FILOHA RAVALOMANANA : AZA MIFIDY IREO FOZA IREO NA IRAY AZA

Toamasina 28 sept 13 (19)Toamasina no namaranana ny hetsika fampielezan-kevitra nataon’ny kandida Dr Robinson natolotry ny movansy Ravalomanana sy ny Avana ny Sabotsy 28 Septambra teo. Efa somary hariva ihany ny andro nanatanterahana ny hetsika tao amin’ny Centre Regional de la Jeunesse et Sporitves (CRJS). Horakoraka tsy nifandrenesana no nandraisan’ireo vahoaka maro be tonga nanatrika ny hetsika ny fidiran’ny filoha Ravalomanana tamin’ny antso an-tariby tamin’io fotoana io. Nambarany tamin’izany fa fifidianana tsy toy ny mahazatra ny rehetra ity fifidianana amin’ny 25 oktobra izao ity, noho izany dia tsy matahotra fifidianana ny movansy Ravalomanana. Betsaka hoy izy ny zavabita teto Toamasina, toy ny làlana. Dr Robinson dia izy no hitako fa favori, ary hanao izay fomba rehetra hampodiana ahy izy. Mila mailo isika hoy izy fa ny ratsy tsy kely làlana. Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany mba hanaramaso ny fifidianana. Araho maso hoy izy ny fifidianana fa efa matahotra sahady izy ireo matoa miteny izany satria nanongam-panjakana daholo. Jereo hoy ny filoha Ravalomanana ny vola afafy etsy sy eroa, ny tsy fanokafana ny radio nankatona,. Ho an’i Dr Robinson dia nilaza izy fa aza matahotra fa n’iza n’iza dia lazao amin’ny vahoaka, fa amin’izao fotoana izao dia feno famingavinganana kanefa izay manana vahoaka ihany no tompon’ny fahefana. Matokia ianao Dr Robinson hoy izy fa ny vahoakan’I Toamasina dia mahalala sy mahafantatra tsara izany. Araho tsara ny baikon’i dada fa tsy maintsy laniantsika 100% ny kandidantsika.  Na ahoana na ahoana hoy ny filoha Ravalomanana dia tsy avelantsika hitondra eto amin’ny tany sy ny firenena ny mpanongam-panjakana. Samia noho izany hoy izy mitaona ny havana sy ny namana ary milaza hoe matokia an’i Dada, minoa fotsiny ihany.  Asehoy amin’izao tontolo izao fa isika tsy manohana n’iza n’iza fa ny Dr Robinson  no hitondra fampandrosoana. Aza mifidy na iray aza amin’ireo mpanongam-panjakana ireo hoy izy arytsy azo atao mihitsy ny hitondrany satria mandrava ny fomba demokratika, nandrava ny fifandraisana amin’ny mpamatsy volantsika. Ataontsika hoy ny filoha Ravalomanana izay hahalany 1eur tour dia vita ny Dr Robinson amin’ny fifidianana filohampirenena amin’ny 25 oktobra izao.

14 pensées sur “FILOHA RAVALOMANANA : AZA MIFIDY IREO FOZA IREO NA IRAY AZA”

  1. Misaotra e!

    Velezo ny vy dieny mbola mafana: manantena fa efa misy mandray an-tanana ny fanentanana ireo tanora feno TSIKIN’NY FANANTENANA ireo

  2. Ekena daholo Andriamatoa Filoha, na dia mety tsy ho tratra kosa angamba izany 100 % izany, fa 1er tour io dia vita Tompoko !!

    Ny ratsy tena tsy kely làlana marina, ary misy koa ireo manao sotrobe lava tango !

    Ny mpanongam-panjakàna dia nanimba tanteraka koa ny fiaraha-monina, eny, hatrany amin’ny fifandraisana eno anivo ny fianakaviana sy ny mpirai-tampoa aza !
    Simba tanteraka ny soatoavin’ny malagasy noho ny tsy fieritreretana sy ny fitiavan-kely !

    HoAiza, mbola hiaona hoy aho isika ê ! Tsy adino ihany koa ry Alidera A. izay tsy hitahita tato ato ! Aza maika fa ny soa mampiadana ; mbola ao anatin’ny tolona isika izao !

  3. MAP = DRAFITRA MATY PAIKA IZAY MITONDRA FAMPANDROSONA HAINGANA SY MAHARITRA. EFA NIAINA NY AMPAHANY ISIKA TAMIN NY TAONA 2008.
    IZAHO DIA SAHY MANDRESY LAHATRA IREO NAMANA MIFANERASERA AMIKO FA RAHA NY DINGANA FAMPANDROSOANA INY NO NITIHY EFA MBA MILLIARDAIRE NY TENAKO IZAO.
    MPANDRAHARAHA TSY MAIANKINA NY TENAKO ARY TSY MBOLA NANAO POLITIKA. FA MPITRONGY VAO HOMANA. SAINGY TSORIKO FA AZO LAZAINA HOE TENA MIASA.
    NETY NY TONTOLON NY FANDRAHARAHANA SATRIA EFA NIPETRAKA TSARA DAHOLO NY FEPETRA REHETRA HAHAFAHAN NY TSIRAIRAY MIHARY.
    DR JLR. TSARA MBA HANONTANIANA IHANY NY VAHOAKA MANATRIKA FAMPIELEZAN KEVITRA HOE: NANAO AHOANA NY FIAINANY NY 2008 ARY MANAO AHOANA IZAO? IZA NO TIANAOREO? IZA ARY NO FIDANA? HEVERIKO FA HANAITRA NY OLONA KOKOA IZANY.
    TSY MAINTSY MANDRESY NY TENA GASY

  4. MANAINGA NY REHETRA IZAY MAHATSAPA TENA FA TSY MAINTSY MISY NY FOZA MPANGALABATO. MIANGAVY ANAREO REHETRA AHO MBA HANDINIKA IZAO:
    FANTATRA FA MBOLA TIAN’NY OLONA NY MOUV RA8. NOHO IZANY RAHA TENA MANDEHA TSISY HALATRA DIA TOKONY LANY ROBINSON. IZAO ANEFA, FANTATSIKA FA TGV MBOLA EO, FOZA DAHOLO NO MARO ANISA MILATSAKA HO FIDIANA: NOHO IZANY AOKA HO MAILO.
    MARINA TANTERAKA FA NOHO I MADAGASIKARA TANY MAHANTRA DIA TSY HO VOAHARAMASO DAHOLO AKORY NY BIRAO FIFIDIANANA REHETRA isapokotany. NOHO IZANY TOKONY ARAHIMASO VOALOHANY IREO FARITRA IZAY TENA BE MPIFIDY ARAKA NY LISTE ELECTORALE. NY DIKANIZANY DIA TOKONY HO FANTATRA TSARA NY ISAN’NY MPIFIDY ENY AN-TANANDEHIBE REHETRA (Fivondronana, firaisapokontany). Tokony hanana solotena atokisana isaparitra ahazoana manaramaso tsara ny isan’ny mpifidy sy ny vokapifidianana. Raha tanteraka ireo dia ho vitsy ny halabato ka ho resy ny foza. Raha be loatra ny halabato dia ho resy isika.

  5. Fidio izay fidianareo any, dia sotroy na ny valandranony aza raha tena maminareo ny foza ê !

    Na ankizy kely tsy vory saina aza, dia efa mahita ny adalanareo foza mianakavy !

    Tohano tsara ny démoncratie fa izany no mendrika anareo ! Mandehana mandihy eny amin’ity lazaina fa Kianjan’ny Demôkrasia miaraka amin’i risara baomba sy vital ary domelina, kianja izay tsy navela hidiran’ny vahoaka, efa ho efa-taona izao !

    Tena tsy mahita na inona na inona intsony ianareo satria feno tay na ny maso,vava, ary koa orona sy sofina !

    Mbay tany fa maimbo !

  6. Mpandraharaha mitomany ? Fa ahoana indray ê ? Fa angaha tsy ny Filoha Ravalomanana indray no namotika ny asanareo ry mpanao savony â ?
    Nahoana no tsy mandeha mitaraina any amin’ilay dondrona izay tsy naha menatra anareo mianakavy ny fanohanan’azy ??

    Izao ny banky avela potehin’ny sasany fotsiny, tsy misy sahy miteny ! « Affaire courante » voasoratra ao anatin’ilay tondrozotra angaha ny fanaovana tsinotsinona ny hoavin’ny malagasy, satria misy volany ao amin’io banky BNI io ?

    Misy tera-tany malagasy mba niezaka hiaro an’izany hoe vita malagasy izany, tonga dia nanaovana tamba-be, nadaboka ; raha tena nisaina ianareo rehetra mpanefoefo taloha ireo, efa mba lasa lavitra i Madagasikara amin’izao fotoana izao !

    http://www.midi-madagascar.mg/economie/industrie-locale-sabordee-au-profit-des-importateurs-et-des-multinationales

    Kofona vao hoe domy kely aho ranaotra !

  7. 5 taona izay ny maty daholo ni Tiko, aizaireo orinasa nitaraina fa lasan’i Tiko daholo ny marché toa tsy nisy na iray aza nampiasa olona. Aoka izay ny fahalaheloana hava manana fa 5 taona izay no nanandrana ny vokany toa tsy nisy nafitsoka. Avereno i Ra8 hanarina ny Tiko dia avelao feno Tiko sy Magro i Madagasikara.

  8. Mila mailo satria raha vao hita soritra fa tsy ho afaka ny fozaorana aorina kelin ny fanisam-bato dia hivoaka daholo ry maimbo isany ary hiray hina satria ho may ambondrona ka hiseho eo daholo indray ny asan jiolahy izay nanavanana azy ireo efa ho 5 taona izao!

  9. hita mihitsy darih fa FOZA. nefa mba jereo ihany hy ho avin ny taranaka. Sa momba de tsy mila mijery izany. Inona no sisa ho an ny taranak ialahy raha izay fahasimbana 5 taona izay no jerena.
    Gasy = tsy FOZA izay = FRANTASY = FAHANTRANA

  10. mila ho latsaka ny ranomasoko mamaky anao ry km:
    « Misy tera-tany malagasy mba niezaka hiaro an’izany hoe vita malagasy izany, tonga dia nanaovana tamba-be,  »

  11. Marina anie izany ry HoAiza ê !

    Resaka Teza indray !

    Somary nanaitra ihany ny zavatra hita tao amin’ny Midi raha tsy diso ny tenako. Voalaza tao fa hoe mbola hijanona ao anatin’ny Ankolafy Ravalomanana ny Teza, fa tsy hanohana ny kandidà izay tohanan’ny ankolafy amin’izao fotoana !

    Naneho ny heviny Ingahy Rakotoamboa, ary ny zavatra noteneniny rehetra dia azo lazaina fa misy maha marina azireo daholo.

    Ny fanontaniana azo apetraka dia ny hoe :
    – Raha tsy atao io fifidianana « kitoatoa » io, dia inona no mba azon-dry zareo aroso ?
    – Nahavita nitarika ny vahoaka haneho ny zavatra tsy nety rehetra atramin’izay ve ny Teza ?
    – Rehefa hanao fanazavàna amin’ny vahoaka ianareo, dia inona no fanampahan-kevitra tokony ho raisin-dry zareo ? Hifidy sa tsy hifidy, sa handatsaka vato fotsy ??
    – Vitanareo irery ve ny tsy hisian’io fifidianana io ? Tsia angamba no valiny !

    Tokony ho fantatrareo, fa vato iray tsy azon’ny Kandidà Robinson fotsiny, dia efa fanohanana ankolaka ny mpanongam-panjakàna, satria ho lasan-dry zareo mpanongana na iza na iza no hahazo an’ilay vato ; hia-kely ny isan-jato ho azon’Ingahy Robinson !

    Noho izany rehetra izany, dia tokony mba hieritreritra ianareo ! Marina fa betsaka ny zavatra tsy eken’ny saina amin’izao fotoana.

    Ny zavatra hiriako dia rehefa azo ny fitondràna, dia ny hiverenan’ny ara-dalàna, ary indrindra indrindra ny fanarahana akaiky an’izay tsy nety rehetra miaraka amin’ny fanameloana an’izay nandika Lalàna, rahatoa ka ilaina izany !

    Raha tianareo avy ao amin’ny Teza hiova ny toe-drahara, dia miangavy anareo hanohana an’ny Dr Robinson !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *