34 pensées sur “Vokatra vonjimaika (7h) ROBINSON Jean Louis : 30.89%”

 1. Ary ahoana ihany ity vokatra eto Antananarivo mbola tsy tafavoakan’ny CENI-T ity e. Sao dia eo am-panovana ny vokam-pifidianana ry zareo fa manakaiky ny premier tour de vita ?

 2. andana ry dénizy misaona kely aloha a.

  Ny cenit mitarazoka mikarakara ny fanamboarana laharana.
  Surprise-surprise io ataony io an.
  Tsy mahatoky an’i beatrisy ny vahoaka an! Natao inona daholo ny vola amina miliara azo?
  Mandady ny trambo, feno hoditr’akondro ny lalan’i JLR fa samia mailo sy miaro ny vatony

 3. Tsy maintsy nampidinina ny isan’ny mpifidy fa niakatra loatra ny % n’i JLR.
  Jereo tsara fa 1023485 ny inscrits dia saiky hananika 40% ny an’i JLR.
  Avy eo tsy maintsy nampidinina 909784 indray ny inscrits mba hampidinana ny an’i JLR 30%
  Na dia tsy voaisa daholo aza ireo BV dia tsy tokony hiovaova ny isan’ireo inscrits satria tsy niova ireo nanomboka t@ zoma. Ny olona nofidiny no tsy fantatra fa ny isan’ny nifidy dia efa fantatra tamin’ny zoma.
  Tsy mety izao ataon’ny Cenit izao fa misy hala-bato en règle ao.
  Eto dia mbola averiko ihany fa mathématiquement, et statistiquement, rehefa mihoatra ny 1000 fotsiny ny isan’ny mpifidy isamparitra dia tokony efa fantatra ny valim-pifidianana. Affinage sisa. Raha ny valimpifidianana teto andrenivohitra no extraplé-na dia efa lany i JLR, tsy mila an’izany 2ème tour izany. Raha ireo avy amin’ny faritra koa no jerena dia manakaiky ny 40% izy. Ny olona eto Iarivo nefa no be indrindra. Na dia atao hoe ny moyenne fotsiny aza no raisina dia tsy tolony hisy 2ème tour zany eo.
  Na mitady ny lalana ivoahana ireo mpanogampanjakana dia atarazoka ny raharaha, na hosoka goavana no ataon’izireo hitazonanana ny fahefana ho an’ny firantay.
  Na eo aza izany rehetra izany dia mazava amin’izireo izao fa tsy misy vahoaka nanohana an’izireo hisolotena ny malagasy mihitsy eto Madagasikara. Tokony hangina tsy hiteny amin’ny alalan’ny vahoaka intsony ireo manomboka izao raha te ho ela velona.
  Mazava ny safidin’ny olona fa i Ra8 no mbola ao am-pony.
  Mitohy ny tolona fa mbola tsy tafavoaka ny ala izao.

 4. Fanamarihana faharoa:
  – Na dia efa nangalantoerana aza ny Hey vao. Izany hoe naka ny laharana faha roa teo amin’ilay bulletin dia tsy voafitaka ireo mpifidy.
  – Na dia nitazona ny n°3 aza izy mba hifangaroana amin’ny n°33 dia mbola nazava tsara ihany ny safidin’ny olona fa tsy izany no tadiavin’ny vahoaka. Tafita ny hafatra nataon’ny filoha Ra8 na dia lavitra aza ny toerana misy azy.
  Na dia olona hafa tsy misy ifandraisana amin’ny anarany aza no misolotena azy dia mazava tsara izao fa mbola tovin’ny malagasy ny zavatra lazainy.
  Raha toa ka tsy maintsy misy 2ème tour eto dia tsy maintsy hazavaina kokoa ny raharaha, ireo efa nifidy JLR dia entanina tsy hiova hevitra. Ireo tsy afaka nifidy mandeha mitaky ny karatra, ireo mbola tsy nifidy entanina hiala any antrano fa any amin’izireo ny fanavotana ity firenena ity. Ireo diso safidy dia aoka hazava amin’izireo fa tsy misy mpanongampanjakana toteny izany na eto amin’ny nosy na any ivelany. Raha te ho firenena vanona ny malagasy dia i JLR ihany no safidy hahazoana miroso amin’izay lalana izay.

 5. HO RESY RADOKO AMIN NY 2ème TOUR! HIRAY HINA MANKO NY MALAGASY ANTI RAVALOMANANA HAMPANDRESY AN’ILAY HERY VAOVAO MAMIM-BAHOAKA

 6. Tandremo ry vahoaka isan fa misy dikany io fanambaran’ny Andry Rajoelina io hoe « aok hanaiky izay vokam-pifidianana farany eo ny rehetra » efa manomana fangalarambato goavana izy hiarovany ny sezany ary mety izy ihan no anakorontana ny firenena eto @ ora farany satria efa matahotra sahady izy fa ny Antananarivo tsisy tia azy intson

 7. Ha ha ha !
  Niverina indray ny foza maimbo dridra, nahazo fery vao hatrany anatin’ny MAHAVEHIVAVY AZY !!!
  Ho maimbo indray ato amin’ny forum mandritry ny telo volana !

 8. Mba akombony io vava feno tay io ry Denise fa tsy hampiova zavatra fa vao maika 1er tour dia vita raha mitohy izao vokatra izao raha tsy misy hosoka ao @ cenit ! Ataovy ny extrapolation avy @ vokatra raha mba nianatra ianao dia ho hitanao fa mandrasy au 1er tour i JLR !!!!

 9. Aoka tsy hifanompa fa ny foza no mifanompa fa tsy ny olona normal.
  Rehafa tsy mahita aleha ny ny foza dia mba te hiteny ihany izireo fa tsy manana site hanaovana izany. Aoka ho raisina antanandroa izireo fa mba malagasy ihany koa ireo fa somary diso fijery. Tokony hatao izay hahatonga ny masony hihiratra fa tsy ompaompaina foana. Manjary malahelo ny fony dia mihidy ny fijeriny avy eo. Fifamelana no tokony hovoizina amin’izao fotoana izao na dia mafy aza ny nanjo ny tanindrazana. Raha mifankahala isika dia ny firantay no mahazo. Raha tsy miray hina isika malagasy rehetra dia handresy ireo fahavalo.
  Be izay vola nozaraina mba hampandresy ny mpanongampanjakana izay nefa mbola tsy voalohany ihany izireo.
  Aoka re izay ny fifanenjehana eo anivontsika malagasy rehetra fa fihavanana no kendrentsika amin’izao manaraka izao. Ny fihavanana dia mitaky fifampatokiana. Izany nefa mitaky fitsarana marina. Aoka ny fitsarana no hilaza hoe iza no diso. Izay fitsrana marina izay no antoky ny fihavanana. Tsy hisy fitsarana marina anefa eo raha mbola mifandramatra isika samy malagasy.
  Averiko indray fa ny fahavalontsika dia ny firantay fa tsy ny malagasy. Fanitsaka fotsiny ireo malagasy momba azy ireo. Raha haintsika ny manazave fa fanitsaky ny firantay ireo foza ireo dia mandresy isika satria hova hevitra izy.
  Raha ny fanitsaky ny firantay no tonga mitaraina eto dia aza atontsika fanitsaka koa fa efa tsy fidiny ho azy io toerana misy azy io.
  Mahereza ry havana rehetra fa ny mitabe tsy lanin’ny mamba.

  Mitohy ny tolona fa ny ala mbola tsy lasa.
  Aoka samy hihazo ny firaisankina isika samy malagasy. Ny fitsarana no hifanarahana avy eo ho antoky ny fihavanana. Avelao ny fifanompana fa tsy mendrika na dia teo aza ny ratsy. Aleo lasan’izay ny ratsy hoy ny fitenena.

 10. NY TABILAO DIA MANAMBARA TOKOA FA VOALOHANY RADOKO, SAINGY MIJANONA HATREO IO SATRIA IO POURCENTAGE AZONY IO DIA NY ISAN’IREO FANATIQUES PRO RAVALO MANERANA NY NOSY! KA TSY HIAKATRA FIRY INTSONY IO AM 2ème TOUR, MIAMPY KELY NY VATON-DRY FETISON SY RY SONSON AMBONY! RAHA HAHAZO 41% RADOKO AM 2ème TOUR DIA EFA BETSAKA!

 11. BENIZY, Aiza le maire de la capitale e! Nitondra ny feon’ny vahoaka capitale taiza e???! zao manko vao afa naneho ny heviny Antananarivo (mbola tsy miresaka Madagasikara aho)
  Aiza le revolution foska e?
  Ataovy eo ny ala-batonao fa ho itanao eo ny valiny ho tena rava tanteraka tenisany, ny miaramila izao efa tonga saina, Ravalo efa hendry nahita ny lesoka nataony, tsy fitiavana an’i RAJOELO izao no misy amin’ny Vahoaka fa fatahorana an’i RAVALO no misy amin’ny Mpandroba fananambahoka

 12. O ra denise havana ! Nanantona an’i Neny ilay cafard GOLBLATT ! Anao inona hoy anao ??? Maty ilay FERY nao raha hisy 2è tour !!!hihi!

 13. Résultats de vote : la CES ne se contentera pas des données de la CENI-T

  28/10/2013 à 10:55 4 commentairesLa Cour électorale spéciale ne se contentera pas des résultats du scrutin transmis par la CENI-T. Elle s’implique aussi dans la récolte des résultats et de copies des procès verbaux et confrontera avec les données transmises par la CENI-T.

 14. Io aza fa havadika ny ces indray ny valim-pifidianana satria ry zareo ihany no.mandidy sy manapaka na marina sy ara-dalàna ny valiny, ka tokony ho mailo isika vahoaka.Fampatsiahivina:Asa raha tadidinareo fa ireo ces foza ireoi hany no nandà ny tsy filatsahan’ny Neny.

 15. Mihetsika ny crise i Denise fa lany ny devise.Ny atahorako dia handrovon-tsihy izy ity raha tsy vonjena haingana.Efa palàny ny olona rehetra mbola tsy mety mangiana ihany.

 16. MAMONOA TENA RY DENIZY REF TSY MAHAZAKA A. TSIMAINTSY AVARINA ANY ANDRANOMASINA NY FOZA…
  MBOLA AIZA NO AHAZO IO FERY VAOVAO I ? MITAPY KO RY CAMILLE SY RY HAJO RAHA HANAMPY ANIO AM 2EME TOUR. RAHA NY SAKATSAKANA NATAO TAMINDRY ZAREO TAM RENY PROPAGANDY RENY. ZAY NDRAY DE TSIMAINTSY MAMONO FOZA RADENIZY A!

 17. Raha misy mahita ity: MANAO ANTSO AVO @ 33(AMPITAPITAO) : NISY FAMPANANTENANA NATAON’I DADA TANAY @FARITRA SAVA DIA NY FANAMBORANA LALANA MAMPITOHY AN’I VOHEMAR SY AMBILOBE KANJO NOHO IREO TSY VALAHARA IREO DIA NIJANONA TAMPOKA ILAY IZY !
  MIANGAVY AN’INENY SY DOKOTERA MBA HITSIDIKA ANY ARY HILAZA @ VAHOAKA NY VOHEMAR SY AMBILOBE FA EFA TAO ANATIN’NY PROGRAMAN’ASA NY DADA IO LALANA IO ARY HO TANTERAHINA REHA TONGA EO RY ZAREO ! MINO AHO FA HO 100% NY ANY REHEFA MAHENO AN’IZANY !!!!

 18. Aoka re ry Fanatik, tsy ny mpanohana ny ara-dalàna mihitsy ny mpamono olona fa ny foza. Tsy misy filaminana raha vao manao vonovono izany. Nilamina va ny foza teo fa namono olona ? Tsia. Ny famonoana dia izao manjo azireo izao ny valiny. Niankina tamin’ny famonoana olona dia izao tsy dia misy mifidy izao.
  Misy koa ny milaza fa hifidy an’i Hery vao hono ireo rehetra tsy nifidy an’i JLR. Matoa izireo nefa tsy nifidy Hery vao dia satria tsy tia an’i Hery vao. Noho izany dia tsy tokony hisy avo vava toy ny gisa eto.
  Ny fanantonana an’i Neny indray dia ny fifandaminana fa raha izy no praiministra dia mba aoka re tsy hasiaka loatra. Nefa i Neny mbola tsy nasiaka izany. I Dada no nandroaka mihitsy satria rariny ny azy. I Neny nefa mbola tsy nitondra dia aleo dia efa mifanelanelana mba tsy hisian’ny hazalambo.
  Ny hevitra faharoa mikasika iny fandehanana mankany amin’i Neny iny dia fitambazana vola hoe mandehana ianao mody any AfS satria tsy hamelanay io fa hataonay mivadika ny valimpifidianana. Raha izay anefa no lazainy any dia ho diso fanantenana ireo. I Dada sy i Neny dia mitovy tarigetra. Tody izireo tamin’ny fikirizana nataony, efa mitodidoha amin’ny fahanterana izireo ka ny dingana tsy maintsy tratrariny manaraka dia ny hoe: inona no hatao mba hampandroso an’ity tanindrazana ity ?
  Samy hafa hoy aho ny fomba fijery. Aoka tsy ho diso fahavalo isika. Ny firantay no fahavalontsika fa tsy ny malagasy diso safidy.
  Mitohy ny tolona

 19. Marary fo @’izany eo!!!
  Aoka hisokatra tsara ny masontsika fa tsy ny foz ihany no fahavalo ato fa
  ao koa ny mpomba an’i KOTOVELO NO TENA FOSITRA NOHO NY FOZA.
  Aza variana !! avelao hiakapokapoka any izay RESY fa ny adintsika hatrhana e!!
  Avelao ny alika hivvvvv irery eo fa jereo ny fandehan’ ny VATONTSIKA ZALAH!!!
  TSY HITANAREO VE FA FANDREBIREBENA@ IRETO HOSOKA MIOHAPAMPANA
  NO HIDIRAN’i IO FOZA IO EO????
  HOMBA ANTSIKA ANDRIAMANITRA!!!

 20. Andraso andraso ry zareo a!!!
  Raha misy izany fandehanana any @ Neny izany dia izao no izy fa TANDREMO!!!!!
  Mety ho fahanana lalitra i NENY hoe: ianao no PREMINISITRA fa AVELAO HO ANAY NY PRĖSIDA,
  DIA HO DAKANA OHATRA NY NANAOVANY an’i KOTOVELO IO RAY OLONA a!!!
  T@ tetezamita dia voafitak’i domelina anie kotovelo hoe: domelina no FILOHA dia avy aty @ Ravalomanana ny
  PM e!! nefa vao lany DOMELINA DIA VOADAKA ISIKA koa ETO AHO DIA MAMPITANDRINA INDRAY eeeee
  AOKA TSY AHATOKY IZAY FAKOFAKONDRAHA IREO INTSONY e!!!!MBA MIANGAVY TOMPOKO ô!!!

 21. Ary i denise ve adala sa mitapy e? Efa noteneniko fa tsisy rano-poza, trano-poza, lala-poza eto ka mbola mandeha maketo ihany. Efa lazaiko hoe ndehana mankao amin’i madagate dia mba ho safosafoin’i Jeannot ramambanôna dia mbola eto ihany. Tapaka lalandrà eto ianao mba marina.

 22. Mba misy teny kely ihany tiako hambara mikasika ity vokatrin’ny fifidianana ity.Ny tiako hambara dia tsotra. « Ny fihevitry ny olona tsy fihevitr’Andriamanitra. » Izy no efa nisafidy an’i Dr Jean Louis Robinson, ka na iza hivadika havia na iza hivadika havanana dia izy no hitondra satria izany no tendrin’ilay Nahary.Koa raha isika vahoaka malagasy, indirndra fa ireo rehetra mpanohana ny ankolafy RAVALO, dia tsy tokony ho taitaitra amin’izay valiny halaky na ho ela, satria efa naninnjitra ny tànany ny RAY,ka tsy misy afaka hanala koa izay eo ampelatànana.
  Ianareo rehetra izay manahy, mba iza aminareo ireo moa no nahafanatatra na nahazo antoka fa i Dr Jean Louis Robinson tokoa no ho lany na mitariak amin’ny valim-pifidiuanana?Mino aho fa tsy nisy na iray, fa vao mainka natahotra satria natanjaka be ny logistique n’ireo Mpanongana ireo tamin’ny propagande.
  Kanefa dia izy io ny valiny.Efa hatramin’ny voalohany izy no nisafidy.Tadidio fa tsy afaka nilatsaka i DADA, ary i Neny koa nosakanana, saingy mbola nahita hanendrena an’i Dr Jean Louis Robinson ihany Izy na dia tsy nieritreritra ny hilatsaka aza io olona io.
  Iza ary no nibitsika teo an-tsofiny hoe milatsàha? Ianao ve? Anao no mamaly.Ka tsy tokony hisy hankarary an-doha io.Fa andraso fotsiny f’efa am-pelatànany io ka tsy ho votsotra koa.

 23. Misaotra Tompoko fa MAZAVA BE!!aza mitsahatra ny mivavaka fa ny vavaka no manova ZAVATRA,
  hoy Neny. Andriamanitra ihany koa dia tsy manary ny olony.
  Efa voalahatry ny RAY koa ny ho @DADA SY NENY fa LOZA ho an’izay NAMADIKA AZY, HO TSARAIN’i
  TANTARA EO, ary HANEFA HATRANY @ TARANAKA FARA-MANDIMBINY, TSISY HIALA MAINA EOe!!!

 24. AZA MIADY AMIN’ANDRIAMANITRA E

  RA8 anie na dia tsy fototry ny olana nahatonga antsika amin’izao hantsana mangitsokitsoka izao aza dia nahalala nifona tamin’ny vahoaka tamin’izay tsy fahatanterahana nisy teo aminy e….ary dia mamindra fo sy mijery azy Andriamanitra. Fa izanao ve efa mba nahita na iray aza amin’ireo FOZA ireo mba niaiky fa nidy fahadisoana nataony????

  IZany no mahatonga an’i Jehovah hanampy andRa8 na inona na inona hitranga eo dia aza adino fa misy olona tena mivavaka eto amin’ity tany misy antsika ity.. ary mihaino tsara Andriamanitra.

  NY 4 ANS NO AN’NY MPANGALATRA…

 25. TENA HALABATO fotsiny no betsaka! Mba misy manaramaso ve ao Antsirabe ao?
  29% fotsiny hono i JLR. Tena misy halabato à grande échelle ao. Mba marina mafy.
  Tsy marina io an’i CENIT io sûr aho.

 26. MARINA MINTSY ZANY LAZAIN I CRABICIDE ZANY ; NY MPONIN I VAKINANKARATRA DIA TIA AN I DADA FA TSY POSSIBLE ZANY 29% ZANY. ARY TOA TS NAMOAKA VALIPIFIDIANANA LE CENIT OMALY HARIVA E? KABARY BE NO NATAONY TAO SA EFA MANOMBOKA MANGALABATO? MANETSIKA NY TOMPON ANDRAIKITRA TSIRAIRAY AVY AMIN NY AVANA SY NY ZANAK I DADA MBA HANARAMASO HATRAMIN NY FARANY. ZAO VO TENA MILA MAILO SY MITOLONA FA TSY VARIANA. MAZOTOA DAHOLO

 27. Fantik a, Antsirabe Taloha izany fa tsy amin’izao intsony, efa fantan’ny olona tao ny fanambakana nataon’ny ravalo ka leo tanteraka izy, afatsy ireo fanatic hoatranao mazava hoazy, amin’ny 2 eme tour dia ho hitanao fa 30% no ho azon’i JLR ao.

 28.  » Mija dit :
  29 octobre 2013 à 7 h 57 min

  Fantik a, Antsirabe Taloha izany fa tsy amin’izao intsony, efa fantan’ny olona tao ny fanambakana nataon’ny ravalo ka leo tanteraka izy, afatsy ireo fanatic hoatranao mazava hoazy, amin’ny 2 eme tour dia ho hitanao fa 30% no ho azon’i JLR ao. »

  Fa aiza ianao no mipetraka ry Mija a? Toa olona tsy avy ao Antsirabe akory ianao raha ny fahitako azy!!! Ny Antsirabe 2 dia mazava ny an’ny olona fa na aiza na aiza, na any ampanaovana fanatanjahatena, na eny amin’ny orinasa, ne eny an-tsena hatrany ampiangonana na olona sahirana na antoniny na manana, mazava ny safidinireo! Ary fa ahoana koa moa no ahafahandrangahy miteny fa 30% ny an’i JLR @ 2e tour? Izay ilay fahakelezandohan’ny foza! Anareo ny basy sy ny executif dia terena daholo. Mahay nareo ka. Ilay vokatra moa izany ny vahoaka atao toy ny alika miandry taolana ampifilafilaina…nefa efa « nanarapenitra ilay logiciel » Ny vokatra 1e tour ary ty mbola aiza nefa ny foza sasany voakarama manoratra eto sahady milaza ny valin’ny 2e tour!!!! FIFIDIANANA MANARAPENITRA, sa fifidianana osoka manarapenitra??? Virus a e, sns sns;;;;
  F’angaha tokoa tena mila hélicoptère ny maka ny vokapifidianana eny Isotry, sns sns???

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *