FILOHA RAVALOMANANA MARC : HANDRAY FANAPAHAN-KEVITRA ISIKA AMIN’NY SABOTSY

ravaloNiditra mivantana tamin’ny antso an-telefaonina tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana Marc. Fohy dia fohy ny hafatra nampitainy tamin’ny vahoaka marobe tonga teny an-toerana. Nambarany fa faly mahita anareo mihorakoraka izany,ary tena  mbola ao anatin’ny fivoriana aho izao, fa tsy maintsy hirosoana ny fandinihana ny krizy misy eto Madagasikara. Mbola tena ao anatin’ny fivoriana hoy izy aho fan oho ianareo dia nivoaka kely.  Mialoha izany hoy izy dia misaotra an’Andriamanitra fa afaka nihaona soamantsara tamin’ireto delegasiona ireto ny tenako. Efa nanomboka niasa izahay androany ary mandeha tsar any dinika ifanankalozankevitra na dia eo ihany aza n y tsy fitoviam-pijery. Isaorana an’Andriamanitra hoy ny filoha Ravalomanana fa afaka niresaka tsara, nifanazava , nifanontany. Ny zavadehibe azoko resahana anareo hoy izy dia izao tena vonona dia  vonona tokoa ireto delegasiona ireto hilaza ny zavamisy ary tena sahy izy. Izaho koa hoy izy tsy nafeniko fa nanontany azy ireo ny vaovao avy any aminareo. Ny zavatra azo lazaina ihany koa hoy izy dia isika ato amin’ny movansy Ravalomanana dia matanjaka, fan a iza na iza milaza azy ho matanjaka dia ho hitantsika eo. Noho izany hoy ny filoha Ravalomanana, ianareo hametraka fifampitokisana tsara, fa ny 90% n’ny zavatra ataonay aty dia miankina amin’ny fifampitokisana. Rehefa ianareo no matoky ahy, ary izaho matoky anareo dia mandeha ny raharaha dia mandroso isika. Raha mbla misalasala hoy izy dia ho hitan’ny Havana eo. Tsy mbola vita ny fivoriana hoy izy fa mikatroka ary hijerena ireo delegasiona andeha any Addis Abeba rahariva. Noho izany ny fanapahankevitra dia tsy fanapahankevitra vonjimaika na raisina ankamehana. Izaho matoky anareo ary ianareo matoky ahy. Amin’ny Sabotsy tena hiteny betsaka I Dada hoy izy ary niteny koa izy ireo fa ho hita eon y tena marina fa izao mbola miboredika ka tsy voalazako tsar any tiako horesahina. Ho anareo mpitarika hoy izy  dia mampiseho ianareo   fihetsika mendrika ny movansy Ravalomanana, ary ilazao ny zavamisy ny vahoaka , ampaherezo izy fa ny olona mpanohana antsika dia hendry daholo. Ampitao any amin’ny olona hoy ny filoha Ravalomanana fa mbola miatrika fivoriana izy , ka amin’ny Sabotsy aho tsy maintsy miteny ary handray fanapahankevitra isika amin’io.

21 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA MARC : HANDRAY FANAPAHAN-KEVITRA ISIKA AMIN’NY SABOTSY »

 1. Tsy baikoina ny Filoha fa avelao izy hanaraka ny programan’asa sy dinika ifanaovany aminareo nanasa azy hivory..any ADDIS ABEBA !
  Io resaka ataony ho antsika amin’io asabotsy io dia vokatry ny resaka ifanaovany araka io voalaza etsy ambony !
  Equipe vaovaon’ny MIC-UA io ,satria tsy ao intsony ny mozambikanina notarihan’i chissano !

 2. FA mbola misy ho azo hantenaina ihany ve? tsy efa naharesy ve ny mpanongam-panjakana? ry zareo ihany no hitondra eo raha misy ny fifidianana

 3. Ny fahamaikan’i chissano, sy ny françafrique ary ny am_hany amin’ny ue ,namafa ny anaran’INENY teo amin’ny listry ny mahazo milatsaka ho fidiana dia tsy miombpna raha ny feuille de route no jerena ary heloka be vava eo amin’ny fitsarana malagasy..
  Ny fanalana an’INENY tamin’io listra io dia tsy milaza fa nahesy na handresy amin’ny fifidianana ho avy ,haha ka vavona io fifidianana io..
  –i chissano sy ny tariny mozambkanina dia tsy ao anatin’ny « groupe international de contact »intsony fa tapitra ny mandat nomena azy
  –ny feo koa mandeha fa mitady fihaonana amin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny Président HOLLANDE ( extrait forum TANANEWS)
  –l’jmpression des bulletins uniques a été bloquée (re-écoutez bien le discours du Président RAVALOMANANA MARC tamin’ny 31 août teo)..
  –niova ny instances dirigeants de la SADC :le Président de MALAWI en est actuellement le Président
  –le Président MUGABE , farouche anticolonialiste , en devient le Vice-Président ( à confirmer)
  –la réunion du nouveau GIC à ADDIS ABEBA à laquele est invité le Président RAVALOMANANA MARC va justement eaminer la situation à M.car et voir pourquoi/ comment l’équipe sortante a agi our arriver à la situation actuelle..
  Le samedi le Président Nous parle..de beaucoup de choses !

 4. La vie dispose de la volonté
  La vie suppose de la liberté
  La vie nous propose aussi l’amour
  La vie s’oppose aux mauvais tours
  La vie s’impose avec peu de contrainte
  La vie repose toute forme de feinte
  La vie appose initialement son dessein
  La vie s’interpose sans être un saint
  La vie nous expose la réalité
  La vie nous compose la vérité
  La vie entrepose nos souvenirs
  La vie nous dépose sans revenir

  La survie ne possède que la volonté
  La survie ne s’obsède qu’à la liberté
  La survie provient en vraie de l’amour
  La survie prévient les mauvais tours
  La survie enfreint toutes les contraintes
  La survie ne craint aucune sorte de feinte
  La survie daigne infirmer le dit dessein
  La survie croit s’exprimer à ses Saints
  La survie nous évalue la réalité
  La survie nous statue la vérité
  La survie pense à nos bons souvenirs
  La survie panse la vie afin d’y revenir

  http://lechemindel-un.over-blog.com/article-ne-vous-decouragez-jamais-videos-102157908.html

 5. O ry Dada o! mba fantatrao ve nefa aloha fa tsy misy na dia iray @ ireo delegation lasa any aminao ireo ka azo hitokisana, hanontanio mivantana ny vahoaka fa tsy diso zany teniko zany, tsy nisy zavatra positif na iray aza vitan’ireo fa ny lifanohitra @ izany no nataony dia ny miara-mihinana @ foza ao sy mamikitra mafy @ toerany, sokafy ny maso Dada fa tena mampalahelo mitsy ianao sy ny tena vahoaka marina manohana anao

 6. Raha mbola zavatra mareforefo no Havaoakanareo avy any AF any Atoa Ravalomanana sy Atoa Mamy ,Olga ,Ravatomanga…sy ministres ny systéme ireo ,Dia tsorina fa tsy hazaka ny tolona .

 7. maro no miseho mahay zavatra sy mahafantatra ny olona manodidina ny Filoha RAVALOMANANA MARC ,ka sahy mananatra azy sy manoro azy..Mba hasio hajany syfanajana ny fiteny amin’ny Filoha..Marina fa tsotra amintsika izy fa tsy midika izany fa azo..viraviraina izy.
  Raha manana porofo ianareo mikasika ny bainga navadik’ireo solontena ireo na nt ratsy natao tamin’ny anaran’ny Mouvance , dia manorata any amin’ny Filoha : omeo mazava ny anaranao , ny numero ny carte d’identité-nao ary ny anaran’ny avocat-nao..sy ny chefs d’accusation entinao manenjika ireo olona tsy mendrika amin’ny fijerinareo !

 8.  » RY AMPITSO IZAY MIFONO MYSTERY ! »

  1.- Misy maro no mifanontany na hisy fifidianana izay ho Filohan’ny Firenena sa tsia..?
  .ny fitondrana dia milaza fa amin’ny 25 octobre izao ny fihodinana voalohany ..!
  Moa ve ampy ny antoka manaja ny fahalalahana , ny safidy malalaky ny Mpifidy , ny démocratie ho amin’izany fifidianana izany ?
  Moa ve ho vonona amin’io fotoana io ny cartes d’identité ho an’ireo Malagasy mahazo mifidy 250000 ,nefa tsy manana izant CIN izany ?
  Ho vita amin’io fotoana io ve ny fanontana ireo bulletin unique ?

  Moa ve afaka hifanandrina amin’ny herin’ny Droit de l’Homme et du Citoyen io fanakavahana nataon’ny CES faharoa ,izay nanala candidatures ,izay tsy mitobona ny antony Ary indrindra fa tsy naseh ny chambre d’accusation ny chef d’inclpation mba ho dinihany na mifanaraka amin’ny lalàna na tsia ?
  Tsy afaka ao an-tsaina mantsy ny tarehin’io fomba nitsaran’ny ces faharoa ,izay tarehy mitovy amin’ny didi-jadona !
  Ary oviana moa no tambazana ny mpitsara teto ? Tsy midika ho fitsarana sy mpitsara voavidy ve izao ?
  Ary raha tsy misy ilay fifidianana ,fa kosa hatao fa hanaraka izay voalazan’ny tondrozotra ,tsy rariny ary tsy ara-dalàna ve raha hesorina amin’ireto mpitsara ireto ny automobiles nomena azy ireo ?
  Satria maro mitory fa sarintsarim-pifidianana ny baiko nefan’ny ces faharoa ,koa raha manampy izany ity tamby na tsolotra nomena ireto mpitsara ireto ?
  2.-Tao aorian’ny resaka an-téléphone tamin’ny 31 août nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC , dia ireo olona mifanontany ireo ihany no maminaviana ka milaza hoe :
  -ny Filoha RAVALOMANANA MARC hivory miaraka amin’ireo GIC-M vaovao izay nisolo an’i chissano sy ny namany
  Mety handinika ny asan’ireo nosoloiny izy ireo na hanontany ny Filoha izy ireo mikasika ny zava-bitan’ny ekipa chissano
  Ary raha tsikarin’izy ireo moa fa nataon-dry chissano halasafay ny fametrahana ny tondrozotra ary tsy vitan’izay fa toa nisy havakavaka ( sélection des articles) ny andininy notanterahana ary misy tsy notanterahana fa nahilika.
  Ary lasa ny revirevy…Raha tezitra izy ireo na raha tsapan’ireto vaovao fa be ny hadisoana vita na fanahy iniana na tsy fahaiza-manao dia tsy hijanona eo izy ireo fa hamerina atrany am-piandohana ary hilaza sy hanoratra izy ireo « fa tsy nanara-dalàna ilay asa natao vonjy maika ,ka tsy hafaka hanohy anio izahay fa ho fehezinay ary hampiriminay satria TOUTES LES DECISIONS PRISES ONT ETE PRISES SANS AUCUN DISCERNEMENT ER DE FAçON TENDANCEUSE POUR NE PAS DIRE PARTIALE ET INJUSTE DONC NOUS CLASSONS CE DOSSIER NUL ET NON AVENU …!ET NOUS REPRENONS LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE INTEGRALE »
  ….Dia aleonay manomboka fa toa tsy nisy zavatra natao teo alohanay..
  Toa izay ny resaka ireto be fandinihana..
  Iza moa no hanohitra raha tian’izy ireo ny manomboka ny mise en oeuvre de la feuille de route INTEGRALE manomboka ny article 01 ka atramin’ny article 45..
  Izany hoe ireo articles mikasika ny haino amanjery ,mikasika ny gadra politiques , ikasika ny Filoha RAVALOMANANA MARC..!
  ….Vita ny fametrahana ny tondrozotra , dia apetraka ny rafi-pitondrana : présidence sy ny gouvernement !
  …..Raha tafatsangana soamantsara ny tetezamita vaovao ifanarahana ,tsy manavaka ,dia andraikitr’io tetezamita io no mikarakara ny fifidianana izay ho Filohan’ny Firenena sy ireo solobavabahoaka !

  HOY NY GAZETY HEHY MOMBA IZAO NOFONOFY IZAO :
  « REVIREVY D’AUJOURD’HUI ,PERSPECTIVE DE DEMAIN ! »
  ENY
  « MAHERY SY LEHIBE ARY BE FITIAVANA ANDRIAMANITRA!
  MAHAY NY ZAVATRA REHETRA IZY :IZY NO NANAO NY LANITRA SY NY TANY ARY NY RANOMASINA !
  LEHIBE JEHOVAH ! »

 9. Un Léger Report des Elections est necessaire …

  Mardi 3 Septembre 2013*9h00->7 signataires de la feuille de route sur 10 (sans le TGV, UDR-C et les AS) se seraient mis d’accord avec la FFM pour le report des présidentielles car toutes les conditions pour une élection libre, transparente acceptée par tous ne sont pas réunies./

  Une fois le Putsch légalisé …il sera trop tard … les elections législatives seront trafiquées …comme les Présidentielles …et les carrotres seront cuites pour tout le monde … Il faut absolument bloquer l’Election Présidentielle tant que nous n’avons pas obtenu un nouvel appel à Candidature …
  ils ne pourront plus empêcher Lalao de se présenter …

 10. désolé pour les Carottes … Repartez au Combat , la partie n’est pas perdue … La Réconciliation c’est bien , mais avant les Elections , C’est un Signe de faiblesse … … Et Rajoelina et consorts s’en fichent totalement …

 11. Si le Putsch est légalisé …
  il est fort peu probable que Rajoelina accepte le retour du Président Ravalomanana à Madagascar
  il représente un trop grand Danger pour lui
  et La France s’en lavera les mains … ( Hollande et son Gouvernement n’ont aucune Parole …)
  C’est pourquoi IL FAUT TOUT MISER SUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES
  Ne Pas accepter le Diktat Français …
  Ne rien Lâcher …
  Il est fort probable que la Communauté Internationale se défile pour les Législatives … abandonnant les Malgaches à leur triste sort , en estimant avoir fait son travail …

 12. La Récompense pour services rendus … ??

  http://videos.tf1.fr/infos/2013/le-mozambique-achete-30-bateaux-aux-cmn-pour-200-millions-d-euros-8259674.html

  Je ne savais pas que le Mozambique était si riche … ??
  Qui a payé …??
  Le Mozambique ou le Gouvernement Français …
  Pour Services Rendus …??

  http://www.lamanchelibre.fr/cherbourg/photos/maxi/45531.jpg

  CMN vend 30 bateaux au Mozambique

  Le chantier naval cherbourgeois des CMN annonce la signature d’un contrat de 30 navires et de 200 millions d’euros.

  Le chantier naval des Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) a signé jeudi 5 septembre, dans l’après-midi, un contrat de 200 millions d’euros avec le Mozambique. Il s’agit pour le chantier naval cherbourgeois de construire 24 chalutiers, 3 patrouilleurs de 32 mètres et trois autres patrouilleurs de 42 mètres. Au total, ces 30 navires qui doivent tous être construits à Cherbourg devraient donner du travail aux 340 salariés du chantier pendant un peu plus de deux ans.

  L’annonce en a été faite jeudi 5 septembre en mairie de Cherbourg et en présence du ministre des finances du Mozambique, M. Chang, par Iskandar Safa, le propriétaire franco-libanais du chantier naval cherbourgeois. Pour l’occasion, pas moins de trois ministres du gouvernement français avaient fait le déplacement. En effet, étaient présents Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, Bernard Cazeneuve, ministre du budget et Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur.

  Précisons que le contrat signé par les CMN s’inscrit dans un contrat « beaucoup plus important » remporté par le groupe Privinvest, holding dont Iskandar Safa est le propriétaire. Le montant total du contrat n’a pas été dévoilé.

  Enfin, les ministres Cazeneuve, Montebourg et Bricq ont souligné l’importance de ces premières relations avec le Mozambique qui pourraient, selon eux, ouvrir aux industriels français des perspectives dans les domaines de l’énergie, du tourisme, du maritime et des transports.

 13. Les Preuves de La Corruption des Membres de la SADC …
  Qui a payé les Bateaux …??
  le Mozambique ou le Gouvernement Français …??

  Demander un report des Elections pour corruption des Mozambicains
  Et Une Annulation des Candidatures pour truquage

  Reclamer Une supervisation des Elections Présidentielles par l’Union Africaine et non La Sadc dont les membres ont été corrompus par le Gouvernement Français

 14. La Récompense pour services rendus … ??

  http://videos.tf1.fr/infos/2013/le-mozambique-achete-30-bateaux-aux-cmn-pour-200-millions-d-euros-8259674.html

  Je ne savais pas que le Mozambique était si riche … ??
  Qui a payé …??
  Le Mozambique ou le Gouvernement Français …
  Pour Services Rendus …??

  CMN vend 30 bateaux au Mozambique

  Le chantier naval cherbourgeois des CMN annonce la signature d’un contrat de 30 navires et de 200 millions d’euros.

  Le chantier naval des Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) a signé jeudi 5 septembre, dans l’après-midi, un contrat de 200 millions d’euros avec le Mozambique. Il s’agit pour le chantier naval cherbourgeois de construire 24 chalutiers, 3 patrouilleurs de 32 mètres et trois autres patrouilleurs de 42 mètres. Au total, ces 30 navires qui doivent tous être construits à Cherbourg devraient donner du travail aux 340 salariés du chantier pendant un peu plus de deux ans.

  L’annonce en a été faite jeudi 5 septembre en mairie de Cherbourg et en présence du ministre des finances du Mozambique, M. Chang, par Iskandar Safa, le propriétaire franco-libanais du chantier naval cherbourgeois. Pour l’occasion, pas moins de trois ministres du gouvernement français avaient fait le déplacement. En effet, étaient présents Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, Bernard Cazeneuve, ministre du budget et Nicole Bricq, ministre du commerce extérieur.

  Précisons que le contrat signé par les CMN s’inscrit dans un contrat « beaucoup plus important » remporté par le groupe Privinvest, holding dont Iskandar Safa est le propriétaire. Le montant total du contrat n’a pas été dévoilé.

  Enfin, les ministres Cazeneuve, Montebourg et Bricq ont souligné l’importance de ces premières relations avec le Mozambique qui pourraient, selon eux, ouvrir aux industriels français des perspectives dans les domaines de l’énergie, du tourisme, du maritime et des transports.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *