RAVELOSON CONSTANT : MBA TE HAHATOKY ANAREO CES NY MALAGASY MANONTOLO, KA ASAKASAKAREO AMIN’IZAY ATAONAREO

RAVELOSON-CONSTANTZavadoza ho antsika hoy ny Ct Raveloson Constant fa isaky ny misy virigule iray ataon’ilay rangahy botabota amin’ny haino amanjery  kinanga dia bala iray hamelezana vahoaka izany satria tsyhanaiky hiforitra amin’ny tsy marina ny vahoaka. Tany amin’ny 40 taona lasa aza hoy izy no nisy fifidianana natao amboletra tahaka io , volana desambra 17 kanefa tsy nihoatra ny telovolana. Rehefa misy virigule iray diso ataon’ny Ces noho ny hakamoana dia bala iray ho an’ny vahoaka izay.Mba te hahatoky anareo ny malagasy manontolo, ka asakasakareo amin’izay ataonareo. Momba ny tany Mahajanga dia nambarany fa minisitra voadaka Rabeza sy nahazo toerana Charles hitler no miady any, misoratena ho zanak’I Boina. Isika hoy izy mahatsiaro fa tany amin’ny 76 no nasaina nifandrapaka ny comoriana sy ny Malagasy dia izao indray ny tanora ntsika satria akaiky ao ny nosy Jouane de nova, ary satria misy jeneraly vaovao izay ny olona feheziny mitifitra ary izy koa milaza fa fiarovantena izany, misy kiPraiminisitra mahavita mamory Omc, nefa ny henonao ao dia mamangy fahoriana. Izay ve hoy ny fanontaniana napetrany no fanjakana , ny tena fanjakana dia mahavita mametraka fa tao anatin’ny telo volana misy minisitra tsy nanao tatitra ka miesona ao ka noho izany miala. Ny tena fanjakana dia misy miaramila nitifitra amin’ny bala tena izy ka maninona no nivoaka tao iny bala iny. Fanjakana loza ity ry vahoaka hoy izy ka asa ianareo raha nifidy an’io hotohizana dimy taona ihany. Mbola asiana Mahajanga firy etohoy Constant.

1 pensée sur “RAVELOSON CONSTANT : MBA TE HAHATOKY ANAREO CES NY MALAGASY MANONTOLO, KA ASAKASAKAREO AMIN’IZAY ATAONAREO”

 1. CES nantsangan’ny jiolahy ve dia mbola azo hitokisana ? Tahak’izany ihany koa ny CENIT sy ny CSC !
  Raha voahitsakitsaka dieny voasonia ny tondrozotra, mba nandre na nahita an’ity CSC ity nanasazy an’ireo nandika sy tsy nanaja an’ilay izy va ianareo ?

  Manarak’izany, tsara ny mampatsiahy ny rehetra fa ny tondrozotra TOKONY HANAN-KERY dia ilay natao sonia farany, izany hoe ilay nosoniavina tamin’ny septembre na fin 2011.
  Mazava izany fa tsy tokony hanan-kery ilay referendum nokarakarain’ny mpanongana tamin’ny 2010.

  NAHOANA NO LASA NANAN-KERY TAMPOKA ILAY LAZAINA FA LALAM-PANORENANA, NANAOVANA FITSAPAHAN-KEVITRA ???
  NY TARATASIM-PANJAKÀNA REHETRA AZA DIA NIOVA, MISY HOE REPOBLIKA FAHA-EFATRA KANEFA ISIKA DIA MBOLA AO ANATIN’NY TETEZAMITA ATRAMIN’IZAO ! DIA MBA INONA NO DIKAN’IZANY RY ZAREO MPAHAY LALÀNA AO ANATIN’NY MOVANSA ????

  MBA AZAVAO KELY, NA LAZAO AMINAY DONDRONA NY HEVITRAREO !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *