FILOHA RAVALOMANANA : TSY NY FIFIDIANANA NO MAHAVAHA OLANA

ravaloNanatanteraka fivoriam-be tetsy amin’ny foibe toeran’ny antoko Zanak’i Dada androany maraina ny avy amin’ny movansy Ravalomanana. Vory lanona tao avokoa ireo mpikambana avy amin’ny parlemantera, ny minisitra, avy amin’ny ankolafy. Nisy ny fidiran’ny filoha Ravalomanana tamin’izany izay nentiny nanazavana ny fipetraky ny raharaham-pirenena, tamin’ireo mpikambana ao anarin’ny movansy Ravalomanana. Taorian’izay dia nisy indray ny fihaonan’ny filoha Ravalomanana tamin’ny mpanao gazety tamin’ny antso an-tariby. Nambarany tamin’izany fa efa nilaza tamin’ireo , mpikambana na mpitolona aho, teny amin’ny Magro  tamin’ny heriny androany fa  Nisy dia nisy hoy izy ny fifampiresahana tamin’ireo filoha teo aloha Zafy, Ratsiraka, tsy tapaka akory ny fifandraisanay. Nisy ihany koa ny fifampiresahana tamin’ireo filoha aty amin’ny faritry ny Sadc, na dia filohan’ny eoropa. Tamin’izany no nahafahana, nanadihady sy  namantatra fa zavadehibe ny fanapahankevitry ny fikambanana iraisampirenena. Tsy fanao amin’ny tany an-dalampandrosoana ny fihetsika ataony satria Firenena mahantra ao anatin’ny krizy toy izao dia manararaotra ny fahalemana sy tsy fisian’ny mpitantana ny mpanelanelana hoy izy  ary viotany ny nanovana ny CES, nanova ny fomba fiteny, nampilaza ny FFKM, ary vitan’izy ireo ny nilaza zavatra tsy marina.  Nifanazava tamin’ireo namanay izay mbola ao anatin’ny Sadc aho hoy izy. Tsy mipetra-potsiny hoy ny filoha Ravalomanana izahay aty fa tena miasa , mampahafantatra hoe  satria ve tsy manambola hanaovana fifidianana ny tetezamita , satria tsy ara-dalàna ary manaiky hobaikon’ny avy any ivelany, ary satria ianareo no mibaiko azy, ary ianareo no  nametraka azy teo dia izay tianareo atao no atao.Niresaka tamin’ioreo movansy aho teo hoyizy ka  Samy malok’endrika hoy izy ireo ary misalasala izy ireo. Fantatro hoy ny
aditsaina mahazo azy ireo ary lasa manohana ny fikambanan a iraisam-pirenena raha manohana olona eo isika. Fanapahankevitra taty
Whidoek fa tsy maintsy hiroso io fifidianana io ary nahazo satisfaction i Chissano teo amin’ny fanalana ani Didier Ratsiraka, Rajoelina, Lalao Ravalomanana. Azonareo an-tsaina hoy izy fa tsy notenenina akory ireo niala.Nanizingizina ny tenako hoy izy nilaza hoe lazao ny marina, Maninona ny mpanelanelana no manao ny asa tsy nanirahana azy fa ny hanatanteraka ny tondrozotra no ilaana azy fa tsy izy mihitsyno hanosika efa . nifanarahana ireo mpikambana   mpanao sonia ny tondrozotra, izay vao atao ny fifidianana. Tsy ny fifidianana hoy ny filoha Ravalomanana no mahavaha olana. Ry zareo hoy izy hanao amboletra amin’io fifidianana io na 5% aza ny vahoaka malagasy no hifidy. Nanatrika ny fivoriana tao daholo hoy ny filoha Ravalomanana,ireo mpanapankevitry ny Sadc, i  Chissano, ny praiminisitra, Lesotho,  ny filohan’ny sadc teo aloha Kikwete , Rehefa nanapankevitra ry zareo hoy izy dia nilaza hoe afa-po tamin’ny fanaovan’i Chissano ny tatitra ary ny sommet dia niantso ny vahoaka malagasy ho tony. Nohazavaiko tany avokoa hoy izy fa tsy marina ny fifidianana fa nahodin’ny mpanao gazety. Nilaza izy ireo hoy izy fa ianareo irery sisa no manakana amin’ny hirosoana amin’ny fifidianana. A,koatra izay dia nambarany fa voateny ao anatin’ny fanambaran’ny sadc fa mody ny sesitany ary aoa anatin’izany ny tenako. Momba ny hoe inona no zavatra ataon’ny movansy Ravalomanana taorian’izay dia nilaza izy fa efa nanontany ny hevitry ny movansy Ravalomanana aho ary nihaino ny feon’ny mpikambana, mbola savaranonando. Ny sasany hoy izy nilaza fa tsy hanohana olona fa tsy ara-dalàna io fifidianana io. Mahita aho hoy
izy aty Afrika Atsimo fa tsy mbola mabomboka akory ny fanontana ny bileta tokana.

5 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA : TSY NY FIFIDIANANA NO MAHAVAHA OLANA »

 1. Reto ny fanontaniana tsy voavalin’ny mpivory (sadc ,troika..) ary ireo no lavaka mampisaraka azy ireo amln’ny Malagasy ,satria voafatotry ny firaisana tsikombakomba amin’ny vahiny izy ireo ary koa miaro ny tombotsoany manolohana ny tombotsoan’ny Madagasikara ao amin’ny Canal de Mozambique .Miara misa amin’ny frantsay izy ureo ao..

  « satria ve tsy manambola hanaovana fifidianana ny tetezamita , satria tsy ara-dalàna ary manaiky hobaikon’ny avy any ivelany, ary satria ianareo no mibaiko azy, ary ianareo no nametraka azy teo dia izay tianareo atao no atao. »

  Azo atao hoe fialana nenina ny nataon’ny Filoha RAVALOMANANA MARC fa ndrindra tao amin’io fivoriana io na nahafahany nanazava tsara nyasa ratsin’i chissano izay nifandray tendro tamin’ny frantsay ka nanodokodina ny asa-panelanelana napetraka tminy..

  Izao dia miverina aty am-boalohany Isika.Hisy na tsy hisy ny fifidianana ,na izany na tsy izany dia ny Vahoaka o miditra an-tsehatra :
  -na handray anjara amin’ny fifidianana Isika KA TSY MAINTSY MANDRESY !
  -na tsy handray anjara fa hisy « fandaminan’ny samy Malagasy izay hialovan’ny FAMPIHAVANANA izay ho vohizin’ny FFKM..
  Vita ny FAMPIVANANA dia hiroso amin’ny fametrahana TETEZAMITA IOMONANA SY TSY MANAVAKA izay hikarakara ny FANEHOAN’NY VAHOAKA NY HEVINY !

 2. Hoan’ny mpitolona Zanaky dada8, ny Magro, sy izay tena mahatsiaro tena ho Zanaky GASIKARA,
  mba tsy hitenenana lay hoe malagasy avy @ teny frantay hoe« MAL GACHE« :

  SENDRA NIFANENA T@ Ambassadoro Suisse zay nahazo retraity t@ taona lasa aho dia niresaka zahay.
  Niteny izy hoe soa aho fa tsy any Madagasikara tsony hoy izy fa mafana sy tsy hay intsony hoy izy ny toe-draharaha any gasikara!!!
  -hay ve hoa!!! Fa manino kay??(tsy nilaza aho hoe avy any ary mandalo fotsiny aty aminy)

  Io fifidianana io hoy izy,…, tsy ilamina io, ary tsy apilamina ny raharaha.
  -Hay vehoa!! Enao ange hoy aho taminy akaman’ny lavanify ary sady nanampy azy ankolaka no nanao reconnaissance ambadika nefa ny FANJAKANA SUISSE TSY NAMELA ANAO NANAO IZANY E!!!
  Nanatitra lettre de créance fotsiny aho hoy izy fa…

  -HAHAHA!!!Hoy aho sady tonga de nahitsiko ny resaka, INO NO DIKAN’NY MANATITRA LETRRE DE …, moa ve tsy reconnaissance nataonao sy Chateignier (lay amboa frantay iny hoa!!)

  Sady avy eo nareo niara nisakafo natetika t@ lavanify sy ratsy rahona de tao koa hoa MR MAMY R….!!!
  Tao ny represantant ny PNUD, ny FAO, Ny EU ilay grika iny, ary koa lay Represantant SADC NODY INY.
  EFA vita lamina daholo ary efa nifanarahany rehetra hoy izy satria

  CRISY ARA-BOLA NY FIRENENA EUROPEANA REHETRA KA MILA HARENA ARY REHEFA TSY TONGA SAINA NY GASY DIA ALAINIREO FIRENENA IREO ARY EFA SAMY MANANA NY ANJARANY DAHOLO IREO!!!

  Nisakafo fotsiny izahay hoy izy fa tsy nisy resaka politika tao!!!????

  -Ianao hoy aho mihevitra ahy ho sanàna mintsy è!
  …,…,
  Avy eo izy nilaza hoe, Monsieur RAVALOMANANA Hoy izy tsy HOAVELANY frantay hody IZANY FA
  VAO MIALA AO AFRIKA ATSIMO DE VITA!!!
  nA KOA TONGA AO MADAGASIKARA, ZAY HONO NY MISSION NIREO MIARAMILA FRANTAY MAROBE AO MADAGASIKARA IZAO!!!

  Fantatry ny GIC-M (FRANCE INDRINDRA) HOY IZY fa raha vao tonga eo Madagasikara fotsiny Ra8, DIA tafaverina hoazy eo @ Fitondrana.
  Zahay hoy izy manana lay copien’ny sondage vita t@ Mme Lalao Ra8 nitety any Gasikara fa 63% hoy izy ny vokany.
  Fantatray hoy izy fa mbola Hitondra Ra8 raha tafody, na koa i Madamny aza!!

  Tsymaintsy nalana izy hoy izy ary nanaiky izany hoy izy RADIDY sy ZAFY!!!…???

  teo aho vo tsy nahateny sy nalaelo anareo mpitolona, sy ny milaza ho 3 mouvance ao @ Magro, ireo iraky zafy mikabary ao fona!!!
  Sy ianareo nanaiky ny hitolona ampilaminana,,
  Fa hay koa efa nahalala ireo mpitarika Zanaky dada an’izany rehetra izany!!!

  Mapalaelo isika.

  Enga anie hifoha ary hino ary tsy atahotra intsony ny tena ady hoavy isika fa raha tsy izany ho very ny taranaka sy ny harena, solika, volamena sy vatosoa, fasy mainty sns…

  Veloma daholo dia samia mieritreritra, ATSIKA GASY NY HARENANY GASIKARA,
  ISIKA NO NAPETRAK’ANDRIAMANITRA TETO FA TSY NY VAHINY ( INDRINDRA NY FRANTAY)

  NY TARANATSIKA NO TOKONY HIRAVORAVO SY HIADANA FA TSY NY KARANA SY NY VAHINY,SY IREO TARANAKY NY PADESM…
  MIJOROA RAHA LEHILAHY, MIJOROA RY VEHIVAVY MALAGASY, JEREO NY AMPITSO SY NY TARANAKA.

 3. Miala daholo amin’io fiaraha-mitanana io fa tsy mahavita fifidianana izany ireo fa rava hoazy io fitondrana io. Aza miray tsikomabakomba amin’ireo bobo sy gena miaraka amin’ny gasy andevony ireo.

 4. Amin’ny fandihan’ny maro mahay raha dia tsy hanjary io fifidianana io noho ny Antony maro izay tsy voafehin’ireo vainy mpanalanelana , izay mihevitra fa izay mahazo isam-bato betsaka no ho filohan’ny Firenena
  Voalohany aloha dia tsy hisy mpifaninana hahazo vato betsaka noho ny hala-bato
  Manaraka izay ,ny Malagasy dia mety hidongy tsy handray anjara amin’ny fifidianana
  Dia izao koa mety ho rava io fifidianana io nho ny Antony techniques : :
  –bulletin unique tsy voatonta ra-potoana
  –misy mpifidy 250 000 tsy mbola nahazo ny cartes d’identité nationale , izay ilaina amin’ny fisoratana anarana ho mpifidy
  –ny toetrandro izay hiditra amin’ny favaratra ( simba ny làlana …
  –hisy ve ny vola ent-manana ity fifidianana ao anatin’ny korontana ,ny tsy filamnana..?
  Iza ny Firenena hanaiky hiantoka fifidianana tsy hanjary io ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *