Dr ROBINSON : Mampitandrina ireo zatra mangalatra fahefana nandritra ny dimy taona, bois de rose, vatosoa ary mitady hangalatra ny safidim-bahoaka

MyDago.com-Magro 16 jenv 14 (1) copieFeno hipoka tanteraka ary nivoaka tany ivelan’ny fefy ny olona tonga teny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka androany Alakamisy 16 janoary 2014. Hetsika lehibe no notanterahana teny an-toerana ka tonga nanatrika izany ny dokotera Robinson, ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, ny lehiben’ny delegasiona sady minisitry ny fambolena Ravatomanga Roland, ny minisitry ny fiompiana Randriamandranto Ihanta, ny minisitry ny varotra Ramalason Olga, ny Cst Rakotonirina Manandafy sy ireo mpikambana ao amin’ny ankolafy sasantsasany. Anisan’ny nandray fitenenana tamin’izany ny dokotera Robinson. Mampitandrina ireo zatra manngalatra fahefana nandritra ny dimy taona, bois de rose, vatosoa ary mitady hangalatra ny safidim-bahoaka isika. Nanaiky isika hatramin’izay am-pahendrena nefa amin’izao fotoana izao dia ohatry ny manahirana izany fahendrena izany. Ny anay hoy izy dia tsotra ihany ny takianay dia ny fahamarinana, tsy hangalarina ny safidinay. Noho izany  nametraka fitoriana maro any amin’ny Ces izahay. Ny zavanisy dia  izay nosokafana ireo bileta tao dia bileta hosoka manerana ny disitrika 119. Ahoana hoy izy no tsy hangatahana hoe sokafy daholo ireo bileta ireo. Vonona isika hanampy ny Ces anisa ny bileta raha ilaina izany. Tena mbola mangataka am-panajana izahay hoy izy aza mitsara vilana ianareo mpitsara. Tsy mangataka zavatra hafa izahay hoy Robinson fa izay bileta tsy izy dia esory. Tsy hampannona anay ny hiandry 15 andro an’izany. Mangataka ihany koa isika raha ilaina ny fanoloana ny Ces. Be dia be hoy izy ny mpitsara mahavita rehefa tsy mahavita ianareo. Aza maimaika ny hamoaka io valim-pifidianana ianareo raha tsyefa milamina tsara io vokatra io. Mamplahelo ny mijery ny vahoaka noana sym bola nalaina ny safidiny.

Ankoatra izay dia nanao antso ho an’ny sehatra iraisam-pirenena ny tenany. Henoy izahay  ary milaza aminareo mba hanery ny Ces hampitaha ny bileta manerana ny disitrika 119.

Hatsangana ny komity miaro ny safidim-bahoaka

Nambarany ihany koa fa manomboka androany dia hanangana ny Komity Miaro ny Safidim-Bahoaka isika. Hiparitaka manerana ny nosy io komity io ka ireo olomboafidy rehetra manomboka any ifotony no anisna’ny handrafitra izany. Hiarahana ihany koa amin’ireo mpanohana rehetra tamin’ny fifidianana fihodinana faharoa izany. Midira ianareo vahoaka hoy izy ao anatin’io.

26 réflexions sur « Dr ROBINSON : Mampitandrina ireo zatra mangalatra fahefana nandritra ny dimy taona, bois de rose, vatosoa ary mitady hangalatra ny safidim-bahoaka »

 1. AMPY IZAY !

  TSY HASIANA COMMENTAIRE INTSONY FA EFA MAZAVA NY MESSAGE; ampy IZAY.
  MIANTSO IREO ZANAK’IREO MAHERY FON NY FIRENENA REHETRA
  MIANTSO NY TIA TANINDRAZANA REHETRA

  VITAINTSIKA ATO ANATIN NY ANDRO VITSIVITSY NY FAMOTEHANA NY FIRENENA

  IZAHAY DIA MAMAN-PAHAIZANA ARY MBOLA MAHAY LAVITRA NOHO IREO AMIN Y FITONDRANA IREO
  ANTSOINA IREO MANAM-PAHAIZANA SY TIA NY VAHOAKA MALAGASY

  AO ANATIN Y FOTONA FOHY SY MARO=POTITRA DIA AHIDITRA AM-PONJA I RAJOELINA SY IREO VAZAHA REHETRA NANAMPOTIKA AN I MADAGASIKARA

  RAIKETO NY TOLONA

  AZA MISY MIASA
  AVERENO NY VOLANAY SY BOIS DE ROESE NAY SY NEY HARENANAY SY NY DADANAY

  MATOKY ZAHAY FA MAHERY NY ANDRIAMANITRAY

  HEO ELA VELONA MADAGASIKARA TSY MANDOHALIKA SY TIANAY

 2. Tsy hitondra ho aiza izany fampitahana biletà izany, satria olona efa vonona ny hangalatra atramin’ny farany ireo ! Ny SADC aza ity vonona ny hanoana ny mpanongam-panjakàna !

  http://tananews.com/asides/proclamation-des-resultats-de-la-presidentielle-message-du-president-de-la-troika-de-la-sadc/

  Fanafoanana ny fifidianana no tokony angatahana miaraka amin’ny vahoaka, ary indrindra ny fanaisorana an’ireo tsy valahara ireo, eo amin’ny toerana misy azy ireo !

  AFIN DE RAMENER LE PAYS VERS CE QUE L’ON APPELLE UN ETAT DE DROIT, LES ELECTIONS A PREPARER, SE DOIVENT D’ÊTRE NEUTRES, CREDIBLES ET TRANSPARENTES, ET SURTOUT RECONNUES PAR TOUS !!

  Izany no tena tanjon’ilay Tondrozotra !!

  Rehefa hita fa nisy ny hosoka dia aza manaiky ! Marihina fa aty ampelatanako dia misy kopian’ny porofo navoakanareo, ka dia ho ampiasako arak’izay azo atao koa !
  Anjara sy adidin’ny rehetra no mandà an’izay zavatra tsy azo ekena !

  Ny fanontaniana mipetraka koa dia izao :

  Vonona ve ny vahoaka malagasy hiaro ny zoany, na inon-kidona na inon-kiantra ??? Misy jeneraly be taim-bava mantsy any, milaza fa tsy hietsika ny vahoaka satria tsy misy olona manam-bola afaka hividy azy !!

  Tena hita fa resaka vola no manosika an’io zalahy io amin’ny zavatra ataony rehetra, ary vonona ny hamono ny vahoaka malagasy ny tenany noho izany fitiavam-bola izany !!

  Izahay koa efa niteny foana fa ny mpamosavy mandeha alina aza misy mahita, ary ny rindrina manan-tsofina.

  Raha nihaona tamin’ilay Fery vao Ingahy Robinson araky ny resaka mandeha :
  – Mba azo lazaina amin’ny vahoaka ve ny resaka nifanaovany tao, ohatra hoe nampitandrina an’ilay mpangala-bato fa izy no ho tompon’andraikitra an’izay zavatra hitranga rehetra.
  – Ahoana koa ireto avocats-n’Ingahy Robinson na koa ilay soratra hita ao amin’ny Tananews, izay milaza fa vonona ny hanaiky an’izay lazain’ny CES Ingahy Robinson ?
  – Mbola tsy fantatr’ireo avocats koa ve, fa olona tsy tokony navela hirotsaka ho fidiana akory, io lazain’ny rehetra fa hoe Fery vao io ??

  Miala tsiny amin’ny rehetra, ary indrindra ho anareo ao amin’ny MyDago, fa Tanindrazana hiombonana io hoy aho, hatry ny ela !

 3. Maika ihany koa ny fananganana ny Komity Miaro ny Safidimbahoaka isaky ny fokontany. Diaeny izao dia efa tokony hikarakara Banderôles ny KMSB isampokontany, ary entina izany @ meeting manaraka.

  Ny eny @ sampandrahrahampanjakana sy ny eny @ ministera koa dia efa tokony hanangana io komity io dieny izao @ alalalan’ny fananganana birao aloha. Torak’izany koa ny eny @ orin’asa tsy miankina @ fanjakana.Aza miandry ela fa na dia rahampitso ihany aza dia tokony efa maty paika izany rehetra izany.

 4. Mitsangàna ry vahoaka malagasy hiaro ny Zo sy ny Tanindrazan-tsika !

  MANAGATAKA AN’IREO REHETRA NANAO SONIA SY NAMPIDITRA NY FIRENENA HO AO ANATIN’IZAO KORONTANA IZAO NOHO NY TSY FISAINANA TONGA LAVITRA, MBA HO LOHA-LAHARANA AMIN’NY TOLONA ENY AN-DALAMBE !

  Asa na manaiky ianareo na tsia, fa izahay dia tsy hanaiky ho ataon’ny sasany izay naterak’alika angamba hoe, babakoto mitovy lenta amin’ny vodin-tsifaka !

  Izahay tsy hanaiky an’izany mihintsy, fa asa ianareo angamba !

  Tandremo ry zalahy fa ireo jomaka avy eny amin’ny faritra iva sy Andralanitra ireo no ho ataon-dry zalahy herim-pamoretana sy fandrahonana ao koa !

  Efa vava navoakany ny hoe hitondra faisana izay sahy mitsangana eo ! Maro dia maro ihany ny mpiaro ny ara-dalàna eny amin’ireny faritra ireny !

 5. Tokony hisy grand meeting avec toutes les banderoles @ samedi izao. Ary aza atao aprés midi fa maraina manomboka @ 8 ora maraina ny filaharana miditra ao @ Magro (ao @ Magro aloha ) ary vakiana ny banderoles.

 6. Emmo-Reg : tolérance zéro le 17 janvier
  16/01/2014 à 14:55

  Florens Rakotomahanina déclare que l’Emmo-Reg ne tolèrera aucune velléité à semer des troubles et prendra des mesures strictes contre les contrevenants. Comme celle de Mahajanga, l’Emmo-Reg d’Antananarivo aura peut-être aussi l’autorisation de tirer dans « les jambes » des éventuels manifestants.

  HAY IZANY REHEFA MITAKY NY FAHAMARINANA NY VAHOAKA MIARAKA AMINY ROBINSON/RAVALOMANANA DIA TOLERANCE ZERO FA REHEFA RY ZAREO NO MANGALATRA NY SAFIDIM-BAHOAKA DIA TOELRANCE 20 SUR 2O.TSY MISY MANAIKY LEMBENANY IREO TSY VANONA IREO INTSONY FA ALEO TAIRINA IZAY TAIRINA FA IZAY ROVITRA ZAIRINA.MIHEVITRA ANGAMBA IRETO MIARAMILA IRETO FA WOE: MANANA « MAIMBO VAVA » DIA HISY ATAHOTRA AZY EO, HITANILAY ISANY IZANY WOE VAHAOKA MITRAOTRA MITADY NY FAHAMARINANA IZANY, ARY ETO DIA TENA HIFAPITADY AMINIZAY FA ELA IZAY FIARETANA TREFLA IZAY.MANARAKA IZANY HITA MIHITSY KOA IRETO SADC, TROIKA,NY FRANTSAY SY NY BORY SATROKA FA MANAO VOLOGINTA MIFANDRAY TENDRO AMINIRETO MPANGALATRA, MPAMONO OLONA, MPANDAINGA, MPIVAROTRA TANINDRAZANA,MPIALONA ( RAJOELINA, RATSIRAHONANA, RICHARD BAOMBA SY IREO NAMANY TSY VANONA TSY VOATANISA).

  TSY MBOLA NISY HAOTRIZANY ATAO WOE F.R.S IZANY TAMINY 1972 FA VITA MATAVY DAHOLO, ENY NA TENA MANANA  » MAIMBO VAVA DERNIER CRI » AZA.MANAOVA IHANY WOA NY MARINA ARY NY VAHOAKA NO BASY.ANTSOINA DAHOLO IZANY ISIAKA, IZAHO KOA AO ANATINY HIARAKA HANAO MITA BE TSY LANINY NY MAMBA;IZAHAY KOA ALOHA EFA MAMPITANDRINA ANIREO EMMOREG IREO FA HITANAY NO MISY NY TRANONAREO IREO, FA RAHA VAO MISY BASY MIPOAKA EO DIA MIPOAKA HAOTRIZANY KOA HIANAREO ARY TSY MIPOAKA FOTSINY FA TONGA DIA ANY AMINY AFO BE.ALEO ALAN’ANDRIANA TOY IZAY ALAM-BAHOAKA.

  IRAY FOLO MANANA

  ROA MAKA BAHANA

  TELO DIA LASA

  M A S I N A N Y T A N I N D R A Z A N A

  H I A R O A N T S I K A A N I E N Y T O M P O

 7. o ry zareo a!tariho ho tonga ao anatin’ny harivariva ny sakoroka hamoahanay ny tik tak dou e!!!!!!ampitao ny mpitarika io e!

 8. raha vao @ andro mazava ny sakoroka dia mahita tongotra hotifirina ny fozaorana fa raha vao maizina io dia tsy hitandreo zay tifirina ka halaintsika eny aminy ny basiny sy ny sarontavany e!

 9. Ny anay de efa vonona hatry ny ela! Ndao! Lasa izao!

  Raha vao mandà ny fampitahana ny PV REHETRA sy ny Bulletins de vote rehetra ilay CES 2 dia andalam-be izahay ary vonona hisedra ny tifitra, ny lacrymo, ny halam-bahoaka (ambalam-bahoaka)! Na hanao totoafo aza ny kalach sy ny lacrymo sy ny toto vodibasin’ i risara bomba dia vonona hiaro ny MARINA izahay! Ny marina tsy mba maty, ny marina tsy azo kosehina na @ vola milliara na kalach na lacrymogène na gros bras , n’inon’inona.

  Momba antsika Andriamanitra! Tsy ampahafirin’i dédé ratsy sy ry tsiranana ireo fa rehefa manao ny halatra sy ny fanosihosena ny safidim-bahoaka dia ho avy izahay vahoaka!

 10. Raha vao tsy miady tsika dia ho lasan’ny frantsay ireo nosikely manodidina antsika ,izay fananantsika 100%.Ho ripaka ny bois de rose sy ireo biby any an’ala miaina any.Hanjaka ny risoriso sy ny tsy fandriampahalemana. Hanjaka ny fahantrana tsy hita noanoa. Hanjakia ny tsy fananan’asa. Hisavoivona ny fako. Hitombo ireo illétrés sy analphabètes. Hiakatra ny taux de prévalence VIH/SIDA.

 11. KM à : SINCERES

  quoiqu’ils fassent , avec des fraudes massives le peuple ne SERA JAMAIS SATISFAIT

  Les RESULTATS N’ETANT PAS SINCERES (on a violé l’expression de volonté populaire :

  VIOL DE LA « VOX POPULI »

  ==> il ne faut pas s’étonner de REACTIONS VIOLENTES HUMAINES !

 12. resa be fotsisny ireto forumista ireto,mba te hanontany ahy hoe:iza @nareo zay miditra eto @ ity forum ity no mba tonga teny @ magro ?Efa hita zao ny vokatra avoakany ny CES rahampitso dia mbola miteny ihany ny mpitarika hoe miandry ny vokatra ny CES,ny tena marina matahotra ireo mpitarika reo fa noho pression avy any @ ndravalo

 13. Il semblerait que des foza convertissent +++ des ariary en euros

  Pour peut être préparer une fuite ???

  De toute façon :Rajoelina et sa clique ONT JOUE AVEC LE FEU EN FRAUDANT

  Françafrique a tort de prétendre encore MAITRISER MADAGASCAR COMME LES AUTRES ETATS AFRICAINS !

  Ils oublient que la décolonisation avait été déclenchée par les évènements malgaches de 1947 , suivi de la guerre d’Indochine , puis de la guerre d’Algérie !

  Nous AVONS UNE TRADITION DE RESISTANTS .

  Les ennemis jurés de françafrique :

  * les hauts plateaux en général représentent un POIDS DEMOGRAPHIQUE ENORME

  * ils ne peuvent pas envoyer les merinas dans les chambres à gaz , comme ils le rêvent !

  ===> Quelle que soit la sentence du CES il y aura des troubles troubles politiques à gérer !

 14. RDV Place 13 mai avec un DJ plus intelligent que le petit FOZA
  rehefa nampihinan ny foza TAY dia aza miresaka eto. ialahy miteny io dia tena efa nihi … ny natao ny FOZA dia mbola tsy fay ihany …

 15. Mbola averiko eto ihany: »RAHA MAMPIASA HERY NY EMMOREG HITATSIKA NY MISY NY TRANO FONENANY NY VADY AMAN_JANANY »
  Raha tena mpivavaka isika dia sahy manatanteraka izany,tahaka izay voasoratra ao anaty baiboly.
  SAHIA F’AZA MATAHOTRA HOMB’ANTSIKA YHWH

 16. Efa dimy taona nitanin’andro teo @ Magro teo fona, tsy ita ze vita, koa eo no miseho bevava eo daholo, ary aza mampihina-tay olona r’se a, fa nga zany no fihinanareo ao @ Magro ao rehefa tsy nisy ronono intsony, hihi, tonga wa de mba mandehana mivoaka an io Magro io raha tena mahasahy fa tsy vava mipopoka nefa ny aina any am-bo… Mba mandehana wa midina eny @ Magro fa 80% ny olona ao plus de 50 ans daholo, zany ve ahazaka lacrimogène intsony, aleo izy r’se haka retraite ao fa tsy manino a, sady ra i JEAN LOUIS ROBINSON efa sepotrepotra iny ve no mbola asiana an’zany lacrimogène zany angamba de asa fotsiny kou, TSY TE-AHITA a mba marina e, hoe afaka 5 andro de Manendry Pion vaovao indray ny ROI any Afrique du Sud sady mijery RUGBY, LOL

 17. Jean Claude
  Mbola mihinana ny arem_pirenena ela dia be vava eo,ary mahaiza mandinika ny tantara ea hita mihintsy hoe mpitsambiky mikipy.Ny any aza fantatro fotsiny hoe ty J.Claude zany de ho hitan_la ny ahazo an_la

 18. LANY TAMN FOMBA ARA DEMOCRATIKA ,SY ARA-MPAJAKANA NY FILOHA PRESIDENT VAOVAO HERY RAJAONARIMATIHANINA ….ELA VELONA ANIE NY VAHOAKA MALAGASYE

 19. CES
  HVM=2060124voix(53,49%)
  J.L.R=1791336voix(46,51%)
  Tonga ilay ndrasana ka tairo amin’izay aryee.Raha vao mampiasa hery ny EMMOREG tonga de chasse á l’homme(hitatsika ny tranony ny vady aman_janany)
  Tsy mila miasa miaraka @SATANA izany

 20. RANDRIANIAINA Odriiii, fa nga hifamono kay ny tanjonareo ra andeha hitolona RANDRIANIAINA a, malagasy mitovy aminareo iany zahay na lazainareo fa FOZA AZA ANIE E, ary aminay de malagasy fona nareo fa ny hevitra no ts mitovy e, de hifamano v ? tsy tsara zany r’se a, IZAY ANAREO IZAY LE TOE-TSAIN-DRAVALOMANANA novolena tao aminareo fa tsy mahagaga, courage de mahereza mitolona fa mbol lavitra ny lalanareo e,

 21. Ny isan’ny mpitandro filaminana anie ka 15000 hommes e! Ary izy rehetra ireo tsy foza daholo akory. Atao hoe 10000 @ ireo ihany raha misy no afaka miasa midina terrain fa ny 5000 dia ireo Jeneraly sy Kolonely sy ireo be grady tsy afaka mirotsaka sur terrain.

  @ ireo 10000 hommes ireo raha misakana grevy manerana ny six provinces fotsiny dia 1650 hommes par province. @ ireo 1650 ireo dia firy ny foza? tsy mahatratra 500 hommes akory ny foza @ ireo. Eritrereto @ izany fa tsy mahasakana antsika izay mpitandro filaminana foza 500 hommes. Ny olona nahafeno ny colesium fotsiny no efa 100 000 personnes, maika fa hiampy ny vahoaka malagasy sy ny any @ faritra(Itasy, Vakin’Ankaratra, Bongolava, Atsimondrano…etc)

  Sahala @ izay ny fifandanjakery, donc, tena vitatsika io tolona io. Vonony ny hery.Lasa izao ry malagasy havana. Matanjaka isika @ lafiny rehetra..toe-tsaina, fitiavan-tanindrazana, effectif indrindra indrindra ary fahendrena.

 22. Ho an’andriamatoa Marc Ravalomanana,

  Na inona na inona ho atao, na inona na inona ho tenenina dia tsy hiverina amin’iny fanampahankeviny iny ny CES.Noho izany ajanony amin’izay io MAGRO io.Tsy ho tafavoaka intsony mihitsy ny tolona ao anatin’ny 10 taona.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *