FANDRESEN’NY VOLA NY FIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA

IMG_0016Mbola eny amin’ny Magro Behoririka hatrany no fotoana hifanomezan’ireo vahoaka mpomba ny movansa Ravalomanana sy ireo mpitarika hifanomezana vaovao momba ny fizotry ny raharaham-pirenena. Androany dia mbola nitohy izany hetsika izany, ka anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny Ct teo aloha Randriamamiarizafy Ignace. Tsy fantatra hoe iza no mpanohitra eto amintsika hoyizy fa isika manana depiote ary mpikambana ao amin’ny vovonana maro an’isa manohana ny filohampirenena. Ny mahatsikaiky ao an-Tsimbazaza dia samy milaza izy ireo fa manoahana an’ingahy filoha. Rehefa natsangana ny vovonana manohana ny filoha dia niala tao ny Mapar sy Gps kanefa rehefa miteny izy ireo any amin’ny radio dia manambara fa mpanohitra. Raha anyamin’ny tany mampiasa ny rafitra parlemantera hoy izy dia any amin’ny Antenimieram-pirenena no misy ny mpanohitra ary tsy miara miasa amin’ny filoham-pirenena. Eto amintsika dia tsy hay intsony ny zavamisy fa ny Mapar tsy mety mmiditra ao amin’ny vovonana manohana ny filoha nefa maro an’isa. Voatery ahanao cohabitation ny  filoham-pirenena hoy izy amin’izao. Manontany isika hoe omena an’iza ilay seza volamena ao Tsimbazaza sa androany dia hisy hilaza fa izahay no mpanohitra. Ilay lalàm-panorenana no misavoritaka ambony ambany ka mahatonga izao.  Ny Ct teo aloha Donazy kosa dia nilaza fa ny zavatra fantatsika dia izao, na ahoana na ahoana ny fandehan’ny raharaham-pirenena dia tsy maintsy tonga I dada. Momba ny zavamisy teny Tsimbazaza dia nambarany fa ny Mapar no maro an’isa ary nilaza fandresen’ny vahoaka. Izaho mahita hoy fa fandresen’ny vola, io vola io dia azo tamin’ny fangalarana bois de rose. Nisy olona sahirana ireo tamin’ny 2009 ary nanakarena tampoka, oho izany hoy izy dia mipetraka ny fanontaniana hoe ho aiza ity firenentsika ity.  Tsy miantsy mitsangana isika ary mbola manana fanatenana. Ny Ct teo aloha Tsianihy dia namaly ny voalazan’ny gazety mpiseho isan’andro iray teto an-drenivohitra hoe « efa ela no tsy dia nisy nihaino ny fitakiana ny tolona nataon’ny movansa Ravalomanana » Tsy hamaly ilay mpanao gazety izay nanoratra izany ny tenako hoy izy fa manambara aminy , tsy mila olona hihaino eto izahay fa mino izahay fa mihaino Andriamanitra. Tsy olombelona no resahina eto fa Andriamanitra ary efa namaly vavaka anay izy. Ny faharoa hoy Tsianihy dia hoy io gazety io « tsy dia misy mpitarika matanjaka tonga  eny amin’ny Magro fa ireo ct sy cst tsy lany sy ireo very seza ka mitsikera ny fitondrana no tonga eny ». Izahay eto hoy izy dia niditra am-ponja in-telo in-efatra kanefa ny eritreritry ny foza dia , rehefa ampidirina am-ponja ireo dia tsy hitsikera. Izahay hoy izy tsy hijanona ny hiteny raha tsy tonga  eto I dada. Izahay ireto tsy maintsy manankina ny zavatra tsy mety eto amin’ny firenena fa tsy haiku ianao n any fianakavianao raha milamina ny sainy, mbola tsy voatafiky ny dahalo ianao fa ny vahoaka Malagasy dia mitaitaina.

29 réflexions sur « FANDRESEN’NY VOLA NY FIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA »

 1. VOLA NO FAHAVALON’N MALAGASY JAMBAN’NY MENA MIRAVIRAVY !
  Atrany am-boalohany dia vola no nentina nikarakarana ny fanonganam-panjakana ary mbola vola ihany no nomena ireo olona nanaiky hanongam-panjakana io vola io no tambiny noraisin’ireo nandray anjara tamin’ny fanohana ny fitondrana putschistes aharitra toa izao…
  Fantatr’ireto olona notambazana izany , na raha tsy misy ny vola dia tsy manaiky handroso izy ireo.
  Dia lasa ny adi-varotra , ary mitombo ny tamby tadiavin’ireto olona nampiasaina namono , nangalatra , nanapotika sy nandoro ny orin’asa sy ny trano-barotra maro !
  Tsy programa na vinavinan-kasa hanarenana ity Firenena nopotehan’izy ireo na hanatsarana ny fiainan’ny Malagasy lasa nahantra atramin’ny 17 mars 2009 !
  Eken’ny saintsikka fa ministre teo alona nikirakira ny vola-panjakana ary nandray anjara be tamin’ny trafics maro ( bois de rose , volamena ..)ve no mitantana ny Firenena sy ny harentsika satria « lany  » tamn’ny fifidianana sandoka nandaniam-bola be mba nanodikodinana ny vato mba tsy ho lany ny candidat-n’ny mpanohitra
  Ary toa izany koa iy ministry ny Fitsarana teo aloha , izay nanitsakitsaka ny làlana sy nanaja ny fombafomba mikasika ny fitsrana sy ny fanamelohana ireo olona nenjehina tsy amin’ny antony ?
  dia io kisoa miambozona voahangy io no ho filohan’ny antenimieram-pirenena ,izay manao ny Làlana mifehy ny Fiainan’ny Malagasy ?
  TSY VITAN’NY MIKIAKIKA INTSONY NY FANOHERANA IZAO FANAMBANIANA NY HASINA SY NY ZON’NY MALAGASY !
  TADIDIO FA NIARAKA TAMINTSIKA NITAKY NY FAHALEOVANTENAN’NY INDOCHINOIS « VIETNAMIENS ANKEHITRINY « SY NY ALGERIANA !
  TSY NANAIKY NY NITOHIZAN’?Y HETRAKETRAKY NY FRANTSAY RIZAREO DIA NANDRAY BASY ARY TQY NIJANONA NY ADY RAHA TSY NILAVO LEFONA NY FRANTSAY DIA NANAO TRAITESTAMIN’IREO FIRENENA IREO FA TSY MISY FANJANAHANA NY TANY SY NY MPONINA AO AMNY !
  FANTATRY NY FRANTSAY SY IRETO MALAGASY ANDEVOZINY HAMPIHOROHORO NY MALAGASY FA TSY HO SAHY GFANATRIKA AMAM-BASY AMINY NY MALAGASY…
  HANAIKY IZANY FIJERY ANTSIKA MANDRA-PAHARAHOVIANA ISIKA ?
  TIA VOLA NY MALAGASY ARY TIA RENDRENDRA ARY LASA TSY MISAINA TSARA INTSONY EO ANOLOAN’NY VEHIVAVY SY NY DERA ARY NY VONINAHITRA INDRINDRA FA RAHA FRANTSAY NO MANDOKA….
  VOLA NO FAHAVALON’N MALAGASY JAMBAN’NY MENA MIRAVIRAVY !
  Atrany am-boalohany dia vola no nentina nikarakarana ny fanonganam-panjakana ary mbola vola ihany no nomena ireo olona nanaiky hanongam-panjakana io vola io no tambiny noraisin’ireo nandray anjara tamin’ny fanohana ny fitondrana putschistes aharitra toa izao…
  Fantatr’ireto olona notambazana izany , na raha tsy misy ny vola dia tsy manaiky handroso izy ireo.
  Dia lasa ny adi-varotra , ary mitombo ny tamby tadiavin’ireto olona nampiasaina namono , nangalatra , nanapotika sy nandoro ny orin’asa sy ny trano-barotra maro !
  Tsy programa na vinavinan-kasa hanarenana ity Firenena nopotehan’izy ireo na hanatsarana ny fiainan’ny Malagasy lasa nahantra atramin’ny 17 mars 2009 !
  Eken’ny saintsikka fa ministre teo alona nikirakira ny vola-panjakana ary nandray anjara be tamin’ny trafics maro ( bois de rose , volamena ..)ve no mitantana ny Firenena sy ny harentsika satria « lany  » tamn’ny fifidianana sandoka nandaniam-bola be mba nanodikodinana ny vato mba tsy ho lany ny candidat-n’ny mpanohitra
  Ary toa izany koa iy ministry ny Fitsarana teo aloha , izay nanitsakitsaka ny làlana sy nanaja ny fombafomba mikasika ny fitsrana sy ny fanamelohana ireo olona nenjehina tsy amin’ny antony ?
  dia io kisoa miambozona voahangy io no ho filohan’ny antenimieram-pirenena ,izay manao ny Làlana mifehy ny Fiainan’ny Malagasy ?
  TSY VITAN’NY MIKIAKIKA INTSONY NY FANOHERANA IZAO FANAMBANIANA NY HASINA SY NY ZON’NY MALAGASY !
  TADIDIO FA NIARAKA TAMINTSIKA NITAKY NY FAHALEOVANTENAN’NY INDOCHINOIS « VIETNAMIENS ANKEHITRINY « SY NY ALGERIANA TAO AORIAN’NY ADY 39-45!
  TSY NANAIKY NY NITOHIZAN’?Y HETRAKETRAKY NY FRANTSAY RIZAREO DIA NANDRAY BASY ARY TQY NIJANONA NY ADY RAHA TSY NILAVO LEFONA NY FRANTSAY DIA NANAO TRAITESTAMIN’IREO FIRENENA IREO FA TSY MISY FANJANAHANA NY TANY SY NY MPONINA AO AMNY !
  FANTATRY NY FRANTSAY SY IRETO MALAGASY ANDEVOZINY HAMPIHOROHORO NY MALAGASY FA TSY HO SAHY GFANATRIKA AMAM-BASY AMINY NY MALAGASY…
  HANAIKY IZANY FIJERY ANTSIKA MANDRA-PAHARAHOVIANA ISIKA ?
  TIA VOLA NY MALAGASY ARY TIA RENDRENDRA ARY LASA TSY MISAINA TSARA INTSONY EO ANOLOAN’NY VEHIVAVY SY NY DERA ARY NY VONINAHITRA INDRINDRA FA RAHA FRANTSAY NO MANDOKA….

 2. MIRAY HINA FA MIRAY HINA HIADY AMIN’IRETO TOTAKELY MITADY HANAMOATRA LAFIKA HIFITSAHANA ARY HAMPANDRIANA ADRISA NY MALAGASY !
  NY FANAFOANANA NY VOKATR’IREO FIFIDIANANA REHETRA IREO NO FANFANA AINGANA ITY LOZA AMIN’ATAMBO ITY.
  MARO IREOHELOKA BE VAVA VITAN’IRETO JIOLAHY IRETO ARY BE KOA NY « CHEFS D’ACCUSATION  » TSY IOCIVIRAN’IZY IREO EO AMIN’NY FITORIANA AZY IREO ,NA DIA NY FANONGANAM-PANJAKANA FOTSINY AZA !

 3. NON ET NON A CETTE FAUSSE REGULARISATION DE CE POUVOR USURPE PAR LES PUTSCHISTES !
  Une grande partie des Paysr iches et puissants en opposition d’une autre partie de la Communauté Internationale lors de la prise d décision sur l’organisation des élections à Madagascar !
  Cette oppositionest toujours justifiée par le non respect de la démocratie et l’état de droit par les putschistes soutenus par la françafrique , une parti d l’UA et l’UE !
  Une fois annoncés les résultats de ces élections réputées pipées à grande écelle ,ces grands Pays qui veulent aider Madagascar pour les urgences (emlois , logements , alimentaires et scolarisation ) et pour aides financières et techniques pour la reprise du développement économique en plein essor avant le coup d’état!
  ILS ONT DONNE LEURS ET LEURS CONDITIONS POUR LE DEBLOCAGE DE CES AIDES QU’ILS LIE AU RESPECT DE LA DEMOGRAPHIE ET A LA MISE EN PLACE D’UN GOUVERNEMENT OUVERT !
  CETTE MISE EN GARDE DE CES GRANDS PAYS SUFFIRA-T-ELLE A FAIRE RECULER CES PUTSCHISES ?
  DANS DE NOMBREUX PAYS (EGYPTE ,TUNUISIE , UKRAINE , THAILANDE , SYRIE l) LES POPULATIONS LUTTENT CONTRE LEURS DIRIGEANTS POUR QUE CEUX -CI RESPECTENT LA DEMOCRATIE ET LE DROIT DE L’HOMME !
  NOUS DEMANDONS L’ANNULATION DE CES ELRCTIONS FALSIFIEES ET L’ORGANISATION DE NOUVELLE S ELECTIONS QUI DUI N’ADMETTENT PAS LA PARTICIPATION DES HOMMES ET DES FEMMES AYANT DE PRES OU DE LOIN COMMIS LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 !
  CES PUTSCHISTES N’ONT AUCUN DROIT A DIRIGER LE PAYS , QUI RISQUE D4ETRE PARALYSE PAR L’USURPATION EHONTEE DU POUVOIR DE CES PUTSCHISES

 4. ils sont sortis par la porte et rentrent par la fenêtre dirait on….

  MAIS dans notre brave REPUBLIQUE BANANIERE FRANCAFRICAINE :

  les putschistes sortent à petite dose par la fenêtre………….

  ………….et rentrent par la GRANDE PORTE !!!!!!!!!!!! avec tapis rouge !

  Grosse banane un grand plat …

 5. IO ARY FA HO ATAO FITAOVANA AHAZAHOANA FANKATOAVANA FOTSINY INDRAY
  NY ANKOLAFY RAVALOMANANA .
  EFA MAZAVA BE IZAO FA ASAKASAK’izay mbola hanao amboletra hiditra ao.
  Efa mazava be ny resaka fa ho atao fitaovana ohatra ny efa mahazatra e!!mbola tsy azo ilay vola dia
  efa dakany sahady koa maika fa ho azon’ireo eo io fanampiana avy @ Iraisam-pirenena io?
  Efa tsy hananan’ireo hena-maso koa ity Rajao ka tsy hitako izay ho hantenaina aminy.
  Izao ve no takalon’ ny hamoahana ilay TIKO sa ???dia tsy maintsy hanaiky izay HAGEGENA MIOHAM-
  PAMPANA hataon’ireo izany?RAHA HO TANTERAKA KOA ANEFA !mahakely finoana ihany anefa!!

 6. Raha mba vola haren-dreo moa maninona fa saingy ny volam-bahoaka
  ihany no hanosihoseny ny ZOantsika toy izao???tsy hita e!!! izay izany!!!
  MISESEFA IHANY ANY HO VIRA2 in’ny alika ao e!!!olona efa maty heritreritra ,tsy matahotra izay
  hatahorana ireo ???

 7. Mila dinihana tsara ny fanohizana ny tolona : voalohany efa trotraky ny adim-piainana ny vahoaka, faharoa efa lava loatra ny naharetan’ny tolona antao, fahatelo sarotra ny hitolona an-dalambe amin’izao sosialimbahoaka latsaka ambany dia ambany izao. Noho izany dia mety izao lalana ataon’ny mpitarika izao araka ny fijeriko.

 8. GBD
  Coucou…….,
  Cettemascarade a été prévisible : c’est le jeu des putschistes qui croient en rajoelina ,qui ne pensent et ne mangent (des bananes) que par rajoelina et que deviendront ctte pourriture si rajoelina n’est pas nommé pm!
  Schéma inadmissible si rajoelina est pm !

  Que se passe-t-il si rajoelina n’est nommé pm ? Et bien c’est un casus belli entre rajoelina et le président…qui je crois préfère nommé une autre personnalité ,car ainsi se sentirai-t-il « non enfermé mais ouvert et pourra use de ses libertés sans se soucier des soucis d’ego de rajoelina et ce sera la fin de l’utopie de rajoelina qui avec le plein à l’assemblée nationale a obtenu une majorité qui ressemble aux criquets qui remplissent inutilement un panier car la politique ne se décide pas à l’AN !
  C’est un point de vue et c’est une éventualité qui trotte dans la tête du président qui est élu par rapport à rajoelina qui n’est pas un élu !
  A moins que rajaonarimampianina n’a rien dans le ventre et craint rajoelina !

 9. GBD ,
  Il y aura des bananes non comestibles , indigestes pour les anciens pauvres qui vont singer bientôt les riches ( manger au Colbert, prendre un ton de commadement pour donner les orddres à son chauffeur et pour engueuler sa femme qui a du mal à marcher avec les hauts talons et la jupe du costume serrée !

 10. do not expect any harmony in any presidential palace since 2009 to NOW

  TGV started in a bloody speedy takeover, breaking down any disciplinary public staff and ruled the country

  they used violent power to otherthrow the democratic state of law

  mapar ê
  gps ê
  EFA HAY IREO fa loham-poza mpi-TOURNE
  efa misy pasitera sectaire namorona ireo
  noho izany manana ny sori-dalana efa napetraka amboalohany

 11. Resaka be fotsiny na ho PM ilay domelina na tsia ! Fandrebirebem-bahoaka !

  Ny zavatra tsy ao an-tsain’ny maro dia araky ny voalazan’i ranavalona, dia resaka fitadiavana fankatoavan’ny CI no tadiavin’ireo mpanongana sy ny « mpanohan’azy » !

  Fankatoavan’ny CI dia midika fa tsy hisy « ankety » na iray aza ho atao’ny CI, momban’izay niseho rehetra nandritry ny dimy taona ! Ny tribonaly ao an-toerana tsy azo hianteherana intsony, satria na ilay minisitra nanameloka an’Ingahy Ravalomanana aza, dia ny Ankolafy Ravalomanana ihany no nametraka sy nitso-drano an’ity tsy mendrika ho Filohan’ny Antenimiera !

  Ny vahoaka sy ny Firenena no hihinan’ny angôdany lava eo !

  « Fandresen’ny vola ny fifidianana teny tsimbazaza » ?

  Tsy fandresen’ny vola izany fa fandresen’ny hadondrànana sy ny fitiavan-tena !

  Ny sasany aza, ary tahaky ny mpanao gazety, tsy mety mamoaka vaovao raha tsy mahazo « felaka », na omena felaka ihany koa mba tsy hamoaka ny toe-javatra na toe-draharaha tena marina !

  Mahazo ny anjarany koa izay sahy milaza ny marina, na lazaina fa mpandainga ka tsy maintsy tampenana ny vavany.

  Dia Firenena inona no ho vanona, amin’izany fotom-pisainana izany ?

 12. Iza avy ireo hankalaza ny Faharesen’ny vahoaka malagasy eny Tanjombato rahampitso ???

  Miangavy anao Ramatoa Ravalomanana mba tsy ho eny. Ahoana moa no hanotrònana androm-pifaliana sy fankasitrahana ny famotehana ny hoavinareo, fianakaviana Ravalomanana ?

 13. Rajoelina = TOUJOURS NON ELU ET PUTSCHISTE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Hery est élu sur le nom de Rajoelina
  ==> le MAL ELU de surcroit se débarrasera pas de son mentor qui veut être PM (comme Poutine ) , soit assurer une force de nuisance

  PM issu de MAPAR de Rajoelina signifie scenario à la Poutine

  Mais quoi attendre de Hery ???
  1) il ne représente que lui même
  2) il lui sera difficile de se REFAIRE UNE VIRGINITE
  3) la corruption RONFLE TOUJOURS DE PLUS BELLE…
  4) Ce type de gouvernement fantoche n’a ni crédibilité , ni force politique
  ==> GOVERNEMENTA POAKATY !!!!

  S’il est intelligent : il fait rentrer de suite Ravalomanana , preuve de bonne composition et respect d’un ancien Président ,
  ELU LEGITIMEMENT ET CLAIREMENT LUI !!!

  Si cette initiative venait de Hert lui même : il n’y aurait pas de violence , pas de rupture institutionnelle……..
  L’instabilité socio-politique est ce qu’il y a de plus exécrable pour le pays qui se complaira dans un cycle de violence , de ROTAKAS EPISODIQUES !!

  Sa France reny malala , malgré la françafrique, ne pourra pas gouverner à sa place

  CONSEIL A HERY :
  DEMISSIONNER ou refaire POUR UN AN MAXIMUM un gouvernement de coalition avec un PRM ELU : RAVALOMANANA EN PERSONNE !
  Au moins pour rétablir une réelle sérénité dans le pays ……….
  une TREVE DE UN AN !

  Réorganiser des élections dans un an.

  Hery est pris à la gorge : il aura un GOUVERNEENT IMPOSSIBLE

  la logique va de Charybde en Scylla
  ==> j’avance , donc je glisse !
  ==> je recule donc je tombe !

  NE VAUT IL PAS MIEUX ANTICIPER POUR EVITER ENCORE UN CYCLE D’INSTABILITE POLITIQUE ET DE DESTRUCTION ECONOMIQUE ??????????

  Conseil à Ravalomanana , si je peux me permettre , nettoyer les écuries du TIM et collaborer plutôt avec le G.T.T. , y incorporant le TIM et invitant le parti de Maurice Beranto + NAIKA BIEN SUR ????

 14. Je précise : COALITION et non collaboration

  CAD : un GOUVERNEMENT BICEPHALE TRANSITOIRE DE UN AN MAXIMUM pour prépares sereinement des élections , sans DIKTAT de la SADEC (françafrique bis !)

  ==> avec EGALITE DE COMPETENCE des deux têtes

  SURTOUT PAS DE COLLABORATION , donc courber la tête !

  La crise socio, politique hurle toujours :il faut essayer de sortir des chemins battus et élaborer un modus vivendi acceptable entre Malgaches .

  METTRE RATSIRAHONANA DANS UN CACHOT EN ATTENDANT .

 15. Fery vao et domelina, c’est kif-kif bourricot ! L’un est le produit de l’autre ou « vice vers l’autre » ! Toutes les exactions commises par l’un, ont été faites avec la bénédiction de l’autre !

  Pourquoi le fery vao n’avait-il pas aligné un seul candidat aux législatives ? C’est parce qu’il compte sur les mal élus du Mapar pour perpétuer la transition, ou plus exactement conforter un régime issu du coup d’Etat !

  Malheureusement, les politichiens de tous bords continuent d’amadouer le peuple sans vergogne, par des promesses ou autres déclarations vides de sens.
  Une seule chose compte pour eux, une course effrénée pour se remplir les comptes bancaires détenus au pays ou à l’extérieur !

  Y-a-t-il encore des gens sensés et raisonnables dans ce pays, et ce dernier marche-t-il vraiment sur la tête ?

  http://www.madagascar-tribune.com/Le-pays-marche-sur-la-tete,19674.html

 16. Bien sûr KM le pays marche sur la tête !

  TOUT ETANT ARTIFICIEL : à commencer par ces élections bidon imposées en décembre…

  Il faut prendre le taureau par les cornes

  Hery le mal élu, sans AUCUNE ASSISE POLITIQUE REELLE est piégé !

  Démissionner causerait encore un trouble institutionnel et il n’en a sûrement pas l’intention .

  Pour moi il n’a qu’une alternative d’apaisemzent : GOUVERNER AVEC RAVALOMANANA lui même :

  ==> A TITRE TRANSITOIRE PENDANT UN AN MAXIMUM (bicéphalisme égalitaire
  (comme dans les entreprises allemandes ou Paribas ou Accor-Maroc , ou microsoft …)

  ==> PREPARER ENTRE MALGACHES des ELECTIONS NORMALES dans un an : et quel que soit l’élu , les MALGACHES auraient alors intêret à ACCEPTER et à se calmer s’ils veulent sortir de la misère…
  * La révolte permanente est destructrice
  * Provoquer la révolte permanente est encore plus destructreur.

  ==> l’initiative venant de Hery ne serait pas une rupture institutionnelle mais un CHOIX DE METHODE brutal mais original pour essayer de régler le mieux possible la crise v ENTRE MALGACHES

  A problème situation exceptionnel , sotution exceptionnelle.

  Mais avec Ratsirahonana et Patrick Rajoelina au cachot !

 17. KM

  2009 a été orchestré pour faire tomber Ravalomanana le nationaliste…

  Mais cette crise n’est pas seulement intentionnelle : c’est LE FOND DE COMMERCE MEME DES IMPERIALISTES ,

  ==> prenant toujours les Malgaches pour de gros benêts la françafrique(à travers la SADC) croyait se débarrasser d’une patate chaude ,

  ==> françafrique fait la grosse erreur de squeezer l’importance démographique des pro Ravalomanana

  ==> l’élection étant un articice , Hery mal élu ne peut que tenter de gouverner(mal) artificiellement voir de manière impossible

  Françafrique se FOUT TOTALEMENT des Malgaches : sa seule vocation est de PROTEGER LES INTERETS FRANCAIS

  Françafrique est responsable de tous les putchs dans son ancien empire colonial et pour cette raison : elle oeuvre à mettre à la tête du pays un PANTIN A SA SOLDE

  Or Hery le mal élu NON RECONNU est bloqué !

  Pourquoi pas organiser nous même notre REVOLUTION CULTURELLE CONTRE FRANCAFRIQUE le mettant au pied du mur ?
  De surcroit il n’y aurait PAS DE RUPTURE INSTITUTIONNELLE , le choix de gouvernance émanant de Hery élu selon la C.I.

  Que Hery fasse appel DIRECTEMENT A RAVALOMAZNANA HIMSELF pour faire une co-habitation réelle malgache : BICEPHALISME A EGALITE DE POUVOIR

  Ils pourraient dans UN AN AU MAXIMUM des ELECTIONS plus CREDIBLES : et aux Malgaches d’accepter les urnes démocratiquement ( sans la haute surveillance de la France)

  Crise est bien sûr une VOLONTE DE DESTABILISATION impérialiste pour régner !
  MEME surement pas par procuration !

 18. NON ET NON A CETTE FAUSSE REGULARISATION DE CE POUVOR USURPE PAR LES PUTSCHISTES !
  Une grande partie des Paysr iches et puissants en opposition d’une autre partie de la Communauté Internationale lors de la prise d décision sur l’organisation des élections à Madagascar !
  Cette oppositionest toujours justifiée par le non respect de la démocratie et l’état de droit par les putschistes soutenus par la françafrique , une parti d l’UA et l’UE !
  Une fois annoncés les résultats de ces élections réputées pipées à grande écelle ,ces grands Pays qui veulent aider Madagascar pour les urgences (emlois , logements , alimentaires et scolarisation ) et pour aides financières et techniques pour la reprise du développement économique en plein essor avant le coup d’état!
  ILS ONT DONNE LEURS ET LEURS CONDITIONS POUR LE DEBLOCAGE DE CES AIDES QU’ILS LIE AU RESPECT DE LA DEMOGRAPHIE ET A LA MISE EN PLACE D’UN GOUVERNEMENT OUVERT !
  CETTE MISE EN GARDE DE CES GRANDS PAYS SUFFIRA-T-ELLE A FAIRE RECULER CES PUTSCHISES ?
  DANS DE NOMBREUX PAYS (EGYPTE ,TUNUISIE , UKRAINE , THAILANDE , SYRIE l) LES POPULATIONS LUTTENT CONTRE LEURS DIRIGEANTS POUR QUE CEUX -CI RESPECTENT LA DEMOCRATIE ET LE DROIT DE L’HOMME !
  NOUS DEMANDONS L’ANNULATION DE CES ELRCTIONS FALSIFIEES ET L’ORGANISATION DE NOUVELLE S ELECTIONS QUI DUI N’ADMETTENT PAS LA PARTICIPATION DES HOMMES ET DES FEMMES AYANT DE PRES OU DE LOIN COMMIS LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 !
  CES PUTSCHISTES N’ONT AUCUN DROIT A DIRIGER LE PAYS , QUI RISQUE D4ETRE PARALYSE PAR L’USURPATION EHONTEE DU POUVOIR DE CES PUTSCHISES

  Deux jours après l’annexion de l’AH par les députés putschistes qui ont raflé tous les posts et bureaux qui font fonctionner l’AN !Est-ce ce non partage des responsabilité constitu -t-elle une vraie démonstration de force avec suffisance ou une façon ostraciste de refuser toute promiscuité ou tote proximité avec l’opposition ? Ou trahit-elle une peur que les autres se rendent compte de leur ignorance en  » terre de fabrication des lois ?
  autre interprétation peut être avacée :
  –soir rajoelina est nommé pm – et la sépartion en deux camps de l’AN lui permet de pouvoir ne s’adresser qu’au camp qui lui est favorable et ainsi pouvoir ne pas s’adresser au camp qu’il a toujoursignoré ?
  –soit rajoelina n’est nommépm et ilcroit qu’avec cette séparaion il pourra gêner le président ,qu’il va excréer .Mais le président a pris le devant et en accord avec les députés de l’opposition ,il leur permis de mettre en place une plateforme comprenant les députés de laMouvance Ravalomanana Marc et les autres députés non putschistes dans le but de soutenir le président !
  rajoelina et ses faux députés savent-ils que le président selon les dispositons de la feuille route peut dissoudre l’AN ? et qui a eu l’intelligence ou l’imprudence de faire insérer la feuille de route comme loi de la Répubique ?

 19. Miedinedina sy miseho azy ho mahay raha ireto solombavan(ny vola ireto ary manao tosika be mba hanendry an-drajoelina ho pm i rajaoharimampianina !

  NON ET NON A CETTE FAUSSE REGULARISATION DE CE POUVOR USURPE PAR LES PUTSCHISTES !
  Une grande partie des Paysr iches et puissants en opposition d’une autre partie de la Communauté Internationale lors de la prise d décision sur l’organisation des élections à Madagascar !
  Cette oppositionest toujours justifiée par le non respect de la démocratie et l’état de droit par les putschistes soutenus par la françafrique , une parti d l’UA et l’UE !
  Une fois annoncés les résultats de ces élections réputées pipées à grande écelle ,ces grands Pays qui veulent aider Madagascar pour les urgences (emlois , logements , alimentaires et scolarisation ) et pour aides financières et techniques pour la reprise du développement économique en plein essor avant le coup d’état!
  ILS ONT DONNE LEURS ET LEURS CONDITIONS POUR LE DEBLOCAGE DE CES AIDES QU’ILS LIE AU RESPECT DE LA DEMOGRAPHIE ET A LA MISE EN PLACE D’UN GOUVERNEMENT OUVERT !
  CETTE MISE EN GARDE DE CES GRANDS PAYS SUFFIRA-T-ELLE A FAIRE RECULER CES PUTSCHISES ?
  DANS DE NOMBREUX PAYS (EGYPTE ,TUNUISIE , UKRAINE , THAILANDE , SYRIE l) LES POPULATIONS LUTTENT CONTRE LEURS DIRIGEANTS POUR QUE CEUX -CI RESPECTENT LA DEMOCRATIE ET LE DROIT DE L’HOMME !
  NOUS DEMANDONS L’ANNULATION DE CES ELRCTIONS FALSIFIEES ET L’ORGANISATION DE NOUVELLE S ELECTIONS QUI DUI N’ADMETTENT PAS LA PARTICIPATION DES HOMMES ET DES FEMMES AYANT DE PRES OU DE LOIN COMMIS LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 !
  CES PUTSCHISTES N’ONT AUCUN DROIT A DIRIGER LE PAYS , QUI RISQUE D4ETRE PARALYSE PAR L’USURPATION EHONTEE DU POUVOIR DE CES PUTSCHISES

  Deux jours après l’annexion de l’AH par les députés putschistes qui ont raflé tous les posts et bureaux qui font fonctionner l’AN !Est-ce ce non partage des responsabilité constitu -t-elle une vraie démonstration de force avec suffisance ou une façon ostraciste de refuser toute promiscuité ou tote proximité avec l’opposition ? Ou trahit-elle une peur que les autres se rendent compte de leur ignorance en  » terre de fabrication des lois ?
  autre interprétation peut être avacée :
  –soir rajoelina est nommé pm – et la sépartion en deux camps de l’AN lui permet de pouvoir ne s’adresser qu’au camp qui lui est favorable et ainsi pouvoir ne pas s’adresser au camp qu’il a toujoursignoré ?
  –soit rajoelina n’est nommépm et ilcroit qu’avec cette séparaion il pourra gêner le président ,qu’il va excréer .Mais le président a pris le devant et en accord avec les députés de l’opposition ,il leur permis de mettre en place une plateforme comprenant les députés de laMouvance Ravalomanana Marc et les autres députés non putschistes dans le but de soutenir le président !
  rajoelina et ses faux députés savent-ils que le président selon les dispositons de la feuille route peut dissoudre l’AN ? et qui a eu l’intelligence ou l’imprudence de faire insérer la feuille de route cmme loi de la Répubique ?

 20. Des elections? pour faire quoi exactement?
  On a dépenser des millions de $ en propagande, encore des millions de $ pour l’organisation. Tout ça pour quel résultat? Qu’est-ce qui va s’ameliorer si l’on organise de nouveau des elections?
  Ce qu’il faut faire maintenant c’est de se tourner définitivement dans un « développement » réel de la société. Il faut arrêter maintenant ces imbécilités de s’opposer sans réelles convictions à longueur de temps, de s’eructer sur le net et dans n’importe quel tribune…
  Qlq ministères clés? pkoi pas? mais avec cette tanindranisation des moeurs au grand jour, peut-être que l’on devrait cibler les actions. Préférer la qualité et la quantité.
  Aujourd’hui, comme j’ai dit, je me fiche complètement de ces éternelles remorques qui ne font que tirer la pays dans le fond des abysses.

 21. KM,

  Les articles de M.T se veulent étonnant… mais, au mieux, c’est rigolo!
  C’est juste un montage politique pour brouiller les cartes et pour que les légalistes n’aient pas assez de place sur l’échiquier politique et des affaires nationales. Là, la crise, en elle même, est finie. Le reste c’est du comment gérer…
  Mais, c’est sur, tt ce qu’ils font aujourd’hui c’est de chercher cette fameuse reconnaissance internationale. ET ces cons chercheraient à utiliser l’environnement pour appâter des organismes internationaux (affiliés amerlook de préference) pour obtenir cette fameuse reconnaissance. C’est intelligent! Mais, à lire leurs appels d’offres, c’est complètement fou, c’est con… ils font des appels d’offres pour présenter des choses en moins d’un mois et 1/2. Je ne vois pas une institution internationale valable pour avaliser ça.
  Le problème des légalistes aujourd’hui, c’est de recruter des gens vraiment capables de mener des projets et qui peuvent rassembler pour pouvoir mieux travailler. Faire comme ce qu’ont fait les zafy et ratsiraka en 1995 ou en 2009 ne sert strictement à rien. Et on est entrain de faire les mêmes conneries.

 22. difficile de s’en sortir sans modus vivendi CLAIR entre Hery et Ravalomanana

  nous avons le choix entre trois acteurs principaux :
  * Hery le mal élu utilisant l’appui de Rajoelina , sans assise politique personnelle
  * Ravalomanana prédsident élu déposé par un putsch
  * Rajoelina le putschiste PARIA DE LA SOCIETE

  j’exclus d’office les spécialistes de nuisance : Ratsiraka et Zafy

  Si A et B arrivent à une solution viable , exvcluant le pestiféré C ===> à voir

  Toutefois les opportunistes offrant leur collaboration ne donnent pas une image digne à l’égard d’un peuple qui a soif de PAIX .
  C’est présenter une face de traitre .

  Hery et Rajoelina devraient se concerter…

 23. Un truc simple, laisser tt au mapar. il y a des juristes chez les legalistes à l’AN. Il faudra travailler à partir de là.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *