MAMETRAKA FITOKISANA ARA-POLITIKA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA ISIKA

fenoTsy kivy, tsy ketraka ny mpomba ny movansa Ravalomanana amin’ny fanohizana ny tolona eny amin’ny Magro Behoririka. Androany dia nizotra toy ny mahazatra ny hetsika, ka ny fotoam-bavaka hatrany no nanombohana ny fotoana. Rehefa vita izany dia niroso amin’ny lahateny isan-karazany ataon’ny mpitarika. Andriamatoa Iandro Robert dia nilaza fa rahampitso dia 07 Febroary. Iza marina hoy izy no nanome baiko hitifitra ny vahoaka teny Ambohitsorohitra. Ny voalaza dia ny filoha Ravalomanana no nanome baiko. Ny filoha Ravalomanana hoy izy no filoha faratampon’ny foloalindahy fa tsy afaka nanome baiko izy fa manana ny sefo de corps ny miaramila, farafaharatsiny angaha dia efa zavatra tsy azo anoharana, raha tsy misy fahavalo mananimbohitra. Tsy afaka hiteny amin’ny miaramila mihitsy izy  hanome baiko. Ny zavanisy hoy izy dia tsy misy miaramila tao amin’ny Lapa tamin’io fa efa nirotsaka teny amin’ny kaomisaria teny Mahamasina ny miaramila. Rahampitso hoy izy dia nilaza ny hanao diabe ho eny Ambohitsorohitra ry zalahy. Ny tenin’ny miaramila dia ianareo tsy nahazo alalana ka noho izany izahay hamela anareo anao ny ataoanareo fa mandehana fiara mametraka voninkazo fa raha milahatraianareo dia miala tsiny. Ho hitantsika eo hoy Iandro Robert ny zavatra hitranga rahampitso eto Antananarivo. Ankoatra izay dia nambarany fa efa miady ny Tgv. Ny Sg Tgv hoy izy dia tsy manaiky ary tsy mahalala hoe avy aiza ny Mapar. Aleo ho hita eo ihany koa ny tohiny. Ny antsika hoy izy  ny finoana dia fanekena ny tsy hita maso noho izany dia aoka hahay hiray hina isika, ary hivavaka mba ho tonga ny filoha Ravalomanana.

Andriamatoa Fenomanjato kosa dia nilaza fa misaotra an’Andriamanitra isika fa salama tsara I neny rehefa avy any Afrika Atsimo. Ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana hoy izy dia tsy hamelantsika mihitsy ary izy dia mahatanty ny zavatra natao aminy. Tsy hanao valifaty izy na manambola sy manan’olona. Mahazo matoky ianao Hery hoy izy fa tsy hanakorontana ny filoha Ravalomanana raha tonga eto.  Momba ny hoe fandraisana an-tànana ny bois de rose dia nilaza ity mpanao politika ity fa tsy nisy afa tsy nitotongana isan’andro ny filaminana nandritra ny dimy taona. Nisyihany ny fanondranana ny boaderozy teto. Gaga ny tena hoy izy fa ireo mpitandro ny filaminana ireo ihany no omena andraikitra hanatanteraka izany. Hita taratra ihany koa hoy izy ny fitondran-dRajoelina io, salovanina ny asna’ny rano sy ala. Misy injeniera ao amin’ny rano sy ala, ka tokony hifampidinihana. Mitovy amin’ny fomba fiasan’ny teo aloha ihany ny fomba fiasa izy ireo.  Mihazakazaka ny Mapar hanao zavatra vaovao hoy izy ka ny antsika dia tsotra ihany mametraka fitokisana ara-politika amin’ny filoha Ravalomanana. Isika eto amin’ny Magro dia fototra sy hery ho an’I dada. Nohoizany hoy izy dia tokony hifampihaino ny vahoaka sy ny mpitariak fa misy mitady handrava ny hetsika ataontsika eto.

24 pensées sur “MAMETRAKA FITOKISANA ARA-POLITIKA AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA ISIKA”

 1. PARIS 07 FEVRIER 2014

  Fa nahoana moa no hanala ny fitokisantsika amin’ny filoha-pirenena RAVALOMANANA MARC ?

  TSY MIOVA ISIKA FA MANOHANA HATRANY NY POLITQUE ANKAPOBEAN’NY FILOHAM-PIRENENA RAVALOMANANA MARC IZAY MIFANTOKA AMIB’NY FAMPANJARIANA NY MALAGASY!
  Tsy nisy fivoaranaovaa na seho-javatra nataon’ny mpanongam-panjakana afa tsy ny fanonganam-panjakana sy ny fanampotehana ny Firenena sy ny fandrobana ny hareù-pirenena izay niteraka fahasahiranana sy fahoruanaeo amun’ny Malagasy !
  nefa ireto izy dia nihambo hanatsara ny fiainan’ny Malasy ary hametraka ny démocratie !
  Inona no bainga voavadik’izy ireo afa tsy ny fotaka sy ny fako mameno ny tanana ?
  Tsy misy hevitra vaovao na olona vaovao hahavita hanao zava-baovao !
  Ny vaovao dia ny taratasy nalefan’ity mpitondra napetraky ny mpanongam-panjaka hitantana ny  » fomba handrobana ny fananantsika sy hnantateraka ny teny midina sy ny baiko avy amin’ireto mpanoro hevitra an’ity olona napetraka ity !
  Jereo sy haraho tsara ny fihetsinyI
  Izao izy dia  » miera  » any amin’cour constututionelle ny mba hanoroana aze « hoe voafidy » ahoana no hanaovana ny safidy izay hatao praiministra ?
  Oadray ? Fahefana ateraky ny fifidianan’ny Vahoaka io fahazohany ny mpitondra tena voafidy tamin’ny Fahamarinana sy nanara-dàlana manondro izay ho praiministra !
  Azo hadika fa tsy mahalala ny fanao ara-dàlana eo amin’ny Fitantana ny Fanjakana ary tsy mahefa na mahafehy izany andraikitry tsy maintsy atrehina sy tsy maintsy tanterahan’ny mpitondra « nametrahan’ny Vahoaka nifidy io fahefana io
  Ity mpitondra , tsy misy mahalala afaa tsy ny fahaizany mangalatra sy manodikodina ny vola-bahoaka , dia vaky loha fa angady tsy misy lelany no an-tanany fa na dia solomavabahoaka iray aza tTsy nisy fiovan-javatra nataon’ny mpanongam-panjakana afa tsy ny fanonganam-panjakana sy ny fanampotehana ny Firenena sy ny fandrobana ny hareù-pirenena izay niteraka fahasahiranana sy fahoruanaeo amun’ny Malagasy !
  nefa ireto izy dia nihambo hanatsara ny fiainan’ny Malasy ary hametraka ny démocratie !
  Inona no bainga voavadik’izy ireo afa tsy ny fotaka sy ny fako mameno ny tanana ?
  Tsy misy hevitra vaovao na olona vaovao hahavita hanao zava-baovao !
  Ny vaovao dia ny taratasy nalefan’ity mpitondra napetraky ny mpanongam-panjaka hitantana ny  » fomba handrobana ny fananantsika sy hnantateraka ny teny midina sy ny baiko avy amin’ireto mpanoro hevitra an’ity olona napetraka ity !
  Jereo sy haraho tsara ny fihetsiny
  Izao izy dia  » miera  » any amin’cour constututionelle ny mba hanoroana aze « hoe voafidy » ahoana no hanaovana ny safidy izay hatao praiministra ?
  Oadray ? Fahefana ateraky ny fifidianan’ny Vahoaka io fahazohany ny mpitondra tena voafidy tamin’ny Fahamarinana sy nanara-dàlanasy ananany , kanefa « firy  » ireo olo,a tombanina hoe nifidy azy ?
  Ity fandefasana taratasy any amin’ny Cour constitutio,,elle DIA MITORY FA TSY FA NAHAZO TOKY TAMIN’NY MPIFIDY MIISA ATSASA MANILA IZY ! TSAPANY FA MAIVANA NY LANJAN’IREO OLONA TENANIFIDY AZY TAMIN’NY FAHAMARINANANA….
  ARY NY TENA MANAMAFY FA HALATRA « MIOMPAMPANA  » NY FIFIDIANANA AN’ITY MPANGALATRA ITY SATRI IREO OLON’NY TGV DIA TSY MANAIKY NY FAHEFANA NATERAKY NY FIFIDUANANA , KA SAHY MANOHITRA NY FANENDRENY IZAY HO MMINISTRA HETY HANARAKA NY « REGLES DEMOCRATIQUES  » TAKIAN ‘NY MPAMPISAMBOTRA VOLA HENTINA HANARENANA NY TOEKARENA SY NY ADY AMIN’NY FAHORIANA, IZAY ANTOKY NY FANDRIAPAHALEMANA !
  INOA MOA NY MAIKA AMIN’IZAO ANKEHITRINY IZAO O AN’NY MALAGASY ? « DIA HIHINANA MBA HO VELONA SY HAHAO TANJAKA ! »— » MANGER POUR VIVRE ET POUR POUVOIR TRAVAILLER ! ».
  NEFA NY FIHETSIK’ITY MPITONDRA MIARAKA AMIN’ NY FOZA MARO AN-KARONA TSY MAHAVITA NA INONA NA INONA ATRIZAY DIA HO AZY DIA MBOLA HO ELA VAO HIREHITRA NY AFO SATRIA TENA MBOLA LAVITRY NY AFO NY KITAY LENA !
  NY FIRENENA MATANJAKA MANAN-KARENA DIA EFA PORITRA MIANDRY NY  » NY FAMBARA SY NY FANAMBARA  » FA FA HAFA NY ANIO SY NY OMALY !
  MAIKA HANAMPY IZY IREO FA ELA LATRA NO MUJALY SY MITARAINA NY MALAGASY !
  JNONA MOA NY ANTONY NANALA NY FILOHAM-PIRENENA NOFIDIAN’NY MALAGASY INDROA NISESY ARY NY BANGA VOAVADINY NIARAKA TAMIN’NY MALAGASY DIA « MIOMPAMPANA  » ?
  TAO ANATIN’IZAY DIMY TAONA IZAY NY MPANONGAM-PANJAKANA DIA NAMPIHO EO AMIN’NY MALAGASY SY EO ANATREHN’IZAO TONTOLO IZAO FA MAHERY NY MALAGASY MANOHANA NY NY FAHAIZAN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC NITARIKA NY MALAGASY EO AMIN’NY FAMPANDROSOANA SY NY FANADEAZANA NY MALAGASY AO ANATIN’NY FANAJANA NY FAHAMARINANA , NY FITANDROANA NY DEMOCRATIE , NY ZON’OLOMBELONA SY NY FIARAHA-MONINA MIRINDRA , MILAMINA , %AMOKATRA ARY MANDALA NY FIRAISANKINA NY MALAGASY REHETRA…
  IZANY FIAINANA NISY FAMPIARANA NY DEMOGRAPHIE ,FAHAFAHANA SY FIFAMPITOKISANA ARY TAO ANATIN’NY FAHAMARINANA NO TAKIAN’IREO RIRENENA MATANJAKA TE-HAMISAMBOLA ANTSKA HIVERINA MBA HO FILAMATRA SY FANEHOANA FA TSY NIOVA ISIKA FA MBOLA VONONA
  HANOHY NY TOLONA MANARA6DALANA SY NY RARINY ARY NY HITSINA
  NY TOMPO HOMBA ANTSIKA LALANDAVA ARY HANAMPY ANTSIKA AMIN’NY TOLOM-PIAVONTANA SAHANINTSIKA !
  Docteur Robin
  Paris !

 2. Mampihomehy be re ilay izy ka tsy tokony horesahina intsony – rizareo rehefa tsy misy atao dia tsy maintsy mirediredy é ! zarany aza misy hialàna andro ;

 3. ô ranavalona ô :
  resa-pouza aona ndrai azani. efa fouza daholo zao na ni mpitondra na i dadanareo ko.
  i neni-rasoa nareo azani hilatsaka maire an’antananarivo.
  manaiki ni foza = foza ko zani. tsotra ni kaji.

  mbola ho itatsika eo mo ni fihetsikareo refa anao fanambarana @fomba ofisiali (version magro) i dadanareo fa manaiki si manaja ni fanjakana misi, izai nodradradraina teto fa mpanongampanjakana si foza sns tsy votanisa.

  tandremo fotsini i se sao de marari fo @zai fotoana zai. huhuh mdr ise

 4. Ka tsy maints zay ne no hiafaran reo e, zao fotsiny no be vava eo hoe foza, makatsy makaroa, kanefa rehefa avy eo de hanaiky @ zay RA8 an io Fanajakana, de asa re no ambaran’reto mpanaratsy olona rehetra reto @ zay fotoana zay e, @ zay fotoan zay fotsiny de aoka mba ho hitanay manoratra eto foana e, NY VAVA NY TSY ATAO BE ONO MANTSY NY MAMERINA AZY NO SAROTRA KOU, Dada ne efa te hanaiky mafy an i HERY saingy noho ny hena-maso fotsiny sisa de mba ao iany le ambo-po kely e.

 5. Tsy hoe rehefa manaja ny rafitra misy ny olona dia miova ny foza , diso izany fa mampiseho foana ny filoha Ravalomanana fa olona manampanahy, aminy dia ny fifanajana no zava-dehibe na dia hita izao aza fa tsy rariny ny lalana misy eto Madagasikara satria dia lalaovin’ny HAT sy ny Mpitondra amin’izao fotoana ka izay tiany atao no ataony dia ny tsara aloha dia ny mangina satria efa fantatra fa miady amin’ny maizina ianao ary ilay maizina dia tsy manaiky mandray ny mazava mihitsy , tsy olana ary tena fahendrena ny miarahaba an’i Hery ho filoha satria izay no zava-misy ary ny malagasy tsy afaka ny hisaraka izany fa ny hevitra no tsy mitovy fa raha tsy mahay izay dia ady an-trano no hiafarany , izay toetra izay no mbola hiderako an-dRavalomanana tena tia tanindrazana ka malahelo ny malagasy fa ho an’ny hafa dia ny mamono malagasy no tanjona ka anjaran’ny vahoaka no mitsara iza no tena tia azy ny olona mamporisika azy hifandrafy ve sa ilay olona miteny azy ireo hifandefitra fa samy malagasy.
  Raha ny hevitro aloha dia tsy mety amiko ny hilatsahan’i Lalao Ravalomanana ho maire an’Antananarivo satria tsy afaka ny hanao inona ianao fa mbola ho fehezin’ny mpitondra ka tsy havita na inona na inona fa ny tokony atao dia ny mametraka indray ilay antoko ho mafy fototra tsara ka miainga any amin’ny fokontany eraky Madagasikara ka ny fomba entina amin’izany dia fanatsarana ny fiainan’ny vahoaka izay ao anaty antoko mba amin’izay mahatanjaka ny herin’ny vahoaka mifidy fa tsy voavidim-bola na voavidin’ny tee-short ary volavolaina ara-poto-kevitra koa ny vahoaka hatakatra tsara ny dikan’ny atao hoe fifidianana filoha fa tsy izay basi-vava akory dia lasa filoha na izay mitonina ho mpitolona akory dia lasa solom-bavabahoaka ,izany ho hitako ho adidy lehibe miandry anao Ramatoa Lalao ka asa raha mety aminao?

 6. Aza mampiady biby tsy miady!!samy manana ny lalany sy ny tanjony io Ranamana a!!
  Aza malaky mitarika namana e!!tonga Neny dia lany 100% ary eto vao hisy ny hikapa pataloha.

  Tokony ho diniana lalina tokoa io fanapahan-kevitra io Neny malala ô!!tandremo tsy hisy fandrika fotsiny.
  Maire dia FILOHA avy eo e!!inona no olana???tiako be neny!!! mendri-piderana fa vonona lalandava.
  Tsy kivy na dia eo aza ny antsojay isankarazany. Tsy maintsy mandalo kely ao aloha e!!!
  HOMBA ANAO MANDRAKARIVA ny Avo Neny a!!izahay ao aorinanao foana !,aza manahy fa izay laninao
  dia heranay.
  MITOHY NY TOLONA!!!

 7. Ny zavatra hitako kosa Rakoto an dia mampiova zavatra be dia be ilay
  fivadian’i Tarondro ( dokotera ) satria toa MITADY hivadika @ foza koa i Rajao.
  Raha manaraka tsara ny tantara isika dia efa manenjika an’i Rajao mafy n foza ,aty @ ilany kosa TOA
  hita misy fiovana kely angamba na ny lafiny fangejana fotsiny aza.
  Tsy afaka ny hiteny betsaka isika fa aleo ny tantara no hitsara.
  Toa hitako sahady fa hisy voa 2 ao fa miseho ho be tetika loatra fa ho hitan’ny havany eo .HAVAN’IZA?

 8. @ sisa Neny ,tandremo ilay soavaly be tongotra na ilay TARONDRO BEU MASO e!!!
  Isika tsy kivy e!!
  homba antsika lalandava Andriamanitra!

 9. Taiza kou no nisy Andriamanitra momba olona manaratsy olona sy manambany be otran zany, ts aiko lou na za miitsy no diso fivavaka ka, marina e, na zany no fomba fivavaka vao2 sy manara-penitra, sa iza lou zany be tongotra sy tarondro be maso zany e ?

 10. raha ny hevitro aloha dia tsy mety @ heritrerotro ny filatsahan’i neny izany tsy miteny aho hoe:lany izy na tsia,fa tsy izay mihintsy no tokony itondrana azy,tena tsy mety e tsy mety

 11. za kou mihevitra hoatry Randrianiaina

  sao dia hoe lasa resaka perso laotra , dia mety lasa malefaka ny mpitolona…

  Haoka hipetraka mazava kokoa ny lanitra , haoka tsy mora simbaina ny sasany izany hoe anarana Ravalomanana izany

  TSY MBOLA MANDRY NY TANANA

  Haoka mùitsabaka kokoa ry Hanitra na i Guy Rivo hoatroatra !

  miasa fa tsy kabary .

 12. Mba hevitra an-taingina avy aiza loatra izany mandrisika an’i Neny hilatsaka ho fidiana ho Ben’ny Tanana Antananarivo izany?
  Dia ho avy koa ny manaraka hampilatsahana ho fidiana ho filohan’ny fokontany Faravohitra?

  Rahoviana vao ho tapitra ny HODITR’AKONDRO fanipin’ny sasany?
  Tsy LOHOLONA ve no sahaza an’i Neny, fara-faharatsiny, no tadiavin’ny sasany ampirefarefaina sy ho lotoina ny anarany?
  Efa fantampantatra daholo ireo mpampijabaka eto amin’ny tanana, asa raha mba fantatrareo.

 13. Na nt Filoha RAVALOMANANA na INENY RAVALOMANANA LALAO na ny Mpitndra na ny Mmitaruka ny Mouvance RAVALOMANANA MARC dia tsy nisy nanao fanambarana mokasika ny fifidianana ny beb4ny tanana ,tsy nisy nanolotra an ‘ INENY ho mpifaninana ho amin »izanyPROPOSITIONS XYZ
  repartir sur la base de la démocratie et de l’état de droit §
  L’intransigeance des Pays puissants ,qui se sont désolidarisés (USA, JAPON,ALLEMAGNE,GRANDE -BRETAGNE ,LES PAYS MEMBRES DUBRIC’S..) de la partie de la Communauté internationame qui a cautionné les élections frauduleuses qu on lieu à MADAGASCAR , prebd de l’ampleur et commence à
  produire des effets :
  – la révision de la structure de la gendarmerie (vestige et dépositaire et héritière de l’action coloniale à MADAGASCAR )n redéfinitinde sa mission au seun dela République et en faveur e »z intérêts malgaches et au profit de la sécurité du Pays.
  Cette remise en cause de la mission de la gendarmerie explique la dissolution du FIS , de la DST et du déxavfu et du remplacement nécecessaire du cu commandat de la gendarmerie qui cru être investi d’un pouvoir indépendant du pouvoir et pourtant a tout éxécuté contre la Loi toutes les basses oeuvres ordonnées par le pouvoir de facto ,moyenant le prix des prestations !
  – La Cour consitutionnele a fait une déclaration sur les électns..Cette déclaration importante doit être précisée et claire dans sa lettre et son esprit et surtout dans son contenu concernant la feuille de route !
  De toutes ces intransigeances de la promotion sans condition et la mise en place d’un comadement ou d’une direction de la gendarmerie dépendant du . comandement général des Forces Armées.
  D’autres redéfinition et d’autres précision concernant les Forces Armées et la police nationale verront le jour..
  De même seront examinés le r^le des ministères régaliens et leurs ministres qui ne doivent et ragir qu’ au titre et aux obligations dictées par les directives de la solidarité gouvernementale que TOUT MINISTRE DOIT RESPECTER..Dans le cas d’incompatibilité ou d’opposition avec le gouvernement ,le ministre »dissident » choisit la démission ou la soumission autrement dit  » il a le droit de se démettre ou de se soumettre « !ou il sera désavoué et doit quitter le gouvernement !
  Le Ministère de la Justice , autre ministère ; qui a obéi sans foi et sans scrupule ni honte aux ordres liberticides du pouvoir de facto et de dire et d’appliquer LA LOI sans la caution d’enqu^tes sérieuses ni le résultat ou la conclision d’un jugement équitatable respectueux des dispositions du Droit Humain..Les stages et les formations du personnel de la justice doivent être reprises et remises à jour pour encore renforcer la souveraineté , l’indépendance , la liberté de la Tustice pour convaincre les Malgaches de leur volonté d’observer et d’apliquer en tous ieux et dans toutes les circonstances
  L’ETAT DE DROIT qui a été insolemment ignoré dans ce Pays pendant cinq ans.
  cCes dispositions existent dans ntre vie constitutionnelle pour éviter les prises de décision personnele au nom de l’Etat et pour prevenir les dysfonctionnements volontaires ou par inattention..ou par l’intention de faire du mal sciemment !
  TOUTES CES DEFAILLANCES ET CES DYSFONCTIONNEMENTS VOLONTAIRES BIEN INTENTIONNES ONT ETE JNSTITUTIONNALISEES , INSTRUMENTALISES PAR LES PUTSCHISTES , AFIN D’ASSEOIR LER POUVOIR PROTEGE PAR SES AMIS COMMANDITAIRES INTERESSES PAR LES BIENS POTENTIELS DE MADAGASCAR !
  DU DEBUT DE L’ANNEE 2002 AU 17 MARS 2009 ? DURANT LE POUVOIR DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARS , ONT ETE MENES DE FRONT LA PROMOTION DE LA DEMOCRATIE , LA LUUTE CONTRE LA PAUVRETE ET LE DVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DU PATS AINSI QUE L ‘EDIFICATION DU PEUPLE MALGACHE PAUPERISE APRES 40 ANS DE GESTION DES MEMBRES DU PADESM SOUTENUS PAR LA FRAN9AFRIQUE DE DE GAULLE ?NOUVELLE LAISSE POURATTACHER LES ANCIENS TERRITOIRES FE L’ADMINISTRATION COLONIALE FRAN9AISE .
  PENDANT CETTE GESTION DU PRESIDENT RAVALOMANANA MARC ET LES MALGACHES ONT REUSSI CONTRE LA PAUVRETE ? A PU CONCRETISER L’DEAL E LA DEMOCRATIE DANS LES SERVICES DE LA JUS
  TICE , DANS LECRUTEMENT DES AGENTS DE l’ETAT gangrene par la corrution ?le nepotisme et clientelisme non scrupuleux durrant la gestin du Pays par le padesm
  DANS LE MONDE RURAL OSTRACISE DE TOUT TEMPS  » LA PRATIQUE DEMOCRATIQUE  » A EU UN DEVEOPPEMENT RAPIDE DU A TROIS FACTEURS :
  –LES TANTSAHA ,MALGRE OU GRACE AUX DIFFICUTES DE LA VIE ,ONT SU CONSERVER ET APPLIQUE LES PRINCEPS DU FIARAHA-MONINA : LE RESPECT MUTUEL , LA HIERARCIE SELON L’AGE(en tête de la pyramide es plus âgés et à la base les nouveau-nés ), L’ENTRAIDE ( autour de la culture du riz ) , LE RESPECT DE LA PAROLE DONNEE ET SURTOUT DE LA DECISION PRISE EN COMMUN–NY TENY NIFAMPIERANA,
  –AUX BONNES CONSEQUENCES DE LA NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE (REGION ,DUSTRICT ET FOKONTANY)
  –AUX RETOMBEES DU DEVELOPPEMENT DE PROXIMITE QUI A FAVORISE L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITE AGRICOLE ET DE L’ELEVAGE
  DE NOMREUX SECTEURS ONT BENEFICIER DE LA PROMOTION ET LA PRISE EN COMPTE DE LA DEMOCRATIE EN
  LEURS SEINS
  PRESENTEMENT LES MALGACHES ONT , AVEC ACUITE , BESOIN DE MANGER POUR SURVIVRE D’ABORD(SAKAFO , LOGIS , EAU POTABLE ET HYGIENE SURTOUT DE SE DEBARRASSER DES EAUX USEES ET DES ORDURES !
  LE POUVOIR ACTUEL , QI N’EST QUE LA SURVIVANCE DE CE POUVOIR ISSU DU COUP D’ETAT A-T-IL LE POUVOIR ET LES MOYENS DE CE DEFI ENORME POUR LE 20 MILLIONS D’AFFAMES : comment pouvoir manger ?
  NOUS DEVONS COMPRENDRE ET APPUYER L’INTRANSIGEACE DE CES GRANS PAYS RICHES QUI EXIGENT « ICI ET MAINTENAN » LA PROMOTION ET L’INSTITUION DE LA DEMOCRATIE PAR LA LA MISE EN PLACE D’UN GOUVERNEMENT D’OUVERTURE !
  LA SITUATION POLITIQUE ET SOCIALE A MADAGASCAR ET LA SOLUTION RAPIDE POUR SORTIR LES MALGACHES DE CETTE IMPASSE NE RELEVE PLUS DU BRICOLAGE ET DU RAVALEMENT DES FACàDES ,MAIS D’UN ACTE CHIRURGICAL PROPRE ET URGENT : REFAIRE TOUTES LES ELECTIONS AVANT LE
  29 MARS 2014..
  ET CETTE FOIS , L’OBERVATION , LE RESPECT STRICT ET L’APPLIVATION TTILLONE DES TRAITES INTERNATIONAUX TELLES LES DISPOSITIONS DE LARTICLE 21 DU DROIT HUMAIN ;L’ARTICLE 96 DE ACCORDS DE COTNOU QUI EXCUT TOUT INDIVIDU DE TOUTE ELECTION DANS UN PAYS Où IL A DE
  PRES OU DE LOIN IL A PARTICIPE A UN COUP D’ETAT !
  IL EST IMPOSSIBLE DE DEMANDER AUX MALGACHES D’ETRE TOLERANTS DEVANT LES CRIMES CONTRE L’ETAT ET DEVANH CES MORTS VICTIMES DU LUNDI NOIR ET DELA TUERIE DU 7 FEVRIER 2009 !
  UN DEAL AVEC CES MEURTRIERS CONSTITUE UNE TRAHISON DES MILITANTS MORTS ET VIVANTS ET UNE INSULTE A LA MEMOIRE DE CEUX TOMBES AU NOM DE LA LIBERATION NATIONALE DE PUIS 1895 !
  LA COUR CONSTITUTIONNELLE AU VU DES FRAUDES EFFECTUEES LORS DE CES ELECTIONS ET SUR LE CONSTAT DE L’IPOSSIBILITE DE LAISSER LES MAGACHES MOURIR A PETI FEU ET REPONDANT CONCRETEMENT AUX EXJGENCE DE TRAITEMENT D’EXTREME URGENCE DE CETTE SITUATION JNTENABLE DES MALGACHES ET ENFIN POUR DEBLOQUER LES AIDES FINANCJSDS ET TECHNIQUES AU DEVELOPPEMENT A MAGAGASCAR, OSONS CE MARCHE D’OBTENIR DES AIDES FINANCIERES CONTRE L’INSTITUTION ET LA PRATIQQUE DES REGLES DEMOCRATIQUES DANS LA VIE POLITIQUE ET DANS TOUTE INITIATIVE ,ACTION SOCIALE ET ADMINISTRATIVE EN FAVEUR DES MALGACHES!
  VU LFS DIFICULTES TANT POLITIQUE QUE FINANCIERE ,
  CONSTATANT L’ URGENCE DE L’ETAT DE PRECARITE CHRONIQUE QUI MET EN DANGER LA VIE DES MALGACHES , LA COHESION DES FAMILLES ( SANS TOIT NI COUVERT NI RESSOURCES AVEC DESCOLARISATION ET PROSTITUTION INQUIETANTES ,
  ETANT DONNE LES DHFFJCULTESS DE CETTE PRESIDENCE SANS SOUTIEN NI DES GROPUSCLES PARTIS POLITIQUES NI DES DEPUTES QUE LE CET USURPATEUR N’ A SOUTENUS LORS DES ELECTIONS
  ——————

  LA DEMISSION DE CE PRESIDENT ELU FRAUDULEUSEMENT S’iMPOSE A LUI ET L’OBLIGE A QUITTER CETTE FONCTION USURPEE PAR LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 ET QUI LUI A ETE CONFIEE LORS DE L’ELECTION DU 20 DECEMBRE 2013 PAR LES PUTSCHUSTES .
  CETTE DEMISSION DOIT RESUJTER
  DONS FAUTES QUI CONTRARIENT LA LEGALITE CONSTITUTIONNELLE ET QUI
  INSULTENT LES CITOYENS ET CITOYENNES ET L’ETAT DE DROIT !
  LE RETOUR AU PAYS DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RELEVE DU DROIT DU CITOYEN MALGACHE QUI LUI PERMET SANS AUCINE CONDITION
  BENEFICIE SANS CONDITION DEET QUI LUI A ETE CONFIEE LORS DES
  AU NOM DE LA REUSSITE DE REDRESSEMENT SPECTACULAIRE DU PAYS DE L’ANNEE 2002 AU 17 MARS 2009 , VU SES EXPERIENCES ENTREPRENEURALES VU SES CONNAISSACES DES RELATIONS INTERNATIONALS QUE DEMENTENT PAS LES « CONGRATULATIONS « OH COMBIEN ESTIMABLES DE SES PAIRS DANS LE CONCERT DES NATIONS ..
  LE RETOUR ATTENDU DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC AU PAYS REPRESENTE UNE CHANCE ESSENTIELLE POUR LA PRISE ET LA REUSSITE DE CE NOUVEAU DEPART ET SURTOUT DE RETROUVAUJJES COMBIEN HEUREUSES ET RECONFORTANTES AVEC ET POUR LES MALGACHES
  QUE DIEU NOUS AIDE ET NOUS PROTEGE !
  Docteur CELESTIN Robin
  Paris

 14. Milamindamina ery iz&ato resaka ! Dia gaga ny tena mahita an’ireto olona maimaika hisakafo eo amin’io latabatra feno fako !
  Izay marina angaha ny zava-misy, koa dia mazotoa re omana ê !

  Nandrivotra dia nandrivotra ny andro tamin’ny maraina, ary asa fa andron n’ny rivo tra angamba androany, fa toa nisy rivotra nifofofofo koa hono tany ho any, ary nahery dia nahery ny fofon’ilay rivotra, ary nolazain’ny sasany fa tena fofom-poza tsy laitra ary mampiaoka !

  Handeha ary hitady rivotra madio fa dia eo ianareo mianakavy, fa ny ao aloha dia tsy zakanay fa na lazainareo m anitra aza tsy mety amin’ny oronay ! Tsy mety aminay izany miaina ao anaty fako sy zôridira izany, koa miala tsiny re !

 15. heno-tsika tsara ny vavan’ing Andry androany ny PM hono dia avy @ MAPAR,te anjakazaka @ fanjakana mihintsy lay ranga iny,ka na te ho afaka @gadrany aza prezida Hery=>mort ou vif.
  Ka mba manoro hevitra ihany aho A/toa Hery,HAMPODIO MALAKY I DADA RA8,ARY REHEFA tonga dada dia ravao malaky ny ANTENIMIERA-PIRENENA,ary dakao ny Frantsay,eo no fotoana tena tsara anarenana ny firenena satria tsy au povoir tsony ing Andry

 16. ==>heno-tsika tsara ny vavan’ing Andry androany ny PM hono dia avy @ MAPAR,te anjakazaka @ fanjakana mihintsy lay ranga iny,ka na te ho afaka @gadrany aza prezida Hery=>mort ou vif.
  Ka mba manoro hevitra ihany aho A/toa Hery,HAMPODIO MALAKY I DADA RA8,ARY REHEFA tonga dada dia ravao malaky ny ANTENIMIERA-PIRENENA,ary dakao ny Frantsay,eo no fotoana tena tsara anarenana ny firenena satria tsy au povoir tsony ing Andry

 17. Efa resaka fiaraha-misaosy izao no malaza ê !

  Lazain’ny sasany mihintsy aza fa nahazo fankatoavana ary tohanan’ny Filoha Ravalomanana ilay olona ho atao praiministra !
  Inona indray no mbola ho ravàna eo ? Dia mihino koa va ianareo fa hanaiky hidaraboka eo daholo, ireo efa nahazo fiarahabàna manokana sy nahazo tso-drano ?

 18. ny PM hoa dia dr Robinson,eritreritro io,fa le ing Andry ty mihintsy no te anao prolongation-ny tatezamita,ary lalàna velona eto ny fandravana izany ary zo-ny president de la republique izany,ary matoa matahotra ny fandrâvana ka malaina ny amerina fifidianana (Depute)dia tsy matoky tena fa nangala-bato,fa raha mijanona @zao tsy hisy raha anjary eto

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *