RODIN RAKOTOMANJATO : AZA MANANTENA FIFIDIANANA IANAREO IREO

Be loatra na ireo mpitolona taty aoriana, na nitsofoka hanakorontana hoy ny Cst Rodin Rakotomanjato androany teny amin’ny Magro Behoririka milaza hoe io fa vita teo ny movansy Ravalomanana. Ireo isika rehetra hoy izy nandritra ny efataona no nijaliana sy nitodnra fangirifirihana. Misy devoly mamerina ny tamin’ny 2009 hoy izy, fa ny anay rehefa I Neny dia I Neny ihany , tsy mbola nivadika ireo mpitarika ireo na alefa aza ny fandementsaina. Tato ato hoy izy ny radio sasany dia miresaka politika, ity natolotra ity nekena, napetraka ny ben’ny Tanana no hivavahana. Gaga ianao hoy Rodin omaly fa hafa indray no tompoiny.Ekenay fa ianareo hoy izy fa 33 ireo hilatsaka ho fidiana ka samy nihinana bois de rose ary lazainay fa tsy misy afaka ianareo ireo. Vonona izahay zanak’I Dada hoy izy fa ny filoha Ravalomanana tsy maintsytonga eto. Nikorontana ny saina omaly satria naterina ny dossier, kanefa dia nolavina izany. Aza adino hoy Rodin fa amin’ireo CES ireo dia nanongam-panjakana, mpitsara politika. Tsotra ny resaka , izay kilalao maloto , ka ianareo mpitolona aza manaiky rebirebena amin’izany, fa ialahy ireo aza manantena fifidiianana izany. Alefaso hoy izy ny bileta tokana fa hainay ny manao io fa zanaky ny ef amangotraka izahay ka tsy matahotra nyhangorovitsika.