FILOHA RAVALOMANANA : « NAHAY NISAFIDY IANAREO FA TSY NAMELA IREO MPANONGAM-PANJAKANA HIAKATRA FA IANAREO IZAO NO VOALOHANY »

MarcRavalomanana (1)Niditra mivantana tamin’ny alalan’ny antso an-telefaonina teny amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana. Hiakam-pifaliana no nandraisan’ny vahoaka marobe tonga teny an-toerana ny lahateny izay nataony. Nambarany fa na dia naniry aza isika fa 1eur tout dia vita , ho hitantsika eo fa n a misy ny 1eur tour dia tsy matahotra ny 2eme tour isika. Misaotra antsika rehetra izay tonga eto hoy izy ary misaotra antsika izay mbola tonga eto. Zavadehibe loatra ity andro ity fa afaka nisaorako anareo satria niarahantsika nahalala fa tao anatin’ny fotoana fohy ary tampoka no nitenenako taminareo fa handray anjara isika, hanohana dia izao no vokany.Midika izany hoy izy fa matoky sy mino ianareo. Zavadehibe amiko, amin’ny firenena, amin’ny Malagasy rehetra ny fiverenana ao anatin’ny sehatra iraisampirenena na dia mbola tsy vitantsika azan y dingana farany.Ny antony hoy izy efa voasakantsika ny mpanongam-panjakana tsy handeha eo satria mafy tena mafy tamintsika Malagasy raha ohatra ratsy teo I Madagasikara.Matokia aho hoy ny filoha Ravalomanana fa n’iza n’iza hilatsaka eon a misy azan y 2eme tour dia tsy matahotra isika fa tena bahanantsika tanteraka ary ataontsika ho ren-tany ho rendanitra. Ny movansy Ravalomanana hoy izy tsy matahotra fifidianana. Nisy ny fiarahabana nataon’ny Amerikana, izay niarahaba ny vahoaka Malagasy amin’ny fahendrena izay nananany. Raha tena mahay mamaky teny diplomatika tsara dia hoe misaotra anareo ry vahoaka Malagasy fa tena nahay nisafidy ianareo fa tsy namela ireo mpanongam-panjakana ireo hiakatra fa ianareo izao no voalohany. Ireo mpamantsy vola sy ireo mpiaradia amintsika hoy izy diatena nitebiteby fa raha sanatriavin’ny vava ka.., kanjo tena heninkanjasy henimboninahitra ny vahoaka Malagasy ary mahalala ny zavatra ataony sy misy mpitarika ka noho izany dia misaotra anareo.Hainareo tsara fa ny tomboantsoan’ny firenena aloha no ambony indrindra. Iza no tsy hahalala fa ireo vola miparitaka, sy lainga afafy etsy sy eroa dia zavatra tsy misy mandeha amin’ny izy hoy ny mpamatsy vola.Fantatry ny mpamatsy vola daholo  ny dossien’ireny. Amin’izao fotoana izao isika mbola tsy misioaka fa tsy mbola tafavoaka ny ala, fa na izany na tsy izany fa afaka midera tena isika. Tsy maintsy mandresy isika arry tsy maintsy tafaverina eto ny fandriampahalemana, tsy maintsy vitantsika ny fampandrosoana, ary ireo fampanantenana rehetra izay iaharantsika amin’ireo mpamatsy vola ireo. Manome toky anareo aho hoy izy fa aninkeho maraina dia nilaza daholo izy ireo hoe matoky izahay prezidafa tena hainao ny mampahafantatra ny olona, fa miaraka amin’ny vava  dia ho tonga daholo ny famantsiambola sy ny fanampiana niaraka taminao. Nilaza mazava tsar any Amerika hoy ny filoha Ravalomanana fa hiverina ny AGOA, tsy maintsy mahita asa ireo mpiasan’ny zone franc ireo ka noho izany dia aza matahotra ianareo fa matoa aho miteny aminareo. Tena miverina eo amin’ny sehatra misy azy I Madagasikara saingy mila manao dingana mafy dia mafy isika ka miomana amin’izany.Matoky aho hoy izy fa ianareo izay nitolona nandritra ny 5 taona,dia tsy handraraka ilom-by andoha. Inareo mpitarika rehetra dia samia mieritreritra tsara izay paikady hanaovantsika ny manaraka raha mbola misy izany. Mazava izao ny làlan-kivoahantsika hoy ny filoha Ravalomanana fa mila miasa miaraka, mila mifampatoky isika, ary mila manaraka ny fanjakana tan-dalàna sy manaja ny lalàam-panorenana. Manome toky anareo aho hoy izy fa tsy maintsy miverina ny fandriampahalemana, ny mpamatsy vola mba hahafan’ny olona misy fidirambola, mampianatra ny zanany. Tsy maintsy miverina ny fanamboaran-dalàna, izay mihitsy hoy izy ny fepetra napetrako tamin’ny mpamatsy vola a raha manampy ahy ianareo , sy manome toky ny vahoaka Malagasy, dia manome toky anareo ny tenako fa ataonay tafita ny tolona izay nataonay ary tsy ohatra ratsy aty Afrika I Madagasikara, noho izany dia tafaray ny tia sy ny maniana. Ireny fiarahabana nataon’ny Amerika ireny hoy izy dia santionany fotsiny fa ireo Afrikana taty sy ny mpanaramaso tany dia efa niteny far aha sanatria ka ny mpanongam-panjakana no teo dia zavadoza.Tsy miantsy averintsika hoy izy ireny mbola nisalasala ireny. Kely sisa dia ho tonga I Dada. Tsy fanao hoyizy ny hoe misaom-bady fa dia tena mankasitraka an’I Neny ny tenako. Isika miresaka izao dia any Antsirabe izy manomboka manao sahady ny fitsidihana sy ny mijery ny zavamisy any an-toerana. Mino aho hoy izy fa nitondra ny anjara birikiny izy ary ianareo koa dia mampirisika anareo hampahery azy. Aza matahotra ianareo fa hanome toromarika vaovao aho mba hampahomby antsika.

30 pensées sur “FILOHA RAVALOMANANA : « NAHAY NISAFIDY IANAREO FA TSY NAMELA IREO MPANONGAM-PANJAKANA HIAKATRA FA IANAREO IZAO NO VOALOHANY »”

 1. Mila mijery strategie na paikady vaovao sy mahomby iatrehana ny 2eme tour ra tiana handresy.
  Mila manomana izay tokon atao dieny izao @strategie @propagandy sy ny fanaraha-maso ny valim-pifidianana fa 2eme tour io vo tena mila miady.
  Tadidio foan fa ts faly @handresen’i Dr JLR ny mpanonga mpanjakana. Efa mitady hevitra ry zareo zao @candidat ho tohanany @ 2eme tour.
  Mila atao matanjaka sy mafy ny paik ady fa mbol ts tafavoak ny ala tokoa

 2. Ok Dada a !
  Raha te-handresy dia somary asio tsindripeo ny faritra Fianarantsoa sy Mahajanga fa tena be mpifidy. In-4 nivezivezy teto Fianara i Fery Vao satria natahotra sao i Vital no tafakatra deuxième tour raha mahazo an’i Toliary sy Fianarantsoa. Vola toko tsy forohana no atobany eto.
  Soa ihany fa namangy tanàna maromaro taty i Neny sy Dokotera ka nampisy fanatenana ny olona hiverina amintsika. Sarotra anefa ny misedra ireo élus Tim taloha nivadika Fery Vao.

 3. ny haino aman-jery anjakan’ny foza dia misy fiantraikany amin’ny mponin’ny faritany, tsy afaka mandinika manao analyse toy ny eto ny olona ka mila communication hafa mihitsy isarihana azy, mba izay manana traik’efa hanampy tosika sy hanome toro-hevitra an’i Dada, JLR, Lalao sy ny ekipa fa tsy mora ny ady

 4. Marina izany Dada, Nahay ni fiady ny vahoaka Malagasy, fa mahay miaro ny vato analysant ve izy ? Izao mantsy raha roa andro lasa izay dia nahazo 28% mahery i JLR, androany maraina t@ 5ora kosa dia ity ny voka-pifidianana
  05h00
  TENDANCES CENI-T : Récapitulation nationale. BV confrontés 12.433/20.001. Taux de participation 61,83%. Jean Louis Robinson 25,53%. Hery Rajaonarimampianina 14,95%. Hajo Andrianainarivelo 9,83%. Roland Ratsiraka 7,37%. Camille Vital 6,35%. Edgard Razafindravahy 4,80%.

  Tsy mba misy ve fanaraha-maso hanakorotana izao fidinana lava izao ? Satria dia sarotra ny hono fa ilay fery vaovao no Tiana sy fantatro ny vahoaka Malagasy.

 5. MISAOTRA IREO NAMANA REHTRA.
  MISY HAFATRA VITSIVITSY MANAN DANJA IRETO :
  1° TAO VAKINANKARATRA DIA NAMETRAHANA FAHATOKISANA BETSAKA NY MAIRES TAMIN NY FANDAMINANA IFOTONY NY DELEGUES BUREAU DE VOTE. IREO MAIRES IREO ANEFA NY ANKABETSAHANY DIA VOAVIDIN I HAJO. NATAONY MISAVORITAKA NY DELEGUES JLR. TOKONY HIJERY IZAY PAIK ADY HAFA MAHOMBY KOKOA. NISY TAMIN IREO MAIRS NITETY TOKAN TRANO NANAO PROPAGANDY HAJO. NISY MODY TSY NIDINA ISAN TANANA FA NANAO PROPAG AMBADIKA TAMIN NY ALALAN NY SEFO FOKONTANY NA OLONA TO TENY HAFA.
  2°HOY NY TANTSAHA HOE. MATOKY TENA LOATRA ISIKA JLR NEFA TOKONY HO LASA LAVITRA KA TSY MBA MIDINA ENY AMIN NY FOKONTANY NA TANANA NEFA NY KANDIDA TOY ITONY JLR ITONY NO TADIAVIN NY TAMBANOVOHITRA. MILA JERENA AKAIKY IZANY.
  3° ADY ITY 2 EME TOUR ITY. TOKONY TENA RAISINA HO TENA ADY LEHIBE SATRIA HAMPIASA VOLA NY ADVERSAIRE. AR 100 000 000 NY BUDGET / DISTRIKA FERY VAOVAO TAMIN NY 1 ER TOUR. MBOLA VITAN NY HERIM PO SY NY KELY TEO AMPELANTANATSIKA TSIRAIRAY NY 1ER TOUR FA MILA JERENA IO AMIN NY 2EME TOUR. TSY TOKONY HATOKY TENA BE LOATRA FA MILA MITRANDRAKA SY MANAO INVESTISSEMENT.

  IZAY TANY AMIN NY TERRAIN DIA NAHITA FA MILA FITAOVANA ARY FOMBA ISIKA ARY MILA MAMETRAKA LAMINA TSARA. RAHA MISY OLONA ISAKY NY DISTRKA NA KAOMININA AZO HETSEHINA DIA TOKONY HO ATAO MBA HO TONGA ANY IFITONY NY FAMPITANA HAFATRA.

  NY TENA AGSY TSY MAINTSY MANDRESY.

 6. HAFATRA FANAMPINY:

  HO ANAREO TOMPON ANDRAIKITRA POLITIKA. JEREO TSARA NY FANENDRENA OLONA AMIN NY MANARAKA SATRIA MISY AMIN IREO CANDIDATS DEPUTATION ZANAK I DADA AMIN IZAO NO EFA TSY TIAN NY OLONA INTSONY. IRENY TSY MBA TONGA ATY AMINAY RAHA TSY FIFIDIANANA HOY NY OLONA ANY AMIN NY KAOMININA SY FOKONTANY ANY. FAHOTANA MAHAFATY ARA POLITIKA IZANY. NY FO NO NANENDRENA OLONA. ANISAN IZANY FARATSIHO SY AMBATOLAMPY.
  AMIN NY 2EME TOUR DIA TOKONY JERENA AKAIKY NY KAOMININA ANY AMIN IREO KAOMININA IRENY.
  AOKA TSY HO RAISINA TSY FANKASITRAHANA OLONA IZANY FA TOKONY HANATSARANA ZAVATRA.

 7. Toro-hevitra efatra entina manohy ny tolona
  1) Averina i NAIKA ELIANE
  2) Homnina dieny izao ireo ho mais olon-tenan’ny ankolafy (délégué ) isaikin’ny ny BV ka fénoina 100%
  3) mi tsidika ireny toerana tokony handresene na tsy nandaovana ireny : Tulear. Fianarantsoa, Majunga
  4) mitady haino aman-Jery dieny izao.

 8. Miala-tsiny fa ento-po,loatra ka,diso sokatry lava.
  Toro-hevitra efatra entina manohy ny tolona
  1) Averina i NAIKA ELIANE
  2) Homanina dieny izao ireo ho mety solon-tenan’ny ankolafy (délégué ) isaikin’ny ny BV ka fénoina 100%
  3) mitsidika ireny toerana tokony handresena na tsy nandaovana ireny : Tulear . Fianarantsoa, Majunga
  4) mitady haino aman-Jery dieny izao.

 9. Mila mi-investir
  amin’ny fampiasana olona atokisana
  manana traikefa amin’ny fitenenana
  sy mami-hoditra eny anivon’ny kaominina
  1. mahay mandahatra ny programan’asa mifanandrify amin’ny sokajin’olona sy ny harena misy eo @ ilay tanàna

  2. TO-TENY eo anivon’ny vahoaka

  3. (raha ilaina dia mamerina manao tamberina ny zava-mitranga eto @ firenena
  ka nanakana ny fiainan’izy ireo TSY HANDROSO: lany RITRA ny harena ankibon’ny tany any @ faritra misy azy, sns)
  _____

  rehefa averina ny zavatra nisy :
  ta@ 2002 dia maro ny mponin’i Toamasina nitsangana nitroatra ny régime tany alohan’io
  ta@ 2009 dia i Tuléar no lazaina fa renivohitr’i dada8

  dia nahoana izany no TSY HIVERINA?

 10. TORO HEVITRA TSARA ARY LEHIBE IREO KOA AOKA MBA TSY ATAON NY TOMPON 4ANDRAIKITRA MABANIJAVATRA.

  TENA GASY TSY MAINTSY MANDRESY

 11. TSY HADINO ny MAP miaraka ny (mise à jour++++) ,Tsy hadino ny programa sy ny famantsiambola .
  Izany no lohevitra tsy maintsy velabelarina .
  Tsy hadino ny fahasahiran ny olona an davanadro.

 12. HEVITRA ITONDRANA NY PROGRAPANDY :

  MANOMEZA OHATRA TSOTRA.

  ANDANINY, NY MPIFANANDRINA AMINTSIKA NITONDRA 2009 -2013: KANDIDA FOZA, ARY NY ZAVAMISY AMINIZAO NO HOTIHIZANY MIARAKA AMIN IREO FAHASAHIRANANA LALINA, TSY FANDRIAM PAHALEMANA, TSY FISIAN NY ASA SY NY VOLA, AVANDRA LAVA SATRIA BETSAKA NY DORO TANETY SATRIA TSY MIVAKY LOHA AMIN IZANY FA HANIMBA TONTOLO IAIANANA NO MAHAMAIKA NY FOZA.

  ANKILANY NY KANDIDA JLR 2002 _ 2008 : NANDRY FAHALEMANA NY MPONINA, MAHITA VOLA NY OLONA SATRIA BETSAKA NY ASA, AFA-NIATRA AVOKOA NY ZAZA MALAGASY, NY FAMBOLENA SY FAMOKARANA NIHATSARA, TONTOLO IAINANA MAINTSO TSY MISY DORO TANETY…

  ANAJARANAREO VAHOAKA ARY NO MISAFIDY IZAY HITONDRA ANAREO. NY KANDIDA JLR HANOHY IREO ZAVATSOA NATOMBOKY NY FILOHA RAVALO VE SA NY KANDIDA FOZA HANOHY IZAO ZAVAMISY IAINANTSIKA IZAO?
  TENA GASY TSY MAINTSY MANDRESY

 13. Ho an’izao mbola tsy taitra dia ity ny vaovao avy @ CEN-T t@ 11h45 teo.

  TENDANCES CENI-T :
  Récapitulation région Ihorombe. BV confrontés 265/329. Taux de participation 56,07%. Hery Rajaonarimampianina 17,95%. Hajo Andrianainarivelo 13,56%. Saraha Georget 11,24%. Camille Vital 9,08%. Edgard Razafindravahy 5,58%. Jean Louis Robinson 5,05%.Date : 03/11/2013

 14. Aty jerena

  Mahagaga fa tena mihamihena andro aman’alina ny vatony i Radoko, tokony ho mailo ihany isika fa misy tsy mazava ao.Midika izany fa tsy mahazo vato intsony ny antsika

  en direct

  15h00 – TENDANCES CENI-T : Récapitulation nationale. BV confrontés 13.321/20.001. Taux de participation 61,88%. Jean Louis Robinson 24,99%. Hery Rajaonarimampianina 14,97%. Hajo Andrianainarivelo 9,89%. Roland Ratsiraka 7,81%. Camille Vital 6,37%. Edgard Razafindravahy 4,76%.

  14h20 – TENDANCES CENI-T : Récapitulation nationale. BV confrontés 13.214/20.001. Taux de participation 61,86%. Jean Louis Robinson 25,15%. Hery Rajaonarimampianina 14,93%. Hajo Andrianainarivelo 9,88%. Roland Ratsiraka 7,71%. Camille Vital 6,35%. Edgard Razafindravahy 4,77%.

  24,99% ny any RADOKO

 15. MANDADY NY TRAMBO E ! Tsy misy mahatoky ny CENI-T

  03/11/2013

  16h24
  TENDANCES CENI-T :
  Récapitulation région Vatovavy Fitovinany. BV confrontés 1052/1367. Taux de participation 57,70%. Hery Rajaonarimampianina 15,67%. Hajo Andrianainarivelo 12,92%. Roland Ratsiraka 8,28%. Saraha Georget 6,46%. Camille Vital 12,61%. Jean Louis Robinson 6,61%.
  15h55
  TENDANCES CENI-T :
  Récapitulation nationale. BV confrontés 13.579/20.001. Taux de participation 61,93%. Jean Louis Robinson 24,79%. Hery Rajaonarimampianina 15,05%. Hajo Andrianainarivelo 9,93%. Roland Ratsiraka 7,86%. Camille Vital 6,41%. Edgard Razafindravahy 4,73%.

 16. 03/11/2013 à 17:13Raha izao ny fandehany dia afaka ora vitsivitsy dia ho lasa any aminy laharana faharoa isiaka satria miaina foana ny isam-bato.Tsy fantatra intsony izy ity woe:atao mihitsy vé izay hanadabohana any i Radoko, tadidiko tsara mantsy ilay teniny i rajoelina manao woe:Samia mihonona aminizay vato azony eo ireo nilasaka nofidiana16h39>TENDANCES CENI-T : Récapitulation nationale. BV confrontés 13.626/20.001. Taux de participation 61,93%. Jean Louis Robinson 24,75%. Hery Rajaonarimampianina 15,07%. Hajo Andrianainarivelo 9,93%. Roland Ratsiraka 7,85. Camille Vital 6,41%. Edgard Razafindravahy 4,73%.Date : 03/11/2013[Répondre]

 17. OHATRA NY TSY POSSIBLE NY HOE TSY MIOVA MIHITSY NY AN I EDGARD SY CAMILLE VITAL NEFA NY NOMBRE BV MITOMBO.

  TSY MITOVY IHANY KOA NY RESULTATS OMENA ETO SY NY OMEN NY TV VIVA ARY NY TVM

  TENA MISY ZAVATRA HAFAHAFA

 18. Ka manara-po ny Foza sy ny CENIt fa tsy misy manara-maso sy mahasahy mibetroka azy, maninona raha miantso vonjy any amin´ny Amerikana, mba hamerina ny fanisam-bato sy hanara-maso, ny any amin´ny CES koa izao ny tena atahorana.
  Namaky site orange.mg aho teo, dia hoe, hisy ireo Afrikana mpanara-maso ho eny amin´ny CES. Mazava izany fa afrikana nirahin-dry Chissano, ar voafvidy handainga sy hitantara lainga.

  ka raiso ny andraikitra, alefaso ny alarme, antsoy ireo tompon´andraikitra Amerikana mba handefa olona hanara-maso sao , hanenina eto iska, fa efa tetik mati-paika ilay hanaovana izay hampandresy an´i Hajo .

 19. ATY JERENA

  ZAO ILAY WOE MIHENA HAOATRANY NY FEN’ANTITRA NY ANTSIKA ARY TSY MISY MAZAVA AO
  AIZA NY DELEGUE NY MOUVANCE RAVALOMANANA

  20h33 – TENDANCES CENI-T : Récapitulation nationale. BV confrontés 14.022/20.001. Taux de participation 61,90%. Jean Louis Robinson 24,57%. Hery Rajaonarimampianina 15,16%. Hajo Andrianainarivelo 9,91%. Roland Ratsiraka 7,84%. Camille Vital 6,46%. Edgard Razafindravahy 4,72%. Saraha Georget 4,30%.20h15 – TENDANCES CENI-T : Récapitulation nationale. BV confrontés 14.006/20.001. Taux de participation 61,90%. Jean Louis Robinson 24,60%. Hery Rajaonarimampianina 15,16%. Hajo Andrianainarivelo 9,91%. Roland Ratsiraka 7,84%. Camille Vital 6,45%. Edgard Razafindravahy 4,73%. Saraha Georget 4,30%.19h35 – TENDANCES CENI-T : Récapitulation nationale. BV confrontés 13.980/20.001. Taux de participation 61,91%. Jean Louis Robinson 24,602. Hery Rajaonarimampianina 15,16%. Hajo Andrianainarivelo 9,91%. Roland Ratsiraka 7,84%. Camille Vital 6,44%. Edgard Razafindravahy 4,73%. Saraha Georget 4,30%.

 20. Asaivo avadiny eo @ vaton’i Dokotera mihintsy ny anaran’i Fery vao2 dia afa-po
  izy mianakavy e!!IZY 2 Vavy mantsy e!! i Beatrisy sy Fatma be AIR-BAG , manome litika!!!
  fa tsisy tompon’andraikitra ve manara-maso fa avela hanao izay danin’i kibony i kala Voron-dolo sy kala MPAMS 2 reo e!!
  Sao dė mba Rasamy kosa aza no manena ity vato isaky ny mandeha???vazivazy sao miakatra eo!!!tsy mam-phino anie
  ilay izy e!!nilatsaka eny an-dalana kosa angamba ny biletà sasany kah???? sa nandeha tongotra dia tsy tonga aty Tana
  ny sasany???
  Ô Rabeatrisy ô!!!ny fondaian’i Merkel aza anie hoy aho VOATSIKILOn’i AMERIKANINA e!!!aiza ho aiza ny toeranareo 2??

 21. Fa tena sanana daholo ve isika gasy sa ahoana???
  Itony video itony izay nataon’ny vazaha dia efa t@ sept 2012 no nivoaka.
  https://www.youtube.com/watch?v=Co-Gb217o94
  Misy témoignage mihitsy fa Ra jo hell no mivarotra @ sinoa…Jereo eo amin’ny 31:58
  Mba inona no nataon’ny mouvance ra8??? Tsy hoe mitabataba ao @ magro fotsiny dia vita fa misy zavatra hafa no tokony atao! sa mataotra ve? Ny gasy rehetra ivealan’ny Madagsikara ve tsy afaka mitory na dia mba hanehoana fotsiny aza fa misy ny tsy faly? jereo ny nataon’ny AV7 hatrany afrika atsimo… sa ve matahotra daholo? Misy ny Internet, tél sns aminizao fotoana izao azo ampiasaina tsara.

 22. sarotra ny manaraka ny revingadra e!amiko tsy tokony hanaiky ze baikon’i dada sy neny intsony i Dr fa manjary valifaty no hanjaka eto fa lasa tsy voajery ny firenena

 23. Hiresaka momba ny fihodinana voalohany aho.Izao no nitranga taty amin’ny faritra Androy:
  Tena tsy nandeha tamin’ny laoniny ny propagandy nataon’ny no 33:
  1-Rehefa nanomboka ny propagandy, tsy nahitana tracen’ny afisy JLR, na IRAY AZA teto Ambovombe, fa ireo hafa kosa efa nanenika ny tabilao sy ny tanana
  2-Efa herinando angamba vao nisy afisy vitsivitsy. I Tirike, sendra nandalo tamin’ny 4×4 no nizara depliant vitsivitsy tamin’ny olona izay sendra azy
  3-Tsy nisy tam tam, tsy nisy fampielezankevitra, fa nandritra izany kosa, inonnde ny tanana tamin’ny propagandy nataon’i Saraha, Camille, Hajo, Hery, Rolland Ratsiraka. Ireo olona ireo dia samy tonga taty daholo nisy nampiasa helico telo sns….
  4-Efa 23 octobre amin’ny enina hariva vao nisy ilay video mobile, zazakely maromaro no nanaraka azy, ary ny olon atY Androy tsy dia tia mivoaka alina noho ny resaka securité
  5-Ny olona , na tiantsika na tsy tiantsika , dia izay tia tolotolotra no fidiany: Ireo candidtat hafa tena nanana originalité: tao ny nanao elo, kitapo, sns… ankoatran’ny teeshirt sy casquette efa mahazatra. Fa ny JLR, tsy nanao na inona na inona, na tee shirt iray aza tsy hitako teto anatanana….
  6-Rehefa vita ny fifidianana, dia gaga ny ankamaroana’ny olona taty satria na ny fisian’i JLR ary tsy fantany akory.
  7-I Ravalomanana Marc dia mbola ratsy ny imageny taty, satria naratsiana foana nandritra izay 4 taona izay, ary ny olona aty tsy mahafantatra na inona na inona fa izay lazain’ny mpitondra eto anatanana dia heveriny ho marina
  8-Ireo presidentmpokontany tamin’ny fitondrana teo aloha dia mbola misy ny manohana ny candidat izay atolotry ny mouvance ary azo atao delegué any amin’ny bureau de vote.
  Anjaranareo ny mieritreritra

 24. Anontanio amin-dry zareo ao amin’ny birao hoe iza no tompon’andraikitra ny fampielezan-kevitra tany ?
  Iza ilay olona NANAKÀNA AN’IREO SAIKA MBA HANAO FAMPIELEZAN-KEVITRA TANY ?? FIKA SA INONA NO ANTONY ??
  Tsy misy izay tsy mahafantatra an’io trangan-javatra io ny rehetra !

  Ireo points 7 sy 8 sy ny tena zava-nisy nandritr’izay DIMY TAONA IZAY anefa no tokony nazavaina, na tany atsimo, na faritr’aiza na aiza eto Madagasikara !

 25. Resaka be ny an’ny SEFAFI-n’ndRamaholimiaso sy ry Jean-Eric Rakotoarisoa ! Tsy ity farany ity ve no anisan’ireo namolavola sy nanaiky an’ity Constitution fôpla ity ?

 26. Dia efa io no mamaly ny fanontaniana rehetra hoe:
  MANINONA NO MIHENA NY VATO???aza misy mimeno2
  MPAMOSAVY MALEMY e!!!Aza misy mifanomė tsiny , ISIKA SAMY ISIKA IHANY IO,
  Na tsy hangalatra aza ny FOZA dia isika no MIVARO-TENA! efa fantatra efa hatry ny ela izany
  fa AO @ ANKOLAFY DADA AO NO MISY NY VOALAVO ary efa fantatra TSARA HOE : IZA!!!

  MILA ANAO RAMATOA NAIKA MADAGASIKARA a!! mila olona TOA ANAO!!MIVERENA rė eeeh!!!
  MIANGAVY TOMPOKOVAVY HAJAINA!!!VONJEO MADAGASIKARA!!!!homba antsika Andriamanitra!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *