RAVELOSON CONSTANT : ANISAN’NY HETSIKA TSY MAINTSY ATAONTSIKA NY HANDRAVANA IO CES IO

MyDago.com-Magro 16 jenv 14 (36) copieNitohy teny amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny movansa Ravalomanana. Vory lanona ny vahoaka izay maika hihaino ny fanazavana entin’ny mpitarika taorian’ny nanambaran’ny Ces ny voka-pifidianana ny maraina teo. Ny Ct Raveloson Constant dia nanambara fa rehefa ianareo sy ny tanora no maneho hoe io Ces io dia vanja milevona ho an’ny firenena izany. Hatramin’ny omaly hariva teto hoy izy misy milaza fa manahirana ity Robinson ity, roahy tany izany olona izany , fa ny antsika dia Robinson no hahatongavana eto. Miatsaravelantsihy hoy izy izay milaza fa hampody ny filoha Ravalomanana nefa rehefa ady sarotra dia tsy hita.  Miaro ny safidimbahoaka amin’ny mpangalam-bato hoy ity mpanao politika ity ny Ces, tsy nahoan’ny Ces ny fitoriana anjatony mba hikarohana ny marina. Anisan’ny hetsika tsy maintsy ataontsika ny handravana io Ces io satria manome bala tena izy. Raha mazava aminareo izany hoy izy dia ataovy mazava ihany koa any amin’ny olona any an-tanàna.

IGNANCE RANDRIAMAMIARIZAFY : FITAOVANA NENTINA NANGALARABATO  NY CES

Tena tsy faly aho hoy izy , efa nolazaiko matetika teto fa tsy matoky ny sehatra iraisam-pirenena ny tenako hatrany amboalohany nananganana ny Ces satria fitaovana nentina nangalarabato io, izay mitovy amin’ny tany Cote d’Ivoire. Raha mbola Afrikana mainty hoditra hoy izy dia ny frantsay no mibaiko. Tsy afaka mampiseho ny tsy fahafaliako aho androany hoy Ignance fa mbola manana ny mpitarika.

NY CT BRENDA : AMPAHA EFATRY NY MPIFIDY NO NIFIDYNY MPANGALABATO

Raha atao ny kajikajy tsotsotra dia antsasany ny taha-pahavitrihana tamin’ny fifidianana, ary ireo nifidy an’ny dokotera Robinson dia tsy nomena karatra. Ny ampahaefatry ny mpifidy hoy izy no nifidy ny mpangalabato. Noho izany aoka isika tsy ho kivy, fa fantantsika fa 52,87% ny vaton’ny dokotera Robinson, ka tsy apetratsika io fa tsy maintsy mametraka azy eny Ambohitsorohitra isika. Minoa aho hoy Brenda fa tsy kivy isika androany fa ny 2/3 ny mpifidy dia miaraka amintsika. Marary ny fo kanefa tsy maintsy manaiky ny ray amandreny isika. Nanao antso ho an’ny zanaka ampielezana avy Alaotra ihanykoa ny tenany ho tonga maro eny an-kianja rahampitso.

NY CT HILARION :   TOMPONANDRAIKITRA IANAREO SADC SY NY SEHATRA IRAISAM-PIRENENA RAHA MANAIKY NY MANOME FANKATOAVANA IO HALABATO IO

Fantatro hoy izy fa samy marary ny fontsika nanaraka ny vaovao androany. Mazava ny tenin’ny dokotera Robinson fa eo am-pelantanàntsika ny fandresena. Tsynorarahin’ny Ces hoy izy ny fitarainana maromaro ary nisy milaza fa tsy mahay ny mpisolovava antsika kanefa fanahiniana nailika. Momba ny KMSB dia nilaza izy far aha mametraka io isika any amin’ny fokontany dia aza atao olona matim-boninahitra fa tena olona hiaro ny safidimbahoaka. Fadio hoy Hilarion ny manao zavatra fahantany raha nitodika tamin’ireo olona sasantsasany hitarika ny vahoaka hivoaka ny kianja, fa aleo miandry ny mpitarika. Isika raha nitolona hoy izy teny Ankorondrano dia vahoaka be dia be, kanefa nisy nitarika hivoaka ny kianja. Ny zavanisy dia rava ny hetsika, ary ny niafarana aza dia nivadika ny mpitarika Yves Aimée satria mafy loatra ny nahazo azy. Toyizany koa teny amin’ny Malacam, zavatra ratsy fanomanana. Ny tenako hoy Hilarion raha mitarika anareo dia vokatra no ilaiko. Fantatro fa ny sasany aminareo ireo dia hamaky ny fivarotana karana fa tsyho eny amin’ny 13 may raha hivoaka eto. Noho izany dia miandry ny mpitarika Robinson isika. Tandremo sao voafitaky ny namana. Ny tanjoko hoyizy dia nifidy an’I Robinson ary iaro ny safidim-bahoaka. Namafisiny ihany koa fa tsy niteny ny sehatra iraisampirenana kanefa tsy tanteraka ny tondrozotra. Noho izany dia tomponandraikitra ianareo Sadc sy ny sehatra iraisam-pirenena raha manaiky ny manome fankatoavana io halabato io.

23 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : ANISAN’NY HETSIKA TSY MAINTSY ATAONTSIKA NY HANDRAVANA IO CES IO »

 1. tonga teny @ CES daholo ny solon tena ny fianakaviam be iraisam pirenenena rehetra,indrindra fa ny amerikanina ,frantsa,pnud(onu),union europen,midika izany fa tsisy azo atao intsony fa lany i Hery R

 2. Mangovitr’homana sahady ve e????AZA TAIRINA!!!!ho taitra ho azy io!!!!
  Tsy lazaina koa fa teny dokotera dia NNAIKY mba hihomehezana ????hihihihihiiiiii
  izay manaiky izao dia manaiky ny DEVOLIN’ireo . MAHONENA eeeeeeeeee
  MISY FETRANY NY ASAn’ny SATANA!!!!

 3. Ô ouai ô ouai ry sakaiza ! Lasa isika izao, fa efa velona ve ny môtera ? Tsy henonay !

  Nasain’ny sasany nihinana hena masiso dia niazakazaka ; izao marary kibo daholo ity izay tsy manam-bola hividianana imodium ! Inona no fanefitra ?

 4. Ny zavatra izay tsy azo lavina dia aza manonofy mihintsy isika fa
  hamerim-bola ireto CES ireto, vola no nidirany teo dia vola koa no hivoahany eo.
  ny azy BIZINA fa antsika kosa ny safidy na HANAIKY na HANDÀ.
  Vita izay ny bizina nataony fa antsika ny sisa,araka2 ny adintsika indray izao na ho resy
  isika na handresy, efa MIPARARETRA IREO matoa malaky nitalaho hoe: » manaiky nareo an! izay valiny eo! »
  mantsy an’i Dokotera,misy koa milaza fa manahirana i Dokotera,hay tsy saribakoly beu araka ny niheverany
  azy ity izy.
  HOMBA ANTSIKA MANDRAKARIVA ANDRIAMANITRA!!!AZA MANARY TOKY!!!AZA MATAWATRA!!!

 5. Aza atao resabe intsony re ! tsy ny fandravana ny ces no hanova inona efa fantatra fa ala-bato no nisy ka ny fanantaterahina ny safidim-bahoaka no tokony ho tadiavina aingana

 6. Tay am-bava no btsakaVita ny fanisam-bato
  Tsy manaiky ny fanamarinana izany ity tribunal manànkana ity !
  Ny fanadinana ( ny ka , ohatra fa ny concours indraindrindra ) dia MANANAFAHAFAHANA MANGATAKA FITSARANA FANINDROANY NY CANDIDAT RAHA MITONDRA POROFO IZY FA TSY NETY NY FITSARANA VOALHANY..
  ENY AMIN’NY TRIBUNAL DIA MISY APPELS SY COURS DE CASSATIONARY ARY MOMBA ITY FITSARANA MANOKANA DIA MANAMBARA IZY FA HANAO IZANY
  NY PROFESSEUR RAKOTOMANANA HONORE TAMIN’NT RESABE NANDRAISANY ANJARA DIA NILAZA IZY FA NY MPITSARA AO AMIN’NY CES DIA VOATERY TSY MAINTSY MITSARA NY REQUETE ENTIN’NY MPIFIDY RAHA MISY TSY NETY NY FITSARANA NY VATO ARY DIA MITONDRA ILAY POROFO ITY MLTARAINA MIARAKA AMINY MIFIDY TEO ARY SAMY MITONDRA NY KARA-PANONDRO IZY EFATRAARY METY DIA MIARAKA AMIN’NY AVOCAT;;
  KOA AOKA ISIKA TSY HATAHOTRA.
  TSY MAINTSY MITSARA NY MPITSARA NY CES VOATONDROn!

 7. Aiza ny pétition sur internet ?
  Tokony hisy koa pétition an-tsoratra, ho an’ireo vahoaka mpitolona tsy manana solosaina !!
  Dingana voalohany izany !

  Hitsangana ho vavolombelona koa ve ireo mpiasan’ny Air mad fa tamin’ny Krisimasy ilay fery vao, dia mbola « mpiasan’ny Air Mad » ary tsy mbola nametraka taratasy fialàna na démission !
  Marina fa afaka manao taratasy « anti-daté » izy, satria efa fombany ny manao taratasy hosoka ( Cf Affaire BNI ) ! Fa misy ihany ny porofo na dia izany aza, fa dia asakasak’ireo mpiasa rahatoa ka tena tia tanindrazana sy tan-dalàna ry zareo.

  Alefaso ny ampamoaka !

 8. wawawawawawawawwawawawwawwa
  lany andro sy mandany andro
  tsy mila kabary mankadilo sofine intsony
  raiso ny ampinga dia miady amin’izay

 9. Mitakoritsika en direct ao amin’ny TVPlus aloha ny foza amin’izao ora izao ê !

  Manamafy fa ho Filou-n’ny Repoblika ny fery vao !

  Action ary action ihany, hoy tonton sôla izay !

 10. Marina ry ELAS ,

  efa nanao tso-drano i Fabius
  ===> tsotra hoe : nanao tso-drano i françafrique

  RESAKA MAZAVA ATRAMINY VOALOHANY ….

  izany hoy nomena tso-drano koa i fransafrika (baban’i SDAC)éééééééééééé

  wawawawa mitohy ny sisa !!!!!!!!!!!!!!!

  C.E.S. dia fantatra saribakoly i fransafrika , wawawa atramin’izay ………….

 11. tsisy fika intsony e! t@ foza tsy mbola aradalana aza tsy hita zay vitan’ny mpitolona mainka fa efa ofisialy izao Il faut assumer zao e!

 12. la françafrique est là.

  Mais Tana reste un bastion de lutte farouche nationaliste…

  Et les hauts plateaux avec sa démographie galopante restera dangereuse …

  Ce n’est pas fini , à moins de bruler les hauts plateaux à coup de napalm come au Vioetnam ????

  Mais c e serait avec Hery et son « poutine » Rajoelina avec …

  MILA LOZA

 13. Mihevitra angamba i Fery vao fa tena filoham-pirenena
  Nefa natosim-potsiny mitovy aminy taovankena
  Ny tarehy aminizany mivadika horera mitovy aminy voalavo
  Tsy menatra akory aminity halatra miravoravo
  Raha izaho manokana aloha dia tsy hiantso anao woe prezida ny malagasy
  Satria halatra no nahavoafidy anao mitovy aminy parasy
  Tandremo ihany fa misy farany ny zavatra atao
  Andro vitsivitsy ihany no omeko anao
  Faly hianao androany
  Fa rahampitso hitomany

 14. oadray adinoko ny kamarady number one i Hery : RATSIRAKA PAR LA GRANDE PORTE !!!!!!!

  saha Ratsiraka troisième round ???

 15. hetsika voakajy tsara,mafy be ary tena haingana no hilaintsika manomboka izao!jereo ny toerana na zavatra na olona tena mampaharary ny foza!!!tonga dia HAMBOARY io fa hohitantsika fa rava tsy tonga volana io foza io!
  ohatra: -asio hetsika mivaivay isaka ny ministera!!!!mety samy manana ny fisehony io an
  -asio hetsika isaka ny toerana misy foza!!!!ny tranony mihintsy io an!!!ireny le misy député mapar ireny ohatra!!!
  -HATAOVY APRES MIDI ny hetsika dia tohizo maizimaizina fa hohitanareo ny zavatra hitranga e!!!!!!!!!!
  -sns sns sns
  COURAGE FA EO FOANA AHO ARY EFA MANOMANA IREO REHETRA IREO EEEEEEEEEE

 16. Raha vao misy resaka maizimaizina izany dia ho very faty indray.
  Misy ire o mpianatra maty tsy hita ny fatiny hatr@ ‘izao tany Mahajanga an!!
  ohatry ilay teny Iavoloha sy t@ 7 Fev koa.

 17. ny conneries nataon’i tgv efa mana-merde sy nampiajaly ny vahoaka(mividy entana en especes @ magazay any an-dafy que ce soit le montant,mba tsy hamelana trace)izao ndray ity havany no eo,dia hoy aho hoe ça va etre encore pire pour nous les malagaches,noho izany,tsara arodana io fitondrana io izay faran’ny haingana,VOLA BE TOKOA NY NOLANIAN’I TGV ISAKY NY MIVOKA NY MADAGASCAR IZY AN, SADY TOUJOURS EN ESPECES OA EH!!!!!

 18. DIA MITOHY IHANY IZANY ILAY HOE MDLM EH(MADAGASCAR DANS LA MERDE)DIA MBOLA IHINANA MERDE IHANY ISKA GASY IZANY

 19. MDLM lalandava raha tsy mahay miady hoatry ny FLN tany Algérie…
  Ady isan’andro ,tsy akijanina , dia nalefaka , ela ny ela , ny fanagejana ny vahoaka…

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *