MIEZAHA ISIKA HAMETRAKA FITOKISANA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA

MyDago.com-magro-14sept13 (14)Isika teto an-kianja hoy ny Ct Horace teny amin’ny Magro Behoririka dia nanohana ny filoha Ravalomanana, i Neny, noho izany dia raiso am-pahatokisana ny fanapahankevitra nataony. Indraindray isika vahoaka hoy izy be fanahiana, raha fantantsika fa misy ny fampandrosoana nentiny teto amin’ny firenena. Matoky anao izahay hoy izy ary hanohananay ny teninao, izay no takiany amintsika. Ny vahoaka malagasy dia tsy mivadibelirano amin’ny filoha Ravalomanana, miditra eto izy vao misy ny fifidianana. Miezaha isika hametraka ny fitokisana aminy. Ny Ct Manoela kosa dia nilaza fa tsy misy ray amandreny hanolo-bato mfana ho an’ny zanany izany. Tsy ilaina izany fifanarahana vaovao amin’ny frantsay izany.Raha tsy ekenao hoy zy dia aza avela ho an’ny mpanongam-panjakana ny fifidianana. Izay aloha no làlana hita, noho izany dia mila miverina eto izy. Ny Ct Hilarion dia nanambara fa fantatro fa samy mitebiteby isika hatramin’ny Sabotsy ary androany, mbola misy ny tsy tony fo. Sao dia diso làlana ianao amin’ny fanapahankevitr’i Dada.Lazaina eto foana hoy ity oomboantendry ity, fa ianao izay mivadika amin’ny tenin’i dada dia na maty na momba.Raha nahamay tahana ny inona aza ny tenin’ny filoha Ravalomanana dia ekeko. Ny ray amndreny hoy izy tsy mahafoy zanaka satria maharary azy ny nikolokolo azy tao ankibo. Araho ny teniny fa tsy adala izy . Matoa ny Filoha Ravalomanana nivarotra ronono dia ny atidohany izany. Matoa izy nifanandrina tamin-dRatsiraka ka nahazo fitondrana dia atidohany izany.. Dada hoy Hilarion no hampody ny tenany eto dia noho ny fanaovana sonia niaraka tamin’ny filoha vaovaon’ny sadc,izay ilay fifanarahana vaovao. Efa tery vay manta hoy izy no nataon’ny iraisampirenena ka na 5% aza io dia ekeny. Ny 10% takiany amintsika dia anisan’izany ny fanekana ny teniny, fa raha tsy izany dia manohitra azy ianao. Misy paikady goavana hoy izy fa misy zavatra tsy azo lazaina amintsika io, na ny ao Ambohitsorohitra aza efa mangovitra amin’izao fotoana izao. Fandresena ho antsika io.

4 pensées sur “MIEZAHA ISIKA HAMETRAKA FITOKISANA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA”

 1. Fa naninona i Naika Eliane no niala tsy ho CST intsony e? Mba lalina izany an! Mikorontana ambony ambany ny zanak’i dada an!

 2. Eny Tompoko , io no Fanapahan-kevitra dia aoka ho tohanana mafy hatramin’nyfarany
  ary andao hiparitaka hanao fampielezan-kevitra ho an’ny DOCTEUR fa tsy mitangorona eto Magro eto intsony….. isaka alatsinainy sisa miverina eto manao tatitrin’ny propagande
  samy manao ny tsirairay , propagande , propagande zao tsy adyhevitra intsony, manomana olona isaky biraom-pifidianana , propagande isam-pokotany,sahia manao n’isza n’iza …..zay ihany.

 3. efa 4 taona no niezaka dia niezaka ka tena reraka miezaka. Izao mandrezatra fa voky lainga sy fitaka ary fandrebirebena.
  Efa marary ny kibo ka miala tsiny fa tsy afaka hifidy amin’ny fifidianana maloto.
  Dia hoy ve ianareo hoe fidio io olo io fa mody rangahy ?
  tssss… ny alika enjehina

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *