Kandidà Robinson Jean Louis : « Dada mody no tanjona »

MyDago.com-dr robinson et mouvansy Ra8 (11)« Faly aho, tena faly aho » io no teny voalohany navoakan’ny kandidà Robinson Jean Louis raha nitafa tamin’ny mpanao gazety izy tamin’ity androany ity tetsy amin’ny hotely Colbert. Nalainy tamin’ny fomba fitenin’ny filoha Ravalomanana izany. Misaotra an’i Dada sy i Neny aho nanome fitokisana ahy tamin’ny fanohanana ahy amin’izao fifidianana izao hoy izy. Rehefa mandresy aho dia mandresy isika, mandresy ianareo, mandresy ny zanak’i Dada koa tsy maintsy ataontsika ny hahazahoana ny fandresena hoy hatrany ny tenany.

Manoloana ny fisalasalana amin’ireo mpanaradia ny filoha Ravalomanana ny amin’ny fanohanana azy dia mazava ny teniny : « manome toky  anareo mpitolona etsy amin’ny Magro sy ireo mpomba ny filoha Ravalomanana aho fa tsy maintsy tafody eto an-tanindrazana ny filoha Ravalomanana ary alohan’ny fifidianana no tanjontsika hoy izy. Io fampodiana ny filoha io no fihavanam-pirenena eto Madagasikara, ampy izay ny adilahy politika fa andao isika hanarina ny firenena hoy  ny kandidà-n’ny Ankolafy Ravalomanana.

eftrqsttsdfsgsgds

33 réflexions sur « Kandidà Robinson Jean Louis : « Dada mody no tanjona » »

 1. RATSIRAKA SY NY HELKA BEVAVA VITANY TAMIN’NY MALAGASY : FANONGAM-PANJAKANA , FANAPOTEHANA NY FIRENENA , FAMPIJALIANA NY VAHOAKA !
  MIFANDRAY TENDRO NY FANONGANAM-PANJAKANA SY ITY FFIFIDIANANA AMBOLETRA ITY !
  DIA NAHOANA NO TSY AHITANA IZANY ?

  Mahagaga ny fanehoana fisalasalana , teny tsy lao-body tsy sahy milaza ny tsy fankasitrahan’ireny olona ireny ny safidib=n’ny Filoha RAVALOMANANA MARC mikasika ny fanendreny an’i Dr ROBINSON JEAN LOUIS ho candidat-n’ny Mouvance RAVALOMANANA MARC amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny firenena…
  Eo anqlohan’ireo fepetra , sakana novolavolain’ny SADC sy ny mpanelanelana notendreny ary koa noho iireo firaisany amin’ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo mikasika ny fitrandrhana ny gaz sy ny pétrole misy ao amin »ny Cana de Mozambique..
  Madagaskara mabtsy dia manana tombotsoa amin’nyfisian’ireo harena ireo..Koa ny fametrahana mpitondra tsy mahafehy ny olana maro haterak’izany dia manamora ny asa ratsin’ireto tariky ry chissano..
  Izany no antony nanavan’izy ireo tery vay mata ny fanaovana iofifidiana tsy mitombona eu anatrehan’ny lalna misy..
  Ny resaka nifanaovan ‘ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ireo mpitondr ny SADC ,ny TROIKA dia nato nanazavana ny fanarahan-dalàna nataon’i chissano ,sy nytsy firahrahany ny fametrahana ny tondrzotra izay najary nitanila any amin’ireo nanogam-panjakana,,iza nobaikn’n frantsay ary notarindRatsiraka ,araka nyfiejeny ( aveu) nataony tao amin’ny TV..
  NANGATAHIN’NY FRANTSAY IZY HANONGANA NY FILOHA RAVAMANANA MARC,,
  NY MAHAGAGA SY MAHAZENDANA DIA NAHOANA IZY NO NANAIKY ARY NANONGANA FILOHA NAPETRAKY NY VAHOAKA TAMN’NY ALAN’NY FIFIDIANANA MADIO SY DEMOCRATIQUE ?
  NY FIEKENY FA ANISAN’NY NANONGANA NY FITONDRANA IZY DIA TOA MISY FIREHREHANA , HAFALIANA NAHAVITA IZANY :
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TSYTAFODY ANTANINDRAZANA ,ARY RATSIRAKA DIA ANISAN’NY OLON’NY FRANTSAY MANARA – MASO NY HTSUIY NY MOUVANCE RAVALOMANANA MARC
  NY VAHOAKA VERY ADA ,TSY MANAN-KOHANINAMAHAFALY AN-DRATSIRAK IZANY ,SATRIA IZAY NY VALI-KITSAKA TAMIN’NY NIFIDIANANA AN-DRATSIRAKA TAIN’NY 16 CECEMBRE 2001 IZAY NAHARESY AZY DIA NY FIHODINANA VOALOHANY..
  KOA TSY MAINTSY MAIO ISIKA ..MAHAVITA RATSY NY FRANTSAY FA MISY KOA MALAGASY MAHAVITA MINA TAY RAHA ANGATAHAN’NY FRANTSAY HIHINANA IZANY..

  DINIHO TSARA FA AZA MITSIKERA IREO NIASA SY NZRATSIRAKA SY ASA RATSINY FANONGAM-PANJAKNA , FANAPOTEHANA NY FIRENENA , FAMPIJALIANA NY VAHOAKA !
  Mahagaga ny fanehoana fisalasalana , teny tsy lao-body tsy sahy milaza ny tsy fankasitrahan’ireny olona ireny ny safidib=n’ny Filoha RAVALOMANANA MARC mikasika ny fanendreny an’i Dr ROBINSON JEAN LOUIS ho candidat-n’ny Mouvance RAVALOMANANA MARC amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny firenena…
  Eo anlohan’ireo fepetra , sakana novolavolain’ny SADC sy ny mpanelanelana notendreny ary koa noho iireo firaisany amin’ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo mikasika ny fitrandrhana ny gaz sy ny pétrole misy ao amin »ny Cana de Mozambique..
  Madagaskara mabtsy dia manana tombotsoa amin’nyfisian’ireo harena ireo..Koa ny fametrahana mpitondra tsy mahafehy ny olana maro haterak’izany dia manamora ny asa ratsin’ireto tariky ry chissano..
  Izany no antony nanavan’izy ireo tery vay mata ny fanaovana iofifidiana tsy mitombona eu anatrehan’ny lalna misy..
  Ny resaka nifanaovan ‘ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ireo mpitondr ny SADC ,ny TROIKA dia nato nanazavana ny fanarahan-dalàna nataon’i chissano ,sy nytsy firahrahany ny fametrahana ny tondrzotra izay najary nitanila any amin’ireo nanogam-panjakana,,iza nobaikn’n frantsay ary notarindRatsiraka ,araka nyfiejeny ( aveu) nataony tao amin’ny TV..
  NANGATAHIN’NY FRANTSAY IZY HANONGANA NY FILOHA RAVAMANANA MARC,,
  NY MAHAGAGA SY MAHAZENDANA DIA NAHOANA IZY NO NANAIKY ARY NANONGANA FILOHA NAPETRAKY NY VAHOAKA TAMN’NY ALAN’NY FIFIDIANANA MADIO SY DEMOCRATIQUE ?
  NY FIEKENY FA ANISAN’NY NANONGANA NY FITONDRANA IZY DIA TOA MISY FIREHREHANA , HAFALIANA NAHAVITA IZANY :
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TSYTAFODY ANTANINDRAZANA ,ARY RATSIRAKA DIA ANISAN’NY OLON’NY FRANTSAY MANARA – MASO NY HTSUIY NY MOUVANCE RAVALOMANANA MARC
  NY VAHOAKA VERY ADA ,TSY MANAN-KOHANINAMAHAFALY AN-DRATSIRAK IZANY ,SATRIA IZAY NY VALI-KITSAKA TAMIN’NY NIFIDIANANA AN-DRATSIRAKA TAIN’NY 16 CECEMBRE 2001 IZAY NAHARESY AZY DIA NY FIHODINANA VOALOHANY..
  KOA TSY MAINTSY MAIO ISIKA ..MAHAVITA RATSY NY FRANTSAY FA MISY KOA MALAGASY MAHAVITA MINA TAY RAHA ANGATAHAN’NY FRANTSAY HIHINANA IZANY..
  NANAO ZAY AZON’IZY IREO NATAO..!

 2. Miaiky anareo mihitsy aloha izaho raha ivadibadi-kevitra eh… Voalohany aloha hoe « Dada mody no tanjona.. »manaraka hoe « aza manantena fifidianana…. » Manaraka hoe « ny dahalo no anakatona ny biraom-pifidianana…. »sns…. nefa izao indray dia hoe anohana an’Atoa Robinson… Izany ve no antenaina hitondra an’ity firenena ity??? Sa io no fika farany ahafahana mampody an’i r8?? hihihi… Mahereza foana eh…

 3. Kofehy manara-panjaitra mihitsy ny vahoaka sasany fa Ataon’ny sasany hoe makatsy dia manao « OUEH!!!! » avy eo ndray avadiny makary dia mbola « OUEH ihany… », Araho foana izay itondrany fa tsy mba hisy fizarana vary iray kapoaka maimaim-poana ihany ve any aoriana any eh…

 4. Jean-Louis Robinson : Pour le retour de Marc Ravalomanana avant le premier tour
  Soumis par admin le lun, 16/09/2013 – 08:00

  NOTSOHAIANA TAO @ MIDI MADAGASIKARA FIRIRIRY MOA IANAREO NO NIANTSO AN IO TENY @ MAGRO ARY IMPIRY IMPIRY , in arivony raha kely .TOA MPANDREBIREBY VAHOAKA IANAREO !!

  HATAOKO FA RAHA TSY TANTAERAKA IO DIA TSY HIFIDY NY MALAGASY NA ROBINSON NA OLONKAFA.

 5. efa ela no fandrebirebena ny vahoaka malagasy fotsiny ity kirizy ity.

  tadidio tsara fa voatery i Ra8 miteny io toromarika io satria te hiverina an-tanindrazana ?
  fa raha ny tena marina dia tsy mila mandany andro mandeha hifidy izany.

 6. Impiry marina moa ianao ry dada no hoe : hody nefa hampiesoin’ny SADC foana dia mbola hino ve ianao fa hampodiany : ity ny teny ho lazainy aminao : efa nanohina kandidà ihany ianao koa inona no mahamaika anao hody fa rehefa vita ny fifidianana mody ianao ok=oui mésé

 7. AVERIKO INDRAY !
  IO FANAPAHAN-KEVITRY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC – NY FANOHANANA NY CANDIDATURE-N’NY cR ROBINSON JEAN LOUIS IO-NO ANY FOMBA HANDRAUSANTSIKA ANDRIKITRA SY ADIDY EO AMIN’NY ADY VOHIZIN’NY FRANTSAY HAFAHANY MANJANAKA ANTSIKA MORAMORA !
  ASEHOY NY HERINTSIKA…

  MITANDREMA TSARA ISIKA FA MALAGASY TOA AN-DRATSIRAKA DIDIER NO FAHAVALO NY FIRENENA IZAY TSY MIAFINA FA MIARAKA AMIN’NY FRANTSAY HANDETIKA ANTSIKA LALIN-DALINA KOKOA HO ANY
  KIZON’NY FAHORIANA ! LOLO- PO MIZINA ?MAINTSY BE NO MANOSIKA IO AMBODIA MITAFY HODI6JANAK’ONDRY IO ! MITANDREMA MAFY E !
  Aoka handinika tsara sy hamakafka tsara io fanapahan-kevitry ny Filoha RAVALMANANA MARC ,izay mahafantatra tsara ny zava-nisy , ny antony nanaovan-dRATSIRAKA NY FANONGANAM -PANJAKANA NOBAIKON ‘NY FRANTSAY..
  Ary ny kiry biby asehon’ ny frantsay mikasika ny fanakanana ny « fianakaviana RAVALOMANANA MARC « TSY HIKASIKA IZAY FIKASANY HANASOA NY TANINDRAZANY..
  INONA NO ANTONY ? NY FITADIAVANA HANDROBA NY HARENTSIKA !
  RATSIRAKA DIA NANAO HELOKA BEVAVA RAHA NANAIKY HANONGANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NIARAKA TAMIN4NY FRANTSAY / FANONGAM-PANJAKNA , FANAPOTEHANA NY FIRENENA , FAMPIJALIANA NY VAHOAKA ARY NY FIVARONTANY NY FRENENA SY NY HARENANY AMIN4NY FRANTSAY !
  Mahagaga ny fanehoana fisalasalana , teny tsy lao-body tsy sahy milaza ny tsy fankasitrahan’ireny olona ireny ny safidin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC mikasika ny fanendreny an’i Dr ROBINSON JEAN LOUIS ho candidat-n’ny Mouvance RAVALOMANANA MARC amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny firenena…
  Eo anolo’ireo fepetra , sakana novolavolain’ny SADC sy ny mpanelanelana notendreny ary koa noho iireo firaisany amin’ireo mpiray tsikombakomba amin’izy ireo mikasika ny fitrandrhana ny gaz sy ny pétrole misy ao amin »ny Canalde Mozambique..
  Madagaskara mantsy dia manana tombotsoa amin’nyfisian’ireo harena ireo..Koa ny fametrahana mpitondra tsy mahafehy ny olana maro haterak’izany dia manamora ny asa ratsin’ireto tariky ry chissano..
  Izany no antony nanavan’izy ireo tery vay mata ny fanaovana iofifidiana tsy mitombona eu anatrehan’ny lalna misy..
  Ny resaka nifanaovan ‘ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ireo mpitondra ny SADC ,ny TROIKA dia nato nanazavana ny fanarahan-dalàna nataon’i chissano ,sy nytsy firahrahany ny fametrahana ny tondrzotra izay najary nitanila any amin’ireo nanogam-panjakana,,iza nobaikn’n frantsay ary notarindRatsiraka ,araka nyfiejeny ( aveu) nataony tao amin’ny TV..
  NANGATAHIN’NY FRANTSAY IZY HANONGANA NY FILOHA RAVAMANANA MARC,,
  NY MAHAGAGA SY MAHAZENDANA DIA NAHOANA IZY NO NANAIKY ARY NANONGANA NY FILOHA NAPETRAKY NY VAHOAKA TAMN’NY ALAN’NY FIFIDIANANA MADIO SY DEMOCRATIQUE ?
  NY FIEKENY FA ANISAN’NY NANONGANA NY FITONDRANA IZY DIA TOA MISY FIREHREHANA , HAFALIANA SY SEKOSEKO NAHAVITA IZANY :
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TSY TAFODY ANTANINDRAZANA ,ARY RATSIRAKA DIA ANISAN’NY OLON’NY FRANTSAY MANARA – MASO NY FIHETSIKY NY MOUVANCE RAVALOMANANA MARC SY NY MALAGASY MANOHANA NY POLITIKA NARAHAN4NY FILOHA RAVALOMANANA MARC.
  NY VAHOAKA VERY ASA ,TSY MANAN-KOHANINAMAHAFALY AN-DRATSIRAK IZANY ,SATRIA IZAY HO NY VALI-KITSAKA ? VALY FATY TAMIN’NY TSY NIFIDIANANA AN-DRATSIRAKA TAMIN’NY 16 CECEMBRE 2001 IZAY NAHARESY AZY DIA NY FIHODINANA VOALOHANY..
  KOA TSY MAINTSY MAIIO ISIKA ..MAHAVITA RATSY NY FRANTSAY HO AN’NY TOMBOTSOAN’NY FRANTSAY FA MISY KOA MALAGASY MAHAVITA IHINANA TAY REHEFA ANGATAHAN’NY FRANTSAY HIHINANA IZANY..ARY MIADY AMIN4NY MALAGASY MBA HAFAHAN4NY FRANTSAY MAKA MORAMORA NY HARENTSIKA….
  KOA ARAHO TSARA NY TORO6HEVITRA SY NY PAIK’ADY ATOLOTRO NY FILOHA RAVALOMANANA ANTSIKA MBA HANAKANANA IO ASA RATSY ANOMEZAN-6DRATSIRAKA TANANA NY FRANTSAY !
  TSY TAHOTRA TSY NENATRA !

 8. Mba iza moa ianareo tsy sasatry ny manaratsy ,maneso sy miseho ho tena kalaza amn’ny fahalalana izay sain’ny Vahoaka ,sy tsy resy lahatra ? Satria ve tsy fantatra , tsy hay na iza ianareo na iza noo asahianareo miteny toa ireny fiteninareo irny ?
  tsy kilaolao ny Fiainam-pirenena ary tsy azo heverina ho tamboho , na ambony vavhady itony serasera itony ka hahazoany manao na miteny teny tsy voahevitra ho anareo telo na efatra manao sarintsarina adi-hevitra sy lasa lavitraary tsy mitondra na inona na inona ho an’ny Tolona ,raha mpitolona ho an’ny fiandraianan’ny firenena ianareo !

 9. Même avec la liberté d’expression , il existe des gens qui ne s’offusquent pas d’oser maltraiter la liberté de s’exprimer !

  Des annonces catastrophiques tenues quelques jours après l’annonce du choix du Président RAVALOMANANA MARC de la solution qui permet à la Mouvance RAVALOMANANA MARC de participer aux débats électoraux et de
  montrer à Tous que le Président RAVALOMANANA MARC a encore des atouts dans son jeu..
  Après tout ,tout le monde ne parle que d’élections , de quelle élection ?
  Cette élection dont tout le monde en parle a-t-elle une petite chance d’avoir lieu au jour et à l’heure dits ?
  Ne serait-ce que les éléments techniques -support des opérations électorales seraient-ils prêts pour servir ou sauer le peu de
  « sérieux » de cette mascarade « , de cette encore une fois cette entourloupe ?
  Dès lors ces propos catastrophiques ne seront que des rancoeurs n’ayant pas pu ^tre digérées..
  Oui ,l’électoral TRES FAVORABLE AU COUPLE RAVALOMANANA MARC coîncide avec la réalité psyclogique et socilogique du Pays, à l’état de grandeur de l’espérance des Malgaches de sortir de cette crise artificielle avec la politique générale du
  Président RAVALOMANANA MARC à laquelle
  les MALGACHES ONT TOUJOURS CONFIANCE !
  Tandremony Teny tsy ambina !

  [Répondre]

 10. Terena anie i dada8 hanohana olona iray
  ndrao ambany dia ambany ny taux de participation @ éléction
  ka ouainina eo ny GIC ê!

  Fanerena avy @ françafrique io
  mba hahomby ny tetika – manaiky ny baiko ny antoko Ra8
  dia tsy misy tomika ==> légitimer le coup d’état de 2009!!

  MILA MIVERINA ALOHA I DADA
  vao hino sy hanaraka izatsy na zaroa ny ankabeazan’ny olom-pirenena malagasy!!!

 11. Ny fianan’ny olona any ambanivohitra na @ faritra na tany lavitr’Andriana,
  fa vao nisy havana tonga naka vacances teto avy any @ faritra Sava

  dia ny omaly tsy miova
  tsisy taratry ny olona afatsy ireo halatra bois-de-rose efa eny an-tanan’ny ngezalahy misoka any anaty ala rehetra any

  TALANJONA IZY IREO mahita ny zavatra iainana eto Iarivo:
  circulation anarchie
  qualité délabrée des routes
  odeur nauséabonde émanant de plusieurs facteurs
  chacun est reponsable de sa propre SECURITE physique
  exetra exetra …

  _____

  hande hamonjy magro izahay isaky ny Sabotsy
  fa ataovy mipoaka ny taki-bilany

   » manitsaka ny tanindrazana atsy ho atsy ny tongotr’I DADA  »

  fa sanatria tsy tohofana basy ny vavany
  hilaza hanery ny vahoaka

 12. Na inona na inona re rey olona, dia aoka aloha ny fanomezan-tsiny fa aleo manaraka izay lazain’i Dada isika satria tsy tsara raha mbola olona tao amin’ny FAT ireo no ho mbola voafidy eo –
  Mangidy loatra anie izao mahazo ny vahoaka malagasy izao é ! Aza entin’ny fo re isika fa tsy maintsy mba misaina satria izao no efa mahazo, baikon’ny vahiny izao satria tsy mahay mifanaraka –

  Fotoana izao handraisana adidy – fidintsika i Dr Jean Louis Robinson miaraka daholo dia ho resy eo ny FAT raha tahiny ka mifanaraka daholo isika fa tsy ampiseho tarehy ratsy eo ary indrindra koa entina izany eo anatrehan’Andriamanitra.

 13. Efa-taona maninjitra nitady mangirana sy nitolona hamerenana ny aradalàna sy fahaleovan-tena ARA-TOEKARENA ho an’ny malagasy. Kivy aho ankehitriny fa tsy olona nanao ny ainy tsisy vidiny t@ izany ady izany tety @ Magro no asaina fidiko.

  Saingy atopiko lavitra mivoaka ny fefin’ny magro ny fijeriko dia mahita fa io no làlan-tokana hany hahatongavako @ faniriako.

  Nalaliniko avokoa ny safidy hafa rehetra fa toa samy mitondra any @ fahalevonana manoloana ny orita goavambe mamihina ny harem-pireneko.

  Mahafantatra vaovao betsaka sy secret d’Etat maro noho izaho ra8, ka dia akomboko ny vavako te hanohitra ny safidiny, fa sokafako kosa ny saiko hiara-mitolona aminy handresy ny orita be, ary hanaraka ny baikom-pifidianana omeny aho ho fitsinjovako ny taranako hiaina malalaka @ tanin’ny Madagsikara madio, manan-karena ary tsara tantana.

 14. Les seules richesses des gouvernants doivent être la justice et l’équité.
  Les meilleures richesses de JL Robinson doivent être la nourrice et le laitier.
  Les premières richesses du peuple Malgache doivent être l’institutrice et le retraité.
  Les vraies richesses de Madagascar doivent être sa tutrice et sa diversité.
  Les immenses richesses de l’Humanité doivent être son éducatrice et la solidarité.

 15. Raha amiko tsy mila mandeha mifidy akory isika! ary izaho aloha dia tsy hifidy rehefa tsy nilatsaka i neny eh! izay ihany! Tsy tokony mihintsy i dada nanohana olona izany fa rehefa tsy ao i neny dia mijanona amin’izao fotsiny! tsy maintsy tafody foana ianao fa mba tokony ho faizina ihany koa ireo nampitondra faisana ny firenena eh! ny vahaolana dia tsy mandeha mifidy !

 16. be dia be ny hevitra miposaka sy mifanipaka eto ka lasa mamapatahotra satria ny fotokevitra iharana ijoroana eto dia :

  « TSY MANAIKY NY MPIVAROTRA TANINDRAZANA HANJAKAZAKA ETO ARY FITADIAVANA IZAY AHAVANONA AN’iMADAGASIKARA »

  Ny mpitarika iaraha manaiky eto dia « RAVALOMANANA Marc ».

  Mety tsy mahafa-po antsika ny sary misy fa raha hanohy ny tolona dia tokana ihany ry reto an: ARAHO NY TORO-MARIKA », fa tsy hoe ny sasany milaza hoe ndao hifidy , ny sasany iteny hoe « tsitako intsony izay ilana fifidianana fa ef resy »

  Raha firehinkevitra RAVALOMANANA ianao dia tsy mipetraka intsony ny fanontaniana hoe « ifidy ve sa tsia » fa na mifidy sy mampandrisika hifidy an’i Dr ROBINSON na miova filamatra dia miova firehankevitra

  Aoka isika izay eto izany itandrina fa misy koa ny mpanakivy.. Mitohy ny tolona na dia sarotra aza. tsrovy koa fa marobe ny olona na dia tsy miteny sy tsy hita eto aza dia vonona hifidy izay tendrendravalomanana, tsy hoe noho ny fitiavana an Dravalomanana na fitiavana an’i Dr Robinson fa satria Ravalomanana hatreto no olona fantatra fa sahy ary afaka mijoro eo anoloan’ireo vahiny te hanao zy tiany amintsika..

  MBA MISAINA RY GASY OOOO!

 17. Ho an ‘ RAHARIMALALA’

  1- Mahavita mi forcer an CES ary ve ianao na isika hampiditra an ‘i neny ho candidat?
  2- Ho faizinao ahoana moa ireo nampitondra faisana ny firenena ireo? 4 taona ireo izay tiany vitany. tsy ho fay ireo fa voa maika hatanjaka raha mbola mijanona eo fa ny vaohoaka zay efa mandady no ahonena..

  AZA ENTIMPO FA ARAHO NY TORIMARIKA FA MIASA MIARAKA NO FAHOMBIAZANA E

 18. RESAK E! ao @MIDI MADAGASCAR:

  A La Une
  Election présidentielle : Division entre mari et femme, oncle et neveu, frère et soeur

 19. Ekena ny fisavorovoroantsika. Ary tena tsy misy hifanomezantsiny izany fa ny isavorovoroan-kilatoana ary ny tanety lava misy hisainana. Midera ny Solombavam-bahoaka Zafilahy Stanislas aho raha nampiseho tsy fitovian-kevitra t@ Filoha Ravalomanana izy kanefa niaiky koa fa tsy nahavita ny iraka 10% nanirahana azy miaraka amintsika vahoaka mpomban’ny ara-dalana. Firifiry amintsika milaza fa mila ny Fha Ravalomanana moa no tonga maneho hery eny Magros na vahoaka izany na ny manampahefana? Nitaona, niandry antsika ny Fha Ravalomanana nadritra izay 5 taona izay eny fa na dia mba hoe ho avy eny @ Magros fotsiny aza kanefa eso aza no ataon’ny sasany amintsika ihany. Nandritra izay 3 niaraha-nitantana izay dia fantaro fa vao t@ ity taona ity anie vao mba tena nadeha nitety faritra nihaona t@ mpitolona ifotony izany mpisoron’ny Ankolafy Ravalomanana izany e. Koa ankehitriny aza avela hiasa irery intsony manao ny 100% ny asa ny Fh

 20. Ekena ny fisavorovoroantsika. Ary tena tsy misy hifanomezantsiny izany fa ny isavorovoroan-kilatoana ary ny tanety lava misy hisainana. Midera ny Solombavam-bahoaka Zafilahy Stanislas aho raha nampiseho tsy fitovian-kevitra t@ Filoha Ravalomanana izy kanefa niaiky koa fa tsy nahavita ny iraka 10% nanirahana azy miaraka amintsika vahoaka mpomban’ny ara-dalana. Firifiry amintsika milaza fa mila ny Fha Ravalomanana moa no tonga maneho hery eny Magros na vahoaka izany na ny manampahefana? Nitaona, niandry antsika ny Fha Ravalomanana nandritry izay 5 taona izay eny fa na dia mba hoe ho avy eny @ Magros fotsiny aza kanefa eso aza no ataon’ny sasany amintsika ihany. Nandritra izay 3 niaraha-nitantana izay dia fantaro fa vao t@ ity taona ity anie vao mba tena nadeha nitety faritra nihaona t@ mpitolona ifotony izany mpisoron’ny Ankolafy Ravalomanana izany e. Koa ankehitriny aza avela hiasa irery intsony manao ny 100% ny asa ny Fha Ravalomanana fa andao hiara-hitaky ny fahatongavany eto an-tanindrazana aloha’ny fampielezan-kevitra ka hanotrtona azy @ fampielezan-kevitra fifidianana filoha sy solombavam-bahoaka. Ary rehefa tsy eto arak’io fotoana io izy dia tsy hanisy dikany io fifidianana io isika. Manantena aho fa ireny seho-kevitra nataon-dRtoa Naika Eliane ireny dia tena fanehoana mivantana ny ao @tsika tsirairay avy. Misaotra azy isika. Ny tanety lava anefa misy isaina ka mino aho Rtoa Loholona fa mbola misy ny fifampiresahanao @ Fha Ravalomanana mamaha ny tsy fitovian-kevitra ary aza avela ho very maina ny ezaka efa nataonao rehetra.

 21. Aza varina manao resabe eto iska f´andao hampafantatra ny mpiray tanindrazana an´i jean louis robinson hoe, izy no fidiana hasolo an´i dada sy neny. Efa kely ny fotoana, ka aparitao haingana, aoka hivondrona, aoka samy hanana tetika matipaika hanatanteraka ny fanaparitahana anízany.
  ny marina, ny frantsay dia mahita hevitra foana ny tsy hampodiana an´i dada , amiko dia izay 1 volana mahery kely alohan´ny fifidianana ve hampodian´ny SADC an´i DADA , . Efa mazava fa ny frantsay tsy manaiky ny hamerina an´i dada .

  efa maty paika koa ny an´ny Frantsay fa efa hisy halam-bato efa tsara petraka ao, mba handaniana ny kandidá izay tohanany.

 22. Fanontaniana kely ho an’i Fanamarihana, mahakasika ny fiainan’ny malagasy sy ny raharaham-pireneny :

  – Ny frantsay angaha efa tena nomen’ny vahoaka malagasy handidy sy hanapaka mandrak’izay ?
  – MIFANARAKA TSARA amin’izay nifanekena tao anatin’ilay tondrozotra ve io fifidianana karakaraina io, indrindra rahatoa ka hoe efa tsara petraka any ho any ny valim-pifidianana, ary ny mpanongam-panjakàna no handresy ?
  – Firy ny isan’ny andin’ilay tondrozotra tsy nampiarin’ireo rehetra ao anatin’io fitondràna fôpla io ? Dia ho tohizana mandritry ny firy taona ny adalàna ?

 23. « Dada mody no tanjona » ?
  Efa ho dimy taona no nandrenesana an’izany ! Mba avoay kely aloha ho hitan’ny vahoaka malagasy na dia amin’ny teny frantsay aza, ny fanambaràna ôfisialy nataon’ny SADC farany teo ê !
  Ny fantatra mantsy dia amin’ny teny angilisy ihany ilay izy, fa ny amin’ny teny frantsay dia tsy nisy, na koa « nafenin-dry Chissano » !

  Aza be resaka eo ambony latabatra fotsiny ianareo mianakavy, fa mandehàna daholo ianareo any Afrique, dia ento miverina miaraka aminareo rehtra izy !

  AZA MISY MIVERINA RAHATOA KA MBOLA MANAO SAKANA NY SADC !!!

  Ny kômôriana indray ity no tena manampy an’ny Prezidà Ravalomanana, manao fampielezam-baovao !!

  http://www.habarizacomores.com/2013/09/madagascar-la-sadc-reclame-le-retour-au.html

 24. Ka izao anie no tsy azoko mihintsy eh! ity Robinson ity vao nahamay ny fiainampirenena taminy 2009 dia efa nitsoaka izy niala nidémissionnne, dia olona ohatran’ny ireny ve no ho tohanana raha tokony hanohana tsy misy hafa ve ao ? Tsy misy izany, ny dikany tsy tokony hanohana olona mihintsy fa avelao amin’izao ! Izaho dia mahita fa tsy havita hampody an’i dada alohan’ny fifidianana izany ity Robinson ity eh!

 25. Ho tohizako ny voalazana RAHARIMALALA, sady misy fanamarihana kely !

  Tsy vokatry ny fon’ny Prezidà io fanapahan-kevitra noraisiny io !

  Tsarovy ny tenin’ny Filoha Ravalomanana indray andro izay raha nanao antso sy niresaka momban’ny tolona izy :

  – 90 % ny ahy hoy izy ary ny anareo 10 %

  Ny tiany ho lazaina tamin’izany dia ny hoe : Betsaka ny zavatra vitako sy mbola ataoko, fa « ianareo » toa tsy misy mihetsika !!!

  Amin’izao raharaha ratsy sy tena mahamenatra izao, dia fanontaniana tsara apetraka ihany koa :
  – Nahavita, ary mbola tokony tohanana ve ny Filoha Ravalomanana ?
  – Mendrika an’ny vahoaka malagasy ve izao fanapotehana ataon’ny sasany sy fanaovana tsinontsinona ny fiandrianana, ary indrindra ny fiainampirenena izao ?

  Tompon’antoka amin’izay zavatra nitranga sy mbola hiseho ny vahoaka ! Tsy ny mpanao pôlitika irery no diso satria « hiraka » fotsiny, ary ireo izay nomen’ny vahiny fahefàna aza, tsy nahazo halàlana avy amin’ny vahoaka malagasy akory !
  Ny mampalahelo dia tsy sahy manambara an’izany akory ireto vahoaka izay lazaina fa tia tanindrazana sy be fitiavana !
  Fitiavan-tena aloha no tena hitako atramin’izao !

 26. de toute façon
  qu’est ce qu’on a a perdre ??
  Alors on fait confiance au Président Ravalomanana
  et on fonce
  on aimerait bien un ticket avec Lalao – Robinson pour la Campagne Présidentielle
  Sinon le Peuple ne marchera pas …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *