FJKM Imerikasinina : niombom-bavaka niaraka tamin’i Neny ny kandidà Dr Robinson sy ny kandidà Guy Ratsimoarivony

_MG_3288« Akinintsika amin’Andriamanitra ny firenentsika » hoy ny kandida Robinson Jean Louis tamin’ny faran’ny fotoam-pivavahana natokana ho fangataham-pitahiana ho an’ny filatsahany hofidiana. « Isika dia olona mino sy matahotra an’Andriamanitra » hoy izy « ary hiasa mafy hanavotana ny an’i Madagasikara». Ny fampianarana izay nentin’ny mpitandrina manko dia nifantoka indrindra tamin’ny Soratra Masina arak’izay voasoratra ao amin’ny Apokalipsy 3 ; 8 manao hoe : « Fantatro ny asanao, indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy ».  Nazavain’ny kandida fa ny dikan’ny avana,  anaran’ny antoko niaviany, dia faran’ny andro ratsy izany hoe  fiavian’ny andro tsara. « Antsiben’Andriamanitra io ho an’ny Malagasy » hoy izy « ka raha mbola mitohy ny finaivaivana ny anarany dia hilatsaka izany ». Ny fitsofan-drano ny dokotera Robinson dia nahitana taratra ny fitohizan’ny  fiombonana, nosantarin’ny avana sy ny ankolafy Ravalomanana, satria ankotr’ireo mpitondra fivavahana avy amin’ny fiangonana ao amin’ny FFKM dia nahitana solontena avy amin’ny fiangonana Jesosy Mamonjy ihany koa niara-nitso-drano azy tamin’ny mpitandrina tompon-toerana. Nambaran’ity farany fa « Andriamanitra irery no manana ny tondro zotra mahitsy ivoahan’i Madagasikara anaty krizy koa any aminy irery no tokony itodihana ». Voamariky ny rehetra fa tohina kely ary saika tsy nahaloa-peo mihitsy ny kandida Robinson Jean Louis raha namerina nisaotra ny filoha Ravalomanana noho ny fahatokisany azy sy ireo toro-hevitra isan-karazany. « Tena ilaina ireny noho ny traikefa eo am-pelatanany tamin’ny fifidianana izay nandreseny hatrany » hoy ny kandida. Tsy hadinon’ny kandida koa ny nankasitraka an’i Neny Lalao Ravalomanana izay mbola vonona hatrany manampy sy manohana azy amin’ny asa rehetra miandry azy. « Any amin’i Neny ny lakile » hoy i Robinson Jean Louis « koa ampian’ny Tompo isika hamoha ny varavarana ho an’ny Malagasy ».

16 réflexions sur « FJKM Imerikasinina : niombom-bavaka niaraka tamin’i Neny ny kandidà Dr Robinson sy ny kandidà Guy Ratsimoarivony »

 1. MITAHY ANTSIKA ANDRIAMANITRA…KOA ARIO NY TAHOTRAO !
  Nisy tokoa ny sakana , y faminganana , fandavana sy ny atsojay natao namonona ny hery sy ny finiavantsika ho vavombelona sy ho fiasana amin’ny fanompana ny Malagasy sy ny Firenena mba hiala amin’izao fahasahiranana sy fahoriana ianjady amin’ny Rehetra izao.
  Nefa indreto Isika mbola mino, mbpola velombolo , feno fanantenana hahomby ary vonona ny hiatrika ny Tolona ary sahy hiatrika ny fifaninana miseho ka hahazoantsika mifidy izay olona itantsika fa mendrika sy hahay mitantana ny Firenena sy ny Malagasy amin’ny fandrosoana sy ny fivoarana mikasika ny maha-olombelona Antsika .
  Ny fanolorana ny Docteur ROBINSON JEAN LOUIS NATAON4NY Filoha RAVALOMANANA MARC dia vokatry nyfamakafana lalina sy valin’ny vavaka nataontsika atrizao..Tendrin’ANDRIAMANITRA izao seho-javatra izao na tsy ekentsika..
  Aoka Isika hahay mamaky sy manaiky ny sitrapon’ANDRIAMANITRA….!
  Ny fangatahim-pitahiana ho an’ny dian’i Docteur ROBINSON JEANA LOUIS natao tao amin’ny Fiangonana FJKM ao IMERINKASININA dia mitory ny finiavan’ny Filoha RAVALOMANANA MIANAKVY mampiseho fa akaiky azy sy ankasitrahany i Docteur ROBINSON JEAN LOUIS MIANAKAVY

  NY TOMPO MAHAY NY ZAVATRA REHETRA ARY BE FITIAVANA ANIE HOMBA ANTSIKA LALANDAVA

 2. Tsy hoe tsy ekena ilay fivavahana fa ny hoe : »« Andriamanitra irery no manana ny tondro zotra mahitsy ivoahan’i Madagasikara anaty krizy koa any aminy irery no tokony itodihana » dia mbola i Ramalagasy tsy mandroso ihany. Andraso eo Paoly hamoaka an’i Madagasikara ao anaty krizy.
  Fa maninona ny salegy sy ny fivavahana mibahana toerana lehibe eto Madagasikara izay firenena mahantra indrindra eran-tany ary 40% tsy mahay mamaky teny sy manoratra.
  Handintsika ve ilay « filoham-pirenena 33 » ilay lalana nofidian’ny « ankolafy Rajoelina », ilay mpifaninana 50 lasa 40 dia avy eo 33 ? ilay krizy 5 taona… eny hoy aho Ramalagasy, Malagasy be fivoarana, tsara haingo tsara vatsy, tsara ankanjo tsara anarana…… indrisy aiza ny maha-Malagasy sahy mijoro toa an’ny Menalamba sy ny MDRM…

  Raha tsorina dia tena vahana @ ity fivavahana entina miatrika ny tolona ity aho…5 taona izao…

 3. Ny fahatongavan’ny mpifainana Guy Ratrimoarivony teo @ io fotoam-pivavahana io dia tena zava-dehibe. Hanaiky hisintona ny tenany ve izy hoan’ny mpifaninana JLR ?

 4. Fotoanan’ ny fampielezan- kevitra izao, koa inty misy teny azo entina hanentanana raha sitrak’ ireo mpikarakara:
   » AZA MIANTEHATRA AMIN’ NY ANDRY BOBOKA, NY HERY TSY MAHALEO NY FANAHY « 

 5. Salut elah Kintana
  Ny zavatra mba tsikaritro @’ity ingahy Robinson dia izy tsy dia be resaka.MAHAFINARITRA!!!
  Mankasitraka neny fa tena any aminao tokoa ny lakile a!izay ombanao hombanay Neny a!!
  izay alehanao halehanay, ianao no fitaratra koa mahaiza mamindra ry Neny Malala.
  Homba antsika mandrakariva Andriamanitra.

 6. Hay ve tonga ato indray koa ianao ê ? Efa sitrana ve ny fo ry ranavalona ô ?

  Izao vanin’andro izao no hilàna ny mpiaro ny ara-dalàna rehetra ê !

  Omen-tsika an’Ingahy Robinson ny fahatokisana satria izy hono dokotera ; enga anie ka hahay hitsabo ny vahoaka izy amin’ity raharaha mahamenatra ity, fa dia vilany maloto nisy ranon-dolana, ary tsy nosasàna na dia tamin’ny savony akory aza ity, no nandrahoana sakafo ho an’ny vahoaka malagasy !
  Dia tsy afa-manaotra fa dia tsy maintsy mihinana izany, satria teren’ny sasany !

  TSY MAINTSY 1er tour dia vita io, fa TSY MAHAZO MIANDRY 2e tour amin’ny desambra izany !!!!
  Tsy maintsy atao manara-penitra ny fanaovana fampielezan-kevitra ; ary ny miaramila tokony tsy anaovana fampanantenàna izany, fa tokony apetraka amin’ny toerana sahaza amin-dry zareo !

  FAMERENANA NY ARA-DALÀNA NO TANJONA !! NY MPANONGAM-PANJAKÀNA SY NY NAMANY REHETRA ANY AMIN’NY TOERANA TOKONY HISY AN-DRY ZAREO !!!

  INGAHY RAVALOMANANA TSY MAINTSY TAFAVERINA AN-TANINDRAZANY, ARY NY VAHOAKA NO HAMERIN’AZY FA TSY NY BE KABARY REHETRA ATRAMIN’IZAY !!!

  ENTÀNO NY VAHOAKA RY ZAREO ARY TOROY SY LAZAO AZY NY MARINA REHETRA, MBA TSY HO DISO LALANA INTSONY !!!!

  Tanisao daholo ry zareo izay tokony fanafody ho fanefitr’izany, fa dia tsy maintsy atao vonona ny kibon-tsika rehetra !!!!

 7. Ampitao mandritra ny fampielezan-kevitra fa RAHA TSY NANEKINGELINA NY FOZA ORANA REHETRA (RADOMELINA, HAZO MILAZA FA MAHAY FITONDRANA TSARA TANTANA NEFA MPANGALATRA SY MPANGORONA TANIN’OLONA ARY MIVAROTRA TANINDRAZANA, HERY RAVILAMBAVA IZAY NITSETSITRA NY VOLAM-BAHOAKA NANDRITRA NY 5 TAONA, NAMPAHATRAINY NY GASY MBA HILAZANY MANDRITRA NY PROPAGANDY FA IZY INDRAY NO HANAVOTRA AZY, CAMIL VITA NY AMINY VOKY BOIS DE ROSE SY IREO FOZA ORANA REHETRA. IREO NO FOTOTR’IZAO FAHANTRANA IZAO. TSARA TAIRINA NY VAHOAKA OE « MBOLA TE-HANOHY IZAY 5 TAONA FANGIRIFIRIANA IZAY VE? » ATAMBARO NY HERY KA ANDE HIFIDY NY VOATSO-DRANON’I DADA IZAY NANAOVANA ANTSOJAY » MAHEREZA ROBINSON. MIASA ANY AMBADIKA ANY IZAHAY IZAY TSY HO FANTATRAO MIHITSY FA MALAHELO NY TANINDRAZANAY.

 8. Ary i Dada kou ve efa lasa fozaorana fa tou mivadibadika @ fanampahan-kevitra e. Dia aleon’i Naika nipitsika fa lasa FOZA dada

 9. Miarahaba ny namana rehetra eto,

  Izao fotoanan´ny propagande izao ny famoahana ny archives aran-tsary sy soratra rehetra samia manaparitaka izay manana video sy soratra, amin´ny naton´ireo olona miosin-doto sy rá lasa kandida´ireo, tahakan-dry hajo, edgard, rolland ratsiraka, Monja roindefo, pierrot rajaonarivelo …….

  Aparitaho tahaka ny fampielezan-kevitra, mba tsy hanadino ny vahoaka malagasy hifidy sy mba tsy ho jamba voavidin´ireo olon-doza ireo.

 10. Ka anjarantsika izany ny manamafy ny fampielezan-kevitra amin’ny alalan’ireto fomba fiasa ireto (ny hafa raisina koa):

  A./ Fametrahana afisy misy ny sarin’i JL Robinson sy ny anarany ary lohateny sahala amin’ny hoe:Malagasy Sambatra – Madagasikara Mitraka.Ny toerana ametahana izany takilantsary izany dia:

  1. Isaky ny zoron-dalana ny tanan-dehibe.

  2. Isaky ny toerana fiandrasana fiaram-pitaterana amin’ireo renivohitra rehetra.

  3. Isaky ny toerana fiasana sy ny anjerimanontolo.

  4. Eo ampitan’ny fiangonana tsirairay avy ary ny toeram-pivavahana samihafa.

  5. Homena ny mpamily karaborosy miala eto an-tanà rehetra ka mizotra any amin’ny toerana samihafa.

  B./ Fampiasanna ny haino aman-jery izay azo ampelan-tanana.(Tokony ho azo ny RNM sy ny TVM)

  D./ Fitsidiham-paritany makotrokotroka manerana ny nosy.Mitondra T-SHIRT sy CASQUETTE raha azo atao ary saina kely ho zaraina.

  E./ Any amin’ireo tanàna tsy voatsidika dia manofa fiara miaraka amin’ny fampielezam-peo manainga ny olona hifidy an’i JL Robinson.Manodidina ny tanàna no hanaovana izany.

  F./ Asiana ady hevitra eto amin’ny forum samihafa momba izay hita fa tsy mety, ny salan’isa azo isaky ny roa andro ary ny vahaolana azo omena amin’izay lesoka rehetra.Asiana dokam-pidy koa eto amin’ny tranonkala.

  Eto ihany KM ô!

 11. Ampianoro hira kely ny zaza Ratsimilaho â!!

  Au clair de la lune
  les potes de pierrot
  D’où proviennent ces tunes
  Sources de tous nos maux
  La République est morte
  Le peuple n’a plus qu’un voeu
  Que crustacés et cloportes
  Soient tous jugés par Dieu !

 12. Miarahaba antsika mianakavy @ anaran’ny Tompo. Moa ve ny Dr Jean Louis RABINSON zanaky ny Fjkm? misaotra Tompoko.

 13. Malagasy mivavaka amin’ny fo madio izy, dia efa ampy ho an’ny vahoaka malagasy ê !

  Dia inona koa no mbola tianareo ho fantarina ? Mampiasa rano sa taratasy ?

  http://www.emissionreplay.fr/programme/23/m6/capital.html

  Investir, ou l’acquisition d’un bien immobilier d’une valeur de 400 000 euros permet d’avoir une carte de résident (ou la nationalité mauricienne si besoin est ??) !
  La création d’une société (bidon ?) et l’ouverture d’un compte permettent de dissimuler LEGALEMENT ET SÛREMENT tous « flux d’argent », que ces derniers soient propres ou sales !

  Les fréquents déplacement du PT à l’Île Maurice, suscitent bien d’interrogations.

 14. Ndao hangataka @ Andriamanitra mba hanome Hery ny Dr Jean Louis ROBINSON ary hampandresy azy @ 2éme tour. Misaotra tompoko

 15. Aiza koa no hisy fiangonana miangatra tahaka izao raha tsy FJKM, samy kandida izao no tonga eo dia i J Robinson ihany no notsofina rano, amin’izay koa ny toriteny dia toriteny fanindraindrana (propagandy), matahora an’Andriamanitra e, olom-boahosotra ve dia hanao izao, mahatonga fitsaratsarana foana ny fiangonana FJKM, sady manimba mihitsy, inoako mihitsy fa nisy réunion talohan’ny fotoana tany ambadimbadika tany dia efa voabotsina ramatoa mpitandrina hoe izao atao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *