ALEO HAZAVA NY SAFIDIM-BAHOAKA

Magro 8 nov 13 (4)Fohy dia fohy ny fotoana, hetsika teny amin’ny Magro Behoririka  androany satria  dia ny Ct Raveloson Constant sy ny Cst Randrianjatovo Henri ihany no tonga teny an-toerana izay nandray fitenenana. Nizara roa ny lahateny nataon’ny Ct Raveloson Constant tamin’izany ka ny voalohany dia niresaka fohy ny mahakasika ny Ct Hilarion ny tenany ary avy eo niresaka mmomba ny tolona anatin’ny movansy indrindra fa ny momba ny lisitr’ireo olona izay tsy afaka nifidy nangonina  teny ankianja ho aterina eny amin’ny fokontany. Momba Hilarion dia nambarany fa fotoana fivorian’ny parlemantera izao fa dia miandry ny vaovao isika fa mba manana ny hoteneniny ihany ny filohan’ny Ct amin’izany. Mahazo mihomehy isika hoy izy, ka tsy Hilarion akory no mampihomehy fa ry zalahy tsy mahatanty ny fampihomehezana ataon’i Hilarion rehefa eto, satria izy basivava ka ireo mitana basy matahotra ny vavany. Raha matahotra korontana izy hoy Constant izay tsy fantatra mazava izay antony, ary izao no aoaka hazava fa  raha Hery no mampitebiteby anareo dia tsy ho lany io. Isika hoy izy dia nanaiky hanao fifidianana, tsy navela niditra teto ny filoha Ravalomanana sao atahorana hanao kandida, tsy navela hilatsaka Ramatoa Lalao Ravalomanana, kanefa rehefa nandray anjara tamin’ny fifidianana isika dia izao samborina izao indray, noho izany hoy izy dia aleo hazava ny mikasika ny fifidianana ary aleo hazava ny safidim-bahoaka.Ho hitantsika eo ny tohiny fa isika izao no tompon’ny fifidianana. Mahakasika ny fanangonana anarana ho an’ireo tsy afaka nifidy dia nambaran’I Constant fa nisy noterem-panahy  omaly sy androany hanao ny lisitry ny olona tsy afaka nifidy tany amin’ny fokontany nisy azy tany. Raha atambatra hoyizy dia eo amin’ny 500 eo ho eo izay anaran’olona voaangona izay. Namany efa niaiky hoy ity mpanao politika ity ny Ceni-T fa misy ny adalana nataony. Nisy olona nahazo kara-pifidianana nefa tsy voasoratra ao anaty lisitra, nisy ny olona nahazo ny karne nataon’ny Ceni-t nefa tsy mbola anaty lisitra. Nihazakazaka izy ireo ny amin’ny hoe ny 08 sy 09 Novambra no famenoana ny taratasy eny amin’ny fokontany izany hoe androany sy rahampitso. Inareo rehetra izay efa nandray anaran’olona hoy izy teto amin’ny Mgaro dia haingana ianareo manatitra azy eny amin’ny fokontanyn, jereo haingana miaraka amin’ilay olona  ny lisitr afa manavotra olona very zo isika. Ny fijoroantsika hoy izy mikarakara ny namantsika dia vidina lavo. Ankoatra izay dia nambarany fa hivoaka androany ny vokapifidianana, noho izany dia ampitaina any amin’ny CES fa ny vahoaka dia milaza fa hitako ny làlan-tsara ka izorako. Voatery hoy Constant hanao fihodinanana faharoa iska, be dia be ny antony nahatonga izany tsy avy amintsika. Mahery fihetsika ny mpifaninanana hoy izy kanefa isika nandeha tamin’ny fahamarinana sy ny araèdalàna. Izao dingana misy antsika izao dia hoe mandrosoa amin’ny lalindalina kokoa. Ny Cst Henri kosa dia nankahery ireo mpitolona teny an-teorana. Aza taitra amin’ny fihenan’ny vokatra isika hoy izy fa fombanjavatra izany, tsy maintsy salakaina ilaikely fa hiady. TokOny hiarahientana isika fa tsy hoe Robinson hiady dia ny vahoaka hijery fotsiny.

12 réflexions sur « ALEO HAZAVA NY SAFIDIM-BAHOAKA »

 1. Raveloson Constant ve? Efa nateraka ho mpanohitra ireny e! Ny fiarahana aminy dia efa midika ho faharesena sahady ho an-dRadoko e!

 2. HO AN’NY MALAGASY REHETRA ,

  MITODIKA KELY NY OMALY ARY MIANDRY NY TSIKY HO AN’NY AMPITSO !

  Eto am-piandrasana ny fanambarana hatao ny CENI-T ,dia manatataotra mijery ny lasa tsy vo ela …

  Ny vokatr’izany fandinihina ny lasa tsy vao ela ,dia mahonena ny fahatsapana fa tsy fieritreretana nyMalagagasy sy fiainana anroany sy rahampitso na kelt aza mba nofakafakan’ireto mpanongam-panjakana ireto :

  Toa izany koa dia tsy nisy asa na kely aza mikasika ny fampandrosoana ny Firenenaa.Nanapotika sy nandroba ny harentsika o nataony andro aman’alina…

  NAHANDY ITAO ANATIN »NY FAHORIANA ,TAO ANATIN’NY FAHANTRANA MANGIDY ARY KOA NIFANESY TAO NY FAHADOAM-PANANTENA MARO…MOMBA NY FIFARAN’ITY KIRIZY..

  TENA NOMBA ANTSIKA TOKOA ANDRIAMANITRA…HAFA TOKOA NY FITONDRANY..!

  NEKENTSIKA TSY SADROKA NY FANAOVANA FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN4NY FIRENANA..NATAO AMBOLETRA NA TIANTSIKA NA TSY SITRATSIKA AZA IZANY..

  KOA NY FANDRAISANTSIKA ANJARA AMIN’IO FIFIDIANANA IO NO ANY FOTOANA HAHAOAN’NY VAHOAKA AMIN’NY ALALAN’NY MPIFIDY MANOME NY HEVINY , NO HIFIDIANANY NY FILON’NY FIRENENA AZONY ANTOKA SY HANANA TOKY EO AMIN’NY FAHAIZANA MITANTANA NY FIRENENA MIARAKA AMIN’NY ALAGASY..

  NEKENTSIKA NA DIA NY MPANONGAM6PANJAKANA IRERY NO NIKARAKARA IO FIFIDIANANA IP ISIKA , SATRIA EFA NIDIAN’IZY IREO VARAVARAN ,NY ZON’OLOMBELONA KA SAHIN ‘IZY NO NANILIKA NY FANDRAISAN’NY FILOHA RAVALOMANA MARC SY NENY RAVAMOMANANA LALAO

  IZAY NO TETIKA NENTIN’IZY IRENY MBA TSY HISIAN’Y FILAMATRA POMITIQUE TARIHIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC MIVADY ETO MADAGASUKARA !FIJERIN 4NY FISAINANA JAMBA IZANY..

  Na dia ny SADC aza no anisan’ny namadika ny  » fanahy sy ny teny nifanarahana  » tao amin’ny tondrpzotra izay novohizin’i chissano , cia membres-ny SADC no tsy nanaiky ny faniliana ny Mouvance RAVALOMANANA MARC ka niantso ny fovpriana tany NAMIBIE ny 12 octobre 2013

  fanapahan-kevitra roa mikasika an’ny MADAGASIKARA :

  –1-TSY MAINTSY HATAO NY FIFIDIANA IZAY HO FIMOHAN’NY FIRENENA MALAGASY

  -2..KANEFA TSY MAINTSY MANDRAY ANJARA AM’IZANY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC LZAY ANGATAHANTSIKA AMINY RAHA EKENY IZANY SATRIA RAHA TSY IZANY DIA ITO?GILANA NY FIFIDIANANA..NEKENA NY FANDRAISANA ANJRA ,FA HOY NY TROIKA VAOVAO :

  « MIFIDIANAO ,PRESIDENT ,CANDIDAT AO ANATIN ‘NY LISTE MISY 33 CANDIDATS..AZONAO TOHANANA IO CANDIDAT IO

  DIA ANKEHITRINY DUA MIANDRY NY DIDI(PITSARANA NATAON’NY MALAGASY TAMIN’NY 25 OCTOBRE TEO…

  .. TOHIZAKO NY RESAKA REHEFA MIVOAKA IO DIDI-PITSARANA NA IO..

  OH!LA!LA!VOA IO NOMEN’NY RFI VAO EO NYVALIN’NY FIFIDIANANA FIHODINANA VOALOHANY TAMIN’NY TELO ORA ATY FRANTSA,

  iDr RIBINSON JEAN LOUI NO HIFANANDRANA AMIN’ILA y antsoina hoe fery….

  Tsy nomen’ny RFI NY AM-PAHAM-BATO AZON ‘NY TSIRAIRAY..FA HOY NY CENIT HOE NY CES NO HANOME NY VALIN’INY FIHODINANA VOALOANY IO AFAKA 15 ANDRO…

  ARAHABAINA NY MALAGASY REHETRA !

  … ho tohizako ny resaka .

  Tsy nampoizan’ireto mpanongam-janna sy ireo nampanao amboletra ity fifidianana FA HO TAFITA HO AMIN’NY FIHODINANA FAHAROA NY CANDIDAT NOTOHAN ‘NY FILOHA RAVALOMANA MARC SY NENY !

  TENA DISO HEVITRA IRETO IZY SATRIA NINEVITR’IZY FA ADINON »NY MALAGASY NY FITIAVAN ‘NY MALAGASY AN’ I DADA SY NENY.

  SAROTRA NY MANAADIN0 AZY ROROA SATRIA MARO IREO BAINGA NAVADIN’IZY ,IZAY ISAPRANTSKA AZY IREO..ARY TSY HAY REFESINA NALANJAINA NY FIOVANA NENTIN’IZY IREO EO AMIN’NY FIAINAN’NY MALALAGASY !

  IZY IREO NO FOTOTRY NY HAZO IZAY MAMOKATRA BE NA DIA MODIAN’NY SASANY TSY ITA AZA. IZANY !

  Dr ROBINSON JEAN LOUIS , AZA HARAKAO NY ILO NOMENA HO LOLOHAVINAO..HAJAO SY TANTERAHO ATSAKANY SY ANDAVANY NY TSIAMBARATELONAO SY NY PRESIDENT RRAVALOMANANA MARC MOMBA NY FIRENENA ARY AZA ADINO NY HERI-PO ,NY HER ‘TSAINA SY NY HERIN NY FITIAVAN-TANINDRAZANA MANENIKA AN’I NENY MALALANTSKA .

  DOCTEUR ROBINSON JEAN LOUIS , raiso ny fankasitrahana sy ny arahaba tafita soa ho amin’ny fihodinana faharoa

  Eo anoloan’ny Malagasy izao ianao ,art miandry hanao izy ireo sy n adidy marobe..

  Eny na eo aza ny vesatr’izany adidy izany dia minoa mafy an ‘ANDRIAMANURA.koa aza matahotra

  Ireo koa ny ZOKY RAYA%BRENINA RAVALOMANANA MARC SY I NENY..TSY IZY IREP NO HANOLOTRA VATO MA%AY ANAO IZT IREO !HAJNAY SY TOAVINAY IZY ROROA , KOAKÄ IRINAY MAFY TOKOA MBA HO IRAY IANAREO AMIN’IZAY MIKASIKA NY FIRENENA SY NY MALAGASY TSIVAKIVOLO..EO AMIN’NY FITANTANANA SY NY FMPANDROSOANA SY NY FANONDRATANA NY MALAGASY AINGANA MBA HITOVIANA LAHATRA AMIN’NY OLOMBELONA REHETRA MANDROSO !

  HO TOHIZANTSIKA NY TOLONA ! MISAHIA !MATOKIAA

  NY TOMPO ANDRIAMANITRA HIARO SY HITANTANA REHETRA LALANDAVA !

  Docteur CELESTIN ROBIN

  Paris

   

  HO AN’NY MALAGASY REHETRA ,

  MITODIKA KELY NY OMALY ARY MIANDRY NY TSIKY HO AN’NY AMPITSO !

  Eto am-piandrasana ny fanambarana hatao ny CENI-T ,dia manatataotra mijery ny lasa tsy vo ela …

  Ny vokatr’izany fandinihina ny lasa tsy vao ela ,dia mahonena ny fahatsapana fa tsy fieritreretana nyMalagagasy sy fiainana anroany sy rahampitso na kelt aza mba nofakafakan’ireto mpanongam-panjakana ireto :

  Toa izany koa dia tsy nisy asa na kely aza mikasika ny fampandrosoana ny Firenenaa.Nanapotika sy nandroba ny harentsika o nataony andro aman’alina…

  NAHANDY ITAO ANATIN »NY FAHORIANA ,TAO ANATIN’NY FAHANTRANA MANGIDY ARY KOA NIFANESY TAO NY FAHADOAM-PANANTENA MARO…MOMBA NY FIFARAN’ITY KIRIZY..

  TENA NOMBA ANTSIKA TOKOA ANDRIAMANITRA…HAFA TOKOA NY FITONDRANY..!

  NEKENTSIKA TSY SADROKA NY FANAOVANA FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN4NY FIRENANA..NATAO AMBOLETRA NA TIANTSIKA NA TSY SITRATSIKA AZA IZANY..

  KOA NY FANDRAISANTSIKA ANJARA AMIN’IO FIFIDIANANA IO NO ANY FOTOANA HAHAOAN’NY VAHOAKA AMIN’NY ALALAN’NY MPIFIDY MANOME NY HEVINY , NO HIFIDIANANY NY FILON’NY FIRENENA AZONY ANTOKA SY HANANA TOKY EO AMIN’NY FAHAIZANA MITANTANA NY FIRENENA MIARAKA AMIN’NY ALAGASY..

  NEKENTSIKA NA DIA NY MPANONGAM6PANJAKANA IRERY NO NIKARAKARA IO FIFIDIANANA IP ISIKA , SATRIA EFA NIDIAN’IZY IREO VARAVARAN ,NY ZON’OLOMBELONA KA SAHIN ‘IZY NO NANILIKA NY FANDRAISAN’NY FILOHA RAVALOMANA MARC SY NENY RAVAMOMANANA LALAO

  IZAY NO TETIKA NENTIN’IZY IRENY MBA TSY HISIAN’Y FILAMATRA POMITIQUE TARIHIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC MIVADY ETO MADAGASUKARA !FIJERIN 4NY FISAINANA JAMBA IZANY..

  Na dia ny SADC aza no anisan’ny namadika ny  » fanahy sy ny teny nifanarahana  » tao amin’ny tondrpzotra izay novohizin’i chissano , cia membres-ny SADC no tsy nanaiky ny faniliana ny Mouvance RAVALOMANANA MARC ka niantso ny fovpriana tany NAMIBIE ny 12 octobre 2013

  fanapahan-kevitra roa mikasika an’ny MADAGASIKARA :

  –1-TSY MAINTSY HATAO NY FIFIDIANA IZAY HO FIMOHAN’NY FIRENENA MALAGASY

  -2..KANEFA TSY MAINTSY MANDRAY ANJARA AM’IZANY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC LZAY ANGATAHANTSIKA AMINY RAHA EKENY IZANY SATRIA RAHA TSY IZANY DIA ITO?GILANA NY FIFIDIANANA..NEKENA NY FANDRAISANA ANJRA ,FA HOY NY TROIKA VAOVAO :

  « MIFIDIANAO ,PRESIDENT ,CANDIDAT AO ANATIN ‘NY LISTE MISY 33 CANDIDATS..AZONAO TOHANANA IO CANDIDAT IO

  DIA ANKEHITRINY DUA MIANDRY NY DIDI(PITSARANA NATAON’NY MALAGASY TAMIN’NY 25 OCTOBRE TEO…

  .. TOHIZAKO NY RESAKA REHEFA MIVOAKA IO DIDI-PITSARANA NA IO..

  OH!LA!LA!VOA IO NOMEN’NY RFI VAO EO NYVALIN’NY FIFIDIANANA FIHODINANA VOALOHANY TAMIN’NY TELO ORA ATY FRANTSA,

  iDr RIBINSON JEAN LOUI NO HIFANANDRANA AMIN’ILA y antsoina hoe fery….

  Tsy nomen’ny RFI NY AM-PAHAM-BATO AZON ‘NY TSIRAIRAY..FA HOY NY CENIT HOE NY CES NO HANOME NY VALIN’INY FIHODINANA VOALOANY IO AFAKA 15 ANDRO…

  ARAHABAINA NY MALAGASY REHETRA !

  … ho tohizako ny resaka .

  Tsy nampoizan’ireto mpanongam-janna sy ireo nampanao amboletra ity fifidianana FA HO TAFITA HO AMIN’NY FIHODINANA FAHAROA NY CANDIDAT NOTOHAN ‘NY FILOHA RAVALOMANA MARC SY NENY !

  TENA DISO HEVITRA IRETO IZY SATRIA NINEVITR’IZY FA ADINON »NY MALAGASY NY FITIAVAN ‘NY MALAGASY AN’ I DADA SY NENY.

  SAROTRA NY MANAADIN0 AZY ROROA SATRIA MARO IREO BAINGA NAVADIN’IZY ,IZAY ISAPRANTSKA AZY IREO..ARY TSY HAY REFESINA NALANJAINA NY FIOVANA NENTIN’IZY IREO EO AMIN’NY FIAINAN’NY MALALAGASY !

  IZY IREO NO FOTOTRY NY HAZO IZAY MAMOKATRA BE NA DIA MODIAN’NY SASANY TSY ITA AZA. IZANY !

  Dr ROBINSON JEAN LOUIS , AZA HARAKAO NY ILO NOMENA HO LOLOHAVINAO..HAJAO SY TANTERAHO ATSAKANY SY ANDAVANY NY TSIAMBARATELONAO SY NY PRESIDENT RRAVALOMANANA MARC MOMBA NY FIRENENA ARY AZA ADINO NY HERI-PO ,NY HER ‘TSAINA SY NY HERIN NY FITIAVAN-TANINDRAZANA MANENIKA AN’I NENY MALALANTSKA .

  DOCTEUR ROBINSON JEAN LOUIS , raiso ny fankasitrahana sy ny arahaba tafita soa ho amin’ny fihodinana faharoa

  Eo anoloan’ny Malagasy izao ianao ,art miandry hanao izy ireo sy n adidy maro

  Eny na eo aza ny vesatr’izany adidy izany dia minoa mafy an ‘ANDRIAMANURA.koa aza matahotra

  Ireo koa ny ZOKY RAYA%BRENINA RAVALOMANANA MARC SY I NENY..TSY IZY IREP NO HANOLOTRA VATO MA%AY ANAO IZT IREO !HAJNAY SY TOAVINAY IZY ROROA , KOAKÄ IRINAY MAFY TOKOA MBA HO IRAY IANAREO AMIN’IZAY MIKASIKA NY FIRENENA SY NY MALAGASY TSIVAKIVOLO..EO AMIN’NY FITANTANANA SY NY FMPANDROSOANA SY NY FANONDRATANA NY MALAGASY AINGANA MBA HITOVIANA LAHATRA AMIN’NY OLOMBELONA REHETRA MANDROSO !

  HO TOHIZANTSIKA NY TOLONA ! MISAHIA !MATOKIAA

  NY TOMPO ANDRIAMANITRA HIARO SY HITANTANA REHETRA LALANDAVA !

  Docteur CELESTIN ROBIN

  Paris

   

   

   

 3. Ho anareo lava resaka eto @ ny forum dia izao no lazaiko !

  >>>>>>> Tsy misy olona hamaky izay lazainareo lavabe toa io eto fa aoka hazava !

  Manokafa zavatra hafa raha misy fanazavana lavabe tianareo lazaina!

  *** Forum = 10 lignes max. Forum = gens pressés de voir des infos et discuter UN PEU!
  PAS TROP LONG.
  J’ai rien lu à vos commentaires de 1 km.

 4. Misaotra an-dry Constant Raveloson fa tena mpitolona marina manana ny maha-izy azy manam-pikirizana mitazona ilay magro kely olona 50 mpanohana an-dRavalo nefa nahatafakatra candidat hanao 2 eme tour
  sa tsy izany ry Densie na Denise tsy mbola tonga saina fa mbola te hanitatra ny fanjakana FAT hamarina ankady ny firenena amin’ny Fery vaovao ?
  izahay aloha ny taranaka no tsinjovina e, angaha na feno vola avy amin’ny FAT ianao tsy hahavita anao sy ny taranakao mandrakizay izany fa ny firenena nopotehinao sy namidinao tamin’ny vahiny no holovainy eo
  ry Ravatomanga sy Rajoelina no efa assurer ny ho aviny fa tsy nareo FAT kely ireo fa mba tonga saina

 5. Robinson/Ravalomanana
  Tsy hatoro antsika intsony ranamana
  Ny iray dokotera, ny iray mpandraharaha
  Mifameno tanteraka angamba izy ireo matoa comme ça
  Navoaka androany azomà ny valimpifidianana vonjimaika
  Fa toa woe Robinson no voalohany taminizany , rava daholo ny paika.
  Ka ny teniko antsika rehetra zanaky i dada
  Miray isa hiana, mivavaha, bon courage, n’est ce pas ?
  Aza hadino aza ny manambatra ny herintsika aminy 20 desambra ho avy izao
  Handresena tanteraka anireto jiolahamboto tsy matahotody mitovy aminy kalalao
  J’aime · · Promouvoir · Partager

 6. Manohana feno ny Dr ROBINSON Jean Louis e!
  Ampy izay ny fanapotehana sy ny fandrobàna ny harem-pirenena nataon’ireo izay nitondra nandritra ny 4 taona!
  Sitrak’Andriamanitra matoa izy tafita amin’ny dingana faharoa!
  Koa handeha hiara hientana izay tena matahotra an’Andriamanitra marina hivavaka ho azy sy hiara-mitondra azy hiakatra eo amin’ny fitondràna ity firenena ity;

  Mandritsara Mihetsika

 7. Fa iza moa ‘ty rirama ‘ty no miseho ho mpampianatra , ho paolisy , ho procureur ?
  Fa iza izy io no mibaikobaiko eto..
  « Rspace libre ny serasera , tsy misy azonao fehezina na hakom-bava eto ,ny anaranao aza tsy fantatra..Tsy misy koa mpisera aznao terena hamaky izay soratanao / Avelao ny tsirairay misafidy izay tiana fa tsy ianao no hanoro azy , tsy ianao koa no mametra na mandanja izay tian’ny tsirairay ho velabelarina..eto !

 8. Dė mbola gaga elah!!!!!
  Ny foza aza efa tonga saina fa zany hoe : ilay tahotra sisa
  io ilay hoe : aleo enjehan’ny omby masiaka toy izay enjehan’ny HERITRERITRA mantsy.
  i Vitaly aza efa nilaza fa HIARAKA ISIKA koa inona ary ity resaka hafahafa ato ity???

 9. Ny tolona dia tsy maintsy atao. Na i Raveloson Constant na i jean-Louis Rakotoamboa dia samy mety tsara daholo. Amiko aza dia ilay fifanolanana nisy teo @ Mamy Rakoroaivelo sy Jean-Louis rakotoamboa dia vao maika mahatonga ahy hanohana an’i JL Rakotoamboa. Lalaovin’i mamy rakotoarivelo ny olana dia very. Izy no nanaratsy an’i J-L Rakotoamboa tao nefa izy no tena olana. Tsy misy anfa ny tsy tsy diso ary tokony hijery ny fiodinanana faharoa ny fifidiana izao ka na i R. Constant. na i JL Rakotoamboa na ilay mamy kotovelo dia aleo hiaraka daholo.Avereno ihany koa i NAIKA ELINE fa ireny no tena mijoro @ hevitra sy tena manohitra ny FAT.

 10. Manohana 100% @’ilay famerenana an’i Ramatoa Naika .
  Ary tsy arako indray izany fifanolanana nisy t@ Rakotoamboa sy Kotovelo izany???
  Ka izay rehetra mahery-FO dia dakan’i Kotovelo daholo FA ireo MPAMADIKA izay mbola manohy ny asa
  famadiana hatrany hatr@’ izao dia LELAFINY miaraka @ FOZA.
  Amiko raha mbola kotovelo no eo dia MATATESA fa na izy ihany aza dia AHAFATY an’i Dada RAHA …….
  RAHA HO TAFODY EO DADA.
  FIANTEHERANA @ HAZO BOBOKA no fianteherana olona toy itony MAMY BE LOHA ITONY, RAJAKOm-POZA.
  TSY MISY FANDRESENA HO AZO IZANY KOA EO RAHA MBOLA I KOTOVELO NO HIANTEHERANA.
  MIALA TSINY TOMPOKO FA LEO LEO FITAKA SY FAMPIESONANA AVY @’KOTOVELO ZAHAY Ô!!!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *