FILOHA RAVALOMANANA : TSY HANAIKY LEMBENANA ISIKA RAHA TSY TONGA ANY I DADA

Filoha Ravalomanana tanmin'ny fandevenana an'i Mandela (6)Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika hoy ny filoha Ravalomanana androany teny amin’ny Magro Behoririka nandritra ny fidirany mivantana
tamin’ny antso an-tariby tamin’ireo vahoaka marobe mpomba azy fa vonona hiroso amin’ny fifidianana fihodinana faharoa ho ny filohampirenena isika. Efa nandresy isika tamin’ny fihodinana voalohany ary  mino aho hoy izy fa handresy isika amin’ny fihodinana faharoa. Toy izany koany  amin’ny fifidianana depiote dia handresy isika. Mbola miezaka isika amin’ity ezaka farany ataontsika ity satria iankinan’ny fiainanan’ny firenena . Tena zavadehibe eo amin’ny tantaram-pirenena io ary  ho faranantsika hoy izy ny krizy mianjady an’i Madagasikara. Nandritra ny efataona sy tapany  izahay no nipetraka taty amin’ny tanàna  misy an’i Mandela taty Afrika atsimo. Nandalina ny tantarany , nanatrika ny fotoam-pahatsiarovana azy ny Talata teo, ary nanaraka tsy tapaka tamin’ny fahitalavitra ny fandaharana  manokana momba an’i Mandela. Ampy hoy izy ny fahalalako ankehitriny ary zaraiko aminareo. Tsy nilefitra tamin’ny fampihorohoroana niseho taminy izy , tsy nanaiky lembenana  izy tamin’ny fiarovana ny tombontsoan’ny vahoaka raha voakitikitika.Toy izany koa ianareo eo amin’ny Magro, tsy hanaiky lembenana isika raha tsy tonga any i Dada. Isika eto hoy izy dia mitaky ny tany tan-dalàna, ny soatoavina Malagasy, fanajana ny lalàmpanorena. Manana faharetana fa tsy maintsy ho avy ny iainana ao anatin’ny  fampandrosoana sy ny filaminana. Ankehitriny hoy izy tsy misy intsony ny fanajana ny zo maha olona, miaina ao anatin’ny loto Antananarivo, ka tena tsy rariny. Mbola hisy ihany ve hoy ny fanontaniana napetrany ny hanohana ireo? tena loza ny hahazo ny firenena, aza  omena vato na dia kely akory ireo mpanongam-panjakana. Nahomby ny tolona nataony satria ny mpiaradia aminy dia nanaraka ny toromarika nomen’i Mandela, toy izany koa ianareo eto amin’ny Magro dia tokony manaraka ny toromarika omen’i dada. Ireo Ny depiote  izay tohanana dia efa aty amiko ny lisitra ka dia tohanana izy ireo ary ho faninana hanana ny maha izy azy. Ampitao tsara any amin’ny fianakaviana izany. Samia mifampanontany hoy izy satria tsy fifidianana mitovy amin’ny fifidianana rehetra no atrehinareo io. Mendrim-piderana ary tsara alain-tahaka i Mandela, niara dia aminy sy tian’ny firenena rehetra izy. Fidio ny Dr Robinson hoy izy fa izyihany no afaka hamerina ny tany tan-dalàna. Fidio ny depiote atolotry ny movansy Ravalomanana, ary tongava mifidy na lahy na vavy.

Andian-tsary tamin’ny fanatrehan’ny filoha Ravalomanana ny fandevenanana an’i Madiba

1 réflexion sur « FILOHA RAVALOMANANA : TSY HANAIKY LEMBENANA ISIKA RAHA TSY TONGA ANY I DADA »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *