DISO NY FILAZANA FA HILAMINA NY FIRENENA REHEFA VITA NY FIFIDIANANA

Mydago.com-magro 03 sep 13 (10)Na mihaino ny feon’nyolona eny an-dàlambe na mijery tele isika hoy ny Cst Leriva Manahirana androany teny amin’ny Magro Behoririka dia ny hoe alefaso ny fifidianana, izay no voizin’ny olona izay tsy mahalala. Ny movansy Ravalomanana indray hoy izy milaza fa tsy misy ny fifidianana. Be dia be hoy ity mpanao politika ity no milaza fa rehefa vita ny fifidianana dia mivaha ny olana. Ny fifidianana hoy izy dia dingana ihany fa tsy vaha olana.Ny niainantsika nandritra ny tetezamita hoy ny fanazavany dia ny subvention tao amin’ny jirama, ny solika, ka ohatry ny miaina kely isika. Raha nanaraka ny fanazavana nataon’ny minisiteran’ny vola isika dia nambarany fa tsy misy intsony ny subvention ho an’ny kirama sy solika. Dikan’izany hoy Leriva dia raha tsy hisy intsony ny subvention eo amin’ny solika dia miampy 450 ariary ny vidiny amin’izao fotoana izao , satria izay no vérité de prix, ka ataovy ny kajikajy. Rehefa vita ny fifidianana ka hiakatra ny dvidin’ny solika dua hilamina ve hoy ny fanontaniana napetrany ny fiainantsika? Vao mainka aza hoy izy hiakatra bebekokoa noho izao ny fahantran’ny Malagasy ary ho tonga amin’ny fidinana an-dàlambe izany. Izay no mahatonga antsika hoy Leriva ilaza fa alamino aloha fa aza hirodorodoana ny fifidianana. Izayno lazaintsika any amin’ny fokontany fa tsy ilamina ny firenena rehefa vita ny fifidianana. Diso izany ny filazana fa rehefa vita ny fifidianana dia mivaha ny olana. Ataovyaloha hoyizy ny fihavanana alohan’io fifidianana io fa rehefa tsyhihavana ianareo dia tsyhisy filaminana eto. Tsy maintsy aonganay ianareo hoy ity olomboantendry ity na ho ela na haingana. Matoa tsymihavana dia hifampiandry ketritohana eto isika. Mazava hoy izy ny nanonganareo ny filoha Ravalomanana , ka inona ny fanovana nentinareo teo. Ny takianay teto Madagasikara dia ny hoe aoka ny fanaovana politika hadio, hahalalaka. Ny maka fahefana mora fa ny mitazona izany no sarotra. Rehefa mahay miresaka isika hoy Leriva dia tsy hisyintsony ny fifanonganana eto Madagasikara. Izahay dia tsy manaiky io fifidianana io amin’ny herinay rehetra satria tsy hitondra tombontsoa ho an’ny firenena io fa hitondra korontana. Noho izany hoyizy dia manao antso avo ho anareo milaza fa ny fifidianana no hamaha olana, fa tsy vaha olana io. Manao antso avo ho an’ny FFKM ihany koa , aza manaiky ho kivian’ny iraisam-pirenena ianareo fa izahay manome toky anaeo fa ao an-damosinareo. Ny Ct Horace Rasoanoromalala kosa dia mbola nanamafy ihany koa fa tsy misy fifidianana eto satria izy ireo ihany no nanao sodazy fa ny 60%n’ny vahoaka dia tsyhifidy. Ny movansy Ravalomanana hoy izy no manana mifidy betsaka. Tadiavina atao amboletra io fifidianana io kanefa ao anaty lalàm-panorenana milaza fa tsy azo atao ao anaty fahavaratra ny fifidianana, manao kiribiby ihany anefa ry zareo. Fandikana lalàna izany. Ny famohana an’I Madagasikara ao anaty krizy no tadiavina nefa ny fampidirana anaty kizo no ataony. Raha hanao amboletra io ry zareo hoyHorace dia ho eto amin’ny Magro ny movansy Ravalomanana, aryhiakatra eto avokoa ny any amin’ny faritra, amin’io datin’ny 25 Oktobra hanaovana ny fifidianana io, haneho fa tsy azo atao ny fifidianana.

1 pensée sur “DISO NY FILAZANA FA HILAMINA NY FIRENENA REHEFA VITA NY FIFIDIANANA”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *