Tsy misy sazy tonga izany eto fa tavela any an-kibon’ny Lafrantsa

MyDagocom- magro 01 aout 13 (9)Ny zavamisy eto Madagasikara hoy ny Cst Leriva Manahirana androany teny amin’ny Magro Behoririka dia manambara amintsika fa miha ratsy ny toe-draharaham-pirenena. Ny antony hoy izy dia mitatata ny GIC fa omena sazy ireo kandidà telo tsy miala, nefa avy eo indray izy ireo nilaza fa tsy maha maika izany. Ny antsika hoy izy dia i Neny ihany. Izaho hoy Leriva miteny aminareo fa tsy misy sazy tonga izany eto fa tavela any ankibon’ny Lafrantsa. Efa zatran’izany isika hoy izy n’inon’inona mitranga. Nisy lalàna nolaniana tao amin’ny Cst hoy izy ,maro ny adala tao. Rehefa hitan’ny mpitsara manaran-dalàna  ny zavamisy dia ahita zavatra isika ato ato fa mety hikomy ny mpitsara. Izay no ilazana hoy ity olomboantendry avy any Brickaville ity fa tafiditra amin’ny kizo ny firenena satria niaraka amin’ny adala, tsy menatra. Ny movansy Ravalomanana hoy izy dia nahatsapa fa tsy azo atao kitoatoa ny raharaha. N’inon’inona zavatra hitranga eto dia tsy miala eto isika, fa ny tanjona ho antsika dia ny filoha Ravalomanana tonga eto, misokatra ny radio nakatona, mivoaka ny gadra politika, milatsaka i Neny. Aza kivy isika hoy Leriva fa izao zavatra izao dia misy lazon’ady. Na hihemotra rahoviana ny fifidianana dia tsy maintsy tontosa ny zavatra takiantsika. Noho izany dia entano ny olona any fa ny antsika tsy miova ny epetra efatra ka tsy maintsy tontosa hatramin’ny farany.Ankoatra izay dia samy nanao fanentanana ny olona ho tonga eny amin’ny Magro behoririka ny mpandahanteny rehetra amin’ny Sabotsy izao. Hetsika izay entina hanehoana amin’ny solotenan’ny mpanelanelana tonga eto fa maro ny vahoaka ao ambadik’I Neny ary tsy azo esorina izy.