RAVELOSON CONSTANT : NY IRAKA VOALOHANY ATAONAY REHEFA AO TSIMBAZAZA DIA NY HANAMBOATRA NY LALAM-PANORENANA

Raveloson Constant
Raveloson Constant
Raveloson Constant

Rehefa propangady tahaka izao hoy ny Ct Raveloson Constant androany teny amin’ny Magro Behoririka dia tsy fanao ny fampiasana ny
sainam-pirenena, sao ianareo gaga hoe tsy misy sainam-pirenena eto. Tsy manamaivana akory hoy izy fa lalàna izany satria tsy mpitondra
tenin’ny firenena ianao fa mpitondra tenin’ny tenanao. Atao ahoana hoy izy ny tsy hiteny an’i Mandela fa eto amintsika misy misorantena ho
Mandela gasy. Tamin’ny fihodinana voalohany dia ialana tsiny amin’ny ambasadaoron’i Afrika atsimo eto fa misy manondranondrana foana eto.
Mandela izany hoy Constant mbola tsy nigadra, noho ny cheque sans provision, , Mandela ihany koa dia tsy mbola niandany tamin’ny
mpanongam-panjakana, sy mpanao anterisetra amin’ny miray tanindrazana aminy, fa i Mandela dia niharan’ny lakrimozena, niharan’ny
fanjakazakana nataon’ny vitsy an’isa, ary nogadrain’ny mpanjakazaka. Mandela hoy ity mpanao politika ity dia ao anatinareo tsirairay avy
ireo fa tsy any amin’izay misorantena ho Mandela gasy izany. Mandela dia tao anatin’ny mpiara mianatra taminay taloha, tamin’izahay
16,17,18 nanao fanamiana nahita ny marika ampingan’ny ANC satria nenjehina teto Madagasikara izay miandany taminy kanefa dia
reharehanay ny nametaka izany tamin’ny kitaponay. Ilay Mandela gasy amin’izao fotoana izao dia mbola miady fo hanangana fanjakana tena
demokratika eto tahaka ny nataon’i Mandela tany Afrika Atsimo.Miady fo amin’ny fifidianana amin’ny 20 Desambra , izay no Mandela gasy ary
miady fo hampandany ny filoha hampihavana ary ny fampodiana ny filoha Ravalomanana, fa tsy ilay mpandroaka ny Malagasy ho sesitany akory , misoloky mahamenatra amin’izany anarana izany. Isika izao hoy Constant no Mandela gasy amin’ny 20 Desambra izao satria izy no nampanantena fa hampody ny filoha Ravalomanana, ary hampihavana ny samy Malagasy. Ianao samy Malagasy aza hampirafesinao ka i Mandela fotsy,sy mainty izay razan’olona samihafa mihitsy vitany ny nampihavana azy ho Afrika atsimo mandroso sy miroborobo.Izay hoy izy no ataontsika amin’ny 20 desambra ,ireo Baroa mpanongam-panjakana nampijaly antsika samy Malagasy teto dia avalony ho levon’ny tantara any. Raha vitantsika izay hoy izy dia tsy maty Mandela. Nambarany ihany koa fa hatramin’izao isika dia tsy mbola manana radio sy tele. Misy dikany lehibe amintsika hoyConstant ny famingavingan’I Rolly Mercia, hoe matoria eo ihany. F’angaha izy ity hoy izy tsy araka ny lalàna no nanakatonana ny radio sy television nay fa izahay no latsaina.Herisetra hoy izy no nanakatonanareo ny anay, ny fitaovan’ny MBS saika omen any radiom-pirenena dia sarontsaronan’I Rolly Merci etsy sy eroa. Mantajaka isika hoy ity olomboantendry ity matoa hakombombava ny radio antsika, sy tele. Matanjaka isika matoa mandika lalàna ilaikely hoe izaho sady prezida no mpanohana kandida. Miteny aminareo ny tenako hoy Constant fa adidy lehibe amin’ny fifidianana filohampirenena sy depiote izany. Fandresena lehibe antsika iamin’ny 20 desambra izany hoe tampenambava ny radio sy tele, sahy mihantsy anareo. Miaiky izany Rolly Mercia fa tsy lalàna no nanakatonana ireo fa isika no matory. Hampiasao ny saina hoy izy hahatafita ny kandida Robinson, fa fomba ny mpitolona rehetra izany ary nandresen’I tia tanindrazana izany.Mampiasa vola, fitaovana ny ankilany fa ny tia tanindrazana tsy maintsy mampiasa ny hozandoha. Tsy maintsy mandresy isika hoy izy na Rolly Mercia zato, na arivo. Isika rehefa mandresy eo hoy izy dia tsy ho depiote haingon-databatra fa depiote hanana iraka miaraka amin’I Robinson. Depiote sahy mametraka aminareo mpiara mitolona hoe izao no mission-ko. Ny voalohany indrindra amin’ny iraka hoy Constant dia aza adino fa 11 desambra androany ny tsingerintaona ny Repoblika fahefatra. Noho izany hoy izy dia androany aho milaza aminareo fa anisan’ny ataonay vaindohan-draharaha ny hanamboatra ny lalàm-panorenana izahay raha vao mandingana ao Tsimbazaza. Tsy izaho irery izany hoy izy far aha tena depiote miaraka amin’ny filoha Ravalomanana dia mba aoka hiteny an’izany. Ny any amin’ny ankilany hoy izy dia izao no fantaro, efa tsy miziriziry intsony manohana an’I Hery fa malazolazo eny. Tandremo fa domy mafy foana ny antsika. Ity ilay miaraka amin-dRajoelina ity dia mody avelany mitsipozipozy any Hery , ny antony dia izaho ho te Praiminisitra, antotony any daholo ny hery, mandika lalàna mihitsy ahazoko depiote. Eo ihany koa ny mirotsaka ho depiote mba hahazo ny “immunite” mba voahenjika tamin’ny fandoroana ny 26 janoary. Hatramin’izao hoy Constant dia tsy nisy sahy niteny fa hiaraka amin-dRajoelina hanohy ny 2009 fa isika no mahalala izay. Marihina fa rahampitso 12desambra no tsingerintaona nahaterahan’ny filoha Ravalomanana, noho izany dia hiteny mivantana amin’ny alalan’ny “ecran Geant” eny amin’ny Magro Behoririka I dada, ka dia hanomboka amin’ny 1ora ny fotoana.

47 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : NY IRAKA VOALOHANY ATAONAY REHEFA AO TSIMBAZAZA DIA NY HANAMBOATRA NY LALAM-PANORENANA”

 1. Ilay lazaina fa IVème République aza nekenareo, dia hanao inona intsony ?

  Io Lalàm-panorenana fôpla io no nalainareo ho fototry ny zavatra rehetra, indrindra fa ny fifidianana !

  Rava ny IV République dia rava daholo ihany koa ny rafitra rehetra, tsy hanan-kery intsony ny maha olom-boafidy anao na lany ianao RaConstant, na lany i Manoela !

  Dia miverina mifidy indray ny vahoaka !

  Efa mazava ny ao amin’ny Tondrozotra fa tsy mahazo manohana an’iza na iza ilay kely..mpanongana ! Ministra telo no nanao sonia, dia iny voahitsakitsaka indray ilay tondrozotra, dia iny koa manaraka daholo eny ihany !

  Izao ampiasain’ilay domelina amin’ny fampielezan-kevitra ny volam-panjakàna, entiny mampifaly vahoaka amin’ny afomanga satria hoe mitsingerina ny nitsanganan’izany repoblika faha efatra izany !

  Fa hono hoy aho : Tetezamita marina sa repoblika no misy amin’izao fotoana ê ??? Ny fiantsoana an’ilay domelina angaha :

  Monsieur le Président de la IVème République transitoire ?? Sa dia lasa domelina tahak’azy daholo ny rehetra ?

  Miala tsiny fa toa mbola ho ela vao ho tafavoaka amin’izao fahoriana izao, ny malagasy !

 2. Fangaha tsy miaiky foana hatra@izao ry KM fa Laikely io fa dadany a! aiza ve ka olona iray zay, milliardaire, prezida, nanafatra mercenaire, midedaka ho tsy matahotra an’iza n’iza, notairin’ilay kely, rifatra nandositra nanesy tany tena.
  Fa volan’iza moa io ampiasain-dRainivoanjo hanohanana ny saribakoliny io? Tsy ny volam-bahoaka norobainy nentiny nandositra niaraka taminy?
  Fanga woa, tsy mahafaly anreo ndray Laikely manohana candidat? Tokony ho faly aza nareo, fa lazainareo ho tsy tiam-bahoaka intsony io ka mety hanimba ny vaton’ny olona tohanany. Midika zany fa matahotra azy tanteraka dadanareo, izay mitabataba any am-pigadrany any woe, toriko @ CI io fa manohana candidat. Fanga ry Hanitra sy ry Mamy be ry Botozaza, ty Racosta lason-ko vavany ity, tsy mpitondra, misolantsolana mandray fitenenanana ery akaikin’ny Bakolibe, mahazo manohana indrindra Rakalalao zay Ikotozafy ihany no Lexis manohana am-pahibemaso tsisy mpiteny, hatra@ n’ny 1er tour, miampy an-dRainivoanjo? Ny marina defa resin’ilay kely efa ho 5 taona izay, de mbola hitomany koa atsy ho atsy. Raha lehilahy woa aza be vava, ny atao atao, de ny tenin-dRaosy malaza izay no afotitra @nareo indray woe:  » Tsapao aloha ny herinao, zay vao mitsapa an-dRainilekely ». Henjana ny anay iny a! tsy laninareo na oviana na oviana. Taimbava fotsiny no miraradraraka fa raha action zèro manatody. Aiza ny propagandiny no tsy hitsingalamboangidina e? Ny hadondronanareo sy ny dadanareo no bobaka be.

 3. Misaotra an’i Andriamatoa Constant amin’ny filazany sahady ireo tokony hataon’ireo Solombavambahoaka tena izy.
  Mila tsindriana foana na dia hita ho efa « faible » aza ny mpifanandrina, fa tokony ho fadiana ny mifidy ireo mpanongampanjakana sy ny miaraka aminy rehetra.
  Mila averimberina fa nisy izany andry rajoelina izany nanongampanjakana teto ary nopotehiny ireo Orinasa Malagasy izay reharehan’ity Gasikara ity.
  Maro tsy voatanisa ireo zava-dratsy nentin’ireo mpanongampanjakana teto, ary mahafaly anay ny « engagement » nataon’ny Filoha Dr Jean Louis Robinson fa hatsangana haingana ny « H. C. J. » ary tsy maintsy ho hitan’ny havany eo daholo izay nanao hadalana rehetra tamin’izao tetezamita izao, fa tsy hanao ambonin’ny lalàna toa izao foana.
  Dia samia velon’aina ra-marty fa @ herin-taona toa izao dia efa hiasa ny HCJ ah !
  Mazotao oh !

 4. De gaga elah!!!!!tena zendana mahita ireto VONGANY BE DAHOLO!!!
  soa fa kely sisa hananany azy.
  Dė matory !dė miesona!!!dė rehefa avy eo indray ny sasany hiteny hoe  » GAGA??? »
  Araka ny nifanekeny t@ devoly aloha dia prėzida izy ,fa isika ihany anie no tsy manaiky izany e!!
  aminy izy efa prėzdà .
  dė arao @’izao aloha fa olona adala koa ve ka mba henoina teny e!!misy hainy angaha ny momba izany?
  Ny mandihy kilalaka no hainy lesy Kintana a!!aza maka afo @ maty!!hiady @ adala ve e??

 5. Ny valifaty tsy vita 5 taona ry Zavamisy efa vacance any Sud Af a! HCJ ve no ba tenenin-drangahy. Mba nilaza nampihatra io Rainivoanjo fony izy nitondra, fa izy ndray no nanome baiko ny mpitsara hampigadra sy nitady motifs hanagadrana ny mpanelingelina azy namoronana izao porofo rehetra izao. Pety, Voninahitsy, Rolland Ratsiraka, Tantely Andrianarivo, Pierrot…sns tsy voatanisa. Fa tena nisy tokoa moa ny demokrasia t@ andron-dRainivoanjo. Diktat, fisehoana ho mafibe, famonoan’olona, zany no HCJ n-dRainivoanjo. Reto woa mahafantatra tsara ny hadalan-drainy fa mody minia mikimpy satria tsy mahalala an’Andriamanitra tsy hita maso zany ireo, fa io no zanahary tompoina sy hivavahanareo. Efa hatry ny ela zahay no nilaza, Ranavalona fa ny vavakareo de midona @ tafo de miverina. Tokony hampieritreritra raha 5 taona tsy nohenoin’Andriamanitra. Rainivoanjo zao no tsy maintsy handalo HCJ raha vao mitontona any Dago ny tongony. Ny mis en examen ao Sud Af sy ny passeport mbola voatazona manginy fotsiny. Mba jereo woa ny lojikan’ny voka-pifidianana faza manantena tsy misy. Diniho tsara ny fanambaran’ny dadanareo, miverimberina fa na lery aza kivy tanteraka @ candidat-ny. Atao ahoana koa moa ry mydago a! tsy maintsy woe manantena sy manafaly tena na de hita aza fa Radaoro be donto lay dokotera candidat. De be resaka mihatsara velatsihy momba an’i Mandela nareo eto, kanefa tsy mbola lany akory defa mandrangaranga valifaty. Aza mba dondrona raitrano otran’ireto woa, mila sokafana tsara ny vongamasony mba handinika tsara.

 6. Ireharahan’ireto mpanongam-panjakana izany repobilika faha IV izany !
  Inona ny lalam-panorenana ipetrahan’izany.?Iza ary ny Mala gasy voasoratra nifidy izany lalam-panorenana izany?
  Sa nihevitra fa tsy nankasitran’ny Communauté iternationala fa nanosohosy ny lalam-panorenan’ny IIIè repobilika , dia nihakazaka nandrafitra lalam-panorena sao mba hahao fankasitrahana ?
  Nitany io  » reconnaissance internationale » fa tsy dondrona akory ny olona ka hanaikinaiy foana !
  TSY MISY MAHA RATSY NY CONSTITUTION DE LA IIIè REPUBLIQUE !
  Mila hampiana ny HAUTE COUR DE JUSTICE :
  Mety misy tovana etsy sy reoa ,koa ny soso-kevitra arko dia mandritry ny enim-bolana ( 6 mois) dia mitombo ny asan’ny assemblée nationale satria HAFAKA MIOVA HO ASSEMBLEE CONSTITUANTE LNDROA NA TELO ANDRO ISAN-KERINANDRO OHATRA

  SATRIA TSY AZO AVELA NY ASAN ‘NY SOLOMBABAHOAKA ,IZAY MISAHANA MANAO NY LALANA VAOVAO MIKASIKA NY VOLA (betsaka ny olana tsy maintsy vahana , ny audit de tous les ministéres ,du gouvernement, de la présidence),mikasika ny fampianarana ( mpianatra sy mpampianatra,ny kojakoja…),mikasika ny fahasalama , mikasika ny asa..
  Koa aoka Isika tsy hanano-sarotra fa hibanjina ny TENA MAIKA..

  IZAO NO TENOKO MOMBA NY CONSTITUTION DE LA IIIè REPUBLIQUE : »TANO NY AZO FA SAROTRA NY MILA ! »

 7. efa vato maro be indray aloha no hiala amin-dradokotra vokatr’iny fanambarany iny fa Franc-maçon e! tena tratra i leiry ka tsy afa-niala fa dia nibaboka e!

 8. Ihomezana fotsiny ianareo ry marti su denise ah !
  Ny anay asa miaraka amin’ny Finoana !
  Andriamatoa Filoha Jean Louis Robinson dia ho lany Filohampirenena amin’ny 4ème Repobloka,vita hatreo ny fanapotehana ny Malagasy nataon’ireo mpanongampanjakana sy ny forongony.
  Tsy maintsy ovaina araka ny hetahetampon’ny Malagasy maro an’isa ny Lalam-panorenana, amin’ny alalan’ny Solombavambahoaka ara-dalàna.
  Mody ny Filoha Ravalomanana Marc rain’ny Fampandrosoana an’i Madagasikara
  Atsangana ny HAUTE COUR DE JUSTICE hitsara ireo zava-doza rehetra natao tamin’ny fanonganampanjakana sy ny tetezamiitatra !
  Dia mazotoa daholo !

 9. Ny an’i Hery no tena mihena ny popularité satria t@ fotoana nafenina fa candidat n’i Rajoelina i Hery dia mba nahazo ireny score ireny izy. @’izao miseho imasombahoaka izao ny fanaovan’i Rajoelina sy Ratsirahonana propagande ho an' »i Hery , dia izao vao tena hilatsaka ny valeur n’i Hery. Betsaka ny tsy nahalala fa candidatn’i Rajoelina i Hery t@ 1er tour dia ireny ny résultat azony. Izao fantar’ireny olona ireny fa hay Rajoelina no ao ambadiny, dia hiala aminy daholo ireny olona ireny.

 10. Mamo niantso paolisy ilay Fery vao ê ! Tokony saziana hono izay meloka, kanefa ny porofon’ny heloka rehetra vitany, mbola tratra teny an-tanany ! MDR !!!!!

  Dia tena tsy menatra, satria ny heloka vitany indray no mbola hiamboana ! Loza, fa dia izany mihintsy no tena atao hoe loham-poza !

  Ho tanteraka anie ny hetahetany, ary enga anie ny Fitsaràna tena izy hanao ny asany ; hitsara sy hanasazy ireo mpanongana ary indrindra koa, ireo « mpitsara sandoka » nandika Lalàna nandritr’izay dimy taona izay !

  Tena nety tsara mihintsy ny nataonao r’Ingahy Dr Robinson ! Tsara ny nampatsiahy an’ny rehetra ny ratsy rehetra nataon-dry zareo nandritr’izay dimy taona izay, ary indrindra ny vokany !

  Nihiratra daholo angamba ny mason’ny vahiny izay nanaraka an’ilay débat !!

 11. Malagasy misaina, ahoana ity hoe « hilatsaka ny valeur n’i Hery » ??

  Valeur tsy misy na zéro ve, hilatsaka ho aiza ê ? Ireo izay nifidy azy no tena vendrana mitovy saranga aminy !

 12. Izay indray angamba !! Mba fantatry ny mpanongam-panjakàna ve anefa izany ???

  Ny malagasy maty ihany no fantany sy tiany ho maro !

  Tsy miomehy loza ny tenako, koa miala tsiny aminareo !!! MDR !!!!

 13. Faly miarahaba anao Andriamatoa Filoha Ravalomanana, nahatratr’izany 64 taona izany !

  Ho lava andro anie ianao, satria mbola betsaka ireo andraikitra azonao sahanina ! Miandry anao ny Firenena sy ny vahoaka malagasy !!

  HAPPY BIRTHDAY MR PRESIDENT TO YOU !!!

 14. Pour se reconstruire ,

  Madagascar a besoin d’un personnage qui a un profil d’HOMME PUBLIC CONFIRME (avec implication ou expérience dans la vie politique ,comme JLR , ou dans la vie associative…j’aime Razily le patriote !)

  On n’a pas besoin d’un comptable parachuté , comme du DJ financé par Ratsiraka et la France de Sarkozy !!!!!!!!!!

  J’en aurais voulu juste comme chez de bureau ……….même pas comme conseiller !

  Laisser la responsabilité du sort d’un pays mal en point (dont il a été maitre d’oeuvre en second)à un olibrius obscur qui ne sait que compter les billes :
  TRES PEU !
  Voire DANGER PUBLIC

 15. Nampihomehy tokoa ilay hoe « ny mamo indray no miantso pôlisy » nolazain-dRadoko. Tena nihomehy ny olona satria namely tena i leiry! Nandrora mitsilany nahavoa tena i leiry, satria raha ny contexte mbola tafajanona tao an-tsain’ny rehetra dia i leiry ilay fantatry ny rehetra fa mamolava!hihihihihi! Hihomehezako malakolako ô!

 16. Malagasy misaina: Inona ary zany @ndrangahy no nazahoan’i Hery 15%? Mba toa mitovy @ireo minisitra rehetrarehetra ireo ihany izy. Camille Vital aza priraiministra, Hajo vice PM, mbola resiny. Fa maninona ary no be ranomaso be Hanitra, Mamy, indrindra dadanareo @ fanohanan-dRajoelina an’i Hery? De hita mihitsy ny maha maivan-doha anareo rehefa maneho hevitra. Za aloha mahita fa tsisy mahavaly sy mandiso ireo zavatra lazaiko ny momba ny dadanareo reo, na de iray aza, midika izany fa marina daholo ireo. Hatreto aloha, de tena misy mahatsara ny fidiranay eto, mampianatra anareo ny demokrasia zay misy ny pour, misy ny contre.
  Ary toa tsy vitan’ilay woe, nandihy kilalaka Rajoelina fa noraisin’ny Jacob Zuma t@ fomba ofisialy mihitsy naneho fiaraha-miory sy niondrika teo anoloan’ny vata mangatsiakan’i Nelson Mandela? Tsy otran’ilay ex, mbola misandoka fahefana ho prezida n’i Mada, nanoratra tany @ Zuma nandefa faire part, de aiza ty porofo woe, hihaona @ ambassadeurs vahiny rehetra eto Sud Af aho(Rainilainga io a). Raha za aloha ny t@ place lery, aleoko mipetrapetraka, sady fahendrena zay ho an’olonkendry toa an-dry Mandela; 5 taoana fotsiny no teo de namela pouvoir, ny anlety, efa nitondra 7 taona,efa nahongan’ny vahoaka, mbola nandripaka vahoaka, lasa nametra-pialana de nandositra, mbola mandany vola tsy toko tsy forohana hiverenana @ seza manao izao sabotage sy asa mamohehitra rehetra izao, mbola misandoka pouvoir. Mba menatra woa, rehefa tsy rangahy no raisin’olona ofisialy otran’izao.
  Mazava be zany indrindra araka ny Gazette de la Grande île androany, fa ny Frantsay no ao ambadiky Radaoro. Midika izany fa raha ho lany eo lery, de tsy tafody Rainy, fa Lafrantsa akory tsy adala tsy hahalala ny tetiky rainy zay efa nitsangana ho adve-ny hatr@zay. Za ary woa hatramin’izao mbola mivanaka woe, ahoana ary no nifidian-dRainy an’iny. Sa nandadilady t@ Hollande tany lery, nifona. Radaoro koa moa tsy manafina ny maha Frantsay sy franc maçon azy. Ry GBD eto anefa milaza ny contraire, de tsy hita benany ihany izy ty leretsy. Efa nolazainay hatr@ ela, fa hadalanareo manohana olona tsy misaina, fa hatramin’ny nitondran-dRainy, de lery foana no voa mafy @ tsy fahaizana sy ny mokony be tsy mihaino olona, ka ny décision raisiny manokana, de mampijabaka azy foana. Aza manao oui mse lava fa mba toroy raha tena hevirenareo dadanareo marina le rangahy iny, faza zay isaky ny misy tsy fahombiazana de ny adve foana no responsable. Ny marina de Rainy ihany no adven-dRainy. Marina anie io lazaiko io e!

 17. Ataoko ihany ny tsy hiteny. Mba lazao @ vahoaka malagasy hoe inona ny fari-pahaizan’ny filoha Andry Rajoelina? Tsy misy izay tsy mahalala an’iny ny olona iny ny tao @ Esca fa classe de terminale tao @ Esca izy iny dia lasa mpampandihy. Dia avy eo lasa filohampirenena, dia bandy sahala @ izany ve no nitondra antsika nandritry ny 5 taona? tsy mahagaga raha izao sisa no niafaran’ny firenentsika.

  Raha sahy hianareo foza dia asaivo manala Baccalauréat ny filoha Andry Rajoelina jerena raha afaka, raha tsy hoe angaha hanao risoriso indray?

  Mba mila niveau intellectuel ihany anie izany hoe hitondra firenena izany e! mba mahalala menatra na dia hoe atosiky ny frantsay aza.

 18. HAPPY BIRTHDAY TO YOU, M. President Ravalomanana Marc!

  _______

  Manao pub ngeza be eo @ agence orange i Ratsivalaka 1e arrondis

  Tsindrin’ny épicerie kely zanak’i dada @ ilay sary misy an’i Hanitra – JLR and ra8 mivady

 19. aza adino mihintsy
  fa i RATSIRAHONANA ory-hava-manana no mibaiko ny move mouvement
  manoro – mitantana ny dian’io jiolahim-boto Andry Rajoelina io
  eto @ tanàna

  ilay DJ zanany raikitra mi-rouler rrrrrrrrrr
  ilay faiseur-défaiseur pouvoir rainy midedaka efa hatr’izay
  (hoy ny mpikambana tao @ antoko AVI taloha)
  mi-zeste manandratra ambony an’i Frantsa reny malalaNY!

 20. Arabaina tratry ny tsingerin-taona taona nahaterahanao ry dada malala tsy foy indrindra eto an-tany.
  Ho tahian’ny Tompo hatrany anie ianao ary ahaomby amin’izay zavatra ataonao rehetra ,
  hitombo fahasoavana sy fahasalamana hatrany ihany koa dia hifanantitra @ zafy zafy zafy zafy zafy ….
  avy sy ny vahoaka efa sasatra ny miandry ny fiverenanao.

 21. Ho Aiza! tsy radokobenareo nofidian-dRaosy ve izao ty no manandratra an’i La Frantsa reny malala. De ny tena no menatra.
  Tsy woe tsy te hiteny ianao ry Mahitsifiteny, fa tena tonga fofona mamaky ah! ary midedaka maka io pseudo mahitsifiteny io, alors que ny zavatra lazain-drangahy bingo be.
  Za raha milaza ny marina @nareo ny hadalan’ny dadanareo, de tsy haianareo mihitsy ny mandiso izany, na milaza woe tsy izany dadanay, fa any @ diplôman-dRajoelina ndray no avilana lay fiteny. Ekeko tsy manana diplôma Rajoelina, tsy misy mandiso an’izany, fa @ naha tsy nisy diplôma azy, naninona izy no afaka nandresy ny poulin n-Dravalo teo @ Mairie Tana? Naninona no nahatarika vahoaka nanongana an-DRavalo? Naninona no nampadositra an-drainareo any Sud AF? Ny dadanareo be vola be sy prezida be nangoron-karena iny mihitsy zany no bado tsisy fahaizana miohatra azy.
  Ny marina de olon-kendry lavitra Rajoelina sady tsy mamaly na oviana na oviana ny fihantsianareo miseho anareo ho dadany, 5 taona ihany ty mbola mihitsoka any.
  Inona no tsy nataao azy, fa mbola io mijoro io foana. Niady mafy dadanareo ny tsy hamatsiana vola an’i Mada, nampiasa ny politique de la terre brulée, za no mibaiko ny mpamatsy vola, sazio ireo mpandraharaha mbola mampiasa vola ao Mada. Sazio ireo mpitondra tetezamita. De tena nino azy tokoa ny CI, ary nahazo aina lery fa woe nanaiky ny CI fa fanonganam-panjakana iny. De kenda roroka teo Rajoelina, niala ny AGOA zay an’ny Amerikana mpanohana azy. Mazava ho azy fa rehefa tsisy ny vola, de tsy hahavita na inona na inona izy. Nitohy ny krizy. Nieritreritra Rainivoanjo fa rehefa potika Mada, izay acteur ngezabe tao anatiny lery, de hiverina hirotaka hampody azy ny vahoaka. Hendry sy courageux anefa Rajoelina, matoa izy tonga @izao fifidianana izao. Ary zay no mbola tsy mahafaty ny popularité-ny zay mbola mampatahotra an-dRainivoanjo ankehitriny, ka mitomany lery woe, maninona Rajoelina manohana candidat, nedala nefa manohana tsisy mpiteny.
  De hoy zahay woe, tanisao foana zay heverinareo fa fahadalan’ny olona, fa hainareo ihany le woe le train passe… de hainareo ny tohiny. Jereo fotsiny ny fahavozanareo ara-politika hatr@izay, de tombany araka izany ny fahaizanareo zay vao miteny fahaizan’olona. Iran firenena matanjaka io aza, tratry ankivy ara-toekarena, mbola mitsipozipozy, maika moa fa zay Mada efa nahantra hatr@izay, tsy ho latsaka anaty krizy toy izao. Hitan’ny CI teny foana anefa taty afara ny tena be vinany marina sy ny zazasaina mpihizingizina toa an-dRa8. Nanantena Rajoelina no asiana, hay ny tolana no voa. De averiko foana woe, aza mba sagnagna nahazo pouvoir foana fa mipika tanteraka rehefa nialany.

 22. Miarahaba ny filoha Dada Marc Ravalomanana nahatratra izao andro anio izao dia ny fitsingerenan’ny andro nahaterahanao izany. Ny tsiron’ny tany sy ny andon’ny lanitra anie ho aminareo mivady sy ny zanaka amanjafinareo. Mirary anareo hitombo fahasalamana hatrany sy ho lavitry ny loza .

  Tadidio andriamatoa filoha fa miandry anao ny vahoaka malagasy sy ny firenentsika. Na dia lavitra aza ny elanelantany dia toy ny eo akaikin’ny firenena malagasy sy ny vahoaka manontolo hianao. Andriamanitry ny fiadanana anie hanome anao sy ny ankohonanao isan’andro ny fitahiany;

 23. Fanamarinana kely: MIla havoazina io fa any @ firenena mandroso ary manaja ny tena demokrasia dia afaka mampiasa sainam-pirenena ny rehetra na dia mandritry ny fotoana fanaovana propagandy aza. Tsy ampy ny fampianarana sivika eto amintsika ny dikan’izany, OLom-pirenena daholo no mandray anjara amin’ny fifidianana ary Malagasy ka tsy tokony ho rarana ny fampiasana ny saina… Fampianara daholo izany.

 24. De mboola miadry anao koa ny todin’ny ràn’ny gasy mpiray tanindrazana aminao nalatsakao. Efa henjakenjana aloha zay sesitany 5 taona izay FA NA TSY HAHAVALY ANAO AZA, NY FIANAKAVIAN’NY GASY NOVONOINAO DE MANARAKA ENY FAONA NY TSININ’IZY IRENY. DE AMPITOMBOY 5 TAONA NDRAY NY SESITANY MANARAKA. IZANY REHEFA MANAO RATSY, TSY AFA BELA MIHITSY FA MAHAN DAVA OTRAN’NY GADRA NANDOSITRA. De ny aza manody fa izany mihitsy no mahazo an-drainareo zao. Ary tsisy mpamono olona tsara fiafara izany. Jereo ny nahazo an-dry Hitler.

 25. Mba diso safidy mihitsy Levalo nanohana ity Radokotra ity lehiretsy an! Ao amin’ity candidat daholo manko ny zavatra tena tsy tian’ny malagasy: MAMOLAVA, FRAN MAçON, FRANTSAY, SINOA….

 26. Mifalia ry foza fa ho avy daholo ny vahiny hamonjy an-dramalagasy pestiféré â !
  Tadidio fa ireo avy eny amin’ny faritra iva, izay nataonareo sorona tamin’ny 26 janvie sy 7 febroary, no anisan’ny voa indrindra raha mihitatra ity aretin-dratsy ity !
  Inona no zavatra mba vitanareo nandritr’izay nitantananareo an’io renivohitra io ?
  Zéro, tsy misy !
  Mihaiky daholo na ireo malagasy nanohana mafy anareo aza, fa potika i Madagascar !
  Ny nenina hoy aho atramin’izay, dia tsy ho eo aloha hananatra fa ho ao aoriana handatsa !
  Fankahalàna ( asa, tsy nahazo an’izay notadiavina angamba ny rahavavy na anabavinareo, na iana(re)o manoratra ato), no hiarovana fitondràna mpamono vahoaka !

  Manomboka ny filazàna fa mienika erak’i Madagasikara ny pesta, ao amin’ny TV frantsay ! Afa-baraka !

  Lasa malaza indray ny hoe Antananarivo, la ville des mille plaies ! Milay ianareo foza ê !

 27. TV frantsay ???????????

  Atraminy andro ny frantsay nisy pesta foana rehefa tonga ny andro mafana…

  3° guerre mondiale les Allemands envisageaient envoyer les juifs à Madagascar , chantant « il y a la peste à Madagascar »

  En Nouvelle Calédonie la peste reste cyclique par temps chaud : que je sache c’est un territoire français…

  Alors que les Français la boucle !

  Toutefois depuis le putch de 2009 , bien soutenu par la France de Sarkozy,…les rajoelinistes n’ont eu que la PREOCCUPATION DE S’ENRICHIR AU MAXIMUM
  et LE PLUS VITE POSSIBLE

  Gouverner n’est pas leur souci : IMMONDICES + ORDURES peuvent s’amonceler au bonheur des RATS …et vive LA MEGA PESTE de Rajoelina

  Putsch = absence de voirie , absence de SECURITE , absence tout cours e gouvernance

  MERCI LA FRANCE et Rajoelina mihaigo ambony tsokoko!!!!!!!!!

 28. indro indray i denizy mpisolovavan’ ny borisatroka sy rajoelina , foza & c°

  Efa eo ny hopitalin’ny borisatroka …mibaribary hoatry ny masoandro vao maraina…

  Hitandroky teo ny « débarquement » ny al kaida raha mbola teo ilay DJ malalandroky…

  Petahan’dry zareo « charia » teo ianao , kely sisa …

  tsy manao soutien gorge mahafatifaty intsony , fa « burka » !!!!!!!!!!!!!
  mipitrapitra maso ……….

 29. Zaza mitomany, He He He i Hery !!!

  Non, Monsieur Rajaonarimampianana !
  – Vous n’êtes pas un putschiste !
  – Vous ne figurez pas sur la liste des 109 sanctionnés !
  – Vous n’avez jamais pris part aux gouvernements d’avant septembre 2011 !
  – Vous, ainsi que vos copains avez toujours respecté la Feuille de route définitive !
  – Vous n’avez jamais triché, volé ni détourné l’argent des contribuables !
  – Vous avez toujours bien géré la Cie Air Mad, car c’est votre société qui est garante de la qualité de sa gestion !
  – Vous n’avez pas utilisé un faux-document comme beaucoup le prétendent, dans l’affaire BNI !

  En somme, vous êtes clean de chez clean ! Oui, vous avez raison de porter plainte ; et je vous conseille d’aller jusqu’au bout pour que la lumière puisse être faite sur toutes ces fausses accusations !

  Mais de grâce, ne vous adressez surtout pas à la Justice malgache ; et méfiez-vous de celui qui a remplacé la Christine, même si un certain décret autorisant le PT à vous soutenir publiquement ne fut signé que par vous trois !

  Une dernière chose, dites aux gens d’arrêter de crier sur tous les toits que le Président Ravalomanana a été victime d’un putsch ; en effet, parmi ces gens figurent l’ensemble de la communauté internationale ainsi que quelques forumistes de ce site !

  http://www.tananews.com/2013/12/vous-etes-un-putschiste-hery-rajaonarimampianina-est-alle-pleurer-sur-les-genoux-de-son-avocat/


 30. RY POLISY SY ZANDARY VENDRANA TSY AZO ATOKISANA FIAROVANA :

  NY ANABAVY SY RENIN’ILISANY NO TENA TSARA MAHAZO IZAO FAHORIAN’NY VAHOAKA IZAO !

  RAHEFA TSY MAHAVITA L’TY , MBA ATAOVY AN’IZAO NY ANABAVY SY ZANAK’i TGV SY RISARA BAOMBA SY IREO MIARAMILA MPANONGANA A ! MISOLELAKA VODI SY F…MBAZAHA NO TENA KLE AN lisany, fa ny sisa : TAY SY AMANY NO ATI-DOHAN lisany .

  http://www.lanation.mg/article.php?id=8244

 31. Gasy misaina
  misy indro kely score namboarina anie ireny fa tsy iny no izy e!!
  Ireny no ato hoe : scorem-bola satria izy no nanome be indrindra ireto CENIT sy CES e!any aminy ( hery io)
  ny vola BE INDRINDRA mazava ho azy dia izy no nahazo vato ambony,raha tsy izany ve ho valalan’ alika e!
  ireo foza ohatra azy aza sy tia azy???misy ambom-po voakitika sy voadona mafy tao no tena marina.
  Isika mandeha @ fahamarinana ihany mba tsy hisian’ny fisehon-javatra toy izao.

 32. Ranavalo-p…

  Tsy ny zana-tena na ny reni-tena no voan zao ka amaivani-tena ny mahazo ny sasany an ??Io resaka tsisy vodiny sy lohany lava io no asesi-tena eto. Mandeàna tsetsefo ny an’izay tohana-tena dia akatony ny vava-p…fa efa leo a-tena ny aty.
  Tsy mba jerena ny mahazo ny sasany fa ny resa-ke iany no asesy lava eto.ra mba resaka misy lanjany moa.

 33. POV CON !!! MAHONENA!!!MIAKAPOKAPOKA!!!!fa naninona anao aho ???
  izahay sy i Gasy misaina no miresaka fa aza aty amiko aty no mitonantonana sao….
  mahazo vava ratsy aty an!!za koa tsy miresaka @ olona miteny ratsy eto, ny zanak’i dada tsy miteny ratsy.
  Rehefa te hiresaka amiko dia tsy miteny ratsy dia mifanazava raha manana ny marina ,OK!!!

 34. @ marti dit : « Ho Aiza! tsy radokobenareo » Miala tsiny fa TSY be-doko ny aty!

  sanatria raha hisy santionanan’olona manandratra ambony ny tanindrazana madagasikara
  hanaiky na dia hieritreritra fotsiny aza
  hiresaka hiara-hiasa MAMAROTRA TENA @ fonctionnaire administrateur firantay toa an-dry Joyandet – Chateigné – GOLDBLATT exetra

 35. hi hi

  je reconnais bien la trivialité de Manozina/Denise alias « dame pipi »

  Chassez le naturel , il revient au galop …

  rediredy rehefa tsy misy papier collé i ZANO ramamba…

 36. Tsy misy inona fa mba mampiasa basy rora fotsn ho an’ireo tsis ati-doha HATay manonona ny pseudo-ko isany eto!

  aty en-ville, miainga avy aty @ qg ratsivalalak Antsahavola dia mitatata manodidina ny hiran’i Mapar isany (lianah é), ora iray maraina sy hariva

  Milay ny rindrina eny Tsaralalana = indo-pakistan’s TOWN, fa feno affiches JLR

  ny « firenena izay hatangantsika dia firenena VANONA » ihany koa na dia mahatety hatreny @ avenue sy ny manodidina
  « Injay ilay feon’ny FANANTENANA » no ato an-tsaina isaky ny maheno io hira faneva io, na dia somary lavidavitra az

  ______

  Misaotra an’ireto tsy manadino ny tolona tsy omby tratra misy aty dago:
  http://www.tim-madagascar.org/index.php/component/k2/item/588-gtt-north-america-fiantsoana-hifidy-an-i-jean-louis-robinson

  _____

  asa hanao ahoana,
  fa mipitsoka dahol ny circuit éléctrique tsy misy entretien Jirama aty
  hanaovan-dra-ORANA azy

  raha ampiana FOZA hifankahita ihany ve ny alin’ny 20 déc izao?

 37. o ranavalona & gbd an:
  mponin’i vakinakaratra, mitondra vaovao mahonena i Manozina
  mba asio lanjany ny zavatr ateriny mialoha ny resakao eto io (hon ê)

 38. Tena Horreur be fa nahita olona mipetraka eny Ambohidahy Ankadindramamy aho dia mimenomenona be ny olona eny fa i Naivo RAHOLDINA dia mandefa hira iray @ mégaphone mankadilo sofina manomboka vao maraina mandrampatory. Tena sorena ny olona eny fa teren’i Raholdina hiaino ilay hira iray iny izay andry zareo iny nefa ny olona eny allérgique foza.

 39. Efa voalaza ao amin’ny Lalampanorenana, fa tsy azo na tsy tokony atao amin’ny andro fahavaratra ny fifidianana rehetra, noho ny ORANA !
  Raha ny orana miampy ny asa ratsin’ny foza, dia mampiahiahy marina fa dia izay koa angamba ilay hoe FOZA ORANA !

  Misy fepetra daholo anie ny zava-drehetra ê ! Rahatoa ka hira iray no alefa tahak’izany, dia azo lazaina fa anisan’ny fandotoana ny tontolo iainana sy tsy fanajàna ny filaminana izay zoan’ny vahoaka izany ! Azo atao ny mitory !

 40. hoAiza

  quelques divagations personnelles qui soulagent :

  comme je t’envie de pouvoir vivre à Madagascar..

  je fais partie des expatriés du régime Ratsiraka …
  Notre famille vivait heureuse à Tamatave depuis 1949…
  Puis chassée par les rotakas soit disant anti merina….
  Comme un pogrom anti juif….

  Nous avions vécu l’horreur de nous sentir ETRANGERS DANS NOTRE PROPRE PAYS !

  2009 est pour moi un deuxième choc aussi violent que la période Ratsiraka…

  Voilà une des raisons pour laquelle je me bats pour la démocratie d’abord en vue d’uns harmonie sincère ENTRE TOUS LES MALGACHES ..
  PREMIERE CONDITION DE STABILITE POLITIQUE .

  …..nous rappellant que nous avons un avenir commun , le besoin de VOULOIR VIVRE ENSEMBLE…
  …..Les dissenssions tribales ne sont exploitées que dans une logique d’INTERET PERSONNEL , comme les colonialistes qui divisaient pour régner

  Je veux croire avec le retour à la LEGALITE ,
  que JLR oeuvre en profondeur pour une REELLE DEMOCRATIE

  ==> veillant à EVITER LES DERIVES de développement
  ou d’enrichissement d’un clan,
  d’un groupe, d’une région et surtout pas d’un homme…
  ce qui n’excluerait pas D’AUTRES ROTAKAS à terme…
  (seule expression d’un peuple exploité,misérable et abêti devenu violent
  et facile à MANIPULER , il n’a RIEN A PERDRE !)

  ==> oeuvrer pour une REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ENFIN STABLE POLITIQUEMENT
  seule GARANTIE d’économie STABLE et de sortie du sous-développement

  ==> avoir l’ambition de donner à Madagascar le STATUT DE PAYS EMERGENT :
  Nous en avons les moyens en hommes et en ressources !

 41. Est-ce vrai ce que tu racontes la GBD?

  za koa taloha maka vakansy foana tany Toamasina,
  nisy fotoana mande train
  fa dia manaja tena TSY MAMALY tokoa fa indrindra manoloana ny valinteny AGRESSIF toatoa ny hoe: « azafadin-dra Merina » (rehefa avy mamely dia miala tsiny)

  teo ihany koa ny hoe: tsy maintsy mirandrana vao afaka manao ary @ centre des jeunes

  soa fa efa mihanaka ny DEMOCRATIE: fa mirandrana aza lamaody handoavam-bola be, ary anisan’ny olona civilise ny manao azafady (otherwise rough uneducated etc) any @ tany madroso

 42. He oui Haiza

  je l’ai vécu

  Nous devions nous cacher car les Merinas étaient caillassés par des hordes de voyous bourrés d’alcool et de drogue

  Ce n’était même pas les Tamataviens de souche qui vivaient da:
  ils avaient libérés les prisonniers et embrigadés les putains : voilà; l’oeuvre de Ratsiraka et je ne parle pas des assassinats non élucidés de Ratsimandrava et de Sibon !!!!!!!!!!!

  Nous avions fui par avion, amassé comme les juifs attendant son tour de départ

  Ma fille des années faisait des cauchemars criant la nuit « rotaka maman ! »

  Voilà comment un brillant intellectuel dénommé Ratsiraka peut azccomplir lesions les plus veules et SAUVAGES !!!!!!

  Même Roland Rzatsiraka soutient Hery : gangster + gangster = gangster coefficient 2

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *