DR ROBINSON : NATAO MAIMAIKA NY FAMOAHANA NY VALIM-PIFIDIANANA SATRIA NISY HALABATO.

dr robinsonMaro dia maro ny olona tonga teny amin’ny Magro Behoririka androany Sabotsy 18 Janoary 2014. Hatrany ivelan’ny kianja dia feno olona avokoa. Nisy tamin’ireo olona tany ivelan’ny kianja ireo no nitabataba, sy nitarika ny mpitolona tao anaty handeha hivoaka izay tsy manana tondrozotra mavaza hoe ho aiza. Tsy nanaiky izany ireo vahoaka izay tao anatiny fa niandry ny baiko avy amin’ny mpitarika. Tonga teny an-toerana ny dokotera Robinson, ny lehiben’ny delegasiona movansa Ravalomanana Ravatomanga Roland, ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, ny talen’ny fampielezankevitry ny dokotera Robinson, Razaka Elysé, ary ireo mpikambana avy amin’ny movansa Ravalomanana sasantsasany. Ny teniko voalohany hoy ny dokotera Robinson dia fisaorana anareo tonga marobe. Te hihaino vaovao, te hiandry baiko ary te hivoaka ny varavarana. Ny antony voalohany hoy izy dia nisy fanonganam-panjakana faharoa indray. Ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009 dianeken’ny Hcc dimy taona toa nikoroso fahana ny firenena? tsy nety nanaraka ny olona. Ny faharoa dia vao omaly ny fanonganam-panjakana ara-dalàna neken’ny Ces. Menatra isika vahoaka Malagasy, malahelo kanefa tsy hanaiky izany, laviko tanteraka ny fanambarana ny fahalanian’Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina satria kitoatoa ny fitsarana. Natao maimaika ny famoahana ny valim-pifidianana satria nisy halabato. Natao hoy izy izay handaniana an’I Hery. Ny mpisolovava antsika efa nanome porofo maro dia maro kanefa hodiana tsy hita, hoy ny didim-pitsarana hoe tsy misy halabato iny, manao didy vilana ka tsy ekentsika. Amin’izao fotoana izao hoy Robinson dia mbola misy fitsarana andrasantsika, alefantsika any amin’ny tribonaly iraisampirenena ny fitoriana. Misy tetika lazaiko anareo hoy izy , fa omaly vao omaly no nivory ireo vovonana ary nilaza fa ianao dokotera no filohanay. Am-panetrehantena hoy izy no andraisako izany. Manaiky aho ny hitarika ity komity ity ary ny tenako no hitarika ny ara-politika indrindra ny safidimbahoaka. Be dia be ny tetikady fa ianareo izao eto ankianja eto izao dia tsy ampy fa mila tetikady maty paika ny fivoahana ny kianja. Misy hoy izy izay tetika izay fa tsy hamono olona fotsiny ny dokotera Robinson. Isika etoamin’ny Magro dia olona Hendry ary isika tsy mitarika olona adaladala. Tsy eto amin’ny Magro ihany fa manerana an’I Madagasikara no ilaina ny tetikady amin’izay dia ny fanjakana no lasantsika. KMSB Eto hoy Robinson no atao ny QG-ny Kmsb ary ianareo rehetra dia efa mpikambana ao. Tsy maintsy amboarina hoy izy fa tsy taitra isika , tsy mihemotra fa manana ny marina. Tsymisy herinandro io dia milamina. Raha izaho hoy izy no sefo dia izaho no mandidy manapaka. Tsy hoe hitondra olona any dia hiroso dia samborina ohatry ny dokotra . Sokafantsika ny varavarana amin’ity herinandro ity hidirana ato amin’ny Magro alohan’ny hivoahana.

69 pensées sur “DR ROBINSON : NATAO MAIMAIKA NY FAMOAHANA NY VALIM-PIFIDIANANA SATRIA NISY HALABATO.”

 1. SAO DIA ELA LAOTRA IZY ITY E.I RAVALOMANANA KOA ZAO TOKONY MBA HITENY SATRIA MANDEHA ANDRO,AMINY HERINANDRO ZAO MANTSY HANAO NY INVESTITURE ANY I FERY VAO ZAY VAO TARA EO ISIAKA.KA ALEO TAIRINA DIA ENY IZAO.SANATRIA HO AHY LASA MITOVY AMINY FIVORIAN’ALIKA,NY HOROKOROM-BODY NO BETSAKA FA BY TSANGA-KEVITRA TSY MISY(TENA FITENY MALAGASY ITY FA TSY TENY RATSY AKORY).

 2. Mazava tompoko ary tenin’olon-kendry tokoa izany.
  Tsy tsinain-kena io koa ho vonjivonjena dia hivoaka ho faty
  ohatry ny kaka eo daholo dia ho SAMBORINY I DOKOTERA????mba mandinia kely fa
  misy PAIKA ADY MAFONJA TSARA SADY MANARA-PENITRA dia lasa izao.
  MATOKY ANAO ZAY DOKOTERA a!!!ny sisa kosa aloha mba matsinsika fa leo blabla e

 3. Tsy nahandry ny andro Zoma hono no tsy nanirian’ny nifin’akoho,
  amiko dia tokony hatao matim-paika tsara MANERANA NY NOSY vao MIJABAKA dia lasa izao!!!

 4. Aty lo tsis fika zany fa tonga de doronay velona rovo mitetika anakorotana eo e!
  Olona vitsy an’isa kely reo sady mody mpivavaka no betsaka ahavita inona akory!!

 5. Malemy loatra e ! Aleo hajanona !!! Tsy sahy mitarika fa wawawawa lava izao ! Aiza ry AVOKO KUNG FU be vava fa hiaro ny safidimbahoaka ? Efa feno koa ny paosy ??? sshhhhh

 6. Dakar 1, Dakar 2; Maputo 1, Maputo 2; CES 1, CES 2. De mbola hisy iany ko ve zany ny CES 3? Fa naninona ko no tsy nasina ny Dakar 3 sy ny Maputo 3 e? Vohay hoah ny vavahadin’ny valan’ny Magro mba hivoahan’ny omby beronono rehetra ao. @zay koa ny mpiandry omby mba manaraka avy ato aoriana fotsiny fa ny omby no tena mihinamboly eny aloha

 7. Vohay ny vavahadin’ny magro fa aza harebirebinareo reo olona nofananareo lalitra nandritry ny 5 taona zay !!! Shhhhhh

 8. Na hihetsika na mionona fa RESY !!!!!! Adàlan’i Ravalo koa ny nanendry olona ivelan’ny mouvance Ravalomanana ! Kivy ny olona e !!!!

 9. BASY no nanalàna an’i Ravalo teo ! Raha tsy rotaka na sakoroka no atao tsy ho hafaka eo ireo DEVOLY lelenamboarazana reo !

 10. Aza maika fa efa hovohain’ny mpiandry omby @zay ny vavahadin’ny vala ry litakely a. De ho hita eo ny mba ho vitan’lah

 11. Aza adino fotsiny fa ombivavy beronono elah fa tsy omby gasy akory ka hoe hahavita hiazakazaka refa raikitra ny sakoroka

 12. Vao omaly za niteny hoe: »efa fantatra ny resultat avoakany ces f’ahoana ny stragie_tsika?? »teo milaza fa iandry ny resultat_ny ces,zao itory any @tribinaly iraisam_pirenena,ny nanongam_panjakana ary tsy nokitiany fa afaka niaina 5taona nanao ny…

 13. ny danin’ny kibony,ary tsy misy president tsaraina izany raha tsy miala eo @fitondrana izy,miteny indray za zao ataovy dila ny 1semaine ka tsy misy fiovana eo dia hohita_tsika f’ianao ndray A/toa Filoha no torahan’ny olona ny vato eo.AZA MISY AN’IZAN

 14. Ampy zay!tsy hirara izay ho atao ireo firenena hivelany satria tambitambaizan’ny frantsay.ny fidinana andalambe zao no fanafody farany.ireo olona rehetra teny @ Faradoboka ireny tokony hidina andalana @zay.betsaka ny gasy nona tsy manans haina hitondrana ny tolona fa vokiso fivavahana dia ho hitanao fa mahery enao.aza mataotra,ra tsy mihetsika zao nareo dia sarotra no ampiova ny jeu.

 15. Efa mazava tsara ny resaka izany tsy maintsy hampadridraina miaraka ny any @ny faritra ka rehetra tonga ny fotoana hivohahana dia mairaka daholo ary tsy miverin-dalana intsony fa maka fanjakana satria isika no voafidim-bahoaka.
  Mankasitraka tanteraka Radoko ka dia miandry ny baiko homenao izahay ary vonono tsara.

 16. F ianao ve Ralfred mieritreritra fa avita ina ny any @faritra a??Ny ao Majunga ary efa tsy manatsiny no ntifirina nangina tsy nahaleo_peo,ka faritr’aiza??Politika ne no atao fa tsy raharaha_piangonanaee

 17. Tena maharitra izahay vahoaka malagasy fa sao de misy manararaotra be loatra ilay faharetanay! Efa HALATRA sy HSOKA tsy roa aman-tany no misy ka na hitory hatrany @ vatican aza isika de tsy hisy hiraharaha!!!

  Tokony homanina dieny izao izay tena hetsika an-dalam-be fa efa fantatra mialoa fa tsy hisy vokany izay fitoriana apetraka na any @sehatra droits de l’homme na any @ UE na any @ ONU na any @ UA na any @ SADC, sns!

  Efa tsy any intsony no ahitatsika rirany fa fandaniam-potoana izany sisa, tsy hoe alanenina akory!

  Omany dieny izao izay tena hatao fara fahatarany @ herinandro fa tena hanomboka hiala pà ny vahoaka raha tsy hisy n’inon’inona eto aorian’io investiture io an! Fara hafa elany dia tokony afaka herinandro tena mazava ny atao na hidina an-dalam-be na tsia fa tsy sanatria ndeha hitory any an-toeran-kafa indray rehefa lavin’izay droit de l’homme izany!

 18. mahaiza mangina ary aoka tsy miseho hefo daholo : izay miteny dia handao ho eny adalam-be !
  Hanao inona eny ? Hijery an’iza ? Sa misy miandry anareo eny ? Hanao inona ,
  Henoy ireo mpitarika , ary ampangino ireo te hiteny , nefa tsy manan-kolazaina !
  Jereo fa ireo no miseho ho tompo’ity serasera ity nefa tsy nanova na kely aza !

 19. Ao ambadik’io Hery natao filoha io ny jiolahy rehetra eto Madagasikara, na ny jiolahy ambony latabatra izany na ny jiolahy mpandroba ny harempirenena, na ny jiolahy merecenaire miaro ny tombontsoan’ny vahiny. Izy rahateo moa efa mpanongam-panjakana rahateo.
  Ka iza no hanaily izany raha tsy ny vandana miaraka aminy.

 20. Fa mbola musy manaiky ve aloha eto hatr@’izao ???
  Efa nisy niteny ve teo fa manaiky???za aloha mbola tsy naheno???
  Ilay fandranintana izao no hitako feno koa eto no mahamailo ny olona tsara fa BE KOA NY FANDRIKA
  MIVELATRA @’izao fandranintana izao. MILA RÀ NY SATANA!!!MAILO!!!MAILO!!!!MAILO!!!!
  Ramalona aza nifehy hazo tokana.

 21. io voalazan’i antifoza io no tena maha-vala-KETRAKA anay aty!

  mitandrema amin’itony forumiste RANDRIANIAINA, f’i nadia tany aloha ihany io!!

 22. Matahotra ny foza mpangalatra ka miezaka manakorontana eto amin’ity sersera ity.
  Aza valiana akory ireny. Ny tanjony dia hitarika ny vahoaka hidina avy hatrany andalambe ka hanao fandrobana hanapotehana ny tolona.
  Efa nilaza ny mpitarika fa misy ny paikady dia izay no arahintsika.
  Samia mitondra olona iray avy fotsiny hanampy ny antsika eo amin’ny magro dia izay.
  Mahereza ary tsy maintsy mivavaka isika fa Andriamanitra momba antsika.
  Tsy misy devoly maharesy Andriamanitra izany fa miandry fotoana ny zava-drehetra.

 23. HoAiza
  Tsarovy izay voasoratro rehetra,ny olona efa noana mbola hiandry rahoviana,vao dila ny 1semaine tsisy hetsika atao eo,dia mampamangy,tsy mora ny anery an’i Hery,ny ces,efa anaovany olona kopsoroka mbola ao iany
  Mazava be io nom io

 24. Ny anisan’ny angatahinay dia ireto:

  1) Rovitin’i dokotera Robinson eo imason’ny vahoaka eo @ magro ny karatra maha mpikambana azy @ ito parti socialiste frantsay ito mba ho fanajany ny safidinay izay ninia nifidy sy nanohana azy hanalana ny Fat-poza na de hitanay aza fa mpikambana @ io antokoko socialiste frantsay io izy

  2) Mitsipaka ankitsirano imasom-bahoaka eo @ magro ito franc maçon franc maçon ito izay tsy manao afatsy miaro ny tombotsoan’ny frantsay sy ny mpitsetsitra ny afrikanina ary ny mahantra aty afrika sy madagasikara fotsiny. Ninia nikipy koa izahay nanohana sy nifidy hatramin’ny farany an’i dokotera na de efa fantatray aza fa mpikamba franc maçon izy. Ho fanajana ny safidinay dia tokony hiala tanteraka @ io i dokotera satria efa firan’ny franc maçon sy ny frantsay (tsy misy izany solidarité franc maçon izany akory izao hoe manohana ny marina sy ny rariny)sy vereziny ve de mbola ho mpikambana ao ihany!

  -Farany: Raha elà fikenokenona isika dia hihena tahaka ny fehin’antitra ny olona ho tonga eo @ magro ary raha vao vita io investituren’i Fery vaovao io nefa mbola mikenokeno stratéjia any ambadika any hatrany dia tsy hisy olona intsony eo fa dia ho vita matavy ny herim-pon’ny vahoaka!

  -Ambava homana ampo mieritreritra fa tena efa alohalika ny ranom-bary!

  I dada8 koa mila miteny na hidina an-dalam-be isika hiady @ fiarovana ny marina sy ny tena safidim-bahoaka na tsia! Efa tena ela loatra mantsy no nandosiranao sy namotsoranao ilay fitondrana izay ka efa alohalika ny ranom-bary!

 25. ilay tsiroamandidy

  à plusieurs reprise j’ai eu l’occasion d’exprimer que FRANCAFRIQUE n’a d’autre but que défendre les intêrets français DANS TOUT LE CONTINENT AFRICAIN !!!!

  Que le gouvernement en place soit de droite ou de gauche .
  Même les verts ou les communistes auraient fait la même chose !

  françafrique ne LACHERA JAMAIS LES INTERETS FRANCAIS DANS SES ANCIENNES COLONIES !!!!!!!!!

  A Madagascar : il y a l’enjeu du PETROLE vers Juan Nova et du GAZ dans le canal du Mozambique

  Ne soyonsz pas NAIFS de croire que les socialistes ont une vocation humaniste…encore moins en période de crise

  Les pays riches font une guerre économique effrénée pour mettre la main sur LES RESSOURCES INDISPENSABLES A LEUR DEVELOPPEMENT :
  ===> dont : GAZ , PETROLE et URANIUM !!

  Tant que les Malgaches ne comprennent pas qu’ils doivent compter que sur eux mêmes , ils resteront dans le gouffre des peuples misérables exploités par les multinationales avec l’AIDE DES GOUVERNANTS A LEUR SOLDE (portés au pouvoir par elles à coup de DESTABILISATIONS POLITIQUES :
  ==> PUTSCH financé par eux et « légalisé » ensuite par des ELECTIONS BIDONS

  ==> il est inutile de croire pouvoir « ruser » comme le fait la mouvance …….
  M.RAvalomanana a eu la naïveté d’influencer la SADC (truffée d’Africains issus de pats corrompus par la Françafrique !)

  la lutte réelle se place sur un autre registre : militantisme (sans traitres au bataillons) et activisme TONIQUE (au lieu de WAWAWA et KABARY au mMagro : nullissimes)

  A défaut passons au GTT !

 26. Ary tena adino tanteraka i Neny fa ity Dokotera fopla ity indray no miseho sehatra sy midongy micro a. Minoa ahy nareo fa hivadika io Dr io atsy ho atsy, dia eo ny ombilahy sy ny ombivavy mihahaka eo.

 27. Tena variana milalao amin’ny kilalao tsy hainy ilay malagasy : ary tsy mahatoky velively fa mahavita azy ny malagasy ao an-toerena. NOHO IZANY
  Passions marina au GTT et soutenons aussi Ra8, ireo any IVELANY afaka manome toromarika ve hiraisan-hina hanaovana faradaboka

  lay tsiroamandidy

  à plusieurs reprise j’ai eu l’occasion d’exprimer que FRANCAFRIQUE n’a d’autre but que défendre les intêrets français DANS TOUT LE CONTINENT AFRICAIN !!!!

  Que le gouvernement en place soit de droite ou de gauche .
  Même les verts ou les communistes auraient fait la même chose !

  françafrique ne LACHERA JAMAIS LES INTERETS FRANCAIS DANS SES ANCIENNES COLONIES !!!!!!!!!

  A Madagascar : il y a l’enjeu du PETROLE vers Juan Nova et du GAZ dans le canal du Mozambique

  Ne soyonsz pas NAIFS de croire que les socialistes ont une vocation humaniste…encore moins en période de crise

  Les pays riches font une guerre économique effrénée pour mettre la main sur LES RESSOURCES INDISPENSABLES A LEUR DEVELOPPEMENT :
  ===> dont : GAZ , PETROLE et URANIUM !!

  Tant que les Malgaches ne comprennent pas qu’ils doivent compter que sur eux mêmes , ils resteront dans le gouffre des peuples misérables exploités par les multinationales avec l’AIDE DES GOUVERNANTS A LEUR SOLDE (portés au pouvoir par elles à coup de DESTABILISATIONS POLITIQUES :
  ==> PUTSCH financé par eux et « légalisé » ensuite par des ELECTIONS BIDONS

  ==> il est inutile de croire pouvoir « ruser » comme le fait la mouvance …….
  M.RAvalomanana a eu la naïveté d’influencer la SADC (truffée d’Africains issus de pats corrompus par la Françafrique !)

  la lutte réelle se place sur un autre registre : militantisme (sans traitres au bataillons) et activisme TONIQUE (au lieu de WAWAWA et KABARY au mMagro : nullissimes)

  A défaut passons au GTT !

 28. Mbola manaiky ho ambakaina ihany ve ireo olona ao amin’ny MAGRO???Ny tanjona dia ny tsy ahatongavan’Andriamatoa Marc Ravalomanana eto Madagasikara.Andriamatoa Marc Ravalomanana o, aoka re izay fa tena voa mafy ianao e…..Tsy aleo ve raisinao antanana amin’izay ny fodianao izany hoe tsy ireo mpitarika ireo intsony no andrasana.Aleo mifanaraka dia mangina avy eo.

 29. 10h00>

  BANI IVATO : 

  La gendarmerie est chargée de l’enquête sur l’affaire de disparition de 4000 balles à la BANI Ivato. Ces 4000 balles font partie des munitions de sûreté, et sont pour la plupart des balles de kalachnikov et de 9mm.

 30. zo’nareo ny mandà ny valim-pifidianana;manaraha lalàna.ZO-NAY koa ny miaro ny tanananay(ANTANANARIVO)Tsy isan’andro izao isaky ny misy zavatra dia Antananarivo foana no simba.Mandehana MIROTAKA any @ tany tsy misy olona. Ary raha MAHERY dia omano dien’izao ny FIFIDIANANA @ 2018!à bon entendeur salut!

 31. Hoaizal
  Ny fahitako azy dia olona iray ihany ireo rehetra ireo fa mody mitapy.
  Jereo tsara ny sorany sy ny foto-keviny .MAHONENA raha izao no fandehany!!!
  Dia mahavatra miova anarana injato isanandro @’izay mba hanomezana « l  » eto ,toy izao koa ny niseho
  tao @ Topmada moa izy iny?? dia izay no vita ,ka mino aho fa efa tsy ho ela koa ity Mydago ity raha izao no
  mitohy.
  I Beriziky hono no PM???f’ angaha tsy Roland Ratsiraka indray???

 32. Conference de presse,declaration magro,recours tribunal international sy ny sns…inona koa manaraka?ny firenena hivelany azy efa manaiky fandresen ny foza.mitaky confrontation sy recomptage des urnes nareo kanefa tsy rarahin ny foza.inona no hendrasana ra manomboka ny greve general?miteny @ journaliste oe misy strategie ho atao,vendrana mantsy ireo foza @nareo ra tsy efa miomana contre attaque.Plus nareo varina plus ny vahoaka kivy sy rehefa tonga ny fotoana hidinana andalambe vo eo ianrareo irery.ny vahoaka sisany fanafodiny io.

 33. Atomboana ny greve,midina andalambe ny vahoaka rehetra dia jereo ra tsy hiova hevitra ireo firenena hivelany ary hiforcer anireo foza anao confrontation sy recomptage.tsy vitanareo io dia aza manantena fiovana,@zay fotoana dia manomboka maty hoazy ny mouvance Avana sy mouvance Dada.

 34. Inona no nataon’ny foza ny 26 janvier 2009? ampiaro amin’izy ireo ny nataony, raha mbola kabary lava reny sy todika ankavia sy ankavanana dia tsy hisy hiraharaha izany eo.
  Avoahy ny fampitahana natao, ny porofo rehetra ho hitan’ny vahoaka.
  Asehoy fa tsy mankasitraka an’i Fery satria halatra no nahatafakatra azy teo sady omeo ny porofo fa aza koninkononina ao

 35. slt doly an, ampy zay ny tatasika wa, tonga de mandehana midina an-dalambe ra mahasaky fa wawawa fotsin daholo ts, ef niteny anareo za ne wa e, hoe hijery an’i ROBOT AN’I SON fotsin no atao ao @ sabotsy wa, de miandry paik’ady manarak de zay fona, mahereza miandry ny 5 taona fa vendrana daholo nefa miseho manambany olona hoe FOZA. VAHAO NY VALAN’I MAGRO IVOAHAN’IREO OMBY TSY AMPY RONONO IREO INTSONY FA TSSSSSSS! LOL HIHI!

 36. efa we tsis fika tsouny nenareo faz b resaka b eo , so mjanona tampoka eo ny Fo @ ty Fanatisme b ty .NAREO TS SAHY MIARITRA FA VO MAENO MPOKZA KEL D TSSSSS HAHAHA

 37. Hafaingano ny dia fa aza dia atao taraiky loatra fa ny an-daniny tanora jiolahim-boto.
  Mila henjana sy hentitra ary haingana, raha hiala lavitra ny diam-POZA

 38. NY TANORA NY HO AVY NY FIRENENA ,AMPINA FIRY TAONA NDRAY TY GREVE VAO2 NAREO TYE , D AZA MVOKA AO MINTSY SO TS TAFODY EO NDRAY DADA …

 39. mba mivoaha wa ao fa aza wawawa, zavatra sady kely aina reo daholo no tsy mahasahy fa vava fotsin no mitatasika eo fa tsy ita miits ze apoka, mangina de ndana mody aloha so de tratran’ny orana ao @ Magro ao ndray fa tsssss

 40. Izaho koa RANDRIANINA dia mitovy hevitra aminao,
  isak’izay dingana hirosoana tany aloha tany ary jusqu’hatarmin’ny nidirana t@ 2è tour dia efa nametraka foana aho teto hoe « inona no atao » raha tsy mandeha @ izay izy ny dia.

  Tsy nisy nefa valiny mazava sy naharesy lahatra fa tora-po no de dia be.

  Nanaiky nandalo ny étape rehetra isika nefa tsy nanana paik’ady matanjaka nanoherana ny tsy rariny nandritra an’izy rehetra ireny manoloana ny kopsoroka ataon’ny ankilany.

  Inona no hatao hoy aho tany aloha tany raha hanaiky hanao 2è tour isika ka feno hala-bato io 2è tour io. Efa fantatra mantsy tamin’izany ny CENIT sy ny CES. Tsy hita izay action sy stratégie mazava fa ny hoe maka sary sns no resaka, nefa dia fantatra mazava fa tsy misy iraharahian’y CENIT sy CES izay sarinao any.

  Miandry ny fahendreny CES, nivoaka iny ny fahendreny ! Nametraka rapport noho ny hala-bato be vata tany @ Sadec, mazava iny ny fiarahabàna navoakan’ny filohan’ny Sadec, nitohy t@ Union afrikana sy ny Union éuropéen, dia mihitatra @ ireo firenena rehetra. Tsy nila andro roa akory ary tsy nivoaka an’i Madagasikara i HVM dia azony ny reconnaissance.

  Raha ireo sehatra iraisam-pirenena ireo efa niarahaba, dia ny fitoriana eny @ tribunal iraisam-pirenena ve no andresena lahatra ny vahoaka ? Raha ilay fandaminana anatiny alohan’ny hetsika dia manaiky aho, fa raha fiandrasana io fitoriana any ivelany io no antony tsy hietsehana dia mampandry vahoaka.

 41. lisany iany de mamal ny fanontaniana e, mifandamina lou de avy eo mitanina andro am zay fa ra zany fandresana izany esory ao antsaina zany e, tsy misy Maharesy mahantra(foza) zany ry Zoky a, aza manambony tena tsouny am manaraka fa masosotra, ra henjana wa tonga de action atao fa ts tatasika, blabla, ita miits we olona tsy ampy ronono tsouny, COURAGE DADA VALO AN, AM JUIN ndray misy MONDIAL FOOT E saingy ts any Afrique du sud tsouny fa any Bresil, so de hifindra any indray lou enao miandry ny 5 ans manaraka miarak @ JEAN LOUIS ROBOT N SON

 42. Levretouir vde M.Ravalomanana ???

  je n’ai AUCUN DOUTE POUR SON RETOUR !!!!!!!!

  1) si JLR passait b: il rentre

  2) sy Hery passait : la CI IMPOSE SON RETOUR , du simple fait qu’il a joué leur jkeu : accepter les élections bidon

  Les élections bidon est la méthode expéditive de la C.I. pour SE DEBARRASSER de la « petite patate chaude » que leur est Madagascar ……..

  Par rapport à la Syrie, Mali, Centrafrique , Irak encore et autres points très chauds du globe : Madagascar est facile à « gober » et françafrique a surfer sur mer …plate.

  La France » a une excellente connaissance ethnologique de son ancienne colonie : docile à long terme (sauf les Tananariviens rivaux des Français) , gentil, peur de la moindre goutte de sang versé …

 43. « Personne ne peut revenir en arrière et créer un nouveau départ, mais tous le monde peut commencer aujourd’hui et créer une nouvelle fin »

 44. -Mila ATSANGANA AINGANA NY ANTOKO MPANOHITRA MATANJAKA KA ANGATAHINAY HO I NENY LALAO no hitarika izany!!

  Izy no olona digne indrindra na dia nasiana pression mafy aza, natao atsojay, nalan’ny CES 2 t@ tsy rariny tsy ho candidat filoha!

  Tsy mpikambana @ antoko socialiste frantay na mifampikasokasoka ratsy @ ireo frantay! Tsy mpikambana @ ity franc maçon franc maçon ity!

  Mila an’i Neny lalao hitondra am-pahendrena sy ampisainana ny antoko mpanohitra ary mila atsangana izao de izao izany!!

  Ireo jiolahy mpangalatra na fahefana na harena sns ireo hiady an-trano na hanaonao foana tsy ho ela ka raha mety tsara ny fitondran’i Neny Lalao ny antoko mpanohitra dia hisy ny fandresena aoriana kely na dia hoe fifidianana ny maire eto andrenivohitra fotsiny aza!

 45. fa manin wa ra lisany lehilahy miseho be resak be reo miits no milatsak midina eny e, zao kou mbola vehivavy efa mampalaelo iny indray no atao dirigeante, tena mapme daholo, rehefa ts misy mahasa de mangina daholo, fa be resaka fotsin nefa olona sady vendrana no matahotra no tsy misy paika miitsy fa de mitolona anjambany fotsin tssssssss,

 46. comment voulez vous que notre pays fonctionne avec un etat mafieux je suis cotier et je peux dire que ce n’est plus notre soucis c’est un problème entre ambaniandro mais il s’agit de notre nation. comment peut on cautionner et valider une election entachée de fraudes et irrégularité et comment voulez vous que la corruption ne soit pas légal un idiot, inconnus de tous qui arrive au sommet de l’etat par l’irrégularité c’est malheureux et triste pour notre nation

 47. Manao volongita mifandray tendro daholo ny avy any ivelany fa ny tena izy dia ny miaraka aminy ROBINSON/RAVALONANA.Ireo rehetra avy any ivelany ireo dia efa voavidy vola daholo, ny any aminy aza mikorontana tsy hitany akory.

 48. Mangina wa lisan de aza manoratsoratra eto tsoun rehef ts mahasahy midina ankianja akory, be wawawa fotsin fa tsis apoka koury, lisany samy lisany iany ne no mahita an ze soratan’lisany eto e, ka na hitatata eto aza ela, ts misy mihaino, tonga de midina ankianja ra mazana fa tsssssssssssss

 49. Aoka aloha mba tsy ho amintsika ity mifanatsatso ity e! marina fa JLR no te hitarika , nofidian’I Ravalomanana Marc , fa lazaiko aminareo fa tsy mora io , tsy mora io satria efa vitan-dRatsirahonana sy Ratsiraka analyse tsara daholo ny zavatra efa nisy ka naha tonga ny 2002 ho tanteraka ary iny 2002 iny no tena tsy levon’ny vavonin-dRatsiraka ka nahatonga azy hitady ny hevitra rehetra hanongana an-dRavalomanana dia izao hiarahana mahita izao, Ratsiraka moa teo amin’ny fitondrana efa nanomana ny tafika ho olony daholo azony baikona amin’izay hitiavany azy , ka dia izao hiaraha mahita izao ny vokany ka io raha tsy ny tafika , ny mpiasampanjakana no tonga saina dia tsy lasa io e! fa ho fatifaty foana eo, ny vola omena an’ireo moa efa fantatra fa ny Karana sy ny Maorisianina no miantoka izany fa inona no takalony ny tanin’ny malagasy , ny harenany ambanin’ny tany na ambonin’ny tany, ka raha hilahatra ary isika dia haninona ? isika izay efa tsy hanasa no betsaka , na manao asa tena , izany tsy mampihontsona ny fitondrana HAT e!ataony fotsiny hoe misy mihaino o ! dia vita eo ! eny e! ataovy QG i magro tsy maninona fa mitadiava paika hafa mihitsy e! io fitondrana HAT io dia aza adino fa fitondrana jiolahiboto io , tsy te halala lalana izany , tsy mila resaka izany fa samia samy misaina izay tokony atao e!

 50. J’incite mr Robinson à faire appel à une grève générale des fonctionnaires de l’Etat malgache car en 2002, la victoire du 1er tour est acquise par le mouvement contestataire des fonctionnaires, qui a paralysé l’appareil d’Etat.Pourquoi doit on faire appel face à l’armée et la Ces et la communauté internationale , c’est parce que les premières entités entités sont à la solde de ces gens au pouvoir, la communauté internationale ne suit que leur logique de sortie de crise par tous les moyens.Nous avons besoin d’une force tangible qui soit capable de contrer l’injustice sociale et sauvegarder notre pays ces hors la loi.Beaucoup de syndicats (Fram seces, etc….)depuis cette crise, ont revendiqué les problèmes sociaux et salariales.
  cette fois ci on appelle au patriotisme de tous les grands corps de l’Etat , et le syndicaux se mettre face à l’histoire,pour revendiquer le rétablissement de la vérité des urnes et la réclamation d’une nouvelle ces.
  La force de 2002 était les fonctionnaires ,à la différence ils étaient descendus sur la place du 13 mai, mais comme faute actuellement du lieu de rassemblement et à cause du verrouillage de la ville de Tana par les forces de l’ordre, l’idée est seulement de revendiquer une grève générale dans tous les ministères, malgré que les ministères stratégiques sont entre les mains de ce pouvoir en place.
  L’idée est d’avoir un contre pouvoir crédible aux yeux de la communauté internationale qui serait donc les fonctionnaires, car ce sont les employés de l’Etat,ils sont les seuls capables à faire face à la gabegie et l’injustice ignoble de nos magistrats qui est une machine infernale créant des dictateurs à leur guise.Donc je fais appel au patriotisme de nos concitoyens fonctionnaires à prendre vos responsabilités face à la déroute constitutionnelle de notre pays.vous avez les moyens de dire STOP à vos patrons qui vous utilisent à leurs guise, et non pour le peuple, à moins que vous êtes tous tombés dans leur panneau,donc il n’y plus rien à faire pour notre pays sauf le bon vouloir de Dieu.
  Réveillez vous les fonctionnaires, arrêtez de servir le mal qui ronge notre pays et nous vous incitons à vous tenir debout face à la terreur ambiante dans notre pays .

 51. Izaho a tena pro Ra8,ary n’iza2 niady evitra t@ko dia manaiky ny logique politikako,ankehitriny aho miantsoantso hoe: »NDAO IVOAKA TSAROVY FA 1SEMAINE NO ANTSIKA REHEFA ATAO DIA ATAO DILA NY 1SEMAINE 1/4 NY OLONA SISA TONGA AO @MAGRO,ARY IVADIKA … »

 52. Ny tantara lasa isika indray no mpanongam_panjakana,ZAY ELA ZAY TSY MBOLA NAITA STRATEGIE FONA???Ny adve efa vita plan daholo,VAHAOLANA,ASA MIARAKA,VALINY c_á dire MIDINA ANDALAMBE TSY MISY FEPETRA.
  Sahia raha anao,ajanony ra kanosa

 53. Reo be demagogie eto reo mialaha tany rehefa kanosa,INONA MOA NY BLEME RAHA MISY NY O.P.K???Moa tsy ireo no anisany mpihinana ny arem_pirenena eto,nanoana ny fanonganam_panjakana.Vao tara ianao A/to filoha dia ho ratsy aminao io fa mialaha.

 54. @vonifanja,tsy manana paik’ady mitsy ne tsika zany fa efa vitan’ny olona etude daholo e,miteny enao eo hoe:anjara_tsika mandinika zay tokony atao,efa maro no miteny eto hoe ndao idina andalam_be,…

 55. Ary aza manonofy hoe: »androany ianao idina an_dalam_be de avita greve generale »
  Ninoninona strategie_tsika misy logiqu mipetraka fóna io ny adve sady menace mandrotsaka VOLA ny antsika VAVAKY NY RERAK,ny ALIKA JAMBAN’NY TAOLANA NY OLONA JAMBA NY VOLA

 56. Zay aloha ny avy aty amiko fa tonga ny fotoana anginako,dia @sabotsy indray izaho miverina miditra eto idina an_dalam_be moa dia miaraka fôna isika ihainohaino ao @magro aleoko mangina manampy isa an’ireo mangina BYE DÓLANY @SAMEDI NDRAY

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *