ME HANITRA RAZAFIMANANTSOA : MAMPIAHIAHY NY FANENDRENA IREO LEHIBEN’NY FARITRA VITSIVITSY MANAMBONINAHITRA

IMG_0329 Ho tanterahana amin’ny 20 Desambra 2013 izao ny fifidianana solombavambahoaka eto Madagasikara. Miaraka amin’io fifidianana io ny fifidianana fihodinana faharoa amin’ny filohampirenena. Ny ankamaroan’ny mpifidy anefa dia tsy mahafantatra loatra ny momba ny fifidianana solombavambahoaka ity. Noho izany dia nitondra fanazavana tsara ho fantatra mahakasika izany ny Me Hanitra Razafimanantsoa izay anisan’ny kandida solombavambahoaka eny amin’iny boriborintany voalohany iny. Nambarany fa ny lalànan’ny  proportionelle plus forte  moyenne no mihatra, dikan’izany dia misy fanisana ny fomba fanisana ny vato, ohatra kandida A,B,C ka ny kandida A mahazo vato 6000, B mahazo  vato 2000, C mahazo vato 1000 Amin’izay fotoana izay raha ohatra ka 10000 ny vato manankery dia ny vato 5OOO no mahazo ny toerana voalohany. Noho izany dia ny kandida A no efa mahazo ny antsasamanila ny vato.  Misy toerana roa izany hiadian’ny kandida B sy C. Ho an’ny lisitra A dia efa mahazo toerana iray ka ilay vato 6000 no zaraina amin’io iray io ary ampiana ilay toerana iray mbola hiadiana. (6000:2=3000) . Ilay lisitra B kosa indray dia ny vato 2000: 1, satria tsy nahazo vato izy tamin’ny voalohany.Ny kandida C dia ny vato 1000:1. Ny dikan’izany dia  ilay kandida voalohany ihany no mahazo ilay toerana. Tsara ho fantatry ny mpifidy hoy ny Me Hanitra ny mahazavadehibe io kajikajy io satria raha lany ny   filoham-pirenena dia tokony hisy ny stabilité  ka ny Praiminisitra miray firehana sy afaka hanatanteraka ny fandaharan’asany no hitondra far aha tsy izay dia miteraka tsy fitoniana eto amin’ny firenena raha avy amin’ny firehana hafa. Ankoatra izay dia nambaran’ny Me Hanitra far aha misy tsy fanarahan-dalàna aloha na mandritra ny fifidianana dia anjaran’ny olona no mampiantso ny tomponandraikitry ny Ceni-T any amin’ny misy azy. Amin’izao fotoana izao dia efa misy ireo mitondra sahady ireny afisy izay misy hoe fidio I ranona na ranona ireny na apetraka amin’ny rindrina izany na fiara. Momba ny fanampiana ny lisi-pifidianana dia nambarany fa anisan’ny tena mampalahelo tokoa ny mahakasika io satria maro dia maro ny olona noverezin-jo tao anatin’iny fihodinanana voalohany iny izay mbola hoverezin-jo ihany koa amin’ny fihodinana faharoa. Nilaza ny Ceni-T fa izay olona nanana recensement tamin’ny fotoan’androny ihany no afaka atao anation’nylisitra fanampiana, ka mampalahelo izany hoy izy satria lasa fanilihana olona fotsiny ny fifidianana. Ao anatin’ny lalàm-pifidiana hoy Me Hanitra dia mazava ny voalaza fa ireny olona adino tao anaty lisi-pifidianana ireny dia mbola mananjo ary adidin’ny Ceni-T ny manoratra ny anaran’ireny olona ireny 15andro mialoha ny fifidianana farafahatarany. Raha ny 20 desambra ny fifidianana  dia any amin’ny 5Desambra no efa any anaty lisitra ireny olona ireny. Tsy tokony ho adinoina hoy izy fa ny fifidianana solombavambahoaka dia fifidianana vaovao, dikan’izany dia zavatra hafa io, ary tokony hisy mihitsy ny olona tokony hifidy. Mahakasika ny fanendrena ireo  manamboninahitra vitsivitsy ho lehiben’ny faritra dia nambaran’ny Me Hanitra fa  baraingo be dia be no ao anatin’ny loha satria efa nisy fe-potoana nivoahan’ny tao amin’ny filankevitry ny minisitra fa hoe tsy hanao fanovana intsony ny lehiben’ny faritra raha tsy antony manokana tsy azo ivalozana. Varian any tenako hoy izy fa amin’izao fotoana izao no ovana tampoka ny lehiben’ny faritra ka roa ihany no sivily amin’izany, ary ny 8 manamboninahitra ambony izay mbola amperinasa amin’ny toerana misy azy. Manahirana sy mampiahiahy hoy izy satria herinandro mialoha ny fampielezankevitra izao no hanendrena izany miaramila izany any amin’ny faritra kanefa isika niala amin’ireny fanendrena miaramila ireny. Mahalasa saina izany hoy Me Hanitra, ary inona no iraka manokana ampanaovina tampotampoka sy maika azy ireny.

IMG_0287TSY MAINTSY TANTERAHANA NY FAMPANANTENANA IZAY NATAO

Tonga nanatanteraka ny fampanantenana izay nataony ho an’ireo ekipan’ny TFMA (Tanora Fanantenana Filesy Milalao Ankasina) sipakely manohatra, androany Alakamisy 21 Novambra ny Me Hanitra Razafimanantsoa, kandida solombavambahoaka movansy Ravalomanana  eny amin’ny boriborintany voalohany iny, niaraka tamin’ireo mpiaramiasa aminy. Fanomezana fitaovana entina manao fanatanjahantena toy ny maillots, bakiraro ho an’ny ekipa zazavavy no natao . Nambaran’ny Me Hanitra fa santatra ambavarano ihany  izao ho an’ny boriborintany voalohany. Efa nifanarahana talohan’ny fifidianana fihodinana voalohany hoy izy izao fanomezana izao ary samy mitazona ny fampanantenana izay natao. Tafaray ny tia sy ny manina ka fitia mivaly fitia. Ny mpanazatra azy ireo raha nandray fitenenana dia nisaotra ny Me Hanitra tamin’ny fanomezana ireto Maillots, bakiraro  ireto, ary nampanantena fa handresy amin’ny fifaninana izay hatrehin’izy ireo, ary hampandresy ihany koa ny Me Hanitra amin’ny fifidianana solombavambahoaka. Tamin’io fotoana io ihany koa no nihainoan’ity kandida ho depiote ity nyhetahetan’ny mponina teny an-toerana.Nambarany fa efa nandalo teto ny dokotera Robinson ka izay hahasoa ny vahoaka dia tanterahany. Tsy vitan’ny dokotera irery hoyizy io raharaha io fa tsy maintsy ampiana tosika izy amin’ny parlemantera. Raha Praiminisitra hanohitra azy no maro an’isa ao  hoy Me Hanitra dia mitsingilahila ny filohampirenena. Amin’ny maha mpisolovava ny tenako hoy izy dia vonona aho ny hisolo vava ny vahoaka amadika ho lalàna ny hetahetanareo.Efa fandaharan’asan’I dada ny hanamboatra ny làlana, ny lava-piringa ety Ankasina ka hotohizantsika izany. Marihina fa mbola hitohy ny fiarahamiasa eo amin’ny roa tonta ka ny fanalana ny loto amin’ny lakandrano no hotanterahana amin’ny manaraka.

16 pensées sur “ME HANITRA RAZAFIMANANTSOA : MAMPIAHIAHY NY FANENDRENA IREO LEHIBEN’NY FARITRA VITSIVITSY MANAMBONINAHITRA”

 1. Io fa novelariny tsara izao ilay thee Shirt fa tsisy saosy a!!!sao indray dė hoė!!!!
  Tsy ohatry ny somary lasa aloha kely ve Isika izany ???dia avela @’izao fotsiny izany
  izany lehiben’ny faritra izany???TSISY BEDY???

 2. Fa inona ary ‘ty ê ?
  Hay moa fanomezana ho an’ny sipakely mpanohitra fotsiny ê ! Mpanohitra an’iza ?

  Fa mba azonao anontaniana amin’io olona io ve ranavalona, ny antony nanilikilihana an’ i Manoela izay tena niasa mafy tao amin’ny Magro, nandritry ny dimy taona ?

 3. Mbola manana halalana hanendry olona foana nga rajoelina @zao fotoana fohy hipetrahany eo zao. Tsy mampiahiahy intsony fa hita fa hanao zava-dratsy ireo, fa dia toa tsy misy réaction ndray ny mouv ravalomanana.

 4. Ka Manoela tsy mety MISOLELAKA @ FOZA no sady tsy mandray
  VOLA MALOTO koh!!!Za lesy Kintana efa tsy tė haka « l  » fa aleo fa tsy
  maintsy hipiotra eny ihany ny marina ary ho tsarain’i tantara eo daholo.
  TANY MASINA IO OAH!!tsisy afa-bela eo.

 5. Ny Fozaorana dia tsy manana saina tsara izany « JAMAIS » fa ny ratsy ihany : hamotika sy hangalatra ary hampahantra firenena no mba zavatra hainy

 6. Tananews – Live Ambohidahy

  Vers une annulation massive de voix ! Déjà près de 25 000, du côté de Tamatave !

 7. Efa firy hetsy no lazaina fa vato maty e?
  ary ataoko fa tsy nisy vatom-poza t@’ireo fa ny noforonina aza nataony a?
  ny velona tsy nahazo karam-pifidianana fa ny maty anyam-pasana no fohaziny HIFIDY NY FOZA.
  Izay ilay BIBY MITORONA e!!tsy nataotao foana anie ilay hitan’i Ramorafavori e!!
  Ny maty fohazina fa ny velona DIKAINA, sady tsy manao  » azafady tompoko a! » sady voadika ianao
  no tsy mahalala azafady.

 8. Rabeatrisy nilaza fa na « je t’ aime » aza no hanamarianao izay olona fidinao dia
  tsy maninona , nefa nisy nanao tokoa io ( mazava ho azy fa t@ Dokotera an!) dia
  avy hatrany dia vato maty.
  Tsy mahasakana ny ankolafy Ravalomanana hanoana sy haka rahalahy an’ireo CES sy CENIT anefa
  izany rehetra izany , izay no mampalahelo amiko.
  Eto tsy resaka foza intsony fa ny an’ny foza ZARAKO AZA MARATRA satria MIBANAKA fa kosa ISIKA
  IO TOMPOKO ô!ny ao @ ankolafy ao no mila HARAHANA AKAIKY FA AO IHANY NO MISY NY RATSY
  MANDRIPAKA ANTSIKA.
  Isika toa TSY TAITRA akory hoe: tsy nisy mpanara-maso AVY AMINTSIKA t@ BV be dia be an,koa inona
  no mampimeno2 ???ny foza ve no andrasana hiantso hoe:  » AVIA HARAO NY VATONAREO RY ZANAK’i
  DADA????MBA MISAINA VE ISIKA???TANDREVAKA sa FANAINIANA sa VOAVIDY???tsy hay intsony???

 9. Izao indray efa asiana ALIKA MIAMBINA ISAKY NY FARITRA,
  MBA MISY MIETSIKA VE??IO EFA NAHAZO ANTSIKA t@ nanoloana
  an’i CES HANDAKA an’i NENY dia MIANDRY MAHAZO FOTSINY NY MPISOLELAKA
  mbola ato amintsika ihany izany an!! MANAO IZAY DANIn’ ny KIBONY NY FOZA FA TSISY
  MIHETSIKA KOH!!!de aza misy mimeno2 fa ZAKAO NY ONJANY!!!ISIKA IHANY IO e!!!

 10. cette proximité de ME Hanitra avec le peuple me ravit pleinement….

  Il ne faut jamais oublier que le pilier de notre société ancestrale est le :

  ………………………………..FOKONOLONA !!!!!!!!!!

  « asa fa tsy kabary moa ??? »

 11. Merci ME Hanitra

  La saleté , l’absence d’EDUCATION liant salubrité (saletés ++,voretra), santé publique , élément fondamental de développement sont complètement ignorés de la HAT

  M. Ravalomanana a été beaucoup critiqué lorsqu’il a pris à bras le corps la SALUBRITE DE TANA !!!!!!…
  Il le fallait !!!!!!!
  Il a OSE !!!!!!

  Il n’y a pas de peuple condamné à l’ignorance : l’éducation est une tache première du gouvernant

  Et non parader , faire des show comme le lohan’angidina de la HAT……..

  On ne fait pas d’omelette sans casser des oeufs : il y a des priorités , et le bon gouvernant sait les hioérarchiser.

  Madame, votre implication dans la COMMUNICATION DE PROXIMITE est un vrai régal :

  Cela fait partie de l’éducation de masse dont souffre tant le pays.

  EX les doro-tanety destructifs et SUICIDAIRES qui font toujours loi…

  Quand une tradition est mortel il faut s’en débarasser , comme le fait de tuer les enfants jumeaux dans le temps au sud est …maintenant transformé en abandon en orphelinat…

  Ou encore la tradition de mendicité des Androrosy ??? à vérifier…

  Suicidaires parcequ’on dévitalise la terre
  ON TUE LA TERRE QUI NOUS NOURRIT !

 12. GBD , DEPHASEE !

  Aza dia sodokan’ny « paraître » ê ! Dimy taona ao anatin’ny krizy sy fijaliana no vokany !
  Mahaiza mamakafaka !
  Arahao tsara io post nalefan’i LAZALAZAO farany io, FA NY TGV IZAO NO HANENDRY AN’IZAY HO PRAIMINISTRA !
  Izany dia vokatry ny fiaraha-misôsy !!!!

  LA FDR A VALEUR DE CONSTITUTION D’APRES LES TEXTES EN VIGUEUR. MAIS CETTE « FAUSSE CONSTITUTION » TOUT COMME CELLE QUI A ETE ADOPTEE DE MANIERE ILLEGALE ( CELLE DE CETTE FAMEUSE IV e REPUBLIQUE ), DE MÊME QUE LA VRAIE QUI DEVRAIT ENCORE REGIR LA VIE DU PAYS, ONT ETE MILLE FOIS BAFOUEES ET DETRICOTEES PAR DES DECRETS QUI N’ONT QU’UN SEUL OBJECTIF : CONFORTER, VOIRE RENFORCER LE POUVOIR DES PUTSCHISTES !

 13. Kintana â

  tsy mazava :

  aminy fomba ahoana i TGV hanendry praiministra ???

  Resako dia momba Me Hanitra : inona no tokony harahany misosy aminy TGV ?

  La pseudo IV° république est l’oeuvre d’un gouvernement putschiste , illégal par définition…pour moi tout oeuvre d’un gouvernement illégal est par essence illégal
  Des décrets de gouvernement illégal sont illégaux juridiquement…

  J’avoue ne pas avoir lu cette FDR…
  Pour moi , elle est une condition diplomatique…

  Juridiquement une feuille de route ne peut aller au delà des éléments fondamentaux des NORMES JURIDIQUES et le prochain gouvernement élu peut tout à fait REEXAMINER les éléments contraires aux normes juridiques applicables au pays.

  L’ONU et ses ramifications(comme la SADC ?) émettent des règles de référence, mais NE CREE PAS LE DROIT.

  Le résultat du 2° tour : résultat d’une élection universelle EXPRIME :
  LA « VOX POPULI »
  volonté suprême politique que l’ONU ne pourra pas contester ni guider selon sa volonté (FDR ou non) ,

  Enfin me semble t il

 14. KM

  je précise que la FDR est une norme d’essence onusienne CONTRAIGNANTE : on le sait…
  MAIS ….sur une situation particulière à régler !

  Aussi,
  je le maintiens : l’ONU (ou son émanation par délégation) a vocation à faire la POLICE INTERNATIONALE acceptée par ses membres.
  ==> Mais l’ONU N’A JAMAIS VOCATION A FAIRE LE DROIT INTERNE DANS AUCUNE NATION.

  L’ONU ne peut ni constituer une constitution , ni créer un « constitution »…
  Le terme de « fausse constitution » est excessif , ou pour le moins EXCESSIF.

  Attention à l’amalgame qui peut embuer ou décourager les esprits de manière , dommageable.
  En droit un terme correspond à une définition précise , dans un contexte précis.

  De même je maintiens :
  ==> les normes pseudo- juridiques d’un gouvernement de transition de surcroit  » PUTSCHISTE »….n’ont AUCUNE CONSISTANCE JURIDIQUE…

  Voilà pourquoi je me suis permise de rappeler que la tache est immense …on va marcher sur des oeufs et il faudra être particulièrement VIGILANTS tous azimuts

  Comme dit M. RAVALOMANANA : mitohy ny tolona…

  Et je ne ramène pas seulement au « paraitre » les symbole politiques adéquats de madame Hanitra………
  C’est aussi cela que d’être un personnage « publique »…que l’on peut interpréter selon son gré……

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *