NY VAHOAKA MALAGASY NO HAMPODY AN’I DADA

safidyTonga ny fotoana hanehoan’ny Malagasy mpifidy 7 tapitrisa mahery ny heviny amin’ny alalan’ny fandatsaha-bato amin’ny fifidianana filohampirenena fihodinanana voalohany rahampitsoa Zoma 25 oktobra 2013. Samy efa nanao izay ho afany avokoa ireo kandida 33 izay neken’ny CES ho afaka hifaninana amin’ny fifidianana ho filohampirenena, tamin’ny fampielezan-kevitra tao anatin’izay 30 andro noferan’ny lalàna izay. Androany 24 oktobra tamin’ny 7ora maraina tokoa mantsy no nifarana ny fampielezan-kevitra raha ny voasoratra ao anatin’ny lalàm-pifidianana, saingy ny hetsika antsoina hoe faradoboka dia omaly no nifarana izany. Maka aina ireo kandida androany rehefa reraka nitety faritra maro manerana ny Nosy, ny mpifidy kosa dia maka saina, mitsakotsako tsara ny voalazan’ireo kandida tao anatin’izay fampielezan-kevitra izay. Misy tamin’ireo kandida ireo mantsy no tsy manana olona ny Antokony any amin’ny fokontany any, ka nanao izay fomba maloto rehetra ahazoana vahoaka marobe hanatrika ny fampielezan-kevitra izay ataony. Nisy ny fizarana kasikety, tee-shirt, ny fizarana vola hividianana ny safidin’ny olona, eny hatramin’ny fanomezana baiko ireo olom-panjakana isan’ambaratonga manerana ny Nosy mba hifidy azy, miampy izany ihany koa ny fampiasana fitaovam-panjakana. Saingy ankizy tsy ampy taona tsy afaka mifidy no maro an’isa manatrika ny fampielezan-kevitra ataon’izy ireny, ny mahamaika azy ireo dia ny andeha hiala voly hijery mpanakanto. Hiala vola aza ho ataony ka vao mainka maimaim-poana. Tsy mahaliana ireo olona mihitsy ny hihaino ny rediredin’ireo kandida amin’ireny hetsika ireny.Natao fafy katrana ny vola, izay tsy fantatra mazava ny loharano nahazoana azy. Tao kosa anefa ny kandida izay nanaja hatrany ny lalàna velona eto amin’ny firenena, ka nandeha tamin-kitsom-po tanteraka izay tsy nizara vola, na kasikety, toy ny kandida Robinson, izay tohanan’ny movansy Ravalomanana. Ny tena marina dia tsy ilaina resena lahatra akory ireo vahoaka maro an’isa mpomba ny filoha Ravalomanana ireo, fa efa masaka ara-potokevitra izy ireo tao anatin’izay efataona mahery nitondran’ny mpanongam-panjakana izay. Efa ao an-tsaina ao tanteraka ny olona hametrahany ny safidiny rahampitso, fa ireo olona izay mbola misalasala no nila izay fandresehan-dahatra izay. Tsy niova tamin’ny zavatra notakiany hatramin’izay ireo mpomba ny movansy Ravalomanana ireo dia ny tsy fanekana ny tsy rariny eto amin’ny firenena ary ny famerenana tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana eto an-tanindrazany. Porofon’izany dia nandritra ireo fitetezam-paritra, fampielezan-kevitra nandritra ny 30 andro dia tsapa fa ny kabary izay ataon’ny filoha Ravalomanana, sy Neny no mahaliana ny vahoaka, fa tsy dia ny fisian’ny mpanakanto loatra saingy fomba moa iny sady hanalana hamohamo ka dia natao. Izay no mampiavaka ny kandida tohanan’ny movansy Ravalomanana amin’ireo kandida hafa mpifanandrina.

SAFIDY ROA

Safidy roa ihany no afaka ataon’ny vahoaka tonga taona afaka mifidy. Ny voalohany dia na ianao hanome fahefana ireo mpanongam-panjakana. Ny ankamaroan’ireo kandida ireo mantsy dia saika niray tsikombakomba amin-dRajoelina namotika ny firenena, tamin’nyfamarotana antsokosoko ny bois de rose, ny famarotana ny tany ho any vahiny, sns. Anisan’ireotafiditra ao anatin’ireo 109 voasazin’ny fikambanana iraisam-pirenena ihany koa, ary ao anatin’ny movansy Rajoelina avokoa izy ireo saingy tetika iarahana amin’ny frantsay ny filatsahan’izy ireo ka manao vazaha mody miady, kanefa rehefa amin’ny zavatra ratsy dia mitambatra. Mbola hitondra an’i Madagasikara ao anatin’ny fahantrana lalina izy ireo. Ny faharoa dia na ianao mametraka fitokisana amin’ny olona izay tsy manaiky ny tsy rariny eto amin’ny firenena, ka vonona hanangana indray ny rava izay nopotehin’ny mpanongam-panjakana noho ny fialonana, fankahalana. Raha te handroso sy hilamina isika dia tsy maintsy mametraka fitokisana amin’ny olona vonona ny hanao izany. Aza manaiky horebireben’ireo olona milaza azy fa eo am-povoany izany. Misarika ny vatonao fotsiny izy ireo kanefa ahatonga anao tsy hahatanteraka izay tena safidinao marina. Tsy misy mihitsy mantsy izany tsy miandany amin’ny ankilany n any andaniny izany fan a ny soratra masina aza milaza fan a “Eny” na “Tsia” ny valinteninao. Noho izany dia ireo safidy roa ireo ihany no tsy maintsy ataonao rahampitso. Na ianao mbola iaina ao anatin’ny hazina farany izay zokiny miaraka amin’ny mpanongam-panjakana, na ianao hiaraka hamerina ny ara-dalàna sy ny filoha Ravalomanana hanangana firenena vanona ho taranaka fara amandimby. Vato iray mantsy dia hampody an’I dada. Tsy maintsy hailika amin’ny alalan’ny fifidianana mantsy ireo mpanongam-panjakana ireo.

AROVY NY SAFIDINAO

Rah any voafaritry ny lalàm-pifidianana hatreto dia ireo olom-pirenena feno 18 taona noho miakatra, manana kara-pifidianana no afaka mifidy. Raha toa ka mbola tsy nahazo izany ianao dia zo fototra hananao ny mandeha eny amin’ny fokontany misy anao maka ny kara-pifidiananao. Raha toa kosa ka tsy nahazo karatra ianao kanefa voasoaratra ao anatin’ny lisim-pifidianana dia afaka mitondra kara-panondro ianao dia afaka mifidy. Raha sanatria ka tsy ao anatin’ireo roa ireo ianao, sady tsy nahazo karatra, no tsy voasoaratra ao anatin’ny lisi-pifidianana, izay fahadisoana avy any amin’ny mpanao informatikan’ny Ceni-T izany dia zonao ny mitaky izany amin’ny fanehoankevitra. Aza manaiky ho verezin-jo tsy hifidy ianao. Aza avela ny safidin’ny hafa no ekenao rehefa hivoaka ny vokam-pifidiana ka hanaiky tsy fidiny izany ianao kanefa tsy ilay kandida noeritreretina akory.

FEHINY

Fotoana iray manandanja sy dingana lehibe eo amin’ny tantaran’ny firenena ny fifidianana hotanterahana rahampitso Zoma 25 oktobra 2013, izay hahafahan’ny olom-pirenena feno taona hisafidy amin’ny fomba demokratika izay olona heveriny fa hitantana ny firenena. Mbola azonao atao tsara rahampitso hoy Raveloson Constant ny miantso amin’ny telefaonina ho an’ireo olona izay afaka manao izany ny Havana, ny namana any lavitra rehetra any mba hanefa ny adidiny any amin’ny biraom-pifidianana manerana ny Nosy. Eo am-pelàntananao ny ho avin’ny firenena indrindra ny zavatra izay nimatimatesano nandritra ny efataona mahery ka niaretanao ny fisamborana, fanagadrana, lakrimozena nataon’ireo mpanongam-panjakana dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana eto an-tanindrazany. Noho izany dia efao ny adidinao rahampitso ka tongava daholo mifidy. Ataovy toy ny firodorodontsika tamin’ny fitsenana ny an’I Dada tamin’ny 21 Janoary 2012, sy ny 19 Febroary ny fankanesanao any amin’ny biraom-pifidianana amin’ny fanefana ny adidy. Vato iray , mampody an’I Dada. Aza adinoina ihany fa tsy ny kely indrindra dia ataovy izay hahafahana manaramaso ny vato any amin’ny biraom-pifidianana any mba tsy hisian’ny halabato, indrindra fa ireo delege dia hanaramaso tsar a ny vato fa tsy hiandry ireo mpanaramaso vahiny n any eto an-toerana. Tongava ary mifidy rahampitso fa miankina aminao nyhiverenan’ny filoha Ravalomanana.

15 réflexions sur « NY VAHOAKA MALAGASY NO HAMPODY AN’I DADA »

 1. Tsy maintsy mandresy ny mpiaro ny ara-dalàna, raha manao ny tokony ho atao daholo !

  Masina ny tanindrazana !

 2. HALTE LA !

  Halte à l’usurpation facile de nos terres et au danger que courent les 20 millions de Malgacue et à la perte à jamais de nos biens , notre seule richesse- MADAGASCAR – avec notre bon sens ,Notre Fahendrena
  et notre jalousie envers notre Chère Patrie.
  Rien ni personne ne peut marcher sur notre souveraineté et ce n’est pas une décision irréfléchie , dictée par leurs commanditaires et dkte par des faux juges ayant fait semblant de juger après leur désignation à la sauvette-semblants , désignés à la sauvette , n’ayant aucune once de constitutionnalité et n’ayant pas la moindre conscience ni la moindre conséquence de leur acte destructeur de l’essence de l’état de Madagascar qui a presque 350 ans d’exercice de l’état de droit et du respect des biens d’autrui ,avec l’héritage du sang versé par nos tia tanindrazana…lurs de leur lutte pour défendre l’intédrité territoriale et de l’unité natonae !.
  Oui face à cette ignominie ,à cette fourberie des colonialistes ,les Malgaches avec la diversité de leurs opinions politiques ne doivent objectivement qu’éxaminer ,que sauvegarder cette essence de la Nation des Malgaches..
  ELLE MERITE DE TOUS SES ENFANTS L’AMOUR , LA PROTECTION ENVERS ET CONTRE TOUS !
  MADAGASCAR EST UN ET INDIVIS !
  MADAGASCAR N’APPARTIENT QU’AUX MALGACHES. !
  ..QUAND LE SORT DU PAYS EST MENACE PAR L’APPLICATION INCONSIDEREE D’UNE DECISION ANTI-NATIONALE QUI NE COINCIDE EN RIEN AVEC LES INTERETS DES MALGACHES
  ..QUAND DES ETRANGERS VEULENT EN SE SERVANT DE LA COMPLICITE DES MALGACHES S’APPROPRIER -COMME AVEC GALLIENI(réquisitions , expropriations..) -DE NOS BIENS ET DE NOTRE SOUVERAINETE ,QUAND LE PAYS ET LE SORT DES 20 MILLIONS DES MALGACHES SONT MIS EN DANCER ,
  .. QUAND NOTRE ESSENCE ET NOTRE EXISTENCE SONTMENACEES PAR L’ACCULTURATION ,
  IL N’EXISTE AUCUN MAL , AUCUN MALHEUR , AUCUN DEPLAISIR A NOUS RETROUVER FACE A FACE ET MAIN DANS LA MAIN DANS LA DEFENSE ET LA PROTECTION DE N0TRE SOUVERAINET ET DE TOUS NOS INTERETS;
  NOS VOIX EN FAVEUR DU DR ROBINSON JEAN LOUIS CONTRIBUENT A STOPPER CETTE RECOLONISATION AVOUEE ET SANS SCRUPULE..,A PRESERVER NOTRE SOUVERAINETE ET

  A FACILITER LE RETOUR AU PAYS DE NOTRE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC

  DISONS LEUR NET ET CLAIR : « HALTE-LA ! »

  NOUS MALGACHES DEVONS DANS NOTRE INTIME CONVICTION DEFENDRE NOTRE PATRIE EN EFFACANT TOUTES LES DIFFERENCES D’OPINIONS SURTOUT POLITIQUES ET DEVONS SCELLER NOTRE UNION SACREE COMME JADIS NOS ANCETRES FACE A L’ENNEMI SE SONT COMMUNIES DANS LE VELIRANO POUR SAUVER NOTRE PATRIE..ET POUR PORTER HAUT NOTRE FIERTE D’ETRE MALGACHES SUR CETTE TERRE DE NOS ANCESTRES !
  CESSONS TOUTE POLEMIQUE STERILE , NON PRODUCTIVE ICI ET MAINTENANT ET ALLONS ENSEMBLE COMME UN SEUL HOMME PRENDRE EN MAIN NOTRE DESTIN ET NOTRE AVENIR..

  VIVE LES MALGACHES REUNIS !
  VIVE MADAGASCAR ENTOURE DE SES FILS ET DE SES FILLES QUI SE SONT RETROUVES ENFIN !
  VIVE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET NENY RAVALOMANANA LALAO !

 3. Mifidy sy manaramaso ny fifidianana ary tsy manaiky mihitsiny ny tsy rariny, izay irery ihany no ahafahana mandresy @ ity fifidiana atao androany ity.

 4. Ny olana fotsiny dia misimisy ihany ireo tsy ho afaka mifidy satria na tsy manana kara-pfidianana na tsy voa recensé mihitsiny .Nisy fotoana mantsiny toa nanome baiko ny vahoaka ny mpanao politika sasany tsy handray anjara @ ity fifidianana ity , tsy nety handray ny cenit nanao recensemant akory.Tampotampoka teo taty aoriana , noalazaina ndray fa handao hifidy , ny recensement nefa efa vita , vokany izao tsy afaka haneho ny safidiny akory…………

 5. aoka ra-Solo
  fa mampitomany ity sary avoakanao: tao anatin’ireo mantsy ny tena sy ny havana aman-tsakaiza maro; ary nisedra mahamay nony efa maizina ny andro…
  Maro ireo olona lasan-ko razana: na nandritra ny gidraka sy sakoroka, na tsy mahatanty ny lazon’adin’izao fiainana tsy mendrika atolotra ny vahoaka nandritra izay 5taona izay!

  MISAOTRA koa anefa
  fa manainga ny vatana sy ny fo fanahy ary saina
  hitroatra
  hihoatra ny fefin’ny bodegany
  hamerina ny ara-dalàna

  miaraka @ dada8 TENA GASY

 6. misy marina ihany ny lazain’i franck
  fa mikasika ireo nifindra monina vao haingana dia haingana angamba
  satria ny fanampahan-kevitra fa hanohana an’i dr JLR isika partisan an’i dada8 anie kosa efa mihoatra ny 1 (iray)volana

  ary toa tsy tafiditra ao @ TNN koa?

  embeno tsara ny site mydago ê!

 7. O ry Zareo a! Niantso indray Amabatondrazaka, Amparafaravola fa tsisy indemnité koa ny delegué de vote any. Dikan’izany anie ray olona rehefa tsy misy tsara sitrapo zany hanao an’io maimaipoana de barakay e! Hanao zay danin’ny kibony ao ny foza rehetra. Mba mangataka re ho an’izay mba afaka mifandray any ambony any mba hijery akaiky ity resaka ity. Mahereza daholo

 8. Aza matahotra na dia tsy ara-dalàna aza ny kara-pifidianana – betsaka no tsy nahazo fa Andriamanitra mahita ny miafina rehetra é ! Matokisa azy.

 9. Tonga daholo ve ?
  Angaha mbola tsy nandeha nifidy ry HoAiza sa efa vita ny adidy ?
  Tsy hoe mahazo mandeha mifidy ve, na dia mbola tsy azo aza ny kara-pifidianana ? Toa ilay hoe tsy voasoratra ao anaty lisitra no olana ?
  Hita tao amin’ny JT La Réunion, reportage omaly teny amin’ny 67 Ha raha naka ny kara-pifidianana ny mponina eny ! Dia mba nilaza ilay sefo-fokotany fa tsy hiandry an’izany karama izany fa hanefa ny adidiny !

 10. Miverina kely satria misy adino !
  Mba lazao ny mpifidy himenomenona fa mitady hanao fika ny foza ! Toa mahita aho fa milona be ny mpikarakara, dia tsy misy atsasaky ny mpifidy no afaka hanefa ny adidiny raha ny voalazan-dry zareo no mitohy !

 11. Ao daholo an!!mahafinaritra!!ambony ny moraly e!!!
  Homba antsika Andriamanitra!!tsy maintsy mandresy ny tolona!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *