RAVELONANOSY MAMY TIANA : RAHA TSY MIARITRA ETO ISIKA TSY HO TONGA NY FANDRESENA

IMG_0354Tsy te hieritreritra afa tsy ny filoha Ravalomanana aho hoy ny Ct Ravelonanosy Mamy Tiana androany Alakamisy 23 janoary 2014 teny amin’ny Magro Behoririka satria ny hetsika nataontsika teto dia ny famerenana azy eto an-tanindrazana. Tsy mahafantatra izany kandida notohanatsika isika fa ny fampodiana an’i dada no izy. Na ny mahakandida  azy aza hoy Mamy Tiana dia ny anaran’ny filoha Ravalomanana no nentina tany. N’iza n’iza miala , hoy izy dia miditra eto I dada, efa lalàna izany ary nisy fifanarahana. Noho izany ho antsika eto an-kianja, misy manontsana eto ka dia ady totohondry no iafarany,ka diso zotra izany, ka raha vao io zotra io no hafa no ahatongavana eto dia aza mankaty. Raha mijery an’I Kristy isika hoy ity olomboantendry ity dia nanomboka tamin’ny oroka ny famadihana, ka Jodasy no nanomboka azy. Kapoka karavasy ary niharan’ny lalàna rehetra izy fa mbola tsy nihontsona aory. Ny farany dia tsy maintsy nofantsihana tamin’ny hazo fijaliana, ny fantsika anefa mety henjana. Toy izany koa hoy izy ny tolona ataontsika , misendra zavatra henjana. Toy izany koa io volamena io. Noho izany raha tsy miaritra eto isika tsy ho tong any fandresena. Mety hanana ny tanjona ianao hoy Mamy Tiana fa ny iombonanana dia tsy maintsy tonga I dada. Raha tsy izany dia tsy misy olona hamerina ny filoha Ravalomanana afa tsy isika eto amin’ny Magro izay resy lahatra. Atambaro amin’izay ny hery hoy izy satria mila làlana vaovao ny tolona fa zavatsarotra no diavintsika amin’ny Sabotsy.  Noho izany n any mpitarika n any vahoaka di amila mieritreritra.

38 pensées sur “RAVELONANOSY MAMY TIANA : RAHA TSY MIARITRA ETO ISIKA TSY HO TONGA NY FANDRESENA”

 1. Mbola hisy fandresena ho hantenaina ihany ve? ny mouv ravalomanana toa efa miparitaka daholo toa tsy matotra intsony

 2. Or ilaikely irai 5 taona izay nier étant izay , n’y tena ko dia légalisât atramin.ny voalohany ,rai anareo mpikabary étonne @ Magro dia Tsy mamokatra. ….. Hiritra ho fat y ve r ilay ity.

 3.  » Atambaro amin’izay ny hery hoy izy satria mila làlana vaovao ny tolona fa zavatsarotra no diavintsika amin’ny Sabotsy »

  ILay kabary toa milaza fisarahana nefa ity ny fehezan-teny eo alohan’ny farany…ny zavatramifanohitra toy izao no tsy ahazahosn’ny olona ny tolona. Hiaraka sa tsia ? Aoka hazava. Ary raha hivoaka ny kianja dia milatetika maty paika. Ary Raha ny fitenin’ny Mamitiana su Guy Rivo tato ato dia ny fisarahana no toa katsahina, fa lasa pli-vava fotsiny hoe ATAMBARO ny hery. Kamanomboka izao dia tena atambaro tokoa ny hery. ary ny hetsika ihany no hita porofon’izany.

 4. Miangavy mafy anao Mr Ravelonanosy mba tsy hiteniteny foana.Miala tsiny fa tena miteniteny foana.Miangavy ny fianakaviana Ravalomanana mba hamitrampihavanana amin’ny filoha Hery Rajaonarimam^pianina.Io ihany no lalana ahafahanareo fianakaviana Ravalomanana afaka manao ny asa fandraharahana eto Madagasikara.Miala tsiny fa tsy i Ravelonanosy no ahavita hamerina ny Filoha eto.Miala tsiny.
  Miangavy anao izahay Mme Lalao Ravalomanana, ekeo ny fanasana makany Mahamasina.

 5. illumùinet -DENISE !

  INUTILE DE RACOLER LALAO pour « DECORER  » l’investiture d’un FRAUDEUR sans vergogne , un VOLEUR !

  Ne prend pas Lalao pour UN VASE OU UN POT DE CHAMBRE !

  Elle a sa dignité.

 6. « MIANGAVY AN’i Ravalomanana mianakavy mba HIANKOHOKA eo anoloan’i
  DEVOLY » angamba no tian’itony olom-boahozona itony tenenina???sa mbola tsy
  mahatoky tena ka mitady hamahan-dalitra fa efa MANAIKY daholo ny rehetra???TOHIZO NY LALAn-DRATSINAREO
  FA HIFAMPITAZANA ETO ISIKA e!!!ZAY MAHATANTY !

 7. isika tsy mba naman’izay mihemotra ho amin’nynfahaverezana…..Aza matahotra minoa fotsiny ihany!Courage fa tsy maintsy miady hatramin’ny farany isika an!!!

 8. Dia aleo handeha izay maika e!!tsy musy ny olana fa raha zavatra toy izao aloha
  no mahamaika dia aza gaga raha toy izao no hiafaran’ny tanindrazana.Manao tsy omby
  aloha HIRIDANA ANY @ FAHAVEREZANA???NEIN DANKE!!NON MERCI!MAZOTOA DAHOLO dia MISAOTRA!
  SAMIA VELOn’AINA HIFANATRIKA ETO e!!!
  TANY MASINA IO KA ASAKASAk’IZAY HANAO RATSY AO!

 9. IZAHO MILAZA AMINAO R’I PETERA FA TSY MBOLA MANENO IN-TELO NY AKOHO DIA EFA NAMADIKA IANAO ! »
  Oay ! mbola tsy maina ny ravina niarahana nihinana !Mbola tsy natelin’ny akoho ny rora nariana an-tany dia nivadi-dela ireto »hoe « mpitolona  » nitabataba sy ny kiakiaka tao amin’ny kianjan’ny MAGRO  »
  Hobio ! Hobio ! Fa io no antsika é !
  Tsy mbola nipody ny erin’andro , dia ireo ihany no miantsoantso hoe :  » Inona moa ity tondrozotra ?Tsy ilaina itsony izany ! » hoy izy ireo !
  Olona mivadibadika toa izany ve no mitaky ny fahamarinana amin’ny alaman’y famerenanasy fampitahana ny isam-bato eny an-tanan’ny mpifaina aohan’ny fnendrenna izy naharesy !
  TSY MISY MAHALALA NY SAFIDY TENA NATAO’NY VAHOAKA TAO AMIN’NY ISOLOIRS !NY FIHATRANA IVELAN’NY TSIHY !
  Hoy JESOSY TAMIN’SIMONA
  Tsy mendrika ,tsy ho an’ny MALAGASY ROA-POLO TAPITRISA VE NY FIARAHA-MANISA IREO VATO NALATSAKY NY MPIFIDY ?
  NY FIARAHA-MANISA AM-PAHIBEMASO NO VOALOHAM-PAHENDREN-TSIKA MALAGASY ,SATRIA EFA
  HO FOLO AMBY ZATO TAONA IZAO NY RZANTSIKA SY NY TERANANY NO TSY NAHAZO NANEHO NEVINY , NILAZA NY SAFIDINY !
  SA IANAREO TARANANY NY ANDEVO-BAZAHA ,IZAY TSY SAHY AKORY MNOTRA NY TENA ANARANAREO EFA ZATRA MANAO TENA ROA KA MAHAY MIHATSARA IVELAN’NY TSIHY IARAHA-MITAFA ? EO IMASO IMASO , EO AMIN’NY MANODIDNA NY TSIHY HAFA NY TENY ATAO , FA AO AMBADIKA DIA MIOVA NY TENY ,IZAY MIFANOHITRA AMIN’ NY RESKA TEO IMASON’NY REHERA ?
  IREO TARANAK’ANDEVO-BAZAHA IREO NO FANETRIBE MANITSAKTSAKA NY MALAGASY ATRAMIN’IZAO !IREO SY NY FIANAK1VIANA SY NY KATOLIKA (mivandravandra ankehitriny ) no
  NANKASITRAKA ARY TSY MANKASITRAKA NY POLIKAN’NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC !
  AZA KIVY RY MALAGASY VANONA SY NOTAZAINA TAMIN’NY FITIAVAN-TANINDRAZANA ARAKA NY FILAMATRY MALAGASY :
  « AZA ADINONAO ANAKA SA NY FANAHY NO MAHA OLOMBELONA ! »
  « ARY AZA NY LOHA SAHA MANGINA NO IANTERANA FA ANDRIAMANITRA AN-TAMPON’NY LOHA ! »

 10. Dr CELESTIN Robin dit :

  22 janvier 2014 à 18 h 49 min
  ANALYSE DE LA SITUATION A MADACASCAR AVEC UNE LOUPE A FORT GROSSISSEMENT !

  EN CINQ ANS , toutes les iniatives internationales n’ont pad réussi un tant
  soit peu ,à faire évoluer la situation politique à Madagascar..
  Cette sutuation dépend des idées disparates de ceux qui lors de cette campagnes électorales ont « ramassées » égrenées ici et là par des opportunistes issus de petitd grouscules politiques ignorant l’enjeu pojitique qui bloque tous les engrenages des activités écnomiqurs ,sociales ,inllectueeles ,cuturelles,,morales ,:familiales ,perssonnelles
  Ce blocage ,notamment des emplois et des ressources a rapidement arrêté le ravitaillement faute de circulation d’argent comme l’ariary déjà assez dévalué n’ a plus la vigueur nécessaire pour rendre moins dur et plus supportable cette dégringolade du taux de change…c’est-à dire que e Malgache ne peut pkus rien faire l’aiary s(il e possède encre…
  Et dire que des forumistes de ce site osent encore se moquer de la situation , se permettent comme à leurs mauvaises habitudes de vilipender les femmes et es hommes de l’opposition qui n’ont cessé de monter le cheval de la feuille de route malgré son asthénie..
  Ces fourmistes qui ont la critique facile, que valent-devant les faits ? Ltur ardeur au boulot a–elle le même niveau que leur stupidité à dire n’importe quoi sur la feuille route que chissano a trahie et cocufiée pour ses intérêts qu’il veut protéger contre le droit des Malgaches à s’en préoccuper face aux prétentions française (la France vient d’annexer l’archipel des Iles Eparses appartenant géographiquement à MADAGASCAR : le dossier du jugement est devant l’ONU )..
  Pour certains et certaines ,dire des âneries sur le forum c’est rendre service aux Malgaches , c’est respecter la dignité et la souveraineté de la Nation !
  Non ,ces « manata-vava » croient tot savoir et pourtant ils n’ont rien compris et dans ce cas mieux vaut la fermer CAR
  « Oui ces choses-là sont rudes
  Et pour bien les comprendre il vaut mieux faire ses études ! ».
  PARIS 21BJANVIER 2014
  LA SITUATION POLITIQUE DE MADAGASCAR N’EST PAS ENTERINEE ET AUCUN ACCORD ?AUCUN ACCORD N’ETE NI CONCLU NI SIGNE ENTRE LES DIFFERENTS PARTIES PRENANTES..
  LA FEUILLE DE ROUTE SIGNEE PAR CES PARTIES PRENANTES ?QUI ONT DONC ACCEPTE PAR LEURS SIGNATURES DE FAIRE RESPECTER ET RESPECTER LA FEUILLE DE ROUTE
  ET PAR LA MEME SIGNATURE ILS SONT OBLIGES DE PROMOUVOIR LA MISE EN OUEVRE DE CETTE FEUILLE DE ROUTE..
  NOMBREUX SONT LES PAYS , GROUPES DE PAYS , DES ORGANISMES INTERNATIONAUX ONT MANIFESTE LEUR REFUS , LEUR INDIGNATION CONTRE L ‘ARBITRAIRE DE CEUX QUI SOUS LE COUVERT DE LA NEBULEUSE COMMUNAUTE INTERNATIONALE ANIMEE PAR CHISSANO ,MEDIATEUR DESIGNE PAR LA SADC QUI TRAVAILLE POUR L’ACHEVEMENT DE LA CRISE A MADAGASCAR ET LA SADC A ETE DESIGNEE PAR LA CI PAR L’INTERMEDIAIRE DE L’UNION AFRICAINE.
  LA FEUILLE DE ROUTE A ETE TRAHIE , COCUFIEE PAR CHISSANO ET SES COMPLICES.
  .ET DE CE FAIT LES ELECTIONS QUI NE DOIVENT ETRE PREPAREES ET ORGANISES PAR LA TRANSITION CONSENSUELLE , INCLUSIVE ET NEUTRE EN RESPECTANT L’ESPRIT ET LA LETTRE DE LA FEUILLE ROUTE
  SONT NULLES ET NON AVENUES ET NE SONT QUE LA SUITE DU POUVOIR D’USURPATION !
  SACHONS ET APPRENONS A TOUS LES MALGACHES
  –QUE DANS SON ARTICLE 21 LE DROIT HUMAIN ET DES CITOYENS AINSI QUE LES ACCORDS DE COTONOU DANS LEUR ARTCLE 96 CONDAMNENT TOUS CEUX QUI ONT COMMIS UN COUP D’ETAT AINSI QE LEURS COMPLICES ET CEUX QUI BENEFICIENE QUELCONQUE AVANTAGE OU PRIVILEGE DE CES DIRIEANTS USURPATEURS DU POUVOIR : ILS NE PEUVENT PAS DIRIGER UN PAYS..CHISSANO ET SES COMPLICES DE L’UE , DE FRANCE ET DES PAYYS DE L’UNION EUROPEENNE ONT ORGANISE CES ELECTIONS POUR SEMBLANT DE RESPECTER LA DEMOGRAPHIE ET POUVOIR AINSI REVENDIQUER LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE ALORS QUE de nombreuses dispositions DE LA FEUILLE DE ROUTE N’ONT ETE RESPENEES
  —( élargissement des prispnniers non éxécuté ,,
  – non ouverture des antennes radio-télévisées ,le
  –non retour au Pays de Monsieur le Président de la République RAVALOMANANA MARC sans aucuen condition ,….)
  Et d’autres articlees n’ont pas été respectés mais ont été transgressé (articlles 05 et 15))
  LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 NE DOIT PAS RESTER IMPUNI ET C’EST PARCE QUE CE CRIME N’A PAS ETE JUGE QUE LES VOLEURS SE COMPORTENT EN JUSICIERS , EN SHERIFF DANS LA TRADITION MAFIEUSE

  DOCTEUR CELESTIN ROBIN
  PARIS!

  Dr CELESTIN Robin dit :

  23 janvier 2014 à 22 h 54 min

  IZAHO MILAZA AMINAO R’I PE TERA FA TSY MBOLA MANENO IN-TELO NY AKOHO DIA EFA NAMADIKA IANAO ! »
  Oay ! mbola tsy maina ny ravina niarahna nihinana !Mbola tsy nateln’ny akoho ny rora nariana an-tany dia nivadi-dela ireto »hoe « mpitolona » nitabataba sy ny kiakiaka tao amin’ny kianjan’ny MAGRO » Hobio ! Hobio ! Fa io no antsika

 11. Za lou vao we Rob no atolotry dada d efa kivy ee,saingy ref iny no safidy natolony d nanaiky aho;so lavo ahaay amindra e,ary soa kendra ahay mitsako;afo nandoro lamba ny otran’izao.Mila mandinika tsara isika mpitaky ny ara-dalana

 12. Mandehana daholo izay tsy maharitra ny mena miraviravy e!!
  TANY MASINA IO OAH!!!SAMIÀ VELON’ AINA HIFANKAHITA ETO e!!!
  FISAKA NY MARINA KA SAROTRA TADIAVINA fa Andriamanitra tsy andrin’ ny sasany endrasanay e!
  Mba afaka hatao lisitra eto ve izay lasa FOZA azafady tompoko isany hitazamanay azy ???MAHONENA e!!
  FANTATRAY NY TOMPOINAY SY ARAHANAY ka tsy izay FOZA no HIVARIANAY LAVO SANATRIA NA DIA
  HITETE MENAKA DAHOLO AZA izato izy, hanitsahana ny vahoaka antampon-doha.
  MAZOTOA DAHOLO MIOSIM-POTAKA e!!SAO MATIANTOKA NAREO e…..e!
  MIOFA DAHOLO @ DEVOLY SY SATANAn’i francmacon e!!VOLA IO SADY VONINAHITRA e….e!!

 13. Zoma manifika ? Zoma milaynifika sa zoma malefika ?

  Anjaran’ny mpiaro ny ara-dalàna no mieritreritra, fa dia anio hono no ho atao ny fanoloram-pitondràna ao Ambotsirohitra !

  Bon débarras hoy ny sasany !

  http://www.madagascar-tribune.com/Bon-debarras,19566.html

  En titrant son édito « Bon débarras », je ne sais pas si Ndimby A. est vraiment convaincu qu’après cette soi-disant Révolution orange, l’avenir du peuple malgache sera plus rose et que le ciel sera un peu plus bleu ?
  Pour ma part et non les MAPAR, le vert de l’espoir du peuple risque fort de virer au noir corbeau, pour les années à venir.

  Quand on connait le peu de respect que ce pseudo-président a envers la Loi, on ne peut qu’être des plus pessimistes.

  Dans son édito « Leloup et les babakoto », Ndimby A. s’était posé une question sur la nature du produit minier, quand il avait entendu ce fameux Leloup parler de « rocheux ».
  A priori, il s’agit surement de chromite puisque ce conseiller du putschiste a eu le privilège d’être nommé Président du Conseil d’Administration de la société Kraoma malagasy ! Il faut bien récompenser les amis, à hauteur de leurs contributions. Idem pour le Président que les malgaches vénèreront à partir de ce jour, lequel hier encore et d’après ce qui se dit, était toujours à la tête de la Compagnie Air Malade ou Hery Mad ou Hery Malade, ou je ne sais plus, mais en tout cas c’est la compagnie aérienne dont l’Etat malgache en est le propriétaire à plus de 90 % !!

 14. Mialoa ny ahafefika tanteraka ny rano dia mbola soso-kevitra ihany ity averimberinay ity: Aoka re i Neny lalao no hitarika ny antoko mpanohitra mouvanse ra8 e! Sao de ho very tanteraka vao hikoropaka ka ho tara loatra! Mba manana député maro ihany ny mouvanse ra8 (30 mahery raha tsy diso izahay) i dokotera tsy manana na de député 1 aza! I dokotera tsy mety miala @ maha mpikambana socialiste frantsay azy sy maha franc maçon azy! Tsy efa mampieritreritra ve izany safidiny izany?
  Ny hoe tsy mila mpanohitra fa manjary mankasitraka an’i Hey vaoavao de tena hitarika @ fahaverezana mihoatra ny 2018 mihitsy izay hijery izay!

  Tsy misy hevitra intsony io fa efa vita ny hala-bato neken’izao tontolo izao! Ny miketrika ny mairie ‘antananarivo izao no tokony banjinina raha tena mandinika fa tsy hanao kabary henoina olona 50 ao @ magro no tena zava-dehibe!

  Ny fodian’i dada8 dia miankina be de be @ Hery vaovao sy ny deal eo @ dada8 sy Hery! Tsy ny kabary eo @ magro intsony no ahatafaverina azy eto na dia afaka manohy io fivoriana io ny mazoto rehetra raha te hanohy !!

  Raha tsy tànan’i Neny lalao ireo député mouvanse ra8 ireo dia vita hatreo koa angamba ny fifidianana maire sy ny 2018!!

  Ny hala-bato @ fifidianan maires sy ny fifidianana ho avy rehetra de azo hiadiana dieny izao saingy mila antoko mpanohitra henjana sady mazava tsara raha hanao izany ady @ hala-bato izany izao! Mila mandinika sy mamakafaka raha mbola te hatanjaka ny mouvanse ra8!

  Hevitra ihany no atsipy fa raha tsy mety de ario! Ny ho avy no hampiseo ny mahomby na tsia ny mouvanse ra8

 15. Vita ny passation.Efa filoha nofidimbahoaka i Hery Rajaonarimampianina.Io no tokony ho banjinina.Andriamatoa Marc Ravalomanana, raiso antanana ny ho avinao sy ny fianakavianao.Afaka manatraika eny Mahamasina i Mme Lalao Ravalomanana.Tsy afaka ny hiady amin’ny CI ianao sy ny fianakavianao.

 16. Pour l’avenir du pays, qui vivra verra !
  Quant à Mahamasina de demain, qui ira verra !

  Le peuple rajoutera dans le Livre noir de son histoire, la liste de ces vendus qui oseront encore renier leurs paroles, et bafouer sans vergogne les droits du peuple.

  Mais j’aimerais revenir sur un article que vient d’écrire, une de nos fameux juristes, Mme Rabenarivo Sahondra pour ne pas la nommer.

  http://www.madagascar-tribune.com/Dernier-acte-de-cette-HCC,19568.html

  En effet, on peut y lire :

  Dernier acte de cette HCC

  …..
  « Avant son entrée en fonction, le Président de la République, en audience solennelle de la Haute Cour Constitutionnelle, devant la nation…prête serment. Nous serons alors témoins le 25 janvier 2014 à un dernier moment de gloire de la Haute Cour Constitutionnelle en fonction. Celle-ci a prêté serment lors d’une cérémonie d’Etat et est entrée en fonction le 26 août 2002, alors que l’article 114 de la Constitution de 2010 ( qui ne modifie pas les dispositions générales des constitutions précédentes ) prévoit que le mandat des membres de la Haute Cour Constitutionnelle soit de sept ( 7 ) ans non renouvelable.
  Leur mandat est expiré, et leur dernier acte devrait être l’intronisation du Président élu ».
  …..

  Questions que le peuple aimerait soumettre à Mme Rabenarivo :

  Si le mandat des membres de la HCC avait expiré depuis belles lurettes, quel crédit devrait-on accorder à cet acte d’intronisation ?
  Oui, cette HCC est la même que celle qui avait validé le Coup d’Etat en 2009 ! Oui cette HCC est encore celle qui avait validé ce fameux referendum de 2010, referendum qui aux regards de la Charte de l’Union africaine sur les Droits de l’Homme, de la Bonne gouvernance et des Elections, était encore illégal puisque le Gouvernement de l’époque et qui avait organisé cette consultation était encore loin d’être reconnu.
  La SADC elle-même en avait touché un mot.
  Alors, pourquoi parler de Constitution de 2010, si ce n’est pas pour la dénoncer ?

  Dans un pays où le président :
  – a été élu grâce à des fraudes massives
  – est suspecté avant son élection de diverses infractions à la Loi ( faux et usages de faux ; prise illégale d’intérêt ; utilisations illégales de biens publics durant les campagnes électorales ; malversations dans la gestion de la compagnie Air Mad, …)
  – est élu sur la base d’une Constitution illégale
  – est adoubé et intronisé par une Haute Cour dont le mandat est expiré
  – est à la tête d’un parti politique quasi-inexistant, car incapable d’aligner des candidats lors des élections législatives,
  ….
  quel avenir peut-on espérer ?

  Et pour passer à autre chose, quelles décisions la CES va-t-elle prendre vis-à-vis de ce nouveau président plus tard, puisque dans les « salons » comme aiment dire les journalistes, il est de plus en plus question d’annuler la candidature de tous les MAPAR, et ce, à la demande pressante de la fameuse Communauté internationale ?

  Nous ne sommes pas sortis de l’auberge ou plutôt de la gargote, si ce n’est la grotte !

 17. De hiaritra eo mandra-povina ono zany nareo lou e, mba asio tanjona wa rehefa mitolona de asio paik’ady, fa ts mande anjambany fotsin de zao efa 5 ans teo fona tsy nisy vokatra fa marary fo fotsiny eo, de lasa manambany ny hafa fotsin no atao.

 18. moa va ianareo koa te hiala? io no fanontaniana napetraky ny Tompo tamny mpianany. Izao no tiako lazaina,marina fa tena tsisy nandeha tamnzay izy ny fifidianana vita teo.tsy te hampanaiky aho,fa kosa te hampandinin tena.tokony samy handinin tena ny ts1 1,aoka hianao handinika tsara fa matoa izao no miseho dia manaiky Andriamanitra,tsy noho i Hery rajaonarimampianina nefa na Rajoelina fa noho izaho sy ianao izay mbola mifikitra aminjevatra mifanohitra aminy sitrpony,koa aoka handinintena isika,Andriamanitra tsy tia ratsy,fa matoa mbola ratsy no iainantsika amzao de izay no antony,samia mahereza,ho tahin i Tompo.

 19. Ataoko fa ampy kosa angamba izay fanalikana izay fa tsy ho fitahana eo indray hoe:
   » TONGAVA MANATRIKA IRETO ALIKA DIA TSY FAKA TARANAKA IREO FA AMPODIANA I DADA »
  dia hisolantsoalana any koa ry DADA SY NENY MALALA AN!!AMPY IZAY KOSA AN!!MBA JEREO NY FAHORIAN’NY
  VAHOAKA an!!!
  Ny hialan’ny vahoaka hankahalany anareo no tena tanjon’ireo TSIVALAHARA ireo ka sao ampiesoniny eo indray ary ??
  dia @ farany asainy mandoalika @ devoliny » fa hampodiana i dada » dia asa raha hanao koa nareo???nefa ny tahotry
  ny ratsy vitan’ireo no TSY ZAKANY , izay no mahatonga azy Ireo HAMONO HERITRERITRA toy izao.
  Dia eo fa ho lazain’ny olona fa iray petsa2 @’ireo eo nareo ry dada sy Neny, MBA MIANGAVY TOMPOKO raha azo hatao
  ny FANEKENA NY RATSY HO TSARA DIA FIRAISANA TSIKOMBA2 ,fahotana mahafaty izany.

 20. ANTSO ANTSIKA ZANAK’I DADA
  Antsoina daholo isiaka rehetra miandany aminy ROBINSON/RAVALOMANANA ho tonga marobe rahampitso ASABOTSY 25 janoary 2014 eny Mahamasina.Mety ho gaga angamba hianao woe:hanao inona eny,tsotra ny valiny:Hanao mita be isiaka eny aminy GRADINS, ataontsika izay hamenoina ny GRADINS ary tsy maintsy tonga aloha isiaka aminizay satria mivoha aminy 7 maraina ny vavahady ny MAHAMASINA.Aza hadino ny mitondra kiririoka.Ka rehefa tonga aminizay ilay fotoana hanaovana ny »INVESTITURE ANY I FERY VAO, tonga dia mitsangana daholo isiaka rehetra, mitsangana, mamonjy ny vavahady miaraka aminy kiririoka(SIFFLETS io an! Lazaiko anareo fa tonga dia afa-baraka ireo MPANGALATRA ny SAFIDIM-BAHOAKA ireo.Tsy misy afa tsy izay ny tetikady mahomby indrindra.Raha hijanona ao aminy MAGRO mantsy isiaka ,hanao inona ao fotsiny ?, hampisehoantsika izany woe: DEMONSTRATION DE FORCE IZANY, ary eny no hampiseho io habetsahantsika io, raha ao aminy MAGRO fotsiny mantsy dia tsy hitany izao tontolo izao.KA MIANGAVY ANTSIKA REHETRA miaraka aminy ROBINSON/RAVALOMANANA hanaraka anio TOROMARIKA IO. ARY ATAO IZAY HABETSAKA antsika eny aminy GRADINS. Lazaiko aminareo tena marina fa tena masaka io TETIKA io. IZAHO MANORATRA MOA DIA EFA NAMPITA REHETRA ANIO TETIKA IO HO ANY NY NAMAKO FIANAKAVIANA SY NY REHETRA .RAHA TENA VITANTSIKA IO DIA TENA EFA ZAVATRA LEHIBE MIHITSY.NY MAHATONGA ANAHY MITENY ANIZANY MANTSY DIA RAHA OHATRA KA TENA FENO ANTSIKA NY  » GRADINS, KA REHEFA MIALA EO ISIAKA TONGA DIA MIAVAKA TANTERAKA NY AMINY TRIBUNE SATRIA NY ENY AMINY TRIBUNE DIA TOERANA VOATOKANA HO ANY VAHINY MPISOLELAKA SY HO ANIREO FOZA VAOVAO.

  NDAO NDAO NDAO

  ASA FA TSY KABARY. TONGA DIA MIHETSIKA.

  Prévenez-moi de tous les nouveaux commentaires par email.

  Prévenez-moi de tous les nouveaux articles par email.

 21. Manantena ny fahatongavan’i Mme Lalo Ravalomanana eny Mahamasina.Io no anisan’ny fanalahidy amin’ny resaka TIKO, sy ny fianakavianao……

 22. Aza matahotra ry ondry vitsy fa sitraky ny rainareo any andanitra ny ahahazo ny fanjakany Ao anatiny ady sarotra ny Malagasy indrindra ireo mpanaradia any Dada.Mampanatena zava dehibe Andriamanitra.Manana ny fotoanany izy.Mahalala ny hevitra hiheverana ny Malagasy izy ary ny Familles Ravalomanana;Koa mahereza daholo fa Andriamanitra tsy olombelona ka Handiinga

 23. ohatra aide soferan’ny ligne 23 ve no ho prezidà, sady tsy endrika no tsy bika kanefa harakara-tarehy vao-javatra. tena mampahonena ilay firenena. Zarazarain’ireo foza ireo ny karatra dia mijery baolina fotsiny ilay vahoaka. tena tsy misy fotiny ilay raharam-pirenena. miandry anareo 20 tapitrisa ho voan’ny AVC ireo tsy valahara dia azony ny tanàna manontolo. Tandremo fa lafo ny dokotera sy ny fanafody ka raha samy ho faty ihany aleho maty an’ady toy izay latsa-nenina ka ho kilemaina amin’ny lalandrà tapaka na ho bokan’ny loto sy ny fahantrana na ho rerakin’ny fanitsakitsahana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *