GUY RIVO ANDRIANARISOA : AZA MIONDRIKA, MITRAKA RY MPIARADIA

Mydago.com-Magro22-08-13 (20)

Aza miondrika, mitraka ry mpiaradia hoy Guy Rivo teny amin’ny Magro Behoririka androany. Mieritreritra ianareo fa miondrika.Lasa fahazarana hoy izy ny fankanesana eto an-kianja hoe hifampizara vaovao. efataona izany nampiova zavatra maro na fihetsika , na toetra, na fijery na fisainana ka entin’ny sasany handrebirebena ny zanak’atidoha. Tsoriko ny marina hoy izy mpiarahalahy mianala isika ka tsy rehefa ao anaty ala ao vao hoe nankaiza i ranona. Andao ataontsika mazava izay mba hahafantsika manohy ny dia. Ohatry ny tsy tadidintsika intsony hoy izy ny zavatra tadiavina.Misy zavatra tokony ovana eto. Tsy ampy intsony ilay afo fa mila velomina.Rehefa hitan’ny olona fa matimaty ny afo dia hitondrany zinga.Ny ato anatiny mitondra rano amin’ny zinga, ny any ivelany mitondra rano amin’ny zinga.Isaky ny tonga eto amin’ity kianjan’ny finoana ity ianareo dia mivavaka, manadio fanahy. Tena nanadio fanahy tokoa ve isika hoy ny fanontaniana napetrany? Mitsara ny hafa isika nefa mivavaka. Miala tsiny aho hoy Guy Rivo fa raha tonga teto dia tsy toko tsy forohana no tonga taty amiko taty hoe tsy mamely ireo mpitarika ireo, izao no mety , izao no tsy izy, fa lazao i dada .Ampitaina ny hafatra hoy izy. Tonga any Bel’air dia misolelaka daholo,prezidà, prezidà, hazavao izay tianareo tenenina hoy izy. Tonga indray Chieff of Staff, misolelaka any koa dia mitovy amin’izay, sao heverinareo fa tsy manantsaina ary izahay ka rehefa entina any amin’i Neny ianareo dia manalam-baraka ny ankolafy ka manao ny tsy mety eo.Ianareo ve mihevitra fa tena voarain’i Neny ny hafatrareo. Mahitsy aho androany fa i Dada tsy maintsy mody. Ny tena marina hoy Guy Rivo dia tia seza ka manana alahelo ianareo. Aza rebirebenareo hoy izy ny tena mpitolona fa hitsangana isika. Lazaina fa tsy tia an’i dada daholo isika fa malemy noho izany dia aseho amin’i dada fa diso daholo ireo olona mitondra any amin’ny làlana diso ireo. Aza miondrika amin’ny fifidianana amin’ny 25 okotobra izany fa hifankahita eto isika raha tsy tonga i Dada. Tsy misy fifidianana vanona eto raha tsy mandray anjara ny movansy Ravalomanana amin’izay olona tiany hilatsaka.