Sendikan’ny mpandraharahan’ny fonja : Tsy maintsyhiroso amin’ny fitokonana fanairana

Tapitra  amin’ny 08 Aogositra 2013 izao ny fepotoana nomen’ny sendikan’ny mpandraharahan’ny fonja ny mpitondra fat hamaliana ny fitakiana nataon’izy ireo. Hatramin’izao anefa dia mbola tsy nisy valiny izany. Nanambara ny filohan’ny sendikan’ny mpandraharahan’ny fonja Razafintsalamana Désiré raha nitafa tamin’ny mpanao gazety tetsy Faravohitra androany fa tsymaintsy hiroso amin’ny fitokonana fanairana izy ireo amin’io 08 Aogositra io raha toa ka tsy mbola misy valiny mazava. Ny fandraisana ireo voafonja hiditra eny amin’ny fonja, tsymisy ihany koa ny fitondrana ireo voafonja ho tsaraina. Ireo hoy izy no ampahan’ny asa tsy hisy iandraikitra mandritra io fitokonana fanairana faobe ataon’ny mpandraharahan’ny fonja io.  Ankoatra io hoy Razafintsalaman Désiré dia tsy hijanonana ny asa. Hamafisko hoy izy fa ny asa mifandraikitra amin’ny raharahan’ny fonja toy ny itandroana ny filaminana dia tsy maintsy mitohy.  Momba ny taratasy nalefan’ny komandin’ny  zandarmaria tany amin’ny Praiminisitra maneho fampitandremana ho an’ireo mpandraharahan’ny fonja raha miroso amin’ny fitokonana dia nambaran’ny filohan’ny sendikan’ny mpandraharahan’ny fonja Razafintsalamana Désiré fa  ny sendika izany dia mahaleontena, tsy baikon’ny admnistrasion amin’ny asany izany. Izahay hoy izy dia tianay ny manamarika fa hanao io hetsika io izahay tsy misy herisetra, tsy ampiasa fitaovam-piadiana. Ny fitaovam-piadiana ihany koa hoy izy dia an’ny fandraharahana ny fonja fa tsy any sendika. Mbola tsy nanome baiko ny tenako hoy izy hoe avohay ny basy hanaovana fitokonana. Fandikana vilany izany ataon’ny komandin’ny zandary izany. Heverinay hoy izy fa fanerena ankolaka ny fanjakana mba tsy hanaiky ny fangatahanay io taratasy io. Maro ny nanao hetsika nefa tao anatin’ny 24 ora dia nivaly ny fitakiany. Voalaza ao anatin’ny sata mifehy ny mpandraharahan’ny fonja 095-010 hoy izy fa izahaydia manana zo sendikaly. Aminay izany dia faka manao fitakiana sendikaly izahay. Marihina fa haharitra herinandro izany fitokonana izany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *