FILOHA RAVALOMANANA : AOKA ISIKA HANAJA NY MPITONDRA

DADAMiarahaba antsika rehetra nahatratra ny taona  ny tenako hoy ny filoha Ravalomanana teny amin’ny Magro Tanjombato nandritra ny fidirany mivantana tamin’ny antso an-tariby mivantana androany Sabotsy 22  Febroary 2014, satria izao isika vao nisy fotoana natokana nifampiarahabana, ary fiarahabana natokana ho fisaorana an’Andriamanitra aloha ny voalohany satria samy velon’aina isika mianakavy. Tsy anjarantsika ny mitsara sy manameloka fa ny fahavalontsika , tsy fahavalon ‘Andriamanitra.  Ny fifanampiana no tena  zavadehibe ary indrindra ny fifanajana no tsy maintsy ataontsika eo  ambonin’ny zavatra rehetra. Aoka hoy izy samy hifanaja ny mpitondra sy ny ho entina. Manajà ny mpitarika ianareo amin’ny fandaminana rehetra, noho izany dia miarahaba anareo mpitarika rehetra, indrindra ireo mpiaradia amin’ny movansa Ravalomanana. Samy ho tratry ny taona mitsingeringerina indray  ary hiverina amin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena I Madagasikara. Mazava hoy izy ny tenin’ny fikambanana iraisam-pirenena, tsy hiverina hanampy an’I Madagsikara mihitsy eo amin’ny lafiny toe-karena ny sehatra iraisam-pirenena raha tsy misy aloha ny fandriampahalemana sy ny  fitoniana politika. Rehefa tsy miray hina sy mifanampy ny Malagasy dia mbola mihazohazo eo ny sehatra iraisam-pirenena satria  olom-bitsy, sy fifampitahorana  ary tsy misy fifanajana no ataony amin’izany.Isaoran’Andriamanitra   ny dingana efa vita ary neken’izao tontolo izao. Matoa I Madagasikara tafiditra ao anatin’ny fianakaviam-be iraisam-pirenena indray , ao amin’ny Vondrona Afrikana, ary amin’izao fotoana izao efa nisy zavatra vita, na dia tsy mifanaraka amin’ny sitrapontsika dia tsy afaka misaraka amin’ny sehatra iraisam-pirenena isika, ny Vondrona Eoropeana,Vondrona Afrikana, Sadc. Aoka hahay hijery ny raharaham-pirenena ato anatiny isika sy ny raharaham-pirenena iraisam-pirenena. Raha tsy manana izany fomba fijery izany isika dia tsy maintsy miezaka mijery izany. Tsy mahavita tena irery i Madagasikara, porofon’izany izao fahantrana izao mianjady amin’ny firenena izao satria ny farim-piainana mahatratra 75% fa mbola tsy miverina ny fanampiana avy amin’ny   banky iraisam-pirenena, banky afrikana. Porofo izany  hoy ny filoha Ravalomanana fa tsy afaka mihetsika isika fa tsy maintsy   mankato sy mifanaraka isika malagasy.  Samy manana  ny fomba fijeriny ny mpanao politika Malagasy ary samy miteny ny ao am-pony amin’ny hatezerana. Tsy izany hoy izy no tadiavina amintsika fa fandriampahalemana, fihavanana, fifankatiavana. Mijoro izahay aty ivelany fa ny fanontaniana ho anareo Malagasy, misy  mampiady ve ianareo, sa matahotra ny fomba fijery marina ? Aoka hampadeferina ary hampanjakaina ny tomboantsoam-pirenena. Tsy afaka hiolonolona mihitsy isika na dia manankarena aza. Aoka hoy izy isika tsy ho voazarazaran’ny sasany. Tsy an’olombitsy ny raharaham-pirenena fa miankina amin’ny fahaiza mitantana ny firenena. Na  tsy mifanaraka amin’ny sitrapontsika movansa Ravalomanana ny fifidianana dia tsy maintsy mankato ny sehatra iraisam-pirenena isika. Matoky anareo mpitarika aho hoy ny filoha Ravalomanana, tsy atao amin’ny vava fa amin’ny fo. Zavadehibe loatra hoy izy ny fifankatiavantsika. Miantso anareo mpikambana ato anatin’ny movansa, ny mpanao politika rehetra , hoy izy aoka isika hametraka avo dia avo izany   tomboantsoam-pirenena izany ary mijery lavitra fa tsy mijery eto an-toerana fotsiny. Tsy mifanaratsy , tsy anao teny tafahoatra, Tsy mety izany ary ny fahavalontsika tsy fahavalon’Andriamanitra. Aoka isika hanaja. Zavatra telo  no andraikiny eto amin’ny firenena, ny fanjakana, ny vahoaka,ny vola , izay no maha filoha ny filoha. Hajao izy amin’izany.  Raha misy hevitra dia omeo. Miangavy antsika rehetra mba hanaja ny mpitondra. Efa manana fanatenana  ny vahoaka Malagasy fa hiverina amin’ny ara-dalàna isika ary efa nanao izany. Ho an’ny mpitarika dia jereo tsara fa tsy maintsy mijery ny toe-draharaham-pirenena ao anatiny sy ivelany . Faly aho hoy ny filoha Ravalomanana amin’izao fotoana izao koa miarahaba anareo tratry ny fety. Manao ny ezaka I dada ary manao izay azo atao. Hajao ny mpitondra anareo ary aza manaiky ho  ampitahoran’ny hafa isika. Manàna ianareo fanantenana.

77 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA : AOKA ISIKA HANAJA NY MPITONDRA »

 1. Hajaina ny Filoha, ary atao @ fo fa tsy vava fotsiny !
  Faute be ve raha miteny hoe : »Collaboration » izany ? sa « soumission »
  ….. »fa tsy maintsy mankato sy mifanaraka isika malagasy »……Dia aoka atao mihitsy hoe « mi-collaborer » izany e ! 🙁

  Inona indray re ny fanazavana omen’ireo « mpahay politika » eto miziriziry tsy hi-collaborer » e ???!!!Aza mapme ! Handroso sa Hihemotra toa lelon-jaza ?!
  Mifanaraka izany ny hevitr’i Randrianiaina sy Ra8 ! Bravo Randrianiaina an !
  Saingy indro kely hoy ny Mpandrafitra :
  Ity fivavahana-fivavahana ity mba any an-trano re atao e !
  Tsy misakana akory, fa ny Politika sy ny fivavahana, tsy hiaraka na oviana na oviana. Raha tsy hoe, ho atao fitaovana hampandriana adrisa angaha ny fivavahana, toy ny nataon’i Lalao Ra8.

  Mba misy faniriana Atoa Ra8 ity : Iza marina moa ireo Mpitarika voalazanao sy omenao baiko ho arahina ireo e ???!
  Atoa Ra- Benangy sa ilay Avocat tsy foin’ny sasany ? Sa kosa i Lily nitsipaka ny zéteuteu t@ ambava-fony ka tsy nipody intsony ? Tsy hita moa, fa efa mikorontana daholo ny fandehan-javatra. Mba tsara ny ahalalàna ny asiana ny tongotra e.

 2. -Tratry ny taona dada8 a! efa 22 febroary isika ity mbola arahaba tratry ny taona ihany fa tsy maninona e!

  -De manohana an’i Hery vaovao izany izao no politikan’ny mouvanse ra8!
  De miandry hoditr’akondro kely fotsiny indray hibolisaran’i Hery vaovao de lasa mpanohitra indray avy eo, etc.

  -Ary ny fodian’i dada8 toa tsy voavelively androany ? Sa aorian’ny sakoroka eo @ MAPAR sy Hery vaovao vao hihogahoga ny hody tsy ho ela indray i dada 8?

  -Tena fanina ny rehetra fa politikan’ny hoditr’akondro daholo kay no tena fitondra eto amintsika fa resaka fotsiny ny hoe fahamarinana, fahamasinana, fitiavana, fandrosoana, fahafahana, sns .

  -Tsy olana izany raha toa ka tena hitondra fandrosoana sy filaminana hoan’ny vahoaka e! saingy ny hita hatramin’ny 1960 ka hatramin’ny anio de tsy misy maharitra ny hoe fampandrosoana fa na voahongana na mamitaka na mamahan-dalitra vahoaka no nisy!

  -Karazan’izany hiverina hanongana izany mihitsy aza moa ity ngahy kely DJ ity rehefa dinihina satria efa tena romotra @ Hery vaovao mihitsy.

  Miandry fihenjanana avy any @ Hery vaovao izy io de hitarika ny ambany tànana hidina an-dalam-be indray angamba hanoherana ny jadona hono (jadona no hilazany ny tsy fanekena ny PM atolony, ny tsy fanarahana ny politikan’ny MAPAR, sns)

  Na koa hiaraka amin-dry risara bomba sy ireo jeneraly be kibo novokisany nandritra ny 5 taona ireo hanao coup d’état direct mihitsy.

  Na koa hanao empechement ao @ antenimiera ao @ ireo MAPAR ireo

  Na mety hanao ratsimandrava 2 mihitsy hanomno direct an’i Hery vaovao sy ny manodidina azy!

  Inona ny hiafaran’ny vahoaka fa ny fahantrana ity tsy misy vahaolana, ny jiolahy tsy mbola misy vahaolana, ny tsy an’asa mbola tsy misy vahaolana, ny délestage tsy mbola misy vahaolana, eny fa na ny fananganana gouvernemanta aza mbola tsy misy vahaolana, sns!

  Lalina ny politika e! Sa tsy izany ry dada8 ?

  Minoa fotsiny ihany isika rehetra e!

 3. Tsotra : avelao amin ‘izay ny vahoaka andeha hitady izay mahasoa azy, aminy fivelomana isan’andro, fa aza fehezina ao aminy magro ao intsony.

  Ny tolonareo ry mpitarika dia efa vita, izay ministra ministra, izay deputé dia député : samy voky ary samy velona tsara daholo

  Normal be raha tsy maintsy manaraka sy manaja ny filoha vaovao. Mahamizana no mandeha « à contre – courant » , sady efa lany lainga koa ry be kabary isany ao aminy magro.

  Efa ela koa no nahatsikaritra ny mpitolona misaina fa tahaka izao no tsy maintsy ho fandehany. Naninona no fahanana lainga sy fanantenana pôkaty tao fotsiny.

  Mba hajao ko ny mpitolona e !

 4. Sarotra ny hiteny hoe mety aminay ny kabarinao Andriamatoa Filoha !

  Fandriampahalemana inona no hisy eo, rahatoa kitanitany foana tahak’izao no fomba hitondràna ny raharaham-pirenena ?

  Mino marina va ianao fa ho tianao tampoka eo, ireo nanongan’anao ireo ? Mino marina va ianao fa hifona amin’ny vahoaka ireo nanao ny tsy rariny ary hamerina amin’ny vahoaka ny vola nangalaran’izy rehetra ?

  Rahatoa ianao tsy dia miraharaha firy an’izay rehetra very tamin’ny fanananao, izahay kosa dia malahelo satria ho maizana foana eny ihany ny hoavin’ny taranakay !

  Ny fanajàn’ny rehetra an’izay mety ho Lalàna velona Andriamatoa Filoha hajaina no mba tena takianay, fa tsy dia ny hoe sitrak’Andriamanitra irery ihany.

  Tanindrazana iombonana izy io, noho izany miala tsiny rahatoa ka mba maneho ny heviny ny madinika !

 5. ny ahy aloha rehefa nivadika t@ boay kely i hery dia mahafaly ahy eh,miheritreritra mantsy i andry sy ny forongony fa mbola hitohy ny fihinanam-bolam-bahoaka eh,zao very fihinanana daholo ry zareo satria nifiran’ i hery teo @ tampon-kandriny ka nanenina tongotra aman-tanana nifidy an’i hery,METY SY MAHAFA-PO NY HATAONAO RA-HERY AN?GADRAO AMIZAY I BOAY KELY FA ELA NANJAKANA EH?

 6. ny ahy aloha rehefa nivadika t@ boay kely i hery dia mahafaly ahy eh,miheritreritra mantsy i andry sy ny forongony fa MBola hitohy ny fihinanam-bolam-bahoaka eh,zao very fihinanana daholo ry zareo satria nifiran’ i hery teo @ tampon-kandriny ka nanenina tongotra aman-tanana nifidy an’i hery,METY SY MAHAFA-PO NY HATAONAO RA-HERY AN?GADRAO AMIZAY I BOAY KELY FA ELA NANJAKANA EH? TRATRY NY TOKY FITAKA ITY I BOAY KELY LE?MBOLA AIZA NY ANJO AZY EH?VAO MANOMBOKA IZANY FA NY MANETSA BE MBOLA HO AVY RY ZANDRY KELY AH

 7. Amiko aloha dia tsara ny FISAMBORANA an’i Rajoelina miaraka @ Razanamahasoa -Risara Baomba- Ratsirahonana-Patrick Rajoelina- Patrick leloup !Ary tsy ireo ihany….

  Fa ho anareo indray r’izaroe :
  CALME ianareo e ! Androany Domelina milaza fa MANDA ny ho PM, fa rahampitso, tsy misy mahafantatra ! Fomba fanaon-dr’izareo mantsy izany ! Mody mikorontana nefa efa tetika mandry !
  Ny mety dia …..MIANDRY…..MIANDRY…..sao tonga amin’ilay hevitr’i lay olona iry hoe : Tsy ho PM i Andry Nirina Rajoelina na i Nirina Rajoelina, fa i Andry Rajoelina ihany no azo atao PM ! 🙁 Efa nahazo Tsuki kely aloha izy izay, fa alefaso ny Mawashi e !
  Raha mbola miahotra ny hanome olon-kafa MAHARITRA eo I Rajao Hery, dia ho avy amin’ny angady sy harona ny MAPAR hanolotra an’i DJ, ary ho sarotsarotra kokoa raha mirotsaka ao ry AV7. Ka alefaso izay alefan,ao ra-Hery iaraha-mahita a !

 8. Rehefa dinihina ity artikla ity ry Solo RAZAFY , dia artikla efa tokony nivoaka efa ela ! Izany hoe hatramin’ny fotoana naneken’i JLR ho resy. Ary i Ra8 mihitsy raha izao artikla izao, no NANOSIKA an’i JLR hanaiky ho resy.

  Ary ianao moa Atoa Ra8 nilaza hoe : « raha misy hevitra dia lazao, dia izao no MBA….:) hevitro :


  Avelao- ADINOY any ny Politika, fa imasoy kosa ny hamelomana ORIN’ASA MATANJAKA HAFA AN-KOATRY NY PRODUITS TIKO. Ho be kokoa ny fanantenana, ary mba hiaina tsara kokoa ny malagasy. Velomy ny FIFANINANANA ara-produit amin’ny vazaha, FA HIVERINA HO AZY NY POLITIKA 😉
  Basy atifi-kavana ny ahy iny e ! Ianao no mahalala !

 9. Dia mbola tsy takatrareo ihany ve fa efa ny HARENY SISA NO OLAN-DRAVALOMANANA fa tsy ny vahoaka Malagasy izany. Izao ilay olona nanao hala-bato be vata nigagana sy nanangonana ny olom-be rehetra indray no iarahana mitakosina satria niteny hoe arovy ny orin’asa TIKO. Dia ry Maitre LOBO moa efa mahazo karama eo Ambany fitarihan-dRAKRISY dia manamoramora zavatra.
  RESY SY VALAKA I RAVALOMANANA REY OLONA A!
  IZAY TSY HANJAKAN’NY MPANDROBA TARIHIN-DRAJOELINA SY HERY ATAO FA AZA MIANDRY AN’I DADAVALO HAHAVITA ZAVATRA INTSONY FA EFA VALAKA SY VOAENDIN’NY FOZA IZY E!
  ANDAO ISIKA VAHOAKA NO HIHETSIKA HANDRODANA IREO MPANAO POLITIKA MALOTO REHETRA IREO

 10. « Raha misy hevitra dia omeo » !
  Nanana finiavana ianao Andriamatoa Filoha hampandroso ny firenena, ary voarakitra tao amin’ilay atao hoe MAP izany. Saingy ny eritreritrao tsy eritreritry ny hafa, indrindra fa ireo izay ao anatin’ny movansa.
  Tsy handroso ny firenena rahatoa ka mbola jiolahy tsy mahafantatra fanarahan-dalàna no mitantan’azy, ary ny fiarahana amin’ireo jiolahy ireo dia fahotàna eo anatrehin’ny vahoaka.
  Lazain’i Rakotoarivelo fa nisy sôsialista frantsay nihiditra tao anatin’ny fitondran’i Sarkozy, ilay nanongana anao ; noho izany dia tsy tokony ho atao mahagaga raha miaraka amin’i Fery vao ry zareo ao amin’ny movansa.
  Asa na mba fantar’ilay Rakotoarivelo fa ireo sôsialista resahin’ireo, dia MPAMADIKA NO NANDRAISAN’NY SÔSIALISTA REHETRA AN-DRY ZAREO IREO ?

  Ny fiarahana amin’ireo nanongam-panjakàna ireo, dia fankatoavana tanteraka an’izay tsy nety nataony nandritry ny dimy taona, ARY ANISAN’IZANY NY TSY FAMPODIANA ANAO.

  Marina fa amin’izao toe-javatra mihatra aminao izao, tsy dia tsara angamba ny manenjika ampahibemaso an’ireo mpanongam-panjakàna, ka noho izany, ny fahanginana angamba no tsaratsara tokony ataonao. Ary diso fantatrao koa ny zavatra nataon’ireo ao anatin’ny movansa ireo.

  Basy atifi-kavana hoy ny etsy ambony !

  Izaho indray tsy hiresaka basy izany akory, satria efa misy resaka herisetra ao anatin’izany.

  Ny mba any teniko indray dia ny hoe, sarotra tsy mijery arona eny an-tavan’ny olona hajaina ! Fanomezan-kevitra fa tsy hanatra, na dia hoy azany ntaolo hoe ny adala no tsy hanarina !

  Mankahery anao lalan-dava Andriamatoa Filoha hajaina !

 11. Miaraka aminao aho ry « zaian » :
  « IZAY TSY HANJAKAN’NY MPANDROBA TARIHIN-DRAJOELINA SY HERY ATAO FA AZA MIANDRY AN’I DADAVALO HAHAVITA ZAVATRA INTSONY FA EFA VALAKA SY VOAENDIN’NY FOZA IZY E! »
  Saingy mbola ampiako ihany : Ilaina ny famerenana ORIN’ASA toa an’i TIKO.
  Any amin’ny faritra FAMPANDROSOANA sy FAMOKARANA no tokony imasoan’i Ra8.

  Velomina any course miady amin’ireo vokatra vazaha, ary OMENA TOMBO-TSOA MANOKANA Nrehefa mety ho ORIN’ASA MALAGASY? fa ny Orin’asa vazaha rehetra kosa dia PETAHANA TAXE MAHERY entina hamelona ny ORIN’ASA MALAGASY.

  An-koatra izany, dia asiana LALANA VAOVAO ny FIDIRANA ETO MADAGASIKARA, fa tonga mivelona eto daholo ny Chomeurs frantsay, satria ny voala raisiny amin’ny RMI betska lavitra tsy toy ny karama kely raisin’ny malagasy.

  Mba hazava dia tsy ferana tsy hiditra akory izay MIKASA SY VONONA ny hampiarina ny Firenena malagasy, fa atao antsonjay kosa ireo faly mitsetsitra ny fananam-pirenena : ireo Mpanao làlana – ny Mpanao trano (immobilier) -ny Mpitrandraka vatosoa isan-karazany – ny Mpitrandraka petrole -ireo manao beloha maka ny tanin’ny malagasy tera-tany : vola mandende daholo ireny, nefa avela hanao izay tiany ho atao sy manjakazaka.
  Efa vonona ny hanaja an’i HR ianao, ka ny dikan’izany dia vonona ny HIARA-MIASA AMINY ARY MANAIKY AZY HAMETRAKA NY Làlan-kizorana mandritry ny 5 taona ho avy;
  Koa averiko :
  ADINOY NY POLITIKA, fa mahay lavitra noho ianao ny Mpanongana, fa imasoy kosa ny FAMOKARANA, izay hananao fahaizana manokana. Eny basy atifi-kavana izany, ka dia ianao no manapakevitra Tompokolahy. HIARAKA hiezaka HANAJA an’i Hery izany isika e. ny ao aoriana no hitsara .
  Iza no tsy manenjika AMPAHIBEMASO NY MPANONGANA izay asainao ho hajaina moa izao ?
  Raha tena mivavaka ianao dia ny fahoriana ny vahoaka mijaly ara-tsakafo sy fiainana an-davan’andro no IMASOY, fa ny politika, ny tena marina, tsy dia arakao loatra, satria entinao @ ity fivavahana ity !

 12. TARATASY MISOKATRA HO AN’i RAJAOANARIMAMPIANINA Hery

  Andriamatoa !

  Mino aho fa tsapanao tsara fa ny mba hazoanao manova ny politikan’i Rajoelina, dia nekenao daholo, ny HALA-BATO nataon’i Rajoelina – Ny fanaratsiana sy fanenjehana ISAN6KARAZANAY NAMPOROSIHAN4I rAJOELINA HIHAZOAMANA NY fitondrana.
  Azona izao ny FITONDRANA ka :

  Raha mnao ny fara-herinao ianao HISARAHANA amin’i Rajoelina amin’izay!
  Raha mametraka mazava ianao fa tsy hanohy ny Politikan’ny Mpanjanaka nataon’i Rajoelina.
  Raha mamelona ny Orin’asa malagasy « en priorité’ ianao, mihohatra ny Orin’asa vahiny ‘indrindra ny frantsay,
  Raha entitra ianao amin’ny Fidiran’ireo frantsay eto Madagasikara !
  Dia efa vonona ny Malagasy , raha ny tena marina, NY HANOHANA ANAO !
  Velomy malaky NY FIANARAN’NY ANKIZY
  Koa raiso ny apinga : alavito ny Mpanjanaka- avelao any ny COI sy OIF, fa izay farany kely indrindra tsy azo ialana ihany no atao amin’ireo.

  Raha tena vonona ny hampiray ny vahoaka ianao dia olona tsy MAPAR – na amin’ireo vondrona misy ankehitriny no TOKONY ho ataonao PM, ka diovy amin’ny lafiny rehetra ny MPIASA-PANJAKANA REHETRA zatra ny risoriso.
  Toy izanykoa ireo Miaramila tsy misy ilàna azy ireo intsony.
  Ny gadra rehetra aoka tsy higadra fotsiny, fa ho AMPIASAINA HANAO LALANA , na HANADIO ny maloto rehetra.
  Efa diso fantatrao loatra fa maro no tokony ho sahanina ka dia ireo no mba maika

 13. ….TOHINY ….
  sOMARY DISO TSIPELINA AZAFADY §

  MOMBA IRETO MIARAMILA IRETO DIA :

  – MIANGAVY MBA HO ALEFA hitondra NY GADRA HANAO LALANA SY LALAM-BY
  – HANAMPY amin’ny FAMOKARANA eny AMBANIVOHITRA
  – HANAMPY amin’ny FAMPIANARANA
  Fa mihinana ny volam-bahoaka no tena asan’ireo !


  Dia HANAMPY sy HANAJA anao tanteraka ny vahoaka !

  Fisaorana feno raha mba tonga any aminao izao hetaheta izao .
  RAISO TOMPOKO……ETC ETC.

 14. voir Ukraine
  voir Tunisie

  Il n’y a pas de liberté , pas de démocratie sans lutte REELLE AVEC LES SACRIFICES QUI S’IMPOSENT .

  Je partage ton avis Zaïan :
  ==> mais quelle alternative?
  ==> un mouvement sans leader créera l’anarchie…
  QUE VOULONS NOUS avec sacrifice ou non ? avec QUI ? Comment ? penser court, moyen et long terme.

  Njara

  je suis moins optimiste que toi
  Même si Hery se défait de Rajoelina : il reste néanmoins à 100% dans la sphère françafricaine…

  En quelque sorte , comme disait Alidera , Rajoelina sort gagnant de cette épreuve sordide (fortune faite +++ en très peu de temps : son but UNIQUE !)

  mais surtout la françafrique ajouterai je.

  Si Hery  » OSE  » vraiment sortir de sa SPHERE D’INFLUENCE FRANCAFRICAINE qu’il en donne d’abord les PREUVES ELEMENTAIRES QUI S’IMPOSENT :

  ==> en rapatriant Ravalomanana

  ==> en libérant les prisonniers politiques , surtout les journalistes

  ==> EN PUBLIANT UN PLAN DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : sans exclure tous ses petits copains de la HAT ! peut être lui même aussi ????

  En principe un loup peut se déguiser en agneau pour parvenir à ses fins : TENIR !

  Hery compte parmi ses conseillers patrick Rajoelina qui applique la méthode Sarkozy :
  * LA METHODE COUE…
  * la dérision de l’autosuggestion..

 15. lutter contre la corruption touchera CORRUPTEURS ET CORROMPUS

  nous connaissons tous qui sont les corrupteurs (armada françafricaine pour commencer !)

 16. l’Ukraine est un rêve…

  menalamba = très vieux souvenir patriotique !

  beaucoup , beaucoup de nos compatriotes aiment la paix même pourrie ( meme sous pression de kazlachnikov !) et dévastatrice pour l’avenir du pays…

  Beaucoup trop disent « vous êtes loin et ne payez pas de votre sang ! »

  Oui nous sommes loin , mais LIBRES de nous informer abondemment , libres de nous exprimer et vous informer …
  * dans nos familles il y eut entre autre des perquisitions d’ordinateurs à partir de simple soupçon !
  * en 2002 j’ai eu un cousin tué par les ratsirakistes puis écrasé au ventre en pleine rue pour pouvoir exposer ses boyaux…
  * mais Ratsiraka rentre d’exil en rai-aman-dreny !!!!!!! et continue son cirque !

  Notre pays reste AUTORITAIRE avec une police et une armée qui n’attendent qu’à servir n’importe quel autocrate…pourvu qu’il en paie le prix

  MENTALITE !!!!!!!!!!!

  Il faut d’abord nettoyer au karcher les mentalités….

 17. Cette situation fait le bonheur de certains légalistes, qui se sont goinfrés durant la transition, transition qu’ils sont en train de perpétuer.
  Certes, une lutte a besoin de leaders, mais des leaders acquis à la cause du peuple et de la nation !
  GBD, je te recommande de visionner un documentaire que la LCP avait reprogrammé hier soir : « La bataille d’Alger » ( à voir absolument ).
  C’étaient l’arrestation et la mort ( pour ne pas dire assassinat par la France ) de la quasi totalité des dirigeants du FLN, qui avaient FINALEMENT poussé les algériens et algérois à se soulever. Les algériens s’étaient levés comme un seul homme, même sans leurs leaders.

  Des leaders qui ne font que raconter des bobards et qui n’ont aucune honte pour exhiber les richesses acquises durant cette fausse transition, et que pendant ce temps-là le peuple est en train de crever de faim, j’ai beaucoup de mal à les qualifier de leaders !

 18. Prenez votre temps puisque le doc dure près d’une heure, et ouvrez bien les yeux ainsi que les oreilles !
  On y parle même de 20 000 hommes balancés dans la mer depuis des avions, avec de jolies bottes en ciment !

 19. Petite précision. Il n’est nullement question de pousser les malgaches à prendre les armes ou à poser des bombes. C’était (est ) l’utilisation de TOUT L’ARSENAL JURIDIQUE qui avait été demandée aux soit-disant leaders !

  Les légalistes malagasy comptent bien d’éminents juristes dans leur rang, non ?

  Et comme partout, il y avait aussi des traîtres durant la lutte des algériens, en vue de l’obtention de leur indépendance.

 20. sAMBATRA NY ANY uKRAINE FA NAHAVITA NITOLONA
  Sambatra ny alzeriana fa nahavita ny tolona
  Sambatra ny arizantin fa nahavita ny tolony,
  Mais on n’en a rien à foutre, c’est tant mieux pour eux §
  cE QUI NOUS INTERESSE est à Mada !
  Tsy nahavita ny tolony ny Gasy ?? Aoka izy hiezaka ary HITADY , ny hahasoa azy !
  Nisy niara-nisaosy t@ foza ve ? Azy ny azy. Voky izy ? ka inona no ho atanao ? Hitsikera sy hitomany lava eto hoe : avereno aloavy ny laninareo ve ?
  aRY IREO 3MPANAO KOBKA AM6BAVA3 AVY ATY IVELANY? tsy mahasahy niditra akory TENY @ MAGRO ? mBA AHOANA ??? Avela hanoy hijapy ihany ???
  Nahazo arena be i Domelina ??? ka nahoana no tsy asiana samborina ho tsaraina mikasika ny fananany , fa velon-taraina lava eo fotsiny ???

  « Il faut d’abord nettoyer au karcher les mentalités…. » Impiry aho no nilaza teto fa izany no olana voalohany ? Raha azo natao dia hanjeràna Baomba atomika ao Mda ao hanafoanana ny mpanao politika vendrana rehetra ao, dia mba olona vaovao amin’izay no hitondra ? Saingy mijanona ho rediredy izany, fa efa eo ny mpanajanaka hamelona tsy ho faty intsony ny fisainana FRANTSAY ahazoany tombony, ary mba ho maro maromaro ny metis gasy avy amin’ny Anti-dahy retraité ………VAZAHA !

  TARATASY MISOKATRA HO AN’i RAJAOANARIMAMPIANINA Hery

  Andriamatoa !

  Mino aho fa tsapanao tsara fa ny mba hazoanao manova ny politikan’i Rajoelina, dia nekenao daholo, ny HALA-BATO nataon’i Rajoelina – Ny fanaratsiana sy fanenjehana ISAN6KARAZANAY NAMPOROSIHAN4I rAJOELINA HIHAZOAMANA NY fitondrana.
  Azona izao ny FITONDRANA ka :

  Raha mnao ny fara-herinao ianao HISARAHANA amin’i Rajoelina amin’izay!
  Raha mametraka mazava ianao fa tsy hanohy ny Politikan’ny Mpanjanaka nataon’i Rajoelina.
  Raha mamelona ny Orin’asa malagasy « en priorité’ ianao, mihohatra ny Orin’asa vahiny ‘indrindra ny frantsay,
  Raha entitra ianao amin’ny Fidiran’ireo frantsay eto Madagasikara !
  Dia efa vonona ny Malagasy , raha ny tena marina, NY HANOHANA ANAO !
  Velomy malaky NY FIANARAN’NY ANKIZY
  Koa raiso ny apinga : alavito ny Mpanjanaka- avelao any ny COI sy OIF, fa izay farany kely indrindra tsy azo ialana ihany no atao amin’ireo.

  Raha tena vonona ny hampiray ny vahoaka ianao dia olona tsy MAPAR – na amin’ireo vondrona misy ankehitriny no TOKONY ho ataonao PM, ka diovy amin’ny lafiny rehetra ny MPIASA-PANJAKANA REHETRA zatra ny risoriso.
  Toy izanykoa ireo Miaramila tsy misy ilàna azy ireo intsony.
  Ny gadra rehetra aoka tsy higadra fotsiny, fa ho AMPIASAINA HANAO LALANA , na HANADIO ny maloto rehetra.
  Efa diso fantatrao loatra fa maro no tokony ho sahanina ka dia ireo no mba maika.

  MOMBA IRETO MIARAMILA IRETO DIA :

  – MIANGAVY MBA HO ALEFA hitondra NY GADRA HANAO LALANA SY LALAM-BY
  – HANAMPY amin’ny FAMOKARANA eny AMBANIVOHITRA
  – HANAMPY amin’ny FAMPIANARANA
  – HANAMPY amin’ny FITSABOANA

  FA MIHINANANA NY VOLAM-BAHOAKA FOTSINY NO ASAN’IREO!


  Dia HANAMPY sy HANAJA anao tanteraka ny vahoaka !

  Fisaorana feno raha mba tonga any aminao izao hetaheta izao .
  RAISO TOMPOKO……ETC ETC.

 21. « Ny fiarahana amin’ireo nanongam-panjakàna ireo, dia fankatoavana tanteraka an’izay tsy nety nataony nandritry ny dimy taona, ARY ANISAN’IZANY NY TSY FAMPODIANA ANAO. »
  Oadray !!!
  Izao kabary ataon’i Ra8 izao anie dia fankasitrahana ny 5 taoana nataon’i Rajoelina e !
  Misafidy izay tsy te-hanaja an’i Hery ankehitriny : na HALA-BATO- na VONO-olona – na Halatra- na FANOLANANA ny ankizy vavy, na inona na inona.
  Ka inona no atao fa Ra8 no EFA MAMPROSIKA hanaja azy ? HANOHITRA NY BAIKON-DRa8 sa ?

  Ny mba teniko dia izao e : Amporisihana ny Malagasy MBA HITRAOTRA rehefa misy ny tsymety fa tsy hanaiky lembenana fotsiny foana.
  Amporisihana mba ho velona ao aminy NY AMBO-PO MAHAMALAGASY AZY.
  Amporisihana mba tsy ho faly haka tahaka ireo Frantsay tonga any aminy,
  Amporisihana tsy ho voafitaky ny Vazaha amin’ny FANDREBIREBENA SY FITAKY NY VOLA SY RENDRARENDRA.
  iNONA NO ATAO ?
  HEZAKA amin’ny FIFANAMPIANA MALAGASY
  Hezaka amin’ny FIRAISANA sy FIHAVANANA ARA-POKONOLONA
  iZANY HOE mamorona fikambanana IZAY AFAKA REHETRA : HO SOLIDARITE !

 22. Inona no atao ? MIALA ARY TSY MANOHANA AN’IREO NANONGAM-PANJAKÀNA IREO !!!

  Nataon’ilay domelina ny halatra rehetra mba azahoany « depiote » maro be saingy tsy nahatratra an’izay niriany ilay mpanonangana. Ny HCC anefa etsy an-daniny efa namel’azy ho praiministra, arak’ilay lalàm-panorenana fôpla, fa…tsy nanaiky indray izy satria hoainina be izy mianakavy raha nitetateta sy nikiribiby teo !
  Dia io mody manao mpanohitra io, ary io no tena tetika maizina ataony !

  Satria tsy afaka hiara-kanohitra ny Mapar (izay tokony tsy ho ekena ho solombavam-bahoaka akory ) sy ny movansa Ravalomanana.

  Tokony navela « tao » izy mianakavy, satria ny movansa Ravalomanana ihany no (na mody ) nanohitra an’io fanonganam-panjakàna io atramin’izay !

  Na ilay hoe Antoko maitso aza, dia antoko mpanararaotra fotsiny ! Tsy nanenjika an’ireo mpanongana ireo, fa dia nanao fampielezan-kevitra ho an’ny tenany no nataon’ilay zôrzety nandritry ny dimy taona. Ny hafa moa dia tsy lazaina intsony.

  Izao ny mpanongam-panjakàna indray ity no nahazo tso-drano tsy misy hoatr’izany !
  Ny vondrona iraisam-pirenena izao dia hiteny fa efa milamina tsara ny raharaha satria na ny fitantànana aza dia hiarahan’atao.

  Iza no tompon’andraikitra ? Ireo nihiditra sistema ankafihizin’ny sasany ireo !

  http://www.madagascar-tribune.com/Je-renonce-au-poste-de-Premier,19676.html

 23. Izay tsy hanohana dia malalaka izy, izay manohana dia azy ny azy.

  FINONA NO TOKONY HO ATAON’NY MOVANSY SY NY TIM sy ireo milaza ho INDEPENDANT ?

  Izay ataon’i Rajoelina, tsy olana aKORY ! iZAY MIARA MISAOSY AMINY? DIA AVELAO HIARA MISAOSY AMINY.

  Ny fodian’i Ra8, araka ny voalazan’i Hery, dia tsy lahara-pahamehana ! fa raha mody izy anefa, dia ireo efa voalako etsy ambony ireo ny zavatra tokony imasoany.
  Amiko manokana dia tsy mandaitra loatra intsony ny politikany.

  Marina fa somary Optimiste aho, nefa optimisme….MAILO. Rahefa voatonona ny PM, dia eo indray misy teny hafa vaovao …..ANGAMBA.mIANKINA AMIN4NY FIFANDRAISAN’i TGV sy HERY NY REHETRA.
  kA EO AMPIANDRASANA, DIA MBA VELOMINA IHANY NY OPTIMISME.
  Na tiana na tsy tiana mantsy dia HIOVA ny fiainana politika, manomboka izao.

 24. Ary efa MBA misokatra kely izao ny fahazoana miteny dia ity misy mba tiako holazaina :

  Tsy ny Mpitarika ao amin’ny Movansy mihitsy, no adala sy tsy manao ny tokony ho ataony,
  FA :
  IREO TARITINA no Mpandainga, mpitady toerana avokoa, ary misolelaka mba HAKA ny anjarany ara-bola.
  aery izany dia tsy ny ao amin’ny Movansy Ra8 ihany, fa NA DIA IREO MISEHO HO MANOHANA NA-DRAJOELINA KOA AZA.
  Ny dikan’izany dia fea maimbo daholo ireo milaza ho « MANAO POLITIKA

 25. ……IREO. oLONA TSY MISY IK0NA AZY FA MPITADY VOLA SY VODY sy VONINAHITRA daholo .
  Mijapy e !!!;)
  Ho tonga anie ny Baomba atomika hamono tanteraka ireo vendrana isany ireo, indrindra ny Mpisolelaka vazaha.

  Farany, raha tena jerena dia : TSY NY DEMOKRATIA no tokony ho atao TANJONA, fa TENA NATIONALISME mihitsy. NY GASY aloha, vao ny hafa !ary izay no mahatsara ilay hevitra hoe :Tokony ho olona tsy manana hafa tsy Nationalite Malagasy no ho Prezidan’i Madagasikara.

 26. -Somary mitovitovy @ placen’ity oulia timotchenko any ukraine ity ny toerana misy anao dada8! Saingy i oulia timochenko tena nosamborin’ity victor ianoukovich mihitsy ary nataony tsy tafatsangana intsony fa fauteil roulant sisa no hikisahany t@ daroka tany am-ponja!

  Ity oulia ity de tena nanao révolution orange t@ 2004 ary lasa PM mihitsy saingy nihinam-be tahaka ny voay sady namita-bahoaka ihany koa nony tonga teo ka de resy t@ fifidianana ary nafatratr’ity victor ity tany am-ponja mihitsy! Mba nifona teo imasom-bahoaka i ioulia nony tafavoakan’ny fonja saingy mbola aharesy @ fifidianana manaraka eo ve sa very toky aminy koa ny vahoaka any ukraine ?

  Ianao indray dada8 de tena nanana ny karatra rehetra teo an-tànanao saingy jamban’ny ebo sy ny ambom-po ary ny harena benao koa ianao ka tsy nihaino na nahita ny nandrasan’ny vahoaka malagasy marobe fa toa nizesta be teo @ fahavitan’ny làlana sy ny firoboroboan’ny orinasanao TIKO ary ilay taux de croissance 5%! Ny eboebo anefa no fiantombohan’ny fahatafitohinana hoy ny baiboly izay noventiventesinao saingy tsy hitanao akory le fandrika efa nidiranao!

  Tena ho kely marina ny fanantenana ny mbola hiverenenao eo @ io fitondrana efa azonao 100% io nefa votsitra tahaka ny savony an-tànana noho ny tsy fahaizanao politika sy tsy fanananao toetra sahaza @ mpivavaka sy fandinihina ny andrasan’ny vahoaka marina fa nanjary variana t@ bling bling koa ianao ka nanadino ny ara tsosialy sy ara politika maro!

  Be izay ny lesona tokony ho azonao sy azonay vahoaka noraisina saingy toa miha maizina hatrany ny hoavinay aty. Raha sendra mba ampodian’i Hery vaovao marina ianao ka tsy hogadrainy fa avelany hanao asa fandrarahana de ataovy izay hampandroso orinasa malagasy fa toa ao marina no tena angadinao fa tsy any @ politika! Gaga marina ny olona ankehitriny nahita anao niditra politika hiarovanao ny orinasanao rehetra ka dia io nifoteran’ny tsy fahaizanao politika io ianao ary may hatramin’ny singana borikin’ny orinasanao noho ilay fihinanam-be mamba be loatra sy ny eboebo!

  Aoka koa angamba ianao dada8 hangina manomboka eto fa sao de hiteniteny foana eo indray satria efa baolina an-tanimbary ny politika eto ka sao indray hanenina ny vava tsy voadinika manohana be an’i Hery vaovao eo! Sao ho lasa « tsapao aloa ny herinareo vao mitsapa ny ahy » manaraka eo indray ny ho voateny!

  Ndao hanohy hiady @ fiainana ry vahoaka malagasy fa henjana izy ity, miakatra ny vidin’ny solika, mitohy ny asan-jiolahy, tsy misy ny asa mitsangana, be ny matin’ny AVC sy ny pesta, be ny kolikoly, sns! Ny gouvernemanta tsy mbola tafatsangana foana, lalina e!

 27. Tsy misy zavatra mahagaga izao situation izao satria i Hery RAJAONARIMAPIANINA anie ka tsy tokony ho tonga teo @ io toerana io e! Tokony tsy adinontsika mandrakariva fa matoa i Hery lasa filohampirenena dia ny HALA-BATO BEVATA sy ny HOSOKA no naha filoha azy, fa izy dia tena tsy lany mihitsy .. fa i Jean Louis ROBINSON no lany t@ iny fifidianana iny.

  Raha tadidintsika dia nilaza aho fa tsy lasa lavitra ny filoha lany nohon’ny hala-bato satria tsy manana anjara fitahiana avy @ Andriamanitra. Ary tsy vitan’izany fa ny alahelon’ny vahoaka malagasy izay naodina ny safidiny…Tsy ho laitran’izay filohampirenena nanagala-bato ny alahelombahoaka…fa aleo ilatsahan’ny varatra sy enjehin’ny omby masiaka toy izay mibaby alahelombahoaka…Mbola aiza e!!

  Mazava izao fa miandry ny tena filohampirenena mamimbahoaka ny firenena dia ny filoha hajaina Atoa Président Marc RAVALOMANANA. Tsy misy zavatra mandeha sy milamina eto raha tsy ny Filohampirenena mamimbahoaka Marc RAVALOMANANA no mitondra ny firenena sy ny raharaha rehetra eto.

 28. Arahabaina iana ry Filoha hajaiana maminay, somary miova resaka kely aho, ka miarahaba aní filoha hery vaovao koa aloha .i dj no tsy tianay fa tsy ianao, ka raha tsy mifanaraka ianareo dia faly izahay.

  Andriamatoa Hery rajaonarimampianina sy ny namany mpiaradia aminy, tsy ilaminaity tany ity raha mbola omena vahana foana i rajoelina sy ny forongony tahakan-dry ratsirahonana, ry razanamahasoa christine.

  efa azonao ny faefana ry andriamatoa president hery rajaonarimampianina. ka maninona moa raha alefa tsaraina daholo ireo mpanongam-panjakana ireo, ka gadraina izay meloka, rehea migadra any dahlo ireo dia milamina ianao amin´ny fitondránao, ary faly izahay vahoaka, manaraka izany , mba avoahy, ireo gadra politika tsy manatsiny fa mapalahelo izy ireo, miandry lava ny ivoahana, mijaly ny fianakaviany sy vady amanjanany.

  sokafy ny haino aman-jery, ary ampodo haingana i DADA ,

  raha vitanao ireo dia mamim-bahoaka ianao, fantatra fa ny mpomban´i filoha ravalomanana ireo no tena ara-dálana, ireo no tena vahoaka mitaky ny zony.miampy ireo maraobe izay tsy sahy maneho ny heviny.
  Izay no torohevitro andriamatoa filoha dia milamina ianao sy ny fitondránao, ary foano ny tafika, betsaka ny asa tokony omena azy ireo. mba tsy hanaovany politika mitongilana intsony

 29. 23 FEVRIER 2014
  LA LUTTE SE POURSUIT DE PLUS BELLE !
  Les députés porte-parole de ceux qui les ont payés(solobavan’ny vola ),comme prévu à grand bruit depuis deux ou trois jours , ont posé au président frauduleusement élu rajoelina comme premier ministre et ,lors d’une conférence de presse
  Des interprétentions sommaires peuvent être avancées
  –cet homme n’a pas ou cacher le sentiment de sa frustration ,de sa constater son échec ,lui qui a toujours voulu et restr à la têtedu Pays et que maintenant,pour n’être que pm il doit être nommé pm par ce président qu’il a lu rajoelina été obligé de soutenir pour devenir président : quelle humiliation pour ce mégalomaniaque !
  –lui qui s’est bercé d’illusions ,a-t-il compris^pour la première fois qu’il n’ a été pour commanditaires du coup détat qu’un vulgaire outil ayant servi de masque pour ces employeurs ,pour faire le tout et le contraire de tout , dire telle chose et se contredire deux jours après.
  rajoelina n’ a jamais ces cinq années N ‘ A JAMAIS ETE L’AUTER D ‘UNE QUELCONQUE DECLATION FONDAMENTALE CONCENANANT LA CRISE ! il a joue le rôle d’un lecteur -répétiteur n’ayant pas compris ce qu’il a lu : un vrai perroquet !!
  Alors rahoelina consttant qu après les élections tout lui échappe et ses commanditaires sont préoccupés ailleurs , rajoelina voit son masque tomber , sa factice autorité n’ est plus suivie ni écoutée , car ses conseillers et souteneurs ne croient plus à sa chance d’avoir le pouvoie , il esr et il est et abandonné même par le prsident qu’il a aidé pendant les campagnes électorales !
  sSa chance d’être nommé pm s’amenuise car rajaonarimampianina devenu président et tenant compte des clauses et conditions des Pays qui veulent aider les Malgaches et Madagascar a mesuré les responsabilités de sa fonction a préféré chercher : discuter les modalités d’un modus vivendi avec l’opposition de la Mouvance Ravalomanana Marc ec !
  Cette ouverture A DE FORTES CHANCES D’ËTRE APPRECIEE PAR LES GRANDS PAYS QUI SE SONT OPPOSES A L’ORGANISATION DE CES ELECTIONS N’AYANT RESPECTE LE DROIT DE L’MME ET SURTOUT IL SE PEUT QUE LA RESPECTABILITE ET LA CREDIBILITE DONT JOUIT LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANNANA MARC AUPRES DU CONCERT DES NATIONS JOUERA LORS DE LA DECISION DE CES PAYS QUI VEULENT NOUS AIDER !QUI EXIGENT A CCOR ET A CRI QUE SEULE LA MISE EN PLACE DES REGLES DEMOCRATIQUES NOTAME?T L’OUVERTURE DU GOUVERNEMET PUISSE LEUR PERMETTRE DE DEBLOQ UER LES AIDES FINANCIERES ET TE TECHNIQUES POUR LLE DEVELOPPEMENT A MADAGASCAR !
  Il reste des problèmes d’odre de politique interne sont à résoudre pour la nominaton d’un pm !
  de devenir pm !Ce refus n’est pas un scoop pour ceux qui ont eu le temps de suivre les démarches de la Mouvance RAVALOMANANA MARC pour éviter que la primature tombe dans les mains de rajoelina qui en a fait le point culminant de son combat pour « tuer »politiquement le Président RAVALOMANANA MARC !
  C’est très mal connaître le Président RAVALOMANANA MARC qui a plus arcs dans son carquois et je soupçonne que depuis qu’il a accepté les conditions du Ni-Ni il a élaborer son stratagème ; il a donné l’impression qu’il en a marre et qu’il a attendu la fin du film et combien de Malgaches même dans sa Mouvance ont été deçus et en ont aussi mzrre d’avoir eu l’impression d’avoir été menés en bâteau !
  VOILA LE MAITRE DES JEUX D’ECHEC ET DU FANORONA !
  C’ EST D’UNE SAGADITE DEROUTANTE , C’EST UN TRES FIN POLITIQUE NOTRE CHER PRESIDENT RAVALOMANANANA MARC ! L’EN SUIS HEUREUX ET RECONNAISSANT CAR IL A SU NE PAS FAIRE DOUTER CEUX QUI LE COMRENNENT ET QUI COMRENNENT SA DEMARCHE SIMPL ET PERSEVERANTE !
  IL NE S’EST JAMAIS AFFOLE E J’AI ETE SUR QUE SON PLAN DE RECONQUETE EST EN BONNE VOIE QUAND J ‘AI VU INENY RAVALOMANANA MARC ,SOURIANTE , A SON RETOUR D’AFRIQUE DU SUD DERNIREMENT ET j’AI ECRIT EN CEMOMENT-LA ;  » CHUT ! NENY REVIENT DU MARCHE !NO COMMENT ;
  LA LUTTE CONTINUE !

  M

 30. Mahay miteny an’zany iany ry DADA mo ko zao vo nolazaina! zao ny zanakao efa zatra manopa mpitondra!!

  « Ny vava ny tsy atao be hono ny mamerina azy no sarotra e! »

 31. Mino am zay ve nareo mianakavy e, efa we aza be vava sy wawawa fa zao tonga @ teniko iany ne e, TSY MAINTSY HANAJA NY MPITONDRA IANY ZANY KOU, nefa we foza e, fery vao e, patati patata e, mdr , lol, Sa rehefa ilay andriamanitra kely tany Afrique du Sud am zay no niteny we manaja ny mpitondra de hino am zay nareo, de halaleio a sy amen, de mapalaelo nareo ka, aza miseo milay tsouny am manaraka ry GBD, KMD etc aa

 32. Izahay tsy mila filou ary tsy mendrika !
  Ny hitako hoe tsara tamin’ity sujet iray ity, dia nivoaka daholo ny nafenina rehetra atramin’izay ! Nitsinjaka tahaky ny adala toa ilay fery vao daholo izy mianakavy.

  Chassez le naturel, il revient au galop !

  On leur donne un petit bout de gland, ils s’empressent d’emboucher la branche jusqu’au tronc. Dipy frôty !
  En d’autres circonstances et lieues, ç’aurait été des plus agréables !

  Mais comme les foza et leurs semblables resteront toujours des foza, il ne faut jamais leur confier ou donner quoique ce soit.

  Misy fotoana Andriamatoa Filoha Ravalomanana, ny fahanginana hono volamena. Mangataka anao kosa izahay, hametraka an’ireo foza ireo eo amin’ny toerana sahaz’azy !

  Izahay dia hanohy ny tolona satria aminay ireo milaza fa hoe mpitondra ireo, dia tsy mendrika an’ny vahoaka malagasy velively.

 33. Aza de mivatravatra toa io ianao ry dada8 manohana an’i Hery vaovao! Efa teo @ fitondrana ianao no voadaka ary tokony ahalala ny fakam-panahy goavana de goavana manjaka eo! Tsy ho hay mihitsy izay mbola ho avoakan’ity Hery vaovao ity fa aza mikorapaka atahaka ny naïf e!
  Ny tsy miteny no mety izao, avelao izy samy mpanongana sy mpnagala-bato hifampihinana eo aloa!
  Ireto olona manaraka ireto no irina mafy ny hikapohan’i Hery vaovao azy ireo mafy de mafy mba hangina sy ho tankina tanteraka ireo raha te hitondra ny baolina izy Hery vaovao ahitana izay tena fiaingany:

  DJ mpampandihy
  ratsy rahonana
  gista mpilivra
  Virapin
  Haja resampa
  patrick le loup
  patrick rajoelina
  jeannot mambazafy
  rolly mercia
  zina andrinainarivelo
  yannick rajaona
  risara bomba

  Raha voapekan’i Hery vaovao ireo de mba hitombina ihany angamba ny fitondrany fa raha tsy izay de izy no hisidina mialohan’ny 2018! De eo vao ho hita koa ny tena ho afitsok’ity Hery vaovao ity, mety ho surprise tsara fa mety ho tena grave be tahaka ny mahazatra koa an!

  Aleo hifanenjana eo fa mbola samy be sandry aloa hatreto!

 34. Ary mba nankaiza ary i Ranavalona sy ny tany masina e ?
  Tapitra mahazo ny anjarany avokoa izay miezaka mitady vahaolana ka miresaka @ fahavalo politika…mpamadika an’i Dada avokoa ary miaraka @ devoly hono…

 35. Tena feno mpanakorontana ato, ny mpitolona rehetra dia manao antsitrapo sy ampitiavana ny Tanindrazana fa tsy misy noterena. Ka io tsy misy hoe tazonina ao izany, fa rehefa mahatsiaro ny tsirairay fa mbola manana anjara ho entina ampandrosoana ny firenena dia mitolona izy.

  Ny faharoa, dia manana lalana itondrana ny tolona ny Filoha Ravalomanana izay mandala ny fihavanana sy ny fahamasinana, koa aoka hajaina ny torolalana izay apetrany na dia somary sarotra amintsika aza ny mahatakatra azy.

 36. Tsy mety aminay io rafitra tsy manjary io ê ! Dikan’izany tsy dia mety aminay koa Ingahy Ravalomanana haneho ampahibemaso ny fiaraha-miosona amin’ireo mpanongana ireo, na dia misy aza izany fanajàna izany amin’ny maha « samy olombelona ».

  Tsy hisy raharaha ho vanona eo hoy aho, satria tsy fitiavan-tanindrazana, na finiavana hampandroso an’i Madagasikara no hidiran’izy mianakavy amin’ny Fitantanana ny Firenena, fa fiarovana tombon-tsoa sy fitiavan-tena.

  Olona telo hono izao no aroson’ireto hoe mapar ho praiministra :
  – Ilay SGP sefom-poza be izay efa fantatra ny zavatra nataony, anisan’izany ny fanakànana an’Ingahy Ravalomanana.
  – Ilay sefon’ny paolisy tao Ivato ary nahavita fampielezan-kevitra manarapenitra any ka lany ho solombavam-bahoaka ; ny fahitàn’azy dia toa kofehy manara-panjaitra fotsiny.
  – Rasesily, izay lehiben’ny tafika tamin’ny andron’Ingahy Ravalomanana, ilay niaro tena sy nitsaok’ady, nanipy na koa nanilika andraikitra tamin’ireny raharaha 7 febroary ireny. Toa Ingahy Ravalomanana mihintsy aza no nolazaina fa tompon’andraikitra.

  Izao ilay PET ( Président de l’Ex-Transition hoy ilay hoe Ndimby izay ), dia mbola be safiry. Be baikobaiko sy maniraka an’ireto mpangatak’anjara (mapar de ration), hitaky ny tsy tokony omen’azy.

  Fa io PET io moa iza na inona marina amin’ireo mapar ireo ? Prezidà sa sefo ?
  Izy no mibaiko ary izy no nanome ny anarany, midika izany fa nandika Lalàna ry zareo hoe mapar ireo !

  Io fery vao io dia rakotry ny loto, ary ny fiarahany tamin’ireo namany no nahazoany an’izany loto izany.

  Inona no zavatra azo antenaina amin’ireo ?

  Izahay dia hitolona foana ê ! Fiainana milamina sy Madagasikara mandroso no tadiavinay ! Fantatray ny vokatry ny baoridelina tamin’ny andron’i Ratsiraka, ary manahy mafy izahay raha ny zava-misy amin’izao fotoana izay niantomboka tamin’ny zanvie 2009, no dinihina.

  Ny tolona ho ataonay dia ny mampitandrina ny vondrona iraisam-pirenena, ary manameloka ny kitoatoa nataon-dry zareo. Tompon’andraikitra amin’ny fahoriana mahazo ny malagasy ry zareo.

 37. reto avi ireo lisitrireo be fo si be vava zanak’amaparan’i dadakoto atsy afrika atsimo izay miseo ho masina si manana ni marina farataponi (babakoto ozi le loup zai. huhuh)
  anao inona @zai zani zao nareo fa efa ni feon’i dada8 nareo mianakavi no manaiki ni mpanongampanjakana si foza orana.
  dadanareo ravalou-filou, ri hanitra, guirivo, rakotoarivelo si ni tarini zani zao dia lasa foza avokoa. lasa misi foza au yaourt ndrai zani zao ko. mdr
  mihomehi sisa ni tena maita nareo tsy maita ambara tsoni. de gaga elah ozi ramarosandi zai.

  Njara
  KintanaMananDrambo
  GBD
  Malagasy Misaina
  Dr CELESTIN Robin
  RANDRIANIAINA

  samia velon’aina ozi ni rai aminareo reo zai.

 38. Marina nenao ry Masaky an, za ne efa niteny azy ireo fona e, ny vava ny tsy atao be wa ny mamaerin azy ny sarotra ne e, zao lasa sahiran-tsaina tsy fidiny izy mianakavy kou, nefa ianao io miitsy ry KMD no nilaza we ze miara-misosy am foza de foza e, makatsy makaroa e, de aona zany zao , inona no iantsoana an-dra8 am zao, dada Crabe sa dada crévis, sa dada mpandositra adidy, sa dada mpamahan-dalitra, izy ne efa niteny anareo fa ho raisina an-tanana ny fampodiana azy, de io no système farany nefa haingana ahantanteraka an’zay kou, mahereza zareo a, de a@ manaraka aza manohana anjambany de aza varina manambany ny gasy mitovy @ tena e, ny tany ny tsy hanaovan-dratry ono mantsy ny mbola hiverenana. Efa niteny fona za hatram zay we ny hevitra wa apiadina sy ambara ra misy fa aza varina manaratsy olona fotsiny, foza e, tarondro, fery vao, domelina e, nefa aiza daholo no hiafaranareo mianakavy zao …. mba valio we? aiz daholo no nihafaranareo zao? tsy ao aminy iany . De gaga elah ka,

 39. Wawawa…non non non…..oui… oui… oui. Hainareo tsara ny fampandriana drisa ry zetété a! Tsy ianareo irery no mandalina ny fiainam-pirenena, fa ny nataonareo mba inona ?
  – Mandrandritra ny vahoaka
  – Tsy misy farany mihitsy ny hoe : »Ho hitantsika eo ny tohiny » syny hoe » Misy farany ny zava-drehetra », sy ny sisa, hatramin’ny hoe « tsy maintsy mody i ….Dada »
  Hatramin’izoa mbola manohy ny fitsikeràna isan-karazany toy ny hoe EFA DIA AHAVITA ZAVTRA ERY, nefa……
  Leo kabarin’ny Mpijapy ny vahoaka, ka izany no mahatonga azy hamoaka ny zavatra tsy tiany atao am-pahibemaso hatramin’izay noho ny zetété mitarika ny HANDAMINA hatrany ny provocation nataon’ny HAT-Rajoelina.
  Enga anie ka hitohy ny famoahan’ny olona ny TENA HEVINY mikasika ny fihetsik’ireto zetété be wawawa ireto.

  Ary ny mpanohana ny zetété ve MITONDRA teny sa mba hevitra SAMIRERY no MIvoaka eto E !? ilay hoe « tsy mety aminAY mantsy DIA TOA TENY ATERIN’NY Mpisolovava fa tsy hevitra manokana !Mba azavao aminAY mamaky ny soratra iaraha-mandinika e !

  Fa mba mety amin’iza moa ny nahavoafidy an’i Hery rehefa niaraha-nahalala ny HALA-BATO sy ny FANDIKANA LALANA isan-karazany t@iny dfifidianana iny ?
  Tsy mety NA HO AN IZA NA IZA, fa VOATERY nanaiky daholo noho ny vahoaka tsy MAHASAHY nihetsika na koa NOTERENA HANAIKY.
  Ka raha efa izy : ny fanambarana naton’i Ra8 ampahibemaso DIA MIARAKA AMIN4NY efa VOATAPAKY NY VAHOAKA, KA TSY AFA MANOATRA INTSONY IZY.

  Fa raha tena hanao zavatra ny vahoaka sy ny mpitarika isan-karazany amin’ny vondrona rehetra dia :
  VELOMY NY NATIONALISME , na ny PARTI DEMOCRATIQUE NATIONALISTE Ny tany rehetra na aiza naiza izao dia mivelona @ nationalisme (exacerbé des fois = xenophobie).
  Ny mamelona Demokratia fotsiny, tsy ampy izany raha tsy mifangaro @ ny Nationalisme.
  Ny fitarainana re, mba aoka izay koa e! Tsy misy tsy mahalala ny zava-miseho !
  Misaotra e !

 40. Misy adinoko kely !


  Ny hoe Domelina sy Fhery vao aloha dia tena misy FAHAMARINANY TOKOA e !
  Rehefa mandinka izany hoe nationalisme izany dia mety tsy hisy intsony izany satria : ny mahatonga an’ireo ho nahazo vahany be toy izao dia :
  – NyFIVAROTANA NY TANY MALAGASY @ KARANA SY SINOA
  – Ny FIVAROTANA BOIS DEROSE izay nahitàna porofo tao Iavoloha
  – Ny FIDIRAN’NY MPANJANAKA ISAN6KARAZANY tamin’ny Fifidianana
  Fa raha tsy izany ireo, dia ireo no tena vendrana sy mivarotra ny Tanindrazana.
  Be vola r’izareo amin’izao fotana noho ny vazaha, sy vahiny (karana-sinoa…..soisa) NIVIDY azy.
  Finalement, efa mba nisy azo noraisin’ny foza ihany ny voalazako tary aloha, fa tsy ampy fisainana na mamono sofina fotsiny ireto foza mitabataba eto .
  Ny mahagaga koa anie dia ANGAMBA STY HAIN’I MYDAGO NY MANALA ireny soratra alefan4ny foza HAMILIANA RESAKA ireny e!
  Raha mahafantatra tsara izany hoe NATONALISME DEMOKRATIKA izany dia TSY HAMELA an’ireo foza ireo HANDEFA soratra eto.

 41. Mirary
  dada fritte au sauce de crabe zani zao no fetsona an’i ravalou-filou ko. mdr

  Njara
  tonga de atsangano ri njara fa ni akamanareo zanak’amaparan’i dadakoto reo efa naneo izani evitra izani in-jato fa misi miheno ozi zalahi zai.
  aleo omena lesona keli alo enao fa tsy maharaka mintsini :
  ravalo 1 = nampiditra ni sinoa si nanome vahana azi mianakavi. mba fakafakao ni vaovao ri se a.
  ravalo 2 = no nivarotra bois de rose si nanokatra ni tsena teto ri se. nga mbola tsy ainao le 30 contenanire (zai alo no itanai maso) de 1 contenaire no fanomezana nomeni an’ilai bandi gasi traducteur chinois zai manana magasin eni ivato eni.
  ravalo 3 = na atambatra ni fananan’ireo foza rehetra ri se dia tsy mahanenika 600 million d’euros sahala nen’i ravalou-filou dadan’ise.
  ravalo 4 = de aona ndrai zani zao le etra tsy nalohan’i TIKO BOYS nandritry ni fitantanan’i filou masina anareo : 900 milliard le izi fa tsy 650 milliard an.

  zahai si ravalomanana si maitre hanitra zao efa sami foza de anao in zao i se be fo nationaliste io. mdr
  de gaga elah ozi ramarosandi zai.
  huhuhu

 42. Izaho kosa aloa dia miaiky fa mahay manafi-tay ilay Domelinareo izay Atrareo e!

  Mampikoy koa ny fahaizany nanatotongana ny Firnena tao anatin’ny 5 taona fotsiny, MBA NAHAZOANY niantsoa ny Mpanjanaka hanamafy ny Fanjanahana

  Domelina 1 : Mpamono olona , aza atsipy any @ ny hafa ny loza vitany sy ireo FIS noforoniny

  Domelina faharoa : nahavita namono tany atsimo ireo olon notaritina toy ny alika satria nipetraka t@ tany ilain’nyMpanjanaka, sa koa i Ra8 no nanao izany ?

  Domelina fahatelo : Tsy nandeha toa izany ny fanodranana ny volamena any ivelany an-tsokosoko, hanafisana ny haren’ny devoly

  Domelina4 : nahavita nitomany t@ sarkozy hanampy azy, ka na naome maimaim_poana ny nosy ho @ mpanjanaka sy namela ireo miaramila an-dranomasina hivezivezy nanodidina ny Nosy
  Domelina faha5 : Iza moa no mitrdandraka ny petrole any @ mskara izany ?
  Domelina6 : menatra ny ho gasy ny gasy noho i Domelina sy ny fombany maha-jiolahim-boto azy
  Domelina 7 Hatramin’ny ovaina moa no nirongatra ny Mpangalatra-Mpamono olona -Mpandroba, ary irak’iza izy ireny ?
  Domelina 8 : Tsy mifankatia intsony ny malagasy noho idomelina nampiditra anreo andevo hanampy isa tao @ HAT
  Domelina 9 :………
  etc….etc
  Tsy mahagaga raha tsy gaga ealh hoy ilay olona izay !
  MBA HAJAO NY fanoratana teny malagasy, fa aza atao fitenin’andevo toy izao e !

 43. Aza mbola maika ny manao reaction alo e! Mba mila mandinika koa anie fa tsy izay heno sy hita rehetra dia hinoana avokoa e! Asa hianareo raha mba maharaka ny fanaovan’ny Gasy pôltika fa misy karazany maro ao; ao ny pôltika pôltisiana, ny pôltikan’ny seza, ny pôltikan’ny fitiavankely, ny pôltikan’ny kibo, fa tena misy koa ny manao pôltika mazava sy tena marina ary feno fahendrena an! koa aza dia malaky mitsara aloha ry zareo fa POLTIKA AVO LENTA IO a!

 44. NY FITONDRANA…MENDRIKA HAJAINA !
  Mazava tsara ny teny sy ny hafatra nomen’ny Filoha-pienena RAVALOMANANA MARC !
  Ny votoatin’ny nomeny dia ny fifanajana (respect mutuel) eo amin’ny mpitondra sy ny entna ao anatin’ny mouvance Fa toa izany koa eo amin’ny fitondrna ny Firenena sy ny fifanajana-ny mpitondra sy ny Vahoaka
  Nisy làlana nofidian’ny AP tamin’ny septmbre-octobre 2008 IZAY MAMELABELATRA NY FANATSARANA NY FIAINANA POLITIQUE ETO MADAGASIKARA !
  Loha -hevtry telo no nodinihana ao amin’io làlana io dia
  –NY FIFANAJANA (respect mutuel)
  –NY FANADIOVANA NY SEHATRA POLITIQUE (Assainissement de la vi poliique )
  –NY FIEZAHANA HO MENDRIKA , HO AZO ANTOKA KOA IZAY LAZAINA HATAO DIA HO TONTOSAINA ( dignité , crédibilité ,fiabilité ,cohérence-faire ce que l’on a dit ).
  Tsara ny hahitana io làlana io mba hodinihina…
  Ny fanaratsiana ( manompa ,mitsikery ao ambadiky ny pseudo)no kileman’ny Malagasy : be tay am-bava fa tsy manana fahasahiana sy tsy na hevitra mba aroso ho dinihana ; Ireo mba manoratra ny Tantara na mnome hanatra politique dia haratsiana ary lazaina fa mianan-kendry sy be resaka ( lava loatra ,ka tokony blog no hatao )
  Tsy handroso isika raha tsikera an-tatatra o hitsarana ireo miaka manome fanazavana !
  Ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC dia nisafidy sv mangataka ny fanajana ny mpitondra ary tsy anjantsika no mitara ( eo ny fifidinana tan-dàlana hitsara).
  Mitory ny fiaraha-monina politique izany
  COEXISTENCE POLITIQUE FA TSY COHABITATION NA COLLABORTION !
  Inona no atao hor coexistence pacifique ? Bia fiaraha-monina tsotra ,tsy samy maka ho azy , fa ny tsirairay manao ny asa tandrifiny azy ;
  –ny mpitondra manao ny politique  » nifidianana azy  »
  –ny mpanohitra dia anao ny asany; mijery ny fampiarana ny programan’ nifidianana azy ireo ,ary mitsingolika ny voktr’io programa io na mitondra na tdy mitondra fahasoavana na manatsara na tsia ny fiinam-bahoaka
  Ny coexistence pacifique dia mla fahatonian’ny tsirairy ary koa mitaky nyfandraisana andraitra ( prsie de responsabilités pour pouvoir dénoncer les dysfonctinnements dans le déroulement du travail d’ensemble )
  –inona ny atao hoe cohabitation ? Miara-mipetraka ve ? Miray trano ve ?
  Ao anaatin’ny régime présidentiel dia indray indray tsybmitovy ny loko politique-n’ny filoh-pirnena sy ny loko politique-n’nyy maro an’isa atsasa manila (majorité+ 1)
  Dia mifanaraka ny an-daniny sy ny an-kilany haka fomba-pitondrana tsy mampikatso ny Fitantana ny Fjnena sy ny Fanjakana
  Amin’ny cohabitation dia zaraina ny andraikitra ( répartiion constitutionnelle des responsabilités )
  —le premirr ministre et proposé par la majorité absoue de l’assemble et le président n’ a pas le choix ,il doit nommer ce premir ministre la majorité absolue de l’Assemblée et ce premier ministre mène la politique générale du gouvernement et ne rend aucun compte au chef d l’Etat i
  Il xiste des ajutemeent à préciser su dzs domaines souvent dévolus à l’éxécutil : :
  –Le président est le Chef suprême e
  des Forces Armées
  –le pm décde de l’tilisation des Forces aps la décision de l’Assemblée
  –les Affaires étrangères sont géés en commun ,mais Chef de l’Etatvdispose de prérogatives, représentation à l’étranger par exemle
  –la collaboratio n’existe pas des pays aniiconstitutonnels ,dirigés par un putsciste qui concentre les quatre pouvoirs (éxécutif ,législatif , judiciaire , médias ) sous ce qu’il est covaincu être de son 0utorité de fait !

 45. Ono wa ry Njara, otran’ny aona mou lou soratr’andevo??? zay ne wa le vavanareo e, tsy misy zavatra mba mivoaka an’io vavanareo io afatsy ny fanambaniana ny hafa e, taloha FOZA ORANA aloha, de zao ndray lasa andevo zany e, tena mapme enao ka, zany ve sisa mba ao anatin’ny sainao leaza an, enao zany mou andriana sa mpanjaka ????, ts manin ka, za ne miteny anareo fona e, we aleo andevo nefa manaja ny hafa sy ny manodidina anao, toy izay olona andriana sy tonga lafatra otranao io nefa tsy misy hevitra mba avoka miihits fa de fanambaniana sy fanaratsiana hatrany no hay, ny ahy de trotra fona ny adi-hevitra amiko wa, n’inona n’inona hevitra ambara tokony samy hitandro fona we samy malagasy isika e, tsy hifanambany, tsy hifanaratsy fa ny hevitra ambara ra misy, zavatra efa lany daty zany resaka andevo sy andrina tanisanao zany, ary ra zany no heverinao mbola hitranga de manofy enao, courage daholo mitolona e, nefa tandrovy fona ny maha-malagasy

 46. Njara
  ô ran-jara zanak’amaparan’i dada a, fanga dia tena mamizana le manao voalohani si faharoa ka novaina 4,5,6 mdr i se de gaga i se.
  1 lol : ari an’iza ndrai azani ni GIR, de iza no nanagadra si namono ireo miaramila nampiakatra ani dadan’ise t@ 2002.
  2 lol : aiza ndrai ni porofon’izani atsimo zani fa aza be lazao eo i se refa tsy maita lazaina
  3 lol : harenan’iza zani le 600 millions d’euros nangalarin’i ravalon’ise teto nandritri ni 7 taona. de aona zani ni vato si harena naondran’i ravalo reri nandritri ni fito taona. de aona reni ri se mahai be si masina be.
  5 lol : GROUPE TIKO no nanao fikarohana solotany t@ alalan’i orinasa zai tsy tononina anarana. mbola misi soamantsara ilai orinasa ri se.
  6 lol : i dadan’ise kosa alo tena jiolahi maeri fietsika e. na @fomba fibaikona, na resaka vehivavi e. mba manotani ni mpiambina anazi talou angie e
  7 lol : apetrao mintsini ni fanotanina ri se. meti iraka avi ani afrika daholo kosa alo reni e
  8 lol : de lazao fa andevo ndrai mo zani ni malagasi. nareo Njara zanak’i dada masina si marina 100% ngambani kosa no nanandevo gasy ho foza teo imason’izao tontolo izao. eo de be resaka eo i se ri njara. 90% ni gasi angie no lazainareo foza e. de aona izani ri manampahaizana.
  9 lol : tsy manin fa andevo izahai, andevo daholo zani ni malagasi satri tsy miala lavitra toizao soratako zao ni firesaka ati madagasikara ati ri se.

  10 lol : efa tsy mahita lazaina tsoni i se de miakapofona eo fotsini. sadi tô misi fofona foza izi zani. mdr

  de gaga elah ozi ramarosandi zai

 47. KM

  Dans tous mouvements on rencontre toujours des opportunistes manipulateurs

  Rappelle toi du temps de TOPMADA déjà j’exprimais mes doutes à l’égard de Guy Rivo que je savais petit malin et vil profiteur et regrettait la confiance que Ravalomanana plaçait en lui …

  Mais dans toute lutte il faut des leaders politiques , des théoriciens de stratégie politique un peu plus fins que ceux que l’on rencontre malheureusement au TIM (pas obligatoirement des juristes , le droit n’étant pour moi qu’un INSTRUMENT et non une fin en soi )

  Sans leaders qui l’encadrent le mouvement tombera dans l’ANARCHIE sans espoir d’aboutir à notre but : CREER UNE REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DIGNE DE CE NOM qui seul nous sortira du sous-développement.

  Les putchs (violents ou artificiels comme en 1960) font partie des techniques classiques de françafrique : un peuple misérables et sans éducation est toujours plus facile à manipuler !!!!!!
  Sur tananews on minimise un max …on voit des éléphants roses …

  Nous savons ce que nous voulons :

  Une République QUI SOIT NOTRE , non plus une république bananière sous influence françafricaine

  Françafrique crée la DESTABILISATION POLITIQUE dans tout son ancien empire colonial pour MIEUX LE TENIR ECONOMIQUEMENT :
  tu le sais ! mais je le répète pour les lecteurs fugaces du site…

  Les leaders sont indispensables mais doivent être tenus sous haute surveillance:

  MAIS SANS JAMAIS DONNER LE BON DIEU SANS CONFESSION :

  ===========================================> JAMAIS , et cela A QUI QUE CE SOIT.

  Le peuple malgache n’a jamais connu que des gouvernements AUTORITAIRES des royautés à maintenant , en passant par la colonisation , puis la république bananière depuis 1960.

  Par ailleurs il faut se méfier de l’HISTOIRE ENSEIGNEE dans les bonnes écoles de la République
  * A Madagascar les patriotes opposants étaint qualifiés de « REBELLES  » !!!!!!
  * En France de 1938 à 1945 on parlait , je crois, de « résistants » ????
  * dans les manuels d’histoire français
  ===> on qualifiait de « TERREUR » la période révolutionnaire avec Robespierre et Saint Just
  ===> or en 1870 la « COMMUNE du bon monsieur Thiers , de bonne bourgeoisie, AVAIT TUE BEAUCOUP PLUS DE FRANCAIS QUE PENDANT LA TERREUR !!
  brave et honnête 3° République très bourgeoise !!!

  Merci pour ton info KM , je regarderais

  Il incombe A TOUS PATRIOTES DE LUTTER TOUS ENSEMBLE POUR S’EN SORTIR

  S’il y a des comptes à régler on le fera les yeux dans les yeux , après , mais ne pas couper l’élan.
  Car beaucoup d’esprit me semblent bien embués encore…
  c’est dur d’expliquer que faire pour vivre plus heureux finalement , ingratitude de la politique.

 48. mirary et masaky ou maskita se congratulent face à un miroir: s’agissant d’une même personne , même style, même vocabulaire de ruisseau : DENISE BE qui ne comprend toujours rien…!

 49. Jean louis Robinson voahopa sy voahozona isan’andro tato fa nanaiky an’i hery!
  Indrisy ankehitriny ??? ainareo ny tohiny!!

 50. Aoka hazava ny resaka ! Tsy mitovy velively ny toerana misy sy ny zavatra hiainan’i Robinson sy Ingahy Ravalomanana !

  Comparer ce qui n’est pas comparable est une ineptie totale, de la part de celui qui « s’amuse » à le faire !

  Torak’izany koa ny ataon’ilay « miteny irery » ato !

 51. Ho an’i malagasy rehetra na aiza n’aiza ka mangila-tsofina @ resaka « baomba » napetraka etsy sy eroa ainsi que effet(s) y afférent(s) – tenez vous ceci pour dit
  ==> pas sans aucun doute:
  – c’est un méthode d’incriminer les légalistes,
  – et en même temps subtilement dirait tnn (ben oui) une façon foza de DETOURNER L’ATTENTION DU PUBLIC son concentration rivée dans le scénario, donc ailleurs QUE sur UN évenement important qui se déroule au même moment

  (une stratégie subversive aux fins FOZA

  et signée: Risara Baomba & Cie chef de la gendarmerie malgache

 52. andriamatoa filoha:
  – firaisan-kina hoy ianao? Raha tena nanaraka ny toromarika ireo zanak’i dada rehetra, manontany tena aho i Manoela ve tsy tokony efa lany député à 100% tany @ faritra tuléar …

  – fahaizana mifanampy koa araka ny hevitro dia tsy mahazo vahana satria tsy voatohitra ilay égo mifangaro je-suis-te

  ary ny fandriampahalemana sy ny fitoniana ara-politika: harmony miaraka amin’i Mapar Gps??!! sotroBE fandio tsy mahaleo ny sotroKELY fandoto

  na ny HATien(s) manodidina anay aza mihifin-doha tsy mametra-panontaniana intsony fa efa ABSURDITE quotidienne isan’andro miposaka ny zavatra na hevitra afitsoky ny ANR HVM & staff-pro-PUTSH

 53. Andry Rajoelina : andevon’ny Fozandevo = SAM and Dave na samy andevo ! MdR

   » Andry Rajoelina, c’est Monsieur 92% de taux de pauvreté. C’est Monsieur dégringolade dans tous les classements internationaux. C’est Monsieur perte de l’AGOA. C’est Monsieur 336.000 emplois perdus. C’est Monsieur explosion du trafic de bois de rose. Et il faudrait être un abruti patenté ou un niais de mauvaise foi pour faire de la non-reconnaissance internationale le prétexte à tant d’incompétence et de non-performance [1]. » MadaTribune

 54. Misaotra Andriamatoa Marc Ravalomanana, niresaka an-téléphone t@ vahoaka iny Sabotsy lasa iny!

  Fanirianao indrindra ny mba hananana fomba fijery tokony hananan’ireo mpitarika:
  « Aoka hahay hijery ny raharaham-pirenena ato anatiny isika sy ny raharaham-pirenena iraisam-pirenena. »
  Saingy be ny lesona azo notsohaina,
  anisan’izany ary lehibe indrindra dia : VITSY no EFA manana io traik’efa io (mila miaina aman-taonany na koa nifandray ara-diplomatika fotoana lava nihoatra tany ivelany ny fahaizana)

  tsy ilaozan’ny prétentieux(ses)
  nefa résultat prouvé pas probant dans l’ensemble sans succès dans sa globalité

 55. Mazava io zavatra lazain’Andriamatoa Ravalomanana io hoe omeo azy ny haja tokony omena azy sy mendrika azy. Mifono zavatra lalina io zavatra lazainy io.
  Manazava koa io fa milaza mivantana Andriamatoa Ravalomanana fa tsy najaina fony izy vao lany ary tsy nomena ny haja mahaizy azy nandritra ny fotoana nitondrany.
  Fampianarana lehibe ho entina mivoatra io fanambarana io.
  Ny zavatra iray izay tsy hitako eto dia ny fanamafisana ny fototra hananganana ny hoavy ao anatin’ny lalàna sy ny làlana izay arahana. Satria izay no zavatra takian’io zavatra voalaza io.

 56. GBD,

  Je te cite : « un peuple misérables et sans éducation est toujours plus facile à manipuler !!!!!! »
  Justin Vali s’était présenté aux dernières législatives « légales » dans la commune d’Ambohimiadana si je me souviens bien. Il avait perdu.
  rossy s’est présenté aux dernières législatives des partouzeurs `Tana même. Il est élu.
  Voilà deux manières de concevoir les choses…

 57. que veux tu Alidera….

  on se trouve dans la logique de ceux qui se laissent épater par un D.J. de pacotille , riche maintenant , mais de pacotille quand même!!!!!!!!
  Des courants d’air entre les oreilles et les fouilles pleines aux as ……..

  Et oui :

  ==> il y a le fond…et il y a le « fun » !

  heuuuuuuuh merci d’avoir reproduit ma faute d’orthographe( « s » inapproprié) !!!!!!!!!!

  ————————————————————————————

  Njara a :

  azavaho an’ilay lohan’angidina etsy ambony mpiteny irery fa ny systema fransafrika no mpanandevo ,
  asakasak’izay manaiky andevoizin’i FRANCAFRIQUE

  ==> syndrome de « la petite esclave soumise » , tsy misy fanafody izany !

 58. comme Alidera je m’inquiète du »fototra hananganana ny ho avy etc.. »

  Il faudrait que toute l’opposition soit réactive de manière plus coordonnée pour ne pas être contre-productive.

  Nous discutons beaucoup (avec des lali-manga pour nous em…sur le site)

  QUID D’UN RESEAU CONSTITUE entre opposants intra et extra muros ????

  Je serais favorable pour une rencontre a minima une fois ….à Paris? vers mai ???ou juin ???

  Je pense que maintenant il n’y a plus à craindre l’espionite qui refroidissait les desirata de contact , je suppose…enfin J’OSE ESPERER

  Sans organisation on s’époumonerait in extremis…

  (coordonnés via mydago uniquement)

 59. GBD,
  Je me fiche des fautes d’orthographes d’autant plus que je ne fais pas mieux dans ma propre langue.
  Mai ou juin, c’est bien tard…

 60. Njara,
  Mais on y est déjà.
  C’est ça la lutte de ces 5 dernières années. Mais, on a faim donc on ne peut pas trop réfléchir.

 61. Njara
  tsy misy manao veloma izany !!!!!!!!

  Une lutte dure tant qu’on obtient pas ce que l’on veut : sortir notre pays du sous développement !

  Nous avons les moyens de faire partie des pays émergents avec une REPUBLIQUE , SAINE, DEMOCRATIQUE

  * Sans démocratie : pas de stabilité politique
  * sans stabilité politique PAS D’ECONOMIE SAINE
  * sans économie saine : rotakas à répétition et abonnement au cycle vicieux des rotakas épisodiques
  ======> pour FRANCAFRIQUE soit on se courbe sous ses diktats , soit il organise des putchs pour faire tomber ceux qui ne courbent pas l’échine (2009)
  ======> tant que françafrique ne dégage pas le peuple sera toujours saigné, exploité misérablement

  Tant que nous restons sous la coupe de françafrique notre pays sera éternellement sous développé : ce que tout impérialiste cherche pour mieux exploiter à bon compte

  Les élections ont été pipées , mais selon les critères légaux internationaux elles se sont passées légalement ==> de surcroit « transparentes » parait il

  Ceux conscients de la mystification et s’opposent , doivent CONTINUER LEUR LUTTE sans baisser les bras

  => Vois le Vietnam : 30 ans de guerre !

  => la Birmanie : junte militaite putschiste depuis plus de trente ans ! Aung sang suu ky emprisonnéeé des années

  => Mendela emprisponné 17 ans

  Aucune démocratie ne s’est installée sans lutte …ce serait ILLLUSOIRE .

  Un opposant convaincu n’est jamais défaitiste

  S’opposer est une action citoyenne à ne pas confondre avec terroriste violent le sabre à la main , et le poignard entre les dents.

  Un opposant déterminé n’est ni illuminé ni romantique…

  ————————————————————————————–
  Alidera
  si tu estimes que mai ,ou juin c’est trop tard ,
  peu importe la date pour ceux qui peuvent participer…

  Me concernant j’ai des obligations qui m’empêchent de me libérer avant mai : je soutiendrais par un coucou ………..

 62. NOUS SOMMES FIERS DE NOTRE PRESIDENT RAVALOMANANA MARC ET DE MADAME INENY RAVALOMANANA LALAO !
  Je n’ai as attendu le samedi 22 février ,douzièma anniversaire de son investiture administrative pour éviter que la vacance du Pouvoir ne dure !, pour les remercier de la réussite qu’il a enregistré avec les Malgacches du début 2002 au 17 mars 2009 avec un taux de croissance économique qui s’est élevée jusqu’ à 7.9% alors qu’à la fin de 2001 ,ce taux a été de 0.5%
  Les Malgaches , grands victimes de ce coup d »état estiment bien les biens et les bénéfices qu’ils ont perdu!
  Si des Malgaches venaient à l’enceinte de Magro à BEHORIRIKA et qu’ils y font leurs dévotions (prières , cantiques et prêches) c’est que ces gens désemparés n’ont rienni personne pour les reconforter ! Alors dans toutes les civilisations humaines ils s’adressent à DIEU!
  Alors cessez un peu de vous moquer d’eux ; en plus ils ne vous demandent rien !Respectez leur malheur , ce n’est unbjet de de moquerie ,au moins pour des Malgaches censés !
  OUI LE PRESIDENT RAVALMANANA MARC A REUSSI DE SORTIR LES MALGACHES DE LA PAUVRETE EN TROIS ANS de 2002 à 2005 (1er novembre)
  Il est loin d’avoir perdul’aspect politique de cette crise ! Cet homme pragmatique ,que personne n’arrive pas à saisr ni sa stratégie ni les raids médiatiques qu’il pratique ,ni les non -dit impotants lors de ses discours.
  Persone neperçoit ses pensées , les résultats des discutions avec les grands de ce monde !
  Et ce sont ces têtes à têtes avec ces décideurs du concert des Nations ,avec l’affection que les Malgaches ont pour le couple RAVALOMANANA MARC ET LALAO ,qui les reconfortent et eur donne des forces!
  Pour moi , le Présdent RAVALOMANANA MARC EST SORTI GAGNANT de cette chasse à l’homme menée par ses adversares … rajoelina est tombée tout seul , a perdu de son superbe et personne ne lui obéit ni lécoute !
  A Rajaoharimampianna a certainement reçu u Président RAVALMANANA MARC des recommandations qui ne nus regardent pas , sauf les limites à ne pas dépasser lors de la nommination d’un pm qui doit avoir la capacité de respecter les clauses etles conditions prescrites par les Grands Pays et les Pays du BRICS et notaments des financiers qi sont très intransigeants sur le respect des ègles démocratiques , de l’état de droit et la mise en place d’un gouvernement uvert !
  Le discours du Président RAVALOMANANA MARC du samedi 22 février 2014 a été une préliminaire , une entrée en matière ou si vous voulez un caillou dans la marre pour voir les réactions des grenouilles et des crapauds qui s’y vautrent
  !Nous vous remercions et sincèrement fiers , Monsieur le Président RAVALOMANANA MARC et Madame INENY RAVALOMANANA LALAO , pour ce que vous avez réalisé pour Nous Malgaches et pour tout ce que vous avez envisagé de faire dans le même contexte du développement socio-économique et humainsens !
  Hiraina miaraka :
   » AROVY AHO TOMPO ATOLOTRO IZAO
  NY TENAKO HANOMPO SY HANKALAZA ANAO ! »

 63. Ny hevitra tokana aelin’ireo fahavalo ato dia ireto : fampizarazarana, famotehana ny Filoha Ravalomanana Marc ary famendrofendroana.
  Ireo ihany no amantarana azy ireo, fa izany tsy misakana ny ady hevitra amin’ny famonjena an’i Madagasikara ho tafavoaka ao anaty lavaka mangitsokitsoka nandetehan’i tgv sy ny namanay azy.

 64. TGV eo ihany fa raha tsy nisy ny MPAMADIKA tsy nahavita inona ireo ary ny mampalahelo
  aza dia mbola MITOHY izany FAMAROTANA ny Tanindrazana sy famarotan-tena izany hatr@’
  izao, zara aza nisy an’i MAPAR haniliana fa naleoko lavitra ireo izay efa fantatra fa fahavalo ,toy
  izay ireto ZANA-BARATRA tsy sasatra ny mivaro-tena sy mivarotra ny anaran’i Dada hifandrotehana
  any @ Foza any.MAHONENA!!!

 65. AIZA MOA NO HISY ZAVABANONA KA ITONY TAIMBAZAHA FRANTSAY ITONY NO MANDIDY SY MANAO BAROA ARYY MANMBANY NY MALAGASY. Tena izao tokoa ve no hoe lohana metisy? Fomba fiteny ihany io fa miala tsiny aminareo metisy tsara fanahy aho fa ilay rangahy ity aloha dia tena tsivalahara!

  http://www.youtube.com/watch?v=byBcIoldhj0

  KAY VE TAHAKIZAO NO TOETRAN’ITY Patrick Leloup ity e?
  Tena Patrick AMBOADIA tahaky ny anarany marina! Mbola hifanena amin’ny mpihaza
  amboadia fa tohizo!

  Samia velonaina!

 66. kanefa kosa ,

  ataoko fa sarotra ny hanaja mpitondra jiolay , na diktzatora hoatry Rajoelina , Poutine , Hitler , Ali Bongo , Sassou N’Guessou !!!!!!!!!!

  mpitondra tsy ara-dalana , na ara-dalana sandoka !!!!!!!!!!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *