Kandida Dr Robison Jean Louis : Ny toky omeko anareo voalohany dia tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana

P1410819Raha niteny tao Ambatondrazaka , sy tao Imerintsiatosika  ny filoha Ravalomanana hoy ny kandidà Dr Robinson nandritra ny fihaonany tamin’ny vahoaka tao amin’ny kianjan’ny Tsarasaotra ntsirabe ny Sabotsy 21 Septambra 2013 dia nanamafy izy fa manandanja ity fifidianana ity. Tonga mifidy hoy izy satria voalohany dia tsy matahotra fifidianana ny movansy Ravalomanana, ny antoko Avana, syizya miaraka amin’ny movansy Ravalomanana. Hoy i Dada hoe tsymaintsy mifidy isika satria eo no fomba ialana amin’ny krizy mangitsokitsoka izay manjo antsika amin’izao fotoana izao. Zavatratelo hoy ny kandida Dr Robison no lazaiko aminareo, voalohany indrindra dia ny fianarana, mahatratra 6hetsy hatramin’ny volana Janoary no mankaty no  nijanona tsy nianatra ny isan’ ny zanaka malagasy. Ny fitsaboana tsy zarizary, ny hopitaly manaram-penitra tsy mandeha ka hampandehantsika izany. Ny fandriampahalemana izay mandry andriran’antsy ny vahoaka, marary ny vahoaka kanefa izy ireo no andrianina. Izay no nahatonfa ny antoko Avana , ny vahoaka aloha. Ny fanomezan-toky voalohany ataoko hoy ny kandia Dr Robison dia tsy maintsy mody  I Dada, ny faharoa dia sitranintsika I Madagasikara. Miditra an-tsekoly ny mpianatra rehetra ka tsy mandoa ekolazy ny mpianatra eny amin’ny mabaratonga voalohany. Ny fitsaboana maimaim-poana ho an’ny olona sahirana, ny fandriampahalemana dia iarahantsika amin’ireo miaramilantsika rehetra. Ho sitranintsika ny fery hoy izy sao lasa cancer. Ny zavatra tena ataontsika eto hoy izy dia hanala an’I Madagasikara amin’ny krizy, ka atao amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra izany. Ankoatra izay dia tamin’io fotoana io ihany koa no nanaovan’ny kandidà Dr Robison fanazavana tamin’ny vahoaka ny mahakasika ny bileta tokana.

 Nahazo tso-dranon’ny ray amandreny

Nandritra ity fihaonan’ny kandida Dr Robison tamin’ny vahoaka tao Antsirabe ity no nitondran’ny  ray amandreny tao an-toerana tso-drano ny kandidà Dr Robison.

Ho tong any fifidianana amin’ny volana Okotobra hoy ilay ray amandreny nitso-drano, koa noho izany dia mahaleova mahalasana ka matokisa an’Andriamanitra fa ho lany tanteraka ianao. Mivavaka ho anao izahay, enga anie ka ho salama tsy harofy ianao ka hahatanteraka antsakany sy andavany ny programana ataonao.

 

7 réflexions sur « Kandida Dr Robison Jean Louis : Ny toky omeko anareo voalohany dia tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana »

 1. Raha tsy lany ianao Atoa Robinson ,any @ fomba aradrariny na @ fomba alatra hataon ny foza dia ahoana ny momba ny Fampodina an Atoa Ravalomanana.

 2. Tsara hoa fanatara ny fifanarahana raha nanaiky hanoahana anao ny mouvansy Ravalomanana dia araka ny fomba politika dia tokony hisy tambiny izany .

 3. Satria manao propagandy ny Mouvansy Ravalomanana ,dia tokony tsy hikosomena maso hitsikera ny zavadratsy vitan ny ny Foza -Fat nanomboga janvier 2009 ka atramin izao,
  ary adidiny ireo association ao anaty mouvansy koa izany .

 4. La Justice serait au fait un vain mot
  Si très peu de nous l’appliquait
  La Démocratie dissiperait les maux
  Si on savait ce que cela impliquait

  La Justice comprend aussi la légalité
  Si celle-ci représente dûment la loi
  La Démocratie inclut d’abord l’équité
  Si celle-ci constitue bien notre voix

  La Justice commence par l’estime
  Car celle-ci serait un investissement
  La Démocratie réparera les abîmes
  Car celles-ci seraient l’effondrement

  La Justice est un fruit de la raison
  Si celle-ci émane de certaines valeurs
  La Démocratie se mettra au diapason
  Si nous connaissons le vrai bonheur

  La Justice pourra s’inspirer de notre foi
  Si elle agit intrinsèquement sur l’Humanité
  La Démocratie devra être la seule voie
  Si celle-ci exprime vraiment la solidarité

 5. Mandritra ny propagandy dia tokony ho fantatry ny olona fa NY FOZA ORANA NO FOTOTR’IZAO FAHORIANA LALIM-PAKA IZAO. AMPAHAFANTARO FA VOKATR’IZANY VAHOAKA ANATAMPITRISANY MATORY ANY ANTSAHA NOHO NY ASAN-DAZHALO, TSY MIHINAN-KANINA AFA-TSY INDROA NA INDRAY ISAN’ANDRO, EFA VOALAZA MOA NY ZAZA TSY MAIANATRA, SEKOLY FIRY MIKATONA, CSB FIRY NO TSYMIASA, LALANA FIRY KM NO SIMBA,… AMPAHAFANTARO NY VAHOAKA IZANY FA TAO ANATIN’NY EF-TAONA. MANATANENA ANTSIKA HAMONGOTRA NY FOZA ORANA REHETRA. HAJO, HERY RAJAOMAMPIANINA, CAMILLE, EDGARD, PIERROT…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *