RAVELONANOSY MAMY TIANA : MILA MIOMANA ISIKA

mamy tianaEla ela tsy tazana nikabary teny amin’ny Magro Behoririka ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana. Nambarany ary androany Alarobia 15 Janoary 2014 fa nanamafy ny fampielezankevitra niaraka tamin’ny dokotera ny tenany nanomboka ny fihodinana voalohany ka hatrami’nny fihodinana faharoa. Nalefa ny hafatra tany amintsika hoy izy fa ho avy eto ny mpitarika. Nandalo teto anefa hoy izy Brian Currin ka amin’izao ora izao dia voaantso eny amin’ny biraom-pifandraisan’ny Sadc izy ireo ka miala tsiny fa tsy tonga.  Ny hafatra hoy Mamy Tiana dia mila miomana isika ka ho endrik’izany fiomanana izany dia averintsika ny fivoriana isaky ny Tala sy Alakamisy ao Bel’air. Momba ny Ces dia nambarany fa mandeha ny fijerena ny PV fa mbola tsy fampitahana akory fa verification no hita mandeha any amin’izao fotoana izao. Araka ny siosion-dresaka hoy izy dia rehefa alefa ilay verification dia mbola misy bileta tokana tsy misy nomerao. Noho izany dia tokony hilaza ny marina ny Ces raha tena nanao verification, tena nisy ve ilay dika mitovy amin’ny bileta tokana. Raha alefa hoy izy ny fampitahana ny PV dia tokony jerena isaky ny biraom-pifidianana. Izay no tena fahamarinana, amin’izay tsy misy very ny zon’ny olona mpifidy. Efa miady hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity ireo mpitarika antsika. Momba ny fifidianana solombavambahoaka tany an-toerana dia nilaza izy fa ny kandid atelo taorianay dia tsy nahatratra ny vato azonay no azon’izy ireo. Ny zavanisy anefa dia zavatratsy nitranga tany Ankazobe nefa hitanao ao amin’ny Ces ka asa na ho avadika indray ny vokam-pifidianana. Manentana antsika hoy izy fa mbola tsy vita ny tolona raha tsy tonga I dada.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *