RANDRIANARISOA GUY RIVO : MPANOHITRA AMIN’NY FOMBA DEMOKRATIKA ISIKA RAHA MBOLA TSY TONGA I DADA

Guy Rivo Randrianarisoa
Guy Rivo Randrianarisoa
Guy Rivo Randrianarisoa

Aza manome tsiny isika hoy Randrianarisoa Guy Rivo androany teny amin’ny Magro Behoririka fa manana andraikitra ny mpitarika fa misy  adidy ho azy ny fanotronany ny lanonana teny Mahamasina ny maraina teo. Tsy nakany ny tenako hoy izy satria na ilay filoha vaovao aza saika tsy nandray ilay lakile, mbola baoritra ilay izy fa ny tena lakile an’ny amin’idada ary na ilay rangahy aza tsy nanao sonia . Dikan’izany hoy izy dia i dada no andrasany. Manana adidy ireo namantsika izay nandeha any. Tamin’ny Alarobia ny tenako hoy Guy Rivo teto, aza handaingana ny namanao, satria nahita aho dia niteny mahitsy. Manohana an’I Robinson aho satria hanatanteraka ny fodian’I fafa , kanefa rehefa tsy many izy dia ny filoha Ravalomanana no sefoko. Ny ankolafy Ravalomanana hoy izy no mijanonana ho sefon’ny mpanohitra ary isika ihany no hamerina an’I dada eto. Rehefa sokafana ny vavahady dia afaka miditra avokoa. Raha tena izy marina io fa haka an’I dada dia mandehana tongotra any amin’I dada. Zanaky ny mpanongam-panjakana Hery ka anjarany ny mankaty amintsika.

Ankoatra izay dia nambarany fa nisy taratasy avy any amin’ny filoha Ravalomanana aterina any amin’ny filoha Kouba. Voalaza ao anatin’izany hoy izy fa ny filoha Ravalomanana manokana no mijery ny fampodiana aza fa n’izan’iza milaza izany dia manampy azy fotsiny. Zavatra telo no nangatahany ao anatin’ny taratasy hoy Guy Rivo. Ny voalohany dia tsy maintsy ampodiana izy tsy misy hatak’andro. Ny faharoa dia omeo ahy ny zon’olombelona rehetra, ary ny fahatelo dia avereno sy aloavy ny volan’ny Malagasy tsirairay nopotehina tamin’ny 2009. Efa mandroso ny zavatra ataony any hoy Guy Rivo fa isika kosa dia mitaky ny firaisankinantsika eto. Tsy amelantsika raha tsy misokatra ny varavaran’ny fiaramanidina mitondra azy eto. Tsy maintsy ampiantsika izy amin’ny zavatra ataony any,. Tsy haharitra ela hoy izy io. Mety aheno feo ianareo misy manao fifanarahana any, io misy foana fa ny antsika fahatokisana. Adidinay mpitarika eto izany , aleo ny fahatokisana avy aty aminay atao betsaka mankany aminareo. Rehefa miteny izahay hoy izy dia misy adidy  sy tsy maintsy atao. Ny tena mampalahelo antsika dia tsy ampy fahatokisana. Ataovy mafy ny finoana hoy Guy Rivo, fa izy tompony aza tsy miady ny vatony ka ahoana no iadiavako ny vatony any amin’ny Ces. Tsy maintsy miady mafy amin’ny depiote iiska hoy izy fa tokony haka ny vato betsaka. Mpanohitra amin’ny fomba demokratika isika raha mbola tsy tonga I dada.

32 réflexions sur « RANDRIANARISOA GUY RIVO : MPANOHITRA AMIN’NY FOMBA DEMOKRATIKA ISIKA RAHA MBOLA TSY TONGA I DADA »

 1. Ho tsofina rano ve ianareo haka toerana eny Tsimbazaza, dia any indray no mitolona ara-demôkratika ???

  MDR !!!!

  Adidy, na masina na tsia, inona no tsy maintsy hanomezam-boninahitra mpanongam-panjakàna ? Mbola ho tohizana ihany ve ny famahanan-dalitra vahoaka ?

  Na inona na inona fitiavanay an’ny Filoha Ravalomanana, dia azo lazaina, FA NY FIVERENAN’NY FIRENENA ANY AMIN’IZANY HOE FIRENENA VANONA, TAN-DALÀNA ARY MITSINJO NY HOAVIN’NY VAHOAKA ! MBA AMPIASAO RY ZAREO NY LOHA Â !!

  RAHA MANAJA LALÀNA NY FIRENENA MALAGASY, TOKONY TSY HISY ANTONY TSY AFAHAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MITODI-DOHA AN-TANINDRAZANY !

  FA NAHOANA IZY NO TSY TAFAVERINAREO NANDRITR’IZAY DIMY TAONA IZAY ? SATRIA TOA TSY HAINAREO AKORY NY MAMPIASA NY LALÀNA REHEFA ATAO NY FANDINIHINA, SA NIHINIANA TSY NOJERENA AKAIKY IZANY HOE LALÀNA IZANY !

  Raha nandika Lalàna sy ny Tondrozotra ny mpanongana, ianareo faly nanao arôzazy fiara mitenty na 1 miliara teny Tsimbazaza fotsiny !

  SA VE IANAREO TSY NAHATOKY AZY, FA DIA NIERITRERITRA MARINA FA IZY NO DISO SY NAMONO AN’IRENY NATAON’NY FOZA SORONA TAMIN’NY 2009 IRENY ??

  Matoa ny Filoha Ravalomanana miteny hoe ny tenany manokana no hikarakara ny fodiany, dia mazava fa tsy mahatoky anareo izy, na koa tsy handoalika amin’ny mpanongam-panjakàna izany ny tenany !

  NA IANAREO TENA HITOLONA, ARY VONONA MARINA NY HANAISOTRA AN’IREO MPANGALATRA IREO EO AMIN’NY TOERANA TSY MENDRIK’AZY IREO, NA IANAREO DIA VONONA MARINA HIARAKA HISAOSY AO DAHOLO !

  Tsy mendrika ho antsoina hoe solombavam-bahoaka akory aza ianareo rahatoa ka mihiditra ao amin’io fitondràna sy fanjakàna tsy manjary io !

  Fiainam-pirenena sy ny hoaviny no tokony atao laharampahameana sy resaka, satria tsy kilalao na ankamantatra, ka hoe : Avy amin’ny akoho ve ny atody, sa avy amin’ny atody ny akoho !

  Aza mihevitra ny vahoaka ho paiso ianareo, fa izahay nahatoky anareo atramin’izay fa ianareo no variana, asa nanao inona !! Fomba fiteny izany fa fantatray daholo ny fandehan-javatra rehetra !

  Ny fandàvana ny vokam-pifidiana rehetra, dia efa tolona azo atao amin’ny fomba demôkratika !

  Ny lalàna no ampiasaina atramin’ny farany fa tsy ny hery !

 2. QUE LA MISERE CONTINUE OA EH?MIARAKA @ FILOHANAREO VAO2?HIHINANA FAKO SY TAY MANDRITRA NY 5 TAONA NDRAY ISIKA MALAGASY

 3. Efa mba hajanony ity fiadiavam-boninahitra ity izao indray dia mihady ho filohan’ny mpanohitra dia hoe mahavita nohon’ny hafa @ ny famerenana an’i DADA efa dimy taona ianareo tsy nahavita ka efa eo am-pananterahana azy ny hafa dia milaza fa ianareo no hanantateraka izany tsy vitan’ny mitady seza no mbola be fialonana ra ianareo no handrasana tsy ho tafaverina mihintsy ny filoha ka mba mahaiza mangina sy manaiky fa efa nandamoka ny nataonareo ary havelao izay mahavita handray an-tanana an’izany . Ampy izay ny fitaka nataonareo t@ny.

 4. urgent>21H04 ANOSY : Tous les camps militaires sont consignés suite aux évènements de ce soir. Les forces de l’ordre estiment qu’il s’agit d’une grenade offensive. Un témoin a indiqué que la grenade a été lancée au milieu de la foule, selon les forces de l’ordre. Selon le ministre de la sécurité intérieure, aucun piste n’est à écarter, toutefois, l’attentat pourrait avoir une connotation politique, a-t-il indiqué.
  Date : 25/01/2014
  urgent>20H45 ANOSY : Bilan provisoire émanant des forces de l’ordre : un enfant de deux ans décédé, 37 blessés dont 10 graves. Les blessés ont tous été évacués à l’hôpital HJRA à Anosy.
  Date : 25/01/2014
  urgent>20H39 ANOSY : Les urgences de l’HJRA sont débordées, une vingtaine de blessés. Bilan provisoire. Une victime, évacuée vers l’HOMI, aurait perdu la vie.
  Date : 25/01/2014
  20h33>ANOSY : L’attentat à la bombe s’est produit du côté du palais de verre à Anosikely. L’explosion s’est produit au moment où les gens ayant assisté au spectacle qui s’est tenu au stade de Mahamasina ont commencé à quitter les lieux.
  Date : 25/01/2014
  urgent>20H09 ANOSY : un engin explosif a explosé a Anosy il y a quelques minutes. L’explosion a fait des blessés. Des décès seraient également à déplorer. Les forces de l’ordre quadrillent les lieux. La circulation sur cet axe est temporairement coupée

 5. Mbola voaporofo androany fa tsy mamimbahoaka io Hery io satria dia vitsy ny olona tonga teny Mahamasina androany. Tadidio fa ny investiture rehetra nisy teto @ firenena dia feno ny kianja Mahamasina depuis 1959 afa-tsy ny t@ ity indray mitoraka ity. Izany dia mampiseho ny hala-bato ka nahatonga azy teo @ io toerana io.

  Ny ahy ny souci ko dia izao, moa ve Andriamanitra handrotsaka ny fitahiany @ filohampirenena iray tonga @ izany toerana izany @ alalan’ny hala-bato sy osoka? Tsia ny valiny, mbola hafa ny filoha homban’ny fitrahian’Andriamanitra sy ampisehoany fahagagana.Fa ny halatra sy hosoka dia ny devoly no tompomarika @ izany koa dia matahotra aho.

  Ny zavatra mananontanona dia izao, vao mainka hihalalina ny crise sy ny fahantrana ary indrindra ny insécurité. Jereo fotsiny fa ny andro anaovan’io rangahy io fihanihanana dia efa niakatra be sahady ny vidimpiainana sy ny lasantsy. Olona tsy mahatakatra ary tsy compétent akory @ fanadiovana tanàna fa dia nanao fianianana tao anaty zaoridira be velarana sy avo be sahala @ tendrombohitra sady maimbo dia maimbo.

  Ny ahy dia izao ihany , ny filohampirenena hajaina Andriamatoa Marc RAVALOMANANA ihany ny ahy no filohampirenena nahavita azy .Ary tsy mbola nisy filohampirenena sahala @ hatrizay hatrizay. Malahelo azy ny vahoaka ary dia tena manque azy ny firenena sy ny développement local. Mbola aiza t@ androndRavalomanana , nenetinety ery ny activités libérales , velombelombolo ery ny vahoaka Malagasy, mipetrapetraka ny disciplines, ary indrindra tsy nisy veively izany hoe jiolahy mitondra basy Kalachnicov manafika tokantrano izany.

  Izao ny ahy no teniko : HO ELA VELONA ARY HO ELA FANAPAHANA AMIN’ITY TANY ITY NY FILOHAMPIRENENENA HAJAINA ANDRIAMATOA MARC RAVALOMANANA MIVADY , RAY AMANDRENY MALALAN’NY FIRENENA MALAGASY.

  Mivavaka ho anao izahay Andriamatoa filohampirenena Marc RAVALOMANANA Mianakavy.Jesoa Kristy Tompon’ny fiadanana anie hampandresy anareo ary hanome hery anareo mandrakariva hiadanan’ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo.

 6. Inn ndray hono ty JLR mamadika ty e ??! f’anga refa nande tany @ inestit de hoe mamadika ???
  Vindrana mitsy reto zanak’iDada reto an ??? ‘zany ny poltika ry maizina a ???

 7. Na mampody an’i dada azy HERY dia tokony mijanonan ho mpanohitra hatrany mba hitazomana ny foto-kevitra nijoroana. Ra mampody izy dia ekena satri izay ny atao hoe fampihavanam-pirenena. Fa ao anatin’ny politika dia mis foan ny mpanohitra ka aleo mijanona ho mpanohitra ny mpiara-dia @ mpanogam-panjakana. TS mety ny mivadibady dela e. Ref ts eken dia mpanohitra zany fa ts anao otran’ny sasany hoe maazo seza dia mangina. Ny RARAHAM-PIRENENA anie oa ka mitohy foan e ary ISAKY 5 TAONA mis fifdianana foan.

 8. Marina kosa aloha ny an’ i Guy Rivo e!radoko aza tsy taitra @ fangalarana ny vatony
  fa jerevo iry izy efa misolelaka ery @ Mpangalatra ny vatony aza koh!
  Tena raha izao koa no dinihina dia naleo koa ilay io TSY LANY fa MPAMADIKA sady TSISY HAZON-DAMOSINA ITY IZY.
  Tsy mendrika ny ho filoha raha izao zava-miseho izao no dinihina an!!dia lehilahy lehibe fa dia MIVARO-TENA.
  Izao izao voa mafy Lalatiana ao @ Radio VIVA tapaka ny bizina satria lasa namany radoko hihihiiiii mandrora mitsilany,
  « aza mba MAPAR ihany » hoy : radoko izay!!nefa izy ity no NIOHAKA VOALOHANY @ MAPAR!dia ny tena no menatsa!!
  Tsy volany koa no lany ka tsy dia mivaky loha izy e!!tsy volany no niala t@ ireny fampieleza-kevitra ireny, izay no tsy maha
  mena mivadika azy ohatra io sahady, @’izay TSISY ERA TSISY DINIKA fa fampisehoana hery no nolazainy kay FAMADIANA
  no hita, te hanaraka ny lalan’i Sylla RADOKO.
  TANY MASINA IO RADOKO A!!!tsy hanavotra azy ve la frantsa sy ny francmacon???diavolan-kolava e!!ny lalao mbola ho ela.
  Samia velon’ aina , hifankahita eto!!

 9. Ary nila rà indray ny satana an!!lazaina fa iza indray izao no nanao izay
  bomba tao Mahamasina izay??tsy maintsy mandatsa-drà fona isaky ny manao zavatra kely
  fa ny mahagaga dia tsy maintsy aty @ vahoaka foana anefa ilay fandatsahan-drà no miseho???
  Dia iza indray izao no ho samborina @’izay??izay tsy NIOHAKA T@ DEVOLINY ENY MAHAMASINA???
  Ilay olona koa moa tsy mety fay fa mbola manaraka olona efa miosin-drà ireny ka azy ireo ny azy.

 10. tout cela n’enlève en rien le « caractè-re mascarade  » de ces élections

  le Malgache reste le DINDON DE LA FARCE

  il faut avoir l’honnêteté de le dire

  Le reste est stratégie à visée autre que la Démocratie pour l’instant

  ELECTIONS CHANTAGE pour Ravalomanana….
  JLR étant un représentant par défaut…

  La C.I. voulait UNIQUEMENT se débarrasser de la « PETITE » patate chaude qu’est Madagascar

  qui vivra , verra

  La DEMOCRATIE se gagne par la lutte , elle se se donne JAMAIS !

 11. Mba firy re ny vato azony JLR raha tsy notohanany Zanaky dada e.Mami mbahoaka i Dada.Tsarovany taranaka fara amam ndimby ny anarany.Mbola ho avy izy .Mananana ny fotoanany Andriamanitra

 12. J’hésite à participer à cette discussion.
  Juste un mot.
  Je trouve que la « comète » Kintanaetc… est la personne la plus PONDÉRÉE, extrêmement juste dans ses analyses et FONCIÈREMENT LOYAL.
  J’ignore son nom, mais ce qu’il avance mérite qu’on connaisse son identité réelle.

  J’ai grandement amélioré mon Malgache en le lisant. Je l’en remercie.

  JE PARTAGE SANS RÉSERVE, SA CRITIQUE sur les « députés » qui se disent mpitolona et qui IRONT S’ASSEOIR AU CÔTÉ DE MISÉRABLES TRICHEURS À TSIMBAZAZA.
  COMMENT PEUT-ON ÉMETTRE LE MOINDRE GRIEF CONTRE CE RÉGIME, et finalement L’ACCEPTER À 30%, PARCE QUE VOS INTÉRÊTS PERSONNELS EN DÉPENDENT?

  Les guy rivo et hanitra sont les exemples de ceux qui N’ASSURENT ICI EN FAIT QUE LE SERVICE APRÉS-VENTE. Ils ont eu leur députation, c’était le plus important à leurs yeux. Et leur soucis N’EST PAS de LUTTER mais VISIBLEMENT de FAIRE SEMBLANT – comme dans un SAV, où il n’est pas question de réparer l’objet mais seulement de PROMETTRE DE L’ÉCHANGER.

  CELA S’APPELLE DE LA TROMPERIE! ÇA N’A RIEN D’HONNÊTE ET C’EST PIRE QUE D’ÊTRE DES CRIMINELS TRICHEURS PUBLICS!

  IL N’Y A PAS DE DÉMOCRATIE À MADAGASCAR! Alors pourquoi guy rivo tient à se DÉFENDRE DÉMOCRATIQUEMENT? C’EST QUOI CETTE NOUVELLE CONNERIE?

  Il commençait d’ailleurs par une phrase RENVERSANTE:
  « Ne soyez pas trop critiques avec robinson et ceux qui ont assisté à la masquarade, s’entend » et continue par un « ils ont aussi un devoir ». MDR. LEQUEL?

  ILS AVAIENT UN DEVOIR DE LOYAUTÉ! DE COHÉRENCE!
  ILS ONT DÉFÉQUÉ DESSUS! EN SE FOUTANT DES MILLIERS DE PERSONNES en difficulté qui ont fait le pied de grue PENDANT 4 LONGUES ANNÉES!

  On s’étonne que guy rivo « trés compréhensif » envers les RENÉGATS comme robinson, SE PRENNE POUR LE DERNIER CARRÉ POUR DÉFENDRE le retour de Ravalomanana. On est CHOQUÉ.

  TU NE PENSES QU’À TA POMME MEC! À TES 4X4 ET CIE ET TOUT L’USUFRUIT DU FAUX HONNÊTE QUI VA FRICOTER AVEC DES BANDITS, en insistant QU’IL N’EST PAS BANDIT!
  FAIS ATTENTION GUY RIVO! FAIS TRÉS ATTENTION!

  JE NE CROIS PAS DU TOUT, PAS DU TOUT, À TA LOYAUTÉ ENVERS RAVALOMANANA, quelles que fussent les erreurs stratégiques de ce dernier.

  FAIS ATTENTION VIEUX! TU N’ES PAS TRANSPARENT!
  TU VAS À TSIMBAZAZA = TU ES UN TRAÎTRE ET L’ON TE TRAITERA AINSI!
  Au moins tu seras prévenu.

  Si tes potes ont subi des pressions du régime de CRIMINELS, à supposer, POURQUOI ILS N’EN FONT PAS PART AUX PATIENTS DU MAGRO?

  À les voir bien installés dans les tribunes des PUTSCHISTES, on a beaucoup de mal à supposer QU’ILS N’EN FONT PAS PARTIE.

  Notre ultime question à guy rivo et les hanitra etc:
  « QUAND ALLEZ-VOUS LES REJOINDRE? »
  VOUS AVEZ DONNÉ DÉJÀ DES JUSTIFICATIONS D’ALLER SIÉGER AVEC DES CRIMINELS TRICHEURS, ANTI-CONSTITUTIONNELS À TSIMBAZAZA!
  ALORS QUAND ALLEZ-VOUS LES REJOINDRE ET FINALEMENT, EN ACCORD À VOS ENVIES, LES RECONNAÎTRE PUBLIQUEMENT? QUAND?

  FAÎTES ATTENTION GUY RIVO ET CIE! TRÉS ATTENTION! SI VOUS CROYEZ QUE CEUX QUI N’APPRÉCIENT PAS VOTRE ATTITUDE, SONT MOINS IMPRESSIONNANTS QUE LE CAMP QUE VOUS REJOINDREZ, FAÎTES TRÉS ATTENTION!
  Dans un pays SANS LÉGITIMITÉ DE DROIT, TOUT PEUT ARRIVER…

 13. Autre point.
  Je déteste jouer avec le cliché mais ici, c’est une réalité.
  rajao est franc-maçonN robinson aussi,
  Ils sont tenus de respecter un minimum de LOYAUTÉ au sein de leur « fraternité ».

  LA QUESTION FONDAMENTALE A ÉTÉ DÉJÀ POSÉE:

  POURQUOI DES INDIVIDUS QUI APPARTIENNENT À UNE ORGANISATION À QUI ILS DOIVENT DES COMPTES, ONT-ILS EU LE CULOT DE SE PRÉSENTER POUR UNE FONCTION NATIONALE D’IMPORTANCE, DONC DE LIBERTÉ RÉELLE PAR RAPPORT À TOUTES PRESSIONS?

  ILS SAVAIENT PERTINEMMENT QUE LES SEULS COMPTES QU’ILS AURAIENT À RENDRE, C’EST AU PEUPLE DE MADAGASCAR, PAS À DES INCONNUS QUI ONT UN CONTRÔLE SUR EUX, UN CONTRÔLE QUI ÉCHAPPE AUX MALGACHES.

  Et à ce titre, le fait que ravalomanana AIT CHOISI de soutenir robinson, est d’une INCOMPRÉHENSION TOTALE!!!

  IL N’Y PAS QUE robinson et rajao dans l’histoire, IL Y A AUSSI L’AVEUGLEMENT D’UN PIÈTRE STRATÈGE DU NOM DE RAVALOMANANA!

 14. Torakizany , mandataire de Zano Ramambazafy

  alors Zano : on essaie de se refaire une virginité pour infiltrer Mydago ???

  Laisse jouer normalement l’opposition

  On attend la première preuve de bonne volonté : LUTTE CONTRE C LA CORRUPTIONJ

  A commencer par faire le ménage parmi ses petits copains :

  le monsieur osera t il juger celui qui l’a fait roi ???

 15. Quelle analyse fumante :

  la francmaçonnerie est maintenant réduite à bridger ensemble et thé au jasmin après .

  pas plus inquiétante que le lion’a club ou le rota…..
  PFFFFFFFFFFFF

 16. Mba tsy hazo boboka ohatran’izay dia mba azo iakinana !! Manampy an’dranamana teo aloha Rivo asio ilay Ben’ny Tanana fa mandrika anao é!

 17. Guy Rivo n’est pas dans les petits papiers de fozaland :

  ==> on ne peut QUE S’EN REJOUIR !!!!!!!!
  ==> c’est preuve que FOZALAND CRAINT L’AVANCEE DE RIVO A TANANARIVE et essaie de le casser.
  Je ne suis pas juge de ce qui se passe dans la tête de Rivo,
  Mais je sais qu’il a quand même toujours été aux coté de M.Ravalomanana quanqa M.Ravalomanana avait besoin de lui !
  C’est de la LOYAUTE …le reste n’est que petite maladresse.

  Leur manière de caresser KM dans le sens du poil n’est qu’un un « rrronrrron » de chat
  intéressé…….

  Fozaland ne comprend toujours pas :
  1) qu’être légaliste c’est lutter pour la LEGALITE SANS TROMPERIE…et la démocratie (SANS KIDNAPPING DE LA VOX POPULI)
  2) qu’il s’agit de lutte pour un concept idéal et non une lutte réduite à l’allégeance à une personne
  3) que notre ennemi c’est la FRANCAFRIQUE et non les Français (aussi bernés que la majorité du peuple malgache).
  4) tu décrêtes que la démocratie n’existe pas à Madagascar : A LA BONHEUR !

  Tu reconnais que FOZALAND TIENT A PERPETUER LA REPUBLIQUE BANANIERE ………
  …………installée par FRANCAFRIQUE DE PUIS LES ANNEES 1960

  ==> FOCARD disait en créant la FRANCAFRIQUE  » on leur (aux Africains) donne leur indépendance , mais TOUT SERA COMME AVANT  »
  ==> en tout cas jusqu’ici seules les années Ravalomanana avaient gonflé le taux de croissance
  Qu’il en ait profité (tout comme Fraise ou Barday) ne me gêne pas : c’est un autre combat

  La population n’était pas aussi misérable que sous la gouvernance Hery
  Avec Hery la CORRUPTION à vitesse TGV a enrichi à milliards tous les aparatchiks parvenus….

 18. MDR
  la réalité d’un émissaire de fozaland qui de surcroit se la joue…
  Avec des arguments zanoïste aussi percutantes que la Denise/illuminat/Nadia de radio Viva ……….

  On essaie de faire rrrrrronrrrrrrron pour KM ? qui n’en a rien à cirer…..

  En tout cas si je dérande fozaland
  si Rivo sur orbite Tana dérange fozaland

  ===> TRES BONNE NOUVELLE POUR L’OPPOSITION

  le reste est bavadage de pacotille……

 19. Guy Rivo n’est pas dans les petits papiers de fozaland :

  ==> on ne peut QUE S’EN REJOUIR !!!!!!!!
  ==> c’est preuve que FOZALAND CRAINT L’AVANCEE DE RIVO A TANANARIVE et essaie de le casser.
  Je ne suis pas juge de ce qui se passe dans la tête de Rivo,
  Mais je sais qu’il a quand même toujours été aux coté de M.Ravalomanana quanqa M.Ravalomanana avait besoin de lui !
  C’est de la LOYAUTE …

  Leur manière de caresser KM dans le sens du poil n’est qu’un un « rrronrrron » de chat
  intéressé…….

  Fozaland ne comprend toujours pas :
  1) qu’être légaliste c’est lutter pour la LEGALITE SANS TROMPERIE…et la démocratie (SANS KIDNAPPING DE LA VOX POPULI)
  2) qu’il s’agit de lutte pour un concept idéal et non une lutte réduite à l’allégeance à une personne
  3) que notre ennemi c’est la FRANCAFRIQUE et non les Français (aussi bernés que la majorité du peuple malgache).
  4) tu décrêtes que la démocratie n’existe pas à Madagascar : A LA BONHEUR !

  Tu reconnais que FOZALAND TIENT A PERPETUER LA REPUBLIQUE BANANIERE ………
  …………installée par FRANCAFRIQUE DE PUIS LES ANNEES 1960

  ==> FOCARD disait en créant la FRANCAFRIQUE  » on leur (aux Africains) donne leur indépendance , mais TOUT SERA COMME AVANT  »
  ==> en tout cas jusqu’ici seules les années Ravalomanana avaient gonflé le taux de croissance
  Qu’il en ait profité (tout comme Fraise ou Barday) ne me gêne pas : c’est un autre combat

  La population n’était pas aussi misérable que sous la gouvernance Hery
  Avec Hery la CORRUPTION à vitesse TGV a enrichi à milliards tous les aparatchiks parvenus….

 20. raha azoko tsara anie ty resaky depute Guy R ty de rehefa tonga zany dada dia tsy anohitra tsony fa iray petsapetsa @reo ao e,zay no tena tsy voanay fa rehefa mpanohitra dia mpanohitra na tonga dada na tsia

 21. Na ho tonga i Dada na tsia, efa miandalana ny collaboration ê ! Tsy mbola tonga saina amin’izany ve ianareo ?
  Aoka koa hazava, fa tsy hiraka na mission izany no nandehan’ny sasany teny Mahamasina, araky ny fanazavan-dry zalahy, fa zavatra hafa mihintsy !

  Ilay mpanisa andro izay aza efa manantena toerana ao anatin’izay governemanta hitsangana eo, ary miangavy mafy mba ho ministra mihintsy hono !

 22. FOMBA TSOTRA NO ATAONTSIKA E : AZA MISY MANAIKY ATAO SORONA HANOMEZANA VAHANA NY DEVOLIN’IRETO FOZA TSIVALAHARA IRETO FA IZAO NO ATAO :

  TSY MISY MANDEHA MIFIDY INTSONY RAHA TSY DADA MIHITSY NO TONGA ETO…ARY MILATSAKA HO FIDIANA SATRIA CINEMA DAHOLO NY SISAN’IZAY….

  MILA ASEHONTSIKA FA TSY MILA FIFIDIANANA CINEMA INTSONY ISIKA…..AMIN’NY ALALAN’NY TSY FANDEHANANA MIFIDY…..HOHITANY EO FA OLONA ISAINA AMIN’NY RATSA-TANANA SISA NO HIFIDY SY HANAIKY AZY HO FILOHA…..

 23. je partage l’avis de kiki :

  * sans le retour EN SECURITE GARANTIE de RAVALOMANANA sans délai

  * BOYCOTTER TOUTES LES ELECTIOINS PIEGES A CONS !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *