ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : VONONA NY HAMERINA NY 2002, HIARO NY SAFIDIMBAHOAKA

s4 (2)Fantatsika hoy Me Hanitra Razafimanantsoa androany Sabotsy 04 janoary 2014 teny amin’ny Magro Behoririka fa madia fotoan-tsarotra ny firenena. Tsy faly aho hoy izy tsy faly ianareo, ary samy tsy faly isika matoa isika niaritra ny orana dia aim-pirenena izao zavatra ataontsika izao, noho izany mijoro isika na dia avy aza ny orana. Nisy hoy izy ny voka-pifidianana navoakan’ny Ceni-T omaly. Fantantsika tsara fa nisy halabato mahatsiravina teto,  izay no nahatonga antsika tsy hanaiky fa hiaro ny safidintsika, ny safidiko. Nisy ny famoahana ny vokatra omaly, tsara hoo fantsantsika hoy izy dia ny Alakamisy dia nisy iraka nalefa teny amin’ny dokotera Robinson. Nilaza fa hoe aleo miresaka isika fa efa fantantsika ny fisian’ny halabato. Matoa izy nanatona hoy Me Hanitra dia fantany fa halabato no nataony. Nisy ny mpanelanelana tao ary voalaza fa hisy fifanarahana atao ka atao antsoratra. Voalaza tao hoy izy fa manaiky isika fa misy ny halabato tamin’ny fihodinana faharoa, ary miara manaiky isika fa misy ny « irregularité », miara manaiky isika fa tsy araka ny izy ny fifidiianana. Noho izany dia miara mandresy lahatra ny Ceni-T sy Ces Ka hanajanona ny fanisam-bato ka atao isiky ny biraom-pifidianana izany ary foana ny biraom-pifidianana misy ‘anomalie’, hanao « constatation » ny PV rehetra isika. Nandrsana hoy izy io olona iraka kanefa tsy tonga. Nilaza fa tsy hanao fifanarahana hono izy. Afaka adidy amin’ny fatana isika hoy ity mpanao politika ity. Matoa isika miala nenina taminy, tsy nandeha teny amin’ny Ceni-T dia vonona hiaro ny safidiny ny dokotera Robinson. Anisan’ny napetrakay tamin’ny dokotera Robinson hoy Me Hanitra omaly ny hoe ianao ve hijoro  hiaro ny safidy. Naniky izy hoy ny fanazavana.

Ankoatra izay dia nambarany fa efa manomboka ny fandrahonana anay mpitarika, ary ireny efa henontsika tamin’ny radio ireny. Vonona ny hamerina ny tamin’ny 2002 bis isika hoy izy hiaro ny safidinareo. Androany aho hoy ny Me Hanitra no manao antso farany amin’ny CES. ny Pv an-tànantsika dia mamoaka fa ny dokotera Robinson no mandresy amin’ny 52,87%. Na hihodina aiza na aiza dia zay no vokatra, fa ny bois de rose no azonareo hangalarina fa ny ati-dohanay tsy azonareo hangalarina. Ampelantananareo Ces hoy izy ny porofo sy ny lalàna rehetra fa nisy halabato teto amin’ny firenena. Ny nanalana ny Ces voalohany teo  heverina fa nisy kolikoly, ary heverintsika fa tsy misy izany ny Ces faharoa. Mijery ampilaminana ianareo ary mijery araka ny fijerinanreo, aoka ho tomboantsoam-pirenena anefa fa tsy tomboantsoan’ny tenanareo. Mbola lavitra ny làlanareo , tsy ny androany no jerena fa ny ampitso. Ny zavatra eo am-pelatananareo dia manaporofo fa misy halabato, tsy izao fa tamin’ny fihodinana voalohany dia efa nisy izany. Diniho am-pilaminana ny taratasy, tsy manao takalonaina izahay fa mijoro miaro ny safidimbahoaka miaraka min’ny dokotera Robinson. Aleo miaraka amin’ny vahoaka toy izay miaraka amin’ny vitsy an’isa. Raha salan’isa hoy Me Hanitra dia roa hetsy na telo hetsy no elanelan’ny vato, raha oharina amin’ny vahoaka mpifidy izany dia ohatry ny boriborintany iray, vato nampianareo io fa tsy safidimbahoaka, ka noho izany izahay aza rebirebena amin’izany.

17 pensées sur “ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : VONONA NY HAMERINA NY 2002, HIARO NY SAFIDIMBAHOAKA”

 1. Eny ary ekena fa sao lasa ambavany fotsiny izao. mifanome fotoana isika fa raha mandainga sy manaiky ny hala-bato ny CES2, dia tsy maintsy hiverina ny 2002 bis.
  ho hita eo izay tsy mitana ny teniny.

 2. Resaka fito andro indray io ê !
  Vao nivoaka ilay nolazaina fa décret scélérat, naninona no tsy tonga dia nokianina fa navela hanao izay tiany ny mpanongam-panjakàna ?
  Miandry ary hiandry inona indray ?

 3. Gilbert LI

  DELINQUANT INFORMATIQUE MULTIRECIDIVISTE :

  ==> on le sort de prison
  ALLELLUIA !

  ==> Rajoelina lui accorde une AMNISTIE , ce que l’on n’accorde jamais à un récidiviste
  ALLELLUIA !

  ==> Rajoelina fait cadeau de ce fraudeur informatique HORS PAIR à Béatrice Attallah qui le recrute pour avoir la charge de la gestion informatique des élections
  ALLELLUIA !

  ==> une aubaine , ce délinquant a notamment FALSIFIE un CONCOURS DE MAGISTRATS
  …………un ARTISTE EN FALSIFICATION INFORMATIQUE
  ALLELLUIA !

  ==> lire blog MEDIAPART du 02/01/2014 ou circulez y a rien à voir
  ALLELLUIA !

  ==> Brian Currin , le médiateur-facilitateur de paix- gestionnaire de conflits , spécialiste des droits de l’homme a exprimé sa « SATISFACTION » sur le fonctionnement du CENI T

  ALLELLUIA , ALLELLUIA , C’EST NOEL JOUR DE BONTE !!!!!!!!!!!!!

 4. Ary sao de mba tendrom-pò tsy namana kosa zany hoe hanao 2002 bis zany e? NY krizy ara tỳ efa tsy hita ny hatao azy, de mbola tadiavinareo hampidirina lalina @ tsy fisiantsolika eto andrenivohitra sy ny fanapoahana barazy ndray ve? Ary sao de mba tetika hanalavàna krizy kosa zao e? Sitrany ahay mba hampitohy ny financement milatsaka avy any @ dada foana

 5. Nremanga,
  Izany hoe mihevitra izany ianao hoe raha i hery no filoha eo dia mivoaka @ krizy isika ? Tadidio fa ny fifanarahana eo @ samy tany afrikanina dia tsy manaiky ny mpanogam-mpanjakana hitondra, ary mbola nangala ihany t@ fiodinana voalohany sy faharoa.

  Ianao izany hanaky hoe ny frantsay no hibaiko eto, satria i fery anie ka olon’any frantsay e. Ary aleo maty mijoro @ fahamarinana , toy izay maty @ fahantrana sy ny tsy rarina noho’ny afitsokin’ny mpanogam-panjakana.

  Farany : Mbola tsy misokatra ny aino aman-jerin’nympanohitra, ary mbola misy ny gadra politika sy ny sesitany. 17 no isan’ny laharana tsy notatenrahina tao @ rondrozotra, ary ny ekipan’i fery no nanao izany… ka ahona tsyhihetsika izany isika fa efa zatra fozaorana ?

 6. Lazalazao>
  Mpanongam-panjanjakana anie izy fa kosa efa nodiovintsika t@zany image-ny izany e. Isika iany no niaraka taminy nanao sonia ny tondrozotra. Ary tsy vitan’zany ara fa mbola niara-niasa taminy koa isika t@ fidirana tao @ CT, CST, sy ny governemanta. Navelantsika nilatsaka hofidina ho filoha izy na dia fantampoko fantam-pirenena fa mpanongam-panjakana ara. Nekentsika ny fitsanganan’ny CENIT sy ny CES hiandraikitra an’izany fifidianana izany. Ka zao izy de lasa ho ara-dalàna ndray @ alàlan’ny voka-pifidianana noho ireo dingana rehetra niarahantsika nanao taminy reo. Ka iza ary no homentsika tsiny eto ary zao? Tokony hanao auto-critique iany tsika e
  De inona iany ary zany no nataon’ny CT, CST, minisitra ary vice-praiminitra-ntsika tao anaty ny fitondràna tetezamita raha tsy nahavita namoha an’reo haino aman-jerin’ny mpanohitra ireo?

 7. Aza rebirebena @ korontana zany tsony ny vahoaka fa leo.Raha mbola i afrika i afrika tsisy fifidiananana tonga lafatra zany fa tsy maintsy misy anomalie fona io.Efa nampaneno lakilaosy fanairana i Amiraly Didier Ratsiraka fa tsy mety io fifidiananana io ary aza mandray anjara @ io fitondrana tetezamita io dia mbola nandray anjara ihany ianareo maty ny fitiavan tseza sy tsy manakambo reo(zanak i dada zany).vokatra ny fidiranareo tao @ tetezamita ihany zao,fa aza manantena korantana zany fa leo an zany ny vahoaka

 8. Any ny requètes…FA :

  ==> HILAINA NY FIHETSEHANA FARANY IZAHY GOAVANA !!!!!!

  Tsy misy te anao « abonnement » aminy fanandevozana ny potsista mpangala-bato eto !

 9. Inona no tadiavin’ny sasany ? Solika mitobaka, fa vahoaka mahantra sy maty hasina sa inona ?
  Didier Ratsiraka ? Nitomany ho sefo de fila, kanefa tsy sahy nandray andraikitra amin’ny famerenana an’izany hoe Firenena tan-dalàna izany ! Fantatry ny rehetra ny antony !

 10. Sarotra be zany hamerina 2002 zany:
  1) ny context tsy mitovy, sady efa tsisy tsy nahalala teto hoe 48% t@reny fa tsisy 1er tour de vita zany.
  2) 50% ny taux de participation t@ty, de ny antsasak’ireo zany no hidina andalam-be ie 1/4 electeurs, tsy lasa lavitra zany.
  3) ny Foloalindahy efa mazava be ny fironana arahiny.
  4) ny CI ko etsy andaniny tsy hanary vola be @ fifidianana zay efa nankatoaviny.

  Hay ka resaka fotsiny le t@ debat farany t@ TVM hoe hanaiky ze vokatra eo kay efa zao mazava fa na iza na iza no lany teo de samy tsisy haniaky na ny andaniny na ny ankilany.

 11. Raditra

  Un GROS BEMOL STP : il y eut fraudes(qu’admet d’ailleurs Attallah)
  et de surcroit :

  MANOEUVRE DELINQUANTE INFORMATIQUE

  Le CENI T a embauché pour le traitement informatique GILBERT LI (lire blog médiapart 2/01/2014):

  ==> Gilbert Li est un MULTIRECIDIVISTE DE DELINQUANCE INFORMATIQUE

  ==> on le sort de prison (peine accomplie ou non ?): Rajoelina lui accorde une AMNISTIE

  ==> première entorse INTENTIONNELLE : on n’accorde jamais d’amnistie à un MULTIRECIDIVISTE
  je répète : MUL TI RE CI DI VIS TE !

  ==> c’est un SPECIALISTE DE FRAUDES : dont les résultats d’un concours de MAGISTRATS !

  ==> deuxième ENTORTE INTENTIONNELLE : on le confie à ATTALLAH .

  Il y a MANIFESTEMENT VOLONTE D’UTILISER LES TALENTS DE FRAUDEUR INFORMATIQUE de l’artiste en la matière Gilbert Li (pas seulement des faisceaux d’indices)

  De 2002 le contexte n’est pas tout à fait le même :

  MAIS LE CONTEXTE EST BIEN PLUS GRAVE :

  *Ratsiraka usait de stratagèmes violents propres à tous dictateurs

  *Rajoelina use de stratagèmes encore plus violents de par son caractère sournois et particulièrement SCABREUX dignes des plus grands criminels maffieux comme Al Capone

  ….Al Capone responsable de multitude de meurtres et qui ne fit qu’un emprisonnement pour fraude fiscale …

  On se situe vraiment dans un CONTEXTE DE CRIME ORGANISE , non seulement de manoeuvres frauduleuses électorales comme en 2002

 12. Ndremangaee,Raditraee
  =>ndeha milalao any @ Hery any fa any no misy fanitsakitsahana,ny anareo omeo ataony @zay itiavany azy any fa izahay tsy anaiky tsy anaiky,mazava a?Na 2002bis io na 2002 second io izahay tsy anaik
  SAHIA MIJORO @ FAHAMARINANA

 13. Tokony ajedaka ny colonel Florens Rakotomahanina alohan’ny andatsahany rà ny tsy manantsiny ary alohan’ny anomezandrajoelina azy ny baoritra jeneraly.

 14. Fa prévu rahoviana aloha ny CES hamoaka ilay résultat officiel 2nd tour? Afaka une semaine ve, aleo andrasana aloha io satria ny Dr Robinson efa nilaza fa tsy hanaiky jusqu’au bout ary hitarika ny tolona fa tsy fantatro hoe efa déterminée ve ilay daty hamoahan’ny CES ilay izy?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *