SIKA IZAO
  TSY NAHATENY NY GIC – M MOMBA ITY SAZY NOTABATABAINA BE NANDRITRY NY ERIN ‘ANDRO MAHERY..GINA SY TANKINA IZY IREO KA TSY NAHALEO-PEO
  Ireto naany ( rajoelina sy n totankelina ) dia misekoseko sy miedinedina « mananmbotra lalana hanolohana ilay ces nahakenda ireto mpanongam-panjakana
  Dia diniho tsara ny tranga-javatra lehibe..Tsy azo afenina intsony ny tsy fifanarahana mihombo ao ao anatin’ny Communauté internatioae ,ka ireo Firenena matanjaka (USA, Chine , Japon ,Allemagne , Russie ,ireo Firenena ao anatin’ny BRIC(Inde ,Afrique du Sud , Brésil , Russie..) dia tsy manaiky ny fanesorana ny candidaturen-‘I NENY sy olona roa hafa..
  Izany no nahatankina ny feon’ireto iraky ny SADC sy UA..
  Maro Isika no nilaza io korontana ao anatin’ny CI..
  FA NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MAC NO NANAMBARA TAMINTSIKA FA MARO IREO FIRENENA IZANY MANAMPY SY MITSENTRA ANTSIKA ,KOA AOKA ISIKA TSY HATAHOTRA !
  FA AOKA ,HOY NY FILOHAN’NY FIRENENENA HOE : »MIRAISA HINA ,MIARAHA MIASA ! »
  Ay hoy aho hoe : HIVERENO VAKIANA NA HENOINA IO FANAMBARNA NATAON’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NY 03 AOUT 2013 !
  MISAOTRA ANAO ANDRIAMATOA FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARX !

  « HITAHY ANTSIKA SY HIARO ANTSIKA REHETRA LALANDAVA ANDRIAMANITRA « 

 3. Tamin’ny volana marsa i Lalao Ravalomanana no tonga ary raha amin’ny novambra ny fifidianana dia efa ampy enim-bolana izay nipetrahany tao Mada.
  Faharoa tsy mitovy mihintsy hoe Hilary Clinton no milatsaka sy ny hoe:Bill Clinton ary efa nitranga izany.Ny vadin’i Jacob Zuma taloha izao(Nkosazana Dlamini) no filohan’ny Union Africaine izay tsy mitovy amin’i hoe:Jacob Zuma no filoha.
  Satria raha izany na ny rahalahin’i Marc Ravalomanana aza no eo dia mbola lazaina koa fa i Marc Ravalomanana no eo.

 4. Omaly sendra nanokatra ny MaTv
  nandefa io lahanteninao ireo Andriamatoa Filoha

  Dia hisaorana manokana eto ny mpitantana io tv io

  « mijoroa hatramin’ny farany »: ETO ZAHAY, ary mahavelom-bolo fanantenana moraly avo, maheno ny antsonao avy atsy ampitan-dranomasina atsy!

 5. E! E ! E !
  Rediredin’ny maty andrano daoly izay mietsika. Bibidia ireo ary tsy mahagaga raha mandovo-tsihy satria efa ho feno 5 taona no nangalarany.
  NY TODY TSY MISY hoy ny ohabolana fa NY ATAO NO MIVERINA !!! Kely sisa no iainan’izy mianankavy dia BASTA !
  Minoa fotsiny iany

 6. Io anie no lazaiko fa TSIPAKY NY MIALA AINA e!!
  Dia ireo izy mandrazona izay azony HIARA-HILENTIKA AMINY IREO e!!!
  MIDANADANA NY VARAVARAn’ny FAHAVEREZANA, izay hanaraka iny lalana iny ô!!
   » Rehefa ho faty ihan dia matesà rahavako  » tė hanao aminy eo koh!!M
  MANAM-PETRA NY ASAn’NY satana.

 7. Reveo baona izay mitranga ê ! Izao ny vokany rehefa nitady raharaha toa an’i Rainizafy ilay mena !
  Hitsakitsahan’ny olona, dia ny misaotra ihany no mbola teny voalohany avoaka avy ao am-bava !
  Entin’ny olona mivarina any an-kady dia mbola faly sy misaotra ihany koa : « Misaotra betsaka re Tompoko, fa raha tsy nisy anareo dia tsy mba nitaingina Tézévé izany izahay mianakvy » !
  Izao koa voky taim-balàla, dia mieboebo sy midingin-drambo satria hoe tsy ho fatin’ny hanohanana mandrakizay !

 8. Ny ahy kosa dia mitady raharaha @ i Rabary toka-maso ny GENA sy ny GIGRO : Angano tany atsimo io, Betsileo nitrosa vola t@ n’y Karana. Mody napipiny ny mason’i Lery iray talohan’ny nandehanany. Natao sonia ny « reconnaissance de dette ». Nomarihina tao @ taratasy :

  1)Nom : RABARY
  2) Signe particulier : Un seul œil
  3) Domicile : Manankavaly
  4) Délai : 5 ans
  Tapitra ny fotoana nifanarahana nefa ny trosa tsy voaloan’i RABARYA toka-maso. Tonga tany amin’ny tanànan’i Rabary (Manankavaly) ny Karana nitaky ny vola. Navorin’ny Karana ny mponina rehetra teo antanàna, RABARY compris. Le hic : RABARY a 2 yeux et non 1 seul comme indiqué dans la reconnaissance de dette !!! Nirava ho azy ny tsena !
  Moralité :
  Mety amidin’ny FOZA ny menasofina hihinanany sy hisotroany ary rehefa mafy ny atakiny dia hodiany fanina ireo frantay ireo.

 9. Même la HAT ne sait pas où elle va:

  Ça me rappelle surtout:

  Le Chat:Ratsirahonana
  La Belette:Razanamahasoa
  Le lapin:Rajoelina

  Le premier,faiseur de loi, n’assiste plus aux réunions officielles étant maudit et distancé.
  La deuxième,justicière incapable, se trouve par hasard ministre de la justice étant nulle et non-prévenue.
  Le troisième,se croit au-dessus de la loi, cherche toujours la reconnaissance étant
  incompétent et non-instruit.Et un beau jour…

  Le Chat(s’adressant aux deux autres):Quel est votre rêve le plus cher?
  Le lapin: devenir le président
  Le Chat:Mais tu es déjà le président
  Le lapin:Oui, mais de la transition
  Le Chat:C’est mieux que rien!!!
  La Belette:Être à la garde des sceaux
  Le Chat:Tu y es déjà
  La Belette:mais je ne garde rien (même pas une affaire, c’est le conseil des ministres qui gère tout)
  Le Chat:Les sots ne gardent jamais rien.
  Le Lapin et La belette:Et toi,gros minet, quel est ton rêve le plus cher?
  Le Chat:Dépasser Ranjeva Raymond
  Le Lapin:Que comptes-tu faire pour y parvenir?
  Le Chat:demander à Ranjeva si j’en suis capable.

 10. Qui EST cette communauté internationale ou CI ?
  Rendez-vous à nouveau dans quelques mois à la présentation de lettres d’accréditation et le retour de la reconnaissance internationale. Autrement, d’autres pays comme les États-Unis, ou les pays d’Asie n’attendent que l’élection d’un nouveau Président pour ouvrir de nouveaux horizons pour Madagascar.
  Si on enlève les USA et l’ ASIE(Japon,Chine,…), il reste qui comme composant de cette CI?
  Commençons par les pays africains car on en fait partie:
  La SADC: on sait qu’il y a une dissension interne car si Marc Ravalomanana peut toujours résider en AFS, on est conscient que les Mozambicains sont loin d’être nos alliés vu la conjoncture.Mais comme le Mozambique ne pèse pas lourd, il y a une grande puissance au dessus de lui.Je ne crois pas que les autres pays de la SADC soient contre notre souveraineté d’après les lettres écrites par les Tanzaniens et les manifestations anti-Rajoelina faites par les pays africains à l’ONU.
  L’UA en tant qu’institution, s’est montrée indécise, mais ses membres ne se distinguent pas pour autant sauf que Marc Ravalomanana a fait le titre d’une chanson africaine partisane d’ailleurs pour avoir été un modèle pour beaucoup d’africains.Pour quantifier cela, on va prendre un score comme:4/5 en faveur des légalistes.
  Du côté de l’ACP, surtout du Pacifique, leur position a toujours été celle du député Louis Michel.Donc,ils sont pour notre cause:5/5.
  Quant à l’UE,si Monsieur Léonidas Tezapsidis, ambassadeur de l’UE à Mada, a une position ambigüe, Catherine Ashton de Bruxelles s’y tient à la FDR alors que son homologue Louis Michel,cité préalablement, se montre plus partisan.Et pourtant, au sein de l’UE, on veut afficher cette unité inébranlable.Alors qui a intérêt à ce que ça se désolidarise??Ils sont tous pour la démocratie,cette vieille démocratie alors tous doivent être épris de justice et de liberté.A voir de près!!Mais en tout cas, les citoyens souhaitent la même chose à Mada:sa souveraineté.
  Par conséquent, ce n’est qu’un cercle de petites alliances qui bloque la situation à Mada mais pas une communauté toute entière.Ils sont minoritaires.Faisons en sorte qu’ils aient tort et appelons-les les « incongrus ».
  Et Si ce n’étaient qu’eux, qu’ils s’en aillent.

  Quant aux nouvelles stratégies à adopter, il serait souhaitable que la Mouvance Ravalomanana contacte des observateurs internationaux pour examiner tout le processus de mise en place des institutions si elle est dans les normes nationales et internationales.Je suggère la FIDH de Genève ou l’Amnesty International voire les deux.

 11. Izay vaovao ratsy enti´i Simao Salomao, Chissano, Ramtane Lamamra, na ny resaka atoany dia tokony tsy ho henoina fa mamafy lainga sy miezaka mamadika ny zavatra efa mijoro, ka raa malemy isika manaiky ireo sariakolim-bazaha ireo, dia tahaka ny marina mitavozavoza, resin´ny lainga tsara lahatra.

  Dia izao ny vendrana rehetra , fa hanova ny CES, dia ho eo ny CES vaovao dia hanaiky hanova lalána marina. Iza marina no nadefa an-dry Chissano, simao matetika aty amintsika, sao voakaramaní TGV izy ireo ?

  Tokony ialantsika Mlagasy mihitsy aloha ity mataho-bazaha ity e! vao misy vahiny tonga eto dia mitondra anarana he avy any @ SADC e!, avy any @ UA, CI e! , Iny dia tsy mba misy manadihady sy mandalina hoe,mety ve izany zavatra izany, fa iny tonga dia manaiky.

  Ka io fatahoram-bazaha io no araraotin´olona amintsika, ny praiminisitra, na minisitra na olona ambony ao hantonin ´ireo delegasiona mpandainga tahakan-dry simao dia manaiky foan izay lazainy. Efa ela i chissano sySimao noe efa naloan´ny vahoaa malagasy noho ny nataony sy miray tsikombakomba amin´ny mpanongam-panjakana. Izao anefa toa mahazo laka miitsy mitondra ny Baolina eto madagasikara .

  Mba ampio ny vhaoka mba ho tonga saina, hazavo mariny ny fandehany fa voarebireby ny vahoaka .
  Aza manaiky rebireben´ireo vahiny mainty matim-bola ireo isika, ianareo mpitsara aza maniky rebireben´ireo, fa olom-bitsy no mikotroka sy mandefa an´ireo fa tsy ny CI na ONU.na UA.’
  Raha ny marina dia tokony ho samborina izy ireo raha miditra aty amintsika ,satria mapivorivory saim-bahoka, mamafy lainga sy manakorontana ny firenena ihany koa .

  Fa naman´i andry rajoleina sy nalefan´ny Frantsay moa dia iny fa manaiky daholo.

  Io Andry rajoleina io mihitsy no tokony naongana laoha fa izy no fototry ny zavatra rehetra.

 12. Za koa tena mba miheritreritra izany ry Fanamarihana.
  Sady efa impiry izay ireo no tratra NANDAINGA sy NAMADI-DRESAKA????
  Ka ilay TANARIVO MIHINTSY NO LASA GENA NOHO NY GENA, noho ny iinona anefa fa tsy noho ilay
  VOLA !VONINAHITRA dia aleo mikipy na dia efa hita aza fa maloto no eo alohany eo??MAHONENA!!!!

 13. Efa ilay 5V no lasa Andriamanitry ny maro:

  – Vola
  – Voninahitra
  – Vozongo lahy antitra na Viavy mipoerapoera
  – Villa(s)
  – Vam 4X4

  Ary lasa laozan’ny toetrandro ireto 5F ireto:
  – Fitsipi-piaraha-monina
  – Fanaran-dalàna
  – Fianarana
  – Fihariana
  – Firaisan-kina

  Ary raha mandinika ianareo fa Tana ihany io.

 14. Latsaka koa aho @’ilay » mipoerapoera »
  Ilay voalohany sy faha-3 dia saiky isaky ny tany andalam-« PIHEMORANA  »
  fa tsy « mandroso » no manjaka io fa ilay izy miaro ilay VONINAHITRA no tena loza be mahavanin-
  doza mihintsy ireo ANDEVOZIN’IO TOE-TSAINA IO, izay mahatonga ireo hanao SORONA ny MPIRAY
  tanindrazana aminy mihintsy .Ary manjaka izy io izao mantsy.

 15. LETTRE ADRESSEE

  -à Tous les MALGACHES D’ICI, D’AILLEURS ET DE PARTOUT ,
  -à Monsieur le Président de la réublique de Madagascar RAVALOMANANA MARC – Prétoria
  – à Madame RAVALOMANANA LALAO ,candidat à l’élection présidentielle à Madagascar de la Mouvance RAVALOMANANA MARC – Faravohitra
  -aux NATIONS -UNIES -CONSEIL DE SECURITE -New-York
  – à la SADC
  – à l’Union Africaine ,
  -à l’Union Européenne -Bruxelles
  -à la France -Paris
  -A TOUS LES PAYS DE LA CMMUNAUTE INTERNATIONALE QUI S’OPPOSENT AUX DECISIONS
  (SEPT POINTS )DE LA SADC , DE L’UNION AFRICAINE , DE L’UNION EUROPEENNE , DE LA FRANCE ,:Pour information

  POURQUOI ,LA SADC , L’UNION AFRICAINE ,LA FRANCE ET L’UNION EURPEENNE , VOUS VOUS ETES MOQUES DE NOUS MALGACHES EN ALLANT CHERCHER UN MOTIF ARTIFICIEL ?SANS VALEUR JURIDIQUE POUR LA JURIDICTION MALGACHE AU LIEU D’APPLIQUER L’ARTICLE 96 DES ACCORDS DE COTONOU..OUI ,VOUS LE SAVEZ IL Y A EU UN COUP D’ETAT A MADAGASCAR….! ALORS POURQUOI VOUS N’AVEZ PAS APPLIQUER LES PRESCRIPTIONS DE CET ARTICLE 96 DES ACCORDS DE COTONOU ?
  « POURQUOI LA SADC ,L’UNION AFRICAINE N’ONT PAS APPLIQUE l’ARTICLE 96 DES ACCORDS DE COTONOU AUX CANDIDATS POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES A MADAGASCAR , MAIS ONT PREFERE UTILISER D’UNE VETILLE ARIFICIELLE ?  »
  Compte étant tenu de l’échec de la SADC dans la médiation de la recherche de solution de sortie de crise la mise en oeuvre de la feuille de route n’a pas été suivie ni surveillée par la SADC et a été laisséee au bon vouloir de la françafrique dont la raison d’être est de maintenir Madagascar dans dans la tenaille néocoloniale ,qui en mettant la main sur la gestion administrative (justice , forces armées aux ordres ) va faire main basse sur les richesses visibles et invisibles des Malgaches
  En ce moment le Pays fait partie des pays prioritaires dans les aides élimentaireset les Malgaches appauvris rentrent de plein pied dans la paupérisationet la grande misemLa feuille de route bien mise en oeuvre c’est-à-dire dien menée , bien conduite , bien surveillée aurait aidé les Magagaches depuis n
  Cette expérience mal engagée , mal menée par la SADC , qui n’ a pas SU se méfier , se démarquer ,se débarraser des intrigues et de l’ingérence de la françafrique OU LA SADC A-T-ELLE VOULU DELIBEREMENT L’AIDE DE LA FRANçAFRIQUE ?
  iL VA SANS DIRE QUE CETTE PERSISTANCE DE L’ACHARNEMENT LA FRANçAFRIQUE A MAINTENIR MADAGASCAR DANS SA RESERVE GARDEE S’EXPLIQUE PAR DE NOMREUX FACTEURS : GEO-POLITIQUE ,ECONOMIQUES – LES POTENTIALITES MINIERES ENTRE AUTRES GEOLOGIQUES ,FOSSILES MAIS SURTOUT PAR L’EXISTENCE DANS TOUTES LES COUCHES DE LA POPULATION MALGACHE QUE L ES FRANCAIS ONT ESSAYEES DE FEDERER DANS LE PADESM LE 06 AOUT 1946 soit six mois après la démission de degaulle
  ( initiateur de l’Unio française ) et soit huit mois avant les évènements du 29 MARS 1946 : CES TROIS DATES IMPORTANTES DANS LA NAISSANCE DE LA FRANçAFRIQUE CONçUE PAR DE GAULLE S’ENCHAINENT…
  En démontant minutieusement les mécanismes des interventions , des ingérences françaises dans les évènements itératifs qui se sont produits à Madagascar , les activistes français ont repris le système de vassalisation du temps du MPANJAKA ; les prétendus andriana se targuent d’être les supérieurs dans la société ,ils ont pour la plupart la nationalité française ,de même les hova qui ne s’en laissent pas comptés du moment qu’ils peuvent garder la quasi-monopole de l’importation des matériaux de construction ( fer à beton , clous et visses ,fer cornière , serrures feuille de tôle , éternit , peinture pour bois , peinture pour les murs au de cette hiérarchie sociale les habitants des bas QUARTIERS , à qui des hommes politiques à cols blanc ,ayant pignon sur rue , hommes respectés dans la société , des basses oeuvres (casses , vols , bracages ,prises d’otages.. (l’anciene usine Pochard àsoarano a été célèbre pour l’l’hébergement des ces voyous « tsy maty manonta  » et pour le recel des vols)
  Le 26 mars 2009 ,ces habitants du bas quartier ont été utilisés pour les usurpateurs du pouvoir pour  » noircir  » le coup d’état..
  Dans son ensemble e depuis fort lontemps les malgaches affairistes ont bien mené leurs activités..et chaque fois que des troubles ont pour cause des évènements politiques ,ces affairistes , comme des rats s’organisent et les membres de chaque clan savent de qui ils attendent le lan de travail et l’ordes à suivre..
  Le plus grand travail c’est d’enteretenir le marché noir des ppn… et la spéculation sur le riz.., le contrôle des prostituées..,,, des prêts à taux usuriers ,achats à pete de terrains apartenant à des personnes en grande difficulté finanières , pratique du chantage…
  Tout ceci et d’autres activités sous-terrainnes font vivre des malgaches qui  » se mouent  » des rengaines des bien -pensants qui crient au retour des libertés et des lois !
  voilà la gangrène ou le cancer qui ronge le Peuple anesthésié , drogué , appréciant le « café du pauvre ! »..
  Voilà le plan d’acculturation , de destruction de la volonté , d’anéantissement des initiatives et de tout espoir :
  L’adminustration coloniale , à l quelle faut suite le néocolonialsme de degaulle ( accords de coopération officiels avec les actions de la frabçafrique dirigées uniquement par degaulle )
  Et tant que les voyoux détiennent les rênes de la gestion du Pays , cette situation de survie que subissent des Malgaches se complaisant dans la misère crasse , cette situation dure et s’éternise !
  AUTREMENT DIT ,TANT QUE LA FRANçAFRIQUE EMBRIGADE LES TETETS DIRIGEANTES QU’ELLE A PLACEES AU COMMADEMENT ,A LA GESTION DU PAYS AVEC FORCES DE REPRESSION S’APPUYANT SUR UNE JUSTICE AUX ORDRES ,QUI OBEIT AU DOIGT ET L’OEIL LES PLUS DEMINIS ,CEUX QUI N’ONT AUCUN RECOURS ET NE NE BENEFICIANT D’AUCUN SECOURS , SUIVENT LE MPOVEMENT SANS LA FRCE NI LA VOLONTE DE RESISTER !
  HEUREUSEMENT QUE LA CONSCIENCE DE CERTAINS HOMMES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX RESTE EN EVEIL..COMMENCE A PERCEVOIR CETTE CONNIVENCE MAFIEUSE DESTRUCTRICEQUI S’EST ORGANISEE AUTOUR ,AU SEIN DES NEGOCIATIONS SUR LA RECHERCHE DE SOLUTION DE SORTIE DE CRISE A MADAGASCAR !
  LE DISCORRS DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC AU DEBUT DU MOIS D’AOUT A ETE ON NE PEUT PLUS QUE CLAIR ET EXPLICITE SUR LA VONTE DE CES GRANDS PAYS (USA,JAPN ,CINE , ALLEMAGNE ET CEUX DU BRIC’S D’AIDER MADAGASCAR..LE FAIT QUE LE PRESIDENT RAVALOMAANA MARC AIT ROMPU SON SILENCE EST TRES ELOQUENT SUR L’EXISTENCE DE REUNIONS ET DE DISCUSSIONS DIPLOMATIQUES EN FAVEUR DES MALGACHES
  SOUHAITONS VIVEMENT QUE LA DEMANDE DE RETRAIT DES CANDIDATURES NON REGULIERES POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES NE PUISSENT ABOUTIR…
  JE POSE LA QUESTION SUIVANTE :
  « POURQUOI LA SADC , L’UAFRICAINE PRETENDANT CONNATRE TOUTES LES LEGISLATIONS QUI INTERDISENT A TOUT (E) CITOYEN(NE) IMPLIQU(E) DE PRES OU DE LOIN DANS UN COUP D’ETAT ,OUI POURQUOI , CES DEUX ORGANISMES INTERNATIONAUX N’ONT PAS APPLIQUE A TOUS LES CANDIDANTS QUI ONT COMMIS LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 L’ARTICLE 96 DES ACCORDS DE COTONOU ?
  pourquoi Nous a mené en bateau depuis le 9 AOUT 2009 -QUATRE ANNES JOUR POUR JOUR BIENTOT-?
  Au profit et bénéfice de quels Pays Nous a-t-on fait perdre du temps , du manque à gagner (scolarisation , santé , salaires perdus ? POURQUOI ?

  NOUS EXIGEONS ICI ET MAINTENANT L’APPLICATION A TOUS LES CANDIDATS AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES AYANT PARTICIP AU COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 ET AYANT BENEFICIE DES BIENFAITS (FINANCIERS ,PROMOTION PROFESSIONNELLE , NOMINATION A DES POSTES PROCHES DU POUVOIR DE FAIT..)!
  L’APPLICATION DE CET ARTICLE 96 FACILITE LE TRI DES CANDIDATURES ET ACCERE L’ORGANISATION DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE , SEULE OCCASION DEPUIS PLUS DE QUATRE ANS POUR LES MALGACHES DE S’EXPRIMER , D’EXPRIMER LEUR CHOIX DE LA CANDIDATURE QUI EST DIGNE ,CREDIBLE ET CAPABLE DE REMETTRE LE PAYS SUR PIED ET DE FAIRE REPARTIR LE DEVELOPPEMENT DU PAYS ET ET D’AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES MALGACHES ( EMPLOIS , LOGEMENTS ,HABILLEMENTS , ALIMENTATION ,SCOLARISATION ET GRANDE OPERATION DE SANTE PUBLIQUE…

 16. Le jugement à la date du 3 août 2013 pris par la première CES EST IRR2VOCABLE..
  La SADC l’Union Africaine ? la France et l’Union Européene qui persiste à réclamer l’invalidité des trois candidaures à l’élection présidentielle commettent la transgression de l’article 21 du Droit de l’hOMME et du Citoyen ,commun à tous les êtres humains..
  Cette transgression des dispositions du Droit de l’Homme et du Citoyen les disqualifie à être responsable de la médiation de la crise à Madagasca.
  L’application de l’article 96 des Accords de COTONOU facilite et accélère l’organisation des élections présidentielles par les Nations unies , la ffkm avec surveillance de la Communauté Internatonale sans la SADC?l4union Africaine ?la FRANCE et l’Union Européenne…
  La SADC a peur de de perdre la face en AFRIQUE si la crise à Madagascar était résolue sans leur paticipation ,car il y le problème épineux posé par Mugabe..
  Ceci pourrait ex^pliquer cette insistance à invalider les trois candidatures réputées régulières par la juridiction malgache..
  Les autres interventions , tergiversations et autres et autres revendications sortent du cadre de la médiation et constituent une ingérence aux affaires intrinsèques des Malgaches …

 17. L’INSISTANCE DE LA SADC , DE L’UNION AFRICAINE, DE L’UNION EUROPEENNE SANS QUORUM , DE LA FRANE DEPASSE L’ENTENDEMENT ET OUTREPASSE LE DROIT INTERNAL ET SES JURISPRUDENCES !

  Le jugement à la date du 3 août 2013 rendu par la première CES EST IRREVOCABLE..
  La SADC l’Union Africaine , la France et l’Union Européene qui persistent à réclamer l’invalidité des trois candidaures à l’élection présidentielle commettent la transgression de l’article 21 du Droit de l’ HOMME et du Citoyen ,commun à tous les êtres humains., en usant du subterfuge de l’adoption d’une deuxième CES , qu’elles .
  Cette transgression des dispositions du Droit de l’Homme et du Citoyen les disqualifie à être responsable de la médiation de la crise à Madagasca.
  L’application de l’article 96 des Accords de COTONOU facilite et accélère l’organisation des élections présidentielles par les Nations unies , la ffkm avec surveillance de la Communauté Internatonale sans la SADC ,l’Uunion Africaine, la FRANCE et l’Union Européenne…
  La SADC a peur de perdre la face et d’être décrédibilisée , discréditée par la COMMUNAUTE INTERNATIONALE ET en AFRIQUE si la crise à Madagascar était résolue sans leur paticipation ,car il y le problème épineux posé par Mugabe..
  Jl faut reconnaître avec modestie la disproportion jmportante des quatre ans et plus perdus et l’absence de résultats de la médiation à MADAGASCAR
  La SADC ,l’Union Africaine , ? la France et l’Union Européene qui persiste à réclamer l’invalidité des trois candidaures à l’élection présidentielle commettent la transgression de l’article 21 du Droit de l’hOMME et du Citoyen ,commun à tous les êtres humains..
  Cette transgression des dispositions du Droit de l’Homme et du Citoyen les disqualifie à être responsable de la médiation de la crise à Madagasca.
  L’application de l’article 96 des Accords de COTONOU facilite et accélère l’organisation des élections présidentielles par les Nations unies , la ffkm avec surveillance de la Communauté Internatonale sans la SADC ,l’ Union Africaine ,la FRANCE et l’Union Européenne…
  La SADC a peur de de perdre la face en AFRIQUE si la crise à Madagascar était résolue sans leur paticipation ,car il y le problème épineux posé par Mugabe..
  Ceci pourrait ex^pliquer cette insistance à invalider les trois candidatures réputées régulières par la juridiction malgache..
  Les autres interventions , tergiversations et autres et autres revendications sortent du cadre de la médiation et constituent une ingérence aux affaires intrinsèque ayant un rapport direct avec la SOUVERAINETE UNE ET INDIVISE DES MALGACHES !..
  Ceci pourrait expliquer cette insistance à invalider les trois candidatures réputées régulières par la juridiction malgache..
  Les autres interventions , tergiversations et autres revendications sortent du cadre de la médiation et constituent SANS NUL DOUTE UNE INGERENCE INACCEPTABLE aux affaires intrinsèques des Malgaches
  Dès lors ,le conseil des ministres qui eesaie d’accoucher aux forceps une nouvelle CES sur ordre de ce qui est Communauté Internationale symbolque car ne représente plus l’entièreté de ce qu’est cette CI sans les grands Pays opposés aux décisions de la SADC ,de l’Union Africaine ,de l4union Européenne -elle-même amutée-?de la France..Le Procureur Général de la République et même la ministre de la Justice fidèle abrutie de rajoelina annoncent l’irrévocabilité du jugement proncé le 03 AOÜT 2013 PAR LA PREMIERE CES !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *