MITOLONA TSY NILA TAMBINY NY VAHOAKA MALAGASY HAMPODIANA AN’I DADA

MARC RAVALOMANANA FAVORI DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE MALGACHENanomboka tamin’ny taona 2009 izay nisian’ny fanonganana ny filoha Ravalomananana teo amin’ny fitondrana ka hatramin’izao dia nanao ny ainy tsy ho zavatra  sy tamin-kitsipo tamin’ny fitakiana ny famerenana ny  ara-dalàna sy ny filoha Ravalomanana  eto an-tanindrazany ny vahoaka Malagasy. Nisy mihitsy namoy ny ainy, betsaka ny nigadra, nisy ny nandao ny fianakaviany voatery niafina, ny vahoaka malagasy ary nahatsiaro nangirifiry tamin’ny fanohanana ny filoha Ravalomanana. Tsy mila tambiny toy ny vola, seza, na zavatra hafa toy ny  tee-shirt fa nanao tamin’ny nahimpony, ary tena niray hina tokoa ny mpomba ny ara-dalàna. Nisy ihany koa namana diaspora avy any ivelany izay nahafoy namoaka vola hampandehanana ny tolona tany an-toerana sy teto Madagasikara  na dia niafina aza izy ireo. Nisy koa ireo mpanao gazety tsy nila “ felaka”fa nanao ny asany  an-tsitrapo nentina nampanjariana ny tolona(?), tsy nila olona nokaramaina matihanina nanao afisy, na trakita, na dokambarotra amin’ny radio sy televiziona fa natao tamim-pitiavana niaraka tamin’ ireo vahoaka maro an’isa resy lahatra.Azo lazaina fa ireo no nampanjary ny tolona toy izao na dia iaraha mahalala aza fa tsy nandeha ara-dalana ny  communication noho ny  fanakatonana ny onjam-peo sy fahitalavitra teo an-tanana. Tao ihany koa ireo mpanentana , ny tomponandraikitra amin’ny fanamafisam-peo, ny sécurité, mpanao gazety ny mpanao politika namorona kabary hafa isan’andro,  izay nitakosina teo amin’ny kianjan’ny Magro nandritra ny dimy taona, na orana, na hainandro, na hatsiaka, dia niaretana tao foana ary niarahan’ny rehetra nahita izany. Ireny no zezika nampitsiry ny ahitra,kitay  nahamasaka ny nahandro amin’izao endriny izao.Azo ambara fa nahomby hatrany ny tolona ary m afy mihitsy ny fanenjehana mivaivay nataon’ny mpanongam-panjakana tamin’izy ireo kanefa dia samy nizaka ny nanjo azy daholo tsy nisy nitaraina ny rehetra.

Rehefa nanohana ny kandida Robinson ny movansy Ravalomanana dia tonga amin’izay ny fomba fijery mila « moyen ». Marina fa ny fampielezankevitra eto Madagasikara dia lasa fizarana tombontsoa fotsiny ka lasa manimba ny fomba fisainan’ny olona. Azo tsongaina ho amin’izany ohatra ny fanambazana vola isankarazany, nisy ny mpanao gazety notambazana volabe isan’andro,   ny mpanentana nokaramaina vola ihany koa, ny sono mobile tsy maintsy nomena rahateo. Lasa notaizaina tao anatin’ny vola sy ny « moyen » ny mpiara mitolona. Nekena fa tsy misy zavatra vita raha tsy izay kanefa na ny aina aza dia nafoy ho an’ny tanindrazana indrindra koa nanomboka niditra tao anatin’ny andrimpanjakana ny movansy Ravalomanana dia  nahatsapa ny mpiara mitolona fa nahazo vola izay nisy mihitsy ny nanankarena tampoka ny mpitarika( ?) . Ny vokany dia nanjary lasa vato misakana ny fampanjariana ny tolona ny resa-bola.Nanjary tsy afaka nandrakotra ny biraom-pifidianana ny delegué de vote fa mitady « moyen », ary niteraka tsy tsy fahombiazana izany koa mila arenina amin’ity fihodinana faharoa ity. Ny fitiavan-tanindrazana sy ny tolona hampodiana ny filoha Ravalomanana an-tanindrazana no fototra lehibe nampisy ny tolona nandritra izay dimy taona izay koa aoka tsy hiova fomba fijery isika . Hampangino aloha ny adiady kely madinika tsy mampahomby, Hamafiso ny firaisankina, andao hifanome tanana, samia mandray andraikitra amin’ny sehatra tandrify azy fa efa akaiky ny fandresena. Masina ny tanindrazana ary tsy maintsy tafody i « Dada » e !

13 pensées sur “MITOLONA TSY NILA TAMBINY NY VAHOAKA MALAGASY HAMPODIANA AN’I DADA”

 1. Indrisy nisy t@ ireo mpitarika dia niara nisonenika t@ FAT ary nisabaka sady nitarika ny ankolafy no nanantareka ny baikon’ny FAT….
  Fa izao aloha dia handao hanao izay handresena ity fiodinana faharoa ity. Raha ny marina dia tsy i Fery mihitsy no eo @ fiodinanana faharoa fa nagalatra, ny ankolafy Ravalomanana tsy nanana mpisolo-tena eran’ny biraom-pifidianana ka mora ny magalatra . Manaomboka izao dia fenoina ny biraom-pifiadnana ary hentitra @ fanaraha-maso

 2. LA FORCE DE L’ESPRIT…, lLE BON SENS MAGACHE..ET SURTOUT L’AIDE ET L’AMOUR DE DIEU !

  Les Malgaches censés et avisés et cnnaiseurs de la culture notament du fahendrena malgache que certains traduisent littéralement par sagesse , d’autres plus prosaïquement , simplement par le bon sens , raison et les savants par le mot circonspection et RAMAKA a laissé à des générations de Malgaches ne pas oublier avant de prendre des décisions importantes ,notamment celles qui engagent la vie du fiaraha-monina et l’avenir des enfants… »hazo tkana toa ny kitay aza fehezina « , hoy RAMAKA
  Misy tkoa Malagasy ,izay miseho azy mahafantatra ny hataony sy mahita tsara ny lalàna hizorana ka tsy mila ny anatra na ny tso-drano avy amin’ny fianakaviana na ireo ireo lava volo satria ela nihetezana.., dia iny lasa entin’ny hevitra taingintaingina , entin’ny fisainanan’ ny bemarenina dia manao bao tsy mivily , tsy miraharaha ny toro-hevitry ny mpiara-miasa aminy..
  Jo fanonganam-panjakana nataon’ireo nihevitra fa mety sy mitombona ny ary hitondra voka-tsoa ho azy ireo sy ny Firenena ny fanitsakitsahana ny feo ,ny safidin’ny Vahoaka tamin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Firenena tamin’ny 03 décembre 2006 !
  Miatrika ity fifidianana amboletra IsikaNovintsika ny fanam-pahan-kevitra hanaovana azy io..
  Ary nataon’ireo mpanongam-panjakana ,sy ireo vondrom-pirenena nivoy ny tsy maintsy hanaovan’io fifidianana ,indrindra fa dia nampiasa hafaetsena ny CI,izay solon’ny SADC ny faniliana an’ i NENY RAVALOMANANA LALAO tsy handray anjaraamin’ny fifidianana.Ny 12 octobre dia nisy fivoriana maika natao tany NAMIBIE iresahana ny situation aty MADAGASIKARA..Fepetra roa no natolotry ny TROIKA/SADC n izay vaovao ny membres ao anatiny :
  – tsy maintsy hatao amin’ny 25 octobre 2013 ny présidentiekke ,
  – ny Mouvance RAVALOMANANA MARC dia tsy maintsy mandray anjara ,satria mitongilana ny fanalàna azy.
  Koa mangataka ny Filoha RAVALOMANANA MARC ny mpivory hanaiky izany fangatahana izny..Koa hafaka manohana candidat iray azony tohanana ny Filoha RAVALOMANANA MARC.
  Diniho tsara io fepetra faharoa i.Tsy mety eo amin’ny Làlana misy isaky ny Firenena , sy ny accords de COTONOU ,ka nampandry ny eritrerire’izy ireo ranaekena handray anjara ny mpanongam-panjana , nefa lavina ny fandraisan’ny Mouvance RAVALOMANA NA MARC tsy handray anjara amin’izany fifidianana izany.
  Nanaiky ny Filoha RAVALOMANANA MARC hanohana candidat anankiray..
  Tapaky ireo mpitondra ny Ankolafy izay tonga tany NAMIBIE fa iDr ROBINSON JEN LOUIS no candidat ho tohan’ny Filoha
  dia natao ny fifidianana ny 25 octobre teo ary eo am -pamaranana ny fanisam-bato ny CENI-T izao n satria mety
  ny 07 octobre no hamoahana ny vOkatra  » provisoire  » satria ny CES no tsy maintsy manao fanamarinana (vérification) izany vokatra izany ,ary dia miandry 15 andro Isika vao hahazo ny valiny farany
  Ireto mpanongam-panjakana da mitady paika hanafoanana ny fihodinana voalohany.
  Adinon’izy angamba fa ny tompon’antoka an’ fifidiana io dia ireo CI anesorana ny USA ,ny JAPON,ny ALLEMAGNE , ny GRANDE-BRETAGNE ,CHINE sy reo Firenena niakatra laharana ara-toe-karena dia BRESIL , INDE …sns…
  Koa ip CI bory io na nanana obsevateurs nanaraka ny fifidianana .Vita ny fandatsm-bato dia samy niira ireto observateurs fa nizotra tsara ny fifidianana..
  Fantatr’izy iereo ve
  hisy fakam-panahy hanampy ny pusthistes hanova ny tarehy marika dia aleon’izy ireo nanindrahindra ny fizotran’ny fanisam-bato ,koa vita ny hiram-pankasitrahana dia izy lasa nody !
  Koa raha misy hala-bato dia madio tanana izy ireo
  Gaga ny mpanara-maso fa na dia teo aza ny atsojay , ny sakana na tamin’ Mouvance RAVALOMANANA MARC sy ny candidat tohanana dia i Dr ROBINSON JEAN LOUIS no mitarika satria tsy manadino ny soa vitan’ny Filoha ny Malagasy tamin’izy nitondra ny Firenena.
  TENA DISO PAIKA SY RATSY TETIKA RETO IZY ! ARY MBOLA MITADY FIKA HAMPIARINA MBA TSY HISY NY FIFIDIANA FIHODINANA VOALOHY.. FOANA NY PREMIER TOUR !
  AVERIKO NY FANONTANIANA :
  IZA NO NAMPANAO IO FIFIDIANANA IO ?
  ___TROIKA SY NY GROUPE DE CONTACT (chissano)
  Volan’iza ary avy aiea io vola ?
  —ny vola vidin » ny trafics -bois de rose vola mena , chronqite.., vola mena sy vatosoa zébus morts ouvifs
  — ny vola nmen’ny USA ar ny NUD no mitantana azy
  ….ny vola nomen’nu SA hikarakarna ity fifidianana, ny OIF , ny CEE
  Iza no comptables
  ,trésoriers ary ny contrôleurs sy ny vérifiateurs ?

  Tena tsy niraharaha ny izay ho fihetsiky ny Malagasy izy ireo .
  manana herin’ny Fanahy , ny Fahendreny , ny Finoany ary ny Fitiavan’ANDRIAMANTRA izy ireo
  Mikiry sy manantena ny Malagasy fa hiverina amin’ny fitadroana ny rariny sy sy hitsiny ary ny ara-dalana ny fuainam-pirenena hisy ny fahamarinana
  ary hody ANTANINDRAZANA SOA AMAN-TSARA NY FILOHAN’NY FIRENNENA RAVALOMANANA MARC !

  HOMBA ANTSIKA REHETRA LALANDAVA ANIE NY TOMPO !

 3. Tsy ireo mpikarakara ihany ve no efa nilaza fa tsy maintsy eken’ny rehetra izay ho valim-pifidianana eo ?
  Ilaina ny fahafantarana ny hala-bato sy ny tetika ratsy rehetra nataon’ny foza !

  Fanitsiana ho an’i DCR : « Ramalina ( Le prudent ) aza mifehy hazo tokana » !
  Ramalina et non Ramaka !

 4. Misaotra betsaka @’ilay fampitana ny vao2 @ Radio Rindra ,
  indraindray mantsy variana dia hadino , eto mba afaka mihaino @’izay fotoana
  ahafahana .Mankasitraka Ra-8 …. a!

  Mazava izany e! na fohanana na tsia ilay fifidianana dia DADA MODY.
  HOMBA ANTSIKA ANDRIAMANITRA!!!

  Aoka ho jerena akaiky koa anefa ireto olona mitsipaka ny @ ilay fifidianana ,ny zavatra toherin’izy ireo
  dia efa fanntatra dia ny mialohan’ilay fifidianana nefa niroso ihany izy( ny rehetra ) ka raha neti2 t aminy
  izany dia ahoana???mbola handà toy izao ve izireo???

 5. Impiry no efa nolazaina teto fa tsy kely lalana ny mpanao ratsy rehetra ?

  Raha mbola ny fitiavan-tena sy fitiavam-bola no entina hitondràna ny fanavotam-pirenena dia hihahaka eo !

  Noho izany :
  – Reseho lahatra ireo « vahoaka » diso lalana, fa tsy ireo izay nitarika an-dry zareo handeha any amin’ny lalana tsy tokony aleha ( tsy ilaina ny « mividy olom-boafidy, izay tsy nisy nifidy akory », araky ny hevitry ny sasany ) !
  – Aok’izay ny fanaovana kitoatoa sy ny andrakandrana hoy ilay olona iray izay !
  – Ho an’ireo any ivelany ; tohano ry zareo mpitolona any an-toerana, mba handresen’ny kandidà, hiverenan’ny Filoha Ravalomanana sy ny FITONDRANA ARA-DALANA ARY IZAY METY HO VOKATR’IZANY !

 6. RAHAMPITSO AMINY TELO ORA IZANY ISIAKA NO HIAINO NY VALIM-PIFIDIANANA 1ER TOUR,RAHA AMINY TENA IZY IZANY DIA ROBINSON RAVALOMANANA NO NITARIKA,NEFA TANDREMO FA NY C.E.S NO TOMPON-TENY FARANY HAMOAKA NY VALINY OFISIALY.FANTATSIKA TSARA ANGAMBA NY MOMBANY NY C.E.S.

  CENIT :
  Il a été annoncé ce jour par la Ceni-t que la cérémonie de proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle se fera demain à 15h00 au siège de cette institution à Alarobia.Date : 07/11/2013

 7. Tandremo fa ts miafina amintsika ny fomba fiasan cenit sy ny ces fa manar-penitra ireo am fagalarana manara-penitra manohana ny fat sy ny fery vao.ra ny tokony ho izy manko dia ts io fery vao io mihints no ifaninana am JLR fa noh izy mpangalatra manarampenitra,jereo ity fomba fanambarana ny valim pifidianana,ts sahy nolazaina am antsipiriany satria natahorany hampitroatra ny any an-toerana ny fahenoana ny filazana ny voka-pifidianana.tena manara-penitra e!tena manara-penitra ts ita intsony izay hilazana azy…………..

 8. Ary inona koa ty ataon-dry pety?izy sy ry deba koa dia iray lasitra,anisan’ny ambadik’i rajoelna sy lafrantsa sy fery vao ry zareo ireo,tsy araky ny noeverin-dr zareo manko ny safidin’ny maro an’isa;ô rapety fantatra fa anisan’ mpandrava laka manara-penitra koa ianao……….

 9. Tsy nila tambiny tokoa saingy misy dia misy ireo nanararaotra nanodina ny vola tamin’ny fifanampiana hananganana ny tranony sy ny magazainy ary ny rendrarendrany.
  Tsy hamelona mpitarika koa ny gasy raha mifanolotànana. Tena mahatofoka.
  Ny sasany moa dia tsy henatra akory mampiasa ny volan’ny fifidianana hab=naovana législative. Avy eo dia mitaraina fa tsy manambola intsony ny mouvance.
  Hetsika farany ity 2ème tour ity fa dia izay handresena sisa no atao fa raha ireo mpitarika ireo dia vorika ny ankabeazany. pffffffff

 10. Izay mihitsy no tena nampalahelo tamintsika mpitolona ho amin’ny ara-dalana , marihina aloha fa tsy ny vahoaka rehetra a! fa rehefa no jerena dia ry zareo niseho nafana fo no tena tsy nihetsika raha tsy nisy tambiny, dia samy tsy taitra ny olona tsotra fa dia nino fa hoe efa lafatra daholo ny fikarakarana satria ry zareo mafana fo milaza ho vonona ny hanao sy mahavita tsara , gaga anefa ny tena avy eo fa maro no tsy tontosa kay mila moyen daholo izy mianakavy vao mihetsika , ka samy miandrandra fifidianana daholo izy mianakavy angalana vola , dia mitovy amin’ny raika lahy ihany e! ny sasany moa dia propangady depiote sahady no atao nefa mbola vao ho JLR no tokony ho tohanana , ka aiza ary ity fitiavantanidrazana e! sa resaka daholo ! dia ny hany nataoko izao dia niresaka amin’ireo manodidina mba samy handray andraikitra fa tsy mila miandry ny mafana fo milaza fa ry zareo no tena mpitolona , mila mandray andraikitra isika vahoaka tena tia tanindrazana raha tiantsika ny hiverenan’ny Filoha Ravalomanana satria isika ihany no tena mijaly raha sanatria ka mbola mitohy io tetezamita io fa ry mafana fo isany mbola maniry koa ny hitohizany tetezamitatra fa resaka daholo ny ambony

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *