Vokatra vonjimaika : Mitarika 61,89% Dr Robinson Jean-Louis

Dr RobinsonMaro no kivy tamin’ireo mpanaradia ny ara-dalana mahita ny vokatra vonjimaika avoakan’ny Ceni-T, mampanahy ny maro ny fomba fiasan’ity rafitra ambara fa  mahaleontena ity ny amin’ny fahatongavan’ny vokatra mitsitaitaika sady izay maha be ny vaton’ny Hery Vaovao no avoakany.

Indro misy vokatra vonjimaika notrandrahanay tao amin’ny QG-ny Dr Robinson  :

Nb BV recu : 2 251, Votants 393 858, Blancs et Nuls : 10 740
Jean Louis Robinson : 237 102 : 61,89%
Hery Rajaonarimapianina : 146 016 : 38,11%

 

 

 

Nb BV recu Votants Blancs et Nuls Nombre 33 pourc 33 Nombre 3 pourc 3
NATIONAL 2 251 393 858 10 740 237 102 61,89% 146 016 38,11%
REGIONS DISTRICT Nb BV recu Votants Blancs et Nuls Nombre 33 pourc 33 Nombre 3 pourc 3
ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO 205 28 144 380 18 969 68,32% 8 795 31,68%
ANALAMANGA ANDRAMASINA 58 7 681 180 5 177 69,02% 2 324 30,98%
ANALAMANGA ANJOZOROBE 82 8 794 195 5 927 68,93% 2 672 31,07%
ANALAMANGA ANKAZOBE 63 7 475 162 5 038 68,89% 2 275 31,11%
ANALAMANGA MANJAKANDRINA 158 16 567 276 11 166 68,54% 5 125 31,46%
ANALAMANGA AVARADRANO 160 30 358 1 236 16 986 58,33% 12 136 41,67%
ANALAMANGA ATSIMONDRANO 200 35 844 1 456 19 141 55,66% 15 247 44,34%
ANALAMANGA TANA I 107 22 312 650 12 115 55,93% 9 547 44,07%
ANALAMANGA TANA II 93 18 428 435 10 006 55,61% 7 987 44,39%
ANALAMANGA TANA III 63 14 349 401 7 921 56,79% 6 027 43,21%
ANALAMANGA TANA IV 90 22 500 602 12 758 58,26% 9 140 41,74%
ANALAMANGA TANA V 91 27 110 753 14 802 56,16% 11 555 43,84%
ANALAMANGA TANA VI 62 12 737 402 7 056 57,20% 5 279 42,80%
BONGOLAVA FENOARIVOBE 22 2 873 145 1 962 71,92% 766 28,08%
BONGOLAVA TSIROANOMANDIDY 54 9 503 386 5 901 64,73% 3 216 35,27%
ITASY MIARINARIVO 62 11 642 187 7 800 68,09% 3 655 31,91%
ITASY SOAVINANDRIANA 53 8 917 164 6 144 70,19% 2 609 29,81%
ITASY ARIVONIMAMO 122 17 526 345 12 233 71,20% 4 948 28,80%
VAKINAKARATRA ANTSIRABE I 33 7 650 310 4 766 64,93% 2 574 35,07%
VAKINAKARATRA ANTSIRABE II 53 10 903 378 7 512 71,37% 3 013 28,63%
VAKINAKARATRA FARATSIHO 21 4 288 156 3 006 72,75% 1 126 27,25%
VAKINAKARATRA ANTANIFOTSY 61 11 241 158 7 621 68,76% 3 462 31,24%
VAKINAKARATRA MANDOTO 36 6 377 137 4 196 67,24% 2 044 32,76%
VAKINAKARATRA BETAFO 67 12 999 132 7 955 61,82% 4 912 38,18%
VAKINAKARATRA AMBATOLAMBY 73 11 564 165 6 788 59,55% 4 611 40,45%
DIANA ANTSIRANANA I 2 674 26 216 33,33% 432 66,67%
DIANA AMBAJA 4 302 13 141 48,79% 148 51,21%
DIANA AMBILOBE 2 174 8 84 50,60% 82 49,40%
AMORON’I  MANIA AMBOSITRA 24 1 809 68 897 51,52% 844 48,48%
AMORON’I  MANIA MANANDRIANA 4 367 16 159 45,30% 192 54,70%
AMORON’I  MANIA AMBATOFINANDRAHANA 2 253 12 130 53,94% 111 46,06%
VATOVAVY  FITOVINANY MANANJARY 11 753 13 235 31,76% 505 68,24%
BETSIBOKA MAEVATANANA 19 1 299 48 679 54,28% 572 45,72%
BOENY AMBATO BOENI 8 896 36 548 63,72% 312 36,28%
BOENY MAHAJANGA I 14 2 851 104 1 046 38,08% 1 701 61,92%
BOENY MAHAJANGA II 10 932 38 468 52,35% 426 47,65%
ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA 19 9 650 321 5 211 55,86% 4 118 44,14%
ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA 43 6 116 246 4 342 73,97% 1 528 26,03%

 

142 pensées sur “Vokatra vonjimaika : Mitarika 61,89% Dr Robinson Jean-Louis”

 1. 2 251 / 20 001 ??????
  Mba omeo vokatra mafonjafonja kokoa re azafady.
  Ela fiainga anie ianareo izany raha vokatra azonareo tamin’ny alalan’ny finday io vokatra io e!
  Ho an’ny CENIT, ny antony tena mampisatra azy dia satria miandry ny fandraisana PV scané tsirairay dia averina atao saisie tsirairay rehefa avy eo.
  Fa angaha tsy nametraka délégués isaky ny BV ianareo? tsy efa tokony ho feno tanteraka ve ny vokatra azonareo na mba efa mihoatra ny 50% sa tsy mba nomena finday ireo délégués ireo?
  Somary gaga ihany ny tenanay mahita fa mitovy rythme @ CENIT ianareo nefa tsy tokony hitovy ny fomba fiasa fa afaka hafainganina kokoa ny anareo.

 2. Izao no zava-misy.
  Amin’izao ora izao dia 2.021/20.001 no navoakan’i CENIT.
  – Mbola tsy ny 15% ny vokatra eto @ faritra Analamanga akory no navoaka
  – Mbola tsy ny 20% ny vokatra eto @ faritr’i Vakinakaratra akory.
  – Mbola tsy ny 30% ny vokatra eto @ faritra Itasy akory.
  Raha tsy ilaza afatsy ireo fotsiny izaho, satria ireo no akaiky indrindra an’i CENIT, sady nahazoan’i Candidta JLR vato betsaka tokoa.

  Kanefa raha ny logique, ny eto Analamanga tokony efa navoaka daholo, fa sady akaiky no tsy nisy lalana tapaka.
  Fa maninona ary ny any @ izay faritra nahazoan’i Atoa Hery R. ihany no havoakan’i CENIT.
  Soa fa efa nisy paik’ady napetraka t@ fanangonana io resultat io fa raha tsy izany dia novaina ny safidim-bahoaka.
  Koa aza kivy, fa manana finoana. Fa maharesy isika.

 3. Misaotra aloha amin’ny famoahana an’ireo vokam-pifidianana ireo ê !

  Raha ny fandehan-javatra no jerena dia tena mitaraiky sy mihisatra marina, fa lasa ihany koa ny eritreritra raha mandinika ny mety ho antony ; avelao hilamina fa na eo aza ny halatra nataon’ny foza, efa resy ireo ê !

  Ary tsy maintsy resy, na hiodin-kavia na havanana !

  Ny fanaraha-maso an’ireo PV sy ny vokatra avoakan’ny CENIT no ilaina atao tsara, na dia efa akaiky aza ny fety !
  Tsara kokoa raha ny an’ny CENIT no mivoaka mialoha ê ; ho hita eo amin’izay raha vao mangalatra !

 4. Laharana faha-telo Fenoarivobe -Faritra Bongolava amin’ireo vokatra azo ireo, ary Amparafaravola sy Faratsiho no betsaka indrindra !
  Misaotra ny ekipan’ny GTT izay tarihin-dRamatoa Michelle, satria tsy nahamenatra ny vokatra azo tany Fenoarivobe sy Tsiroanomandidy !
  Bainga nivadika vokatry ny asa no fiantsoana an’izao, ary vokatra tahak’ireo azonareo tany, no mba nandrasana maneraky ny nosy !

  Mankasitraka, fa dia nitoto ary nahamasaka ê !

 5. Somary nandalina kely ireo vokam-pifidianana nasehonareo ireo aho dia izao no zavatra hitako:
  – Isan’ny nifidy = 393.858
  – Isan’ny nifidy teto @ faritanin’Antananarivo = 367.782
  – Isan-jaton’ireo teto Antananarivo = 93,38%

  Ary mba aza daholo ny vokatra avy any @ faritra hafa? tsy vitsy loatra ve raha ny 6,62% fotsiny no avoaka?

 6. Slt daholo nareo ,omeo vokatra dia mba tairo haingana fa mitaintaina zahay; satria ny vokatra ny CENIT no azonay sy renay foana sady mandeha be ny fandreseny ; izany no combat de communication ka aza manaiky lembenana ianareo fa mamoria mpanao gazety tous le 2 jours de on verra bien !!

 7. Raha ny tendance izany dia eo @ 61-39% (JLR-HR) ny eto @ faritanin’Antananarivo.

  Miandry vokatra betsabetsaka ho an’ny farittra hafa mba ahafahanay manao extrapolation ho an’ny Madagasikara iray manontolo.

  Ny an’ny faritanin’Antananarivo angamba tsy hiova be intsony (61-39) satria efa betsabetsaka ihany ny valiny voaray.

 8. Tsy cuites indray angaha ny carottes ? Marina fa misy miasa be, fa commentaires tahak’izao anie no tsy mampiraika intsony ê ! Noho izany avelao hilamina hoy aho, mba hahitàna ny fomba fiasan’ny CENIT !
  Rehefa hita fa tena halatra no betsaka, ho hita eo ihany ny tokony ho atao !

  Ohatra iray fotsiny : Ahoana izany hoe tsy ampy ny biletà, tao amin’ny biraom-pifidianana iray izany ?? Izany ve dia azo ekena ??? Tsia !!!

  http://www.tananews.com/asides/hery-rajaonarimampianina-qui-mene-plus-de-50-tana-les-carottes-sont-cuites-pour-robinson/

  Amboarina ny famoahana ny vokatra, ampidirina ao amin’ny saim-bahoaka fa mbola matanjaka ny fery vao ka mety handresy na handresy !

  Mpanongam-panjakàna tsy hahazo rariny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena ! Ataovy manja arak’izay azonareo atao ny fetin’ny faran’ny taona !

  Voalohan’ny volana zanvie any, vao hisy tarehi-marika tena azo raisina !

 9. Mba ataovy à jour io résultat io azafady indrindra ho an’izay manana. Fa miandry an’izany ny olona rehetra.

 10. Misy fangalarana be homanin’ny CENI-T ao, alefa ambony be aloha i Fery dia rehefa kivy ny vahoaka dia ahena ny vaton’i JLR33 ka @ vokatra eto Antananarivo. Ary ny farany dia hidiana i Fery ary hiakaktra i JLR33 fa saingy handresy eo @ 51 na 53% eoe ny foza… Fomba fangalarana daholo izany koa samia isika mihetsika.
  Avoahy izay vaovao any @ biraom-pifidianana any.

 11. Tena marina mihitsy ilay hoe aleo isika mihetsika.
  Mila manampy ao anatin’izany ireo haino aman-jery hananantsika, toy ny Radio MaFM, MaTV, ACEEM radio etc …eo koa ireo gazety isan-karazany, fa izao vanim-potoana izao indrindra no tena ilana anareo hanome izay fanazavana marina tokony ho fantatry ny vahoaka Malagasy.

 12. Misaotra sy mankasitraka Tompoko ô !
  Mba omeo vaovao matetika ny vahoaka fa tena mitaitaina satria ny tena safidiny no lalaovina.
  Samy ho tahian-Janahary Tompoko.

 13. Tena mila fanazavana misimisy kokoa fa ny résultat havokan’ny CENIT dia ho faran’izay ho latsaka ny vaton’i JLR. Azo ekena ve ny halabato tsy misy tahotra sy henatra hatao @ vahoaka malagasy izao? Tsy rariny intsony

 14. TENA MANAO VALIM-PIFIDIANANA A LA CARTE MIHITSY IRETO CENIT IRETO, HITANY RY ZAREO FA RESY I FERY VAO DIA VATONY AZONY I FERY FOANA NO AVAOKANY NEFA RAHA AMINY TENA IZY DIA ROBINSON/RAVALOMANANA ALOHA NO MITARIKA, ZAY NO LAZAIKO ANAREO WOE:MANANA FINOANA FA ISIAKA NO LOHANY ZAO.OK.

 15. Miarahaba antsika rehetra tompoko,

  .Manolohana ny fisafotofoto amin’ny fivohan’ny vokam-batompifidiana ho filoham-pirenena izao , izay miteraka fikorontanan-tsaina ny vahoaka Malagasy izao dia nisy ny valandresaka tamin’ny mpanao gazety nataon’ny Atoa Dr Robinson Jean Louis androany folak’andro nitondra fanazavana mazava hoan’ny vahaoaka Malagasy manerany Nosy
  Narahina antso avo hoany vahoaka tsy vaky volo maneran’ny Nosy izy , notontosaina tato amin’ny QG AVANA izay niarahan’ny tamin’ ireo mpitarika avy eo anivony Mouvance Ravalomanana . Namafisiny Dr Robinson Jean Louis hatrany ny fahazoana ny fandresena amin’izao fifidianana filoham-pirenena izao tamin’ny alalan’ireo vokam-bato voaray avy amin’ireo tompon’andraikitra ato anatiny fikambanan’ny mpanohana maneran’ny Nosy satria tiana ny manamarika fa maro ireo foibe fiasana avy mpikambana manangom-bato izay ananan-tsika komity mpanohana any candidat Dr Robinson Jean Louis manao ny asa fanangonana ny vato maneran’ny Nosy ary voamarina avokoa izany vokatra azo rehetra izay izay efa azohan-tsika ny fandresena ka tsy tokony ho kivy na hikoropaka ny Mlagasy indrindra ny mpiara mitolona manolohana ny fandemen-tsaiana fanakoron-tanana ataon’ireo ekipan’ny FAT miaradiha amin’ny Hery
  Ary eo koa ny fanodikodina sy tetika mandemin-tsaina amin’ny fomba famoham-bokatra ataon’ny CENI-T sy ny RNM ary TVM amin’izao fotoana izao ka miteraka fikorontan-tsaiana ny vahoaka satria tsara ny anamarihanay sy ilazanay VOT antsika fa manana olona miandry sy manaramaso ny fizotriny zavamisy any amin’ny birao foiben’ny CENI-T izahay VOT ary miandry any an-toerana maraina sy ariva ary ny alina ry ireo ekipan’ny VOT ireo mampita ny vaovao ka manolohana io safotofoto ataon’ny CENI-T mamoka ny vokatra io dia nangataka fanazavana hentitra izahay ary nandrindra izany no nanambaran’ny ireo tompon’andraikitra ao amin’ny CENI-T fa mbola ireo vokatra avy any amin’ny faritra ivelany Antananarivo renivohim-paritany sasany izay nazoahany Foza hery v vato no mbola tafiditra sy vita saisie ka izany hono no mahatonga io vokatra io tohizao
  Fa mbola maro kosa hoy izy ireo ny vokam-bato teto ampivontany izay tena nahazoan’ny candidat Dr Robinson Jean Louis salan’isa avo ary saika mbola tsy tafiditra avokoahoy izy ireo ny vato avy amin ireo birao vote eto Antananarivo Renivohitra sy manodidina avy hatrany moa dia nataonay nahitsy ny resaka manakorontana sy mandemy ny saim-bahoaka ianareo ceni-t satria nahoana no vokatra avy any alavitra foana no ezahinareo ampidirina noho ny eto akaiky fa misy zavatra tetehinareo ahodina ao mody ampidirinareo daholo ny vato amin’izay toerana nahazoan’ny hery v vato mba angalaranareo salan’isa ambony ka tsy anaiky an’ izao fomba fiasanareo izao izahay farafaharatsiny hoy izahay tamin ireto ekipany ceni-t ireto tokony sady mampiditra ny eto ampivontany akaiky ianareo no mampiditra ny any alavitra any fa tsy ekena izao hoy izahay vot .
  Milaza moa izy ireo fa iezaka ijery sy andamina ny fandrindrana ny lamin’asa rehetra satria fa tompon’andraikitra amin’ny fanakorontanana izay mety hitranga ny ceni-t amin izao fomba fiasanizao raha toa ka mitranga izany ka ho hita eo ny ataon’izy ireo fa tsy anaiky izahay ary anaramaso akaiky ary efa noresahinay tamin’ireo Obesrvateur International ihany koa izao zavamisy izao ka ho hita eto ny tohiny fa tsy anaiky izao fomba fiasan’ny ceni-t izao izahay . Marihana fa mahita sy mafantatra izao avokoa ireo sehatra sy vondrona mpanaramaso fifidihanan maro .
  Misaotra
  Mahereza daholo Aza kivy

 16. na io valiny io ary tsy mazava e!!! Tsy tokony hisy resultat mivoaka ankoatran CENIT (legal)
  Mais bon rehefa maka côté ny olona iray dia marary rehefa misy tsy mifanaraka @saina.

 17. Mitaintaina mafy zahay mianakavy ê. Miangavy mba tsy ho tara noho ny ao @ orange ny vokatra. Izao efa toa izao ny azy:
  12h00 – TENDANCES CENIT : 2 566/20001 BV. Taux de participation:49,77%. Hery Rajaonarimampianina 53,95% (384943 voix). Jean Louis Robinson 46,05% (328610 voix)

  izany hoe mahery kokoa ny BV azony (2 566).Sao koa isika, sanatria tsy mamoaka loatra ny BVs azon’i HVM???
  Misaotra indrindra Tompoko

 18. Azafady, fanontaniana hafa: tena nanenika ny 20001 BVs ve isika? Toa tsy mahazo vokatra avy @ ireo toerana lavitra andriana mihintsy, toa ny any Androy? Inona no vaovao avy any?

  Toa izany koa Menabe, na dia Morondava sy Toamasina fotsiny aza, nefa mandeha tsara ny fifandraisana ara-telefaona any???Sa tena resibe isika tany???

 19. isany B.V. no jerena tsara…

  Akotr’izany , na dia dia-tongotra vitsy aza no manalanalan,a amin’ny CENI eto Tananarivo…….
  dia hoy i Ceni hoe : sarotra kokoa ho azy manao enregistrement goavana an-drenivohitra

  KANEFA KOSA :

  1) hiaraha fantatra fa ny « grosse cavalerie’ ny Andrnivohitra dia tsy mifidy Hery

  2) ny vokam-nato farany dia tokony JLR , aran-tsaina marina sy tsotra

  3) asa raha marina nifihaonan’i Hery sy Atallah
  ==> ANTSOKOTSOKO VE ???
  ==> INONA NT ANTONY ????
  ==> haiza izany hoe  » OBLIGATION DE RESERVE » DU CENI ,,,,,,,,,

  KA HOY AHO ZALAHY E :

  MITANDREMA MAFY DIA MAFY zaha toa ka mibilisatra farany izahy kely aza ny toko noho izy !!!!!!!!!!!!
  tsy aran-tsaina , tsy ara « logique »

 20. Miangavy ny ao @ QG Dr Jean Louis ROBINSON raha azo atao dia omeo résultat 2nd tour eto @ Mydago sy ny Radio miaraka amintsika (ACEEM…sns) maika dia maika ary miangavy alefaso matetika izany fanomezambaovao izany.

  Misaotra tompoko.

 21. Rasamy

  Examine bien le communiqué :

  IL Y A MOINS DE 50 % D’ENREGISTREMENT DE B.V. !!!
  Soit plus précisément moins de 40% pour:
  ==> tout Analamanga + Vakinankaratra +Itasy + Bongolava !!!!!!!!!!!!

  Or c’est tout un bastion quasiment acquis à JLR ,c’est ENÖÖÖÖÖÖÖRME
  tout en rappelant qu’il s’agit d’un SCRUTIN UNINOMINAL (une voix= un vote)

  Il s’agit de régions à FORT POTENTIEL DEMOGRAPHIQUE acquis à JLR :

  on est en droit d’être confiant non ???
  A moins de fraude massive avérée qu’il faut SCRUTER AVEC VIGILANCE ET TENACITE

 22. Mbola tsy maro anie ireo bureux de vote vojery(?)é!
  Koa aoka Isika ho tony ka tsy hanao « analyses  » avy amin’ireo vokatra ireo?
  Dimy taona nangirifiry aza naharitra Isika,,,

 23. Mangataka ny manampahefana mba handefa an’i Beatrice Attalah ho any tsiafahy fa mpangalabato io!!!! tsisy hosoka io fifidianana io, efa vonona izahay sns sns…Kay izy efa vonona ny hangala-bato!!! Bureau de vote eo akaikiny eo aza dia lazaina fa mbola tsy voaray foana!!!!Beatrice Attalah au poteau!!!!Izy no filohan’ny Cenit, izy izany no responsable anizao hosoka izao!!!

 24. Sur 2251 bureau de vote JLR 61%… Nahoana no rehefa nahatratra 2561 ny ao amin’ny cenit, nahoana no lasa 53% ny an’i Hery???
  Beatrice Attalah no tena mpangalabato ao!!!
  Mangataka ny chef de campagne an’i JLR mba hiteny sy hanameloka dienizao!!! Io ihany no efa nahavoa 1e tour!!! Tsisy miteny dia manararaopaty ny mpangalatra!!! Efa hita fa tsy mety ny famoahambokatry ny cenit dia tsisy miteny!!!!Sa iandry efa hitsahin’ny olona amin’ny tenda vao hietsika indray!!!!

 25. crabicide

  Je te comprends …..

  C’est un discours récurrent , pas facile à digérer.

  Atallah ne peut être stakhanoviste comme nous , partisans convaincus de la justice de notre cause …

  Epuisant de savoir que :

  ONG bizness , hauts FONCTIONNAIRES internationaux (Atallah, comme le Mozambiquais de la SADC…) à l’occasion , se bercent volontiers, et LERGEMENT au frais de la princesse , de « tourisme de luxe gratuit à Madagascar  » !

  La logique du « va comme je te pousse  » n’est pas exclue.
  Prévenir que le CENI de donne un délai jusqu’à la fin de l’année pour terminer les « ENREGISTREMENTS » de B.V. : c’est un peu fort de café !!!!!!!

  A nous de secouer le cocotier lorsque les bornes de la décence sont dépassées…!
  Comme :
  pourquoi et comment a t elle pu s’entretenir avec HERY AVANT les élections ????

 26. J’ai dit tout le temps ici que Beatrice Attalah est une ancienne conseillère de Hery quand il était ministre… Pourquoi aucun, mais aucun des membres de la mouvance ra8 n’a fait de critique, ni de commentaire à ce sujet et se contente seulement du peu qu’ils ont c’est à dire avoir un membre du Cenit? Depuis le début jusqu’à maintenant rien! Or c’est très important! Le président Cenit a beaucoup de pouvoir!!

 27. crabicide les résultazts de la CENI commence à être diffusé

  tu constateras que s’agissant de scrutin UNINOMINAL et de résultats partiels :

  * 60% de JLR sur 305.076 votants d’ANALAMANGA

  * et 70% de Hery sur seulement 21.557 votants de HIROMBE

  ===> n’ont RIEN DE COMPARABLE quant à la différence de nombre de votants

  Pour la présidentielle on peut espérer noirmalement

  TOUTEFOIS

  pour les législatives avec le prisme déformant des découpes en circonscriptions
  électorales on peut avoir des appréhensions

  ===> j’aimerais croire que si le Horombe peut avoir un député avec 21.557 inscrits
  ===> que Analamanga avec 304.076 inscrits puisse avoir au moins 16 à 17 députés

  Sachant qu’il faille raisonner en nombre d’ahabitants et non en nombre d’inscrits pour ces législatives

  LE COMPTE DE LA DEMOCRATIE N’Y EST PAS

 28. Dia maninona moa ny vokatra aroson’i clan an’i JLR no atokisanareo? Tsy ianareo ireo ve moa ilay nivohy an’ilay hoe IZAY EKEN’NY COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE IHANY NO ARA-DALANA? (tsy eken’ny communauté internationale io fanjakan’ny putschistes io noho izany tsy ara-dalàna). Izao ny communauté internationale dia tsy mahafantatra afa-tsy ny CENIT koa raha mbola ilay tadiavinareo hatramin’izay ihany no mbola tadiavinareo amin’izao dia izao no azo ambara: efa mizotra miverina any amin’ilay niadivanareo izao: ny RETOUR A L’ORDRE CONSTITUTIONNEL izay tsy maintsy mandalo amin’ny CENIT. Sady izao koa: ny faritra tena misongadina ato dia ireo faritra izay efa fata-poko fata-pirenena fa faritr’ireo fanatiques an’i Marc RAVALOMANANA (ANALAMANGA, vakinankaratra,….). Lazainareo fa ny faritra nandresen’i Rajaoanarimampianina no tena asongadin’i CENIT fa izany koa no ataonareo amin’ity vokatra avaokanareo ity. Matatesa resy amin’izy re! aok’izay ny krizy, efa leo ny adinareo izahay olon-tsotra tsy nifidy, izay mathématiquement tena mpandresy tamin’ity fifidianana ity. Raha za manokana dia tsy nifidy satria peste et choléra ilay safidy tamiko. Fa izay avoakan’ny CENIT eo dia ekeko raha izay no hanapitra ny fanjakana tsy ara-dalàna.

 29. Tsotra ny fanafody. Confrontations PV par PV des 20.002 BVs!
  Tsy sarotra loatra ny manao an’io.

  Ohatran’ny même combat na CENIT na JLR33. Ny an’i JLR33 « normal ».
  NORMAL izy raha miaro tena

  Ny an’ny CENIT tsy NORMAL satria tokony ho IN-DE-PEN-DANT izy
  ireo fa tsy vao manomboka dia mitongilana!!! Raha misy sakoroka io
  dia RESPONSABLES ireo CENIT ireo satria TSY NEUTRE

 30. Crabicide

  Béatrice Atallah : ancienne conseillière au ministère de HERY ???

  tu annonces là une info qui peut jetter des suspicions gravessur la NEYTRALITE de cette brave dame ……….

  Qu’en dit ou disait le TIM ou la mouvance Ravalomanana ?

 31. Fenihara

  ne pas voter en ces circonstances graves que traverse la nation relève de l’obscurantisme pur et dur.

  Peste ou choléra ? répétition de perroquet des propos d’un journaleux malgache en mal de sensation à bon marché : et tu fonces

  Plus simple, le 20 décembre:
  * acceptais tu donc le système d’affidé au putschiste (Hery) un système qui a gravement porte atteinte à la démocratie en RENVERSANT PAR LA VIOLENCE un gouvernement porté au pouvoir par le peuple
  * estimais tu que le peuple vivais mieux avec Rajoelina et ses sbires défilant en 4×4 et gros Hammer , au milieu d’un peuple réduits à la mendicité et au milieu d’immondices (ordures partout )
  * trouvais tu « normal » que Madagascar soit le 2° pays au monde , après le Congo ex Kinshasha , autre pays sans gouvernb

 32. Aza dia mitaintaina loatra ê ! Tsy handresy velively ny foza amin’ny présidentielle, na inona no ho fikan’ny CENIT na inona. Ary ny législatives aza mbola manana fika isika hamelezana an’ireo mamapa vendrana ireo !

  Karakarao ny Krisimasy, ary mba ataovy tsaratsara noho ireo KRISIMASY NANDRITR’IZAY EFA-TAONA IZAY ! EFA HO DIMY TAONA IZAO NO NANONGAM-PANJAK0NA IREO TSY VALAHARA IREO !

  Mba ampifalio amin’izay ny ankizy, sy ny vady rahatoa ka tsy manana saim-poza ity farany ity !

  Na izany aza, dia manara-maso eny ihany, sy manomana ny ataky !

 33. sans gouvernance ===> ait eu 7.500 morts de la peste , pour 11.200 pour le Kinshasha ( soyrce OOMS repris par le journal économique « les echos » )avec

 34. Eh! dali,raha ny vokatra avoakan’ny cenit no jerena, dia ho 0% ny an’i Robin ary 100% ny an’i fery: izay no fiafaran’io. Koa aza miadaladala

 35. GBD

  Ne pas voter, c’est aussi une forme de contestation du système. C’est laisser ce peuple, facilement manipulé par les spectacles et les dons de gadgets bas de gamme de tout genre, voter qui maintient la tyrannie de l’obscurantisme. Selon Platon, la démocratie c’est le gouvernement des sots. Cette définition de la démocratie selon Platon est valable pour la notre: avant d’appliquer la démocratie, il faudrait d’abord donner la lumière à ce peuple dont une grade partie est composée d’analphabètes et qui votent non avec la tête mais avec le coeur. Pourquoi parler de république dans un pays où l’esprit républicain n’est qu’une chimère. Je suis pas contre la démocratie et la république, mais pour moi elles sont faites pour des gens qui ont reçu un minimum d’éducation républicaine, à un peuple qui ne se laisse plus avoir par des discours dont la médiocrité n’a d’égale que la vacuité. Éduquons d’abord le peuple avant de le laisser participer à la démocratie de son pays en toute lucidité. Malheureusement, l’éducation n’a jamais été la priorité de ceux qui ont gouverné notre pauvre pays.

  Et oui, choisir entre les deux protagonistes du deuxième tour c’est choisir entre la peste et le choléra. Oui, nos dirigeants actuels sont des tyrans mais ceux (ou aurais-je dû écrire CELUI) qui les ont (a) précédés l’étaient (était)également et on peut même dire que ces derniers étaient les maîtres de ceux qui les ont renversés (et oui, l’élève a battu le maître) car les pratiques étaient presque exactement les mêmes: fermeture des radios, télévisions pour les deux (VIVA, Fahazavana,…); emprisonnement des adversaires politiques et militaires pour les deux; NOTAM pour les deux (En 2006, Pierrot Rajaonarivelo n’était-il pas touché par un NOTAM?), appropriation des médias nationales pour les deux,…pour les deux,…pour les deux,… Bonnet blanc, blanc bonnet: peste et choléra.

 36. Misy olona tsy tokony hipetraka any Madagasikara intsony, na tsy tokony ho malagasy intsony ato izany !

  Misy olona miteniteny foana ato !

  Peste et choléra ? Pas de solution ? Si, et je vous en propose une qui ne vous coûtera rien : Le suicide, et bon vent !

  Ento any ny fisainam-poza !

 37. Toa reraka eo ihany @ fitanisàna ny résultat QG JLR … ny an’ny CENIT ihany no ady eo @ farany…! Toy izany t@ 1er tour raha nitarika JLR ..koa aleo ho hita eo hatramin’ny farany , raha tsy izany de mahaiza mionona e !

 38. KintanaMananDrambo

  Aoka hazava: tsy pro-foza akory ny tenanay ary tsy pro-dada ihany koa. Raha ny taux d’abstention tamin’iny fifidianana iny dia azo ambara fa izahay no maro an’isa fa tsy ianareo rehetra fanatiques ao amin’ny ireo camps anakiroa ireo. Aminay izay efa blasés noho ny krizy ateraky ny adinareo fanatiques tsy mety tapitra dia azo lazaina fa ninoninona no ho valim-pifidianana eo dia ho ao anatin’ny indifférence tanteraka no handraisanay an’izany: mijanona ny ankehitriny, mbola hitohy izany ny gaboraraka, ny fako, ny gadra politika, ny famoahana bois de rose, volamena tsy ara-dalàna …. Averina ny taloha: hiverina hiaraka aminy koa ny monopole, ny expropriation arbitraire, ny gadra politika,…
  Nous attendons avec indifférence le jour de la proclamation des résultats alors, je vous rassure, je n’ai aucune propension au suicide. Par contre, il y aura un clan de fanatiques (pro-foza ou pro-dada) perdant. Et les grands perdants, atteints de ce que la psychanalyse appelle « introjection » (vous ne vous attendez pas à ce que j’ouvre le dictionnaire à votre place)sombreront avec leur idole et certains d’une manière radicale (on se comprend?).
  Ny fisainako tompoka dia tsy misy mibaiko (na foza io na dada) ary izany no ahafahako mahita ny tsy hitan’ (na hoodian-tsy hitan’) ireo olona manana fisainana voageja (gejain’i foza na i dada).

 39. Misaotra an’i Fenihara …fa mazava izay . Ny fanatique tsy mahafantatra hafa tsy ny azy ? Ny an’ny sasany de ratsy sy tsy izy . Toa tsy fitiavan-tanindrazana akory ..

 40. Na dia heno aza ny fiavian’ny fandresen’ny Dr JLR dia tsy maintsy mailo hatramin’ny farany fa tsy azo hatao ny variana eo anoloan’ny biby izay ho faty mitsipatsipaka manao vy very ny ainy. Mampieritreritra be ny fanambarana nataon’ny lehiben’ny FAT raha nilaza izy fa hanaiky hanao famindram-pahefana ara-dalàna raha tsy misy, hoy izy, ny ala-bato; samy mahafantatra fa tsy afaka hividy ny CENIT mihitsy ny akolafin’ny Ravalomanana koa toa misy fanomanana zavatra ve ao ambadik’io fanambarana io; izany hoe rehefa tsy voahodina intsony ny baolina dia hanangana korotana ary hilaza fa nangala-bato ny ekipa Dr JLR. Tsy hanaiky ho resy mihintsy ve izany???

 41. Manamafy izahay fa na dia tsy misy porofo mivaingana aza dia voamatina fa tena ny filohan’ny CENIT mihintsy no nametrahana andraikitra amin’ny fanodikodinana valim-pifidianana(Beatrice io). Nisy naheno tao amin’ny palais de Senat tao Anosy ny resaka nataon’i Hery Rajaonarimampianina taminy ary namaly izy hoe « hataonay izay tena farany azonay hatao fa tsy maintsy mitandrina anefa fa be ny mpanara-maso »; tamin’ny fiodinana voalohany io…

 42. Fenihara

  supot de Zano Ramambazafy

  Voter est un acte DEMOCRATIQUE

  Dans certains pays démocratiques , comme la Belgique , ne pas voter est passible de SANCTION !!!!!!!

  * Ne pas voter est un acte lâche

  * Ne pas voter est un acte stupide : dans le monde civilisé les peuples se sont battus , ont laissé des morts pour avoir le droit de vote………..

  * Me concernant et face des sots comme toi je finirais par réclamer le VOTE CENSITAIRE ,
  mais au lieu de la fortune comme condition , j’exigerais un Q.I. minimum !!!!!

 43. Bonjour
  Le vote est un devoir , ne pas voter est incivique, certaines personnes font des kms à pieds pour accomplir cet acte malheureusement on ne tient pas toujours compte de leurs voix et parfois il y a fraude sans parler des pressions et autres intimidations !!!

 44. GBD

  Je ne suis pas contre la DÉMOCRATIE. Elle est la meilleure forme de gouvernement pour un pays éclairé (qui est loin d’être le cas de Madagascar). A Madagascar, on devrait d’abord prioriser L’EDUCATION (citoyenne,…) et cultiver l’esprit républicain dans la tête de nos enfants. Voyez les méfaits quand la majorité est sotte: cette majorité est facilement manipulable et les foules sont à la merci du premier beau parleur. Prenons pour exemple le cas de la Révolution russe de 1917, et que dire de ces illustres personnages tués par la démocratie des sots: Socrate, Jésus-Christ,… Et chez nous, comment ne pas s’indigner quand on sait que cette foule qui a eu son quart d’heure de célébrité le lundi 26 janvier 2009 (le lundi noir) est composée de pillards certes, mais des « CITOYENS » QUI POSSÈDENT LE DROIT DE VOTE. Et vous voulez confiez l’avenir du pays à cette masse influençable?

  Je persiste: éduquons d’abord la masse populaire et faisons d’eux des « citoyens » dignes d’une DÉMOCRATIE.

 45. Mila misaina sy mandalina tsara isika vao miteny fa ny CENIT ihany no manome valiny marina. 1er tour tsy nisy ny hala-bato dia tampoka eo dia nisy hala-bato ny 2ème tour. Raha nisy ny hala-bato efa ny MAPAR rehetra no tafiakatra 2ème tour. Natao haingona birao fotsiny zany ireo Observateur international???. Ny PV tonga any amin’ny QG tsirairay dia samy hafa daholo, ohatra: ny valim-pifidianana amin’ny faritra iray dia efa ananan’ny QG iray ary tsy ananan’ny iray. Izay dia efa mampiova zavatra ary samy manana ny vokatra mifanandrify amin’ny PV tonga ny QG tsirairay, refa voahangona daholo ireo PV rehetra izay vao afaka manambara ny fandresena ny andaniny na ny ankilany. Miandry ny vokatra farany avoakan’ny CENIT isika dia izay lany eo izany no eken’ny rehetra!!! raha te anara-baovao marina isan’ora dia midira ato fa vokatra avoakan’ny CENIT no mivoaka ato http://www.resaho.com

 46. Fenihara

  PAS D’AMALGAME STUPIDE STP !

  ton discours de salon ne se situe même pas dans le CONTEXTE REEL ET ACTUEL de cette élection ….

  En 1968 , le slogan était « élection, piège à cons »

  Et c’est les mêmes qui ont poussé De Gaulle à la démission

  * pour le même De Gaulle on a créé l’élection présidentielle au suffrage universel direct …pour le faire légitimer par ses détracteurs en 1962 !

  * la révolution russe de 1917 n’a jamais eu l’intention d’installer la démocratie
  Lénine préconisait la DICTATURE DU PROLETARIAT
  (une caste au pouvoir si tu vois ?)

  * du temps de Socrate seuls votait la crême de la société, pas les esclaves ,
  ni les métèques…

  * Jésus Christ , prédicateur théocraztique juif en colonie romaine , n’a rien à voir avec la démocratie : il ne l’évoque même pas

  Quand on a une carence manifeste en matière politique : ON SE TAIT PAR DECENCE !!!

  Pénible de lire des âneries pompeuses de surcroit : perte de temps

 47. A Fenihara
  Je vous cite ,  » cette masse influançable « en parlant du peuple Malagasy ,quand on a rien à se mettre sous la dent et que l’on doit fouiller les ordures pour survivre , on devient obligatoirement influençable et pour peu en plus qu’un malin sans scrupule promette un avenir meilleur !!! cette fameuse « MASSE  » est tout simplement un peuple entrain de crever à petit feu , ne pensez-vous pas ? la démocratie est pour elle un mot barbare qui n’a de sens que s’il peut améliorer leur quotidien !

 48. C’est plutôt cette misère créée et imposée à notre vaillant peuple par ces pseudo intellectuels ( expert comptable et sbires ) qui rend tout un chacun impuissant et vulnérable.
  Mais chaque chose a sa fin et le peuple vaincra honorablement.

 49. km: ceci explique cela
  « Ahoana izany hoe tsy ampy ny biletà, tao amin’ny biraom-pifidianana iray izany ?? »

  solution FOZA: (similaire cas relaté cf square-poincaré) dia mety ampifenoina @ ny eo ampitany (satria moitié fotsiny ny an’ny sasany no consommé étant donné 50%participants)

  vérif: AO ANATY URNE IRAY TOKONY HIFAMPITOHY NY NUMERAO – car numérotation se suive séquentiellement

  « Mpanongam-panjakàna tsy hahazo rariny eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena! »
  izao vao tena ho tanteraka ilay hoe VERY FANAHY MBOLA VELONA ny MARO AN’ISA
  (ilay masoandro kely efa niposaka teo entre 2002 – 2008)

  _______

  ho an’i Nes Rakotonirainy dit « Natao haingona birao fotsiny zany ireo Observateur international???. » ireny no manao toa ny hoe ATTENTION, fa tsy manakana manao STOP en cours de route
  Raha nisaina ianao io hatr’izay, dia nanamboka nanao SEARCH GOOGLE sur les discussions polémiques fisian’ireny préambule au 2è tour: pas mal d’encre a été versé et l’impact de leur constat est ZERO TEMPS REEL!!!

 50. GBD

  Certes, ni Lénine ni Jésus-Christ n’avaient promis la Démocratie. Mais la Révolution russe c’était la voix du peuple donc la Démocratie qui a installé l’un des régimes les plus sanguinaires de l’histoire, Ponce Pilate a condamné Jésus à mort après avoir consulté le peuple (encore la Démocratie). Et pour le cas d’Athènes, ne pouvaient pas voter les femmes, les esclaves et les étrangers (les métèques) et le reste (les citoyens) ne manquait pas de sots.

 51. Izaho izao dia mitovy position tanteraka amin’i Crabicide!

  « raha ny vokatra avoakan’ny cenit no jerena, dia ho 0% ny an’i Robin ary 100% ny an’i fery: IZAY NO FIAFARAN’IO. Koa aza miadaladala »

  nb: numéro de chaque bulletin dans une urne est IMPORTANT
  outil pour retracer et ceux qui ont sauté de la séquence logique et les INTRUS

 52. Salama daholo ny Malagasy hendry rehetra e,raha ny fijeriko azy manokana ndray de efa vita kajy hatramin’ny dati-pifidianana io,tadidio fa zoma ny fifidianana noho izany misy sabotsy sy alahady ao afaka anaovana manupulation tsara ary tara be vo mivoaka ny resultat cenit na eto analamanga aza,misy antony ao ary farany dia 14jrs vao hita ny vali-mpifidiana izany hoe misy fotoana betsaka ao anatin’io fety io hanovana ny resultat rehetra noho izany dia mila manaraka akaiky ny toe-draharaha ny olom-pirenena indrindra ireo tan-dalana rehetra,fa ny faniriko dia tsisy manao fety zany raha tsy mivaly haingana ny vokatra,dia mankahery anareo tan-dalana democrate rehetra

 53. Fenihira

  ton absence de culture politique fait pitié

  Tes arguments aussi BANALES QUE FADASSES , sortiraient sans souci de la « FRANCISQUE »

  Tu aurais fait un bon petit soldat pour A. de Gobineau ou JM Lepen

  Au lieu de te faire brieffer par un journaleux baveux comme Ramambazafy ou radio viva du même acabit

  Lis au moins Montesquieu pour comprendre la démocratie au sens moderne du terme et un manuel pour les nuls sur les élements basiques de la démocratie au sens d’Athènes
  ajoute contexte et évolution de l’Histoire

  Pour nous cultiver internet n’est pas notre tasse de thé et encore moins les élucubrations d’oiseaux de mauvaise augure de ton genre : ON S’EN TAPE !

  On veut des dirigeants qui seront là pour « SERVIR ET NON SE SERVIR  »
  Seservir en envoyant illico PAPA RAJOELINA comme émissaire économique EN CHINE , cela arrange biren les AFFAIRES FAMILIALES ………
  ………..Puis on dévaste les réserves nationales « classées » de tout leur BOIS DE ROSE DONT RAFFOLENT LES CHINOIS /
  Avec le produits de la vente on investit en VILLAS A L’ILE MAURICE !

  RESUME TOUT SIMPLE :

  le vote est le moyen le plus payant pour faire dégager les gangsters qui nous gouvernent et leurs affidés.

  COMPRIS ? CAPITO ?

  DU VENT !!!!!!!!!!

 54. GBD

  L’amoureux de littérature que je suis a lu, en plus de nombreuses œuvres littéraires, L’esprit des lois, Du contrat social, Le prince, Le léviathan,L’Utopie,…
  J’ai choisi ces cas parce que le niveau général de l’époque est comparable à celui du Madagascar (et Madagascar n’est pas seulement Antananarivo: n’oubliez surtout pas la grande majorité rurale) d’aujourd’hui. Sortons d’abord notre pays du Moyen-Age (de l’obscurantisme), que Madagascar connaisse aussi son siècle des Lumières.

  Vous voulez des dirigeants qui seront là pour « servir et non se servir »? Et qui sera ce dirigeant idéal? Comme je l’ai dit dans ma première intervention:Pour moi, aucun des deux ne mérite sa place de finaliste. Le régime Rajoelina s’est servi en dévastant (comme vous le dites) « dévaste les réserves nationales « classées » de tout leur BOIS DE ROSE DONT RAFFOLENT LES CHINOIS /
  Avec le produits de la vente on investit en VILLAS A L’ILE MAURICE ! » Mais ne fermons pas les yeux sur les abus du régime Ravalomanana (qui, si vous le voulez ou non, s’est aussi servi): le monopole total de TIKO, expropriation arbitraire, fermeture forcée des entreprises concurrentes, pas de place pour la libre-concurrence… Mais bon, je perds mon temps, il est difficile voire impossible de raisonner un fanatique: vous cautionnez toutes les actions de votre leader même les plus abjectes.

  Je n’ai pas encore perdu espoir: j’attends l’homme ou la femme idéal(e) pour notre pays. Celui ou celle qui nous délivrera des ténèbres.

 55. Nareo le fa adepte-n’ny dadanareo reo, ndana mitaninandro eny @ Magro 5 taona ndray rehefa tsy faly t@ safidimbahoaka e. Fozafozainareo ny vahoaka madinika, ampitandremanareo ny journaliste, zao ndray nareo hanenjika ny presidente-n’ny CENIT. Mba kitiho rangah fa tsy manankavana hiaro azy izy e. F’angah heverinareo fa ny faritra 5 nahazoanareo vato ihany no Madagasikara? Fa ny faritra 17 zany aminareo tanim-poza daolo? Io politique d’exclusion-nareo io mihitsy no nahatsapanay atỳ @ faritra fa tsy misy fitiavantanindrazana sy fihavanana zany ao @nareo ao. Very asa noho ny AGOA nosakanan’ny dadany ka atỳ @ tany tsisy zone franche no nitonantonana nitady fanohanana. Nilaozan’ny omby mihahaka teo vo ninkonainkonaina daolo. Mahereza e

 56. O ry Ndremananga, ny antsoiko hoe « Foza » dia karazan’olona
  tsy mieritreritra lavitra. 40% eo ho eo ireo Tananarivo. 60%
  ny ambon’ny eran’i Madagasikara. Ny mety hahadiso an’io 40/60 io
  dia mihotran’ny 1.400.000 ny olona tsy navela nifidy … Fa na foza na tsy foza
  samy miaina @ fako daholo sy ny bordel. Aiza izao izay vary 500 Ar ny kg teo?
  Sa misy an’izany any Morafenobe?

  Na izany aza nisy ny hala-bato 1er tour (5000 voix retranchées à HVM) mino aho
  fa mihoatra an’izay ny 2nd tour!

 57. Mba mazaka resy fa zany no atao hoe kaikerin ny « FOZA ORANA » e, Aleo HERY mpangala-bato kanefa filohan ny Malagasy rehetra na manana na tsy manana le lazainareo hoe FOZA ORANA e, toy izay ROBINSON TONGA LAFATRA kanefa filohan ny MANA-KARENA irery iany, fa tsy mba filohan ny mahantra e. Dia mba tandremo iany le vava avoaka @ manaraka e, fa zao no vokany zao vidina lafo. NA FOZA ORANA AZA MBA MAHAY MANEHO NY SAFIDINY IANY E

 58. Saika mba hanontany anareo mpanaraka an i ROBINSON reto za e, ono wa Ianareo ve efa mba naheno an i HERY niteny hoe ROBINSON MAMO LAVA na ROBINSON SEMPOTREPOTRA nandritry ny propagande, kanef zavatra ita izany. Zany ry zareo no zavatra tsara a, na dia mahita ny ratsy aza, tsy tsara ny mandrangaranga an zany satria malagasy mitovy @ teny izy na dia mpifanina aza. Fa ny anareo mba teneno mivantana hoe FIRY TAPITRISA @ MALAGASY ZANY NO FOZA ORANA SATRIA REO NO BETSAKA ANIE, fantatra fa olona manakatao sy manakarena daholo ianareo mpanaraka an i RAVALOMANANA sy ROBINSON, na zany aza e, AZA DE AMBANINA LOATRA NY MALAGASY MITOVY @ TENA E, Filoham-pirenena hanala azy ao anatin zany ne no tadiavina e, nefa enao ndray aza no mamelively azy am zany kou!de RARINY VE !

 59. Fenihara

  tes (soi disant) lectures sont est vraiment restées ou niveau littéraire du terme

  tu ne comprends vraiment rien au droit ni à la politique et te contentes d’essayer de perturber les plus fragiles

  Je sens du ZAno Ramambazafy tout plein , dont je m’en tape royalement.

  C’EST DE LA PROPAGANDE CLASSIQUE

  La culture c’est comme une tartine , quand on enlève ce qu’il y a dessus …le reste doit encore être consistant

  Ce n’est pas le cas de ta tartine……
  Inappetissante TU NE M’INYTERESSES PAS
  Ce n’est pas ton cas…

 60. fenihara, Zano et petite main etc…de RADIO VIVA

  es tu perruche de Mahatsdara ? ou perroquet du Gabon à reprendre mes arguments à la lettre ?????????????

  NULLISSIME

  rentre dans ta niche en bois de rose payée par Ratsiraka , il te donne un nonosse de Tamatave pour Noël et qques litchis…..

 61. GBD

  Tu connais la citation de Pierre Desproges: « La culture c’est comme la confiture, moins on en a plus on l’étale »? Mais tu veux de l’étalage? Très bien et je vais me servir de ton Montesquieu. Montesquieu voit dans LE DESPOTISME LE MAL POLITIQUE ABSOLU qu’il oppose à la modération de la monarchie et de la république qui sont là pour garantir la sureté, préalable nécessaire à la LIBERTE. Quel type de gouvernement avons-nous eu à Madagascar du temps de votre gourou? LE DESPOTISME c’est-à-dire un pouvoir arbitraire et absolu d’un seul.

  La liberté d’expression a-t-elle existé sous Ravalomanana? NON. La démocratie doit garantir les libertés civiques et politiques (liberté d’expression, de presse,…) Qu’a-t-il fait des médias qui ont osé s’exprimer contre lui? Et sous son règne, les manifestations publiques étaient déjà interdites. Ah l’amnésie chronique de la mémoire collective malgache. Et la prétendue faute de la télévision VIVA n’était rien comparée à ce qui se passe maintenant dans les médias d’obédience Ravalomanana (Tia tanindrazana, la défunte radio fahazavana, radio mada qui a dispensé une formation sur la fabricaton de cocktail molottov,…). Au risque de me répéter: Rajoelina et Ravalomanana c’est la peste et le choléra.

 62. fenihara

  arrêtes tes fadaises STP : mampiseho taim-piraka dit bon en Malgache
  avec ces répétition de SLOGAN RECENT DE JOURNALEUX malgache vaseux et très content de lui en plus ….

  De a pisse de chat par rapport aux analyses politiques d’un Dominique Moïsi…

  Un vernis de culture-INTERNET sans aucun intêrèt et à coté de la plaque :

  Du vent , repose ta petite tête

 63. GBD

  Tu veux savoir ce qui vous a perdus? C’est ce genre d’attitude: cette agressivité dès que l’on touche à une seule mèche de cheveu de votre idole ou de son candidat. Les foza avaient-ils été aussi agressifs quand vous avez pris plaisir à partager la vidéo de leur candidat en train d’exécuter la « danse la plus ridicule du monde »? Ou quand une photo du leader foza qui fait un geste « jiolahimboto » avec un de ses fidèles éléments? NON. Et de votre côté quand on montre une photo de votre favori éméché, qu’est-ce que cela provoque? Un tollé sans précédent dans les réseaux sociaux et la presse d’obédience Ravalomanana. Et la riposte se fait toujours d’une manière agressive, sans tact et abonde en incitations à la haine (qui visent une grande partie de l’électorat malgache). Et vous vous étonnez quand ce que vous appelez les foza (les habitants des « faritra iva », les côtiers, les « andevo »,…) ont voté en masse contre le candidat qui prétend vouloir être le président de tous les Malgaches mais qui, cependant fait comprendre explicitement qu’une frange importante (les « foza ») de ce peuple qu’il veut diriger sera marginalisée.

  Le dernier débat télévisé a montré le vrai visage de JLR: un type qui croit qu’une grande partie de l’électorat malgache (pour ne pas dire la majorité) constitue un fléau. Durant ce débat, il a été plus d’une fois à côté de la plaque (quand il a dit qu’être socialiste c’est privilégier le social, quand il a été question du DINA,…). Alors ne vous étonnez pas si le « fléau » a voté en masse contre leur oppresseur.

  P.S: Tu dis que je fait le perroquet du Gabon en reprenant tes arguments à la lettre. Relis, j’avais écrit (comme vous le dites) (oui, je t’ai encore vouvoyé): je t’ai cité, tu devrais plutôt exulter. Et je n’ai plus mis le « vernis » pour que ta prochaine réponse ne se porte plus sur la forme (comme dans les précédentes) mais (j’espère) sur le fond.

 64. Fenihara divague toujours et va même faire encore le DISTINGO distingo ARRIERE-GARDISTE COLONIALISTE de COTIER/ANDEVO!!

  tu es encore plus NULLISSIME que je ne cropyais

  réveille toi , grimpe un peu plus haut mon coco…

  * depuis longtemps un Malgache est un Malgache , cela a été compris depuis la période Ratsiraka par toute personne à entendement normal.

  * nous sommes au 21° siècle

  * votre Rajoelina ressemble plus qu’à un Obama et encore moins à un Mandella

  * je n’ai jamais idolatré qui que ce soit ,
  mais défend une cause que je prtétend la mieux représdenté par JLR

  tu nas aucune nuance

  TU AS UN BESOIN MALADIF DE RECONNAISSANCE et t’escrime à tartiner…………

  MAIS TU N’AS PAS LA POINTURE POUR ENTRAINER QUI QUE CE SOIT ,
  surtout si ta petite tête pense qu’il n’y a que des pulsions fanatiques…

  Les fanatiques sont chez RADIO VIVA qui nous réchauffe du Ratsiraka oubliant ses 25 ans de dictature et pouvoir personnel absolu :
  =======> as tu l’alzheimer ?
  =======> ou es frappé de crétinisme indélébile ????????????

  j’ai l’impression de prendre en charge un maniaco-dépressifet paranoïaque qui veut absolument paroler en dernier

  alors vas y : tartine si cela t’amuse ,
  monsieur le tartineur ,
  hi hi hi

 65. * je voulais dire Rajoelina = « petit » Poutine , avec la cervelle et le judo en moins…

  * Rajoelina est aux antipodes d’un Nyéréré ou Obama ou Mandea
  Rajoelina = petit fiente »

  * Ton pote Rajoelina : petit arriviste aux dents longues , sans cervelle qui ne cherche que l’argent pour s’acheter des joujoux

  * C’est un pauvre type catapulté à la mairie de Tana par les bobos des boites de nuit de Tana

  Je n’idolatre parsonne , mais cite un fait : RAVALOMANANA a su créé des emplois et des entreprises florissantes pour Madagascar ,

  et cela dérangeait les Français dont vous n’êtes que les esclaves soumis « merci M’bwana » !

  voilà le tableau

  dans un sens tu m’aides à écrire ce que je n’ai pas le temps d’écrire par ailleurs …

 66. @ GDD, sao dia marary fo eo ry namana a! raha tiana be ravalo dia ndana mipetraka any afrika atsimo. any ngamb izy mety ho lany 1er tour, hahahahahahaha

 67. Ô ry kely saina â

  1) c’est pas des oiseaux de votre acabit qui vont provoquer un AVC chez moi
  (ce matin encore , j’ai fait mes 6KM de footing !)

  2) l’exil et l’expatriation ont des causes logiques absolument honorables.

  * Connais tu un certain De Gaulle à Londres du temps des nazis???

  * ou Karl Marx en Grande Bretagne ???

 68. @GBD, t’es un con et tu nous emmerde avec tes arguments à deux balles, alors ferme-là le temps que je consulte cette page.hahahahahahahahahaha

 69. @ GBD, fa raha mverina dada dia ts maints mihatra ny didim-pitsarana izay miandry azy. Amizay ngamb ianao tsy mahavita footing tsony fa marary fo ao am-pandriana hahahihhihihhahaha

 70. @ GBD, lorsque tu ne sera plus dès nôtre après ton crise d’AVC; pourrais-tu saluer Mandela de notre part. hahahahhihihihiahhaha

 71. @ GPD… Je ne vois par le rapport entre un laitier (RA8) et un penseur (Karl Max) ou encore un politicien averti (De Gaulle). Sinon, tes arguments à la con, tu peux les foutre là où je pense… hihihihhahahah

 72. Refa lany Jean louis Robison dia GPD atao minisitry ny tsy ampy saina, na atao minisitry ny fahasalamana fa marary fo be hihihihahahhaa

 73. tsy mody dada (denise stsetra …)le benêt

  crise est au féminin !!!!!!….. »ta » fa tsy « ton » !

  Tes remarques saugrenues demontrent la virulence des courants d’air entre tes oreilles !!!!!!!!!!

  Pas besoin de discuter avec un PFFFFFFFFFFFFFFF

 74. Ary lasa aiza le GPD teo e, fanga tsy mahita havaly tsony. Tu te crois fort en science politique alors que tu te retrouve encore du côté de la majorité (le peuple). Si tu te crois si malin, te serais déjà promu premier ministre ou chef d’institution. Pauvre GPD, il va tomber rapidement dans l’oubli comme les nombreux sbires de Marc RA8. Hououohoyouohouou

 75. @ GPD, ravalo lo apenarina mavanaka le pont sy la pont zay vao mteny ana. De plus, je m’en fous de tes remarques. Ca n’en vaut pas la peine d’être considéré venant d’un lèche-cul à son pépère hihihih

 76. GBD !
  Je m’en occupe !!! 😉
  Par ailleurs, tu n’as plus à repondre les débiles comme ci dessus ! Il y a trop d’andevo maintenant, sans diplomes ni connaissances idoines qui occupent des postes et quand ils ont un poste, …TU LES CONNAIS, ‘on LEUR a trop accordé INDULGENCES, et maintenant….l’on subit les retours.

 77. Tandremo ry malagasy fa mitady hamerina ny crise 2002 ireo TIm réformé ireo. Refa tsy lany hoe izy dia mody hoe malanga-bato. Apetraka amintsika vahoaka ny fahendrena. TSY MODY DADA, izay no tanjona. RAha mody izy, dia handravarava toy ny tafio-drivotra ka na bois de Rose na harem-pirenena hafa, na ny tanim-pajankana, dia ataony tsy misy miangana.

 78. Merci Njara

  T’inquiète pour les petites mains de Zano : NO MATTER .

  Ses petites mains essaient de « m’occuper » ,

  je dérange apparemment Zano, Viva, Denise & C° : c’est positif !!!!!!!!!!!!

 79. Diaspora: raha tia tanindrazana ianareo dia mijanona eto M/car. Andevo ihany zany mitsaoka ny tanindrazany zany. Tamin’ny tantaran’Imerina tsy mbola nisy andriana nanorom-ponenana tany an-tanin’olon-kafa. Dia ô ry diaspora manampahaizana be ah, fa manina ianao no mandoha hetra amin’ny Reny malala nefa sahy miseho ho tia tanindrazana. dia mihebohebo ery fa mahay mteny frantsay. o RY MPITARI-BATO VILAM-BAVA? AZA DIA MTENITENY FOANA RE A!!!!!!!!!!!

 80. Tadidio ty teny ty: lehilahy Ravalo raha tafody eto. Bonne continuation daholo ry mpanao EXODE INTELLECTUEL (Diaspora pro JLR). Mba vitao aloha ny adidinao amin’ny firenenao vao manonona an’ilay teny masina hoe FITIAVAN-TANINDRAZANA; TSY MODY DADA, izay no tanjona. EXIT FRANC-MACON, EXIT les doubles nationalités (JLR), EXIT les PADESM, Vive madagascar!!!!!!!!

 81. IO AZA MBOLA TSY AMPY RY VOAHOZONA a!!!
  TSY MAINTSY MANDRESY NY TOLONA!!!
  HOMBA SY HITAHY NY VAHOAKA MASINY ANDRIAMANITRA!!!
  KOTOVELO MIALA!!
  DADA MODY!!!!HAHAHAAAAAAAAA

 82. Rzanavalona : i IKITOKELY moa ?????????? MDR

  PETAO NY REQUETES ANY AMINY C.E.S. na 99% aza éééééééééé!!!!!!!!!

  Intsika mila NY MARINA TSOTRA !!!!!!!!

  La vérité , rien que la vérité et dans les TEMPS PRESCRITS PAR LA PROCEDURE ELECTORALE : 31 DECEMBRE

  hiverina any aminy boite de nuit i ikotokely « DJ en chef des foza  » ve ? MDR

 83. GBD

  Ah ce ton agressif! Si on avait été dans un débat, tu aurais perdu: quand l’un monte sur ses grands chevaux pendant que l’autre garde son calme, les lauriers reviennent généralement à ce dernier. En qu’en plus vous me bloquez(mais vois-tu, t’as affaire à un gars de la dernière génération internet. Tiens, je vais te révéler mon âge histoire de t’énerver encore plus: tu t’es fait emmerder par un gamin de 22 ans!) : je passerais facilement pour la pauvre victime.

  Tout d’abord, Rajoelina est tout sauf mon pote. Je suis d’accord avec le portrait au vitriol que tu dresses de lui. D’ailleurs, ta description corrosive m’amuse tellement que je ne me lasse pas de la lire et la de la relire.Vous voyez Rajoelina tel qu’il est vraiment. Très bien. Mais Vous êtes encore tellement aveuglé par le magicien Ravalomanana (ne dit-on pas l’amour est aveugle?). Tu dis qu’il a créé des emplois et des entreprises florissantes. Mais qui a réellement était servi par tout cela? Le grand Marc RAVALOMANANA. Celui qui a fait de Madagascar son entreprise, celui qui a aussi supprimé des emplois en obligeant les entreprises concurrentes à fermer poussant certains à travailler dans les zones franches. Et l’économie et l’industrie étaient entre les mains de qui ces deux dernières années?

  Bref, Ravalomanana s’est servi.Ravalomanana est un tyran, rajoelina est un Ubu (tu connais ce célèbre personnage d’Alfred Jarry?).Je perds mon temps avec toi, ceci est ma dernière intervention. Tu peux clore l’échange si tu veux: vas-y balance-moi une dernière vague de piques.

 84. La ministre de la Justice de l’équipe de transition, Christine Razananahasoa, indique qu’un mandat d’arrêt a été émis contre l’ancien président Marc Ravalomanana.

  Mme Razananahasoa révèle que les forces de l’ordre chargées d’exécuter ce mandat sont déjà prêtes à agir en ce sens dès le retour de Marc Ravalomanana à Madagascar.

  La ministre souhaite que l’ancien président revienne au plus tôt à Madagascar afin de répondre de tous les actes illégaux qu’il est soupçonné d’avoir commis lorsqu’il était au pouvoir.

  Plusieurs charges pourraient ainsi être retenues contre lui.

  Mais pour l’instant, le seul dossier à l’origine du mandat d’arrêt concerne l’achat, par l’ancien chef d’Etat, d’un avion présidentiel pour un montant de 60 millions de dollars.

  Sur ce dossier, Marc Ravalomanana et son ancien ministre des Finances sont accusés de détournement de fonds et d’abus de pouvoir.

  Selon la ministre de la Justice, les deux hommes auraient utilisé l’argent de l’Etat à des fins purement personnelles.

  L’achat de cet appareil avait fait l’objet d’une demande de note explicative émanant du Fonds monétaire international.

  Cette affaire, qui avait fait grand bruit, est à l’origine de la suspension des aides budgétaires des bailleurs de fonds depuis décembre 2008.

  Du Swaziland où il s’est exilé, Marc Ravalomanana avait maintes fois annoncé son retour imminent.

  Et cela est attendu avec impatience sur l’île par ses partisans qui réclament, au cours de leurs manifestations quotidiennes à Antananarive, le retour à l’ordre constitutionnel, mais aussi par l’Autorité de transition

 85. Quand on est c.n, , on est c.n
  et le pire c’es un p’tit noc de la derniere. Ton père a quitté Ta mére et c’est devenu un trauma chez toi , a tel point que tu refuses un Dada qui revient à la maison.
  Mais dans un sens ton père a bien fait d’avoir quitté une mère volage.
  C’est une maladie qui se soigne en……psychiatrie, fais toi aider pauvre noc.

 86. Ai oublié, en fait c’est une petasse des bois!Tu t’es lavé, ça pu le foza après ton dur labeur des boites de nuit ….françaises.

 87. Njara

  hihihi

  la mère et la soeur de Rajoelina à Fianrantsoa étaient bien connues et appréciées au plumard par TOUTE LA GARNISON MILITAIRE …

  de belles courtisanes à l’époque ……

 88. Feni betc…….

  je me doutais bien QUE TU N’ES  » PAS FINI » !!!!!!!!

  ce besoin incontrolé de t’accrocher à moi…de type OBSSESSIONNEL …

  tant de contradictions , tant de vantardises fadasses ………

  A moins que tu aies besoin de « SOINS » , en général un malade pshychiatrique n’accepte pas son problème

  Et je respecte ceux qui ont besoin de soins , à défaut de charité chrétienne , bien que le temps soit propice à la béatitude :

  Aussi un conseil d’ami : consulte à Saint Anne , tu seras bien accueilli .

 89. Outai dada outai, tu manques tellement à tes chers têtes blondes et morveuses (NJara et GPD), deux ptits PD qui veulent goûter à ta semence en te faisant une très belle Pip*. soyez patient les gars, dada va bientôt rentrer pour vous enc*ler. Faut être patient dans la vie.

 90. Les mains du laitier est souillé par le sang des martyrs du 07 février. Du sang qui va satisfaire le soif insatiable des deux petits vampires vivant en France, on cite GPD et Njara, le chef des C*N du diaspora pro JLR. Deux petits P*d qui aiment se farcir des crabes dans le C*L

 91. je m’en fous pour les fautes de genre, je suis pas un français et je n’aimerai jamais le devenir, ce qui n’est pas le cas pour les deux VAZAHA TARATASY francophile et franco lèche cul (GPD, Njara), deux oiseaux du même acabit.

 92. On s’en fout que la mère et la soeur du Dj soient des libertines, c’est po notre prob Bob. L’important c’est que le laitier ne met jamais plus les pieds à madagascar. On fera tout pour l’empêcher de revenir. Pour ma part, une séance de psychothérapie me fera du bien parce que j’ai tellement envie de Pisser sur la tronche du laitier. Si pisser sur la face de Ra8, de GPD et de Njara c’est être C.N, alors je suis un véritable C.N. houhohohouoou. Pour Ranavalona, reste dans ta tombe.

 93. tsy fenihara
  et l’autre oiseau

  les pauvres types de votre genre peuvent jacasser à volonté …se contredisant sans cesse

  dommage que vous soyiez si inintéressants , au ras des pâquerettes..

  Les adversaires politiques dignes de ce nom savent argumenter.

  Vous nêtes que de pauvres types payés pour ergoter…à votre niveau.

  dommage , dommage pour Hery qui semble prétendre vouloir prendre un peu plus de hauteur que le D.J…………..

  C’est plus triste pour lui………

 94. Je ne me considère pas comme un adversaire politique et ne fait pas de la politique. Au ras des pâquerettes tu dis, c’est fort possible. Mais tant qu’être vulgaire, faisons les choses bien. Disons les choses comme elles sont. le Dj est un foza, Hery est un foza, mais Ra8, c’est le vladimir poutine malgache. Aucune liberté d’expression, les médias sont réprimés, aucun respect de la laïcité de l’Etat. PAs besoin de perdre du temps à argumenter. comme pour l’om, on va droit au bout, F*ck le laitier, F*ck la diaspora pro JLR, F*ck le grande Gpédé, tu te reconnaîtras certainement. F*ck Avana, F*ck Tim

 95. entre le sida et le choléra, je choisis le moindre mal. je m’oriente alors vers le choléra, laissons le sida rester uniquement une affaire sud-Africaine!!!

 96. Le prochain de retour Ravalomanana, c’est pas pour demain. alors, évitez de vous faire des illusions au risque d’attraper une Crise cardiaque comme c’est le cas en ce moment de GPD (acronyme de Grand PD).

 97. Monja et Vital sont les enfants du SUD ralliés sans hésitation à JLR

  les résultats dans le sud ne peuvent qu’éberluer ….fraude grosse comme une maison

  NDATY AKORY TSY FAKO :

  peuple politisé , passionné qui ne se laisse jamais écraser ………

 98. Reny gazety ts misy mividy reny tsonu no mba entina hanakorontanana saim-bahoaka. Tsy resy lahatra amzany tsony ny vahoaka ry Vendrana a. Sady mjanona nareo diaspora any amin’izay misy anareo any faza miditra amin’ny haferan-tokantranonay GASY eo. Any nareo halikain’ny vazaha tsara mitsy dia mody mseho Andriana Aty. TSy clé tsony zany amzao e;;;

 99. hi hi hi

  lasa saim-bahoaka hono ny sain’ireto tsokovoka , foza kely ireto ???????????

  sainy i kala denizy ………….hi hi hi hi

  MPM

 100. Ra8, c’était la peste, le choléra, le cancer réunis, Je ne veux pas attraper ce virus virulent qui circule à Tsaralalana. Je mets des capotes anti-Avana, anti-TIM et Anti-GTT. Je déteste leur bassesse d’esprit.Madagascar va accoucher prochainement de son futur président pour 8 ans de règne. On l’appellera Hery. Parce qu’il incarne la force. Jean LR;, ce n’est qu’un boit-sans-soif qui ne fait que se soûler toute la journée.

 101. les enfants, on va apprendre ce qu’est le pléonasme;
  Ben, dans une phrase, le pléonasme, c’est deux ayant un sens identique. Par exemple
  JL, soulard, sac à vin ou encore soiffard dans une même phrase, c’est du pléonasme.

 102. DERNIÈRE VÉRITABLE DERNIÈRE INTERVENTION, PROMIS

  GBD

  JE N’AI QUE 22 ANS. Tu me parles des années Ratsiraka que je n’ai pas vraiment vécues. Des années que je ne connais qu’à travers des livres d’histoires, par ouï-dire et… Internet (que tu méprises tant). L’année de son retour au pouvoir, je n’avais que 5 ans et en 2001, je n’étais âgé que de 10 ans. Donc durant ces années Ratsiraka 2.0, j’avais encore d’autres occupations beaucoup moins sérieuses que les affaires nationales.

  Tu me recommandes un traitement psychiatrique. Mais qui a réellement besoin de soin PSYCHANALYTIQUE? VOUS LES FANATIQUES (pro-foza et zanak’i dada), Ravalomanana accapare votre esprit sans que vous vous en rendiez compte. Les dogmes ravalomananiens vous gouvernent que vous n’arrivez plus à voir la VERITE, votre esprit étant réfractaire à la raison quand la voix de la raison s’oppose à celle de celui qui joue le rôle d’un dieu dans vos têtes. Quelqu’un d’intelligent (et tu te crois intelligent, hein GDB?) par exemple n’aurait pas apprécié les piètres prestations de JLR aux débats télévisés, n’aurait pas été séduit par sa personnalité (s’il en a) qui manque cruellement de charisme, son langage vulgaire, son défaut de personnalité justement: il ne fait qu’essayer d’imiter son mentor,…

  Et tu me traites de paranoïaque. Qui est celui qui voit Jeannot RAMAMBAZAFY partout?
  Bon, je pense en avoir fini avec toi. Tu m’as assez distrait, je devrais me concentrer sur mon mémoire de maitrise que j’ai négligé ces derniers jours. Mais ce que j’ai vu et lu ici m’inspirera peut-être.

  P.S: J’avais remarqué les fautes dans tes rares interventions en malgache. Tu veux le bien de notre pays? Toi qui ne parles même pas correctement notre belle langue nationale? Je te mets au défi de nous pondre des textes de même envergure que les précédents mais en malagache.
  Et avant que je ne te laisse pour de bon, je te rappelle que c’est toi qui a ouvert les hostilités en répondant avec condescendance à ma première intervention qui était en malgache (d’accord en vary amin’anana). Et êtes-vous (la diaspora) mieux placé que nous qui vivons à Madagascar et donc en contact permanent avec la réalité, pour juger ce qui se passe dans ce pays?

 103. Pour info, Le RA8 que vous idolâtrez tous sur ce site est à l’origine de la fermeture de tous les SIRAMA de Madagascar, ce qui a conduit à la suppression de milliers de poste. On peut dire alors que le laitier est un véritable patriote, qui aime son pays plus que tout. Et les pro JLR dans tout cela. Eh bien,ils n’ont à rien foutre du sort de ces pères de famille, de ces femmes qui ont mis tout leur coeur dans leur travail. Peut-être qu’ils n’osent pas tout simplement voir la réalité en face, car elle agace.
  Peu importe ce que vous allez dire la diaspora de merde, et les pro Ra 8 de mon Q, Marc n’a pas l’étoffe d’un président. Les gens se sont vite rendu compte de leur erreur en votant pour lui, c’est pourquoi le peuple est descendu dans la rue pour rectifier le tir. IL le refera si cela est nécessaire.

 104. OH Yéééééééé!

  doux Jésus …

  …une maitrise seulement…et de quoi STP ? de DJ de boite de nuit ? ou de journalisme de bas étage à la Zano ???
  Dis le nous pour qu’on rigole bien en cette période de fête !

  Tu as beaucoup du chemin à faire avant de comprendre des concepts qui ne s’arrêtent pas à l’aune des individus.
  Tu ne comprends rien aux problèmes de CIVILISATION.

  ==> Sais tu que la valeur n’attend pas le nombre des années ?
  on peut avoir son bac à 15/16 ans , alors calcule avant de pavoiser stupidement .

  A 22 ans(au mois de juin et non de décembre)on termine une école d’ingénieur par exemple!

  Tu n’es pas en avance cher ami ,
  alors bosse au lieu de perdre ton temps à sortie des fadaises

  Voilà pourquoi ton raisonnement est si confus :
  très mauvais pour préparer une maitrise même à l’ECOLE DU RIRE .

  Dommage pour toi MAIS :
  ==> ton attachement pour moi ne me flattait même pas…
  ==> et de surcroit je peux t’écrire, pour t’amuser, que je suis contemporain de Sénèque si tu veux ..
  Tout en te rappellant que Ratsiraka est un contemporain (BETE VIVANTE)qui ne relève pas encore de l’Histoire encore (de la confusion toujours )

  BOSSE si tu veux faire plaisir à ta mère ou ton père…
  et dégage de ta petite tête ces conneries dont ils peuvent avoir honte…..

 105. Au risque de me répeter, si le GPD se croit si malin, pourquoi il fait encore partie des 80% (c’est le peuple imbécile) ? Et il ressort toujours les mêmes arguments stupides inspirés des Sénèque et Karl Marx. Il est incapable de penser par lui-même sans emprunter les idéologies de ces penseurs. Il rale encore et encore, mais il n’en a pas marre ce petit GPD. ET que dire de ces malgaches qui ont fuit leur patrie pour renflouer la caisse de l’Etat français. Ils se disent patriotes, nationalistes et pourtant, les actes contredisent leur parole. S’ils aiment vraiment ce pays, ils y resteraient et utiliseraient leur QI (c’est quotient intellectuel imbécile) de 15 afin de créer des emplois pour leurs congénères ou réaliser des actions caritatives pour les plus démunis. Au lieu de cela, ils préfèrent fuir la réalité et tirer les ficelles (je parle ici des marionnettes restées dans le pays comme JLR) depuis l’étranger. A mon avis et je le partage, le mieux serait à la diaspora pro JLR de renoncer à leur nationalité malgache et de travailler très dur pour vivre heureux dans leur nouvelle patrie. Ainsi, ils ne s’immisceront plus de nos affaires. C’est à cause des VAZAHA taratasy, notamment les membres du PADESM, que nous avons perdu la bataille contre les Français en 1947 et c’est à cause d’eux encore que notre pays plonge dans la Crise. Alors, si vous voulez faire quelque chose pour votre patrie, ce serait d’éviter de nous emmerder avec le retour du laitier.

 106. OADRAY!!!!!!!!

  mila misolo pseudo lava ve ????????????

  Ô RAGE Ô DESESPOIR

  Doux Jésus :
  ==> toujours dans la mélasse de la confusion..
  ==>.entre anathème et perturbation mentale iconoclaste…
  Le fait putschiste n’a rien à voir avec 1947 : lave ta cervelle avec une bonne dose d’eau de javel…

  Contre la sottise insondable il n’y a qu’une réponse : le mépris ……..

  C’est terrible de devoir le dire concernant un compatriote ,
  ==> mais avec un (ou des ) oiseau de ton genre NOTRE PAYS NE SORTIRA JAMAIS DE L’OBSCURANTISME ……

 107. N’en déplaise aux pro-laitiers (et non prolétaires::: rire), Hery mène la course avec 52.57 %. BV saisis: 16879/20001.

  Plus que quelque 3200 bv et on assiste à la proclamation officielle de Hery. Certes, il y a eu des fraudes. Mais le peuple va fermer les yeux tant que JLR ne gagne pas cette présidentielle.

  Bonne fête les GTT et les TIM de mer***

 108. ndeha mampinono ry denizy â ( alias tsy mody i dada)…

  tu es toujours obsédée de « TON DADA « ? depuis 2009 ? quelle fifélité Pénélope …

  Que t’a t il fait vraiment ?

  Quant aux résultats lis et relis ce que j’en pense…

  je ne vais pas faire le perroquet comme vous , boloky avy any Mahatsara..

 109. Je ne défend ni la couleur de Hery, ni de celle de Rajoelina et encore moins des journalistes de Viva, qui en passant ont un grand sens de l’humour. Bref, je ne suis pas le zano qui t’obsède tant, ni la denise qui hante toutes tes nuits. N’ayant non plus aucun intérêt à ce que les Oranges restent au pouvoir.

  Je soutiens en fait le principe que celui qui tue par l’épée, doit périr par l’épée. Et celui qui a versé le sang d’un Malgache doit être mené devant la justice afin de répondre de ses actes. bien sûr, t’as la mémoire courte et t’as oublié le sort réservé aux manifestants du 07 février, peut-être souffres tu d’une démence avancée, mais bon, je veux pas me mêler de ta santé mentale précaire.

  comme il faut tout t’expliquer en détail, je vais te faire un dessin. Je suis un citoyen malgache sans histoire qui est tombé par hasard sur cet article. Et bien j’ai trouvé l’endroit idéal pour exprimer mes rages, t’as plutôt raison lorsque tu dis que j’ai besoin d’un traitement psychiatrique.

  Ce que je déplore cependant, c’est qu’il existe toujours des sots prêts à tout pour hisser encore une fois ce mégalomane jusqu’à la chaise présidentielle. Je me demande ce que le laitier vous a promis en contre-partie de votre loyauté. Des terres appartenant aux institutions publiques, des actions de Tiko, les quelque tonnes de bois de rose bien caché dans une des maisons de son fils ou des voan-dalàna que sais-je?

 110. Je remarque cependant que vous, Tim et GTT sans exception, avez évolué dans un sens positif et que Darwin ne s’était pas trompé avec sa théorie de l’évolution de l’espèce.

  On ne retrouve plus chez vous l’esprit de primate qui se croit stupidement être le roi de la jungle. Vous êtes devenu plus sage et votre évolution en homo sapiens vous a fait beaucoup de bien.

  Bravo, vous avez appris à discuter, bien que l’adjectif Civilisé ne fait pas encore partie de votre vocabulaire. Evitez toutefois de vous inquiéter, passer d’un état de sauvage à celui de gentleman exige encore des millions d’années. Mais bon, ça va se faire naturellement, si vous avez raté la première évolution, il vous suffit d’attendre la deuxième.

 111. oh ! celui qui prépare la maitrise de l’Ecole du Rire se réveille avec ses litanies perpétuelles ………..

  Doux Jésus ,
  toujours dans l’événementiel de boulevard……..

  papa/maman vont se fâcher si tu rates l’école du rire voyons !

 112. GPD, on voit là que ton problème de santé concerne également ton organe de la vue. non mais allo quoi tu te prends pour un analyste politique chevronné et tu sais pas lire? Tsy mody dada et fenihara représentent deux personnes différentes. Je ne peux que te conseiller de t’acheter une paire de lunettes le plus vite possible

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *