AMPELANTANANTSIKA NY FANDRESENA

IMG_0125Tsy mbola afapo tamin’ny voka-pifidianana tany amin’ny faritra Alaotra misy anay iny izahay hoy ny Ct Brenda androany teny amin’ny magro Behoririka. Ny antony hoy izy dia nisy tsy voahenjikay tany ambanivohitra tany fa aza matahotra ianareo fa hiparitaka izahay, haneho,ny tanjakay.  Aza manaiky horebireben’ny olona hoy izy fa ataontsika am-pilaminana ary tsy maintsy ampitombointsika ny « pourcentage ».  Ny ben’ny tanànan’ny Mananara Avaratra dia nilaza fambola I dada bno nahavita zavatra teto Madagasikara. Tsy sahy nanao fampielezankevitra izahay ben’ny tanàna 17 tany  hoy izy satria trandrahan’ny sasany ny harempirenena, ny dahalo manjaka tanteraka, ka aleonay nidinika tsara fa eto dia vitany io pourcentage io fa tsy maintsy mahazo Robinson. Ny Ct Horace kosa dia nilaza fa tokana ny tanjona dia Madagasikara miaina ao anaty mamirampiratra, eo am- pelantanantsika hoy izy ny fandresena , mba hahazoantsika mitotorebika dia mbola manana adidy isika. Ny Ct Raveloson Constant dia nilaza fa  ny kisambotrambotra dia isika efa nanapankevitra handresy amin’ny fifidianana fa tsy aty amintsika ny ilana izany korontana izany ary fantatry ny ankilany izany herimpanahy izany. Misy lafiny hafa hoy izy io fa naheno tsaho ny tenako tao anatin’ny telo andro fa hosamborina ihany koa ny tenako. Ireto hoy izy ny fampitandremana tiako atao, ny zavadehibe ilana fitandremanana dia ilay fanapepoana , matoa sahin’ny olona samborina I rabe na rakoto dia satria eritreretiny fa tsy hiaro azy ireny namany ireny. Ampitovio hoy izy ny anaran’ny olona hoe samborina sy ny any amin’ny boriborintany any satria ranona tsy antoko avy amin’ny ranona. Raha ny anaran’ny antoko no ifampitsahoana dia tsy mety izany ka sami amieritreritra isika. Momba ny lisi-pifidianana dia  namafiny fa niaiky ny Ceni-T fa misy tsy mety ny nataony na dia menamenatra azy izy ireo dia efa manarina izany , koa araraoty ny fisoratana anarana , aza misalasala fa taomy ny namana very zo. Efa nivoaka vonjimaika hoy izy ny voka-pifidianana fa ana iray hetsy azan y anay any amin’ny Ces dia tsy maintsy atao ny fihodinanan faharoa. Ny olona hoy izy dia tsy azon’ireo baikona hoe ato indray ianao mandrotsaka fa efa hitan’ny olona ny làlantsara.  Samia manazava izany isika fa aza misalasala amin’ny tee-shirt hanaovan’nny olona fa efa hita izao ny mampandroso. Noho izany dia mandrosoa amin’ny lalindalina kokoa fa efa hitantsika ny heo aiza ny misy ny trondro. Ny Cst Login Fanatera dia nanambara fa misy antony ny voka-pifidianana ratsy tany amin’iny faritra Androy iny. Ry zareo hoy izy no nanao ny fanoratana ny anaran’ny mpifidy ka navadimbadiny izany ka lasa any amin’ny fokontany hafa ny anarana’ny olona izay fantany fa zanak’I dada. Betsaka ny tsy nifidy hoy izy satria matahotra ny olona noho ny asa dahaloka nanararaotra ny sasany amin’ny fangalarabato. Tsy nisy solontenan’ny mpitarika ny movansy Ravalomanana hoy Login tany Androy. Na izany aaza anefa hoy izy dia nanao ihany izahay fa hohatsaraintsika izay, noho izany dia miangavy ny movansy Ravalomanana ny tenako ho tonga any fa nalahelo izy ireo, tsy nisy delegue de vote ihany koa tany Androy ka nofenoin’ny sasany fotsiny. Ny Ct Hilarion izay nosamborin’ny zandary natao famotorana ny Alakalmisy teo dia efa nivoaka ka tonga teny ankianja. Nisaotra ny vahoaka Malagasy, ny movansy Ravalomanana, ny mpitandro ny filaminana, ny mpitsara ny tenany teny an-toerana. Ny antony nisamborana ahy hoy izy dia noho ny kabary izay nataoko teto ny Alarobia fa misy manely tsaho hoe nangalatra fiara.Rahalahiko daholo ny Ceni-t sy ny Ces hoy izy manomboka izao. Amin’ny Talata izao amin’ny 1ora ny fitsarana azy eny amin’ny fitsarana Anosy.

5 pensées sur “AMPELANTANANTSIKA NY FANDRESENA”

 1. Arabaina dia misaotra an’andriamanitra aloha fa tafavoaka Tompoko.
  Enga anie ianao ka tsy hanaraka ireo rehetra tsy nahari-boakena rehetra ireny.
  Mba azo lazaina ve sa vita2 ho azy fotsiny hoe: « Menatra2 ny Cenit t@ tsy nahalavorary ny karam-pifidianana »
  ny antony tsy nahatomombana ilay karam-pifidianana???
  Mora2-ina be anie izy izany e!

 2. o ranavalona an: la maladie d’amour indray anie no hirahirain’ilay Amiral Jamba vao hitanay teo ê!

  _____

  Raha ny lahatsoratra no resahina dia marina io hoe Mora2-ina.

  _____

  Fa manomboka eto dia ataoko fa resy lahatra daholo
  fa antsika légaliste ny fandresena atsy ho atsy!

  Mila stratégie avo lenta,
  ary mino aho fa efa mikaon-doha (brainstorming) ny membra ao @ ankolafy
  sy ny andaniny antoko Avana

  Fa ianareo eo ireo aloha dia efa mihezaka manatsara ny fampitanareo vaovao hazava sy mitombina ary dia efa manomana @ fanolorana PROGRAMAN’ASA afaka mampivoatra ny fiainan’ny tsirairay any @ faritra misy azy avy!

  Nahoana moa no tsy hanao tamberina ny zava-nisy ka nanabotry ny firenena.
  (tsy hitan’ny any @ faritra taratra loatra izany ny fahavoazam-be,
  aiza moa koa fa ny Radio sy TV nationaly dia eo am-pelatanan’ny mpanongana
  ary gravy ihany koa fa lasa OISIFS ny ankamaroany
  dia ireny voatarik’i Camille ireny)

  afaka 20andro anie dia hanomboka ny propagandy!

 3. Aza dė mapmė moa ry sė a!!fa maninona indray hono???
  Misy zavatra kotrehin’ireo matoa ireo mody MALEFA-DEFAKA ireo an!!
  mety ho fanaronana ity valim-pifidianana fôpla ity??dia mody mba mifitsa-pitsaka daholo dia
  MIKOPAKOPAKA elatra indray izy fa NAHAVOA e!!!tokony ho 1 er tour mantsy ilay izy raha ny
  ny tena marina.
   » ISIKA ANIE MANDEFITRA FOANA  » hoy ilay iraikalahy izay rehefa avy mivarotra saka be loha
  @ vahoakan’i Magro izy.

 4. HO AN’NY MALAGASY REHETRA ,

  MITODIKA KELY NY OMALY ARY MIANDRY NY TSIKY HO AN’NY AMPITSO !

  Eto am-piandrasana ny fanambarana hatao ny CENI-T ,dia manatataotra mijery ny lasa tsy vo ela …

  Ny vokatr’izany fandinihina ny lasa tsy vao ela ,dia mahonena ny fahatsapana fa tsy fieritreretana nyMalagagasy sy fiainana anroany sy rahampitso na kelt aza mba nofakafakan’ireto mpanongam-panjakana ireto :

  Toa izany koa dia tsy nisy asa na kely aza mikasika ny fampandrosoana ny Firenenaa.Nanapotika sy nandroba ny harentsika o nataony andro aman’alina…

  NAHANDY ITAO ANATIN »NY FAHORIANA ,TAO ANATIN’NY FAHANTRANA MANGIDY ARY KOA NIFANESY TAO NY FAHADOAM-PANANTENA MARO…MOMBA NY FIFARAN’ITY KIRIZY..

  TENA NOMBA ANTSIKA TOKOA ANDRIAMANITRA…HAFA TOKOA NY FITONDRANY..!

  NEKENTSIKA TSY SADROKA NY FANAOVANA FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN4NY FIRENANA..NATAO AMBOLETRA NA TIANTSIKA NA TSY SITRATSIKA AZA IZANY..

  KOA NY FANDRAISANTSIKA ANJARA AMIN’IO FIFIDIANANA IO NO ANY FOTOANA HAHAOAN’NY VAHOAKA AMIN’NY ALALAN’NY MPIFIDY MANOME NY HEVINY , NO HIFIDIANANY NY FILON’NY FIRENENA AZONY ANTOKA SY HANANA TOKY EO AMIN’NY FAHAIZANA MITANTANA NY FIRENENA MIARAKA AMIN’NY ALAGASY..

  NEKENTSIKA NA DIA NY MPANONGAM6PANJAKANA IRERY NO NIKARAKARA IO FIFIDIANANA IP ISIKA , SATRIA EFA NIDIAN’IZY IREO VARAVARAN ,NY ZON’OLOMBELONA KA SAHIN ‘IZY NO NANILIKA NY FANDRAISAN’NY FILOHA RAVALOMANA MARC SY NENY RAVAMOMANANA LALAO

  IZAY NO TETIKA NENTIN’IZY IRENY MBA TSY HISIAN’Y FILAMATRA POMITIQUE TARIHIN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC MIVADY ETO MADAGASUKARA !FIJERIN 4NY FISAINANA JAMBA IZANY..

  Na dia ny SADC aza no anisan’ny namadika ny » fanahy sy ny teny nifanarahana » tao amin’ny tondrpzotra izay novohizin’i chissano , cia membres-ny SADC no tsy nanaiky ny faniliana ny Mouvance RAVALOMANANA MARC ka niantso ny fovpriana tany NAMIBIE ny 12 octobre 2013

  fanapahan-kevitra roa mikasika an’ny MADAGASIKARA :

  –1-TSY MAINTSY HATAO NY FIFIDIANA IZAY HO FIMOHAN’NY FIRENENA MALAGASY

  -2..KANEFA TSY MAINTSY MANDRAY ANJARA AM’IZANY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC LZAY ANGATAHANTSIKA AMINY RAHA EKENY IZANY SATRIA RAHA TSY IZANY DIA ITO?GILANA NY FIFIDIANANA..NEKENA NY FANDRAISANA ANJRA ,FA HOY NY TROIKA VAOVAO :

  « MIFIDIANAO ,PRESIDENT ,CANDIDAT AO ANATIN ‘NY LISTE MISY 33 CANDIDATS..AZONAO TOHANANA IO CANDIDAT IO

  DIA ANKEHITRINY DIA MIANDRY NY DIDI – PITSARANA NATAON’NY MALAGASY TAMIN’NY 25 OCTOBRE TEO…

  .. TOHIZAKO NY RESAKA REHEFA MIVOAKA IO DIDI-PITSARANA NA IO..

  OH!LA!LA!VOA IO NOMEN’NY RFI VAO EO NYVALIN’NY FIFIDIANANA FIHODINANA VOALOHANY TAMIN’NY TELO ORA ATY FRANTSA,

  iDr RIBINSON JEAN LOUI NO HIFANANDRANA AMIN’ILA y antsoina hoe fery….

  Tsy nomen’ny RFI NY AM-PAHAM-BATO AZON ‘NY TSIRAIRAY..FA HOY NY CENIT HOE NY CES NO HANOME NY VALIN’INY FIHODINANA VOALOANY IO AFAKA 15 ANDRO…

  ARAHABAINA NY MALAGASY REHETRA !

  … ho tohizako ny resaka .

  Tsy nampoizan’ireto mpanongam-janna sy ireo nampanao amboletra ity fifidianana FA HO TAFITA HO AMIN’NY FIHODINANA FAHAROA NY CANDIDAT NOTOHAN ‘NY FILOHA RAVALOMANA MARC SY NENY !

  TENA DISO HEVITRA IRETO IZY SATRIA NINEVITR’IZY FA ADINON »NY MALAGASY NY FITIAVAN ‘NY MALAGASY AN’ I DADA SY NENY.

  SAROTRA NY MANAADIN0 AZY ROROA SATRIA MARO IREO BAINGA NAVADIN’IZY ,IZAY ISAPRANTSKA AZY IREO..ARY TSY HAY REFESINA NALANJAINA NY FIOVANA NENTIN’IZY IREO EO AMIN’NY FIAINAN’NY MALALAGASY !

  IZY IREO NO FOTOTRY NY HAZO IZAY MAMOKATRA BE NA DIA MODIAN’NY SASANY TSY ITA AZA. IZANY !

  Dr ROBINSON JEAN LOUIS , AZA HARAKAO NY ILO NOMENA HO LOLOHAVINAO..HAJAO SY TANTERAHO ATSAKANY SY ANDAVANY NY TSIAMBARATELONAO SY NY PRESIDENT RRAVALOMANANA MARC MOMBA NY FIRENENA ARY AZA ADINO NY HERI-PO ,NY HER ‘TSAINA SY NY HERIN NY FITIAVAN-TANINDRAZANA MANENIKA AN’I NENY MALALANTSKA .

  DOCTEUR ROBINSON JEAN LOUIS , raiso ny fankasitrahana sy ny arahaba tafita soa ho amin’ny fihodinana faharoa

  Eo anoloan’ny Malagasy izao ianao ,art miandry hanao izy ireo sy n adidy maro

  Eny na eo aza ny vesatr’izany adidy izany dia minoa mafy an ‘ANDRIAMANURA.koa aza matahotra

  Ireo koa ny ZOKY RAYA%BRENINA RAVALOMANANA MARC SY I NENY..TSY IZY IREP NO HANOLOTRA VATO MA%AY ANAO IZT IREO !HAJNAY SY TOAVINAY IZY ROROA , KOAKÄ IRINAY MAFY TOKOA MBA HO IRAY IANAREO AMIN’IZAY MIKASIKA NY FIRENENA SY NY MALAGASY TSIVAKIVOLO..EO AMIN’NY FITANTANANA SY NY FMPANDROSOANA SY NY FANONDRATANA NY MALAGASY AINGANA MBA HITOVIANA LAHATRA AMIN’NY OLOMBELONA REHETRA MANDROSO !

  HO TOHIZANTSIKA NY TOLONA ! MISAHIA !MATOKIAA

  NY TOMPO ANDRIAMANITRA HIARO SY HITANTANA REHETRA LALANDAVA !

  Docteur CELESTIN ROBIN

  Paris

   

   

   

 5. Sendra naheno ny kabarin’ingahy Hilarion za fa toa HAFAHAFA an??????
  toa misolelaka hafahafa izany ary dia mahasahy mihizingizina izy fa RAHALAHINY ARY TOA
  LELAFINY MIHINTSY IRETO CENIT SY CES ARY INDRINDRA FA I KOTOVELO IZAY EFA FANTATRA FA
  RAJAKOM-POZA EFA HATRY NY ELA????
  Ny zavatra tsikaritra matsy di nahazo olona be izy io tao FIANARANTSOA t@ fanaovana fampielezan-kebitra
  raha vao lasa i NENY fa maty moa i bėbė Razay t@’izay, ka eto no MIPETRAKA NY FANAIKO RAY OLONA
  HOE: VOAVIDY KOA VE I HILARION?????MISY TSY MAZAVA SADY HAINGANA BE LOATRA, ohatry ny
  hoe: avy dia nanaiky angaha Ingahy fa tonga dia i Mamy Rakotoarivelo no ……???. TSY MAZAVA2 loatra????
  Ny ahiahy tsy hiavanana tompoko, ary fara-doboka io ka harao akaiky ihany ry ZAREO FA SAO KENDA VO
  HOE DOMY AHO RANAOTRA IO TSY HIVERINA INTSONY FA FARANY IO FOFIDIANANA IO AN!!!
  Aza variana isika fa toy izao no nataon’i Ralaiseheno hoe: » ny baikon’ny mpitarika no narahany » dia iny izy LASA
  tany @ FOZA INY .Dia ity tonga dia hoe koa : notsindriany tsara ireo MPISOLOKY MPAMADIKA FA NAMANY RALAHINY
  dia i Mamy Rakotoarivelo koa notsindriny .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *