Randrianarisoa Guy Rivo : Manohana an-dRobinson aho fa raha mivily amin’ny fampodiana an’I Dada dia tsy azo ekena

MyDago.com-magro 22 Janv 14 (22) copieNanatanteraka ny fampanantenana nataony tamin’ny vahoaka ireo mpitarika ny movansa Ravalomanana. Tonga teny an-toerana izy ireo androany izay notarihan’ny lehiben’ny movansa Ravatomanga Roland, ny filoha lefitry ny Cst Razafimanantsoa Hanitra, Ny minisitry ny varotra Ramalason Olga, ny minisitry ny fiompiana Ihanta Randriamandranto, Randrianarisoa Guy Rivo sy ireo Ct sy Cst sasantsasany. Anisan’ny nandray fitenenana tamin’izany ny Ct Hilarion. Nambarany fa ny anay ny hitolomako eto dia ny fitiavako an’I dada. Be ny nivadika taminy fa nifafa ny kihony. Misy mitady hanimba ny tolona hoy izy amin’izao fotaona izao. Ampatsiahiviko anareo hoy izy fa raha nandeha niainga teto I dada dia nisy manadika teny Ambohijatovo ka anisany Raharinaivo fa aiza izy izao, toy izany koa teny Ankorondrano ry Yves Aimé fa aiza izy izao. Toy izay hatrany teny amin’ny Malacam, noho izany hoy izy dia mampitandrina anareo mpivadimbadika ireo. Aleo handeha izay handeha. Natao daholo hoy izy ny fifanarahana rehetra nefa sahin-dRajoelina ny nivadika fa aiza iozy izao. Arangaragan’ny sehatra iraisam-pirenena hoe raha manakorontana amin’ny Sabotsy dia saziana, raha  ny fanitsakitsahana ny safidiny Malagasy hoy izy nefa ianareo vahiny tsy ray , tsy reny Malagasy. Tsy manaiky izany izahay. Izaho nomena fanasana hoy Hilarion fa izaho tsy handeha ho any. Namafisiny fa alohan’ny hanaovana Sonia dia mody aloha I dada. Marary hoy izy ny tratry ny Ni Ni, ny tondrozotra tsy mbola tanteraka, ary nangidy sady narary ny fo tamin’ny fanohanana Robinson,.

Randrianarisoa Guy Rivo

Fantatsika hoy izy ny voka-pifidianana , mila mijery lavitra isika ka mandinika ny mety sy tsy mety. Dimy taona lasa androany , ny 28 janoary no nidina teny amin’ny 13 may ny ben’ny tanàna tamin’izany. Vao nidina izy dia be  ireo  nametram-pialana. Niditra isika hoy izy tamin’ny tondrozotra, tao anaty governemanta, tsy tanteraka anefa izany, kivy isika, tsy nody I dada, roa taona sy tapany taty aoriana, nesorina tao anaty lisitra I neny, kivy isika nefa nanohy ny tolona. Tsy nanolotra an’I Robinson isika fa hevitra no natao nefa misy mitady hanodina amin’izao fotoana izao. Ny teny ierana natao tamin’izany dia hampody an’I dada, aza diso làlana isika fa n’iza n’iza mivily amin’izany dia mandainga amin’ny namana. Manohana an’I Robinson aho hoy Guy Rivo fa  raha mivily amin’ny fampodiana an’I dada dia tsy manao aho. Misy asa asain’I dada  atao . Misy tsy azo lazaina eto hoy izy, fa fotoana izao fiandraisantsika tànana mafy. Rehefa ao anaty andro ratsy dia afaka miray hina. Avelao any ny fampiadiana sy ny fosafosa fa lalaovin’i Hery eto isika. Raha tsy miray hina hoy izy isika dia isika ihany no very. Zavatra roa no nangatahantsika, ny voloalohany dia ny marina sy ny rariny. Ny marina dia avoahy daholo ny vato, ny rariny dia nataonay ny tondrozotra sy ny fifidianana ka tafiditra tao ny fampodiana ny sesi-tany rehetra, ny fanokafana ny radio nakatona, ny famoahana ny Gadra politika. Raha izahay no mijoro eto dia noho ireo zavatra telo ireo.

41 pensées sur “Randrianarisoa Guy Rivo : Manohana an-dRobinson aho fa raha mivily amin’ny fampodiana an’I Dada dia tsy azo ekena”

 1. Dia ahoana ny tohiny ???
  Tonga dia lazao fa ela be !!misy inona any??nahoana no mangi2 toy izao???
  Efa nilaza aho teto fa :  » rehefa i Robinson no tohanana dia tohanana fa aza dia manantena
  zavatra betsaka ».
  Avelao hamadika izay hamadika fa tsy olana izany, maty antoka izy raha tsy manao izany.
  HOMBA ANTSIKA LALANDAVA ANDRIAMANITRA!!TSY MAINTSY MANDRESY NY MARINA!

 2. Aza manjoretra ohatra izao fa mbola miasa Andriamanitra e!!
  Tsara rehefa mbola misy mahasahy mijoro , mbola manavaka ny vary sy tsiparifary
  Andriamanitra ry zareo a!!
  Na ny toerana ho asiana ireto mpisolelaka rehetra ireto aza dia efa HAMPIMĖ BĖ,
  i Rafavori koa tsy manaiky raha tsy minisitry ny ZAVAN-KATO hihihiiiii
  AVELAO HANDEHA HO TAZAMINA!!
  NY FANTATRO FOTSINY DIA MANAM-PETRA NY ASAN’ NY SATANA! AMPY AHY ZAY!!!

 3. Dia mbola ianareo izay tao anaty système tsy nety niala na dia tsy nisokatra ny radio,tele, sns tsy nivoaka ny gadra fa tsy mba maharary anareo ny mahazo anDry général Raoelina sy ny namany 5 taona any tsiafahy fa ianareo miarakomana @ faty ny sasany miady @ fahafatesana any ampigadrana?
  Ampy ho anay mpitolona izay tsy mba nohenoina ny feonay izay ary adala izahay raha mbola ianareo izay voky ireo no mbola inoanay teny.
  Ilaina ny firaisankina rehefa voa mafy isika fa tsy ilaina rehefa misy ny seza izay tsy ahatonga aiza akory.
  I Dada no mampalahelo kanefa mety mahasoa antsika izao satria izy koa tsy mba nihaino anay mpitolona fa inareo voky ireo no mpanolotsaina azy. Aoka re tsy ailika @ zatsy na zaroa ny tsy fahombiazana fa ianareo rehetra minisitra,cst,ct ireo dia tomponantoka @ zao zavatra mitranga izao.
  Samia misaina isika mpitolona fa isika na hanaraka an’i FERY daholo aza ianareo ireo (mbola ho betsaka ny hakany fa mbola tsy mafana ny fizarana seza zao) dia tsy lany olomanga madagasikara fa misy olona vaovao atolotry ny AVO INDRINDRA tsy maintsy hipoitra satria tany masina ity gasikara ity. Miandry izay sitrapony izahay fa raha ianareo ireo aloha dia tsy izany olona antenainay izany.

 4. Miala tsiny aminao ranavalona fa tsara apetrakaany amin’izay angamba ity resaka satana sy fivavahana ity â ! Dimy taona izao nivavaka, tsy nisy vokany ; dia mbola hiandry an’ireo jiolahy hilatsahan’ny fanahy masina indray ve ??
  Mangataka ny rehetra mba ho atao terre à terre fa ciel à ciel intsony ny resaka sy ny tolona !
  Mbola tsy nisy niverina teto an-tany hoy aho izay maty, ka nahita an’izany fiainana any an-danitra izany !

  Ho an’ny rehetra indrindra fa ireo mpitarika :

  Izao fotsiny ny fantatray ê ! Tena leo sy tofoka amin’ny fanaovana resaka MANABE LAO-BARY IZAHAY !
  Betsaka ireo mampiresaka sady mandaotra ihany, tsy mijery an’ireto namana tena ramaka sy mangozohozo noho ny aretina sy ny sisa !

  Lazao aminay fotsiny, iza avy ireo vonona hanompo mpangalatra ?

  Izay manaiky an’ireo fifidianana na vokam-pifidianana feno hosoka ireo, dia manamafy ny fanonganam-panjakàna ; mampiseho mazava amin’ny vahoaka koa fa mpamadika tanindrazana !!

  Nanaiky tsy sazoka hiditra amin’ny Tondrozotra ny Filoha Ravalomanana satria nanantena araky ny filazan’ny sasany fa ho ainareo (indrindra ireo izay milaza fa mpahay Lalàna) ny hiaro ny ara-dalàna rehetra sy ny fiandrianam-pirenena ! Inona no mba hitan’ny vahoaka ? Nanao izay danin’ny kibony fotsiny ireo olona nihiditra tao anatin’ilay rafitra, ary izay voasoratra rehetra tao anatin’ilay tondrozotra, tsy nisy nampiarina sy tanteraka ankaotry ny naha filohan’ny tetezamita an’ilay mpanongam-panjakàna irery ihany !

  FIFIDIANANA MANGARAHARA, AZO HITOKISANA SY EKEN’NY REHETRA NO TENA TANJON’ILAY TONDROZOTRA ! HO EKENAREO SA TSIA, SA DIA MODY PAISO FOTSINY EO DAHOLO IANAREO MPITARIKA ???

  LAZAO AMIN’NY VAHOAKA MALAGASY SY NY VONDRONA IRAISAM-PIRENENA REHETRA DIEN’IZAO IZAY TENA HEVITRA SY IZAY HO ATAONAREO, FA IANAREO INDRAY NO HO LAZAIN’NY SASANY FA MPANONGAM-PANJAKÀNA EO !!!!

  Olona nahavita heloka be vava ve no ho tompoina ?

  Tandremo fa efa misy mihevitra ny hanao ampamoaka any an ! Ny rindrina aza hoy aho, manan-tsofina ê, ary na mpamosavy mandeha alina aza mbola misy mahita !

 5. Maivana. Be Ny réa j’ai Guy Rivo , N’y alatra t@ fifidianana farany teo aloha nô tena ady eo . Entourage eny Mahamasina N’y Vahoaka @ 25 handoha @ Ci , Rajoelina sy HVM . Tsy mahavita Izany ianao dia hangatahina han gaina @ izay.

 6. Mba hasiavo fifampitokisana rehefa miaraka ary ny tombotsoam-bahoaka ihany no jerena fa tsy ny fitiavan-tena.Tanjona iray ny tratrarina ka mba aoka tsy hisy hifampiapanga na mifampitsikera miady @ ny fanantaterahina ny safidim-bahoaka marina isika ary koa ny hamerina ny filoha an-tanindrazana ary mamoaka koa ireo gadra politika mbola voatana mila mpitarika entitra tsy mivadika ary mahatarika vahoaka mazava fa tsy hanaonao foana akory fa rehefa tonga ny fotoana dia ianareo ny manome baiko ary tsy miverin-dalana intsony milaza hiresaka @ ny filoha ianareo aza adino ny Dr ROBINSON sy ireo mpiaradia rehetra ary anjaranareo no mampandresy lahatra azireo Hilaina ny firaisankinan’ny rehetra izy ity ka izay tapakareo hany ary hampandroso ny tolona dia mety daholo fa mba hangatahinay aza ela loatra satria mitombo isan’andro ny fahorian’ny vahoaka.MATOKY IZAHAY FA HANAO IZAY HAMPANDRESENA NY TOLONA NY FAMERENANA
  NY FILOHA RAVALOMANANA ARY HAMOAKA IREO GADRA POLITIKA IANAREO KA NY VAHOAKA NO HANAMPY HANAREO HANANTATERAKA IZANY

 7. Raha nitroatra isika vahoaka Malagasy , tsy voatohan’ireo foza ireo. Efa niandry greve générale ny vahoaka Malagasy, nahoana no tsy nisy greve generale? sao dia i Dr Robinson no nandray volabe ka nanao izay tsy nisian’iny greve iny? Tokony atao mazava ny resaka Dokotera fa ohatry ny olona tsy vanona mpamadika tolona hianao. Hianao mihitsy no tsy vanona satria hianao no nanao izay tsy hisian’ny greve générale nefa ny vahoaka efa vonona dia vonona hiaro ny safidiny.

  Maninona ry ilay tsy vanona ty no miteniteny izany hoe nisy hala-bato izany nefa sakanan’ty tsy higreve générale ny vahoaka?

 8. Aza vanona izay maka fanahy vahoaka sy mandrebireby vahoaka fa tsy kilalao akory ny vahoaka ry tsy vanona a!

 9. Ny vahoaka MIHITSY no mila mihetsika fa tsy question’ny mpitarika intsony izany !
  Fa ny malagasy no efa maty lolo sy matin’ny hanoanana sy fahantrana : tsy mijery hafa tsy vola intsony..

  TSY MILA MIANDRY MPITARIKA E

 10. ndeha raha sahy @ 25 raha mbola misy ny firaisankina aminy vahoaka sy ny manjo hazt atrizao !

  wawawa ny sisa

  rha tsy milahatra

 11. ndeha raha sahy @ 25 raha mbola misy ny firaisankina aminy vahoaka sy ny manjo hazt atrizao !

  wawawa ny sisa

  rha tsy milahatra @ 25 dia makasitraka any foza !

  movansa izany dia lasa « MDLM » Madagascar dans la merde no tadiavinareo !!!!!!!!!!

 12. http://lepartidegauche.fr/actualites/communique/madagascar-entre-la-lachete-des-institutions-internationales-les-souffrances-d-un-peuple-26430

  Madagascar : entre la lâcheté des institutions internationales et les souffrances d’un peuple

  2014afriquecriseindustrieinstitutionparti de gauche pauvreté programme transparence
  Mercredi 8 Janvier 2014
  Le Parti de Gauche

  La Commission électorale malgache a annoncé le 3 janvier 2014 la victoire du candidat du pouvoir, Hery Rajaonarimampianina (53,50 % des voix), à l’élection présidentielle, face à Jean Louis Robinson, soutenu par l’ex-chef de l’Etat, Marc Ravalomanana. Ce résultat qui devra être confirmé sous quinzaine après prise en compte des contestations de votes, inverse le résultat du premier tour : 21,1% pour Jean Louis Robinson et 15,8% pour Hery Rajaonarimampianina, ce qui signifie que les deux tiers des suffrages exprimés ne se sont pas portés au premier tour sur ces deux finalistes. Le taux de participation de 50% est très en dessous de celui du premier tour (62%). Une vingtaine de candidats sur les 33 présents au premier tour n’avaient pas pris position pour le second tour, tant il est vrai que la plupart ne se présentent que pour faire prospérer leurs affaires personnelles sans souci du bien commun.

  Trois faits entachent un scrutin qui s’est par ailleurs déroulé dans le calme : la Mission d’observation électorale de l’Union Européenne a constaté de fortes disparités entre les candidats : aucun plafond n’ayant été établi, le candidat du pouvoir n’a pas lésiné sur les moyens pour faire sa campagne avec un budget atteignant presque le double de celui de F Hollande en 2012 ; un ancien premier ministre candidat malheureux au premier tour a été interdit de sortir du territoire par le pouvoir de Transition en place ; des décrets pris début août autorisant les autorités politiques, dont les chefs d’institutions et en particulier Rajoelina, à prendre part à la campagne électorale, ont été abrogés à la fin du scrutin : « oui, ce texte a violé la Feuille de route (de sortie de crise signée en septembre 2010), mais elle n’a pas perturbé le vote », a déclaré benoîtement la chef de la Mission de l’UE. Cette légèreté s’inscrit dans le prolongement de l’empressement de la plupart des observateurs internationaux à déclarer que le scrutin du premier tour s’était déroulé sans problèmes et à couvrir le fait que 10% des électeurs n’ont pas pu voter dans un pays où seuls 7,8 millions d’individus sont inscrits sur les listes électorales pour une population de 22 millions d’habitants !

  On peut certes se féliciter de l’invalidation de huit candidatures dont, sous pression internationale, celles des anciens Présidents Ratsikara et Ravalomana et du Président de la Transition Rajoelina. Mais tous les ingrédients sont présents pour que la crise politique continue :[b] un Président sous contrôle de son mentor Rajoelina, mais surtout des multinationales pétrolières, une population malgache qui vit à 92% en dessous du seuil de pauvreté, des terres fertiles louées pour de faibles redevances aux accapareurs de terre étrangers, un sous-sol livré aux industries extractives sans aucune transparence contractuelle, avec pour conséquence des paysans chassés de leurs terres ancestrales et des menaces réelles sur la souveraineté alimentaire du pays.

  Aucune des fractions dirigeantes ne l’emporte sur les autres, sachant qu’elles ont toutes le même programme à savoir améliorer le climat des affaires à commencer par les leurs et faciliter les investissements étrangers. Pour les intérêts néo-coloniaux à l’œuvre à Madagascar, il n’est pas besoin de guerre pour que le chaos s’installe puisqu’il existe depuis des années et que la bourgeoisie compradore locale s’emploie à l’entretenir !

  Le Parti de gauche est aux côtés du peuple malgache dans sa volonté de sortir de ce système qui le brime et le méprise et favorisera un regroupement des forces progressistes et républicaines de ce grand pays.

  =====>Pierre Boutry, responsable de la commission Afrique.

 13. Rabe-kitana

  le parti de gauche n’est pas un parti destiné à exercer les rennes du pouvoir en FRance,malheureusement…il hurle dans le désert .

  Je regrette qu’il n’accuse pas directement la FRANBCAFRIQUE : SEUL MAITRE D’OEUVRE de tous les malheurs des peuples des ex colonies !

  De gauche ou de droite jusqu’ici TOUS LES GOUVERNEMENTS FRANCAIS surfent AVEC LA FRANCAFRIQUE…qui ne cherchent QUE les intêrets de la France

  Même la ligue des droits de l’homme est complètement pourrie!

  je ne marche pas aux déclarations de bonnes intentions…qui ne coutent rien …

  Quel parlementaire communiste ou sociaqliste s’intéresse au problème malgache ? personne

  A la limite les verts au Parlement Européens pourraient évoquer du bout des lèvres…

 14. Fermez vos gueules bande de traitres ! Si Ravalo est dans cette situation c’est à cause de vous ! RAJOHELL est plus malin que vous ! Vous voilà pris au piège! Ratsiraka vous a prévenu mais vous n’avez fait qu’à vos têtes!

 15. Misaotra anareo movansa Ravalo ireo aloha mahasahy mijoro hatramin’ny farany toy izao.
  Fantatray fa tsy mora ny andraikitra ary mahery amin’ny ratsy ny mpanongam-panjakana.
  Mpanongana satria tsy hiantso an’i Hery ho President izahay na vazaha zato arivo aza miarahaba azy, rehefa halatra sy fandikan-dalana no naha President azy eo.
  Ravalomanana efa milliardaire vao lasa maire sy President fa ireto Hery sy ANR ireto dia teo amin’ny fitondrana no naha-mpanefoefo milliardaire azy ireo tampoka, raha ny vahoaka nampahantraina 92%.
  Marivo salosana nefa ny ankabezan’ny gasy fa tsy toy ny firenen-kafa, miandry mahazo ka anjaranareo ny manapa-kevitra raha ho betsaka ny ho sahy haneho hevitra ny 25 na tsia.

 16. Dr CELESTIN Robin dit :

  22 janvier 2014 à 18 h 49 min

  ANALYSE DE LA SITUATION A MADACASCAR AVEC UNE LOUPE A FORT GROSSISSEMENT !
  EN CINQ ANS , toutes les iniatives internationales n’ont pad réussi un tant
  soit peu ,à faire évoluer la situation politique à Madagascar..
  Cette sutuation dépend des idées disparates de ceux qui lors de cette campagnes électorales ont « ramassées » égrenées ici et là par des opportunistes issus de grouscules politiques ignorant l’enjeu pojitique qui bloque tous les engrenages des activités écnomiqurs ,sociales ,inllectueeles ,cuturelles,,morales ,:familiales ,perssonnelles
  Ce blocage ,notamment des emplois et des ressources a rapidement arrêté le ravitaillement faute de circulation d’argent comme l’ariary déjà assez dévalué n’ a plus la vigueur nécessaire pour rendre moins dur et plus supportable cette dégringolade du taux de change…c’est-à dire que e Malgache ne peut pkus rien faire l’ariary s(il e possède encre…
  Et dire que des forumistes de ce site osent encore se moquer de la situation , se permettent comme à leurs mauvaises habitudes de vilipender les femmes et es hommes de l’opposition qui n’ont cessé de monter le cheval de la feuille de route malgré son asthénie..
  Ces fourmistes qui ont la critique facile, que valent-devant les faits ? Ltur ardeur au boulot a–elle le même niveau que leur stupidité à dire n’importe quoi sur la feuille route que chissano a trahie et cocufiée pour ses intérêts qu’il veut protéger contre le droit des Malgaches à s’en préoccuper face aux prétentions française (la France vient d’annexer l’archipel des Iles Eparses appartenant géographiquement à MADAGASCAR : le dossier du jugement est devant l’ONU )..
  Pour certains et certaines ,dire des âneries sur le forum c’est rendre service aux Malgaches , c’est respecter la dignité et la souveraineté de la Nation !
  Non ,ces « manta-vava » croient tot savoir et pourtant ils n’ont rien compris et dans ce cas mieux vaut la fermer CAR
  « Oui ces choses-là sont rudes
  Et pour bien les comprendre il vaut mieux faire ses études ! ».
  PARIS 21BJANVIER 2014
  LA SITUATION POLITIQUE DE MADAGASCAR N’EST PAS ENTERINEE ET AUCUN ACCORD ?AUCUN ACCORD N’ETE NI CONCLU NI SIGNE ENTRE LES DIFFERENTS PARTIES PRENANTES..
  LA FEUILLE DE ROUTE SIGNEE PAR CES PARTIES PRENANTES ?QUI ONT DONC ACCEPTE PAR LEURS SIGNATURES DE FAIRE RESPECTER ET RESPECTER LA FEUILLE DE ROUTE
  ET PAR LA MEME SIGNATURE ILS SONT OBLIGES DE PROMOUVOIR LA MISE EN OUEVRE DE CETTE FEUILLE DE ROUTE..
  NOMBREUX SONT LES PAYS , GROUPES DE PAYS , DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ONT MANIFESTE LEUR REFUS , LEUR INDIGNATION CONTRE L ‘ARBITRAIRE DE CEUX QUI SOUS LE COUVERT DE LA NEBULEUSE COMMUNAUTE INTERNATIONALE ANIMEE PAR CHISSANO ,MEDIATEUR DESIGNE PAR LA SADC QUI TRAVAILLE POUR L’ACHEVEMENT DE LA CRISE A MADAGASCAR ET LA SADC A ETE DESIGNEE PAR LA CI PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’UNION AFRICAINE.
  LA FEUILLE DE ROUTE A ETE TRAHIE , COCUFIEE PAR CHISSANO ET SES COMPLICES.
  .ET DE CE FAIT LES ELECTIONS QUI NE DOIVENT ETRE PREPAREES ET ORGANISES PAR LA TRANSITION CONSENSUELLE , INCLUSIVE ET NEUTRE EN RESPECTANT L’ESPRIT ET LA LETTRE DE LA FEUILLE ROUTE
  SONT NULLES ET NON AVENUES ET NE SONT QUE LA SUITE DU POUVOIR D’USURPATION !
  SACHONS ET APPRENONS A TOUS LES MALGACHES
  –QUE DANS SON ARTICLE 21 LE DROIT HUMAIN ET DES CITOYENS AINSI QUE LES ACCORDS DE COTONOU DANS LEUR ARTCLE 96 CONDAMNENT TOUS CEUX QUI ONT COMMIS UN COUP D’ETAT AINSI QE LEURS COMPLICES ET CEUX QUI BENEFICIENE QUELCONQUE AVANTAGE OU PRIVILEGE DE CES DIRIEANTS USURPATEURS DU POUVOIR : ILS NE PEUVENT PAS DIRIGER UN PAYS..CHISSANO ET SES COMPLICES DE L’UE , DE FRANCE ET DES PAYYS DE L’UNION EUROPEENNE ONT ORGANISE CES ELECTIONS POUR SEMBLANT DE RESPECTER LA DEMOGRAPHIE ET POUVOIR AINSI REVENDIQUER LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE ALORS QUE de nombreuses dispositions DE LA FEUILLE DE ROUTE N’ONT ETE RESPENEES
  —( élargissement des prispnniers non éxécuté ,,
  – non ouverture des antennes radio-télévisées ,le
  –non retour au Pays de Monsieur le Président de la République RAVALOMANANA MARC sans aucuen condition ,….)
  Et d’autres articlees n’ont pas été respectés mais ont été transgressé (articlles 05 et 15))
  LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 NE DOIT PAS RESTER IMPUNI ET C’EST PARCE QUE CE CRIME N’A PAS ETE JUGE QUE LES VOLEURS SE COMPORTENT EN JUSICIERS , EN SHERIFF DANS LA TRADITION MAFIEUSE
  DOCTEUR CELESTIN ROBIN
  PARIS!

 17. Ny hisaorako ny Avo Indrindra dia mbola mba misy olom-banona ihany
  ao @ tanindrazantsika .
  TSY RESY TSY AKORY NY OLO-MANGINA!ANDRIAMANITRA TSY MANARY NY OLONY.
  ANDRIAMANITRA TSY ANDRIN’NY HAFA ENDRASANAY FOANA .
  AMIKO DIA MBOLA POROFOIN’ ANDRIAMANITRA NY ASANY, MBOLA MANAVAKA NY VARY
  SY TSIPARIFARY IZY
  MINO SY MAHATOKY FOANA FA TSY MAHAZO KIVIKIVY , sady efa hita izao ny fandehany
  intsssss Izao ve no atao hoe FANDRESANA SY HERY????FERY SY HAKANOSANA NO HITAKO
  ALOHA HATR@’IZAO AN!!!TSY HO LASA LAVITRA e!!!HIFAMPITAZANA ETO e!!!

 18. Antso ho an’i Mme Lalao Ravalomanana.

  Ampanetretena lehibe no angatahako aminao hoe, mandehana any amin’ny investiture an’i Hery Rajaonarimampianina.Mety hoe ho sarotra be ny hanaiky an’izany fa saingy amiko banjino ny ho avinareo mianakavy.Banjino ny ho avin’ny orinasa TIKO.Fantako fa mafy izany nefa diniho tsara fa mety ho ahitana tombontsoa.Tsy vahaolana intsony ny hitsangana ho fahavalo, tsy vahaolana intsony ny tsy fanekena io valimpifidianana io.Minoa ahy ianao fa hisy ny ho faly ary ahita fahombiazana ianareo mianakavy sy ny orinasa TIKO atsy ho atsy.Izahay vahoaka nanohana an’i Marc Ravalomanana nanomboka ny taona 1999 dia minoa ahy ianao fa tsy ho tezitra satria iaraha-mahalala ny zavamisy.
  Misaotra betsaka Mme Lalao Ravalomanana.

 19. CERTAINEMENT PAS !!!!!!!!!!!!

  Lalao à l’investiture d’une crapule élu grace à des manoeuvres crapuleuses ?????????

  De qui se moque t on ???

  ==> ASSISTER A CETTE INVESTITURE DE MASCARADE ??????

  SERAIT LA DERNIERE DES CHOSES A FAIRE POUR LA MOUVANCE

  et encore plus pour LALAO RAVALOMANANA !

  Ayez l’intelligence de comprendre que LE BOYCOT AFFICHE DEVANT TOUTES LES AMBASSADES serait un MINIMUM pour une opposition qui se respecte !!!!

 20. Une des solution est que tt ce qui ont voté jlr aille au magro le jour de l’investiture car l’HemoREG (hémorragie regressive) sera occupé à Mahamasina…
  Qt à l’invitation de la présence de Mme Ravalomanana à l’investiture de la nouvelle plaie, je dirais que elle n’a pas à y aller mais qu’elle est assez grande pour prendre ses decisions.

 21. Bien dit GBD !
  Il faut dénoncer par tous les moyens ces élections, qui ont été organisées au détriment du peuple malgache.

  Bien que je ne partage pas les conclusions de son auteur dans la mesure où il faut lutter jusqu’au bout tant qu’il y a de l’injustice , voilà un article qui mérite d’être lu, surtout de la part de ceux qui se disent « mpitarika » au sein de la mouvance Ravalomanana.

  http://www.madagascar-tribune.com/Le-blues-de-l-editorialiste,19550.html

  D’ailleurs je vous livre ici quelques passages, ainsi que mes avis.

  ….
  « Je m’étonne que sur un scrutin aussi sensible, Marc Ravalomanana, la Communauté internationale et la société civile malgache n’avaient pas cherché à faire plus d’efforts. »

  Quelle communauté internationale, puisqu’il est connu que le fait de siéger au sein du Conseil de sécurité de l’ONU confère à la France, le titre de « Représentant officiel de la Communauté internationale ?

  Société civile malgache ? HPVM, FFKM, SEFAFI, Ray aman-dreny mijoro, Escopol ou autres Escrocs, n’ont jamais cherché à défendre les Droits fondamentaux du peuple, de même que ses intérêts.

  Marc Ravalomanana ? Il a fait et continue de faire tout ce qu’il peut là où il est, mais tout porte à croire que l’éloignement déforme tout ce qui se dit à travers les lignes téléphoniques !

  ……

  « La mouvance Ravalomanana n’a pas professionnalisé l’organisation de la campagne pour limiter les magouilles du pouvoir, comme Marc Ravalomanana l’avait lui-même fait en 2001. »
  Question : Les intérêts sont-ils les mêmes ?

  …..

   » Exemple des innombrables incongruités de ces élections : comment l’abrogation par la CES du décret scélérat d’août 2013 n’a-t-elle pas eu le moindre impact, alors que l’abrogation elle-même signifie reconnaissance d’une violation du Droit ? »

  Je n’ai pas cessé de dire ici, que ce fameux décret doit être un des principaux arguments, outre les fraudes constatées dans tous les bureaux de vote, POUR REFUSER LA VALIDITE DE CES ELECTIONS QUI N’ONT PAS ETE NEUTRES, CREDIBLES ET TRANSPARENTES.

  CES TROIS CRITÈRES DEVAIENT ETRE LES PRINCIPALES CONDITIONS POUR QUE CES ELECTIONS SOIENT RECONNUES PAR TOUS.

  Aussi, qui sont ceux qui sont prêts à valider ces élections NON NEUTRES, NON CREDIBLES ET NON TRANSPARENTES ?????

 22. He oui
  pouvoir zoridiri

  Hitler élu « légalement  » !

  La réoublique bananière a cinq bonnes années de plus…

  Erreur de casting, erreur de stratégie : ATTENDRE, ATTENDRE un résultat connu d’avance , avec des institiutions ourries , dans un contexte françafricaine : TOUT ETAIT CONNU

  Et on a préféré rêve l’impossible au lieu de SE BATTRE AVANT LA DECISION DU CES !

  le juridisme en terrain gangréné par la corruption = NULLISSIME

  Tout a été dit , stupide de se répéter : tournons la page

  Donnons une chance au GTT ……….

 23. Iza no mivilivily, mitady tsy hanaraka ny hafatry ny Filoha Ravalomanana ?

  Que dire de cette info ?

  http://www.tananews.com/asides/mouvance-ravalomanana-negociation-pour-les-legislatives/

  Et que doit-on faire, lorsqu’on entend deci-delà que des personnes élues sous la bannière Mouvance Ravalomanana ( donc utilisation de nom RAVALOMANANA ) auraient rallié le camp des MAPAR ( dondrona en zoulou selon les dires du Dr Robinson ) ?

  Question pour la personne « responsable » de la sélection des candidats de la mouvance Ravalomanana :

  Qui sont vraiment les « mapars » ? Le peuple ?

 24. Aoka mba hiomehy kely na dia izany aza, satria efa lasa tanin’ny dondrona sy domelina i Madagasikara !

  Maro hono ireo nitaraina fa tsy nahazo taratasy fanasàna, momban’ilay amin’ny asabotsy !
  Ny antony ? Ny antsasaky ny toerana fotsiny dia efa lasan’ny jeneraly daholo !

  Ity koa dia nanapa-tsinay, koa dia mba vakio !

  « Mpandainga loatra » ( La Nation )

  http://www.lanation.mg/article.php?id=8978

  Tandremo ihany ry mpanao paolitika « professionnel(le) » !

 25. Neny ô!!isika tsy mitakosina @ DEVOLY LIAN-DRÀ!!!
  Avelao ho any ny azy fa FANDEMENA ny vahoaka izany fiantsoana anao izany hoe:
  « MANAIKY IREO TARANAK’ALIKA IREO IANAO »,FANDRIKA IO NENY a!!!tahotra mba handaminana
  ny vahoaka, ary tsy misy mandady @ SATANA izany SANATRIA!!!tsy musy MIOHAKA @ satanan’ireo
  izany .Avelao ho any izay mamadika any fa HO TSARAIn’Y TANTARA EO DAHOLO.
  NY VAHOAKA JERENA NENY a!!!aza mihaino izay vavan’ny MPITANTY RÀ-KENA sy MPIVARO-TENA
  REHETRA ity.

 26. Madamae Lalao Ravalomanana,

  Aza diso fihetsika intsony amin’ity tranga iray ity.Minoa ahy ianao fa raha manatrika io investiture io ianao, na ny CI, na ny vahoaka malagasy, na ny filoha vaovao hanova fijery manoloana ny fianakaviana Ravalomanana.

 27. Illuminati7————–Lol, be le zavatra lazainao, tadidio fa filoham-pirenena anie Atoa Marc RAVALOMANANA Mivady e, ary heveriko fa faran’izay fanambaniana mihitsy ny fanasana olona iray tsy haraham-bady izany, eny fa na dia any amin’ny fiainana an-davan’andro toy ny Mariazy sy ny sisa aza…. Asa ianao raha mety hataon’ny havanao an’zany fa mila manan-kambo koa indraindray e!

 28. Koa maninona no tsy i Dada no nasaina raha tena OLOMBANONA ity MPANGALATRA???
  Manana olona akaiky ahy FOZA za fa tsy mifampiditra an-trano izahay hatr@’izao ary raha mbola
  mitohy dia ho mandrakizay.
  Amiko ny fanekena ny zavatra tsy rariny toy izao dia FIARAHANA TSIKOMB2 @ RATSY ka miala tsiny tompoko.
  Ny fankasitrahana ny FOZA dia midika FANEKENA @ DEVOLINY koa asakasak’izay JAMBAM-BOLA sy SEZA.

 29. Ny ahy dia zao fotsiny é.Aleo hivadika izay hivadika fa tsy maninona izany, tsy misy azo terena eo, fa ny famadihana dia midika zavatra ratsy amiko, mitovy aminireny fiara mivadika ireny, dia haotranireny ny afarany.Jerevo no mahazo any i Kotomaditra, mémé, be vakimtampina ry t.n.n.Fa izaho dia tsy miala aminy RAVALOMANANA, na misy inona eo, na misy inona

  Izaho dia tsy miala aminy Ravalomanana
  Na lany aza ny anana ao antsinana
  Asakasakareo mora mivadika
  Fa ny anay dia io foana ny lehibeny tafika
  Tandremo ange fa ny safidim-bahoaka nangalarina
  Dia tsy mahatonga mankaiza, tsy lainga ange izany fa tena marina
  Ny zavatra tokony hataontsika izao
  Dia miara mientana daholo aminy zavatra tokony atao
  Aza kivy, aza ketraka minoa fotsiny any
  Masina ny tanindrazana, ny vahoaka ao hatrany
  Ary tandremo fa ny fifidianana halatra dia tsy maharitra ela be
  Satria tena masina tokoa ity tandrindrazantsika malala, aza mirehare

 30. Marina izany Rasamy a!avelao andeha ho tazamina!
  Za tsy kivyyyyy! zavatra efa fantatra anie ny hiafaran’io e!!!

 31. antifoza>>>mila mankambo indraindray??????Miala tsiny fa raha amin’izao zavamisy aminizao fotoana izao dia ambo diso toerana ary tsy mitondra makaiza.Tsy hitondra makaiza ny fianakaviana Ravalomanana ny tsy fiarahabana anandriamatoa Hery Rajaonarimampianina.Minoa ahy ianao.Mila manatona an’i Hery ny fianakaviana Ravalomanana.Azo atao tsara izany.

 32. -illuminat (alias nadia)

  tu « RACOLES » Lalao pour décorer le stand de l’investiture ???

  LALAO A SA DIGNITE !!

  ELLE N’A PAS VOCATION A SERVIR DE LANTERNE !!!!!!!!
  Encore moins à faira allégeance à des fraudeurs sans vertgogne

  FRAUDER C’EST VOLER (voler la voix du peuple , c’est tout!)

  lala&o n’est pas une dame pipi comme toi Denise !

 33. mila miankohoka @ francmacon Ravalomanana mianakavy raha te hisokatra ny TIKO an???
  Aza dia mihevitra olona tsy misy dikany fa ampy anareo angamba izao vitanareo izao ry ilay
  tsy mataho-tody isany an!!!ZORY NY LALANA MISY KAPA fa hifankahita eto isika ry alika voahozona isany a!!

 34. Fa naninona loatra re reto zanaky dada reto no iharampahavoazana mafy hoatrizao e? Toa mba netinety ihany mantsy t@ le 21%-n’ny le 1er tour iny, fa kinanjo nivadika ny rasa ka de zao no sisa: Dada tsy tafody; Ny Amerikana sy ny SADC mba nantenaina toa lasan’olon-kafa ny fony; Eny fa na de i Afrika Atsimo izay mba mpampiantrano an’i dada ara de efa babon’olonkafa ihany koa ny fony; De zao ndray na le olona hoentina hotohanana mba hampody an’i dada toa niala pà tsy ho tohanana intsony. Tsy izao ve le antsoin’ny ntaolo hoe « Nilaozan’ny omby mihahaka » e? Tsy aleo ve @ 2018 ndray manarina e?

 35. illuminati>>> tsy mahagaga raha gisitra toy izao ny firenentsika noho ny toe-tsaina malagasy toa anao izao. Mpitondra nipoitra avy amin’ny fanonganam-panjakana sy fandravana no eo, nandoro sy nanapotika tsy ny fananan-dRavalomanana ihany fa ny fiainana malagasy an-tapitrisany. Tonga filoha satria nahay nangala-bato sy kandidam-panjakana ary notohanan’ny vahiny noho ny tombotsoany. Dia i Lalao indray no asainao handady amin’izany antokon’olona izany ?
  Raha manana ny maha izy azy ny malagasy, efa nivondrona nitsipaka ireo FAT ireo na basy no teo na inona fa ny lacheté an’ny malagasy toa anao, izay indrisy betsaka dia andevo eo foana ny gasy.

 36. Mankasitraka Milay!
  Manana finiavana tokoa ny Gasy matoa tonga maro be toy ireny t@ izay toerana rehetra
  nalehan’i Neny FA ilay mpitarika mihintsy no VILAm-BAVA sy VOAVIDY dia miahaka ny vahoaka.
  I dada no nitoky t@ HAZO BOBOKA no tena marina.Tokony vao nilatsaka teto Neny dia navaozina izay rehetra
  namofom-POFONA FOZA tao @ Ankolafy tao.
  Ohatry ny mifandatsa sisa fa aleo atao hoe: izay angaha no lalana aloha ??za manokana aloha dia tsy kivy e!!
  Sady za mbola matoky lavitra ilay fijoroana vavolombelon’i Soeur FABIOLA . tsy hay tsy hay an!!ny fantatro aloha
  dia tsy ho tafapetraka eo i FERY VAO2 ,SANATRIA!!na ry zareo mianakavy ireo ihany aza dia efa HIFANONTO ao,
  vao maika moa miantso alika hanaikitra fanampiny ,dia hatao aiza daholo ireto MAMBA RERAKA MITANONTANONA???
  Matin’ny hehy aho eto am-panoratana hihihihiiiiii

 37. Tongava saina nareo e. Ireo olona lany vonjy maika teny am CENIT ireo ve dia tsy hiala teo am MAGRO rehefa ho avy izay andro. Ry Me Hanitra sy ry Mr Guy Rivo. Fampandriana adrisa daholo sisa ny eo fa mitadiava zavatra hafa amin’izay, tsinjovy ny hoavinareo fa ny an’ireo efa miandry ny karama be sy ny avantages be. Ny iray amin’ireo izao ho voatendry ho leader de l’opposition. I Neny ary efa nandray ny invitation avy tany amin’ny fitondrana vaovao ho amin’ny fety rahampitso…. Aleo mijery lala-poza hafa koa isika e.

 38. Ranavalona a: fa nga mou nareo ts hoe miandry ny fitahian’Andriamanitra indray e, nga zany sady endrasana @ fanalikana sy fanompana olona e, fa iza ary le Atra andrasanareo e, so de le any Afrique du Sud iany ary no sady Atra kou e, mba amboaro le fiteny sy firesaka e, fa zany Atra zany sady tia fihavanana no tia mifamela e, mazava, tsisy zanak’alika zany ny gasy r’se a, zana’Atra daholo rehefa olombelona ka, sa lazain la fa Alika kou izy zany ? ny hevitra no tsy mitovy de aleo asiana fona le fanajana ny mahamalagasy sy ny maha KRISTIANINA anareo ao @ MAGRO e, nareo ne tena olona mpivavaka be daholo e, tsy misy kristianina mihoatra anareo zany eto ambonin’ny tany kou

 39. 14 millions de Malgaches vivant avec 1,5 euro par jour : RAJOELINA SE FELICITE DE SA GOUVERNANCE !!!!!!!!!!!!

  à se taper les fesses quatre fois parvterre !!!!!!!

  En tout cas

  Merci LALAO pour votre vclasse d’avgoir v snober cette binvestiture de mascarade

  Chef de la future opposition ???

  JLR ??? certainement pas

  Je préfère NAIKA

  SOS NAIKA !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *