RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : NY ZANAK’I DADA DIA MANARAKA NY FITSIPI-PIFEHEZANA

jean pierreNanao tatitra tamin’ny vahoaka teny amin’ny Magro Behoririka  ny fihaonan’ny delegasiona avy amin’ny movansy Ravalomanana tamin’i Dada tany Afrika Atsimo tamin’ny herin’ny omaly ny Cst Rakotoarivony Jean Pierre. Tsy sanatria hoy izy fanaovana tsinontsinona anareo raha tsy vita taminareo ny andinindininy na dia kely akory aza  ny dinika tamin’i Dada tamin’ny  Sabotsy teo. Ny antony hoy izy dia tamin’ny Sabotsy teo vao nanomboka nandray fitenenana kely Satrobory dia niteny i Dada. Tsy maintsy hajaina ny fenitra satria aorian’i Dada , tsy misy mandray fitenenana intsony. Tsy mbola tara hoy izyizany fa samy manana ny andraikiny izahay.Ny andininy iray tamin’ny voalazan’i Dada  hoy ity olomboantendry ity no raisiko , izay heveriko fa farany lehibe, antony niantsoany anay vitsivitsy tany dia ny hoe mihavana, mifamela. Aoka hoy izy tsy hifanafina arina an-tava, hihatsaravelantsihy. Ny tenin’ny filoha Ravalomanana hoy Jean Pierre dia hoe avelao any, na penina na fomba fiady raha tsy hihavana ianareo, tsy misy inona vita eto. Manana fitsipi-pifehezana isika, fa aza mihatsaravelantsihy amiko hoe dada , dada nefa zavatra hafa no ataonareo. Tsy mitovy amin’ny fampihavanana ataon-dRabotoarison izany fa isika samy isika ihany. Ny nitranga teny Faravohitra hoy ity filohan’ny antoko Zanak’i Dada ity, raha ianao sahy miteny hoe anabaviko, rahalahiko nefa trakita no alefanao any amin’ny fahavalonao.Maninona raa niteny fa tsy mbola nisy nanosi-bohotanana anao tao, ary raha nisy aza dia araka ilayteny masina nataon’i Neny tamintsika hoe Andriamanitra, izay afaka mamela anao. Ianao hoy izy mihevitra ny tenanao hoy iza no tsy mamela ny rahalahinao sy ny anabavinao. Tsy maintsy manapan-kevitra lehibe isika eto amin’ny firenena manoloana izao toe-daraharaham-pirenena. Mety ho mavesatra izany. Raha mbola hiteny hoy Jean Pierre  isika hoe zanak’i dada dia tsy maintsy hampiharina amintsika ny fitsipi-pifehezana, tsy resaka tokantrano,fokontany iray, fianakaviana, fa firenena manontolo izany. Hiparitaka isika hoy izy raha tsy manaraka ny fitsipika. Efa nametraka fitokisana amin’I Dada isika hoy izy ka tsymbola nahita aho filoham-pirenena efa tsymitondra intsony nefa mbola nahavita niresaka amin’ny filoham-pirenena hafa.

9 pensées sur “RAKOTOARIVONY JEAN PIERRE : NY ZANAK’I DADA DIA MANARAKA NY FITSIPI-PIFEHEZANA”

 1. fa dia maninona re e!!! tsara ny mahay mikabary fa tsaratsara kokoa ny amperin’asa.
  fa inona indray no andrasana tsy hanehoana an-dalambe fa manara-penitra ilay raharaham-pirenena ? sarotra ve izany ? ohatra lasa voarebireby mantsy isika izany ka lasa mitonatotanana ohatra ny vinato nahita foza.

 2. Fa mba zanak’iza na zanak’inona ireo tsy manaraka fitsipim-pifehezana ireo ?
  Ny hita atramin’izao dia toa naka tahaka ny zava-misy any an-dakazerin’ny miaramila ny raharaha ; kapiteny na vatany kely ery dia mahasahy mibaiko jeneraly na amiraly !

 3. Maro ny zava-bita itiavan’ny olona maro an’i ra8, izaho koa isan’ireny olona ireny. Tsy azo afenina koa fa misy fijery tsy mety eo aminy @ resaka fitantanana olona sy antoko, ary isany mora nampiongana azy izany rehefa naogan’ny sasany izy. Tokony ho nahazo lesona t@ izany izy nefa mahagaga fa tsy izay no zavamisy.

  Ny antoko tena mafy orina ara-poto-kevitra dia tsy lany mpitantana fa afaka mifandrimbona tsara eo @ fitantanana daholo rehefa manana expérience na/sy avaram-pianarana rehetra.

  Samia manao recul sy mandinika: depuis niomanan’i ra8 hiditra ben’ny tanàna, tanisao eto daholo ireo tena tànan-kavanany miaramihosona taminy nanomboka tamin’izany fotoana izany ka hatramin’izao 2013 izao. Mpamadika sy jodasy avokoa ve ireo olona rehetra ireo ? Vao mba mandahatra hevitra entina hanatsaràna ny fitondràna ny antoko ka tsy mifanitsy @ eritreritry Ravalomanana dia TSY HENOINY.

 4. Ka i Ravalo mihitsy anie no mamadika ireo mpiara-nihosona sy nisaosy taminy e! Aiza ve ka tsy misy atokisany mihitsy ireo namany sy niaro azy hatramin’ny 4 taona izao! Raha mba nisy natokisany manko dia mba azony natao ny nanolotra azy ho candidat! Izy mianakavy ihany no atokisany: ny vadiny sy ny zanany, fa ny ankoatra izay dia apetrany ho toy ny mpanompo sy andevo keliny daholo! Inona zao no nisakana azy tsy nanolotra an’i Rakotoarivelo na i Botozaza tsy ho candidat? Ka amiko dia i dada mihitsy no mpamadika!

 5. tsy any amin’ny olona atolotra no olana amiko fa ilay fifidianana mihitsy e! fa maninona isika no andeha hifidy , efa milamina ve ny tanana ka andeha hifidy, ny olona mikarakara ny fifidianana ve neutre ? sa pro HAT, jereo fotsiny e! efa maro amin’ireo ao anaty fitondrana no manao propangade alohan’ny fotoana nefa aiza izay sazy ataon’ ny ramatoa cenit , ny fifidianana atao eo , dia fifidianana angalana validation fotsiny ny HAT eo imason’izao tontolo izao , satria ry zareo any ivelany efa maika ny hitrandraka ny harenan-dramalagasy sy ny honitry ny vola lany tamin’ny fifidianana dia terena fotsiny hisy fifidianana na hita fa tsy mety aza, dia ampiasaina ny FFM mba ho aro riaka ny vokatra lany eo satria efa fantatra fa ny voka-pifidianana mivoaka eo dia tsy lani-mbahoaka noho izany hiharovana izay fitondrana tsy lanim-bahoaka izay dia efa ampetraka daholo ny tetika rehetra hanaovana fanjakana jadona

 6. HIHIHIHIHIHIHIIIIIIII KOTOVELO HONO no hasolo an’i NENY????
  IO FA MILAZA NY TSY HANONTANIANA .
  IO MIHINTSY NY ANTONY NANERENA AN I DADA HANDRAY ANJARA HIFIDY NA DIA MBOLA TSY
  AVELA NODY AZA IZY MBA HILATSAHAN I KOTOVELO FA IZAY KOA NO NANAGADRANY AN I FETISON
  MBA HANGALARANY NY TOERAN’i FETISON.
  DIA IO IZY TSY SASATRA NY MISOLELAKA @ FOZA IO ka NANDAKANY TSARA an’i NENY.
  EFA HAY KOA IANAO MANORATRA IO FA TSY MAZAVAZAVA LOATRA , efa hay ianao hoe IZA e!!!!MAHONENA!!!

 7. Io kosa aloha na 20%’ny mpifidy aza no tonga hifidy dia Filoha izay lany eo e! Tsoriko aminareo nefa fa 70% n’ny malagasy no ho tonga hifidy fa calmes fotsiny ianareo! Efa nomena possibilité goavana ianareo zanak’i dada hanolotra olona hofidina, kanefa dia nilaozanareo nidongy, avy eo dia namaky takotra ianareo! Ekena tokoa fa misy ex Pro HAT ao, ex hoy aho, nefa koa tsy azo lavina fa maro koa ireo Pro Ravalo candidats ao ! Ianareo zanak’i dada ireto mihitsy no miavon-ko feno toa tain-delo an! Rehefa nihemotra ny fifidianana teo aloha teo noho ny antony maro samihafa dia lazainareo fa i Andry Rajoelina no te hanitatra ny Tetezamita, izao dia raikitra ny fifidianana, ianareo indray no mikorapaka te hampitatra ny Tetezamita! Ianreo zanak’i dada ireto ve adalka sa kaondrana e?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *