VEHIVAVY ANKOLAFY RAVALOMANANA : TSY EKENAY NY FITSABAHAN’NY FRANTSAY AMIN’NY RAHARAHAM-PIRENENA

IMG_0001Nihaona tamin’ny mpanao gazety ny maraina teo teny Bel’air ny vehivavy Ankolafy Ravalomanana izay tarihan-dRamatoa Zo. Nambaran’izy
ireo tamin’izany fa rehefa nidinika ny raharaham-pirenena izy ireo dia fanambara fa lavinay  ny fanapanahkveitra noraisin’ny CES tamin’ny
anilihana an’i Neny tsy ho kandida filohampirenena. Ny fanatanterajana ny fifidianana tsy handraisan’ny rehetra anjara hoy
izy ireo dia miteraka krizy vaovao sy tsy hampilamina ny firenena. Tsy azo tsinontsinoavina hoy izy ny Ankolafy Ravalomanana amin’ny famahana
ny olana eto Madagasikara. Tokana ny Ankolafy Ravalomanana izay tarihan’i Mamy Rakotoarivelo sy ny mpitarika rehetra tsy ankanavaka
eto an-toerana. Ny baikon’ny filoha Ravalomanana Marc ihany no tanterahany. Noho izany hoy izy ireo dia miandry ampitoniana sy
am-pahendrena ary am-panajana ny toromarika omen’ny filoha Ravalomanana mikasika ny tohin’ny tolona ny vehivavy Ankolafy
Ravalomanana. Hitrikitrihana fa ny fitsabahan’ny frantsay  amin’ny raharaham-tokantranon’ny malagasy dia tsy ekenay hatrami’nny farany.

4 réflexions sur « VEHIVAVY ANKOLAFY RAVALOMANANA : TSY EKENAY NY FITSABAHAN’NY FRANTSAY AMIN’NY RAHARAHAM-PIRENENA »

  1. A ado, tena tsy hiadivana tokoa ve ny frantsay ? Sao dia mba diso tolona ianao ? Ny olana hitako dia ny hoe raha tsy manaiky ny fitsabahan’ny frantsay ianareo,dia hanao inona ? Hivavaka ? Hanaraka an’i Mamy Rakotoarivelo ? Efa hita daholo mantsy ireo fa tsy mamokatra.. Ny baigna vao vadiko ihany no,hatsaraina ny mpiasan’ny-tany.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *