FILOHA RAVALOMANANA: HANDRESY ISIKA, BE NY FANANTENANA

dada_New1Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby teny amin’ny Magro Behoririka androanyny filoha Ravalomanana. Nambarany tamin’izany fa tsy miala eto isika raha tsy tonga I dada. Nampisehoantsika izao tontolo izao hoy izy fa namerina ny tany tan-dalàna, ny fanajana ny lalàm- Panorenana  sy ny soatovina Malagasy hahafahana   mandroso , ka tsy mbola vita ny tolona ary mbola misy fanamby ataontsika. Nihaino
ahy ny vahoaka Malagasy hoy izy ary sahiko ny milaza hoe aza matahotra minoa fotsiny ihany. Araho tsara ny hafatra ataoko anareo, rentsika
tsar ahoy izy ny hafatra nataon’ny CES omaly fa misy tsy ara-dalàna an’i Madagasikara. Tsy anjarantsika ny mitsara fa ren-tany sy
ren-danitra fa manao zavatra mamoafady ny mpifaninana amintsika ary mibaribary izany. Zavadehibe hoy izy ny fahendrena, ny fahatoniana,
filaminana eo anatrehan’izany. Zavatra miseho izany Noho izany misaotra ny Malagasy rehetra nampiseho , fahendrena,filaminana. Nambarany ihany koa fa nihaona tamin’ireo mpanaramaso vahiny ny tenany tany an-toerana omaly. Nilaza izy ireo hoy izy fa tsy fantatray mihitsy ny Malagasy, ny tenako hoy izy dia nilaza tamin’izy ireo fa tsy fantatra ny Malagasy, izay efa tsy manan-kohanina intsony ireo vahoaka ireo ary efa fandiranovana. Tsy misy fampanjakana ny rariny sy ny hitsiny an’I Madagasikara fa manao izay saim-pantany ny mpitondra.Tian-kano tsy tian-kano no mahazo ny vahaoaka malagasy Ho hitanareo izany afaka iray volana ny hanaovan’ny Malagasy azy ireo. Na  dia tsy mifankahita aza izahay hoy ny filoha Ravalomanana dia mahalala ahy ny vahoaka Malagasy ary izaho koa mahalala azy. Nambarako tamin’izy ireo ihany koa hoy izy fa  efa ela no niantsoanay anareo, ampio izahay  hamerina ny tany tan-dalàna,hanaja ny lalàmpanorenana, efa ela no niady izahay fa tsy nisy nihetsika ianareo. Heninkaja sy henimboninahitra isika hoy izy tamin’iny fifidianana iny, na dia tsy fifidianana mitovy amin’ny rehetra aza.. Misaotra betsaka hoy izy ry vahoaka Malagasy amin’ny fiomanana sahady amin’ny fifidianana fihodinana faharoa, dingana farany sy lehibe io ka tsy azo anaovana tsirambina ka tsy maintsy vonona isika fa hiatrika izany . Na ny fahitana ny fihetsiky ny sasany amin’izao fotoana izao hoy izy dia manafiotohina ny Malagasy fa vao maika ny vahiny fa misy inona no hitranga no soloina daholo tomponandraikitra . Misy hafatra hoy ny
filoha Ravalomanana ampitaiko amintsika ka ny voalohany dia miraisa hina,  mahaiza mijere lavitra,satria raha tena miasa amin’ny fihetsika
mamoafady ny mpifanandrina amintsika , manao ny tsy mety amin’ny vahoaka, isika kosa aza manilikilika ny hafa. Hitako sy reko hoy izy fa misy tokoa ny sasany nilaza ary nahabe fanontaniana ny fa hoe ireny ve atao depiote. Olombelona ohatra ny olombelona ihany izy ireny
ka mbola azo hahitsy. Maheno feo aty aho hoy izy fa samy mijery ny tomboantsoany manokana ny sasany, manana faharaetana faamin’ny iray
volana androany dia efa ho hita eon y vokany, matokia an’Andriamanitra. Nambarany ihany koa fa efa nitety faritra izay
nanirahako azy izay tsy nahazoan’I Robinson I Neny tany Vakinankaratra. Vonona isika hoy izy fa rahao tsar any toromarika
omeko, tandremo fotsiny tsy ara-dalàna daholo. Ny Avana sy ny movansy Ravalomanana dia ho atao maodely aty Afrika, mandresy isika, be ny
fanantenana. Nanafatra ny mpitarika ihany koa ny tenany , mahaiza mandanjalanja ny teny izay avoaka, aza manafitohina ny olona. Ianareo
vahoaka kosa dia heno tsar any mpitarika. Tsy ho ela dia ho avy I dada.

12 pensées sur “FILOHA RAVALOMANANA: HANDRESY ISIKA, BE NY FANANTENANA”

 1. ny antoko maintso, izay mbola nahazo isa ambony mihoatra an’i edgard
  dia tapakevitra fa hanohana an’JLR!

  jere i toamasina feno fakofuck. Mino marina aho, miampy kely ny propagande dia lasantsika io faritra io

 2. Tokony tsy hihevi-teny toy efamandresy isika fa tsy miaintsy miady mafy aloha. Ny logiciel ao @ CENI-T io ny namboarin’ny frantsay ary manova anarana io raha tsy misy manara-maso. Isika olon-tsotra koa dieny izao dia efa milaza sahady an’ireo manodidina ny tokony hatao. ny Faritra atsimo dia tokony ho jerena akaiky. Ny biraom-pifidianana koa dia tokony tsy atao ambanin-javatra.

 3. Admin TNN :

  admin dit :
  23/11/2013 à 16:43

  @jr31, # et moi, je suis étonné que l’équipe de JLR ne vous a pas encore contacté, pour être leur consultant en informatique dans le domaine très sensible qu’est la collecte des donnés!….

  >>> Pauvre CON admin de TNN surtout son admin en miniscule !

  *** Tu vois que MyDago marche bien même avec des majuscules !

  JLR a des techniciens de hauts niveaux que TOI surtout puis(vous) !!!

  *** Aza mihebohebo eo fa misy mahay lavitra noho anao admin TNN momban’ny informatique eto Madagasikara.

 4. Raha manohana an’i FERY ny TIM, efa ela izany ny TIM no nanohana an’iTGV.

  FANONTANIANA TSY MISY OLAKA :
  – Ramatoa Eliane ve moa Zanak’i Dada sa TIM ?
  Iangaviana ianao Ra-LAZALAZAO mba valio kely io fanontaniana io . Misaotra !

 5. Tohiny….
  Tiako aloha ny hazava:
  http://www.lanation.mg/article.php?id=7893
  ———————————————————————————-

  AOKA IZAY ity filazàna hoe : MANOHANA NY ARA-DALANA fotsiny vohizina eto ity satria: aoka ho fantatra fa ny TIM koa anie « milaza » ho MANOHANA NY ARA-DALANA E ! Toa izany koa ny Antokon’i Rakotoamboa sy ny VAMI sy ny VOT, sy ny hafa rehetra e ( indrisy fa na ny Antokon’i TGV aza : ry Mémé, Fetison… )!

  MBA ATAOVY MAZAVA AMIN’IZAY NY hoe : momba an’I ZANAK’i DADA sy ny hoe:MOMBA an’ny TIM.
  Ny ahiahy tsy hihavanana ry havana isany.

  Misy mantsy tsy mba hita manohana an’i Dr JLR mihitsy fa « TOA » any ambadika any no mitonona ny misy azy : manohana ny ara-dalàna(?)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *