MOVANSY RAVALOMANANA : NANATITRA MEMOIRE DE DEFENSE TENY AMIN’NY CES

CES (26)Androany Zoma 16 Aogositra 2013 tamin’ny 7ora sy sasany maraina no tonga tetsy amin’ny CES Ambohidahy ny Movansy Ravalomanana. Nambaran’ny Me Hanitra Razafimanantsoa izay anisan’ireo delegasiona tonga teny an-toerana fa fametrahana taratasy « mémoire de defense » izay mikasika ny requête nataon’ny Escopol, Camille Vital, Voninahitse, ny filohan’ny CSC no natao tamin’izany. Ny andrasan’ny movansy Ravalomanana hoy Me Hanitra dia ny hitsaran’ny CES araka ny lalàna sy ny fahaleovantena hananany, mikasika ny zavatra manodidina ny tranga. Ho an’ny movansy Ravalomanana hoy izy dia tsotra ny zavatra nangatahany dia ny hoe : ny lalàna izay nivoaka teto amin’ny CES dia lalàna tsy azo ivalozana ary ny didy rehetra avokany dia misy soratra tsy azo ivalozana. Ho an’ny movansy Ravalomanana hoy Me Hanitra dia na misy aza lalàna izay nofidiana hakamahena manokatra indray ny fahazoana misintona ny maha kandidà sy manova ny didy navoakan’ny CES dia ny lalàna ohatra ireny dia tsy afaka manova mihitsy didim-pitsarana. Noho izany dia manana ny atao hoe « Autorité définitive de la chose jugé » ny CES ka tsy afaka ovaina na nisy aza ny fanokafana didy vaovao. Matoky izahay movansy Ravalomanana hoy izy ireo mpitsara ireo mba hitsara araka ny fahitan’ny mpitsara sy tsy misy teritery politika.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *